Slajd 1 - INF-WLF

advertisement
informatyka +
1
TYTUŁ:
Wstawianie i edycja wykresów
arkusz kalkulacyjny Excel
AUTOR:
Grzegorz Nogas
2
Wstęp
Arkusz kalkulacyjny oferuje wszechstronne
narzędzie umożliwiające graficzną prezentację
danych, czyli tworzenie wykresów.
Są one uzależnione od typu danych, które mają
prezentować.
Np. wszelkiego rodzaju testy wydajności, wyniki
współzawodnictwa itp. wygodnie jest przedstawić
na wykresach kolumnowych i słupkowych,
wyniki sondaży, sprzedaży na wykresach
kołowych,
wyniki doświadczeń i badań na wykresach
punktowych w układzie współrzędnych
kartezjańskich.
3
Wstawianie wykresu i wybór typu
Gdy dane są już kompletne, wskazujemy dowolną pustą
komórkę arkusza i ze wstęgi Wstawianie sekcji
Wykresy wybieramy interesujący nas rodzaj wykresu
i wybieramy Zaznacz dane.
Po kliknięciu w odpowiedni podtyp wykresu program domyślnie
stworzy z zaznaczonych danych interesujący nas diagram.
4
Dodawanie serii do wykresu
Przy dodawaniu danych serii należy zaznaczyć je i podać nazwy
serii, oczywiście wygodnie jest nazwy pobrać z konkretnych
komórek arkusza
Edycja etykiet osi poziomej
Etykiety osi poziomej ustalamy przez wybranie po prawej stronie przycisku
Edytuj a następnie zaznaczenia komórek z odpowiednimi nazwami
Elementy wstążki Układ poprawiające wygląd
Po zaznaczeniu wykresu w zakładce Układ mamy wiele możliwości poprawy
wyglądu wykresu przez umieszczenie na nim np. tytułów osi, etykiet danych, linii
siatki, a zakładka projektowanie umożliwia formatowanie elementów
Ustalanie wyglądu wykresu
Wstęga Układ dostarcza nam bardzo szczegółowych narzędzi. Oprócz sekcji
Właściwości, w której nadajemy nazwę wykresowi oraz Wstawianie, dzięki
której do wykresu możemy dodawać pewne obrazki (Obraz), kształty
(Kształty) lub pola tekstowe (Pole tekstowe), w zasadzie pozostałe zależą
od wcześniej wybranego typu wykresu. W przypadku diagramu kołowego
możemy skorzystać z sekcji Etykiety, gdzie ustalimy lub przeniesiemy tytuł
wykresu (Tytuł Wykresu), legendę (Legenda) oraz etykiety danych
(Etykiety Danych), czyli ich wartości. Opcja Obrót 3-W w sekcji Tło
odpowiedzialna jest za wygląd przestrzenny naszego wykresu. Po jej włączeniu
możemy ustalić m.in. takie opcje jak tło wykresu, cieniowanie diagramu, kąt
padania światła na wykres itp.
Poprawianie wyglądu elementów wykresu
•Wstęga Formatowanie odpowiedzialna jest za końcowa obróbkę
diagramu. Sam wykres składa się z kilku podstawowych elementów,
takich jak: tytuł wykresu, legenda, jej poszczególne wpisy, pole wykresu,
serie danych i ich punkty. Edycji możemy poddawać każdy z w/w
elementów. Rozpoczynamy od wybrania interesującej nas części
diagramu korzystając z rozwijanej listy w sekcji Bieżące
Zaznaczenie lub też klikając ją bezpośrednio lewym przyciskiem
myszy na wykresie. W pozostałych sekcjach ustalamy wygląd danego
fragmentu diagramu. Wielkość całego wykresu regulujemy dokładnie
w sekcji Rozmiar. Dany fragment diagramu po wybraniu go myszką,
możemy edytować korzystając z opcji dostępnych w menu rozwijanym
prawym przyciskiem myszy.
•Korzystając ze wstęgi Formatowanie i rozwijanego prawym
przyciskiem myszy menu, zmieniamy całkowicie wygląd wykresu,
dostosowując go maksymalnie do własnych potrzeb. Do formatowania
możemy używać nie tylko kolorów czy tekstur, ale również zdjęć.
Download