Uploaded by User858

maszyny do koszenia, zbioru, prasowania i suszenia zielonki

advertisement
Maszyny do koszenia zielonek
Maszyny
i urządzenia do
zbioru i
konserwacji
zielonek
Kosiarki
Z
nożycowymi
zespołami
tnącymi
Maceratory
Rotacyjne
Przetrząsaczozgrabiarki
Beznapędowe
Przyczepy
zbierające
Aktywne
Z palcowym
zespołem
tnącym
Z górnym
napędem
Kołowopalcowe
Z bezpalcowym
zespołem
tnącym
Z dolnym
napędem
Pasowe
Karuzelowe
Specjalne
Uniwersalne
Prasy
zbierające
Wysokiego
stopnia
zgniotu
Owijarki
bel
Zwijające
Maszyny do
zbioru
zielonek
Ścinacze
zielonek
Formujące
małe bele
Ze zmienną
komorą
Sieczkarnie
bijakowe
Wielkogabarytowe
Ze stałą
komorą
Sieczkarnie
polowe
zawieszane
Zwijające na
powierzchni
pola
Sieczkarnie
polowe
samojezdne
1. Maszyny do koszenia zielonek
Do koszenia traw i zielonek niskołodygowych stosuje się kosiarki
nożycowe i rotacyjne.
Kosiarki z nożycowymi zespołami tnącymi nie są już produkowane,
ale spotykane jeszcze w gospodarstwach rolnych.
Budowa kosiarki z nożycowo-palcowymi
zespołami tnącymi:
2- zespół tnący,
3- wał na ramie kosiarki
4- rama stała
5- głowica napędu
6- rozdzielacz
7- bezpiecznik
8- zwrotnica
9- rama ruchoma
10- płoza zewnętrzna
11- płoza wewnętrzna
12- przekładnia pasowa z pasem
13- napinacz pasów
14- dźwignia dwuramienna
15- czopy
16- ucho do mocowania
1. Maszyny do koszenia zielonek
Bezpalcowy (dwulistwowy) zespół tnący
1- listwa tnąca
2- grzbiet listwy tnącej
3- listwa górna
4- ramię listwy tnącej
5- belka
6- ramię listwy tnącej górnej
1. Maszyny do koszenia zielonek
Obecnie stosuje się kosiarki z rotacyjnymi zespołami tnącymi.
W zależności od sposobu przeniesienia napędu kosiarki
rotacyjne dzieli się na kosiarki z górnym i dolnym napędem.
Kosiarki rotacyjne mogą być zawieszane, przyczepiane lub
samojezdne.
Kosiarka rotacyjna z górnym napędem ma ramę zawieszenia,
która służy do łączenia kosiarki z ciągnikiem i stanowi
podstawę do montowania pozostałych zespołów maszyny w
całość. Z ramą zawieszenia przegubowo łączy się rama
główna, do której jest przymocowany zespół tnący.
Zespół tnący maszyny składa się z bębnów roboczych z
nożykami, osadzonymi przegubowo w dolnej części bębnów.
Napęd jest przenoszony z wału przegubowo-teleskopowego
przez przekładnię pasowo-klinową w osłonie i przekładnie
zębate stożkowe na pionowe wały bębnów. Napęd jest
przenoszony w górnej części bębnów. Bezpiecznik zapobiega
uszkodzeniu kosiarki w chwili najechania na przeszkodę.
Fartuch ochronny i osłony blaszane zabezpieczają operatora
ciągnika i osoby postronne przed twardymi przedmiotami,
które mogą być wyrzucane ze znaczną prędkością przez noże
tnące.
1. Maszyny do koszenia zielonek
Kosiarka rotacyjna z górnym napędem:
1 -fartuch ochronny, 2 - osłona bębnów, 3 - rama główna, 4 - cięgło,
5 - zapadka, 6 - osłona przekładni pasowej, 7 - rama zawieszenia,
8 - talerz ślizgowy, 9 - bęben roboczy, 10 - nożyk, 11 - cięgło dolne
ciągnika, 12 - bezpiecznik, 13 - cięgło transportowe, 14 - osłona WPM,
15 - łańcuch zabezpieczający, 16 - wał przegubowo-teleskopowy,
17- rama środkowa mocowana przegubowo
1. Maszyny do koszenia zielonek
1. Maszyny do koszenia zielonek
Przy pracy kosiarką istnieje
możliwość uzyskania trzech
wysokości koszenia
(ścierniska):
Przy ustawieniu normalnym
wysokość koszenia wynosi
32 mm (rys a),
średnim - 42 mm (rys b)
i wysokim - 60 mm (rys c).
Żądaną wysokość koszenia
uzyskuje się przez
odpowiednie zamontowanie
pierścienia dystansowego D
lub wymianę talerza
ślizgowego F i dystansowego
H.
1. Maszyny do koszenia zielonek
Nożyki stosowane w kosiarkach rotacyjnych mogą być proste
lub wygięte.
Przy wymianie nożyków należy zachować ostrożność i użyć
specjalnego klucza, który powinien być w standardowym
wyposażeniu maszyny.
Sposób zakładania nożyków: 1 - talerz roboczy, 4 - talerz
ślizgowy, 8 - klucz specjalny, 9 - nożyk, 10 - trzymak nożowy
1. Maszyny do koszenia zielonek
Kosiarki rotacyjne z dolnym napędem różnią się sposobem
przeniesienia napędu oraz konstrukcją zespołów tnących. Napęd
na zespoły rotacyjne jest przenoszony przez szereg kół
zębatych o zazębieniu czołowym, które są osadzone w gniazdach
belki. Co drugie koło zębate jest tzw. kołem wolnym, a między
nimi znajdują się koła zębate, które za pośrednictwem krótkich
wałów napędzają tarcze robocze z zainstalowanymi nożykami na
trzymakach. Wysokość koszenia reguluje się płozami wewnętrzną
i zewnętrzną. Skoszone rośliny są układane w pokos o szerokości
70-80 cm, który można regulować położeniem kierownic
zamontowanych za bębnami.
Kosiarki rotacyjne zawieszane z dolnym napędem są budowane
z czterema lub sześcioma tarczami tnącymi.
1. Maszyny do koszenia zielonek
Kosiarki rotacyjne mogą być wyposażone w spulchniacze pokosów
typu wirnikowego lub walce zgniatające (macerator), których
powierzchnie obwodowe mają wgłębienia i wypusty wzajemnie się
zazębiające. Palce wirnika spulchniacza współpracują z obudową
użebrowaną, tworząc szczelinę między tymi elementami.
Wprowadzany w szczelinę ścięty materiał roślinny, palce wirnika
rozcierają, rozrywają i łamią źdźbła roślin. Po takim działaniu
spulchniacza pokos roślin jest nastroszony i rozluźniony, co
ułatwia przepływ strumienia powietrza i przyspiesza suszenie
zielonki. W porównywalnych warunkach suszenia wilgotność
zielonki skoszonej kosiarką ze spulchniaczem po jednym dniu
zmniejsza się z około 70 do 40%, a bez spulchniacza taki
spadek wilgotności osiąga się dopiero po dwóch dniach suszenia.
1. Maszyny do koszenia zielonek
Spulchniacz pokosów
typu wirnikowego
Walce zgniatające (macerator)
1. Maszyny do koszenia zielonek
Kosiarki samojezdne są najczęściej wyposażone w trzy segmenty
zawieszane, stanowiące trzy kosiarki. Segmenty te są mocowane z
przodu bazy wyposażonej w ramę układu jezdnego, silnik i kabinę
dla operatora. Segmenty robocze są sterowane siłownikami
hydraulicznymi. Kosiarki samojezdne są budowane jako kosiarki z
dolnym napędem o całkowitej szerokości dochodzącej do 14 m
Maszyny i urządzenia
do zbioru i konserwacji
zielonek na siano
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Do przygotowania siana stosuje się przetrząsacze, zgrabiarki
lub przetrząsaczo-zgrabiarki, które dzieli się na bierne
i aktywne oraz na zawieszane i przyczepiane.
Pokos ściętych roślin powinien być rozłożony na większej
powierzchni, aby przyspieszyć ich wysychanie. Do tego celu
służą przetrząsacze lub narzędzia uniwersalne zwane
przetrząsaczo-zgrabiarkami. Zastosowanie tych maszyn wynika
z potrzeby zmniejszenia wilgotności zielonki, która w momencie
koszenia wynosi
70-80%,
natomiast
wilgotność
siana
przeznaczonego do przechowywania nie powinna przekraczać
15%.
Ponieważ wilgotność powietrza zmienia się wraz z jego
temperaturą, więc najbardziej intensywne wysychanie roślin
następuje w godzinach południowych, gdy temperatura
powietrza jest najwyższa. Natomiast w godzinach nocnych
może wystąpić nawet powrotne nawilgocenie roślin rozłożonych
na powierzchni pola. Aby zapobiec niekorzystnemu zjawisku,
stosuje się zgrabianie siana na noc w wałki.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Ze względu na prostą budowę, przetrząsaczo-zgrabiarki
beznapędowe należą do najbardziej rozpowszechnionych
maszyn stosowanych do przetrząsania lub zgrabiania siana.
Przetrząsaczo-zgrabiarka kołowo-palcową przyczepianą do
ciągnika składa się z następujących zespołów: rama, elementy
robocze i mechanizmy regulacyjne.
Rama maszyny wykonana jest z rury i stanowi element łączący
poszczególne zespoły przetrząsaczo-zgrabiarki. Rama opiera
się na trzech kołach nastawczych i za pomocą dyszla łączy się
z rolniczym zaczepem ciągnika. Wszystkie koła jezdne mają
osie osadzone obrotowo we wspornikach ramy, co pozwala
ustawić
je
w
różnych
położeniach
względem
ramy,
unieruchamiając lub pozostawiając możliwość samonastawienia.
Elementami roboczymi przetrząsaczo-zgrabiarki są koła
z promieniowo umieszczonymi stalowymi, sprężystymi palcami.
Koła te, zwykle średnicy około 1,2 m, zamocowane są
obrotowo na czopach wahliwych ramion.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Przetrząsaczo - zgrabiarka beznapędowa
1 - dyszel, 2 - zaczep koła przedniego, 3 - koło jezdne boczne, 4 - koło jezdne
tylne, 5 - segment nastawczy, 6 - koło jezdne przednie, 7 - płytka nastawcza,
8 - listwa nastawcza, 9 - ustalacz, 10 - przetyczka, 11 - dźwignia nastawcza,
12 - zaczep koła bocznego, 13 - rama, 14 - koło robocze, 15 - łańcuch,
16 - sprężyna odciążająca, 17 - ramię, 18 - śruba oczkowa;
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Ramiona zawieszone są na łańcuchach, umożliwiających
podnoszenie ich z położenia roboczego do położenia
transportowego, oraz odciążone są sprężynami w celu
zapewnienia delikatnego styku z powierzchnią pola i sianem
i delikatnego dostosowania się do nierówności terenu. Ponadto
koła połączone są z listwą nastawczą, za pomocą której
dokonuje się zmiany kąta ustawienia płaszczyzn kół w stosunku
do kierunku ruchu maszyny. W zależności od tego kąta
realizowane jest przetrząsanie lub zgrabianie siana w wałki.
Ruch obrotowy elementów roboczych powstaje na skutek oporu,
tworzącego się przy zaczepianiu palców o podłoże oraz
materiału leżącego na polu.
Ustawienie kół przetrząsaczo-zgrabiarki beznapędowej:
Przy zgrabianiu
Przy przetrząsaniu
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Przetrząsaczo-zgrabiarki aktywne dzieli się na kołowo-palcowe,
pasowe oraz przetrząsacze i zgrabiarki karuzelowe. Zespoły
robocze tych maszyn otrzymują napęd od wału odbioru mocy
ciągnika.
Przetrząsaczo-zgrabiarki kołowo-palcowe aktywne mają podobne
koła palcowe i podczas przetrząsania i zgrabiania pracują
w
podobnych
układach
jak
przetrząsaczo-zgrabiarki
beznapędowe.
Przetrząsaczo-zgrabiarki pasowe są maszynami zawieszanymi.
Charakterystyczną cechą konstrukcyjną tych maszyn jest
przekładnia pasowa z dwoma pasami klinowymi pracującymi
równolegle, do których na poprzecznych łącznikach są
przymocowane palce sprężyste. Mechanizm roboczy jest
usytuowany prostopadle do kierunku jazdy i podczas
przetrząsania jest ustawiany pod kątem, a podczas zgrabiania równolegle do powierzchni pola na całej szerokości maszyny
w taki sposób, aby przeczesywać ściernisko, nie wchodząc
w ziemię. Zespół roboczy ustawia się za pomocą kół
kopiujących, przegubowo zamocowanych w osi pionowej.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Przetrząsacz karuzelowy składa się z ramy zawieszenia, kół
grabiących z podwójnymi palcami sprężystymi i układu
napędowego z przekładnią pasową. Wysokość palców sprężystych
nad podłożem reguluje się kołami kopiującymi. Rozłożony
materiał roślinny jest dobrze nastroszony, co sprzyja
szybszemu wysychaniu.
Zgrabiarka karuzelowa składa się z ramy zawieszenia, ramion
grabiących wyposażonych w segmenty palców sprężystych
i układu napędowego z przekładnią stożkową oraz prowadnic
sterujących pracą ramion grabiących.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Przetrząsacz karuzelowy Z-578
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Przetrząsaczo-zgrabiarka karuzelowa Z 275
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Przetrząsaczo - zgrabiarka pasowa
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Przetrząsaczo - zgrabiarka napędowa
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Przyczepy zbierające, zwane również zbieraczami pokosów,
umożliwiają zbiór siana lub świeżo ściętych roślin ułożonych
w wały i jednoczesny ich załadunek do skrzyni ładunkowej.
Przyczepy te mogą być wyposażone w dodatkowe mechanizmy
rozdrabniające, umożliwiające uzyskanie materiału w postaci
sieczki.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Zespół rozdrabniający
Przyczepy zbierająca KRONE,
wyposażona w mechanizm
rozdrabniający.
Zespół podbierający
Zasada działania mechanizmu
podbierającego i rozdrabniającego
w przyczepie zbierającej KRONE.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Przyczepa zbierająca ma skrzynię ładunkową o konstrukcji
ażurowej, której ściana tylna jest wykonana w postaci klapy
otwieranej podczas rozładunku przyczepy. Na podłodze skrzyni
ładunkowej jest umieszczony przenośnik łańcuchowo-listwowy.
W przedniej części przyczepy jest zawieszany podbieracz
palcowy, podnoszony i opuszczany za pomocą siłowników
hydraulicznych sterowanych z kabiny ciągnika. Podbieracz
palcowy, podajnik, rozdrabniacz (nie zawsze jest) i przenośnik
łańcuchowo-listowy są napędzane od wału odbioru mocy ciągnika
przez szereg przekładni mechanicznych.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Budowa przyczepy zbierającej
Ściana tylna w postaci
klapy otwieranej
Przenośnik łańcuchowolistwowy na podłodze
Podbieracz palcowy
Skrzynia ładunkowa o
konstrukcji ażurowej
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Do zbioru siana lub sianokiszonki pozostawionej w pokosach
można zastosować prasy zbierające, które dzieli się na tłokowe
i zwijające.
Prasy tłokowe klasyfikuje się na prasy mało- i wielkogabarytowe.
Prasy zwijające dzieli się na prasy o zmiennej komorze
prasowania, prasy o stałej komorze prasowania i prasy zwijające
bele na powierzchni pola.
Prasy są budowane jako maszyny przyczepiane, a ich zespoły
robocze otrzymują napęd od wału odbioru mocy ciągnika.
W mniejszych gospodarstwach rolnych stosuje się prasy tłokowe
wysokiego
stopnia
zgniotu,
które
formują
małe
bele
prostopadłościenne o maksymalnym przekroju poprzecznym 50x40
cm (szerokość x wysokość). Długość bel jest regulowana
w zakresie 60-100 cm.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Podstawowymi zespołami roboczymi prasy zbierającej wysokiego
stopnia zgniotu formuącej małe bele są: podbieracz, zespół
podający, zespół prasujący i zespół wiążący.
Podbieracz palcowy ma sprężyste palce, przymocowane do listew,
osadzonych obrotowo w tarczach krzyżakowych, umieszczonych po
obu stronach tego zespołu.
Zespół podający prasy składa się z podajnika ślimakowego
i nagarniacza widłowego. Nagarniacz bezpośrednio współpracuje
z tłokiem.
W skład zespołu prasującego wchodzą komora prasowania i tłok.
Przekrój poprzeczny komory prasowania ma kształt prostokąta.
W komorze znajdują się oporniki stałe i ruchome (w kształcie
grzebieni), przeciwdziałające rozprężaniu się materiału podczas
jałowego ruchu tłoka. Tłok porusza się na rolkach przymocowanych
do mimośrodu, co umożliwia uzyskanie płynnego ruchu tłoka podczas
prasowania.
Do przedniej części tłoka oraz bocznej ściany komory prasowania, od
strony otworu zasilającego, przymocowane są płytki o skośnie
zaostrzonych krawędziach. Płytki te, działając podobnie jak nożyce,
odcinają porcje materiału dostarczonego przez otwór zasilający.
W celu wyrównania momentów oraz zmniejszenia niejednostajności
obrotów wału stosuje się odpowiedniej masy koło zamachowe.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
1
2
3
4
5
podbieracz,
nagarniacz,
komora prasowania,
tłok,
pokrętło regulacji
stopnia zgniotu,
6 - aparat wiążący,
7 - tarcza zębata,
8 - koło zamachowe,
9 - przytrzymywacz,
10 - podajnik ślimakowy,
11 - igła,
12 - koło jezdne,
13 - wał przegubowo –
teleskopowy
Prasa wysokiego stopnia zgniotu:
a - widok,
b - schemat;
-
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Prasy wielkogabarytowe, formujące bele o przekroju od 80x80
do 120x120 cm i długości do 250 cm, składają się z
podobnych zespołów roboczych jak prasy formujące małe bele.
Charakterystyczną cechą pras wielkogabarytowych jest
usytuowanie maszyny w osi ciągnika i podawanie materiału
przez podajnik rotacyjny i nagarniacz z dołu do komory
prasowania
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Prasa ze stałą komorą zwijającą składa się z podbieracza,
komory zwijania, mechanizmu owijania beli i układu napędowego.
Podbieracz palcowy podaje materiał do komory zwijania, którą
tworzą przenośnik łańcuchowo-pretowy, a w dolnym odcinku
nagarniacz rotacyjny i rolka. W komorze zwijania materiał jest
obracany przez pręty przenośnika i zagęszczany, zwłaszcza w
strefie zewnętrznej, gdyż przy ciągłym napływie nowego
strumienia masy zmniejsza się wolna przestrzeń. Cechą
charakterystyczna prasy ze stałą komorą zwijania jest to,
że zagęszczenie beli w zewnętrznych warstwach jest większe,
a średnica beli jest stała.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Prasa ze zmienną komorą zwijającą różni się od poprzedniej
maszyny sposobem formowania beli oraz konstrukcją komory
zwijającej.
Komorę stanowią usytuowane obok siebie długie pasy.
W niektórych rozwiązaniach w komorze znajduje się przenośnik
poziomy lub walce.
Zwijanie materiału zaczyna się w strefie wewnętrznej
i następuje w kierunku na zewnątrz, co wpływa na dość
równomierne zagęszczenie beli w całym jej przekroju
poprzecznym. Cechą charakterystyczną tej prasy jest możliwość
zmiany średnicy beli. Pozostałe zespoły i funkcje prasy
o zmiennej komorze zwijania są podobne do prasy ze stałą
komorą.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
W prasach, w których bele są zwijane na powierzchni pola,
komorę prasowania stanowi powierzchnia pola i przenośniki
pasowe lub łańcuchowe z palcami sprężystymi.
Są to prasy o zmiennej komorze prasowania, a zatem
zwijanie i prasowanie odbywa się od wewnątrz na zewnątrz
beli.
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Owijanie bel.
Ze względu na sposób pracy maszyny do owijania dzieli się na
owijarki ze stołem obrotowym lub stałym, owijaki nieckowe
i owijarki do owijania ciągłego.
Podstawowymi zespołami każdej owijarki bel są stół z walcami
lub rolkami napędzającymi, zespół owijający i mechanizmy
napędowe. Najczęściej bela wykonuje podwójny ruch obrotowy,
wynikający z ruchu obrotowego stołu w płaszczyźnie poziomej,
podczas którego folia owija belę wzdłuż osi walca, oraz z ruchu
obrotowego walców napędzających, podczas którego folia owija
belę na obwodzie walca.
Do owijania beli sianokiszonki lub zielonki stosuje się folię
rozciągliwą i samoprzylepną. Belę owija się 4-6 warstwami
folii, co zapewnia dobrą szczelność i odporność na uszkodzenia
mechaniczne.
Do kontroli liczby owinięć stosuje się licznik, który sygnalizuje
zakończenie owijania, lub czujnik automatycznie uruchamiający
zespół odcinający folię. Owinięta bela, po odchyleniu stołu ku
tyłowi, zsuwa się na ziemię. Do napędu zespołów roboczych
stosuje się najczęściej silnik hydrauliczny z przekładniami
zębatymi i łańcuchowymi, który jest zasilany z zewnętrznego
układu hydraulicznego ciągnika
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano
Urządzenia do transportu
i dosuszania siana
3. Urządzenia do transportu i dosuszania siana
Siano zebrane przyczepami zbierającymi transportuje się tymi
maszynami, przy czym ich zastosowanie jest ekonomicznie
uzasadnione przy transporcie na odległość do 1 km.
Pozostawione na polu bele siana lub sianokiszonki ładuje się na
środki transportowe za pomocą ładowarek chwytakowych lub
czołowych, wyposażonych w chwytaki lub widły. Środkami
transportowymi mogą być standardowe przyczepy transportowe
lub specjalne przyczepy do transportu bel.
Standardowe przyczepy transportowe mogą być wykorzystane do
przewożenia bel zarówno prostopadłościennych, jak i okrągłych
(dokładniej walcowych).
Małe bele prostopadłościenne są często ładowane na przyczepy
ręcznie, ale istnieją również przyczepy z samoczynnym
załadunkiem bel, które są wyposażone w podbieracz boczny bel.
Specjalne przyczepy do transportu bel są często nazywane
wózkami do transportu bel (okrągłych).
Obejrzyj film
3. Urządzenia do transportu i dosuszania siana
Zebrane siano o wilgotności większej niż 15% powinno być
dosuszone z wykorzystaniem dodatkowych urządzeń, instalowanych
na podłodze pomieszczenia lub, podłożu, na którym będzie
formowany stóg. Taką funkcję spełniają suszarki podłogowe, które
składają się z kanału głównego oraz rusztu wykonanego z desek.
Na wlocie do kanału jest zainstalowany wentylator, który zasysa
powietrze atmosferyczne i tłoczy je do całej przestrzeni pod
rusztem. Od kanału głównego mogą być rozprowadzone kanały
boczne lub pionowe, od których, na określonych wysokościach, są
odprowadzane kolejne kanały boczne. Takie rozwiązanie stosuje się
przy suszeniu wysokich warstw, zwłaszcza podczas suszenia siana w
brogu (wiata z podnoszonym dachem na słupach).
W celu przyspieszenia dosuszania siana, zwłaszcza zbieranego przy
większej wilgotności oraz w okresie chłodniejszym, stosuje się
podgrzewacze powietrza. Powietrze może być podgrzewane
bezpośrednio lub pośrednio. Przy podgrzewaniu bezpośrednim
powietrze jest mieszane z gazami spalinowymi, a przy podgrzewaniu
pośrednim podgrzewacz jest wyposażony w wymiennik ciepła, od
którego nagrzewa się powietrze. Do podgrzewania powietrza są
stosowane podgrzewacze elektryczne, gazowe, olejowe oraz na
paliwo stałe.
3. Urządzenia do transportu i dosuszania siana
Urządzenia do dosuszania siana i sianokiszonki: a) widok ogólny suszarki
podłogowej, b) suszarka podłogowa zainstalowana w stodole, c) suszarka
kanałowa do dosuszania sianokiszonki, d) suszarka podłogowa z kanałami
pionowymi i poziomymi do suszenia siana w brogu; 1 - wentylator, 2 - kanał
główny, 3 - ruszt, 4 - powierzchnia użytkowa, 5 - suszony materiał, 6 - kanał
pionowy, 7- kanał boczny, 8 - tłok, 9 - dach, 10 - słup nośny, 11- mechanizm
korbowy do podnoszenia tłoka
Maszyny do zbioru zielonek
na kiszonkę
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Do zbioru traw przeznaczonych do silosowania lub bezpośredniego
skarmiania może być stosowany ścinacz zielonek sieczkarnia
polowa dokładnego cięcia.
Ścinacz zielonki jest to połączenie kosiarki rotacyjnej
z przyczepą samozbierającą. Sterowanie ścinaczem odbywa się
czterosekcyjnym rozdzielaczem hydraulicznym zamocowanym na
regulowanym wsporniku.
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Ścinacze zielonek są wypierane przez sieczkarnie polowe
dokładnego cięcia, które bardziej równomiernie rozdrabniają
materiał i w mniejszym stopniu zanieczyszczają rośliny ziemią.
Ciągnikowe sieczkarnie polowe dzieli się na zawieszane,
półzawieszane i przyczepiane. Ponadto są stosowane sieczkarnie
samojezdne. Ze względu na rodzaj zespołu rozdrabniającego
sieczkarnie dzieli się na toporowe i bębnowe.
Sieczkarniami można zbierać rośliny z pokosu (powiędnięta
trawa, lucerna) i wówczas są one wyposażone w podbieracz. Do
zbioru bezpośredniego z pnia stosuje się adaptery do zbioru
roślin niskołodygowych (trawa) lub wysokołodygowych (kukurydza,
słonecznik), które mogą być rzędowe lub bezrzędowe.
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Sieczkarnia bijakowa
1 - wał przegubowo-teleskopowy,
2 - skrzynia przekładniowa,
3 - dźwignia zmiany prędkości
obrotowej bębna roboczego,
Schemat
4 - sprzęgło elastyczne,
5 - sprzęgło przeciążeniowe,
6 - bęben roboczy,
7 - śruba regulacyjna wysokości
ścinania,
Układ przeniesienia napędu
8 - podpora,
9 - zaczep do ciągnika,
10 - zaczep przyczepy,
Jest używana do zbioru roślin niskołodygowych
11 - kanał wylotowy,
przeznaczonych do silosowania lub bezpośredniego
12 - linka,
13 - rama,
skarmiania. Można ją również stosować do zbioru roślin
14 - końcówka wylotowa,
wysokołodygowych. Oprócz tego sieczkarnia bijakowa
15 - koło jezdne,
może być stosowana do zbioru zielonek z pokosów,
16 - bijak,
17 - czworobok przegubowy słomy po kombajnie zbożowym, rozdrabniania łętów
ziemniaczanych oraz ogławiania buraków.
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Sieczkarnia bijakowa jest maszyną przyczepianą do ciągnika
z napędem zespołów roboczych od WOM.
W skład maszyny wchodzą następujące zespoły: rama podparta na
dwóch ogumionych kołach, zespół tnący, kanał wylotowy zakończony
regulowaną końcówką, układ przeniesienia napędu oraz układ
sterowania.
Maszyna wyposażona jest w bijakowy zespół tnący. Jest to zespół
tnący typu rotacyjnego o poziomej osi obrotu względem powierzchni
pola, pozwalający na ścinanie źdźbeł roślin bez ich podparcia
o krawędź przeciwtnącą - w wyniku dużej prędkości obwodowej
bijaków.
Zespół ścinający stanowi bęben osadzony w dwóch łożyskach
tocznych wahliwych. Bęben posiada cztery skrzydła, do których są
przymocowane obrotowo za pomocą zawiasów bijaki. Przy takiej
budowie bijaki w położeniu spoczynkowym zwisają na swoich
zawiasach, a po nadaniu obrotów bębnowi ustawiają się w robocze
położenie promieniowe pod wpływem działania siły odśrodkowej.
Jednocześnie dzięki zawiasowym połączeniom bijaków z bębnem
mogą one odchylać się przy uderzeniu o przeszkody znajdujące się
na drodze ich obrotu. Zespół roboczy jest okryty w całości osłoną,
która przechodzi u góry w zwężający się kanał wylotowy
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Sieczkarnia polowa zawieszana
jednorzędowego
zbioru
i
wysokołodygowych.
jest przeznaczona do
rozdrabniania
roślin
Podstawowy zespół maszyny stanowi sieczkarnia, do której
można wymiennie montować adapter do ścinania roślin
wysokołodygowych lub adapter do zbioru kolb kukurydzy.
Sieczkarnia
mocowana
jest
przesuwnie
na
belce
zawieszenia, co pozwala na zmianę jej położenia. Umożliwia
to dostosowanie maszyny do współpracy z różnymi
ciągnikami.
Sieczkarnia składa się z następujących zespołów: korpusu,
walców
podających,
walców
zgniatających,
zespołu
rozdrabniającego,
kanału
wylotowego
oraz
układu
napędowego.
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
1 - sieczkarnia,
2 - adapter do zbioru roślin
wysokołodygowych,
3 - walce podające,
4 - walce zgniatające,
5 - bęben rozdrabniający,
6 – kanał wylotowy,
7 - łańcuchy podające,
8 – nóż ścinający,
9 - końcówka wylotowa,
10 - podpora,
11 - belka zawieszenia,
12 -dźwignia,
13 - wały przegubowo - teleskopowe,
14 - ostrzałka,
15 - stalnica,
16 - adapter do zbioru kolb kukurydzy,
17 - walec,
18 - łańcuch podający,
19 - płyta obrywająca
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Sieczkarnia bijakowa zaczepiana
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Sieczkarnia polowa samojezdna, nazywana również kombajnem
do zbioru zielonek, pozwala w jednej operacji technologicznej
na koszenie lub podbieranie masy roślinnej, pocięcie jej na
sieczkę odpowiedniej długości z jednoczesnym załadunkiem
pociętej masy na środki transportowe.
Z kombajnem stanowiącym bazę maszyny mogą być łączone
wymiennie różne zespoły robocze (adaptery).
W gardzieli kombajnu jest umieszczony zespół podającozgniatający, składający się z ośmiu walców. W przedniej
części znajdują się dwa walce, górny i dolny, wciągające
materiał dostarczany przez adapter montowany do bazy
maszyny. Za walcami wciągającymi są umieszczone trzy walce
transportujące, nad którymi znajduje się walec wstępnego
zgniotu. W wyniku jego działania następuje zagęszczenie
materiału trafiającego między walce zgniatające: górny
i dolny. Zarówno walec wstępnego zgniotu, jak i górny walec
zgniatający są dociskane za pomocą sprężyn o regulowanym
nacisku, co umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie stopnia
zgniotu materiału dostarczanego do zespołu rozdrabniającego.
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
1 - górny walec wciągający, 2 - dolny walec wciągający, 3 - walce
transportujące, 4 - walec wstępnego zgniotu, 5 - górny walec
zgniatający, 6 - dolny walec zgniatający, 7 - stalnica, 8 - bęben,
9 - kanał wyrzutowy, 10 - układ wykrywania metali, 11 - układ
służący do dodawania preparatów chemicznych
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Adapter do zbioru roślin niskołodygowych:
1 - nagarniacz,
2 - zespół tnący,
3 - podajnik ślimakowy,
4 - obudowa
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Adapter do zbioru roślin wysokołodygowych bezrzędowych:
1 - obudowa,
2 - zespół tnący,
3 - rozdzielacz tnący,
4 - podajnik ślimakowy,
5 - nagarniacz,
6 - przenośnik łańcuchowo-listwowy
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Adapter do zbioru roślin wysokołodygowych rzędowych:
1 - kadłub,
2 - przenośnik łańcuchowy,
3 - rozdzielacz prawy,
4 - rozdzielacze środkowe,
5 - rozdzielacz lewy,
6 - podajnik ślimakowy,
7 - nachylacz,
8 - nożyk
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Adapter podbierający:
1 - obudowa,
2 - podbieracz,
3 - podajnik ślimakowy,
4 - przytrzymywacz,
5 - podpory
4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę
Sposoby zakiszania
5. Sposoby zakiszania
Sieczka z trawy, kukurydzy lub innych roślin przeznaczonych do
zakiszania może być gromadzona w pryzmach, silosach
przejazdowych lub silosach wieżowych (w Polsce rzadko stosowane)
oraz w workach foliowych.
Pryzmy mogą być formowane na polu lub w pobliżu gospodarstwa
rolnego. Tworzy się je po wyrównaniu i utwardzeniu podłoża oraz
położeniu na nim folii, która zapobiega przedostawaniu się soku
kiszonkowego do wody gruntowej. Sieczka z przyczepy jest
rozładowana na folię i rozgarniana ładowarką czołową zamocowaną
na ciągniku. Ciągnik jest również wykorzystywany do ugniatania
kolejnych warstw sieczki, których grubość zależy od masy
ciągnika, ale jako wartość średnią można przyjąć 15 cm. Wielkość
pryzmy powinna być dostosowana do wydajności maszyn tak, aby
możliwe było jej zakończenie w ciągu 3-4 dni. Dłuży czas
formowania pryzmy prowadzi do powstawania strat, gdyż dostęp
powietrza sprzyja rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów i
następuje nadmierny wzrost temperatury, podczas gdy właściwa
fermentacja (chłodna) odbywa się w temperaturze około 30° C.
Po uformowaniu pryzmy okrywa się ją szczelnie folią, a folię
obciąża, np. zużytymi oponami.
5. Sposoby zakiszania
Silosy przejazdowe są budowane na terenie gospodarstwa.
Silos przejazdowy ma wybetonowane podłoże oraz dwie boczne
ściany wykonane z żelbetonu (stalowa konstrukcja kratowa
zalana betonem). Sposób sporządzenia kiszonki jest taki sam jak
na pryzmie.
Nowoczesną formą kiszenia materiału roślinnego jest kiszenie
w worku foliowym, który jest systematycznie napełniany
specjalną prasą silosową.
Prasa silosowa
5. Sposoby zakiszania
Przygotowanie do pracy
i obsługa narzędzi i maszyn
do zbioru zielonek
6. Przygotowanie do pracy i obsługa narzędzi i maszyn do zbioru zielonek
Przygotowanie maszyn do pracy do zbioru siana i zielonek oraz
ich regulacja obejmuje:
− nastawienie wysokości koszenia,
− regulację siły docisku kół grabiących przetrząsaczo-zgrabiarki
do powierzchni pola,
− ustawienie wysokości podbieracza, co uzyskuje się za pomocą
kół kopiujących,
− regulację stopnia zgniotu bel w prasach,
− regulację długość sieczki,
− regulację aparatów wiążących pras,
− regulację liczby owinięć folią w owijarkach,
− regulację szczeliny między nożami a stalnicą w sieczkarniach
polowych, montaż określonej liczby noży na tarczy, dobór
prędkości obrotowej tarczy lub bębna oraz prędkości
obrotowej walców wciągająco-zgniatających.
Konserwacja i przechowywanie
narzędzi i maszyn do zbioru
zielonek
7. Konserwacja i przechowywanie narzędzi i maszyn do zbioru zielonek
Konserwacja i przechowywanie maszyn do zbioru zielonek musi
zapewniać
ich
należytą
ochronę
przed
wpływami
atmosferycznymi.
Części tnące powinny być pokryte smarem chroniącym przed
korozją,
a
łożyska
zespołów
napędowych
muszą
być
przesmarowane. Należy zmniejszyć napięcie sprężyn, obniżyć
ciśnienie w kołach ogumionych, a maszynę ustawić na
odpowiednich podporach. Przed pozostawieniem maszyn na
dłuższy okres lub na czas przechowywania należy je dokładnie
oczyścić i umyć, aby wewnątrz zespołów roboczych nie zalegały
zanieczyszczenia i rośliny, które pod wpływem procesów gnilnych
działają korodujące na części stalowe, a ponadto stwarzają
ryzyko rozwoju gryzoni.
Wszystkie zespoły z ostrymi częściami powinny być osłonięte
i zabezpieczone przed dostępem dzieci i zwierząt.
Na okres zimowy z układu chłodzącego maszyn samojezdnych
należy spuścić płyn (jeśli nie jest o niskiej temperaturze
zamarzania) i wymontować akumulatory.
Download