I N F O R M A T O R DLA PACJENTÓW W ZAKRESIE

advertisement
INFORMATOR
DLA PACJENTÓW
W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W
POWIECIE BRZESKIM
BRZEG – MARZEC 2016
BRZEG - MARZEC 2016
Informator zawiera wykaz świadczeniodawców w powiecie brzeskim (z ich adresami, telefonami
oraz zakresem świadczeń zdrowotnych), którzy mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia Opolskim Oddziałem Wojewódzkim w Opolu w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
na rok 2016.
Informacja jest aktualizowana w uzgodnieniu ze świadczeniodawcami.
Stan informacji dotyczący świadczeniodawców podano na podstawie danych z lutego 2016 r.
Informacje o zmianach lub dostrzeżonych błędach prosimy przekazywać pod adresem: Starostwo
Powiatowe w Brzegu - Wydział Zdrowia, 49 - 300 Brzeg, ul. Robotnicza 20, tel. 77 549 33 10,
fax. 77 444 79 03 lub e - mail: [email protected]
Naczelnik Wydziału Zdrowia
Anna Niesłuchowska
2
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
1. „Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych” s. c.
ul. Chocimska 3/1 A, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 411 54 03, 77 411 51 73
Sposób rejestracji: osobiście 7:00 - 17:00 lub telefonicznie 7:30 - 17:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
2. Zakład Usług Medycznych „KAMMED” sp. z o. o.
49 - 300 Brzeg, ul. Herberta 1, tel. 77 416 11 11
49 - 318 Skarbimierz Osiedle, ul Topolowa16, tel. 77 333 00 01
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
3. NZOZ „Przychodnia - Trzy Kotwice” s. c.
ul. Trzech Kotwic 6, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 49 03, 77 416 00 88
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 18:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
Przychodnia w Łukowicach Brzeskich 92
tel. 77 415 61 66
poniedziałek, piątek 8:00 - 11:00
4. NZOZ „MED - VITA” s.c.
ul. Ofiar Katynia 51, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 32 15
Sposób rejestracji: osobiście od 7:30 lub telefonicznie od 8:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 7:30 - 18:00
5. Praktyka Lekarska s. c.
lek. med. Róża Chodara - Miklus
lek. med. Kazimierz Aleksander Miklus
ul. Kościuszki 52, 49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 77 412 75 28
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 15:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
6. NZOZ „VITA” s. c.
Janina Szponarska i Bronisław Szponarski
Al. Wojska Polskiego 21, 49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 77 412 72 76
Sposób rejestracji: osobiście od 8:00 lub telefonicznie od 8:30
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
3
7. NZOZ „MEDYKEN”
Ewa Jarczyńska - Nimsz
ul. Herberta 5, 49 - 300 Brzeg
tel. 604 888 815
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Miejsce realizacji świadczeń:
Poradnia w Czepielowicach 109, tel. 77 415 97 58
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
Poradnia w Mąkoszycach ul. Pocztowa 3
tel. 77 412 21 23
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
8. NZOZ „OMEGA”
49 - 351 Przylesie 48 A
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Poradnia w Przylesiu, tel. 77 412 39 24
Czas pracy poradni:
Poniedziałek
8:00 - 15:45
Wtorek
8:00 - 15:45
Środa
8:00 - 18:00
Czwartek
8:00 - 15:45
Piątek
8:30 - 15:45
Poradnia w Jankowicach Wielkich, tel. 77 415 63 12
Czas pracy poradni:
Wtorek
8:00 - 12:30
Piątek
8:00 - 12:30
9. NZOZ „ARS - MED” s. c.
Przychodnia Nr 1 w Lubszy
ul. Szkolna 1 C, 49 - 313 Lubsza
tel. 77 411 85 60
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 18:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
Przychodnia Nr 2 w Szydłowicach
49-312 Szydłowice 26 A
tel. 77 412 69 82
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 15:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00
Przychodnia nr 6 w Brzegu
ul. Chrobrego 33, 49 - 300 Brzeg
tel.77 542 18 17, 77 444 24 35
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 18:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
4
10. NZOZ „NOMAG - MED”
Magiera i Gibki
ul. Słowackiego 1, 49 - 330 Łosiów
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy ośrodka
Ośrodek Zdrowia w Łosiowie, tel. 602 644 306
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 18:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek – piątek od 8:00 - 18:00
Ośrodek Zdrowia w Olszance
Olszanka 38, tel. 602 644 365
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 15:00
poniedziałek i wtorek
8:00 - 18:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek, wtorek
8:00 - 18:00
środa, piątek
8:00 - 15:20
czwartek
8:00 - 16:00
Ośrodek Zdrowia w Skorogoszczy
ul. Opolska 27, tel. 604 426 214
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
poniedziałek i środa 8:00 - 15:35
czwartek i piątek 8:00 - 13:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek, wtorek, środa 7:45 - 15:20
czwartek i piątek
7:45 - 18:00
Ośrodek Zdrowia w Czeskiej Wsi
Czeska Wieś 3, tel. 604 425 938
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek, wtorek i czwartek
7:45 - 15:20
środa, piątek
7:45 - 16:00
11. NZOZ ”MEDIUM” s. c.
Krystyna Strzałkowska, Anna Strzałkowska
ul. Słowackiego 6, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 38 00
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 18:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
12. NZOZ Przychodnia Lekarska „ZDROWIE”
A. Graczyk - Duda, E. Raczyńska, A. Walorski
Spółka Partnerska
ul. Szpitalna 13, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 53 51
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 7:30 - 10:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 07:30 - 18:00
5
13. NZOZ „SANMED” s. c.
Liliana Lejkowska - Olszewska, Paweł Olszewski
ul. Słowackiego 5, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 49 37
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 7:30 - 18:00
14. NZOZ „SAN - MED” s. c.
Joanna Tomalik, Andrzej Tomalik
ul. Słowackiego 5, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 54 27
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 7:30 - 17:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
15. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska
Zofia Sidorowicz
49 - 351 Przylesie 95 A
tel. 77 412 39 84, 603 799 618
Zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 8:00 - 18:00
Świadczenia pielęgniarki środowiskowej w domu pacjenta:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
Praca w gabinecie pielęgniarki środowiskowej w Ośrodku Zdrowia Czeska Wieś:
codziennie 12:00 - 14:00
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
1. Niepubliczny Zakład Usług Położnictwa
Maria Nowak
ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49 - 300 Brzeg
tel. 603 611 545, 605 067 327, 609 996 349, 661 816 919, 603 611 456
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy zakładu:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00 (także w domu pacjenta)
Zakres świadczonych usług:
Opieka nad kobietą ciężarną, opieka nad matką w połogu i noworodkiem, opieka nad kobietą po
ginekologicznych zabiegach operacyjnych
2. NZOZ Przychodnia Lekarska „ZDROWIE”
A. Graczyk - Duda, E. Raczyńska, A. Walorski
Spółka Partnerska
ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków
tel. 77 415 53 51
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 7:30 - 10:00
6
3. Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Szpitalna 5 A, 45 - 010 Opole
tel. 77 453 12 41, 77 453 12 42
STACJA OPIEKI Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Otmuchowska 9, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 50 00 lub 600 478 457
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach otwarcia placówki od poniedziałku do
piątku od 13:00 do 15:00, telefon komórkowy od poniedziałku do piątku od 08:00 – 18:00
Czas pracy stacji opieki: poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
Rodzaj świadczonych usług: świadczenia położnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
4. NZOZ „SAN - MED” s. c.
Joanna Tomalik, Andrzej Tomalik
ul. Słowackiego 5, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 54 27
Rodzaj świadczonych usług - położnictwo środowiskowe na terenie gminy Grodków
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie - w razie potrzeby
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
Rodzaj świadczonych usług medycznych:
 profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w poradni lub miejscu nauczania i
wychowania
1. NZOZ „Higiena Szkolna”
Elżbieta Preis
ul. Piastowska 36/10, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 39 26
Miejsce świadczonych usług:
Miasto Brzeg, Lewin Brzeski, Żłobizna: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Zespół Szkół
Specjalnych w Brzegu.
2. NZOZ „Pielęgniarka”
Krystyna Zawada
ul. Sienkiewicza 96/1, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 33 17, 600 831 941
Miejsce świadczonych usług:
Szkoły podstawowe w Grodkowie, Kopicach, Lipowej, Gnojnej, Gałązczycach,
Publiczne Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Grodkowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie,
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie,
Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie.
3. „Higiena Szkolna”
Czesława Marciniak
ul. Orla 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 503 127 701
Miejsce świadczonych usług:
Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu;
Gminna Szkoła Podstawowa Skarbimierz Osiedle wraz z dwoma filiami: w Lipkach i Łukowicach Brzeskich.
7
4. NZOZ „MEDYKEN”
Ewa Jarczyńska - Nimsz
ul. Herberta 5, 49 - 300 Brzeg
tel. 604 888 815
Miejsce świadczonych usług:
Publiczne Gimnazjum w Kościerzynach,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czepielowicach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach.
5. NZOZ „ARS - MED” s. c.
ul. Szkolna 1 C, 49 - 313 Lubsza
tel. 77 411 85 60
Czas pracy:
poniedziałek 08:00 – 12:00
wtorek 10:25 – 15:35
środa 10:25 – 12:00
czwartek 08:00 – 12:00
piątek 08:00 – 12:00
Miejsce świadczonych usług:
Przychodnia nr 1 w Lubszy
6. NZOZ „NOMAG - MED”
Magiera i Gibki
49 - 330 Łosiów ul. Słowackiego 1
tel. 77 404 73 40
Miejsce świadczonych usług:
Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łosiowie,
Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Skorogoszczy,
Zespół Szkolno - Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Olszance,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie.
7. NZOZ „OMEGA”
49 - 351 Przylesie 48 A
tel. 77 412 39 24
Miejsce świadczonych usług:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach Wielkich.
8. NZOZ „SANMED” s. c.
Liliana Lejkowska - Olszewska, Paweł Olszewski
ul. Słowackiego 5, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 49 37, 608 029 985
Miejsce świadczonych usług:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy,
9. NZOZ „SAN - MED” s. c.
Joanna Tomalik, Andrzej Tomalik
ul. Słowackiego 5, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 54 27
Miejsce świadczonych usług:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej.
10. NZOZ „VITA - MED”
Ośrodek Zdrowia
Jędrzejów 92, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 81 00
Miejsce świadczonych usług:
Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jędrzejowie.
8
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
1. NZOZ ”Rehabilitacja Błachut i Spółka” sp. j.
ul. Wyszyńskiego 23, pokój nr 14, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 411 13 71, 501 185 333
Hospicjum domowe dla osób od 18 roku życia i opieka długoterminowa
Sposób rejestracji:
osobiście w przychodni poniedziałek - piątek 8:00 - 11:00, w pilnych przypadkach od 8:00 - 20:00
telefonicznie codziennie 16:00 - 20:00 pod nr telefonu:
Błachut Barbara
501 185 333
Piotr Żabiński
512 248 372
Magdalena Świderska – Prajs 547 929 017
w soboty i niedziele i święta tel. 503 157 854 oraz 501 185 333
Świadczenie usług: opieka w domu pacjenta - lekarska i pielęgniarska
2. NZOZ „HOMED”
ul. Herberta 5, 49 - 300 Brzeg
Tel. 609 170 123
Rejestracja pod wskazanym numerem telefonu
Opieka pielęgniarska długoterminowa domowa od 8:00 - 20:00
3. NZOZ „LOGOS - MED”
Beata Wojciechowska
ul. Katowica 55, 45-061 Opole
tel. 793 700 505
Rejestracja osobiście lub telefonicznie:
793 700 505 (rejestracja)
Opieka pielęgniarska długoterminowa domowa
4. Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Szpitalna 5 A, 45 - 010 Opole
tel. 77 453 12 41, 77 453 12 42
Rodzaj świadczonych usług:
Świadczenia pielęgniarskie, zgodnie z procesem pielęgnowania, edukację zdrowotną
świadczeniobiorcy oraz członków jego rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych
związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, pomoc w pozyskiwaniu
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji.
Stacja Opieki Caritas w Skorogoszczy
ul. Ks. J. Popiełuszki 3, 49 - 125 Skorogoszcz
tel. 77 412 16 00, 692 484 481
Sposób rejestracji: osobiście lub tel. stacjonarny w godzinach otwarcia placówki od poniedziałku piątku w godz. 13:00 - 15:00, Tel komórkowy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00. ; w
soboty, niedziele lub święta w medycznie uzasadnionych przypadkach
Czas pracy:
poniedziałek – piątek 8:00 - 20:00
Stacja Opieki Caritas w Grodkowie
ul. Otmuchowska 9, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 50 00, 660 476 519
Sposób rejestracji: osobiście lub tel. stacjonarny w godzinach otwarcia placówki od poniedziałku piątku w godz. 13:00 - 15:00, Tel komórkowy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00. ; w
soboty, niedziele lub święta w medycznie uzasadnionych przypadkach
Czas pracy: poniedziałek – piątek 8:00 - 20:00
9
5. Poradnia Opieki Paliatywnej
ul. Otmuchowska 9, 49 - 200 Grodków (Stacja Opieki Caritas)
tel. 696 469 825, 607 652 629, 600 478 477, 77 415 50 00
Sposób rejestracji: osobiście w SOC lub telefonicznie w godzinach przyjęć pacjentów
Dni i godziny wizyt u pacjentów:
poniedziałek
16:30 - 18:00
wtorek - czwartek
16:00 - 18:30
weekendy - dyżury
Zakres świadczonych usług: poradnictwo lekarskie, uśmierzanie bólu i podstawowe świadczenia
pielęgniarki paliatywnej.
6. Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej
ul. Otmuchowska 9, 49 - 200 Grodków (Stacja Opieki Caritas)
tel. 696 469 825, 77 415 50 00
Sposób rejestracji: osobista w SOC lub telefonicznie całodobowo
Czas pracy: całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu
Zakres świadczonych usług: zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych,
łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
7. NZOZ „Pielęgniarka”
Krystyna Zawada
ul. Sienkiewicza 96/1, 49 - 200 Grodków
tel. 600 831 941, 77 415 33 17
Świadczenia pielęgniarki opieki długoterminowej domowej w:
DPS w Grodkowie tel. 77 415 54 02
Rejestracja w godzinach pracy
Czas pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00
DPS w Jędrzejowie tel. 77 415 80 15
Rejestracja w godzinach pracy
Czas pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00
NOCNA I ŚWĄTECZNA AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA
OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA
Na terenie Powiatu Brzeskiego dostępność do świadczeń medycznych w godzinach nocnych, soboty,
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (w dni powszednie w godz. 18:00 - 8:00, w soboty, niedziele
i dni świąteczne w godz. 8:00 - 8:00) zabezpiecza:
NZOZ „ARS - MED” s. c.
ul. Chrobrego 33
49-300 Brzeg
tel. 77 444 24 35, 77 542 18 17
Czas pracy:
poniedziałek – piątek 18:00 – 08:00
dni wolne 08:00 – 08:00
10
NZOZ “ARS-MED” s.c.
ul. Szpitalna 13
49-200 Grodków
tel. 77 415 52 43
Czas pracy:
poniedziałek – piątek 18:00 – 08:00
dni wolne 08:00 – 08:00
SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA
1. BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Mossora 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 66 66, 77 444 65 17 i 77 444 66 12
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie od 8:00 - 12:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek
12:00 - 14:00
wtorek
14:00 - 18:00
środa, piątek
9:00 - 13:00
czwartek
9:00 - 10:00
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
ul. Mossora 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 66 66, 77 444 65 17 i 77 444 66 12
Poradnia dla pacjentów po leczeniu szpitalnym do 30 dni po opuszczeniu szpitala.
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie od 8:00 - 12:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek
9:00 - 16:00
wtorek
9:00 - 15:00
środa
14:00 - 18:00
czwartek, piątek
9:00 - 13:00
Poradnia Endoskopowa
ul. Mossora 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 66 13
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
13:30 - 14:30
Czas pracy poradni:
Poniedziałek – piątek 07:00 - 14:35
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
ul. Mossora 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 66 07
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni
Czas pracy poradni:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
8:00 - 14:00
czwartek
15:00 - 19:00
Poradnia Kardiologiczna
ul. Mossora 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 65 60
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w poniedziałki od 08:30 – 11:30
Czas pracy poradni:
poniedziałek
8:30 - 11:30 oraz 12:00 - 14:00
wtorek
8:30 - 11:30 oraz 12:00 - 14:00
środa
8:30 - 11:30 oraz 12:00 - 14:00
11
Poradnia Urologiczna
ul. Mossora 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 66 66 lub 77 444 65 17
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni
Czas pracy poradni:
poniedziałek 8:00 - 12:00
środa
16:00 - 20:00
czwartek
15:00 - 20:00
Rehabilitacja lecznicza
ul. Nysańska 4 - 6, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 17 91
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy:
poniedziałek, wtorek, piątek
7:00 - 17:00
wtorek, czwartek
7:00 - 18:00
Poradnia Medycyny Sportowej
ul. Mossora 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 66 12
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni
Czas pracy poradni:
Czwartek od 12:00
Poradnia Endokrynologiczna
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
Tel. 77 444 6666, 77 444 6517
Czas pracy poradni:
poniedziałek
12:00 - 18:00
wtorek
08:30 - 13:30
środa
08:30- 13:30
2. PORADNIA ALERGOLOGICZNA
NZOZ Przychodnia Alergologiczna „ALLERGOVITA”
ul. Trzech Kotwic 6, 49 - 300 Brzeg
tel. 692 475 678
Sposób rejestracji: telefonicznie
poniedziałek, wtorek, środa: 9:00 - 16:00, czwartek: 8:00 - 16:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek
9:00 - 16:00
środa
9:00 - 14:00
czwartek
14:00 - 18:00
3. PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CHIR - ORTO - MED” s. c.
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Trzech Kotwic 11 B, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 10 08
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie: 8.00 – 10.00
Czas pracy poradni:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8:00 - 14:00
czwartek 12:00 - 18:00
12
NZOZ „PROMED” s. c.
Poradnia Chirurgiczna
ul. Szpitalna 13, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 52 41, -42, wew. 35
Sposób rejestracja: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy poradni:
poniedziałek, wtorek, środa
14:00 - 18:00 (rejestracja od godz. 13:00)
piątek
8:00 - 12:00 (rejestracja od godz. 7:30)
4. PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ
NZOZ “ARS - MED” s. c.
Przychodnia Nr 6 w Brzegu
ul. Chrobrego 33, 49 - 300 Brzeg
Tel. 77 542 18 17, 77 444 24 35
Porady i konsultacje w czwartek 15:00 - 18:00
5. PORADNIA DERMATOLOGICZNA
NZOZ „SANITAS”
Poradnia Dermatologiczna
ul. Trzech Kotwic 11 B, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 47 00
Sposób rejestracji: osobiście 7:30 - 14:00 lub telefonicznie 8:00 - 10:00
Czas pracy poradni:
1) lek. Maria Ślęzak
2) lek. Elżbieta Machowska - Szpak
pon., wt., czwt., pt. 8:30 - 13:00
poniedziałek
13:00 - 17:00
środa
13:00 - 17:00
wtorek - piątek
9:00 - 13:30
Prywatny Gabinet Dermatologiczny
Sławomir Kęcki
ul. Rybacka 3, 49 - 300 Brzeg
Sposób rejestracji tel. 77 446 94 69 czynna codziennie w godz.12:00-16:00 z wyjątkiem
piątków i dni wolnych.
Czas pracy:
poniedziałek 10:00-14:00
wtorek 15:00-18:00
piątek 10:00-14:00
6. PORADNIA DIABETOLOGICZNA
Specjalistyczna Internistyczno - Diabetologiczna Praktyka Lekarska
Elżbieta Turcza - Jakubowska
ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49 - 300 Brzeg (biurowiec B, I piętro)
tel. 508 153 828
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 16:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek – piątek 8:00 - 18:00
13
7. PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
Zakład Usług Medycznych „KAMMED” sp. z o. o
ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 07 33
Sposób rejestracji: codziennie osobiście lub telefonicznie 8:00 - 14:00
Czas pracy poradni:
wtorek 9:00 - 12:00
8. PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA
Siennicki Marek „Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczna i Endokrynologiczna”
ul. Wolności 23/2, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 97 40
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni
Czas pracy poradni:
poniedziałek i czwartek
11:00 - 18:00
wtorek, środa, piątek
8:00 - 14:00
NZOZ „E - POL” - Brzeg
Poradnia „K”
ul. Trzech Kotwic 11 B, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 47 90
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach przyjęć
Czas pracy poradni:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
8:00 - 15:00
środa
16:00 - 21:00
Centrum Szybkiej Diagnostyki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sienkiewicza 100 A, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 58 56
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy CSD NZOZ
Czas pracy:
poniedziałek
7:20 - 15:00
wtorek, środa, czwartek
7:25 - 20:00
piątek
7:25 - 19:00
Przyjęcia pacjentów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: ginekologia i położnictwo.
NZOZ Przychodnia Lekarska „ZDROWIE”
A. Graczyk - Duda, E. Raczyńska, A. Walorski
Spółka Partnerska
Poradnia dla Kobiet
ul. Szpitalna 13, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 53 51
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni
Czas pracy poradni:
wtorek, czwartek
9:00 - 12:00
środa
16:00 - 20:00
14
9. PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BETA” s. c.
ul. Herberta 3 A, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 24 42
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni
poniedziałek
8:00 - 15:00
wtorek
14:00 - 18:30
czwartek: 11:00 - 18:00
środa
10:00 - 15:00
piątek:
8:00 - 15:00
10. PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
NZOZ „SANITAS”
Poradnia Laryngologiczna
ul. Trzech Kotwic 11 B, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 83 27
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 13:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 14:00
środa 8:00 - 11:00 i 15:00 - 17:00
NZOZ Przychodnia Lekarska „ZDROWIE”
A. Graczyk - Duda, E. Raczyńska, A. Walorski, Spółka Partnerska
Poradnia Laryngologiczna
ul. Szpitalna 13, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 53 51
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni
Czas pracy poradni:
poniedziałek, wtorek
9:00 - 12:00
piątek
8:00 - 12:00
11. PORADNIA LOGOPEDYCZNA
Gabinet Logopedyczny
Iwona Waszczykowska
ul. Trzech Kotwic 11 B, I piętro, 49 - 300 Brzeg
tel. 697 622 205
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach przyjęć
Czas pracy poradni:
Poniedziałek: 13:00 - 18:00
Czwartek:
13:00 - 17:00
12. PORADNIA NEUROLOGICZNA
NZOZ „SANITAS” s. c.
Poradnia Neurologiczna
ul. Trzech Kotwic 11 B, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 25 01
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Godziny pracy poradni:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 - 13:00
wtorek 13:00 - 17:30
15
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Poradnia Neurologiczna
Grażyna Pawłowska - Cetnarowska
ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 36 33
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie:
poniedziałek - piątek
8:00 - 11:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
8:00 - 15:00
czwartek
8:00 - 18:00
NZOZ ”MEDIUM” s. c.
Krystyna Strzałkowska, Anna Strzałkowska
Poradnia Neurologiczna
ul. Słowackiego 6, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 38 00
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy poradni:
dwa razy w miesiącu w poniedziałek 9:00 - 17:00
13. PORADNIA OKULISTYCZNA
NZOZ „SANITAS” s. c.
Poradnia Okulistyczna
ul. Trzech Kotwic 11 B, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 36 32
Sposób rejestracji: osobiście 7:00 - 12:00 lub telefonicznie 10:00 - 12:00
w nagłych przypadkach osobiście w godzinach pracy poradni
Czas pracy poradni:
lek. med. Helena Szpak
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8:00 - 13:00
czwartek 14:00 - 18:00
lek. med. Małgorzata Mrowiec
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 13:00
środa
14:00 - 18:00
Gabinet Okulistyczny
Barbara Duber
ul. Nysańska 4-6 pok. nr 20, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 50 09
Sposób rejestracji: osobiście w pok. nr 8 lub telefonicznie:
poniedziałek i środa
8:00 - 17:00
wtorek, czwartek, piątek
8:00 - 14:00
Czas pracy poradni:
środa
12:00 - 17:00
wtorek, czwartek, piątek
8:00 - 12:30
NZOZ „PROMED” s. c.
Poradnia Okulistyczna
ul. Szpitalna 13, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 52 41, -42, wew. 28
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni
Czas pracy poradni:
poniedziałek, czwartek
15:00 - 20:00 (rejestracja od godz.15:30)
16
sobota
9:00 - 14:00 (rejestracja od godz. 8:00)
14. PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CHIR - ORTO - MED” s. c.
Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
ul. Herberta 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 404 50 56
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie od godz. 8:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek
8:00 - 18:00
wtorek, czwartek i piątek
8:00 - 15:00
środa
8:00 - 14:00
NZOZ „PROMED” s. c.
Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
ul. Szpitalna 13, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 52 41,-42, wew. 35
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy poradni:
wtorek, czwartek
14:00 - 18:00 (rejestracja od godz. 13:00)
sobota
9:00 - 13:00 (rejestracja od godz. 8:30)
15. PORADNIA WAD POSTAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CHIR - ORTO - MED” s. c.
Poradnia Wad Postawy
ul. Herberta 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 404 50 56
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie od 8:00
Czas pracy poradni:
wtorek
15:15 - 17:15
Poradnia Preluksacyjna:
poniedziałek 10:00 - 12:00
środa
14:00 - 16:00
NZOZ „MEDIUM” s. c.
Krystyna Strzałkowska, Anna Strzałkowska
Poradnia Wad Postawy
ul. Słowackiego 6, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 38 00
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy poradni: 2 x w miesiącu środa
8:00 - 18:00
8:00 - 14:00
16. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BETA” s. c.
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul Herberta 3 A, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 76 12, 501 036 886
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w środy i piątki
Czas pracy poradni:
poniedziałki, piątki
8:00 - 12:00
10:00 - 12:00
17
środa
12:00 - 18:00
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BETA” s. c.
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Herberta 3 A, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 76 12
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni
Czas pracy poradni:
poniedziałek i czwartek
12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek
8:00 - 15:00
„MEDSAL” Sp. z o.o.
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Robotnicza7 , 49-300 Brzeg
tel. 77 416 80 81
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Czas pracy poradni:
poniedziałek – wtorek
środa – czwartek
piątek
7:00 – 20:00
7:00 – 18:00
7:00 – 17:00
NZOZ „SAN - MED” s. c.
Joanna Tomalik, Andrzej Tomalik
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Słowackiego 5, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 54 27
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie od 13:30 - 15:00
Czas pracy poradni:
wtorek 15:00 - 20:00
NZOZ „MEDIUM” s. c.
Krystyna Strzałkowska, Anna Strzałkowska
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Słowackiego 6, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 38 00
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 18:00
Czas pracy poradni:
dwa razy w miesiącu w środę 15:00 - 18:00
17. PORADNIA REUMATOLOGICZNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CHIR - ORTO - MED” s. c.
Poradnia Reumatologiczna
ul. Chrobrego 33, 49 – 300 Brzeg
tel. 516 722 419, 502 755 670
Sposób rejestracji: osobiście
Czas pracy poradni:
poniedziałek
8:00 - 16:00
wtorek
14.00 – 18.00
czwartek
8:00 - 14:00
18
NZOZ „MEDIUM” s. c.
Krystyna Strzałkowska, Anna Strzałkowska
Poradnia Reumatologiczna
ul. Słowackiego 6, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 38 00
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy poradni: 8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
18. REHABILITACJA LECZNICZA
Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „Doni Cor” sp. z o. o.
ul. Kamienna 4, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 40 52, 77 444 40 53
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
poniedziałek - piątek
7:00 - 20:00
sobota
8:00 - 14:00
Czas pracy ośrodka:
poniedziałek - piątek
7:00 - 20:00
sobota
8:00 - 14:00
Zakład Usług Medycznych „KAMMED” sp. z o. o.
Poradnia Rehabilitacyjna
ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 07 33
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godz. pracy gabinetu
Czas pracy poradni:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
NZOZ „SANITAS” s. c.
Zakład Rehabilitacji
ul. Trzech Kotwic 11 B, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 25 01
Czas pracy poradni:
poniedziałek – piątek 8:00 - 17:00
NZOZ „PROMED” s. c.
Gabinet Fizjoterapii
ul. Szpitalna 13, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 52 41, -42, wew. 23
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 16:00
Czas pracy gabinetu fizjoterapii:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
19. STACJA DIALIZ
NZOZ „Centrum Dializa”
ul. Mossora 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 36 84
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
poniedziałek - sobota 8:00 - 17:00
Poradnia Nefrologiczna czynna:
poniedziałek
16:00 - 20:00
środa, sobota
8:00 - 12:00
Stacja Dializ czynna:
19
poniedziałek, środa, piątek
6:30 - 21:00
wtorek, czwartek, sobota
6:30 - 18:00
Usługi: hemodializoterapia, diagnostyka i terapia chorób nerek i dróg moczowych
20. PRACOWNIA TAMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
NZOZ „DIAGNOSTYK”
ul. Mossora 1, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 445 50 09, 77 444 65 42
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie 8:00 - 16:00
Czas pracy pracowni:
poniedziałek - piątek od 8:00 - 16:00
Całodobowo - 7 dni w tygodniu pod nr tel. 601 582 640
20
STOMATOLOGIA
STOMATOLOGICZNA POMOC DORAŹNA
Zakład Usług Medycznych „KAMMED” sp. z o. o.
soboty, niedziele i święta - całodobowo
poniedziałek - piątek 19:00 - 7:00
zgłoszenia telefoniczne 508 259 499
1. Zakład Usług Medycznych „KAMMED” sp. z o. o.
lek. stom. Halina Kraśnikiewicz
ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 07 33
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek, czwartek, piątek
9:00 - 14:00
wtorek, środa
13:00 - 18:00
2. OrtoDentis Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
lek. stom. Teresa Chimczak
Ortodonta
ul. Rybacka 3, 49 - 300 Brzeg
tel. 730 066 555, 77 416 85 85
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach przyjęć
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek, środa, piątek
8:00 - 15:00
wtorek, czwartek
13:00 - 20:00
3. Grupowa Praktyka Lekarzy Stomatologów „OPTIDENT” s. c.
ul. Młynarska 10, 49 - 300 Brzeg
1) lek. stom. Sylwester Pikor
ul. Młynarska 10, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 28 93, 505 236 529
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
poniedziałek – czwartek 8:00 - 12:00 i 15:00 - 18:00 oraz w piątek 8:00 - 12:00
Czas pracy:
poniedziałek
8:00 - 12:00
i 15:00 - 17:30
wtorek i czwartek
8:00 - 12:00
i 15:00 - 18:00
środa
8:00 - 12:00
i 15:00 - 17:00
piątek
8:00 - 12:00
2) lek. stom. Joanna Gądek - Baran
ul. Młynarska 10, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 28 93, 505 236 529
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
poniedziałek – czwartek 8:00 - 12:00 i 15:00 - 18:00 oraz w piątek 8:00 - 12:00
Czas pracy:
poniedziałek
13:30 - 17:30
wtorek, czwartek, piątek
8:00 - 13:00
środa
13:30 - 17:00
21
3) lek. stom. Barbara Janiszewska
ul. Sukiennice 2, 49 - 300 Brzeg
tel. 602 694 206
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy:
poniedziałek
8:30 - 12:00
wtorek, czwartek
14:00 - 19:00
środa, piątek
8:30 - 12:00
4. NZOZ „STOMADENT”
ul. Trzech Kotwic 5/2, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 30 81, 607 427 708, 601 593 259
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek – piątek 9:00 - 18:00
5. Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Alicja Grabowska
ul. Kamienna 2, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 36 88, 512 247 913
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek, czwartek
11:30 - 16:30
wtorek, środa, piątek
8:30 - 13:30
6. Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Anna Milczarek
ul. Słowiańska 18, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 93 81
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach przyjęć pacjentów
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek
8:00 - 15:00
wtorek, środa
12:00 - 18:00
czwartek
8:00 - 12:00
piątek
8:00 - 10:00
7. Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Halina Wilk
ul. Jana Pawła II 2, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 444 51 21
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach przyjęć
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek, czwartek
13:30 - 18:30
wtorek, środa, piątek
8:30 - 13:30
8. Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Dorota Szpineter
ul. I Brygady 41, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 00 17
Sposób rejestracja: osobiście lub telefonicznie w godzinach przyjęć
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek, środa
13:00 - 18:00
czwartek
9:00 - 14:00
22
9. Praktyka Stomatologiczna
lek. stom. Katarzyna Galas
ul. Jerzego II Piasta 2 A, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 92 92
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy gabinetu
Czas pracy gabinetu:
Poniedziałek 14:00 - 19:00
Wtorek
8:00 - 13:00
Piątek
8:00 - 13:00
10. Prywatny Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ewa Rajtar
ul. Poprzeczna 16, 49 - 305 Brzeg
tel. 697 027 484, 77 404 58 40
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie:
wtorek
16:00 - 18:00
środa
10:00 - 12:00
czwartek
14:00 - 16:00
piątek
10:00 - 12:00
Czas pracy gabinetu:
Wtorek
15:00 - 20:00
Środa
9:00 - 14:00
Czwartek
13:00 - 18:00
piątek
9:00 - 14:00
sobota
9:00 - 14:00 (dyżur bólowy)
11. Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Anetta Bendzera
ul. Trzech Kotwic 6, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 76 46
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek, czwartek
13:00 - 18:00
wtorek, środa, piątek
8:00 - 13:00
12. Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz sp. z o. o.
ul. Zamkowa 11, 49 - 300 Brzeg
tel. 77 416 05 60, 888 606 101, 888 606 202
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie:
pod nr 77 416 05 60 w godzinach 9:00 - 17:00
pod nr 888 606 101 i 888 606 202 w godzinach 7:30 - 20:00
Czas pracy poradni stomatologicznej:
poniedziałek
9:00 - 18:00
środa
9:00 - 16:00
piątek
14:00 - 20:00
Czas pracy poradni protetycznej:
poniedziałek, środa
8:00 - 14:00
wtorek
14:00 - 20:00
Czas pracy poradni ortodontycznej:
poniedziałek, środa 14:00 - 20:00
wtorek, piątek
8:00 - 14:00
23
13. Doni Cor sp. z o. o. PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
ul. Łokietka 9 A, 49 - 300 Brzeg
tel. 503 025 203
Czas pracy przychodni:
poniedziałek - piątek
8:00 - 20:00
sobota
9:00 - 14:00
Olszanka 38 A, tel. 739 294 111
wtorek
12:00 - 18:00
środa
10:00 - 16:00
czwartek
10:00 - 16:00
Kup, Szpitalna 5a, tel. 530 991 552
poniedziałek
12:00 – 18:00
wtorek
10:00 – 16:00
czwartek
10:00 – 16:00
Pokój, 1 Maja 30B, tel. 790 623 111
poniedziałek
12:00 – 18:00
środa
10:00 – 16:00
czwartek
10:00 – 16:00
14. Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Barbara Beker
ul. Kościuszki 61, 49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 77 412 75 91, 512 689 766
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek - piątek
8:00 - 13:00
15. Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Zofia Jakubowska - Juraszczyk
ul. Kościuszki 52, 49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 77 415 01 10
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy
Czas prac gabinetu:
poniedziałek, środa
8:00 - 13:00
wtorek, czwartek
11:30 - 18:00
piątek
8:00 - 10:00
16. Centrum Stomatologiczne „KORDENT”
lek. stom. Jolanta Korjat
ul. Jaśminowa 1, 49 - 318 Skarbimierz Osiedle
tel. 77 411 35 23, 77 402 86 70
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy
Czas pracy gabinetu:
Poniedziałek, środa, piątek
8:00 - 13:00
wtorek, czwartek
13:00 - 19:00
24
17. Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Dorota Mikołajczak
Szydłowice 26 A, 49 - 312 Szydłowice
tel. 77 412 69 82
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek, wtorek, piątek
8:30 - 13:30
środa , czwartek
11:30 - 15:30
18. Gabinet Stomatologiczny „ARS - DENT”
Renata Górecka
ul. Szkolna 1 C, 49 - 313 Lubsza
tel. 77 411 87 00, 508 367 722
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek, czwartek, piątek
8:00 - 13:00
środa
14:00 - 18:30
19. NZOZ „SANMED” s. c. - Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Paweł Olszewski
tel. 77 415 49 37, 607374890
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy
Grodków
ul. Słowackiego 5, 49 - 200 Grodków
Czas pracy gabinetu:
piątek
8:00 - 18:00
Przylesie 48 A, tel. 77 412 38 54
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek
12:00 - 18:00
wtorek
8:00 - 14:00
środa
8:00 - 12:00
czwartek
8:00 - 12:00
20. NZOZ „SAN - MED” s. c. - Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Andrzej Tomalik
ul. Słowackiego 5, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 35 02
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek
8:00 - 11:00 i 15:00 - 18:00
wtorek
14:00 - 16:00
środa
9:00 - 12:30 i 15:00 - 18:00
czwartek
8:00 - 12:00 i 15:00 - 18:00
piątek
8:30 - 11:30 i 15:00 - 18:00
21. Gabinet Stomatologiczny i Ortodontyczny
lek. stom. Joanna Mędrecka - Rymarczuk
ul. Krakowska 14/12, 49 - 200 Grodków
tel. 77 415 33 55
Sposób rejestracji: osobiście w godzinach przyjęć lub telefonicznie
Czas pracy gabinetu:
poniedziałek, środa
13:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek
10:00 - 15:00
25
SPIS TREŚCI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ......................................................................................3
1. Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych .........................................................................................3
2. Zakład Usług Medycznych „KAMMED” sp. z o.o. ........................................................................3
3. NZOZ Przychodnia „Trzy Kotwice” s. c. ........................................................................................3
4. NZOZ „ MED - VITA” s. c. ............................................................................................................3
5. Praktyka Lekarska s. c. R. Chodara - Miklus, K. Miklus ................................................................3
6. NZOZ „VITA” s. c. .........................................................................................................................3
7. NZOZ „MEDYKEN” ......................................................................................................................4
8. NZOZ „OMEGA” ...........................................................................................................................4
9. NZOZ „ARS - MED”s. c. ................................................................................................................4
10. NZOZ „NOMAG - MED” ...............................................................................................................5
11. NZOZ ”MEDIUM” s. c. ..................................................................................................................5
12. NZOZ Przychodnia Lekarska „ZDROWIE” ...................................................................................5
13. NZOZ „SANMED” s.c ....................................................................................................................6
14. NZOZ „SAN - MED” s. c. ..............................................................................................................6
15. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska ....................................................................6
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ .............................6
1. Niepubliczny Zakład Usług Położnictwa M. Nowak ......................................................................6
2. NZOZ Przychodnia Lekarska „ZDROWIE” ...................................................................................6
3. Caritas Diecezji Opolskiej ...............................................................................................................7
4. NZOZ „SAN - MED” s. c. ..............................................................................................................7
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ ...............................................................................7
1. NZOZ „Higiena Szkolna” ...............................................................................................................7
2. NZOZ „Pielęgniarka” ......................................................................................................................7
3. „Higiena Szkolna” Czesława Marciniak .........................................................................................7
4. NZOZ „MEDYKEN” ......................................................................................................................8
5. NZOZ „ARS - MED” s. c. ...............................................................................................................8
6. NZOZ „NOMAG - MED” ...............................................................................................................8
7. NZOZ „OMEGA” ...........................................................................................................................8
8. NZOZ „SANMED” .........................................................................................................................8
9. NZOZ „SAN - MED” s. c. ..............................................................................................................8
10. NZOZ „VITA - MED” ....................................................................................................................8
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA ..................................................................................9
1. NZOZ ”Rehabilitacja Błachut i Spółka” sp.j...................................................................................9
2. NZOZ ”HOMED” ...........................................................................................................................9
3. NZOZ „LOGOS-MED” ..................................................................................................................9
4. Caritas Diecezji Opolskiej ...............................................................................................................9
5. Poradnia Opieki Paliatywnej……………………………………………………………………..10
6. Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej.…………………………………………………..……….10
7. NZOZ "Pielęgniarka" ..……………………..……………………………...…….……………...10
NOCNA I ŚWĄTECZNA AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA
OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA ..................................................................................10
1. NZOZ “ARS - MED” s. c. ……………………………………………………………………….10
SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA………………………..11
1. BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE……………………………………………………...….11
a) Poradnia Chirurgii Ogólnej………………………………………………………………….....11
b) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej………………………………...…….....……....11
c) Poradnia Endoskopowa…………………………………………………………….…….…….11
d) Poradnia Ginekologiczno - Położnicza…………………………………………..…….……....11
e) Poradnia Kardiologiczna………………………………………………………………….……11
f) Poradnia Urologiczna………………………………………………………...………....….…..12
g) Rehabilitacja Lecznicza…………….……………………………………………..……….…..12
h) Poradnia Medycyny Sportowej………………………………………………….……….……12
26
2. PORADNIA ALERGOLOGICZNA ............................................................................................12
3. PORADNIA CHIRURGI OGÓLNEJ .........................................................................................12
4. PORADNIA CHIRURGI DZIECIĘCEJ.……………………………………...………..……....13
5. PORADNIA DERMATOLOGICZNA ........................................................................................13
6. PORADNIA DIABETOLOGICZNA ...........................................................................................13
7. PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA ............................................................................14
8. PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA.................................................................14
9. PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ...........................................................................15
10. PORADNIA LARYNGOLOGICZNA .........................................................................................15
11. PORADNIA LOGOPEDYCZNA ................................................................................................15
12. PORADNIA NEUROLOGICZNA ..............................................................................................15
13. PORADNIA OKULISTYCZNA ..................................................................................................16
14. PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ ..................................................17
15. PORADNIA WAD POSTAWY ..................................................................................................17
16. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ...............................................17
17. PORADNIA REUMATOLOGICZNA ........................................................................................18
18. REHABILITACJA LECZNICZA ................................................................................................19
19. STACJA DIALIZ .........................................................................................................................19
20. PRACOWNIA TAMOGRAFII KOMPUTEROWEJ .................................................................20
STOMATOLOGIA ...............................................................................................................................21
STOMATOLOGICZNA POMOC DORAŹNA ...............................................................................21
1. Zakład Usług Medycznych „KAMMED” sp. z o. o. lek. stom. Halina Kraśnikiewicz .................21
2. OrtoDentis Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Teresa Chimczak ...................21
3. Grupowa Praktyka Lekarzy Stomatologów „OPTIDENT” s. c. ...................................................21
1) lek. stom. Sylwester Pikor ..........................................................................................................21
2) lek. stom. Joanna Gądek - Baran ................................................................................................21
3) lek. stom. Barbara Janiszewska ..................................................................................................22
4 NZOZ „STOMADENT” s. c. ........................................................................................................22
5. Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Alicja Grabowska ................................................................22
6. Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Anna Milczarek ...................................................................22
7. Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Halina Wilk .........................................................................22
8. Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Dorota Szpineter ..................................................................22
9. Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Katarzyna Galas .................................................23
10. Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Ewa Rajtar ...........................................................23
11. Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Anetta Bendzera ..................................................................23
12. Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz sp. z o. o. ..............................................................24
13. „DONI COR” sp. z o. o. Przychodnia Stomatologiczna ...............................................................24
14. Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Barbara Beker ......................................................................24
15. Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Zofia Jakubowska - Juraszczyk ...........................................24
16. Centrum Stomatologiczne „KORDENT” lek. stom. Jolanta Korjat ..............................................24
17. Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Dorota Mikołajczak .............................................................25
18. Gabinet Stomatologiczny ARS - DENT Renata Górecka .............................................................25
19. NZOZ „SANMED” - Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Paweł Olszewski ..............................25
20. NZOZ „SAN - MED” - Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Andrzej Tomalik ...........................25
21. Gabinet Stomatologiczny i Ortodontyczny lek.stom. Joanna Mędrecka-Rymarczuk ...................25
27
Niniejszy informator dostępny jest na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Brzegu
28
www.brzeg-powiat.pl (w zakładce Zdrowie)
29
Download