Program

advertisement
SPECJALIZACJA NR 2
CHOROBY KONI
Krajowy Kierownik Specjalizacji : prof. dr hab. Andrzej Raś, Wydział
Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn, 10-957 Olsztyn ul K. Obitza 2
Czas trwania szkolenia wynosi 2,5- 3 lata i obejmuje ok. 320 godzin wykładów,
seminariów, ćwiczeń i staży klinicznych.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
Hodowla i żywienie koni (4 godz.)
Pochodzenie koni, typy użytkowania i ważniejsze rasy.
Najważniejsze elementy pracy hodowlanej.
Podstawowe zagadnienia psychologii konia.
Zasady żywienia i pielęgnacji koni.
Diety zalecane w niektórych chorobach koni.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
Genetyka (2 godz.)
Struktura i funkcja genów
Defekty rozwojowe u koni.
Choroby genetyczne.
Diagnostyka rodowodowa i cytogenetyczna chorób genetycznych.
Wykorzystanie genetyki w hodowli koni..
3. Elementy anatomii i fizjologii konia, układów: (4 godz.)
a.) ruchu
b) trawiennego
c) oddechowego
d) krążenia
e) sekcja konia
4. Choroby układu ruchu (30 godz.)
a) diagnostyka kulawizn
b) Metody badania:
- Kliniczne
- Radiologiczne
- Ultrasonograficzne
- Artroskopowe
- Inne ewentualne metody badań (termografia, angiografia,
telemetria, dynamografie, scyntygrafia itd.)
c) relacje między kulawizna a przystosowaniem
d) patologia i terapia chorób:
- kości
- stawów
- ścięgien
- torebek i kaletek ścięgnowych
- kopyta
- mięśni
e) traumatologia układu ruchu
f) elementy podkownictwa ortopedycznego i użytkowego
g) Ćwiczenia praktyczne na wyizolowanych kończynach- znieczulenia
diagnostycznei punkcje odstawowe, usunięcie kości rysikowej
5. Niezakaźne choroby układu oddechowego (5 godz.)
a) choroby:
- nosa, zatok i worków powietrznych
- krtani i tchawicy
- oskrzeli i płuc (miedzy innymi chroniczna obturacyjna choroba
płuc i wysiłkowe krwawienie z płuc
- opłucnej
b) diagnostyka chorób układu oddechowego
- techniki badań (endoskopia, aspiracja śródtchawiczna, badanie
cytologiczne wypłuczyn tchawiczno- oskrzelowych i oskrzelowopęcherzykowych, ultrasonografia, biopsja, pleuroskopia)
c) zasady leczenia chorób układu oddechowego
d) środowisko a choroby układu oddechowego.
6. choroby układu krążenia (6 godz.)
a) choroby serca:
- zapalenie mięśnia sercowego
- zapalenie wsierdzia i zastawek
b) choroby naczyń
- krwionośnych (tętnic i żył)
- limfatycznych
c) niewydolność krążenia (sercowa i naczyniowa)
d) wrodzone choroby układu krążenia
e) diagnostyka chorób układu krążenia:
- techniki badań (EKG, testy wysiłkowe, USG, analiza gazów krwi,
echokardiografia, radiografia źrebiąt, pomiar ciśnienia krwi)
f) zasady leczenia chorób układu krążenia
g) postępowanie terapeutyczne w stanach niewyrównanego krążenia
7. Choroby układu pokarmowego (18 godz.)
a) choroby jamy ustnej i przełyku
b) stomatologia – teoretycznie i praktycznie
c) choroby żołądka
-wrzody żołądka
- ostre rozszerzenie żołądka
c) choroby jelit:
- niedrożności (zatkania, zaczopowania, przemieszczenia)
- nieżytowy skurcz jelit
- wzdęcie jelit
- stany zapalne (duodenitis, typhlocolitis)
d) Choroby koni przebiegające z biegunką
e) Choroby wątroby.
f) Diagnostyka różnicowa chorób przewodu pokarmowego koni (szczególnie
morzysk i chorób przebiegających z biegunką oraz chorób wątroby)
g) Tok badania konia przy morzysku
h) Zasady leczenia chorób przewodu pokarmowego, w t6m zachowawcze i
operacyjne metody leczenia morzysk
i) Profilaktyka chorób przewodu pokarmowego.
a)
b)
c)
d)
8. Choroby układu moczowego (2 godz.)
choroby pęcherza moczowego, moczowodu i cewki moczowej
choroby nerek
diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego
zajęcia praktyczne- badanie układu moczowego, cewnikowanie pęcherza,
płukanie pęcherza
9. Choroby układu nerwowego (3 godz.)
a) choroby centralnego układu nerwowego
b) choroby obwodowego układu nerwowego
c) badanie, diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego.
a)
b)
c)
d)
10.Fizjologia i patologia rozrodu (30 godz. + 5 godz. Biotechnologii
rozrodu)
Anatomia i mechanizmy regulujące funkcję układu rozrodczego klaczy
(Ćwiczenia na wyizolowanych narządach)
Zapłodnienie, ciąża, poród i okres poporodowy oraz mechanizmy
regulujące te procesy
Indukcja cyklu płciowego, owulacji i porodu
Patologia ciąży:
- wczesna obumieralność zarodków
- skręt macicy
- zapalnie łożyska
- ronienia
- patologia porodu i okresu poporodowego
e) Pomoc porodowa bezkrwawa i krwawa (fetotomia)- zajęcia praktyczne
f) Choroby układu rozrodczego klaczy:
- jajników
- jajowodów
- macicy
- pochwy i sromu (zabieg Caslick’a – korekcja krocza i sromu)
g) Diagnostyka w rozrodzie klacy:
- badanie krwi
- ultrasonografia
- endoskopia
- laparoskopia
- badania endokrynologiczne
- badania cytologiczne i histologiczne
- badania bakteriologiczne, wirusologiczne i serologiczne
- badania na narządach wyizolowanych- ćwiczenia praktyczne
- praktyczne badanie klaczy w rzeźni koni
h) Anatomia i fizjologia czynności rozrodczych ogiera
i) badanie andrologiczne ogiera:
- kliniczne i ocena odruchów płciowych
- ultrasonograficzne, endoskopowe, biopsyjne i radiologiczne
- badanie nasienia oraz konserwacja i ochrona sanitarna nasienia
- badania specjalistyczne do przydatności do rozrodu
j) patologia, diagnostyka i terapia narządów płciowych ogiera
k) immunologia rozrodu koni
l) infekcyjne zaburzenia płodności koni
k) biotechnologia rozrodu koni ( inseminacja, pobieranie nasienia i jego
obróbka)
11. Choroby przemiany materii (4 godz.)
a) niedobory oraz zaburzenia gospodarki mineralnej i witaminowej
b) Zaburzenia gospodarki węglowodanowej.
12. Choroby skóry (5 godz.)
a) choroby skóry pochodzenia:
- żywieniowego
- alergicznego (egzema letnia)
- bakteryjnego
- wirusowego
- pasożytniczego
- nowotworowego
b) Diagnostyka i terapia chorób skóry
c) Sarkoidy- podział, diagnostyka i sposoby leczenia
13. Choroby oczu (5 godz.)
a) badanie oka
b) choroby:
- oczodołu
- powiek
- spojówki i kanału nosowo- łzowego
- rogówki, tęczówki, soczewki i ciałka szklistego
- siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego
c) choroby nowotworowe oka i oczodołu
d) diagnostyka i terapia chorób oczu ( zajęcia praktyczne)
14. Choroby zakaźne koni (20 godz. )
a) choroby zwalczane z urzędu w Polsce
b) choroby z listy A i B Międzynarodowego Urzędu ds. Epizootii w Paryżu
c) Inne ważniejsze choroby zakaźne koni ( infekcje ruino-, reo-, i
adenowirusowi, leptospiroza, listerioza, zołzy, kolibakterioza, pastereloza,
aktinobaciloza, rodokokoza, tężec, botulizm, clostridioza, monocytarna
erlichioza koni, borelioza, bruceloza)
d) choroby pasożytnicze wywołane inwazja pasożytów wewnętrznych (m. In.
Tasiemczyce, węgorczyca, strongylidoza, trichostrongyloza, glistnica,
owsica)
e) robaczyce płuc, łzawica, motylica, sarkosporidioza, babeszjoza,
kokcydioza, toksoplazmoza koni
f) immunologia oraz diagnostyka i terapia chorób zakaźnych koni.
g) choroby grzybicze (aspergiloza i kryptokokoza)
h) profilaktyka, programy szczepień i odrobaczania
i) Przepisy prawne dotyczące zwalczania chorób zaraźliwych.
15. Chirurgia (14 godz.)
a) przygotowanie konia do zabiegu operacyjnego oraz metody znieczuleń,
premedykacji i narkozy (anestezjologia)
b) obsługa sprzętu chirurgicznego (nóż elektryczny, laser, laparoskop,
artroskop, aparaty do kriochirurgii, narkozy wziewnej itp.)
c) zabiegi chirurgiczne w obrębie:
- głowy i szyi
- klatki piersiowej
- jamy brzusznej i miednicznej
- kończyn
d) postępowanie z koniem po zabiegu
e) kastracje ogierów
16. Systemowe choroby wielonarządowe (3 godz.)
a) posocznica
b) wstrząs
c) zespól wewnętrznego wykrzepiania
17. Wybrane zagadnienia farmakologii (4 godz.)
a) terapia płynami i elektrolitami
b) terapia przeciwbakteryjna
c) postępowanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe
d) Farmakodynamika leków używanych do immunizacji.
18. Elementy toksykologii (4 godz.)
a) toksyczność wybranych środków farmakologicznych
b) zatrucia metalami
c) zatrucia środkami ochrony roślin
d) zatrucia związane z paszą
e) zatrucia roślinami
f) diagnostyka zatruć
g) postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne
19. Choroby źrebiąt (10 godz.)
a) ocena stanu zdrowia noworodka
b) zaburzenia biernego transferu przeciwciał
c) postępowanie z noworodkami wysokiego ryzyka
d) syndrom niedostosowania
e) posocznica
f.) posocznicowe zapalenia stawów i okostnej
g) choroby żołądka i jelit
h) choroby płuc
i) choroby wątroby
j) choroby neurologiczne noworodków
k) czynniki ryzyka ortopedycznego syndromu wzrostu źrebiąt
l) diagnostyka chorób źrebiąt
m) zasady farmakologii noworodków i źrebiąt
n) leczenie zatrzymania smółki- zajęcia praktyczne
20. Nowotwory narządów wewnętrznych koni (2 godz.)
21. Choroby endokrynologiczne (2 godz.)
22. Choroby układu krwiotwórczego (2 godz. )
23. Podstawy Radiologii (4 godz.)
24. Medycyna sportowa (3 godz.)
a) badanie wydolności układu naczyniowo- sercowego i oddechowego u koni
sportowych
b) ocena stanu kości, ścięgien i mięśni
c) analiza chodu konia
d) Hematologiczne i endokrynologiczne zmiany podczas wysiłku.
e) Uzupełnienie utraty płynów i elektrolitów u koni wyścigowych
f) programy medyczne i ich wpływ na wyniki sportowe
g) problemy dopingu i międzynarodowe przepisy sportowe
h) badanie konia przy zakupie- zajęcia praktyczne
i ) identyfikacja i opis konia
25. Przepisy prawne związane z wykonywaniem zawodu (2 godz.)
26. Deontologia weterynaryjna (2 godz.)
27. Marketing i prowadzenie praktyki chorób koni (1 godz.)
28. Konsultacje (10 godz.)
29. staże specjalizacyjne (120 godz.)
RAMOWY PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ „Choroby koni”
L.p.
Temat
1.
2.
3.
Hodowla i żywienie koni
Genetyka
Elementy anatomii i fizjologii konia, ukł.
Ruchu, trawiennego, oddechowego i
krążenia
Wykłady ćwiczenia Staże
i
seminaria
4
2
-
Razem
4
4
-
4
2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Choroby układu ruchu
Niezakaźne choroby ukł. Oddechowego
Choroby układu krążenia
Choroby układu pokarmowego+
Stomatologia
Choroby układu moczowego
Choroby układu nerwowego
Fizjologia i patologia rozrodu +
biotechnika rozrodu
Choroby przemiany materii
Choroby skóry
Choroby oczu
Choroby zakaźne koni
Chirurgia
Systemowe choroby wielonarządowe
Wybrane zagadnienia z farmakologii
Elementy toksykologii
20
3
4
10
3
2
3
20
2
4
4
3
18
4
3
4
4
10
2
2
2
3
10
3
1
2
2
10
-
30
5
6
12
6
2
3
30
5
4
5
5
20
14
3
4
4
Choroby źrebiąt
Nowotwory narządów wew. Koni
Choroby endokrynologiczne
Choroby układu krwiotwórczego
Podstawy radiologii
Medycyna sportowa
Przepisy prawne związane z
wykonywaniem zawodu
Deontologia weterynaryjna
Marketing i specyfika zarządzania
praktyką chorób koni
Konsultacje
Staże specjalizacyjne:
- Kliniki Wydziałów Weterynaryjnych
- szpital Koni na Służewcu
- U specjalisty w stadninie
- Praktyka prywatna
8
2
2
2
2
3
2
4
2
-
12
2
2
2
4
3
2
2
2
10
-
2
2
42
42
28
8
10
42
42
28
8
Download