Pole Klin Pole nr 2

advertisement
Doświadczenia udostępnione do zwiedzania podczas
Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa
na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych
II. Pole Doświadczalne „Klin” ul. Rybickiego 15/17
III. Pole Doświadczalne nr 2 ul. Rybickiego 21
1. Nowe biodegradowalne podłoża uprawowe stosowane w bezglebowej
uprawie pomidora opracowane w IO (szklarnia, tunel foliowy)
dr Jacek Dyśko, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski)
2. Ocena parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych wód drenarskich
pochodzących z uprawy pomidora na podłożach inertnych i organicznych
(szklarnia) – dr Jacek Dyśko, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
3. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji
ekosystemu glebowego Projekt BIOREWITT (mikropoletka)
dr Jacek Dyśko, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
4. Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plonowanie
i rozwój roślin warzywnych (kwatera I) – dr Kazimierz Felczyński
5. Wpływ warunków uprawy (termin sadzenia, żywienie roślin) na wzrost
i rozwój papryki w tunelu nieogrzewanym (tunele foliowe)
dr Agnieszka Stępowska
6. Doświadczenie z zakresu uprawy grzybów jadalnych
dr hab. Czesław Ślusarski, prof. IO, mgr Zbigniew Uliński
7. Hodowla marchwi – wykorzystanie cechy męskiej sterylności w tworzeniu
odmian heterozyjnych - mgr Renata Nowak
1. Możliwości odchwaszczania cebuli z siewu – dr Zbigniew Anyszka,
mgr Małgorzata Kohut, mgr Joanna Golian
2. Tworzenie nowej zmienności genetycznej roślin kapustowatych
dr Piotr Kamiński
3. Szkodniki kapusty i efekty ich zwalczania preparatami z różnych grup
chemicznych – mgr Katarzyna Woszczyk
4. Przydatność różnego typu pułapek do określania terminów zwalczania
szkodników warzyw – mgr Dariusz Rybczyński
Pole nr 2
2
Pole
K
1
6
3
1
2
5
ul. Rybick
4
7
lin
Na planie zaznaczono wyłącznie
doświadczenia udostępnione do
zwiedzania podczas Dnia Otwartych
Drzwi 2015
1
iego 15/1
7
u l i c a
4
3
R y b i
c k i e g o
ul. Rybickiego 21
IV. Obiekt Doświadczalny Pracowni Fitopatologii ul. Kościuszki 2
go
PK
skie
skie
II
ta
Ra
bie
So
Al.
ul. L
elew
ela
T
ul. W
aryń
K
U
D
IA
Obiekty doświadczalne
przy ul. Rybickiego 15/17
go
ul.
ja
Pole Doświadczalne ok. 1 km
Łódź
Łyszkowice
iczna
molog
osza
Sad Pomologiczny
przy ul. Rybickiego
ul. Po
ymon
ul. W. Stw
ul. Re
uc
ji
3
ńska Maj
a
ta
.K
on
st
yt
I
giello
Instytutu Ogrodnictwa
ul. Rybickiego
ul. Ja
IV
siedziba
ul
I- Siedziba Instytutu Ogrodnictwa
(Osada Pałacowa), ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
II- Obiekty Doświadczalne przy ul Rybickiego15/17
Miejsce otwarcia spotkania
III-Pole Doświadczalne nr 2, ul. Rybickiego 21
IV-Obiekt Doświadczalny Pracowni Chorób Roślin
Warzywnych i Ozdobnych, ul. Kościuszki 2
ul. Rybickiego
Obiekt doświadczalny
Pracowni Chorób Roślin
Warzywnych i Ozdobnych
Warszawa
Rawa Maz.
Na planie zaznaczono wyłącznie kwatery, w których są prowadzone doświadczenia
udostępnione do zwiedzania podczas Dnia Otwartych Drzwi 2015
Pole Doświadczalne nr II
Sochaczew
Łowicz
P
ec
orz
Dw
W
1. Nowe możliwości ochrony roślin kapustowatych przed
kiłą Plasmodiophora brassicae (współpraca naukowa
ze Szwecją) – mgr Anna Czubatka, mgr Agnieszka Czajka
III
Download