Pan - Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno

advertisement
PROGRAM –
propozycja – 14.04.2014*
Konferencja
„Niemcy w Polsce –
Skutki postępowania władz komunistycznych wobec ludności
niemieckiej w Polsce”
30.05-31.05.2014, Góra św. Anny, Dom Pielgrzyma
30 maja 2014
17.00 – 17.15
Otwarcie konferencji i powitanie gości i uczestników
Bernard Gaida Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce
17.30 – 18.30
Referat wprowadzający:
prof. Piotr Madajczyk Polityka państwa i kościołów wobec ludności
niemieckiej w latach 1945–1989
18.30 – 19.00
Dyskusja
19.00 – 20.00
Kolacja
od 20.00
Film dokumentalny
31 maja 2014
9.00 – 9.10
Otwarcie drugiego dnia konferencji
Bernard Gaida
9.10 – 9.50
dr. Robert Żurek Kościół katolicki a stosunki polsko-niemieckie 1945-1956
9.50 – 10.30
Michael Walter Polityka kościoła katolickiego wobec Niemców w Polsce
10.30 - 11.10
Peter Kirsch Polityka państwa wobec kościoła augsbursko-ewangelickiego
w Łodzi i okolicach w latach 1945-89
Konferencja zrealizowana ze środków Ministerstwa Spraw Zewnętrznych RFN i Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji
11.10 – 11.25
Przerwa kawowa
11.25 – 12.05
ks. infułat Paweł Pyrchała Zarzuty proniemieckości wobec księży
katolickich na Górnym Śląsku
12.05 – 12.40
dr Bernard Linek Odniemczanie na Górnym Śląsku po 1945 r. – Kościół
katolicki jako podmiot i obiekt praktyk antyniemieckich
12.40 – 13.00
Dyskusja
13.00 – 14.00
Obiad
14.00 – 14.40
dr Ewa Pogorzała Polityka oświatowa państwa polskiego wobec ludności
niemieckiej w latach 50.
14.40 - 15.20
dr Sebastian Rosenbaum Działania Służby Bezpieczeństwa wobec
kultywowania i prób nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku
15.20 – 15.35
Przerwa kawowa
15.35 – 18.30
Świadkowie czasu (Impulsreferate)
Detlef Rach – Situation in Stolp und Umgebung (ev. Kirche und Schule)
Benedykt Reszka – Gdingen
Peter Jeske – Köslin
Gerard Krause – Stettin
Jürgen Gretschel – Die deutsche Schule in Liegnitz
Martin Reichert/Doris Stempowski – Die deutsche Schule in Waldenburg
18.30 – 19.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji
19.00 – 19.45
Kolacja
20.00
Koncert w Bazylice na G. św. Anny
*Zastrzegamy sobie prawo zmian w programie
Konferencja zrealizowana ze środków Ministerstwa Spraw Zewnętrznych RFN i Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji
1 czerwca 2014
Pielgrzymka mniejszości narodowych na G. św. Anny
Motto pielgrzymki –
09.45 – 10.50
10.50 – 11.00
Wspólne modlitwy w intencji rodzin, dzieci i młodzieży
Pozdrowienie pielgrzymów
Ojciec gwardian Błażej Bernard Kurowski
11.00 – 12.30
Uroczysta suma
14.30
Nabożeństwo ku czci św. Anny
Konferencja zrealizowana ze środków Ministerstwa Spraw Zewnętrznych RFN i Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji
Download