1. co to jest orofar iw jakim celu się go stosuje 2. informacje ważne

advertisement
ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA:
INFORMACJA DLA PACJENTA
(2 mg + 1,5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie
ustnej
Benzoxonii chloridum + Lidocaini hydrochloridum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed
zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w
ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.
–– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją
ponownie przeczytać.
–– Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest
rada lub dodatkowa informacja.
–– Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym
wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
–– Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub
pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest Orofar i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orofar
3. Jak stosować Orofar
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Orofar
6. Zawartość opakowań i inne informacje
1. CO TO JEST OROFAR I W JAKIM CELU SIĘ
GO STOSUJE
Orofar wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz przeciwbólowe.
Zawiera dwie substancje czynne:
–– chlorek benzoksoniowy – zwalcza chorobotwórcze
bakterie, wirusy i grzyby powodujące bolesne infekcje
gardła i jamy ustnej
–– chlorowodorek lidokainy – działa miejscowo znieczulająco, łagodzi ból, ułatwia przełykanie.
Orofar stosuje się:
–– w zakażeniach gardła
–– w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł,
zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej
– afty).
Lek łagodzi ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.
Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia
migdałków (angina).
Lek Orofar zapobiega tworzeniu się bakteryjnej płytki
nazębnej.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OROFAR
Kiedy nie stosować leku Orofar
–– Leku Orofar nie należy stosować, jeśli pacjent jest
uczulony na substancje czynne lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienione w
punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
–– W przypadku, gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka
gorączka lub ból utrzymuje się dłużej niż jeden tydzień,
należy zwrócić się po poradę do lekarza.
–– W przypadku, gdy lek stosuje się dłużej niż dwa tygodnie, możliwe jest wystąpienie odwracalnego, brązowego zabarwienia języka lub zębów. Przebarwienia te
mają charakter przejściowy i ustępują po zaprzestaniu
stosowania leku.
Dzieci i młodzież
Leku Orofar nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej
6 lat, gdyż leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko
zachłyśnięcia.
Stosowanie u osób starszych, powyżej 60 lat:
Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania,
zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60 lat.
Orofar z jedzeniem i piciem:
Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Z tego powodu nie należy stosować leku Orofar
bezpośrednio przed lub w trakcie jedzenia.
Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub planuje ciążę, przed
zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub
farmaceuty.
Orofar może być stosowany przez kobiety w ciąży wyłącznie na zlecenie lekarza.
Leku Orofar nie należy stosować u kobiet karmiących
piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Orofar nie ma wpływu na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
3. JAK STOSOWAĆ OROFAR
Dorośli:
Należy rozpylić 4 dawki leku na tylną ścianę gardła lub w
jamie ustnej 3 do 6 razy na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 6 lat:
2 – 3 dawki roztworu 3 do 6 razy na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat:
Nie należy stosować leku Orofar u dzieci w wieku poniżej
6 lat, gdyż leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko
zachłyśnięcia.
Nie należy stosować leku Orofar bezpośrednio przed lub w
trakcie jedzenia.
Sposób podawania:
–– zdjąć z pojemnika zatyczkę ochronną
–– lekko dociskając nałożyć na pojemnik końcówkę
dozownika
–– przed pierwszym użyciem kilka razy nacisnąć pompkę
w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia
–– trzymając pojemnik pionowo rozpylić roztwór w jamie
ustnej lub na tylną ścianę gardła
–– po każdorazowym użyciu końcówka dozownika
powinna być zdezynfekowana (za pomocą chusteczki
zwilżonej niewielką ilością płynu Orofar) i wysuszona.
–– po zastosowaniu preparatu zdjąć końcówkę dozownika
i przechowywać ją razem z preparatem w opakowaniu
zewnętrznym.
Nie należy leku Orofar stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orofar
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki
leku Orofar należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku Orofar
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze
stosowaniem tego leku należy porozumieć się z lekarzem
lub farmaceutą.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądanie, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niekiedy może dojść do przemijającego, miejscowego
podrażnienia.
W rzadkich przypadkach pojawić się mogą reakcje alergiczne w postaci wysypki skórnej, obrzęku jamy ustnej lub
krtani. Należy wówczas przerwać stosowanie leku Orofar i
natychmiast zgłosić się do lekarza.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych
pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak
usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie
pomoże chronić środowisko.
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera Orofar
–– Substancjami czynnymi leku są chlorek benzoksoniowy
i lidokainy chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera
2 mg benzoksoniowego chlorku i 1,5 mg lidokainy
chlorowodorku.
Jedna dawka zawiera 0,2798 mg benzoksoniowego
chlorku i 0,2098 mg lidokainy chlorowodorku.
–– Pozostałe składniki leku to: etanol 96% v/v, glicerol,
olejek miętowy, mentol, kwas solny 0,1N, woda oczyszczona.
Jak wygląda Orofar i co zawiera opakowanie
Orofar jest dostępny w postaci aerozolu do stosowania w
jamie ustnej
Dostępne opakowania: Butelka o pojemności 30 ml
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Novartis Consumer Health GmbH
Zielstattstrasse 40
81379 Monachium, Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Novartis Consumer Health
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel. (0-22) 375 75 75
Data zatwierdzenia ulotki: maj 2012
5. JAK PRZECHOWYWAĆ OROFAR
Przechowywać w temperaturze poniżej 30 ºC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i
niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
PL 908619 – 146109
Download