Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

advertisement
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Bogatynia, dnia 21 maja 2012 r.
Szanowny Pan
Jacek Kaczorowski
Prezes Zarządu
PGE GiEK S.A. w Bełchatowie
W piątek 15 maja br. rozpoczął się spór zbiorowy pomiędzy organizacjami
związkowymi działającymi w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, a Zarządem
Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A z siedzibą
w Bełchatowie. Pracownicy Kopalni Turów rozwiesili flagi i transparenty
z hasłami sprzeciwu wobec planowanej restrukturyzacji Kopalni Turów
i wydzielenia części struktur organizacyjnych.
W związku z sygnałami dochodzącymi od pracowników Kopalni Turów
zaniepokojonych działaniami restrukturyzacyjnymi, jako Burmistrz Miasta
i Gminy Bogatynia pragnę wyrazić nadzieję, że dzięki dialogowi pomiędzy
stronami sporu uda się zażegnać trudną sytuację. Pragnę dodać również,
że Górnicy i Energetycy Turowa to ludzie żywotnie zainteresowani sprawami
Kopalni, Elektrowni, Gminy Bogatynia oraz całego Powiatu Zgorzeleckiego.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasach wielkich wyzwań
związanych między innymi z kryzysem ekonomicznym. Jako zarządzający
niejednokrotnie zmuszeni jesteśmy do podejmowania bardzo trudnych, często
jednak niezbędnych decyzji. Wierzę, iż można i należy podejmować je w duchu
społecznego dialogu oraz z poszanowaniem interesów mieszkańców
i pracowników.
Jako Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zawsze staram się widzieć
sprawy poprzez pryzmat tych, których skutki naszych działań mogą dotyczyć.
Uważam również, że wszystkie trudne decyzje powinniśmy podejmować
i przeprowadzać w taki sposób, aby nie zatracać celu jakim zawsze jest dobro
każdego człowieka.
Z doświadczenia samorządowca wiem, iż niejednokrotnie pogodzenie
wymogów ekonomicznych i społecznych jest naprawdę zadaniem niezwykle
trudnym, wierzę jednak, że warto jest podejmować wysiłek, który w dalszej
perspektywie musi przynieść pozytywne skutki.
Dlatego pragnę wyrazić nadzieję, że działania restrukturyzacyjne, które de
facto dotyczą nie tylko pracowników kopalni, ale kilkunastu tysięcy
mieszkańców Gminy Bogatynia będą uwzględniać aspekt społeczny
i przeprowadzone będą w duchu dialogu społecznego i z poszanowaniem
interesów naszych mieszkańców.
i
BURMISTRZ
Do wiadomości:
1. Prezes Zarządu PGE S.A.,
organizacje związkowe Kopalni i Elektrowni Turów
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
t e l . 75 77 25 116 d o 1 1 8
f a x 75 77 2 5 109
p-mail: biuro.burmistrza u bociarynia.pl
a
V
GMINA
FAIR PLAY
r
• '
Cv
ICjNet
f
Posiadamy certyfikowany przez P C B C S.A. syslem zarządzania jakością
certyfikat nr 1418/3/2011
Download