woj. łódzkie

advertisement
Warszawa, wrzesień 2009 r.
Informacja na temat procesu likwidacji miejsc gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin w Polsce
(aktualizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.) – c.d.
Tabela 1.2. Mogilniki do likwidacji
Lp.
Lp. w
województ
wie
Nazwa
miejscowości
Planowany rok
likwidacji
Szacowana masa
przeterminowanych
środków ochrony
roślin wraz
z opakowaniami
[Mg]
4
5
właściciel
Szacowana
masa
gruntu
do
usunięcia
[Mg]
Szacowana
masa innych
odpadów
do usunięcia
[Mg]
Szacowana
łączna
masa
odpadów
do
usunięcia
[Mg]
8
mogilnika
1
2
3
3
1
Pawłówek, Gm. Dłutów,
pow. Pabianicki/Skarb
Państwa w zarządzie
L.P. Nadleśnictwo
Kolumna
Dobków Gm.
Wodzierady, powiat
łaski/ Skarb Państwa w
zarządzie L.P.
Nadleśnictwo Poddębice
Sulmierzyce, Gm.
Sulmierzyce, powiat
pajęczański/Cmentarz
Wyznania
Mojżeszowego
Stanisławów gm.
Sulmierzyce, władanie –
na zasadach posiadania
samoistnego
2
3
6
7
województwo łódzkie
Organ
prowadzący
likwidację
mogilników
(nazwa)
9
Planowa Planowane źródła pozyskania
ny koszt środków na likwidację
likwidacj
i
[zł]
10
2010
5
52
9
66
Województwo
łódzkie
b.d.
2010
25
210
46
281
Województwo
łódzkie
b.d.
11
NFOŚiGW – złożony został
wniosek o dofinansowanie
likwidacji mogilników 28.04.2009
r.
WFOŚiGW
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
WFOŚiGW
2010
Brak danych
66
91
157
Województwo
łódzkie
b.d.
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
WFOŚiGW
1
4
5
Kazimierzew, Gm.
Zadzim, powiat
poddębicki/osoby
prywatne, wszyscy
udział w 1/8 części
(wszystkie te osoby nie
żyją, nie zostało
przeprowadzone
postępowanie spadkowe)
Księża Wólka, Gm.
Pęczniew, powiat
poddębicki/osoba
prywatna
2010
7
73
10
90
Województwo
łódzkie
b.d.
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
WFOŚiGW
2010
8
91
13
112
Województwo
łódzkie
b.d.
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
WFOŚiGW
6
7
8
3
9
Jadwinówka, Gm.
Radomsko, powiat
radomszczański/Handlo
wo-Produkcyjna
Spółdzielnia Pracy
Radomsko
Wielgomłyny, Gm.
Wielgomłyny, powiat
radomszczański/Gmina
Wielgomłyny
Cmentarzyk, Gm.
Kobiele Wielkie, powiat
radomszczański/osoby
prywatne
Przerąb/Wola
Przerębska Gm.
Mysłowice, powiat
radomszczański/osoba
prywatna
2010
25
214
29
268
Województwo
łódzkie
b.d.
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
WFOŚiGW
2010
2010
2010
3
1
3
32
16
17
0
0
5
35
17
25
Województwo
łódzkie
Województwo
łódzkie
Województwo
łódzkie
b.d.
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
b.d.
WFOŚiGW
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
b.d.
WFOŚiGW
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
WFOŚiGW
2
10
Ochotnik, Gm.
Mysłowice, powiat
radomszczański/Wspóln
ota Wsi Ochotnik
2010
Brak danych
16
0
16
Województwo
łódzkie
b.d.
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
WFOŚiGW
11
12
13
14
15
16
Ładzice, Gm. Ładzice,
powiat
radomszczański/Skarb
Państwa, Zarządca:
Państwowe
Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Radomsko
Bogumiłów, Gm.
Sieradz, powiat
sieradzki/Skarb Państwa,
gm. Sieradz
Sierzchów I, Gm.
Bolidów, powiat
skierniewicki/osoby
prywatne
Sierzchów II, Gm.
Bolidów, powiat
skierniewicki/Kółko
Rolnicze w Sierzchowie
Czerniewice, gm.
Czerniewice, powiat
tomasowski/gm.
Czerniewice
Chorzyna Gm. Osjaków,
powiat wieluński/osoba
prywatna
2010
Brak danych
16
0
16
Województwo
łódzkie
b.d.
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
WFOŚiGW
2010
2010
2010
2010
2010
40
15
10
6,5
10
238
0
0
0
160
32
0
0
0
90
310
15
10
6,5
260
Województwo
łódzkie
Województwo
łódzkie
Województwo
łódzkie
Województwo
łódzkie
Województwo
łódzkie
b.d.
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
b.d.
WFOŚiGW
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
b.d.
WFOŚiGW
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
b.d.
WFOŚiGW
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
b.d.
WFOŚiGW
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
WFOŚiGW
3
17
łącznie:
Modlna, Gm. Ozorków,
powiat zgierski/gm.
Ozorków w zarządzie
Ozorkowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.,
właściciel gmina
Ozorków
2010
15
300
95
196,5
1440
421
410
Województwo
łódzkie
b.d.
NFOŚiGW– złożony został wniosek
o dofinansowanie likwidacji
mogilników 28.04.2009 r.
Dokładny koszt likwidacji
poszczególnych mogilników będzie
znany po wyłonieniu Wykonawcy.
WFOŚiGW
-
2057,5
-
-
4
Download