SOLPHADERMOL_ULOTKA_20_04_2016 kopia

advertisement
ZAWIERA 5-PROCENTOWY WODOROTLENEK POTASU
Najchę
tn
i
sce
ol
1
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
JAK PRAWIDŁOWO STOSOWAĆ
SOLPHADERMOL® KROK PO KROKU?
1
rany pro
ybie
du
eliminacji mi
do
ęc
kt
w
ej
BEZBOLESNA ELIMINACJA
GUZKÓW MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO
zakaźnego w
ka
P
za
SOLPHADERMOL® nie może być stosowany na guzki ze stanem zapalnym!
Dystrybutor:
Solpharm Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 42/93, 03-938 Warszawa
tel. 22 616 28 08
[email protected], www.solpharm.pl
Najchę
tn
i
1
sce
ol
1
rany pro
ybie
du
zakaźnego w
ka
P
za
Producent:
Infectopharm Arzneimittel und Consilium
GmbH, Von-Humboldt Str. 1
D-64646 Heppenheim, Niemcy
www.infectopharm.com
w
ej
eliminacji mi
do
ęc
kt
Solphadermol® – roztwór do usuwania zmian skórnych mięczaka zakaźnego (moIluscum contagiosum). Skład: 5-procentowy wodorotlenek
potasu, woda oczyszczona. Działanie: wodorotlenek potasu (KOH) niszczy otoczki tworzone wewnątrzkomórkowo przez wirusy MZ. Dzięki
temu wirusy stają się rozpoznawalne dla układu immunologicznego i organizm uruchamia procesy obronne. Pojawia się miejscowy stan
zapalny. Wówczas należy przerwać stosowanie roztworu. Wraz z ustępowaniem reakcji zapalnej znikają wykwity mięczaka. Przeciwwskazania: nie należy stosować w pobliżu oczu, na guzkach, na których występuje już zapalenie, na błony śluzowe (w ustach oraz na genitaliach), na
otwarte rany, zadrapaną lub uszkodzoną skórę, do eliminacji brodawek zwykłych, brodawek starczych, znamion, odcisków lub innych
zrogowaceń, u niemowląt i dzieci poniżej 2. roku życia, w przypadku tendencji do tworzenia się nadmiaru tkanki bliznowatej (blizn
hipertroficznych lub keloidów), u osób z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem działania układu immunologicznego (HIV lub leczonych
z użyciem leków tłumiących działanie układu immunologicznego) ze względu na niewystarczające dane w tym zakresie. Środki ostrożności:
u kobiet karmiących piersią unikać kontaktu dziecka z miejscami stosowania preparatu, u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
(z wypryskiem atopowym). Solphadermol® nie powinien być stosowany w ostrych stanach atopowego zapalenia skóry, a jedynie po uprzednim
leczeniu przez lekarza. Roztwór zawiera wodorotlenek potasu (kaustyczny potas) i w przypadku nieodpowiedniego stosowania może wywierać
efekt żrący. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami, zdrową skórą i błonami śluzowymi. Umyć ręce po każdym użyciu. Jeśli Solphadermol®
dostanie się do oka, na zdrową skórę lub błony śluzowe, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody. Dawkowanie: 2 razy dziennie,
najlepiej rano i wieczorem. Dotknąć guzków mięczaka płaską częścią szpatułki, a następnie zostawić roztwór do wyschnięcia. Po nałożeniu
preparatu na 1-3 guzki szpatułka powinna być ponownie zanurzona w preparacie. Należy zaprzestać stosowania preparatu w momencie
pojawienia się stanu zapalnego wskazującego na proces gojenia. Zapalenie objawia się w postaci zaczerwienienia, które utrzymuje się
przynajmniej 12 godzin. Należy zaprzestać stosowania preparatu nie później niż po 14 dniach, nawet jeśli zapalenie nie pojawi się. Działania
niepożądane: krótkotrwałe podrażnienie skóry, a zwłaszcza zaczerwienienie i uczucie lekkiego pieczenia w miejscu aplikacji. Pojawia się ono
natychmiast po zastosowaniu preparatu i zanika po kilku minutach. W przebiegu gojenia mogą powstawać strupy. Sporadyczne: przemijające
przebarwienie lub odbarwienie skóry (hipo- Iub hiperpigmentacja). Rzadkie: tworzenie się blizn. Ryzyko pojawiania się blizn zwiększa się, gdy
guzki mięczaka są drapane lub wyciskane. Dostępne opakowania: buteleczka 2 ml roztworu. SD/03/2016
SOLPHADERMOL® USUWA WYKWITY SKÓRNE SPOWODOWANE
PRZEZ WIRUSA MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO (MOLLUSCUM CONTAGIOSUM)
ZAWIERA 5-PROCENTOWY WODOROTLENEK POTASU
Dlaczego warto stosować
Solphadermol® u dzieci?
W produkcie Solphadermol®
wprowadzono szereg
modyfikacji, które zwiększają
bezpieczeństwo pacjentów,
szczególnie dzieci.
Jaka jest etiopatogeneza mięczaka zakaźnego?
Czy warto leczyć wykwity mięczaka zakaźnego?
Wirus molluscum contagiosum jest wirusem należącym do rodziny Poxviridae.
Okres jego wylęgania wynosi około 2-7 tygodni. Choroba ta często jest schorzeniem przewlekłym, trwającym nawet kilka lat.
Opisano obecność 4 typów wirusa: MCV-1, MCV-2, MCV-3, MCV-4.
Podtyp MCV-1 odpowiada głównie za zakażenia u dzieci.
Wykwity mięczaka zakaźnego mogą ustępować samoistnie. Jednak trwa to dość
długo – od kilku do kilkunastu miesięcy. Leczenie MC jest wskazane ze względu
na dużą zakaźność oraz rozsiew zmian w obrębie skóry chorego. W przypadku
szczególnie dzieci preferuje się terapię stosunkowo niebolesną, która nie
pozostawia blizn2.
Jak dochodzi do zakażenia mięczakiem zakaźnym?
Jak działa Solphadermol®?
Do zakażenia dochodzi przez kontakt bezpośredni z osobą zakażoną, drogą
kropelkową oraz przez wspólnie używaną odzież i inne przedmioty. U dorosłych
częstym powodem zarażenia są kontakty seksualne.
Solphadermol® powoduje uszkodzenie zainfekowanych komórek oraz wywołuje
miejscową reakcję obronną skóry w obszarze wykwitów. Celem kuracji jest
wywołanie bezbolesnego zapalenia ograniczającego się do obszaru wykwitu.
W momencie ustąpienia stanu zapalnego wykwity skórne mięczaka również
ulegają wygojeniu.
Może być stosowany w eliminacji
mięczaka zakaźnego u dzieci od 2.
roku życia.
Skraca czas gojenia guzków mięczaka zakaźnego do 4 tygodni. Nieleczony trwa zwykle od 6 do 9 miesięcy.
Wkład ochronny we wnętrzu wlotu
do butelki – zapobiega wylaniu się
płynu w razie przechylenia butelki.
Czy Solphadermol® jest skuteczny?
Może być stosowany u pacjentów
z atopowym zapaleniem skóry, po
uprzednim leczeniu stanu zapalnego.
Nowy kształt szpatułki pozwala na
precyzyjną i bezpieczną aplikację
preparatu wyłącznie na powierzchnię guzka.
Jak wyglądają wykwity mięczaka zakaźnego?
Wykwity mają postać grudek o kolorze skóry lub perłowym. Wielkość zmiany
wynosi od 2 do 10 mm, z zagłębieniem w centralnej części. Zagłębienie jednak
może nie występować we wszystkich wykwitach. Po naciśnięciu na wykwit
wydobywa się kaszowata treść. Zwykle wykwity występują na ciele chorego
w liczbie od kilku do kilkunastu. U osób z obniżoną odpornością liczba zmian
bardzo wzrasta. Grudki występują niemalże wszędzie na całym ciele (np. błony
śluzowe, owłosiona skóra głowy, twarz, narządy płciowe, w okolicy pachwin, szyi).
Rozsiana postać MC u dzieci może współistnieć z atopowym zapaleniem skóry
(AZS).
1. Według danych rynkowych IMS Poland Ltd Sp. z o.o. za 2015 rok.
2. Dr M. Pindycka-Piaszczyńska: „Nie męcz się z mięczakiem”, Medical Tribune, nr 11, Listopad 2015.
Przeprowadzono 6 badań klinicznych przy użyciu roztworów wodorotlenku
potasu o różnych stężeniach: 5%, 10%, 15%, 20%. Pełną remisję we wszystkich
grupach pacjentów razem (136 osób, większość poniżej 10. roku życia) uzyskano
u 81,6% (120 osób). Najskuteczniejszy okazał się roztwór 5%3.�
Skuteczność 5-procentowego roztworu wodorotlenku
potasu potwierdzono w badaniach klinicznych
3. Short K., Fuller L., Haggis E.: Double-blind, randomized, placebo-controlled trail of the use of topical 10% potassium hydroxide
solution in the treatment of molluscum contagiosum, Pediatric Dermatology Vol. 23, No. 3, 279-281, 2006.
Stanowi alternatywę dla długotrwałych i bolesnych metod zabiegowych pozbywania się guzków
mięczaka zakaźnego (np. łyżeczkowanie, krioterapia, elektrokoagulacja,
leczenie chirurgiczne).
Mogą go stosować kobiety w ciąży
oraz w okresie karmienia piersią.
Należy unikać wtedy kontaktu dziecka
z miejscami stosowania preparatu.
Zapewnia wygodną, bezstresową
dla dziecka, domową terapię.
Perforacja w opakowaniu zewnętrznym – dzięki niej pudełko służy za
podstawkę dla butelki.
Nakrętka – stanowi zabezpieczenie
przed dostępem dzieci.
Download