Informacja techniczna - Opis parametrów roboczych SUNNY

advertisement
Opis parametrów roboczych
SUNNY TRIPOWER 60
STP60-10-Parameter-TI-pl-10 | Wersja 1.0
POLSKI
SMA Solar Technology AG
Spis treści
Spis treści
1
Informacje na temat niniejszego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Ustawienia ochrony sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1 Napięcie znamionowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Częstotliwość znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Odłączanie urządzenia w zależności od napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3.1
Odłączanie wskutek niskiego napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3.2
10-minutowa wartość średnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3.3
Odłączanie wskutek nadmiernego napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 Odłączanie wskutek częstotliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.4.1
Odłączanie wskutek zbyt niskiej częstotliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.4.2
Odłączanie wskutek zbyt wysokiej częstotliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.5 Podłączanie, ponowne podłączenie i rozłączenie się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
2.5.1
Czas podłączania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.5.2
Czas ponownego podłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.5.3
Czas krótkotrwałej przerwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5.4
Czas do wygenerowania alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5.5
2.5.6
Wartości napięcia i częstotliwości dla podłączania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rampa rozruchowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Awaria sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1 Aktywne przesunięcie częstotliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Wykrywanie braku fazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3 Współczynnik zmiany częstotliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Ustawienia usług sieciowych: Fault Ride-Through (FRT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Ustawienia usług sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1 Ustawienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1.1
Wybór sposobu regulacji oddawania mocy biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
5.1.2
Tryb nocny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
5.1.3
Ograniczenie mocy czynnej przy oddawaniu mocy biernej do sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
5.1.4
Znamionowa moc pozorna w punkcie przyłączenia do sieci (PCC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
5.1.5
Różnice napięcia pomiędzy punktem przyłączenia do sieci (PCC) a instalacją fotowoltaiczną . . . . . . . . . . .16
5.1.6
Napięcie znamionowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
5.2 Regulacja bezpośrednia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2.1
Sygnał startowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
5.2.2
Współczynnik wzrostu przy podłączaniu / ponownym podłączaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.2.3
Opóźnienie do momentu wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.2.4
Współczynniki wzrostu mocy biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.2.5
Współczynniki wzrostu mocy czynnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.2.6
Ustawienie maksymalnej mocy czynnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.2.7
Ustawienie mocy biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.2.8
Ustawienie współczynnika mocy (PF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
5.2.9
Ustawienie mocy pozornej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Informacja techniczna
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
3
Spis treści
SMA Solar Technology AG
5.3 Sposoby regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3.1
4
Q(U) - Moc bierna w zależności od napięcia sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.3.2
Q(P) - Moc bierna w zależności od mocy czynnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.3.3
Q(S) - Moc bierna w zależności od mocy pozornej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.3.4
Q(ext) - Moc bierna w zależności od zewnętrznej wartości zadanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.3.5
PF(P) - Współczynnik mocy w zależności od mocy czynnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.3.6
PF(U) - Współczynnik mocy w zależności od napięcia sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
5.3.7
PF(ext) - Współczynnik mocy w zależności od zewnętrznej wartości zadanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
5.3.8
P(U) - moc czynna w zależności od napięcia sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
5.3.9
P(f) - Moc czynna w zależności od częstotliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
Informacja techniczna
SMA Solar Technology AG
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
Niniejszy dokument dotyczy falowników STP 60-10 (Sunny Tripower 60) z zainstalowanym oprogramowaniem
sprzętowym w wersji 1.32 lub nowszej.
Niniejszy dokument ma ułatwić użytkownikowi zrozumienie działania falownika. Opisy dotyczą numerów
identyfikacyjnych parametrów (ID), które znajdują się również w „Raporcie z konfiguracji“.
Podane w kolejnych rozdziałach wartości nie określają dopuszczalnych zakresów wartości zgodnie z obowiązującą
normą, lecz odnoszą się jedynie do wydajności falownika. Dla wszystkich regulowanych parametrów podane są
zakresy oraz kroki regulacji. Ponieważ jednak nie każdy parametr znajduje zastosowanie w każdej normie, nieużywane
parametry są dezaktywowane w pliku „Ustawienia falownika“.
2 Ustawienia ochrony sieci
Poniższe parametry ustawień ochrony sieci są zapisywane na falowniku i stosowane w nim. Ustawienia są podzielone
na kilka grup. Grupy dotyczą różnych usług sieciowych.
Wszystkie wymagania wobec ustawień sieciowych są wprowadzane w punkcie przyłączenia falownika do sieci.
2.1 Napięcie znamionowe
Ten parametr dotyczy znamionowego napięcia w danym kraju. W większości krajów obowiązuje tylko jedno oficjalne
napięcie sieciowe. W krajach, w których występuje kilka oficjalnych napięć, wprowadzane są dodatkowo kodeksy sieci,
aby użytkownik mógł ustawić wartość napięcia wymaganą przez operatora sieci przesyłowej.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
UNOM
220 V AC … 277 V AC (L-N)
2.2 Częstotliwość znamionowa
Częstotliwość znamionowa wynosi 50 Hz lub 60 Hz, przy czym w większości przypadków stosowana jest tylko jedna
z tych wartości. W krajach, w których występuje kilka oficjalnych częstotliwości, wprowadzane są dodatkowo kodeksy
sieci, aby użytkownik mógł ustawić wartość częstotliwości znamionowej wymaganą przez operatora sieci przesyłowej.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
FNOM
50 Hz lub 60 Hz
2.3 Odłączanie urządzenia w zależności od napięcia
2.3.1
Odłączanie wskutek niskiego napięcia
Funkcja odłączania urządzenia wskutek niskiego napięcia wykorzystuje dwie powiązane ze sobą wartości: wartość
napięcia w woltach oraz czas rozłączania w sekundach. Przy odłączaniu wskutek niskiego napięcia spadek napięcia
poniżej wartości określonej parametrem UMIN sprawia, że falownik pozostanie podłączony do sieci przez czas
określony parametrem T_UMIN. Po upływie tego czasu falownik musi odłączyć się od sieci. W zależności od
zastosowanej normy te wartości są podawane jako wartości maksymalne, minimalne lub średnie. Informacja o tym, która
z tych wartości jest zastosowana w indywidualnym pliku, podana jest w stosownej normie.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
UMIN
23 V AC (L-N) … UNOM
0,1 V AC (L-N)
T_UMIN
0,05 sek. … 90,0 sek.
0,01 sek.
Informacja techniczna
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
5
2 Ustawienia ochrony sieci
2.3.2
SMA Solar Technology AG
10-minutowa wartość średnia
10-minutowa wartość średnia jest określona w normie EN 50160 jako maksymalna wartość graniczna ciągłego,
wysokiego napięcia w sieci, przy której przekroczeniu falownik odłączy się od sieci.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
U10M_AVG
UNOM … 350 V AC (L-N)
0,1 V AC (L-N)
T_U10M_AVG
0,05 sek. … 90,0 sek.
0,01 sek.
2.3.3
Odłączanie wskutek nadmiernego napięcia
Funkcja odłączania urządzenia wskutek nadmiernego napięcia wykorzystuje dwie powiązane ze sobą wartości:
wartość napięcia w woltach oraz czas rozłączania w sekundach. Przy odłączaniu wskutek nadmiernego napięcia
wzrost napięcia powyżej wartości określonej parametrem UMAX sprawia, że falownik pozostanie podłączony do sieci
przez czas określony parametrem T_UMAX. Po upływie tego czasu falownik musi odłączyć się od sieci. W zależności
od zastosowanej normy te wartości są podawane jako wartość maksymalna, minimalna lub średnia. Informacja o tym,
która z tych wartości jest zastosowana w indywidualnym pliku, podana jest w stosownej normie.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
UMAX
UNOM … 350 V AC (L-N)
0,1 V AC (L-N)
T_UMAX
0,05 sek. … 90,0 sek.
0,01 sek.
2.4 Odłączanie wskutek częstotliwości
2.4.1
Odłączanie wskutek zbyt niskiej częstotliwości
Funkcja odłączania urządzenia wskutek niskiej częstotliwości wykorzystuje dwie powiązane ze sobą wartości: wartość
częstotliwości w Hz oraz czas rozłączania w sekundach. Przy odłączaniu wskutek niskiej częstotliwości spadek
częstotliwości poniżej wartości określonej parametrem FMIN sprawia, że falownik pozostanie podłączony do sieci
przez czas określony parametrem T_FMIN. Po upływie tego czasu falownik musi odłączyć się od sieci. W zależności
od zastosowanej normy te wartości są podawane jako wartość maksymalna, minimalna lub średnia. Informacja o tym,
która z tych wartości jest zastosowana w indywidualnym pliku, podana jest w stosownej normie.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
FMIN
45 Hz … FNOM
0,01 Hz
T_FMIN
0,05 sek. … 90,0 sek.
0,01 sek.
2.4.2
Odłączanie wskutek zbyt wysokiej częstotliwości
Funkcja odłączania urządzenia wskutek zbyt wysokiej częstotliwości wykorzystuje dwie powiązane ze sobą wartości:
wartość częstotliwości w Hz oraz czas rozłączania w sekundach. Przy odłączaniu wskutek zbyt wysokiej częstotliwości
wzrost częstotliwości napięcia w sieci powyżej wartości określonej parametrem FMAX falownik pozostanie podłączony
do sieci przez czas określony parametrem T_FMAX. Po upływie tego czasu falownik musi odłączyć się od sieci. W
zależności od zastosowanej normy te wartości są podawane jako wartości maksymalne, minimalne lub średnie.
Informacja o tym, która z tych wartości jest zastosowana w indywidualnym pliku, podana jest w stosownej normie.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
FMAX
FNOM … 66 Hz
0,01 Hz
T_FMAX
0,05 sek. … 90,0 sek.
0,01 sek.
6
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
Informacja techniczna
SMA Solar Technology AG
2 Ustawienia ochrony sieci
2.5 Podłączanie, ponowne podłączenie i rozłączenie się
2.5.1
Czas podłączania
Czas podłączania jest to okres czasu pomiędzy uruchomieniem falownika i rozpoczęciem oddawania przez niego
energii do sieci, w którym występuje monitorowanie sieci.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
T_CON
0 sek. … 1 800 sek.
0,01 sek.
2.5.2
Czas ponownego podłączenia
Jeśli falownik odłączył się od sieci wskutek jej usterki, a po pewnym czasie wartości napięcia i częstotliwości w sieci
ustabilizują się w dopuszczalnym zakresie częstotliwości i napięcia, falownik podłącza się do sieci po upływie tego
czasu opóźnienia. Zazwyczaj czas ponownego podłączenia jest krótszy niż czas podłączania; czasami jednak może
być on taki sam lub dłuższy.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
T_RECON
0 sek. … 1 800 sek.
0,01 sek.
2.5.3
Czas krótkotrwałej przerwy
Czas krótkotrwałej przerwy określa dopuszczalny okres czasu, po upływie którego falownik musi ponownie rozpocząć
cały proces włączania. Jeśli usterka sieci zostanie usunięta w krótkim czasie, falownik może ponownie włączyć się do
sieci w czasie określonym parametrem T_RECON.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
T_SHT_INT
0 sek. … 1 800 sek.
0,01 sek.
2.5.4
Czas do wygenerowania alarmu
Czas do wygenerowania alarmu jest to okres czasu, który falownik musi odczekać przed wygenerowaniem alarmu.
Pozwala to zapobiec ciągłemu generowaniu przez falownik alarmów.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
T_ALARM
0 sek. … 1 800 sek.
0,01 sek.
2.5.5
Wartości napięcia i częstotliwości dla podłączania
Minimalna i maksymalna wartość napięcia i częstotliwości podłączania określają zakres wartości wymagany dla
podłączenia się falownika do sieci.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
UMIN_CON
UMIN1 … UNOM
0,1 V
UMAX_CON
UNOM … UMAX1
0,1 V
FMIN_CON
FMIN1 … FNOM
0,01 Hz
FMAX_CON
FNOM … FMAX1
0,01 Hz
2.5.6
Rampa rozruchowa
Rampa rozruchowa określa współczynnik wzrostu przy starcie falownika. Szczegółowe omówione znajduje się w
punkcie dotyczącym usług sieciowych i parametru Connection/reconnection ramp rate.
Informacja techniczna
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
7
3 Awaria sieci
SMA Solar Technology AG
3 Awaria sieci
3.1 Aktywne przesunięcie częstotliwości
Aktywne przesunięcie częstotliwości jest funkcją, która w przypadku niestabilnych warunków w sieci powoduje
odłączenie falownika od sieci na podstawie zmiany częstotliwości lub innego parametru określającego warunki
odłączenia.
Nazwa parametru
Możliwości ustawień
LOM_F_SHF_K0/_K1
on (1)
off (0)
3.2 Wykrywanie braku fazy
Wykrywanie braku fazy umożliwia stwierdzenie zaniku jednej lub kilku faz w sieci. Przy awarii sieci otwierają się
przekaźniki sieciowe.
Nazwa parametru
Możliwości ustawień
OPEN_PH_DETECT
on (1)
off (0)
3.3 Współczynnik zmiany częstotliwości
Parametr Współczynnik zmiany częstotliwości lub RoCoF (skrót od angielskiego terminu „Rate of Change of
Frequency") określa zmiany częstotliwości. Jeśli zmiana częstotliwości przekroczy przez dłuższy czas określoną wartość
maksymalną, falownik odłącza się od sieci. Przy zaniku jednej lub kilku faz częstotliwość może się bardzo szybko
zmieniać.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
LOM_ROC
0 Hz/sek. … 10 Hz/sek.
0,01 Hz/sek.
LOM_ROC
0 Hz/sek. … 10 Hz/sek.
0,01 Hz/sek.
T_LOM_ROC
0 sek. … 1 800 sek.
0,01 sek.
LOM_ROC_THR
0 Hz … 5,0 Hz
0,01 Hz
8
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
Informacja techniczna
SMA Solar Technology AG
4 Ustawienia usług sieciowych: Fault Ride-Through (FRT)
4 Ustawienia usług sieciowych: Fault Ride-Through (FRT)
Funkcja „Fault Ride-Through" chroni falownik zarówno przed zbyt niskim napięciem (LVRT), jak i przed przepięciem
(HVRT/OVRT). Choć w zasadzie należy ona do usług sieciowych, to znajduje się ona na wyposażeniu falownika.
Funkcja FRT umożliwia podtrzymywanie pracy przez dowolny okres czasu przy zanikach napięcia do nawet 0%
UNOM. Potwierdzenie odbywa się poprzez test mocy FRT, zatrzymywany ręcznie po 60 sekundach (patrz ilustracja 1).
Ilustracja 1: Funkcja FRT falownika została przetestowana przy mocy 60 kW i zanikach napięcia w 3 fazach do wartości 80 % UNOM, 50 %
UNOM, 20 % UNOM i 5 % UNOM. Test mocy został ręcznie zatrzymany po 60 sekundach.
Parametr FRT_MODE służy do ustawienia trybu pracy FRT przy oddawaniu energii do sieci. Do wyboru jest sześć
różnych trybów pracy.
Przy oddawaniu mocy biernej układy o zgodnej i odwrotnej kolejności faz są rozpatrywane odrębnie. Półokresowe
wartości skuteczne napięcia sieciowego w układzie o zgodnej i odwrotnej kolejności faz występujące podczas usterki
sieci są porównywane ze średnimi wartościami skutecznymi przed usterką. Okno czasowe dla określania średniego
napięcia przed usterką sieci można określić za pomocą parametru FRT_T_U_AVG (ustawienie domyślne: 10 minut).
Na ilustracji 2 przedstawiony jest sposób funkcjonowania parametru FRT_T_U_AVG.
Informacja techniczna
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
9
4 Ustawienia usług sieciowych: Fault Ride-Through (FRT)
SMA Solar Technology AG
Ilustracja 2: Średnia wartość napięcia dla funkcji FRT w zależności od czasu (IEC 61850-90-7)
Odchyłki napięcia (DeltaU_pos i DeltaU_neg) są określane na podstawie jednej z poniższych charakterystyk Iq(U).
Wybór charakterystyki zależy od parametru FRT_IQ_MODE (wartość domyślna: 0) ab.
Ilustracja 3: FRT_IQ_MODE = 0: wg BDEW (IEC 62850-90-7)
10
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
Informacja techniczna
SMA Solar Technology AG
4 Ustawienia usług sieciowych: Fault Ride-Through (FRT)
Ilustracja 4: FRT_IQ_MODE = 1: wg SDLWind (IEC 62850-90-7)
Oba tryby pracy posiadają szereg wspólnych parametrów, które należy ustawić w celu prawidłowego działania funkcji
FRT:
1. Martwy zakres jest określany przez dwie wartości graniczne: FRT_ULOW (dolna wartość graniczna) i FRT_UUP
(górna wartość graniczna).
2. W układzie o zgodnej kolejności faz współczynnik K określający nachylenie dla spadków napięcia jest definiowany
poprzez parametr FRT_DIDU_POS_LVRT, a nachylenie dla wzrostów napięcia poprzez
FRT_DIDU_POS_HVRT.
3. W układzie o odwrotnej kolejności faz współczynnik K określający nachylenie dla spadków napięcia jest
definiowany poprzez parametr FRT_DIDU_NEG_LVRT, a nachylenie dla wzrostów napięcia poprzez
FRT_DIDU_NEG_HVRT.
Dodatkowy prąd bierny jest sumowany z wartością prądu biernego przed usterką sieci.
Układ zgodnej kolejności faz jest traktowany priorytetowo względem układu o odwrotnej kolejności faz. Dlatego przy
osiągnięciu wartości granicznej prąd najpierw ograniczane są wartości w układzie o odwrotnej kolejności faz. Jeśli Id
posiada wyższy priorytet niż Iq, następuje redukcja prądu biernego, aby nie została przekroczona łączna wartość
graniczna prądu.
Po usunięciu usterki oddawanie mocy biernej pozostaje aktywne przez pewien okres przejściowy. Ten okres czasu
można ustawić parametrem usług sieciowych FRT_T_TRANS.
Moc czynna jest oddawana do sieci w następujących warunkach:
1. Włączone zostało oddawanie mocy czynnej do sieci zgodnie z wybranym ustawieniem FRT_MODE (tryb pracy
3, 4 i 5).
2. Aktualna składowa bierna prądu pozwala na dodatkowe oddawanie do sieci składowej czynnej prądu bez
przekroczenia wartości znamionowej prądu przez prąd łączny.
3. Moc wejściowa po stronie pierwotnej jest wystarczająca.
Ograniczenie: Oddawanie mocy czynnej do sieci jest ograniczone do maksymalnej wartości mocy czynnej sprzed
usterki sieciowej, również wtedy, gdy podczas usterki dostępna jest (lub będzie) wyższa moc wejściowa po stronie
pierwotnej.
Po usunięciu usterki moc skuteczna powraca do wartości sprzed usterki z dynamiką pierwszego rzędu. Czas tego
powrotu można ustawić za pomocą parametru FRT_T_P_RECOV.
Informacja techniczna
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
11
4 Ustawienia usług sieciowych: Fault Ride-Through (FRT)
SMA Solar Technology AG
W razie potrzeby na czas usterki sieci można ustawić tzw. strefę blokady: jeśli napięcie spadnie poniżej wartości
granicznej określonej parametrem FRT_U_BLK, po upływie czasu określonego parametrem FRT_T_BLK nastąpi
wyłączenie produkcji energii. Nad strefą blokady FRT_U_BLK znajduje się określone parametrem FRT_U_BLK_HYS
pasmo histerezy. Gdy napięcie ponownie przekroczy owe pasmo histerezy, produkcja energii będzie kontynuowana.
Nazwa parametru
Zakres nastaw / możliwe
nastawy
Wielkość kroku regulacji /
wyjaśnienie
FRT_ULOW
10 % … 100 %
1%
FRT_UUP
100 % … 130 %
1%
FRT_MODE
0: Frt_Off
Funkcja FRT jest wyłączona.
1: Frt_ZeroCurrent
Prąd nie jest oddawany do sieci.
2: Frt_ReactiveOnly
Składowa bierna prądu jest
oddawana do sieci, a składowa
czynna nie.
3: Frt_ActiveOnly
Składowa czynna prądu jest
oddawana do sieci, a składowa
bierna nie.
4: Frt_Full_IqPriority
Do sieci jest oddawana składowa
bierna prądu. Jeśli dostępna jest moc
fotowoltaiczna, oddawana jest
składowa czynna prądu aż do
osiągnięcia wartości granicznej przez
prąd łączny.
5: Frt_Full_IdPriority
Do sieci oddawana jest maksymalna
wartość składowej czynnej prądu. Na
podstawie charakterystyki określone
w kodeksie sieci oddawana jest
składowa bierna prądu aż do
osiągnięcia wartości granicznej przez
prąd łączny.
FRT_DIDU_POS_LVRT
1 … 10
0,1
FRT_DIDU_POS_HVRT
1 … 10
0,1
FRT_DIDU_NEG_LVRT
1 … 10
0,1
FRT_DIDU_NEG_HVRT
1 … 10
0,1
FRT_IQ_MODE
0 lub 1
-
FRT_T_BLK
0 sek. … 10 sek.
0,01 sek.
FRT_T_TRANS
0 sek. … 10 sek.
0,01 sek.
FRT_T_U_AVG
0 sek. … 1 800 sek.
1 sek.
FRT_U_BLK
0 % … 100 %
1%
FRT_U_BLK_HYS
0 % … 100 %
1%
12
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
Informacja techniczna
SMA Solar Technology AG
5 Ustawienia usług sieciowych
5 Ustawienia usług sieciowych
Poniższe parametry usług sieciowych są wczytywane do modułu SMA Inverter Manager (IM) i używane w nim.
Ustawienia są podzielone na kilka grup. Grupy dotyczą różnych usług sieciowych (rodzajów regulacji).
Podane w kolejnych rozdziałach wartości nie określają dopuszczalnych zakresów wartości zgodnie z obowiązującym
kodeksem sieci, lecz odnoszą się jedynie do wydajności falownika. Ponieważ jednak nie każdy parametr znajduje
zastosowanie w każdej normie, nieużywane parametry są dezaktywowane w pliku „Kodeks sieci“.
Przy podawaniu wartości mocy biernej i współczynnika mocy (PF) znak „plus" umieszczony przed wartością oznacza
przewzbudzenie (wzrost napięcia sieciowego), a znak „minus" niedowzbudzenie (obniżanie napięcia sieciowego).
Wszystkie wymogi dotyczące usług sieciowych odnoszą się do punktu przyłączenia do sieci (PCC).
Ilustracja 5: Schemat instalacji fotowoltaicznej z falownikami Sunny Tripower 60, modułem SMA Inverter Manager, odbiornikiem, licznikiem
energii oraz punktem przyłączenia do sieci
Informacja techniczna
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
13
5 Ustawienia usług sieciowych
SMA Solar Technology AG
5.1 Ustawienia podstawowe
5.1.1
Wybór sposobu regulacji oddawania mocy biernej
Moc bierną można ustawiać bezpośrednio (Q) lub pośrednio - poprzez współczynnik mocy (PF). Ustawienia można
dokonać za pomocą następujących sposobów regulacji (możliwości ustawień), które są ustawiane cyframi od 1 do 9 w
parametrze ModeSelect.
Nazwa parametru
Możliwe
ustawienie
Objaśnienie
ModeSelect
1
Q(U) - Moc bierna w zależności od napięcia sieciowego
2
Q(P) - Moc bierna w zależności od mocy czynnej
3
Q(S) - Moc bierna w zależności od mocy pozornej
4
Sposób regulacji znajduje się w fazie wdrażania.
5
Q(ext) - Moc bierna w zależności od zewnętrznej wartości zadanej
(ustawienie domyślne)
6
PF(U) - Współczynnik mocy w zależności od napięcia sieciowego
7
PF(P) - Współczynnik mocy w zależności od mocy czynnej
8
Sposób regulacji znajduje się w fazie wdrażania.
9
PF(ext) - Współczynnik mocy w zależności od zewnętrznej wartości
zadanej
5.1.2
Tryb nocny
Instalacja fotowoltaiczna z falownikiem Sunny Power 60 dostarcza mocy biernej również podczas pracy nocą. Dlatego
po zachodzie słońca nie wyłącza się falowników. Wskazówka: Jeśli nie jest stosowane pierwotne źródło energii, moc
bierną można dostarczać tylko korzystając ze sposobów regulacji od 1 do 5.*
Nazwa parametru
Możliwe
ustawienie
Objaśnienie
NightMode
0
Wyłączony (ustawienie domyślne)
1
Włączony
5.1.3
Ograniczenie mocy czynnej przy oddawaniu mocy biernej do sieci
Niektóre kodeksy sieci wymagają, aby instalacja fotowoltaiczna mogła pracować ze znamionową mocą czynną także
przy oddawaniu do sieci znamionowej mocy biernej. Przykład: Wymóg eksploatacji instalacji fotowoltaicznej ze
sterowalnym współczynnikiem mocy (PF) pomiędzy ±0,9 a 1,0 bez negatywnego wpływu na generowanie mocy
czynnej. W takiej sytuacji znamionowa moc czynna jest osiągana nie przy 100 %, lecz 90 %, o sprawia, że parametr
P_LIM_IF_Q powinien zostać ustawiony na wartość 90 %.
Nazwa parametru
Możliwe ustawienie
P_LIM_IF_Q
80 % … 100 % (wartość domyślna: 100 %)
* W falownikach typu Sunny Tripower 60 nie ma układu rozruchowego. Dlatego po zaniku napięcia nie można uruchomić falownika lub
podłączyć go do sieci bez napięcia DC. Napięcie na szynie zbiorczej DC jest nocą bezpośrednio podłączone do obwodu generatorów
fotowoltaicznych. Umożliwia to przepływ prądu do generatorów. Można temu zapobiec poprzez jeden z następujących środków: poprzez
zastosowanie diod zamiast bezpieczników ciągu ogniu fotowoltaicznych w skrzynce przyłączeniowej DC lub poprzez zastosowanie
sterowalnego przełącznika w skrzynce przyłączeniowej DC.
14
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
Informacja techniczna
SMA Solar Technology AG
5.1.4
5 Ustawienia usług sieciowych
Znamionowa moc pozorna w punkcie przyłączenia do sieci (PCC)
Wszystkie wprowadzone do falownika usługi sieciowe bazują na znamionowej mocy pozornej w punkcie przyłączenia
do sieci (PCC). Przykład: Przy ograniczeniu mocy czynnej do 50 % moc czynna w punkcie przyłączenia do sieci jest
ograniczana do 50 % poprzez parametr Sgrid_nom. Wartością domyślną jest „leer“ (jałowy), tzn. że instalacja
fotowoltaiczna korzysta z całkowitej mocy pozornej uruchomionych falowników. Czasami zainstalowana moc instalacji
fotowoltaicznej jest wyższa od uzgodnionej z operatorem sieci przesyłowej. Dlatego parametr Sgrid_nom należy
ustawić zgodnie z ustaleniami umownymi. W przypadkach, gdy instalacja fotowoltaiczna zasila miejscowe odbiorniki
(konieczność zainstalowania zewnętrznego licznika energii) i nie oddaje do sieci mocy czynnej, parametr Sgrid_nom
należy pozostawić na wartości „leer“ (jałowy), a parametr P_ref ustawić na 0 %.
Nazwa parametru
Możliwe ustawienie
Sgrid_nom
„leer“, 0 kVA … 4 000 kVA (wartość domyślna: „leer“)
5.1.5
Różnice napięcia pomiędzy punktem przyłączenia do sieci (PCC) a
instalacją fotowoltaiczną
Ten parametr umożliwia wyrównanie ewentualnych różnic napięcia na przewodach pomiędzy falownikami a punktem
przyłączenia do sieci; jest on wywoływany przy stosowaniu sposobów regulacji na podstawie napięcia tzn. Q(U), PF(U)
i P(U). W ten sposób do sterowania pracą różnych instalacji fotowoltaicznych wystarcza tylko jedna charakterystyka i
dla każdej instalacji fotowoltaicznej należy tylko ustawić odrębną wartość parametru UNOMOffset (napięcie
pomiędzy przewodami).
Nazwa parametru
Możliwe ustawienie
UNOMOffset
0, z reguły pomiędzy ±10 V dla sieci niskiego napięcia i
±1 000 V dla sieci średniego napięcia (wartość domyślna:
0)
5.1.6
Napięcie znamionowe
Ten parametr określa napięcia znamionowe w sieci w punkcie przyłączenia do sieci (PCC). Umożliwia on skalowanie
napięcia sieciowego dla sposobów regulacji, w których napięcie stanowi niezależną zmienną, tzn. Q(U), PF(U) i P(U).
Jeśli nie jest stosowany zewnętrzny licznik energii, parametr ów powinien mieć taką samą wartość jak UNOM. Ten
wymóg obowiązuje również wtedy, gdy zewnętrzny licznik energii jest podłączony po stronie niskiego napięcia (LV) w
transformatorze. Jeśli zewnętrzny licznik energii będzie podłączony po stronie średniego napięcia (MV) transformatora,
należy ustawić odpowiednie wartości znamionowe napięcia sieciowego, np. 33 kV.
Nazwa parametru
Możliwe ustawienie
UNOM_LL
200 V … 480 V (wartość domyślna: 398 V) w sieci
niskiego napięcia
3 300 V … 33 000 V w sieciach średniego napięcia
Informacja techniczna
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
15
5 Ustawienia usług sieciowych
SMA Solar Technology AG
5.2 Regulacja bezpośrednia
5.2.1
Sygnał startowy
Instalacja fotowoltaiczna może odłączać się od sieci natychmiastowo lub można wprowadzić w niej takie ustawienia,
aby podłączała się do sieci dopiero wtedy, gdy parametry sieci (napięcie i częstotliwość) będą znajdowały się w
wymaganym w tym celu zakresie (patrz rozdział 2 „Ustawienia ochrony sieci”, strona 5).
Nazwa parametru
Możliwe
ustawienie
Objaśnienie
ReleaseToStart
0
Natychmiastowe rozłączenie
1
Podłączenie następuje, gdy parametry sieci znajdują sie w
dopuszczalnym zakresie (ustawienia domyślne).
5.2.2
Współczynnik wzrostu przy podłączaniu / ponownym podłączaniu
Przy każdym podłączeniu się lub ponownym podłączeniu się falownika do sieci, następuje zwiększenie lub redukcja
mocy skutecznej zgodnie z tym nastawieniem, tzn. przy uruchomieniu falownika rano, przy jego uruchomieniu po
wcześniejszym ustawieniu parametru ReleaseToStart na wartość 1 i po odłączeniu się falownika od sieci w przypadku
zbyt niskiego lub wysokiego napięcia, zbyt wysokiej lub niskiej częstotliwości itp.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
RmpIncTmm_ONLINE
0,6 %/min … 1 200 %/min (wartość 0,1 %
domyślna: 10 %/min)
5.2.3
Wielkość kroku regulacji
Opóźnienie do momentu wyłączenia
Sterowane wyłączenie falownika przez określony okres czasu, tzn. następuje redukcja mocy w czasie opóźnienia.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
T_DELAY_SHUTDOWN
0 sek. … 600 sek. (wartość domyślna: 0,2 sek.
2 sek.)
5.2.4
Wielkość kroku regulacji
Współczynniki wzrostu mocy biernej
Przy każdej zmianie wartości zadanej mocy biernej następuje redukcja lub zwiększenie mocy biernej; ma to miejsce
zarówno przy zewnętrznych wartościach zadanych, jak i przy innych sposobach regulacji, jak np. Q(U) lub PF(P).
Wskazówka: istnieją dwa parametry - jeden zwiększający, a drugi zmniejszający wartości zadane.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
RmpDecTmm_Q
-0,6 %/min … -1 200 %/min (wartość
domyślna)
0,1 %
RmpIncTmm_Q
0,6 %/min … 1 200 %/min (wartość
domyślna)
0,1 %
16
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
Informacja techniczna
SMA Solar Technology AG
5.2.5
5 Ustawienia usług sieciowych
Współczynniki wzrostu mocy czynnej
Przy każdej zmianie wartości zadanej mocy czynnej zostaje ona zwiększona lub zmniejszona zgodnie z tą nastawą.
Wskazówka: istnieją dwa parametry - jeden zwiększający, a drugi zmniejszający wartości zadane.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
RmpDecTmm_EXT
-0,6 %/min … -1 200 %/min (wartość
domyślna)
0,1 %
RmpIncTmm_EXT
0,6 %/min … 1 200 %/min (wartość
domyślna)
0,1 %
5.2.6
Ustawienie maksymalnej mocy czynnej
Ten parametr określa ograniczenie mocy czynnej.
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
P_ref
0 % … 100 % (wartość domyślna)
0,1 %
5.2.7
Ustawienie mocy biernej
Ten parametr określa wartość zadaną mocy biernej (dostępny tylko wtedy, gdy w parametrze ModeSelect wybrano
sposób regulacji 5).
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
Q_ref
0 % … ±100 % (wartość domyślna: 0 %)
0,1 %
5.2.8
Ustawienie współczynnika mocy (PF)
Ten parametr określa wartość zadaną współczynnika mocy (PF) (dostępny tylko wtedy, gdy w parametrze ModeSelect
wybrano sposób regulacji 9).
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
PF_ref
0,8 … 1,0 przewzbudzenie
0,01
-0,8 … -1,0 niedowzbudzenie (wartość
domyślna)
5.2.9
Ustawienie mocy pozornej
Niektóre kodeksy sieci wymagają, aby instalacja fotowoltaiczna zawsze generowała pewną ilość moc pozornej, tzn.
aby instalacja pracowała w obrębie okręgu na wykresie PQ. Jeśli parametr S_ref jest ustawiony na wartość 60 %,
instalacja fotowoltaiczna nie generuje mocy biernej dopóty, dopóki moc czynna wynosi ponad 60 %. Gdy moc czynna
spadnie poniżej 60%, instalacja fotowoltaiczna rozpoczyna wymianę mocy biernej, aby moc pozorna pozostała na
poziomie 60%. Jeśli znak przed parametrem jest dodatni, instalacja fotowoltaiczna oddaje moc bierną do sieci. Jeśli
znak przed parametrem jest ujemny, instalacja fotowoltaiczna pobiera moc bierną z sieci. Tego sposobu regulacji nie
powinno się używać przy podłączeniu miejscowego odbiornika, gdyż może to skutkować redukcją mocy czynnej
generowanej przez instalację fotowoltaiczną (dostępny tylko wtedy, gdy w parametrze ModeSelect wybrano sposób
regulacji 3).
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
S_ref
0 % … ±100 % (wartość domyślna: 0 %)
0,1 %
Informacja techniczna
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
17
5 Ustawienia usług sieciowych
SMA Solar Technology AG
5.3 Sposoby regulacji
Sposoby regulacji bazują na strukturze określonej w raporcie technicznym do normy IEC 61850-90-7 (patrz poniższa
ilustracja).
Do programowania przedstawionego powyżej, lokalnego sterownika służy do pięciu parametrów. Parametr
RmpTmsPT1 określa czas narastania z 0 % do 95 % (równy 3τ) dla filtra dolnoprzepustowego filtrującego niezależną
zmienną (np. napięcie sieciowe). Tabela odniesienia składa się z dwóch charakterystyk, obejmujących do 10 punktów
przegięcia krzywej. Jedna charakterystyka jest używana przy wzroście, a druga przy spadku zmiennej. W ten sposób
w tabeli odniesienia zostaje także uwzględniona histereza. Parametry RmpIncTmm i RmpDecTmm określają
współczynniki wzrostu przy zwiększaniu i zmniejszaniu wartości wyjściowej (zmiennej zależnej) z tabeli odniesienia.
Niezależne współczynniki wzrostu są dostępne tylko w sposobach regulacji mocy czynnej, natomiast współczynniki
wzrostu mocy biernej są zawsze określane przez parametry RmpDecTmm_Q i RmpIncTmm_Q. Jeśli wartość
wejściowa (zmienna niezależna) w tabeli odniesienia przekracza wartości określone przez charakterystyki, wartość
wyjściowa (zmienna zależna) w tabeli odniesienia będzie zawsze określana jako pierwsza lub ostatnia wartość na
charakterystyce.
5.3.1
Q(U) - Moc bierna w zależności od napięcia sieciowego
Ten sposób regulacji wykorzystuje napięcie sieciowe w celu określenia wartości odniesienia dla mocy biernej, aby móc
regulować napięciem sieciowym w punkcie przyłączenia do sieci. Ten sposób regulacji zawiera dwa dodatkowe
parametry określające jego aktywację. Ten sposób regulacji zostaje aktywowany, gdy moc czynna jest wyższa od
ustawionej wartości granicznej, a dezaktywowany, gdy moc czynna jest niższa od ustawionej wartości granicznej.
Wartość graniczna dla aktywacji musi być równa lub wyższa od wartości granicznej dla dezaktywacji. Jeśli ten sposób
regulacji ma być zawsze dostępny, należy ustawić lock_in_UQ = lock_out_UQ = 0 % (dostępny tylko wtedy, gdy w
parametrze ModeSelect wybrano sposób regulacji 1).
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
RmpTmsPT1_UQ
0,6 sek. … 3 600 sek.
0,01 sek.
lock_in_UQ
0 % … 100 % mocy czynnej
0,1 %
lock_out_UQ
0 % … 100 % mocy czynnej (musi być niższa 0,1 %
niż lock_in_UQ)
Q_of_U
U: Napięcie sieciowe (wartości niezależne)
od 80 % do 120 % napięcia znamionowego
Q: Moc bierna (wartości zależne) od -100 % do 100 % mocy znamionowej
18
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
Informacja techniczna
SMA Solar Technology AG
5.3.2
5 Ustawienia usług sieciowych
Q(P) - Moc bierna w zależności od mocy czynnej
Ten sposób regulacji wykorzystuje moc czynną w celu określenia wartości odniesienia dla mocy biernej, aby móc
regulować napięciem sieciowym w punkcie przyłączenia do sieci. Niezależna zmienna (moc sieci) może mieć wartość
ujemną, gdy jest zainstalowany zewnętrzny licznik energii i instalacja fotowoltaiczna musi kompensować lokalny
odbiornik (dostępny tylko wtedy, gdy w parametrze ModeSelect wybrano sposób regulacji 2).
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
RmpTmsPT1_PQ
0,6 sek. … 3 600 sek.
0,01 sek.
Q_of_P
P: Moc czynna (wartości niezależne) od
-100 % do 100 % mocy znamionowej
-
Q: Moc bierna (wartości zależne) od -100 % do 100 % mocy znamionowej
5.3.3
Q(S) - Moc bierna w zależności od mocy pozornej
Patrz powyżej, punkt „Maksymalna moc pozorna“ (dostępny tylko wtedy, gdy w parametrze ModeSelect wybrano
sposób regulacji 3).
5.3.4
Q(ext) - Moc bierna w zależności od zewnętrznej wartości zadanej
Patrz powyżej, punkt „Maksymalna moc bierna“ (dostępny tylko wtedy, gdy w parametrze ModeSelect wybrano
sposób regulacji 5).
5.3.5
PF(P) - Współczynnik mocy w zależności od mocy czynnej
Ten sposób regulacji wykorzystuje moc czynną sieci w celu określenia wartości odniesienia dla współczynnika mocy
(PF), aby móc regulować napięciem sieciowym w punkcie przyłączenia do sieci. Ten sposób regulacji zawiera dwa
dodatkowe parametry określające jego aktywację. Ten sposób regulacji zostaje aktywowany, gdy napięcie sieciowe
jest wyższe od ustawionej wartości granicznej „Lock-in", a dezaktywowany, gdy napięcie sieciowe jest niższe od
ustawionej wartości granicznej „Lock-out". Wartość graniczna dla aktywacji musi być równa lub wyższa od wartości
granicznej dla dezaktywacji. Jeśli ten sposób regulacji ma być zawsze dostępny, należy ustawić lock_in_PPF =
lock_out_PPF = 90 % (dostępny tylko wtedy, gdy w parametrze ModeSelect wybrano sposób regulacji 6).
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
RmpTmsPT1_PPF
0,6 sek. … 3 600 sek.
0,01 sek.
lock_in_PPF
80 % … 120 % napięcia sieciowego
0,1 %
lock_out_PPF
80 % … 120 % napięcia sieciowego (musi
być niższa niż lock_in_PPF)
0,1 %
PF_of_P
P: Moc czynna (wartości niezależne) od
-100 % do 100 % znamionowej mocy
pozornej
-
PF: Współczynnik mocy (wartości zależne) od ±0,8 do 1,0
Informacja techniczna
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
19
5 Ustawienia usług sieciowych
5.3.6
SMA Solar Technology AG
PF(U) - Współczynnik mocy w zależności od napięcia sieciowego
Ten sposób regulacji wykorzystuje napięcie sieciowe w celu wygenerowania wartości referencyjnej współczynnika mocy
(PF), aby móc regulować napięciem sieciowym w punkcie przyłączenia do sieci (dostępny tylko wtedy, gdy w
parametrze ModeSelect wybrano sposób regulacji 7).
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
RmpTmsPT1_UPF
0,6 sek. … 3 600 sek.
0,01 sek.
PF_of_U
U: Napięcie sieciowe (wartości niezależne)
od 80 % do 120 % napięcia znamionowego
PF: Współczynnik mocy (wartości zależne) od ±0,8 do 1,0
5.3.7
PF(ext) - Współczynnik mocy w zależności od zewnętrznej wartości zadanej
Patrz powyżej, punkt „Maksymalny współczynnik mocy“ (dostępny tylko wtedy, gdy w parametrze ModeSelect
wybrano sposób regulacji 9).
5.3.8
P(U) - moc czynna w zależności od napięcia sieciowego
Ten sposób regulacji opiera się na napięciu sieciowym w celu wygenerowania wartości granicznej mocy czynnej, aby
móc regulować napięciem sieciowym w punkcie przyłączenia do sieci. Charakterystykę P(U) należy dopasować do
sposobu regulacji Q(U) lub PF(U).
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
RmpTmsPT1_UP
0,6 sek. … 3 600 sek.
0,01 sek.
RmpDecTmm_UP
-0,6 %/min … -1 200 %/min (wartość
domyślna)
0,1 %
RmpIncTmm_UP
0,6 %/min …1 200 %/min (wartość
domyślna)
0,1 %
P_of_U
U: Napięcie sieciowe (wartości niezależne)
od 80 % do 120 % napięcia znamionowego
P: Moc czynna (wartości zależne) od -100 % do 100 % mocy znamionowej
5.3.9
P(f) - Moc czynna w zależności od częstotliwości
Ten sposób regulacji częstotliwości pierwotnej (z pewnymi rozszerzeniami, patrz ilustracja poniżej) jest najczęściej
stosowanym i jest wymagany w technicznych wytycznych Niemieckiego Zrzeszenia Energetyki i Gospodarki Wodnej
(BDEW). Parametr tdelay_on umożliwia ustawienia opóźnienia czasowego pomiędzy chwilą, w której częstotliwość
osiągnie swoją wartość graniczną (np. 50,2 Hz) a chwilą, w której rozpocznie się spadek mocy czynnej. To opóźnienie
czasowe ma na celu podwyższenie odporności na przejściowe zmiany częstotliwości oraz zwiększenie poziomu
niezawodności przy wykrywaniu awarii sieci. Ilość generowanej mocy czynnej pozostanie bez zmian i zostanie
utrzymana na poziomie, na którym była w momencie przekroczenia wartości granicznej przez częstotliwość. Niektóre
kodeksy sieci, jak np. CEI 0-16, wymagają, aby moc czynna generowana po powrocie częstotliwości do normalnego
zakresu wartości przez pewien czas miała niewielką wartość. Można to ustawić za pomocą parametru tdelay_off. Po
powrocie częstotliwości do normalnego zakresu wartości moc czynna będzie zwiększana na podstawie pewnej rampy
wzrostu. Służy do tego parametr RmpIncTmm_FPReg. Niektóre kodeksy sieci, jak np. CEI 0-16, wymagają, aby
współczynnik wzrostu zmieniał swą wartość. Można to zaprogramować za pomocą parametru „Variable" (zmienna).
Do charakterystyki P(f) można wprowadzić histerezę (jak np. w wytycznych BDEW), programując dwie charakterystyki
P(f) przy użyciu takich samych wartości. Wskazówka: Wzrost mocy czynnej nastąpi dopiero wtedy, gdy wartość
wyjściowa z tabeli odniesienia będzie równa 100%.
20
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
Informacja techniczna
SMA Solar Technology AG
5 Ustawienia usług sieciowych
Nazwa parametru
Zakres nastaw
Wielkość kroku regulacji
tdelay_on
0 sek. … 2 sek. (wartość domyślna: 0)
0,01 sek.
tdelay_off
0 sek. … 600 sek. (wartość domyślna: 0)
0,01 sek.
RmpIncTmm_FPReg
0,6 %/min … 1 200 %/min
0,1 %
Variable (np. wg
CEI 0-16)
0 w celu stałej redukcji współczynnika i 1 w
celu zmiennej redukcji współczynnika
-
FP_of_f
FP: Częstotliwość sieciowa (wartości
niezależne) od 45 Hz do 65 Hz
-
f: Moc czynna (wartości zależne) od 0 % do
100 % mocy znamionowej
-
Ilustracja 6: Parametryzacja regulacji częstotliwości
Pozycja
Objaśnienie
A
Typowe programowanie charakterystyki FP_of_f, jeśli histereza nie jest wymagana, np. wg VDE
AR-N 4105. W ten sposób obie charakterystyki w tabeli odniesienia otrzymują te same
współrzędne (x, y).
B
Przykład programowania charakterystyki FP_of_f, jeśli histereza jest wymagana, np. wg
wytycznych BDEW. W ten sposób obie charakterystyki w tabeli odniesienia otrzymują te różne
współrzędne (x, y).
C
Moc wyjściowa instalacji fotowoltaicznej przy częstotliwości napięcia powrotnego (przy nastawie
czasu = 0), gdy została ustawiona stała redukcja współczynnika i nie określono żadnego
opóźnienia, np. wg wytycznych BDEW.
D
Moc wyjściowa instalacji fotowoltaicznej przy częstotliwości napięcia powrotnego (przy nastawie
czasu = 0), gdy została ustawiona zmienna redukcja współczynnika i pewne opóźnienie, np. wg
normy CEI 0-16.
Informacja techniczna
STP60-10-Parameter-TI-pl-10
21
SMA Solar Technology
www.SMA-Solar.com
Download