Czas na aktywne wsparcie pomp ciepła! - STiebel

advertisement
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Informacja prasowa PORT PC
14 sierpnia 2013
Czas na aktywne wsparcie pomp ciepła!
II
Kongres
Polskiej
Organizacji
Rozwoju
Technologii
Pomp
Ciepła
17.10.2013 w Warszawie (w ramach targów Renexpo)
W czasach w których energia staje się coraz droższa i prawdopodobnie jej koszty
będą się zwiększały w szybszym tempie, warto pamiętać o tym, że koszty
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla typowego domu stanowią ponad 70%
całkowitych kosztów jego utrzymania. Obok zmniejszenia zapotrzebowania ciepła
przez zastosowanie dobrej izolacji termicznej, znaczny potencjał redukcji zużycia
energii zawiera w sobie technika grzewcza. Poważne oszczędności, sięgające nawet
ponad 50% może przynieść zwłaszcza ogrzewanie pompami ciepła, wykorzystujące
zakumulowane w środowisku naturalnym i gruncie ciepło słoneczne. Ogrzewanie
pompą ciepła stanowi obecnie jedną z najlepszych w klimacie środkowoeuropejskim
możliwości wykorzystania energii słonecznej.
W naszych warunkach nie da się również pominąć tematu szkodliwej emisji
dwutlenku węgla, pyłów i innych zanieczyszczeń oraz ich negatywnego wpływu na
środowisko. Pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a przede wszystkim korzyści
ekonomiczne, wymogi zwiększenia udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w
energetyce,
są
najlepszym
uzasadnieniem
zwiększenia
zaangażowania
i
wsparcia rozwoju pomp ciepła w Polsce.
Nie bez znaczenia jest również to że, rozwój pomp ciepła jest mocno wspierany
przez Unię Europejską i wiele nowych, europejskich aktów prawnych. Ogrzewanie
pomieszczeń ma duży udział w zużyciu energii.
Jednym z głównych celów II Kongresu PORT PC organizowanego w dniu 17
października 2013 r. w Warszawie będzie pokazanie korzyści wynikających z
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Ul. Przybyszewskiego 29/5, 30-128 Kraków
NIP: 6793064511, Regon: 121516773, KRS: 0000382880
Kom./mobile: +48 664 979 972
e-mail: [email protected]
www.portpc.pl
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
wsparcia pomp ciepła jako OZE i wypracowanych przez PORT PC narzędzi takich
jak wytyczne dla wykonywania dolnych źródeł pomp ciepła czy też kalkulator do
szacowania współczynnika efektywności pomp ciepła. Przedstawione będą nowe
perspektywy rozwoju polskiego i europejskiego rynku oraz znaczenie pomp ciepła w
„energetyce przyszłości”.
Po sukcesie zeszłorocznego Kongresu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii
Pomp Ciepła i tym razem postawiła na wysoką jakość wykładów i znanych
prelegentów. Kongres PORTPC zaszczyci Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzata
Skucha, która przedstawi nową inicjatywę NFOŚiGW program PROSUMENT, który
będzie wspierać rozproszone odnawialne źródła energii. Znaczenie pomp ciepła w
Europie w perspektywie do 2020 i 2030 roku pokaże Krystyna Dawson z
renomowanego
Instytutu
BSRIA
z
Wielkej
Brytanii.
Nie
zabraknie
także
reprezentanta Niemieckiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (BWP). Rüdiger Grimm
przedstawi dobre praktyki wykonywania dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła w
Niemczech. Już tradycyjnie pojawi się reprezentant Instytutu Fraunhofer’a ISE z
Niemiec, Pan Marek Miara, który przedstawi znaczenie pomp ciepła w technologi
smart grid oraz przybliży sposoby szacowania współczynnika efektywności pomp
ciepła.
Kongres PORT PC będzie z pewnością interesującym i ważnym wydarzeniem dla
wszystkich zainteresowanych tematyką innowacyjnych rozwiązań na rynku pomp
ciepła, perspektywami i warunkami rozwoju i wymogami unijnymi. Na kongresie nie
może zabraknąć nikogo, kto w jakikolwiek sposób jest związany z branżą. "Jesteśmy
przekonani, że II Kongres PORTPC pokaże aktualne znaczenie pomp ciepła w
zakresie techniki grzewczej, odnawialnych źródeł energii i energetyce w Polsce. Bez
działań zapewniających jakość projektowania i wykonywania instalacji z pompami
ciepła nie jest możliwy harmonijny rozwój rynku. To co zostanie pokazane na
Kongresie PORT PC będzie posumowaniem naszej wieloletniej, konsekwentnej
pracy.
Wszystkie osoby związane z branżą pomp ciepła powinny poznać przygotowane
przez PORT PC narzędzia" podsumowuje Paweł Lachman Prezes Zarządu PORT
PC.
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Ul. Przybyszewskiego 29/5, 30-128 Kraków
NIP: 6793064511, Regon: 121516773, KRS: 0000382880
Kom./mobile: +48 664 979 972
e-mail: [email protected]
www.portpc.pl
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Więcej informacji i formularz rejestracyjny znajdą Państwo na:
www.kongres.portpc.pl
www.portpc.pl,
www.renexpo-warsaw.com
Kontakt i informacje:
PORT PC
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”
Adres: ul. Przybyszewskiego 29/5, 30-128 Kraków
Kom.: +48 664 979 972, [email protected], www.portpc.pl
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest
stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp ciepła. Powstało w styczniu 2011
r. Do jego głównych celów należą: rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła,
tworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju tego rynku w Polsce oraz
poprawa jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła. Jako organizacja
branżowa, PORT PC jest członkiem Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła (EHPA) z
siedzibą w Brukseli.
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Ul. Przybyszewskiego 29/5, 30-128 Kraków
NIP: 6793064511, Regon: 121516773, KRS: 0000382880
Kom./mobile: +48 664 979 972
e-mail: [email protected]
www.portpc.pl
Download