Kliknij, aby pobrać formularz

advertisement
WEJŚCIE NA RYNEK ZAGRANICZNY
ZAPYTANIE EKSPORTOWE
DANE KONTAKTOWE
Dane firmy (nazwa, adres, KRS):
Osoba kontaktowa:
Strona www:
Stanowisko:
Telefon:
Email:
MPANY INFORMATION
BRANŻA
W jakiej branży działa Państwa firma? (Proszę wybrać wszystkie, które pasują)
□ Żywność i napoje
□ Towary łatwo się psujące □ Logistyka
□ Nowe technologie
□ Sprzęt medyczny
□ Kosmetyki
□ Turystyka
□ Górnictwo
□ Rolnictwo (maszyny i urządzenia)
□ Medycyna
□ Budownictwo
□ Odnawialne źródła energii
□ Hotelarstwo
□ Technologie kosmiczne
□ Farmacja
□ Lotnictwo
□ Transport publiczny
□ IT
□ Media interaktywne
□ Żegluga
□ Meblarstwo
□ Inna (prosimy napisać jaka) ……………………………………………………………………………….
PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE
Liczba pracowników:
□ Produkcja
□ Sprzedaż hurtowa
□ Sprzedaż detaliczna
□ Usługi
□ Firma nowa na rynku (do 3 lat działalności)
□ Agent /Dystrybutor
□ Firma eksportowa
□ Technologie innowacyjne
□ Inne: ………………………………………………………………………………
INFORMACJA O PRODUKCIE / USŁUDZE
(do wprowadzenia na rynek zagraniczny)
PKWiU (opcjonalnie):
Roczne obroty firmy:
□ > 100 tys. zł
□ 100 tys. zł – 1 mln zł
□ 1 mln zł – 5 mln zł
□ < 5 mln zł
Firmy/produkty/marki konkurencyjne (w kraju i za granicą):
Wymień najważniejsze grupy odbiorców produktu/usługi:
Jakie powiązane produkty/usługi może sprzedawać potencjalny dystrybutor?
Czy produkt/usługa przeznaczone na eksport posiadają certyfikaty, atesty, normy, itp.? Jeżeli tak, to jakie?
Co powoduje, że dany produkt/usługa jest konkurencyjny na rynkach zagranicznych?
Które rejony geograficzne Państwa interesują?
□ Europa
□ Stany Zjednoczone
□ Inne (jakie?)
□ Bliski Wschód
□ Ameryka Środkowa i Płd
Które kraje: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
CELE BIZNESOWE
Jakiego typu działania zamierzają Państwo podjąć na rynku docelowym?
□ Znaleźć agenta/dystrybutora □ Zdobyć informacje nt. rynku □ Dotrzeć do konkretnych osób/instytucji
□ Uruchomić sprzedaż
□ Przeprowadzić badanie rynku bezpośrednią
□ Wziąć udział w targach
□ Uzyskać informacje prawno□ Promocja firmy/produktu □ Uzyskać wsparcie finansowe
podatkowe
□ Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
Czy produkt/usługa wymaga specjalnych certyfikatów?
Jeżeli są Państwo zainteresowani spotkaniem z potencjalnym dystrybutorem, jaka to powinna być firma (wielkość, zakres i
profil działania, itp.)?
Jeżeli są Państwo zainteresowani spotkaniem konkretnych osób/instytucji, prosimy o jak najdokładniejsze sprecyzowanie
rodzaju i/lub nazwy instytucji lub podanie konkretnego stanowiska/nazwiska konkretnej osoby.
Czy są jakiekolwiek instytucje/firmy z którymi Państwo nie życzą sobie kontaktu?
Czy prowadzili już Państwo działania ukierunkowane na dany rynek docelowy lub inne działania eksportowe?
□ TAK □ NIE
Jeżeli TAK, to jakie?:
TIONAL SERVICES
Czy planują Państwo zarejestrować spółkę na rynku docelowym?:
□ TAK □ NIE
Czy planują Państwo otworzyć biuro i prowadzić działania bezpośrednie na rynku docelowym?
□ TAK □ NIE
Jeżeli TAK, jakie to będą działania?:
USŁUGI DODATKOWE
Z pomocą firm partnerskich na rynku docelowym, możemy świadczyć usługi dodatkowe dla Państwa o zakresie świadczeń
podanym poniżej. Czy byliby Państwo zainteresowani takimi usługami?
TAK
□
NIE
□
Jeżeli TAK, prosimy o wskazanie jakimi:
□ Otwarcie konta bankowego □ Pomoc prawna □ Otwarcie firmy □ Księgowość □ Logistyka
□ Zakup lub wynajem nieruchomości □ Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………….
CZŁONKOSTWO
Czy są Państwo członkami Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach?
□ TAK □ NIE
Czy znają Państwo ofertę Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w zakresie działań międzynarodowych?
□ TAK □ NIE
Czy byliby Państwo zainteresowani w uczestnictwie w misji gospodarczej organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach?
□ TAK □ NIE
Jeżeli TAK, prosimy o wskazanie do których krajów:
ADDITIONAL NOTES
Prosimy przesłać odpowiedzi na adres mailowy: [email protected]
Strona | 4 z 4
Download