Białaczki

advertisement
LEUKOCYTY – KRWINKI BIAŁE – WBC
Wartości prawidłowe –
dorośli
LEUKOCYTOZA - WBC
4,0 – 10,0 x 103/ ul (x 106/l)
10,0 x 103/ ul
fizjologiczny (ze wzrostem % neutrofili)
•
ciąża, poród, stres (neutrofilia krzyku u maluchów), posiłek, wysiłek fizyczny
•
wiek (noworodki, od 6 r.ż.)
patologiczny
•
ostre i przewlekłe procesy zapalne
•
zakażenia : bakteryjne (posocznice, ropnie), wirusowe (półpasiec),
pasożytnicze, grzybicze
•
nowotwory zwłaszcza z obecnością przerzutów
•
ch. rozrostowe układu krwiotwórczego: P.B.SZ., ziarnica złośliwa, czerwienica
•
ostre krwotoki
•
uszkodzenie tkanek : oparzenia, rozległe urazy, stany pooperacyjne,
zawał m. sercowego,
ostra martwica wątroby
•
zaburzenia metaboliczne : mocznica, kwasica cukrzycowa, rzucawka ciężarnych,
ostry napad dny moczanowej
LEUKOPENIA
- WBC
•
aplazja szpiku
•
hipoplazja szpiku wrodzona i nabyta
•
uszkodzenie szpiku pod wpływem leków :
4,0 x 103/ul
-p. padaczkowe, p. gruźlicze, chloramfenikol, p. zapalne,
doustne p. cukrzycowe, leki stosowane w nadczynności tarczycy
•
ciężkie zakażenia bakteryjne:
posocznice G-, bakteryjne zapalenie wsierdzia,
gruźlica prosówkowa, dury, paradury
•
zakażenia wirusowe:
grypa, odra, WZW, ospa wietrzna, różyczka
•
wstrząs anafilaktyczny
•
kolagenozy
•
zespoły rozrostowe (ALL, szpiczak)
•
MDS
•
hipersplenizm
NEUTROCYTY
Wartości prawidłowe –
45 – 70 %
dorośli
2,5 – 5,0 x 103/ul
NEUTROCYTOZA = NEUTROFILIA -




bezwzględnej liczby N powyżej 5,5 x 103/ul
Stan fizjologiczny
noworodki i niemowlęta
II połowa ciąży, poród, połóg
wysiłek fizyczny
stres, silny ból
odczynowe
Stan patologiczny - przesunięcie w lewo (
(odmłodzenie)







P i metamielocyty)
Odczynowe
ostre stany zapalne
ostre zakażenia bakteryjne
oparzenia
martwicze uszkodzenie tkanek
rozległe urazy (przez 1-2 dni po zabiegach operacyjnych)
po ostrym krwotoku ( po 1-2 h)
zatrucia endo- i egzogenne
rozrostowe
Przesunięcie w lewo rozrostowe
 zespoły mieloproliferacyjne
 ziarnica złośliwa
Przerwa białaczkowa - Hiatus leucaemicus
- występowanie we krwi form blastycznych oraz zwiększonego odsetka neutrocytów
bez form pośrednich linii mieloidalnej.
- występuje w ostrych białaczkach
Noworodki
I skrzyżowanie
II skrzyżowanie -
-
dominacja N
- ok. 6 dnia życia
-
N
L (kształtowanie odporności)
ok. 6 roku życia
-
L
N
Przesunięcie w prawo
obecność we krwi neutrocytów o jądrze ze zwiększoną liczbą segmentów (7-8)
np. ch. Addisona-Biermera
NEUTROPENIA
liczby N poniżej 1,5 x 103/ul (dorośli i dzieci)
• ch. zakaźne – dur brzuszny, bruceloza
- ch. wirusowe: odra, różyczka, WZW
• kolagenozy
• wstrząs anafilaktyczny
- działanie promieni jonizujących
- działanie związków chemicznych (benzen)
- działanie leków (chloramfenikol, piramidon)
- niektóre zespoły hemolityczne: ch. A-B, aplazja szpiku
AGRANULOCYTOZA
liczby N poniżej 0,5 x 103/ul (dorośli i dzieci) lub całkowity zanik
Przyczyny:
• nadwrażliwość osobnicza
na leki, substancje chemiczne (wytwarzanie p/c przeciwko
własnym leukocytom): obraz układu czerwonokrwinkowego - norma
dominacja limfocytów w rozmazie - 80 - 90 %
wzrost % monocytów
rokowanie pomyślne
brak wzrostu
złe rokowanie
• zahamowanie dojrzewania granulocytów
• nadczynność układu siateczkowo-śródbłonkowego
ANOMALIE JAKOŚCIOWE NEUTROCYTÓW
• anomalia wrodzona Pelgera i Huëta
- niepełna segmentacja neutrocytów (2), ale bez zaburzenia ich czynności
- występuje u ok. 1 % ludzi , bez znaczenia klinicznego
• anomalia nabyta pseudopelgerowska
- występuje w przebiegu choroby np.: ostre białaczki, MDS, aplazja szpiku
• hipersegmentacja jąder neutrocytów obojętnochłonnych
- przesunięcie w prawo, wzrost liczby segmentów (5-7)
- występuje w chorobie Addisona- Biermera
• ziarnistości toksyczne
- grube azurochłonne, ciemnofioletowe ziarnistości w cytoplaźmie neutrocytów
(pozostałość ziarnistości promielocytów- zaburzone dojrzewanie N)
- występują w przebiegu: ciężkie procesy zapalne i toksyczne
nowotwory z przerzutami, odczyny białaczkowe
• pałeczki Auera
- czerwono -fioletowe kreseczki w mieloblastach lub promielocytach MPO+,
- swoisty objaw AML
• wodniczki w cytoplaźmie
- okrągłe puste przestrzenie w cytoplaźmie
- występują w : anomalia Jordansa - wodniczki lipidowe w N i M
ciężkie stany zapalne (posocznica)
ciężkie zatrucia grzybami
ciężkie choroby wątroby (marskość, ostry żółty zanik wątroby)
• ciałka Doehlego
- ogniska bezziarnistej cytoplazmy zabarwionej na niebiesko (okrągłe lub wrzecionowate)
- pozostałość mRNA w następstwie zaburzeń dojrzewania cytoplazmy
- występuje w : anomalia wrodzona Maya i Hegglina
• zespół Chediaka
- ciężko przebiegające infekcje związane z zaburzeniami funkcji N ( zmniejszona zdolność
bakteriobójcza niezależna od tlenu oraz zaburzona chemotaksja)
- zwiększona skłonność do występowania chłoniaków + bielactwo skóry (białe włosy,
bezbarwne tęczówki)
• zespół Aldera - Reilly’ego = mukopolisacharydoza = maszkaronizm
- spichrzanie wielocukrów w różnych tkankach, szczególnie w kościach
EOZYNOFILE
wartości prawidłowe: 2 - 4 %
40 - 400/ ul
wahania fizjologiczne : min - rano i popołudnie
max - noc
EOZYNOFILIA -
min - przed owulacją
max - po owulacji
liczby eozynofili ponad 400/ ul
• alergie:
choroby pasożytnicze :
- włośnica
- dychawica oskrzelowa
- pokrzywka uczuleniowa
- toksoplazmoza
- choroba posurowicza
- glistnica, owsica
- katar sienny
- lamblioza
• choroby skóry - świerzb
kolagenozy
- łuszczyca
choroby zakaźne np. płonica
- pęcherzyca
• ch. rozrostowe - PBSZ
- ziarnica złośliwa
- czerwienica prawdziwa
inne choroby: - chłoniak skóry
- przewlekłe zap. wątroby
EOZYNOPENIA
bezwzglednej liczby eozynofili poniżej 40/ ul
Stan fizjologiczny
• po wysiłku fizycznym
• ciąża i okres okołoporodowy
Stan patologiczny
• po urazach
• po zabiegach operacyjnych
• leczenie GKK np. Encorton
• ch. endokrynne związane ze zwiększonym wydzielaniem GKK
• posocznica
• dur brzuszny
LIMFOCYTY
1,5 - 4,0 x 103 /ul
norma - 20 - 45 %
LIMFOCYTOZA -
powyżej 4 x 103 /ul dorośli
7 x 103 /ul dzieci
9 x 103 /ul niemowlaki
Stan fizjologiczny: niemowlęta i dzieci do 6 r.ż.
Stany patologiczne:
• przewaga limfocytów dojrzałych: - CLL
- nadczynność tarczycy
• przewaga limfocytów atypowych = aktywowanych: infekcje wirusowe:
- mononukleoza zakaźna
- wirusowe zapalenie wątroby
- nagminne zapalenie ślinianek przyusznych
- półpasiec
- odra
- różyczka
- wirusowe zapalenie płuc
LIMFOPENIA
liczby limfocytów poniżej 1000 / ul - dorośli
2000/ ul - dzieci
Stan fizjologiczny:
- ciąża, stres, wysiłek fizyczny
Stan patologiczny:
- ch. rozrostowe: ostra i przewlekła białaczka szpikowa
chłoniak złośliwy
- AIDS
- ostre zapalenie trzustki
- radioterapia
- kortykoterapia
PLAZMOCYTY
- mononukleoza zakaźna
- różyczka
- plazmocytoma - szpiczak mnogi
- siatkowiak plazmocytowy
MONOCYTY
norma 3 - 8 %
200 - 800 /ul
MONOCYTOZA
liczby monocytów powyżej 800 /ul - dorośli
1000/ul - dzieci
3000/ul - niemowlęta
• choroby zakaźne: gruźlica
mononukleoza zakaźna
nagminne zapalenie ślinianek przyusznych
wirusowe zapalenie wątroby, wirusowe zapalenie płuc
ospa wietrzna, bruceloza, kiła
• choroby hematologiczne: białaczka monocytowa (AML 5)
ch. Hodgkina
• inne choroby: marskość wątroby, RKZ, kolagenozy
• stany pozapalne : tzw. faza przesilenia (
MONOCYTOPENIA • kortykosteroidy
200/ ul
M ), faza zdrowienia -(
L)
BAZOFILE
norma - 0 - 1 %
BAZOFILIA -
20 - 100 / ul
powyżej 100/ul
• przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne:
przewlekła białaczka szpikowa =PBSZ=CML
czerwienica prawdziwa
osteomieloskleroza = zwłóknienie szpiku
• ziarnica złośliwa
• zespół nerczycowy
• cukrzyca
• zapalenie zatok przynosowych,
• ch. uczuleniowe
BAZOPENIA -
poniżej 20/ul
• ostre stany uczuleniowe
• nadczynność tarczycy
• sterydoterapia
LUC - (k. POX ujemne)
Norma – 0 – 4 %
LUC
-erytroblasty,
-pobudzone limfocyty
-plazmocyty
-limfoblasty
-mieloblasty POX ujemne (M1,M4,M5)
LI = PMN
MN
LI – wskaźnik płatowości
Norma LI – 1,9-3,0
Im niższy tym głębsze LS
Analizator – Cobas Micros 45 - ABX
Typ białaczki
Rozmaz szpiku
kostnego
ALL i NALL
CML
Jednorodna populacja Obecne wszystkie
blastów
30 %
formy układu
granulocytarnego
Norma – do 5 % -dor G:E jak 10:1 lub
20:1
do 8 % dzieci
WBC
,N,
HGB
nk normocytowa
Przewaga dojrzałych
limfocytów
 liczne cienie
Gumprechta
 nie wyst. u dzieci

do 1 mln/ul
N lub
PLT
Różnicowanie
CLL
NAIH
potem
Klasyfikacja
morfologiczna –FAB
(L1-L3, M0 – M7)
 cytochemia (PAS,
POX, fosfataza
kwaśna
 Fenotyp – cytometr
 kariotyp

Ph’
 eozynofilia i
bazofilia w szpiku i
na obwodzie
 FAG
do 0

limfocytów z linii B
 PAS +
 L powyżej 40 % w
szpiku
 BTA +
ZESPOŁY MIELOPROLIFERACYJNE
• choroby rozrostowe wywodzące się ze szpiku
Podział
ostre
• NALL =AML
(M0 – M7)
przewlekłe
przewlekła białaczka szpikowa
czerwienica prawdziwa
osteomielofibroza
nadpłytkowość pierwotna
Istota rozwoju postaci przewlekłej : mutacja komórki macierzystej
początkowo
niekontrolowany rozrost wszystkich linii
szpik bogatokomórkowy
stopniowo
dominacja rozrostu komórek 1 linii a wypieranie pozostałych linii
Cecha charakterystyczna przewlekłych zespołów – zdolność przechodzenia jednej postaci
w inną lub przekształcanie w AML
I faza – dominacja wszystkich linii - stopniowo
Rodzaj
Linia dominująca
Linia wyparta
Konsekwencje
P.B.SZ
Granulocytarna
Erytrocytarna
Megakariocytarna
Niedokrwistość
Małopłytkowość
Erytrocytarna
Granulocytarna
Megakariocytarna
Leukopenia
Małopłytkowość
(faza schyłkowa)
Leukocytoza
Nadpłytkowość
Czerwienica
prawdziwa
I faza – granulocytarna
megakariocytarna
Osteomielofibroza =
włóknienie
szpiku
Nadpłytkowość
pierwotna
Megakariocytarna
stopniowo
Włóknienie jam
szpikowych
Od początku dominuje
linia megakariocytarna
( u 50 % chorych)
Erytrocytarna
Granulocytarna
Niedokrwistość
Leukopenia
Małopłytkowość
Nadpłytkowość
Przewlekła białaczka szpikowa
• stanowi ok. 20 % wszystkich białaczek
• występuje we wszystkich grupach wiekowych, ale najczęściej między 20 –40 r.ż.
• niekontrolowany rozrost k.macierzystych ze stopniową dominacją układu
granulocytarnego a stłumieniem układu erytro- i płytkotwórczego
• nacieki i metaplazja pozaszpikowa (wątroba, śledziona)
• podłoże choroby – zaburzenia genetyczne , u 90 % chorych obecność chromosomu
Philadelfia (Ph’ – t (9;22)
fuzja genów abl/bcr
• 3 fazy choroby:
przewlekła
przyspieszona
blastyczna = transormacja blastyczna = kryza blastyczna
Faza przewlekła
- trwa najdłużej (2-3 lata), przebieg bezobjawowy
WBC –60 –100 tys/ul ( spadek masy ciała, zwiększona potliwość, bóle kostne, stany
gorączkowe, powiększenie śledziony, wątroby )
Cecha charakterystyczna –
FAG
do 0
Obraz krwi obwodowej
Obraz szpiku kostnego
• WBC – 60-100 tys/ul – 1 mln/ul
- bogatokomórkowy
• RBC - N
- układ granulocytarny ( komórki na
• PLT – wzrost
wszystkich szczeblach rozwoju)
• OB - wzrost
Rozmaz krwi: LS do mieloblasta (
10 %)
- mieloblasty poniżej 30 %
bazofili i eozynofili
Faza przyśpieszona
Faza transformacji blastycznej
komórki tracą zdolność do różnicowania i dojrzewania
Obraz krwi
• WBC – 2x wzrost w ciągu kilku dni
blasty we krwi
• HGB poniżej 10 g/dl
blasty + promielocyty we krwi
• PLT poniżej 100 tys/ul
blasty w szpiku
- mieloblasty + promielocyty
50 %
FAG – N lub wzrost
Rozmaz krwi i szpiku
- blasty we krwi lub w szpiku
20 %
10 %
20 %
30 %
Przewlekła białaczka szpikowa
- CML - obraz krwi obwodowej
Przewlekła białaczka limfatyczna CLL – obraz krwi obwodowej
OSTEOMIELOFIBROZA – ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
• mutacja i niekontrolowany rozrost k. macierzystych z dominacją układu
megakariocytarnego
• mechanizm:
PLT i megakariocytów
wydzielanie IL-1
pobudzenie syntezy i
proliferacji fibroblastów syntetyzujących kolagen
zarastanie jam szpikowych
• 3 fazy: * komórkowa – rozrost k. macierzystych
szpik bogatokomórkowy
* włóknienia – zarastanie jam szpikowych
szpik pusty ( trepanobiopsja !)
pancytopenia na obwodzie
* kostnienia – przebudowa struktury kości – samoistne łamanie kości
• metaplazja szpikowa = wytwarzanie pozaszpikowej tkanki krwiotwórczej
( organomegalia, wodobrzusze)
• choroba dotyczy ludzi w wieku 50-70 lat
Obraz krwi obwodowej
• WBC ok. 30 tys/ul
leukopenia
• HGB obniżone
• małopłytkowość
Rozmaz krwi: lakrymocyty
LS, wzrost B i Eo
Obraz szpiku
- zależy od fazy choroby
( pusty – trepanobiopsja !)
Nadpłytkowość pierwotna
• niekontrolowany rozrost komórek szeregu megakariocytarnego w szpiku
• zaburzenia czynności płytek – zaburzenia krzepnięcia ( krwotoki lub zakrzepica
naczyń, zatory płytkowe
martwica palców)
Obraz krwi obwodowej
Obraz szpiku
• PLT powyżej 600 tys – 1mln/ul
- bogatokomórkowy
• WBC powyżej 30 tys/ul
- wzrost liczby megakariocytów
• HGB – N lub nk
Rozmaz krwi: LS
duże skupiska płytek
anizocytoza płytek
i skupisk płytek
OSTRE BIAŁACZKI
• niekontrolowany rozrost wielopotencjalnej komórki macierzystej lub komórek
macierzystych ukierunkowanych
• w zależności od typu linii ulegającej rozrostowi
* ostry rozrost linii mieloidalnej (AML = NALL)
* ostry rozrost linii limfoidalnej (ALL) typu B i T
• kryteria rozpoznania ostrej białaczki:
* szpik -
30 % blastów
*trepanobiopsja
10 % blastów
* monotonia komórkowa we krwi i w szpiku
* naciekanie przez komórki blastyczne innych narządów
* zahamowane różnicowanie i dojrzewanie komórek
* przerwa białaczkowa, szczególnie w AML
• klasyfikacja białaczek:
* morfologiczna
* cytochemiczna i cytoenzymatyczna
* immunofenotypowa i cytogenetyczna
Kryteria morfologiczne ALL (podział FAB):
L1 = limfoblastyczna = dziecięca = mikrolimfoblastyczna
- blasty jednorodne, małe
- jądro regularne,
- niewidoczne jąderka
- skąpy rąbek cytoplazmy
L2 = polimorficzna
- blasty różnorodne, większe
- jądro nieregularne,
- obecne jąderka,
- większa ilość cytoplazmy
L3 = typ Burkitta
- blasty jednorodne, duże
- jądro regularne, jąderka 1 lub więcej
- wakuolizacja cytoplazmy
Kryteria cytochemiczne w ALL
• wykrycie substancji charakterystycznych dla limfoblastów:
glikogen – w reakcji PAS ( z odcz. Schiffa)
kwaśna fosfataza
TdT – końcowa transferaza nukleotydowa (wczesny marker )
PAS (+++) (grube czerwone ziarnistości glikogenu w cytoplaźmie) – L1 i L2
PAS (++) – L3
fosfataza kwaśna – obecna w limfoblastach typu T
fosfataza kwaśna oporna na kwas winowy – białaczka włochatokomórkowa
TdT - obecny we wszystkich z wyjątkiem ALL dojrzałokomórkowe
Kryteria immunofenotypowe ALL
• Ocena obecności antygenów powierzchniowych i komórkowych oraz Ig
cytoplazmatycznych i powierzchniowych za pomocą p/c monoklonalnych
ALL linii B ( ok.80 % białaczek)
Limfoidalna k.
pnia
niezróżnicowana
Pro-B
ok. 20 %
Common
60 %
Pre- B
B-dojrzałokomórkowa
20 %
1-4%
TdT
HLA-DR
CD34
TdT
HLA-DR
CD34
CD19
cCD22
HLA-DR
CD34
CD19
CD10
CD22
HLA-DR
HLA-DR
CD19
CD10
CD22
CD20
cIgM
CD19
CD22
CD20
cIgM
sIgM,G,A
łań. kappa,
lambda
ALL linii T
Limfoidalna k.
pnia
niezróżnicowana
Pre -T
Z wczesnych T
Pośrednich T
T-dojrzałokomórkowa
1-4%
TdT
HLA-DR
CD34
TdT
HLA-DR
CD34
CD7
cCD3
CD5
CD34/CD7
cCD3
CD5
CD2
CD4+/CD8+/-
CD7
cCD3
CD5
CD2
CD4+/CD8+/CD1
CD7
cCD3
CD5
CD2
CD4
CD8
CD3
Kryteria cytogenetyczne ALL
• u 50 –70 % przypadków wykrywamy anomalie chromosomalne, najczęściej pod
postacią translokacji chromosomów t (9;22)
ALL typu B
t (9;22)
ALL typu T
- L1 i L2
t lub delecje (9p)
proB ALL – t (9;22)
t (11;14)
t (4:11)
cALL - t (9;22)
pre-B - t (9;22)
t(1;19)
B-dojrzałokomórkowa –t(8;14)
t (8;22)
Cytometr przepływowy –
umożliwia wieloparametryczny pomiar pojedynczej komórki w czasie przepływu
zawiesiny komórek
Ag + moAb* FITC lub RPE
Laser argonowy
FS – wielkość komórki
SS – ziarnistość komórki
FL – fluorescencja
Antygeny najbardziej charakterystyczne dla :
limfocytów T
CD2
limfocytów B
komórek NK
monocytów granulocytów
CD19
CD16
CD14
CD3
CD20
CD56
CD4
CD33
CD4
CD21
CD8
HLA-DR
CD15
CD5
CD22
CD7
CD23
CD8
HLA-DR
sIg(G,D,M,E,A)
Antygen wspólny dla całej populacji leukocytów – CD45
CD13
HLA-DR
Przykładowy panel diagnostyczny do określenia fenotypu subpopulacji
limfocytów krwi obwodowej:
IgG1FITC/IgG1PE
(izotypowa kontrola negatywna)
CD45 FITC /CD14 PE
(leukocyty/monocyty)
CD2 FITC /CD19 PE
( LT/LB)
CD3 FITC /CD22 PE
( LT/LB)
CD4 FITC /CD8 PE
( LT pomocnicze/LT supresorowe/cytotoksyczne)
CD5 PE /CD20 FITC
( LT/LB)
HLA-DR FITC /CD4 PE
CD3 FITC /CD16/56 PE
( LT aktywowane)
(komórki NK)
Inne antygeny powierzchniowe wykorzystywane w diagnostyce
hematologicznej
CD34 – komórki macierzyste, progenitorowe
CD10 – antygen CALLA (wspólny)
CD41 - komórki płytkowe i ich prekursory
CD117 – komórki macierzyste
Przykładowy panel diagnostyczny do określenia fenotypu komórek szpiku
(ostra białaczka):
antygeny powierzchniowe:
antygeny cytoplazmatyczne:
IgG1/IgG1
cyt. łańcuch ciężki 
CD45/CD14
cyt. MPO
CD7/CD13, CD7/CD33, CD15
cyt.CD3
HLA-DR/CD34
cyt.CD22
CD2/CD19 , CD3/CD22
CD10/CD19
CD4/CD8 , CD5/CD20
Antygeny dominujące w różnych typach białaczki:
Ostra białaczka mieloblastyczna – AML
CD45, CD13, CD33, CD34, CD15, HLA-DR, cyt MPO
Ostra białaczka limfoblastyczna z linii B – ALL B
CD45, CD19, CD22, CD20, HLA-DR, CD34, cyt.łańcuch , Ig powierzchniowe, cyt.CD22
Ostra białaczka limfoblastyczna z linii T – ALL T
CD45, CD2, CD3, CD4, CD5, CD8, CD34, cyt.CD3
ALL common z koekspresją CD13
ALL T
AML z koekspresją CD7
CD15
PODZIAŁ NALL = AML
Kryteria morfologiczne- FAB
M0 – niezróżnicowana mieloblastyczna
M1 – mieloblastyczna bez cech dojrzewania
( pałeczki Auera)
M2 – mieloblastyczna z cechami dojrzewania
( poj. promielocyty)
M3 – promielocytowa
M4 – mielomonocytowa
( liczne promielocyty + pałki Auera)
( ok. 80 % mieloblastów
20 % monoblastów i M
M5 – monocytowa
( ok. 80 % monoblastów
20 % ukł. granulocytarny)
M6 – erytroleukemia
( 50 % ukł. czerwonokrwinkowego
atypowe erytroblasty
30 % mieloblasty)
M7 – megakarioblastyczna
( megakariocyty, patol. płytki)
Kryteria cytoenzymatyczne i cytochemiczne AL
W 1969 r. Loffler wprowadził 5 stopniową klasyfikację na podstawie reakcji PAS,
POX (lub Sudan czarny) i obecności esterazy nieswoistej alfanaftolu
I typ – POX – peroksydazowy
blasty POX +
II typ peroksydazo-esterazowy
blasty POX +
PAS – , esterazo –
5 % blastów POX +
- M1-M2
65 %
- M3
PAS -, esterazo +
25 –50 % blastów + - M4
III typ esterazowy
IV typ PAS
blasty PAS –
POX +/-
ok. 100 %blastów PAS + : L1- L3
M5
POX - !
M6
ponad 50% blastów esterazo+ (3-4+)
V typ niezróżnicowany – M0
blasty POX –
M7
sudan czarny
blasty POX -
PAS –
PAS -
esterazo +
esterazo -
M1-M3 +
L1-L3 -
Kryteria immunofenotypowe NALL
M1 - CD65, CD34
M2 – CD13, CD33
M3 – CD15
M4 i M5 – CD14
M6 – glikoforyna A
M7 – CD41, CD42, CD61
Kryteria cytogenetyczne
M1 – t(8;21
t (9;22)
M2 – t(8;21)
M3 – t(15;17)
M4 – inv lub del (16)
M5 –inw lub t(11)
M6 - aneuploidia
Download
Study collections