Uploaded by User1053

MASZYNY 4

advertisement
Hydrauliczne, ciecze robocze
Napęd hydrauliczny jest to urządzenie do przekazywania energii mechanicznej zmiejsca jej
wytwarzania do urządzenia napędzanego. Czynnikiem przenoszącym energię jest ciecz.
Zasada napędu hydraulicznego oparta jest na prawie Pascala dotyczącego równomiernego
rozchodzenia się cieczy.
Rodzaje przenoszenia ruchu w napędach hydraulicznych: ●hydrostatyczne (opiera się na
wykorzystaniu przede wszystkim energii ciśnienia cieczy) ●hydrokinetyczne (wykorzystuje
ruch cieczy)
Elementy sterujące i przetw energir, rodzaje i właść napędów hydrokinetycznych
W każdym układzie hydraulicznym są zawory które sterują przepływem energii wewnątrz
układu. Sterowanie może odbywać się na zasadzie zmiany natężenia przpływu czynnika
roboczego lub zmiany jego ciśnienia.
Rozróżniamy zawory sterujące natężeniem przepływu zwane natężeniowymi i zawory
sterujące ciśnieniem zwane ciśnieniowymi. Zgodnie z normą zawory natężeniowe dzielimy na
zawory sterujące kierunkiem przepływu i zawory sterujące natężeniem przepływu.
Zawory ciśnieniowe: ●zawory bezpieczeństwa zabezpieczają przez zbyt wysokim ciśnieniem
●zawory przelewowe utrzymują określone ciśnienie ●zawory kolejności działania utrzymują
określone ciśnienie przed zaworem niezależnie od ciśnienia za zaworem ●zawory redukcyjne
utrzymują określone ciśnienie za zaworem niezależnie od zmian ciśnienia przed zaworem
●zawory różnicowe utrzymują małą różnice ciśnień przed i za zaworem ●zawory
przepływowe zapewniają stały kierunek ciśnień przed i za zaworem
Funkcje zaworów natężeniowych ●zawory odcinające ●zawory rozdzielcze ●zawory zwrotne
przepuszczają ciecz tylko w jednym kierunku ●zawory dławiące sterują ciągły przepływ
cieczy ●regulatory przepływu dwudrogowe zapewniają stałe natężenie przepływu niezależnie
od zmian ciśnienia w instalacji ●regulatory przepływu trójdrogowe posiadają boczne
odgałęzienia.
Napęd pneumatyczny jest realizowany za pomocą silników pneumatycznych o ruchu
postępowo zwrotnym (siłowników) lub wirującym. Mechanizmy pneumatyczne
nadciśnieniowe są zasilane za pomocą sprężarki. W mechanizmach pneumatycznych
podciśnieniowych siłę czynną na tłok w cylindrze roboczym wywiera z jednej strony
ciśnienie atmosferyczne, podczas gdy druga strona cylindra jest z połączona z pompą
próżniową.
Na podstawie porównania właściwości napędów hydraulicznego i pneumatycznego
stwierdzono iż w wielu przypadkach korzystne jest zastosowanie mieszanego układu
napędowego pneumohydraulicznego. Sterowanie pneumatyczne jest to oddziaływanie w
określony sposób na obiekt sterowania za pomocą sprężonego powietrza jako energetycznego
nośnika informacji.
Pneumatyczne urządzenia sterujące potocznie nazywane zaworami pneumatycznymi są
stosowane w części wykonywalnej oraz tzw części centralnej układów pneumatycznych.
Czynnikiem roboczym jest sprężone (rzadziej rozrzedzone) powietrze.
Powietrze używane w układach pneumatycznych powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń
mechanicznych, odwodnione oraz odoliwione z cząstek oleju pochodzących od sprężarki. Po
tych zabiegach sprężone powietrze musi być zwilżone innym olejem który zapewni dobrą
pracę ruchomych elementów części mechanicznych.
Download