sawanna wilgotna

advertisement
Krajobraz Sawanny
SAWANNAtrawiasta formacja
roślinna, strefy
międzyzwrotnikowej
o klimacie gorącym
z wyraźnie
zaznaczoną porą
suchą, trwającą od 3
do 9 miesięcy oraz
porą deszczową.
Nazwy regionalne: zawan (z dialektów karaibskich), campo (Brazylia), llanos (Wenezuela).
Obszary sawannowe w Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii.
KLIMATOGRAM
I. RODZAJE:
Sawanna trawiasta,
Sawanna krzewiasta,
Sawanna drzewiasta.
SAWANNA TRAWIASTA
Obszar trawiasty z domieszką drzew i krzewów.
SAWANNA KRZEWIASTA
Zbiorowisko krzewiaste zwykle z domieszką drzew
SAWANNA DRZEWIASTA
W porównaniu do pozostałych – więcej drzew.
II. RODZAJE:
Sawanna sucha,
Sawanna wilgotna.
SAWANNA SUCHA
•Pora sucha trwa od 5-7
miesięcy.
•Opad roczny: 500-1000mm.
•Trawy (1m) i pojedyncze
drzewa, np. baobaby.
•Drzewa i krzewy zrzucają
liście w porze suchej.
SAWANNA WILGOTNA
•Pora sucha trwa od 4-5
miesięcy.
•Opad roczny:1000-1500mm.
•Najbliżej równika.
•Wysokie trawy (5m) oraz
grupy drzew tworzące lasy
zrzucające liście w porze
suchej.
• Lasy galeriowe.
FLORA
Wilczomlecz kandelabrowy
Akacja
Piórówka
Masłosz Parka
Baobab
Palma dum
LASY GALERIOWE
FAUNA
Zebra
Struś
Żyrafa
Sęp
Dik dik
Hipopotam
Hiena
LUDNOŚĆ SAWANNY I JEJ PROBLEMY
•Polowanie,
•Zbieractwo,
•Uprawa roli,
•Hodowla bydła.
Uprawiane rośliny:
Problemy:
•Suchy klimat,
kukurydza, proso,
sorgo, jam, bataty,
trzcina cukrowa,
rośliny strączkowe.
•Mucha tse – tse,
•Głód i ubóstwo,
•AIDS.
PARKI NARODOWE
•P.N. Amboseli
•P.N. Masai Mara
•P.N. Nairobi
•P.N. Serengeti
• P.N. Tsavo
SAFARI
„Wielka Piątka”
ZADANIA:
•Wyjaśnij jakie czynniki kształtują krajobraz sawanny.
•Wymień plemiona zamieszkujące sawannę.
•Na podstawie wykresu klimatycznego dla Bamako uzupełnij
charakterystykę klimatu sawannowego:
1. Temperatura, 2. Opady.
a) Temperatury wszystkich miesięcy
w roku są ...................... (wysokie, niskie).
Najcieplejszym miesiącem jest ....................
. Jego temperatura przekracza
....................... .
Najchłodniejszym miesiącem jest
........................... . Jego średnia temperatura
wynosi ........... .
b) Pory roku w klimacie sawannowym nie
są związane z temperaturą lecz
z ......................................... .
c) Występują ....................... pory roku:
- deszczowa,
- sucha.
ZADANIA:
•Opisz wygląd sawanny: w porze suchej, w porze deszczowej.
•Ułóż 2 łańcuchy ilustrujące zależności pokarmowe na sawannie.
Kolorem podkreśl producentów, niebieskim – konsumentów I rzędu, a
czerwonym – konsumentów II rzędu.
•Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się jaki gatunek małp żyje na afrykańskiej
sawannie.
g
A
h i
e p
l e
h
b
a
f r
p
a
w
i
a
n
y
o
r
3
e
o
t
k
p o
d 2
n
b
y
a
t
a m
a 4
a b 5
l o p a
7
1
6
Pytania do krzyżówki:
1. Jeden z największych ssaków lądowych.
2. Najszybszy kot.
3. „Król” zwierząt.
4. Afrykański padlinożerca.
5. Charakterystyczne drzewo sawanny.
6. ............... gnu.
7. Kontynent położony po obu stronach równika.
PO LEKCJI UCZEŃ:
- potrafi odróżnić krajobraz sawanny od krajobrazu pustynnego,
- potrafi pokazać na mapie afrykańską sawannę (oraz obszary sawannowe na
innych kontynentach)
- interpretuje wykres klimatyczny,
- wie jakie ludy zamieszkują sawannę oraz czym się zajmują; problemy
związane z życiem na sawannie
- charakteryzuje pory roku występujące na sawannie,
- potrafi rozpoznać i wymienić kilka gatunków roślin i zwierząt
charakterystycznych dla afrykańskiej sawanny,
- umie ułożyć łańcuch pokarmowy z organizmów występujących na sawannie
(dostrzega zależności pokarmowe), potrafi wskazać w łańcuchu pokarmowym:
producentów pokarmu, konsumentów I i II rzędu.
Download