Techniki Prezentacji Mówionej

advertisement
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów
Przygotowanie szkolnej
infrastruktury
Przykładowe propozycje
rozwiązania problemów
techniczno-organizacyjnych
Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
O czym będzie…
• Co rozumiemy przez przygotowanie infrastruktury?
• Kwestie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i szkoły
• Konfiguracja komputerów w celu ułatwienia pracy
uczniom i nauczycielom
• OEIiZK i pomoc dla opiekunów komputerów dla
Nauczania Zintegrowanego (i nie tylko)
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Przygotowanie infrastruktury szkoły
Infrastruktura
Sprzęt, sieć i
oprogramowanie
Bezpieczeństwo
Ułatwienia dla
Ucznia
Szkoły
Uczniów
Nauczycieli
Komputer narzędziem i środkiem niekoniecznie przedmiotem nauczania
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Przygotowanie infrastruktury szkoły
Infrastruktura
Sprzęt, sieć i
oprogramowanie
Bezpieczeństwo
Ułatwienia dla
Ucznia
Szkoły
Uczniów
Nauczycieli
Komputer narzędziem i środkiem niekoniecznie przedmiotem nauczania
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Bezpieczeństwo
Uczeń, nauczyciel, szkoła…
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Klasyfikacja występujących zagrożeń
• fizyczne - wzrok, postawa
• psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość
oderwana od życia, zachwianie relacji z innymi ludźmi
• moralne - łatwy dostęp (niekontrolowany) do informacji
(np. instrukcja budowy bomby, pornografia)
• społeczne - zachowania nieetyczne, zachowania
kryminalne /anonimowość powodująca brak hamulców/
• intelektualne
– „szok informacyjny”
– bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny.
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Odpowiedzialność szkoły za zabezpieczenie…
•
•
•
•
dostępu dzieci do materiałów niepożądanych
danych uczniów, nauczycieli (m.in. danych wrażliwych)
danych publikowanych w sieci (na szkolnym serwerze)
swojej sieci ogólnie, czyli
– danych w niej zamieszczanych przed dostępem (jak wyżej)
– utrzymanie ciągłości działania sieci
– przed włamaniem i kryminalnym wykorzystaniem
• edukacji dzieci i rodziców na temat zagrożeń, w tym
cyberprzemocy
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Podstawowe środki ochrony
• Indywidualne konta dla uczniów, nauczycieli i
administracji
Uwaga: bez przesady
• Rozdzielona sieć administracyjna i edukacyjna
Polityka haseł nie może
być zbyt restrykcyjna
• Prowadzenie logów (dzienników)
Bezpieczeństwo a rozsądek
– Dostępu do sieci Internet z (całej) szkoły
Najbezpieczniejsza sieć…
…to sieć odłączona
– Dostępu do sieci / serwera szkoły z sieci Internet
• Stosować firewall i antywirus
• Wprowadzenie automatów chroniących dostęp uczniów
do materiałów niepożądanych
Warunek konieczny, ale…
Sam automat
• Edukacja uczniów i rodziców (demonstracja
na to za mało, a
czasem nawet za wiele… Czemu?
przykładach)
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Skąd je wziąć?
• Wykorzystać posiadane serwery (np. SBS2003)
– Centralne repozytorium kont uczniów i nauczycieli
– Wbudowany i uruchomiony system firewall oraz logi
– Możliwość centralnego zarządzania blokadami treści niepożądanych
(BlackLists)
• Stosować narzędzia i rozwiązania ułatwiające i automatyzujące
konfigurację i zarządzanie
• Stosować mechanizmy wbudowane
– Klasyfikatory treści (systemowe, wyszukiwarek)
– Zapory systemowe
• Wyposażyć komputery w antywirus oraz oprogramowanie typu
Cenzor, Opiekun ucznia, itd..
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Przygotowanie infrastruktury szkoły
Infrastruktura
Sprzęt, sieć i
oprogramowanie
Bezpieczeństwo
Ułatwienia dla
Ucznia
Szkoły
Uczniów
Nauczycieli
Komputer narzędziem i środkiem niekoniecznie przedmiotem nauczania
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Ułatwienia
Uczeń, nauczyciel, szkoła…
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Jak ułatwiać pracę uczniom i kiedy?
Przykłady:
• Tworzyć skróty do używanych aplikacji (np. na pulpicie)
• Ukrywać aplikacje nieużywane (np. w menu Start)
• Upraszczać logowanie nie rezygnując z indywidualnych kont – to
element edukacji w zakresie bezpieczeństwa!
• Tworzyć listy skrótów do stron i aplikacji internetowych (np.
wykorzystując mechanizm ulubionych)
• Ustawiać stronę startową i/ lub aplikacje w autostarcie
• Stosować mechanizmy automatycznego zapisywania
Kiedy ułatwiać?
Zawsze, gdy upraszczany element nie jest
przedmiotem nauczania, a jego środkiem…
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Przygotowanie infrastruktury szkoły
Infrastruktura
Sprzęt, sieć i
oprogramowanie
Bezpieczeństwo
Ułatwienia dla
Ucznia
Szkoły
Uczniów
Nauczycieli
Komputer narzędziem i środkiem niekoniecznie przedmiotem nauczania
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Sprzęt, sieć i
oprogramowanie
Źródła i konfiguracja…
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Jaki sprzęt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komputery (dostosowane do wieku i potrzeb uczniów)
Projektory multimedialne
Ekrany i/ lub tablice multimedialne
Mikrofony
Kamerki internetowe
Aparaty fotograficzne
Dyktafony
Sprzęt sieciowy (w zależności od możliwości i potrzeb)
SŁUCHAWKI – NIE!
…
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Skąd wziąć sprzęt i oprogramowanie?
• Należy korzystać z ofert i promocji – na przykład:
–
–
–
–
School Agreement
Nowy początek
„Dziesięciopak” Office 2007
Ceny edukacyjne…
• Korzystać z rozwiązań bezpłatnych
– Niekiedy lepszych od komercyjnych
– Często wymagających większego nakładu pracy…
– W wielu przypadkach uzupełniających rozwiązania
komercyjne
• Także z drugiej ręki, programów pilotażowych itp.
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Pomoc i materiały
Czyli pytamy, co możemy dla Was
jeszcze zrobić 
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Jaką pomoc oferujemy?
• Nowy serwis Internetowy zawierający m.in.
– Instrukcje (w tym multimedialne samouczki) w zakresie
konfiguracji pojedynczych komputerów, pracowni, serwerów
– Materiały na temat bezpieczeństwa
– Porady w zakresie budowy infrastruktury sieciowej
– Odsyłacze do innych serwisów związanych z w/w tematyką
http://sbs.oeiizk.edu.pl/zintegrowane
• Bezpłatne konsultacje co tydzień w siedzibie OEIiZK
• Szkolenia dla opiekunów komputerów i pracowni w
których odbywają się zajęcia komputerowe dla NZ
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Bezpłatne konsultacje
•
•
•
•
•
Dla opiekunów pracowni / komputerów dla NZ
Raz w tygodniu, rano lub popołudniu
Już w wakacje ruszamy!
Od września stały dyżur popołudniowy
Szczegóły i aktualności na stronie:
http://sbs.oeiizk.edu.pl/zintegrowane
• Miejsce: Nowogrodzka 73, Warszawa, pokój nr 5
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Szkolenia
• Dla opiekunów pracowni / komputerów kontrolowanych przez
serwer SBS 2003
• Dla opiekunów pracowni / komputerów niezależnych od serwera
i jego konfiguracji
• W formie 40 godzin lekcyjnych
–
–
–
–
5 spotkań od poniedziałku do piątku w godzinach (od rana)
8 spotkań, jeden dzień w tygodniu (popołudniu)
5 spotkań, jeden dzień w tygodniu (od rana)
2 spotkania sobotnio-niedzielne (od rana)
• Ruszamy we wrześniu!
• Programy niedługo na stronie
http://sbs.oeiizk.edu.pl/zintegrowane
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Ważne…
Przygotowanie i utrzymanie
infrastruktury i związana z tym
praca…
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Kto, kiedy, ile czasu… spędzi by przygotować…
• Przygotowanie komputerów /pracowni/ na
potrzeby nauczania zintegrowanego to
spora praca
– Należy przygotować wymagania przed rozpoczęciem
semestru (minimalizować czas)
– Sprawdzić wprowadzane zmiany i instalowane
programy przed zajęciami
– Po zakończeniu i/ lub w trakcie semestru nanosić
poprawki
– Modyfikować i uzupełniać wymagania przed każdym
semestrem
– Pamiętać o skali… (m.in. o liczbie komputerów)
i konieczności przygotowania sprzętu (np. sieci)
Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Czy są pytania?
[email protected]
http://sbs.oeiizk.edu.pl/zintegrowane
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Dziękuję za uwagę
[email protected]
http://sbs.oeiizk.edu.pl/zintegrowane
Download