Charakter religii starożytnego Egiptu - Egipt - madziaa687

advertisement
Charakter religii starożytnego Egiptu.doc
(30 KB) Pobierz
Charakter religii starożytnego Egiptu
Jedną z najbardziej znanych cywilizacji starożytnych była cywilizacja egipska już w okresie
wczesnodynastyczny, który przypada na 3100pne wykształcił się oryginalny system wierzeń.
Dzięki wielu źródłom literackim, ikonograficznym, tekstom hieroglificznym dowiadujemy się
licznych informacji na temat nie tylko systemu religijnego Egiptu, ale również na temat funkcji
kapłanów w tym systemie, kulcie faraonów, w końcu dzięki nim znamy panteon bogów i ich
znaczenie. Do najsłynniejszych przekazów źródłowych należą: „Teksty piramid” i „Księga
Umarłych”, a także przekazy ustne opowiadające wiele opowieści mitycznych .Mity
powstawały w ośrodkach najważniejszych kultów religijnych.W Egipcie zanim doszło do
zjednoczenia państwa istniała liczna grupa ośrodków kultu religijnego. Po zjednoczeniu część
z nich spotkała się z kultem ogólnopaństwowym, a inne pozostały ośrodkami kultu lokalnego
z własnym lokalnym bóstwem. Egipcjanie wytworzyli religie ocharakterze politeistycznym,
czyli wielobóstwo, mieli też rozbudowany system wyobrażeń na temat pochodzenia bogów
(teogonia), świata (kosmogonia) i człowieka (antropogenia). Według wierzeń Egipcjan
świat powstał z chaosu, który miał płynną konsystencję. Określano gopraoceanem lub Nu,
który zawiera w sobie wszystkie elementy z jakich powstał świat, można, więc powiedzieć, że
Nu było odwieczną pramaterią i twórczą energią. Ważne miejsce w wierzeniach mieszkańców
doliny Nilu zajmują siły przyrody, a szczególnie Nil i Słońce. Wierzono, że niektóre zwierzęta
są wcieleniem bogów i dlatego należy je otaczać kultem np.:Apis – czarny byk, ptaki np.:
jastrzębie i ibisy a nawet koty i krokodyle. Niektórym bogom nadawano wizerunek ludzki z
głowami zwierząt np.: najsłynniejszy opiekun faraonów — Horus występuje z głową
sokoła,Totowi uznawanemu za wynalazcę pisma i opiekuna pisarzy dawano głowę
ibisa, Anubisowi, który był bóstwem opiekuńczym zmarłych rysowano lub rzeźbiono głowę
Szakala. Przypisywano wybranym zwierzętom cechy godne podziwu u bogów np.: siłę,
zręczność, piękno, czy płodność. W rozwoju religii egipskiej późniejszych czasów zwyciężył
antropomorfizm, czyli wyobrażenie boga w postaci wyłącznie człowieka. Wierzenia Egipcjan
zwracają wielką wagę do kultu zmarłych, dlatego też rozbudowano system wierzeń w życie
pozagrobowe. Według ich wiary śmierć nie jest końcem istnienia, a jedynie jego przemianą,
wierzono, że życie po śmierci może być szczęśliwsze niż ziemskie. Najwięcej informacji na ten
temat życia pozagrobowego znajdujemy w „Księdze Umarłych”. Według wierzeń egipskich
los duszy człowieka zależy od tego jak żył na ziemi, po śmierci każda dusza stawała przed
sądem Ozyrysa (boga podziemi), który decydował, czy dana dusza będzie w ciągłym
błogosławieństwie i rozkoszy, czy nie. Ważnym elementem, który zapewniał duszy szczęście
był fakt przedłużenia istnienia ciała dla elementu nieśmiertelnego duszy, czyli ka – stąd
praktyka mumifikacji zwłok. Herodot w swoich dziełach wspominał o trzech sposobach
balsamowania ciał na najdroższy mógł sobie pozwolić jedynie faraon, a na najtańszy nawet
podrzędny urzędnik. Sposób balsamowania przebiegał w następującej kolejności:
1.Nieboszczykowi wyciągano mózg za pomocą metalowego haka,
2.Metalowym nożem jamę brzuszną i wyjmowano wnętrzności, chowano je w odrębnych
wazach,
3.Zwłoki gruntownie myto,
4.Ciało poddawano nasoleniu przez okres jednego miesiąca,
5.Ciało poddawano suszeniu przez okres siedemdziesięciu dni.
Zmumifikowane ciało chowano w pozycji siedzącej z rękami skrzyżowanymi na piersiach lub
łonie, następnie wkładano je w kilka trumien lub sarkofag. Mężczyznom strzyżono włosy, a
kobietom zostawiano takie jak nosiła za życia. Na wypadek uszkodzenia lub zapadnięcia się
ciała wypełniano go gliną, piaskiem, żywicami, lub trocinami. Balsamowanie kończyło się
owijaniem ciała w płócienne nasycone wonnościami chusty i bandaże. Inną formą
przedłużenia istnienia ciała niż mumifikacja było przedstawienie zmarłego w rzeźbie, posągu
lub malarstwie, a następnie wybudowanie mieszkania zmarłego, czyli grobu. Egipcjanie
sądzili, że zmarły potrzebuje tego samego co za życia ziemskiego, dlatego do grobowców
wkładano pokarmy i napoje, sprzęt, szaty, a nawet broń i figurki postaci byłych służących.Te
materialne „wspomnienia zmarłych” miały głęboki sens, chodziło bowiem o zapewnienie duszy
jakiegoś ziemskiego oparcia.
Plik z chomika:
madziaa687
Inne pliki z tego folderu:

WARUNKI NATURALNE EGIPTU.doc (22 KB)
Cerny_Jaroslav_-_Religia_staroĹĽytnych_Egipcjan.rtf (969 KB)
 Wspomnienia z egiptu.doc (53 KB)
 Wybrana literatura przedmiotu i źródła egipt.doc (74 KB)
 antykoncepcja i macierzyństwo po egipsku.doc (27 KB)

Inne foldery tego chomika:





Atlantyda
Celtowie
Filozofia
Mitologie
Zadania maturalne CKA - centrum kształcenia akademickiego
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download