Uploaded by elzbieta.oleksiak83

Voice Dialogue

advertisement
Voice Dialogue
METODA, nie psychoterapia/terapia
 Szybko prowadzi do ukrytych motywów, założeń, przekonań
 Bezpieczna, jeśli przestrzega się założeń – wskazówek
 Prosta i subtelna
 Praca z: energią, częściami, aspektami, podsystemami, podosobowościami, głosami
 Wymaga uważności i dostrojenia
 Daje dużo satysfakcji i korzyści
 NIE DĄZYMY DO ZMIANY, ale do UŚWIADOMIENIA podsystemów. By wszystkie
podsystemy mogły zabrać glos, wypowiedzieć się. Już sam ten krok powoduje zmianę.
 Nie sugerujemy zmiany!
 Nie bierzemy się za zadanie!!!
CEL: BALANS + RÓWNOWAGA + HARMONIA!!!

Prawo do współistnienia, przynależności części, niczego nie wykluczamy, każda jest
potrzebna
Oparta na koncepcji Younga. Na nieświadomości, nieuświadomione i wyparte
Stonowie – opracowali metodę Voice Dialogue
Uważają, że osobowość z natury jest rozczłonkowana i należy ją dokładnie poznać. Zwłaszcza
te części, którym odmawiamy racji bytu. Te, które są wyparte i usunięte ze świadomości.
Za jedne zachowania jesteśmy karani, za inne nagradzani. I jedno z Ja jest wzmacniane,
inne osłabiane. Tak uczymy się, wciągamy wnioski i w ten sposób kształtujemy naszą
osobowość, która jest zespołem podosobowości. Te podosobowości, które kształtują się w
toku dorastania, socjalizacji (pierwsza to OBROŃCA KONTROLER) wymazują tzw. pierwotny
odcisk palca, jakim jest pierwotna osobowość. Ta strata oznacza, że tracimy z horyzontu naszej
świadomości te bezbronne, dziecięce części naszej osobowości. Ta strata dotyczy też
ZWIĄZKÓW. W relacji romantycznej te dziecięce części osobowości są niewidoczne. W to
miejsce wchodzą te części OBROŃCY KONTROLERA jak np. pracowitość, bycie miłym,
determinacja etc.
Hierarchia:
Ja pierwotne (pierwotny odcisk palca)
OBROŃCA KONTROLER
WEWNETRZNY KRYTYK
OBROŃCA KONTROLER - Osobisty ochroniarz – najwcześniejszy aspekt osobowości.
 Strzeże i chroni nas
 ucieleśnienie rodzicielskich nakazów, zakazów,
 kontroluje nas poprzez wykształcenie zasad,





kontroluje naszą emocjonalność,
dba byśmy zachowywali się zgodnie z normami, adekwatnie do sytuacji, byśmy się nie
kompromitowali etc.
ZINTEGROWANI jesteśmy z nim bardzo. Dlatego mówią „ja” często mamy na myśli
OBROAŃCE KONTROLERA.
Przez nią, te podosobowość przemawiają inne.
Przejmuje rządy w naszym życiu.
 Perfekcjonista ---------------------- niedbalec, abnegat, niekompetentny
 Pracoholik --------------------------- nierób leń
 Pchacz -------------------------------- niezorganizowany, roztrzepany, nieterminowy
dba o terminowość, organizacje pracy = w jednej ręce lista zadań w drugiej
bicz i słowa spiesz się, bo nie zdążysz, jesteś ostatni)
 Przyjemniaczek --------------------- niemiły, opryskliwy, grubiaństwo, chamstwo
(bycie miłym dla innych)
 Dobra matka/ojciec --------------- nieobecna, niezajmująca się, zaniedbująca
matka/ojciec
Pierwotne części
osobowości,
pierwszoplanowe ja
Podosobowości
wizerunkowe
Drużyna OBROŃCY KONTROLERA:
- części akceptowane przez nas samych, społeczeństwo i społecznie pożądane. Części z których
jesteśmy nierzadko dumni:
One są nagradzane i akceptowane społecznie. Tacy chcemy być, dążymy by się takimi stać, by
tak nas postrzegano.
To jedna strona SIŁY, a po drugiej stronie kontinuum jest to co ukryte, zdysocjowane, wyparte.
Te z drugiego końca staczają się do głąb nieświadomości, pojawia się pustka, która zionie
projekcjami. Wymaga i domaga się wypełnienia.
Osobowość jest systemowa – wykluczenie powoduje konsekwencje. Można porównać
do systemu rodzinnego. Najmłodsi stanowią reprezentację np. tych co odeszli i pracują na
rzecz systemu. Chodzi o balans: siła i słabość. A nie tylko na środku. Chodzi o to by części
silnego rodzica odpowiadała część słabego i wrażliwego.
Jeśli proces dysocjacyjny trwa, a my tracimy kontakt z tymi dziecięcymi częściami to
zaczynamy POLARYZOWAĆ bliższe i dalsze otoczenie. Przyciągamy na nasza orbitę, stronę
takie osoby, które są odbiciem, reprezentują te wykluczone części naszej osobowości. Im
bardziej są wykluczone, niechciane, unicestwione z tym większą siłą wrócą „jak w mordę
strzelił”.
PRZYKŁAD: Dobra matka realizuje postawę dobrej matki, przez co nie jest autentyczna, bo
brakuje zachowań z drugiego końca kontinuum, a tym samym córka nie dostaje reakcji
(autentycznej) na swoje zachowanie, na siebie. Ten brak obopólnej autentycznej reakcji na
siebie komplikuje relacje i powoduje konflikty, niezrozumienie etc.
WEWNĘTRZNY KRYTYK – współpracuje z OBROŃCĄ KONTROLEREM, charakteryzuje go:
 Świetna intuicja – kiedy uderzyć, zabrać głos
 Potrafi wszystko wytknąć
 Wszystko widzi, doskonały obserwator






Idealny porównywacz!!!
Inteligentny
Bezwzględny „terrorysta”
Bardzo silna część osobowości
Atakuje w czułe/najczulsze punkty
Atakuje, gdy jesteśmy słabi
Jeśli spotykamy na swojej drodze osobę, która reprezentuje wyparte, wykluczone,
nieuświadomione części naszej osobowości to jest MOC! Kojarzy nam się to z bólem,
dyskomfortem, chcemy się tego pozbyć, b=nie być już w jej towarzystwie etc. objawia się to
np. przez osądzanie, ocenianie, plotkowanie, komentarze: „jakoś jej nie lubię”, „on mnie
wkurza, no działa na mnie jak płachta na byka” albo osoba może nas fascynować. Poprzez
reprezentację tych wydziedziczonych części. Ale nie trwa to długo i za chwilę możemy chcieć
tępić te cechy, zaczynamy nie lubić tej osoby, uciec od niej etc. tak jak uciekamy unieważniamy
te części.
Ważne pytania:
CZEGO UCZY MNIE TA RELACJA?
CO MÓWI O MNIE?
CZEGO MOGĘ SIĘ DZIEKI NIEJ O SOBIE DOWIEDZIEĆ?
Ważna jest ŚWIADOMOŚĆ istnienia tych dwóch biegunów. Patrzeć na nie i uznać za
swoje, zaakceptować. Wtedy nasza wewnętrzna przestrzeń się poszerza i dzięki temu
przestajemy polaryzować bliższe i dalsze otoczenie – akceptujemy siebie, więc nie musza się
wybijać poprzez innych.
AKCEPTACJA dwóch bieguny!!!
 Bez oceniania
 Bez: wolałabym – tak NIE!!!
 Jedno i drugie jest moje. Jednej i drugiej części należy si szacunek. Akceptacja
wszystkich aspektów swojego życia. Wtedy nie tracimy energii na ukrywanie II końca!
POLARYZACJA CIAŁA
Voice dialogue - CUDOWNA METODA DO PRACY Z OBJAWEM!!!
 Objaw – obraz nieakceptowanej części.
Np. na kardiologii dochodzi do obalenia mechanizmów obronnych, ujawnienia tych wypartych
części.
 Ciało stanowi niejako ekran wypartych części
 Choroba jest często objawem zaprzeczonych potrzeb, uczuć, emocji.
Pytania:
 Co ty robisz w życiu np. Kasi? (danej osoby)
 Od kiedy jesteś?
 Co robisz tutaj?
ALE nie pracujemy w kierunku zmiany!!! Nie sugerujemy zmiany!
PRACA
W gabinecie oprócz dwóch głównych krzeseł, powinny być dostępne jeszcze ze 3 krzesła –
dla pozostałych części, które się ujawnią podczas pracy metodą Voice dialogue.
Siadamy na wprost siebie – zapytać klienta o odległość, czy jest komfortowa.
Przyjmujemy krytyka, słuchamy go, wyrażamy zaciekawienie, zainteresowanie. Ale musimy
być autentyczni. Te wykluczone części naszej osobowości są wyczulone na kłamstwo, udanie,
obłudę, brak autentyczności etc. ZAWSZE okazujemy częściom szacunek!
Pytania:
 Jak się nazywasz? Jak mogę się do ciebie zwracać?
 Jakiej jesteś płci?
 Co ty robisz w życiu np. Kasi? (danej osoby)
 Od kiedy jesteś?
 Co robisz tutaj?
 Co ty dobrego robisz w życiu Kasi?
 Jak Kasia cię traktuje?
 Co do niej czujesz?
 Gdzie byłeś/byłaś jak cię nie było?
 Ile masz lat? Ile cięnie było?
Wszystkie podsystemy traktujemy jako INTEGALNE części osoby!!! Każda cześć ma wiek, płeć,
doświadczenia. Warto pamiętać, że TRZEBA zadbać o powrót tej głównej części. WAŻNE by
osoba z powrotem wróciła na krzesło – główne.
Download