Karta produktu

advertisement
Elektroniczny czujnik prędkości
ECP-22N
Karta produktu
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Elektroniczny czujnik prędkości ECP-22N służy do pomiaru prędkości taśmy przenośników oraz do sygnalizacji przekroczenia zadanej prędkości. Przy zastosowaniu odpowiedniej aplikacji może również kontrolować poślizg taśmy w czasie
ruchu ustalonego (bez fazy rozruchu). Może współpracować z następującymi źródłami sygnału:
• czujnik magnetoindukcyjny (np. CI, CI/Z, CM),
• czujnik zbliżeniowy z wyjściem npn,
• czujnik zbliżeniowy z wyjściem pnp.
Urządzenie ECP-22N znajduje zastosowanie w układach automatyzacji przenośników taśmowych wszelkiego rodzaju. Posiada wyjście napięciowe gdzie uzyskuje się napięcie proporcjonalne do prędkości taśmy. Napięcie to może być sygnałem
wejściowym dla sterowników mikroprocesorowych.
BUDOWA
Elektroniczny czujnik ECP-22N wykonany jest w obudowie H53M4 przystosowanej do prostego montażu na szynie DIN 35
mm. Może być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych jak sterownie, rozdzielnie itp. W przypadku konieczności montażu urządzenia ECP-22N na zewnątrz należy je zabudować do obudowy zapewniającej odpowiedni stopień ochrony IP.
OPIS DZIAŁANIA
Działanie urządzenia ECP-22N polega na ciągłej kontroli napięcia. Sygnał o częstotliwości proporcjonalnej do prędkości
taśmy z czujnika ruchu przekazywany jest do wzmacniacza a następnie do liniowego przetwornika częstotliwość / napięcie. Na wyjściu tego przetwornika uzyskuje się napięcie liniowo zależne od częstotliwości sygnału czujnika ruchu a tym
samym od prędkości taśmy. Napięcie to jest dostępne na zaciskach listwy zaciskowej. Jednocześnie napięcie wyjściowe
z przetwornika jest porównywane z zadanym napięciem określającym próg prędkości, którego przekroczenie ma być
sygnalizowane. Po przekroczeniu przez taśmę zadanej prędkości działa przekaźnik wyjściowy urządzenia ECP-22N. Na
płytce czołowej obudowy znajdują się dwie diody LED oraz dwa potencjometry. Zielona dioda LED sygnalizuje załączenie
urządzenia do sieci zasilającej natomiast czerwona dioda sygnalizuje przekroczenie zadanego progu prędkości. Świecenie diody czerwonej jest równoznaczne z zadziałaniem przekaźnika wyjściowego. Potencjometr oznaczony KALIBRACJA
służy do ustawiania napięcia wyjściowego 10 V dla prędkości nominalnej Vn, natomiast potencjometr oznaczony PRACA
służy do ustawiania progu prędkości w % Vn, którego przekroczenie będzie sygnalizowane.
www.elgorhansen.com
Elektroniczny czujnik prędkości
ECP-22N
DANE TECHNICZNE
typy
ECP-22N
Napięcie zasilania
24, 42, 127, 230V
Częstotliwość napięcia zasilania
45 Hz ÷ 65Hz
Pobór mocy z sieci zasilania
max 6 VA dla Uz = 253V
Częstotliwość sygnału z czujnika ruchu
20 Hz ÷ 30 Hz dla Vn
Napięcie wyjściowe z czujnika magnetoinduk.:
Napięcie zasilania czujnika zbliżeniowego
Prąd zasilania czujnika zbliżeniowego
Napięcie wyjściowe dla Vn
min 300mV
11,5 V ÷ 12,5V
max 25mA
10 V ±100mV
Dokładność pomiaru prędkości taśmy
Zakres nastawy progu sygnalizacji
Przekaźnik wyjściowy
Temperatura pracy
Stopień ochrony obudowy
Wymiary
Masa
3%
5% ÷ 105%Vn
styk przełączny, 5 A, 250V
-15 ºC ÷ 55ºC
IP00
90 mmx71 mmx58 mm
0,5kg
SCHEMAT
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
Download