Szczegółowy zakres prac (Wykonawcy).

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna.
Serwis sprężarek śrubowych Atlas Copco GA-90W – 2 szt. i GA-55W - 2 szt.
1. Szczegółowy zakres prac (Wykonawcy).
1.1. Przegląd typu R - kapitalny (co 24000h) dla sprężarki śrubowej GA-90W:
a)
Remont stopnia sprężającego.
(1) Kontrola i weryfikacja stanu sprężarki przed remontem.
(2) Czynności:

Kontrola stanu i wielkości pomiarowych przed demontażem

Demontaż i weryfikacja geometrii wirników śrubowych i węzłów łożyskowych

Wymiana zespołów łożysk i zespołu sprężyn napinających

Ustawienie geometrii współpracy zespołu śrubowego

Montaż elementu

Weryfikacja uzyskanych parametrów.
b) Remont przekładni głównej.
(1) Wymiana łożysk przekładni.
(2) Wymiana uszczelnień wału głównego.
(3) Weryfikacja geometrii węzłów łożyskowych.
(4) Kontrola (korekta) geometrii zazębienia.
c) Remont osprzętu z wymianą części z odpowiednich zestawów naprawczych.
(1) Zawór wlotowy.
(2) Zawór regulacyjny.
(3) Zawór wtrysku oleju.
(4) Zawór zwrotny.
(5) Zawór minimalnego ciśnienia.
(6) Zawór spustu kondensatu.
d) Wymiana:
(1) Wkładu separatora oleju
(2) Zaworu termostatycznego
(3) Filtrów oleju i powietrza zasysanego
(4) Uszczelnień i innych elementów szybko zużywających się
(5) Oleju
(6) Podstaw antywibracyjnych
e) Wymiana wkładki sprzęgła.
f) Kontrola i konfiguracja układu kontrolno-pomiarowego.
g) Mycie chłodnic i czyszczenie sprężarki.
h) Montaż i uruchomienie sprężarki.
i) Wykonanie pełnej sekwencji pomiarowej.
Strona 1 z 12
j)
k)
l)
Przegląd silnika głównego.
(1) Wymiana łożysk.
(2) Sprawdzenie geometrii walu i węzłów łożyskowych.
(3) Wyważenie wirnika.
(4) Próby elektryczne uzwojeń.
(5) Pomiary i próby na biegu jałowym.
Sporządzenie i dostarczenie raportu z przeglądu opisującego realizacje wszystkich czynności
powyższego zakresu oraz wyników pomiarów i sprawdzeń.
Zwrot lub utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę zgodnie z kartą pn. „Sposób postępowania z odpadami powstałymi podczas wykonywania umowy”.
1.2. Przegląd typu A (co 2000 godz. lub co 6 miesięcy) dla sprężarki śrubowej GA-90W:
a)
Kontrola i weryfikacja stanu sprężarki przed przeglądem.
b) Czynności – kontrola i test działania sprzętu:
(1) Zawór wlotowy.
(2) Zawór minimalnego ciśnienia.
(3) Zawory zwrotne.
(4) Zawór stopu oleju.
(5) Układ odwadniania.
(6) Zawór termostatyczny.
(7) Układ separacji oleju.
c)
Kontrola i konfiguracja układu kontrolno-sterującego.
d) Montaż i uruchomienie sprężarki.
e)
Smarowanie silnika głównego i silników wentylatorów (jeśli występuje).
f)
Kontrola szczelności ciągów sprężonego powietrza i oleju.
g)
Wykonanie pełnej sekwencji pomiarowej (niezależnie od pomiarów zainstalowanych).
h) Wykonanie protokołu przeglądu.
i)
Części i materiały do dostarczenia i wymiany:
(1) Filtry oleju i zasysanego powietrza.
Numer kat
Ilość
Nazwa
2906 0092 00
1
Zestaw do wymiany filtrów powietrza i oleju
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2901 0522 00
4
Olej Roto Inject fluid lub zamiennik
(2) Olej.
j)
k)
Sporządzenie i dostarczenie raportu z przeglądu opisującego realizacje wszystkich czynności
powyższego zakresu oraz wyników pomiarów i sprawdzeń.
Zwrot lub utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę zgodnie z kartą pn. „Sposób postępowania z odpadami powstałymi podczas wykonywania umowy”.
Strona 2 z 12
1.3. Przegląd typu B (co 4000 godz. lub co 12 miesięcy) dla sprężarki śrubowej GA-90W:
a)
Kontrola i weryfikacja stanu sprężarki przed przeglądem.
b) Remont osprzętu z wymianą części z odpowiednich zestawów naprawczych:
(1) Zawory wtrysku oleju.
Numer kat
Ilość
2906 0094 00
1
Nazwa
Zestaw remontowy zaworu wtrysku oleju
(2) Zawór zwrotny.
Numer kat.
2906 0093 00
Ilość
Nazwa
1
Zestaw remontowy zaworu zwrotnego
(3) Zawór minimalnego ciśnienia.
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2906 0095 00
1
Zestaw remontowy zaworu min. ciśnienia
(4) Zawór spustu kondensatu.
Numer kat.
2906 0096 00
c)
Ilość
Nazwa
1
Zestaw remontowy zaworu spustu kondensatu
Wymiana:
(1) Filtrów oleju i zasysanego powietrza.
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2906 0092 00
1
Zestaw do wymiany filtrów powietrza i oleju
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2901 0522 00
4
Olej Roto Inject fluid lub zamiennik
(2) Oleju.
d) Kontrola i konfiguracja układu kontrolno-sterującego.
e)
Montaż i uruchomienie sprężarki.
f)
Smarowanie silnika głównego i silników wentylatorów (jeśli występuje).
g)
Kontrola szczelności ciągów sprężonego powietrza i oleju.
h) Kontrola działania zabezpieczeń.
i)
Wykonanie pełnej sekwencji pomiarowej (niezależnie od pomiarów zainstalowanych).
j)
Pomiar stanu łożysk tocznych metodą SPM.
k)
Sporządzenie i dostarczenie raportu z przeglądu opisującego realizacje wszystkich czynności
powyższego zakresu oraz wyników pomiarów i sprawdzeń.
l)
Zwrot lub utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę zgodnie z kartą pn. „Sposób postępowania z odpadami powstałymi podczas wykonywania umowy.
Strona 3 z 12
1.4. Przegląd typu C (co 8000 godz. lub co 24 miesiące) dla sprężarki śrubowej GA-90W:
a)
Kontrola i weryfikacja stanu sprężarki przed przeglądem.
b) Remont osprzętu z wymianą części z odpowiednich zestawów naprawczych:
(1) Zawór wlotowy.
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2906 0097 00
1
Zestaw remontowy zaworu wlotowego
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2906 0094 00
1
Zestaw remontowy zaworu wtrysku oleju
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2906 0093 00
1
Zestaw remontowy zaworu zwrotnego
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2906 0095 00
1
Zestaw remontowy zaworu min. ciśnienia
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2906 0096 00
1
Zestaw/ remontowy zaworu spustu kondensatu
(2) Zawory wtrysku oleju.
(3) Zawór zwrotny.
(4) Zawór minimalnego ciśnienia.
(5) Zawór spustu kondensatu.
c)
Wymiana:
(1) Wkładu separatora oleju.
Numer kat.
2906 0098 00
Ilość
Nazwa
1
Wkład separatora
(2) Zaworu termostatycznego.
Numer kat.
Ilość
Nazwa
1619 7560 00
1
Zawór termostatyczny
(3) Filtrów oleju i zasysanego powietrza.
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2906 0092 00
1
Zestaw do wymiany filtrów powietrza i oleju
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2901 0522 00
4
Olej Roto Inject fluid lub zamiennik
(4) Oleju.
d) Kontrola i konfiguracja układu kontrolno-sterującego.
e)
Montaż i uruchomienie sprężarki.
f)
Smarowanie silnika głównego i silników wentylatorów (jeśli występuje).
g)
Kontrola szczelności ciągów sprężonego powietrza i oleju.
h) Kontrola działania zabezpieczeń.
Strona 4 z 12
i)
Wykonanie testu sterownika Elektronikon programem testującym FSP.
j)
Wykonanie pełnej sekwencji pomiarowej (niezależnie od pomiarów zainstalowanych).
k)
Pomiar stanu łożysk tocznych metodą SPM.
l)
Wykonanie raportu z przeglądu opisującego realizacje wszystkich czynności powyższego zakresu
oraz wyników pomiarów i sprawdzeń.
m) Zwrot lub utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę zgodnie z kartą pn. „Sposób
postępowania z odpadami powstałymi podczas wykonywania umowy.
1.5. Serwis awaryjny (nieplanowy) dla sprężarki śrubowej GA-90W:
Rozliczenie na podstawie kosztorysów powykonawczych potwierdzonych przez przedstawiciela
Zamawiającego.
1.6. Przegląd typu R - kapitalny (co 24000h) dla sprężarki śrubowej GA-55W:
a)
Remont stopnia sprężającego.
(1) Kontrola i weryfikacja stanu sprężarki przed remontem.






(2) Czynności:
Kontrola stanu i wielkości pomiarowych przed demontażem.
Demontaż i weryfikacja geometrii wirników śrubowych i węzłów łożyskowych.
Wymiana zespołów łożysk i zespołu sprężyn napinających.
Ustawienie geometrii współpracy zespołu śrubowego.
Montaż elementu.
Weryfikacja uzyskanych parametrów.
b) Remont przekładni głównej.
(1) Wymiana łożysk przekładni.
(2) Wymiana uszczelnień wału głównego.
(3) Weryfikacja geometrii węzłów łożyskowych.
(4) Kontrola (korekta) geometrii zazębienia.
c)
Remont osprzętu z wymianą części z odpowiednich zestawów naprawczych.
(1) Zawór wlotowy.
(2) Zwór regulacyjny.
(3) Zawór wtrysku oleju.
(4) Zawór zwrotny.
(5) Zawór minimalnego ciśnienia.
(6) Zawór spustu kondensatu.
d) Wymiana.
(1) Wkładu separatora oleju.
(2) Zaworu termostatycznego.
(3) Filtrów oleju i powietrza zasysanego.
(4) Demontowalnych uszczelnień i innych elementów szybko zużywających się.
Strona 5 z 12
(5) Oleju.
(6) Podstaw antywibracyjnych.
e)
Wymiana wkładki sprzęgła
f)
Kontrola i konfiguracja układu kontrolno-pomiarowego
g)
Mycie chłodnic i czyszczenie sprężarki
h) Montaż i uruchomienie sprężarki
i)
Wykonanie pełnej sekwencji pomiarowej
j)
Przegląd silnika głównego.
(1) Wymiana łożysk.
(2) Sprawdzenie geometrii walu i węzłów łożyskowych.
(3) Wyważenie wirnika.
(4) Próby elektryczne uzwojeń.
(5) Pomiary i próby na biegu jałowym.
k)
Wykonanie raportu z przeglądu opisującego realizacje wszystkich czynności powyższego zakresu
oraz wyników pomiarów i sprawdzeń
l)
Zwrot lub utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę zgodnie z kartą pn. „Sposób
postępowania z odpadami powstałymi podczas wykonywania umowy.
1.7. Przegląd typu A (co 2000 godz. lub co 6 miesięcy) dla sprężarki śrubowej GA-55W:
a)
Kontrola i weryfikacja stanu sprężarki przed przeglądem.
b) Czynności – kontrola i test działania sprzętu:
(1) Wymiana oleju
(2) Wymiana filtra olejowego
(3) Wymiana filtra powietrza
(4) Sprawdzenie połączeń elektrycznych
(5) Sprawdzenie szczelności obiegów powietrza i oleju
(6) Sprawdzenie poprawności działania modułu sterującego
(7) Czyszczenie zaworu pływakowego odwadniacza
(8) Sprawdzenie układu regulacji pneumatycznej
(9) Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń
(10) Oczyszczenie linii skaweningowej
(11) Sprawdzenie czystości chłodnic
(12) Sprawdzenie temperatur i ciśnień pracy
(13) Smarowanie łożysk silnika napędowego
c)
Części i materiały do dostarczenia i wymiany:
(1) Filtry oleju i zasysanego powietrza.
Numer kat
Ilość
Nazwa
2901 0416 00
1
Zestaw do wymiany filtrów powietrza i oleju
Strona 6 z 12
(2) Olej.
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2901 0245 01
6
Olej Roto Inject fluid 5l lub zamiennik
d) Zwrot lub utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę zgodnie z kartą pn. „Sposób postępowania z odpadami powstałymi podczas wykonywania umowy.
1.8. Przegląd typu B (co 8000 godz. lub co 24 miesiące) dla sprężarki śrubowej GA-55W:
a)
Kontrola i weryfikacja stanu sprężarki przed przeglądem.
b) Czynności jak przy przeglądzie typu A.
c)
Regeneracja (z wymianą części zamiennych) zaworu wlotowego.
d) Regeneracja (z wymianą części zamiennych) zwrotnego.
e)
Regeneracja (z wymianą części zamiennych) zaworu minimalnego ciśnienia.
f)
Regeneracja (z wymianą części zamiennych) zaworu wtrysku oleju.
g)
Wymiana zaworu pływakowego odwadniacza.
h) Wymiana wkładu separatora oleju.
i)
Wyczyszczenie chłodnic (bez demontażu).
j)
Regeneracja
k)
Użyte części:
(z wymianą części zamiennych) zaworu termostatycznego.
Ilość
Numer kat.
Nazwa
2301 0416 00
1
Zestaw filtrów
2901 0077 00
1
Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego
2901 0218 00
1
2901 0073 00
1
Zestaw naprawczy odwadniacza Zestaw naprawczy zaworu
2901 0072 00
1
wtrysku oleju
2901 0448 00
1
Zestaw naprawczy zaworu wlotowego
2901 0432 00
1
Zestaw naprawczy separatora
2901 0074 00
1
Zestaw naprawczy termostatu
2901 0245 01
6
Olej Roto Inject fluid 5l .lub zamiennik
Zestaw naprawczy zaworu minimalnego
l)
Wykonanie raportu z przeglądu opisującego realizacje wszystkich czynności powyższego zakresu
oraz wyników pomiarów i sprawdzeń
m) Zwrot lub utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę zgodnie z kartą pn. „Sposób postępowania z odpadami powstałymi podczas wykonywania umowy.
1.9. Przegląd typu C (co 12000 godz. lub co 36 miesięcy) dla sprężarki śrubowej GA-55W:
a)
Czynności jak dla przeglądu typu A.
b) Wymiana wkładki sprzęgła.
Strona 7 z 12
c)
Numer kat.
Ilość
Nazwa
2906 0416 00
1
Zestaw filtrów
2903 1016 01
1
Wkładka sprzęgła
2901 0245 01
6
Olej Roto Inject fluid 5l.lub zamiennik
Wykonanie raportu z przeglądu opisującego realizacje wszystkich czynności powyższego zakresu
oraz wyników pomiarów i sprawdzeń
d) Zwrot lub utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę zgodnie z kartą pn. „Sposób postępowania z odpadami powstałymi podczas wykonywania umowy.
1.10. Serwis awaryjny (nieplanowy) dla sprężarki śrubowej GA-55W :
Rozliczenie na podstawie kosztorysów powykonawczych potwierdzonych przez przedstawiciela
Zamawiającego.
2. Zakres prac Zamawiającego
a)
Przygotowanie sprężarki do wykonania prac;
b) Odbiór odpadów do utylizacji zgodnie z kartą pn. „Sposób postępowania z odpadami
powstałymi podczas wykonywania umowy
3. Opis ogólny.
3.1. Sprężarka śrubowa GA-90W (2 szt.), KKS: L0QFA20AN702 i C0QFA10AN701 .
a)
Opis sprężarki śrubowej GA-90W
Sprężarka GA-90W jest jednostopniową maszyną śrubową, olejową (z wtryskiem oleju do stopnia
sprężającego), napędzaną silnikiem elektrycznym. W budynku sprężarkowni nr 1 znajduje się
sprężarka GA-90W oznaczona symbolem KKS: L0QFA20AN702. W budynku sprężarkowni
odpopielania C0QFA10AN701. Maszyna te chłodzona jest wodą z układu chłodzenia
sprężarkowni. Wyposażona jest w chłodnicę oleju oraz chłodnicę powietrza. Obudowa sprężarki
GA-90W spełnia funkcję dźwiękochłonną. W płycie przedniej obudowy znajduje się moduł
sterowania elektronicznego Elektronikon. Szafka elektryczna, w której znajdują się układy
rozruchowe silnika umieszczona jest za płytą przednią. Maszyna posiada system automatycznego
spustu kondensatu, wytrącanego w chłodnicy powietrza. Wydajności sprężarki GA-90W jest stała,
co oznacza, że nie posiada ona zdolności regulacji wydajności w zależności od zapotrzebowania
powietrza przez system. Sprężarka GA-90 jest wyposażona jedynie w układ automatycznego
dociążania i odciążania, którego działanie jest wymuszane ciśnieniem powietrza na tłoczeniu
maszyny.
b) Dane techniczne Sprężarki Atlas Copco GA-90W
Lp.
Parametr
Jednostka
1
2
Wydajność (nominalny przepływ
powietrza)
3
Wartość
znamionowa
4
Nm3/h
932,4
MPa (bar g)
0,75 (7,5)
1.
2.
Ciśnienie powietrza wylotowego
Strona 8 z 12
c)
3.
Temp. powietrza wylotowego
˚C
ok. 27
4.
Maksymalny poziom
natężenia dźwięku
dB
73
5.
Typ silnika napędowego
-
ABB M2CA 280-SMA-4
6.
Moc wejściowa
kW
94
7.
Obroty silnika
obr/min
1480
8.
Ilość oleju
l
75
9.
Zasilanie silnika
10.
Zapotrzebowanie wody chłodzącej
m3/h
11.
Temperatura wody chłodzącej
˚C
0,4kV/50Hz (3-fazowe)
6,48
25  40
Lokalizacja: sprężarkownia nr 1 przemiałowni kamienia wapiennego
odpopielania.
i sprężarkownia
3.2. Sprężarka śrubowa GA-55W (2 szt.), L0QFA10AN701 i L0QFA20AN701.
a)
Opis sprężarki śrubowej GA-55W
Sprężarka GA-55W jest jednostopniową maszyną śrubową, olejową (z wtryskiem oleju do stopnia
sprężającego), napędzaną silnikiem elektrycznym. W budynku sprężarkowni nr 1 znajdują się dwie
sprężarki GA-55W oznaczona symbolem KKS: L0QFA10AN701 i L0QFA20AN701.Maszyna te
chłodzona jest wodą z układu chłodzenia sprężarkowni. Wyposażona jest w chłodnicę oleju oraz
chłodnicę powietrza. Obudowa sprężarki GA-55W spełnia funkcję dźwiękochłonną. W płycie
przedniej obudowy znajduje się moduł sterowania elektronicznego Elektronikon. Szafka
elektryczna, w której znajdują się układy rozruchowe silnika umieszczona jest za płytą przednią.
Maszyna posiada system automatycznego spustu kondensatu, wytrącanego w chłodnicy
powietrza. Wydajności sprężarki GA-55W jest stała, co oznacza, że nie posiada ona zdolności
regulacji wydajności w zależności od zapotrzebowania powietrza przez system. Sprężarka
GA-55W jest wyposażona jedynie w układ automatycznego dociążania i odciążania, którego
działanie jest wymuszane ciśnieniem powietrza na tłoczeniu maszyny.
b) Dane techniczne Sprężarki Atlas Copco GA-55W
Lp.
Parametr
Jednostka
1
2
Wydajność (nominalny przepływ
powietrza)
3
Wartość
znamionowa
4
Nm3/h
572,4
1.
2.
Ciśnienie powietrza wylotowego
MPa (bar g)
0,75 (7,5)
3.
Temp. powietrza wylotowego
˚C
ok. 30
4.
Maksymalny poziom
natężenia dźwięku
dB
72
Strona 9 z 12
c)
5.
Typ silnika napędowego
-
ABB M2AA SMD 225
6.
Moc wejściowa
kW
58,7
7.
Obroty silnika
obr/min
2975
8.
Ilość oleju
l
29
9.
Zasilanie silnika
10.
Zapotrzebowanie wody chłodzącej
m3/h
11.
Temperatura wody chłodzącej
˚C
0,4kV/50Hz (3-fazowe)
5,04
25 40
Lokalizacja: sprężarkownia nr 1 przemiałowni kamienia wapiennego.
4. Wymagania Zamawiającego.
4.1. Wymagania ogólne:
a)
Prace na obiekcie prowadzone będą zgodnie z „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” (IV/A/60 wydanie VI).
Prace będą wykonywane przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Z uwagi na to wszystkie
prace w ramach tego zadania będą wykonywane na polecenie pisemne wykonania pracy.
Wykonawca zapewni osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne właściwe dla zakresu
prac i rodzaju urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca na
stanowisku dozoru bądź eksploatacji.
b) Wszystkie urządzenia, materiały, prace konieczne do wykonania robót opisanych niniejszą
umową za wyjątkiem wymienionych w punkcie 2 dostarcza Wykonawca.
Wykonawca dostarczy wszystkie inne, niewymienione w p-kcie 2, materiały niezbędne do
wykonania Prac tak, aby wykonać prace zgodnie z Umową.
Wszystkie materiały, urządzenia i dostawy, jakie mają zastosowanie do robót mają być nowe,
nieużywane.
Wraz z dostawą należy przekazać DTR-ki, dokumentację dopuszczeniową (certyfikaty, deklaracje
zgodności), atesty, kopie gwarancji, dokumentację z prób i sprawdzeń;
4.2. Wymagania dotyczące wykonania prac:
a)
W przypadku stwierdzenia usterek podczas przeglądu sprężarki Wykonawca dokona niezbędnych
napraw bieżących w ramach tego samego przyjazdu i pobytu, lub w przypadku dużych awarii
określi ich zakres, koszt oraz termin naprawy.
b) Po zakończeniu prac przy sprężarce Wykonawca dokona jej uruchomienia i niezbędnych regulacji
oraz sporządzi wraz z przedstawicielem Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy.
c) Protokół zdawczo-odbiorczy będzie zawierał kalkulację powykonawczą wartości netto
zrealizowanych prac.
d) Zespół prowadzący prace musi liczyć co najmniej dwie osoby
4.3. Wymagania dotyczące terminu realizacji (kamienie milowe):
Prace wymagające obecności pracowników Zamawiającego należy wykonać w dni powszednie
od 700 do 1500. Praca w innym czasie wymaga uzgodnienia ich z Zamawiającym.
Strona 10 z 12
Wstępne terminy realizacji prac podano w poniższej tabeli:
Lp.
Wyszczególnienie
Termin
1
Przegląd R (1 szt.), przegląd A (2 szt.) – sprężarki GA-90W
2015
2
Przegląd R (1 szt.), przegląd A (4 szt.), przegląd B (2 szt.), przegląd C (1szt.) –
sprężarki GA-90W
2016
3
Przegląd A (2 szt.), przegląd B (1szt.), przegląd C (1szt.) – sprężarki GA-90W
2017
4
Przegląd R (2 szt.), przegląd A (2 szt.) – sprężarki GA-55W
2015
5
Przegląd A (6 szt.), przegląd B (2 szt.) – sprężarki GA-55W
2016
6
Przegląd A (4 szt.), przegląd C (2 szt.) – sprężarki GA-55W
2017
4.4. Wymagania dotyczące odbiorów
a)
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacją Techniczną, i wymaganiami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.
b) Zakończenie Prac będących przedmiotem odbioru Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika
Robót.
c) Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczególności: Dziennik Robót, zaświadczenie właściwych jednostek i organów,
niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku prac.
d) W zależności od ustaleń umowy i Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
(1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
(2) Odbiór częściowy /etapu/;
(3) Odbiór Końcowy,
5. Dokumentacja eksploatacyjna.
a) Instrukcja obsługi i konserwacji sprężarki GA-90W .
b) Instrukcja obsługi i konserwacji sprężarki GA-55W .
6. Dokumenty wewnętrzne Zamawiającego
a)
„Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”
wydanie VI)
b) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (V/A/24)
c) „Instrukcja w sprawie przestrzegania trzeźwości w Elektrowni Turów” - Załącznik
Postanowienia Dyrektora Oddziału Elektrownia Turów z dnia 31 stycznia 2011r. w
systemu bezpieczeństwa w Elektrowni Turów
d) Zabezpieczenie stanowiska pracy przed wybuchem Układ nawęglania i transportu
(V/B/1)
(IV/A/60
nr 6 do
sprawie:
biomasy
Wyżej wymienione dokumenty wewnętrzne zostaną udostępnione po podpisaniu Umowy w wersji
elektronicznej /płyta CD/. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci przekazane materiały.
Strona 11 z 12
Ponadto u Inspektorów Nadzoru (przedstawiciela Zamawiającego) dokumenty, o których mowa
powyżej będą dostępne w wersji papierowej.
Strona 12 z 12
Download