Usługi internetowe

advertisement
Usługi internetowe
1
Tematyka wykładu
• Jaka jest geneza Internetu?
• Z jakich usług można korzystać w
Internecie?
• Jak działają usługi internetowe?
• Jak są katalogowane zasoby Internetu?
• Jakich skutecznie szukać informacji?
2
Co to jest Internet?
• Internet jest siecią rozległą – składa się z
wielu połączonych samodzielnej
administrowanych sieci komputerowych.
Dane między sieciami lokalnymi są
przesyłane za pomocą szybkiej sieci
szkieletowej.
3
Architektura „klient - serwer”
• Serwer to komputer, który udostępnia
innym komputerom w sieci swoje zasoby
(np. rozkład jazdy pociągów z którego
korzystają użytkownicy komputerów).
• Klient to komputer, który korzysta z
zasobów serwerów na przykład komputer
domowy, który łączy się poprzez sieć z
serwisami informacyjnymi.
4
Geneza Internetu
• RAND Corporation - badania nad
możliwościami dowodzenia i łączności w
warunkach wojny nuklearnej.
• Powstanie ARPA-net
• Pakietowy system przesyłania danych
• Równorzędne traktowanie komputerów w
sieci
• W 1969 roku połączono siecią cztery
amerykańskie centra akademickie
5
Rozwój Internetu
• W 1991 roku do Internetu przyłączonych było
ponad 5000 sieci. Grupowały one około 700
tysięcy komputerów. Korzystało z nich około 4
mln użytkowników. Dziesięć lat później dostęp
do sieci miało już ponad 300 mld ludzi.
• Obecnie - możliwość dostępu do informacji z
dowolnego miejsca – WAP
• mobilny Internet za pomocą urządzeń typu PDA i
MDA
6
Urządzenia MDA
•
•
•
•
•
• możliwość wgrania dodatkowych
aplikacji
• waga poniżej 200 gramów
• wyświetlacz TFT (ang. Thin Film
Transistor)
• kilka gier
• kalendarz
• Zdalna łączność z bazami danych
•
•
•
edycja plików tekstowych (edytor
Pocket Word),
edycja arkuszy kalkulacyjnych
(MS Excel),
dostęp do poczty elektronicznej
(MS Outlook),
przeglądanie stron WWW
(Internet Explorer),
bezprzewodową łączność z
drukarką,
robienie i przeglądanie zdjęć z
automatyczną kontrolą
naświetlania,
rejestrowanie i odtwarzanie
plików dźwiękowych i wiedeo,
łączność bezprzewodową
(bluetooth, WLAN)
7
Usługi Internetu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WWW,
poczta elektroniczna,
grupy dyskusyjne, ,
IRC,
FTP,
komunikatory,
P2P, Telnet,
bankowość i handel elektroniczny,
wideokonferencje.
8
www
• WWW, (ang, World Wide Web), to
powszechnie wykorzystywany przez
użytkowników komputerów system
powiązanych ze sobą informacji
udostępnianych w Internecie jako tzw.
strony, zawierających dane w postaci
hipertekstu, a także hipermediów.
9
Odsyłacze hipertekstowe
• Na stronach WWW znajdują się odnośniki
do innych stron określane jako odsyłacze,
hiperłącza, hiperlinki, linki.
Przykład:
<a href=”cwiczenia.html”>Ćwiczenia komputerowe</a>
<a href="#cwicz">Ćwiczenia relaksujące</a>
.
.
.
<a name="cwicz">Opis ćwiczeń relaksujących</a>
10
Poczta elektroniczna
• należy do najstarszych internetowych.
Polega na przesyłaniu między
użytkownikom sieci informacji (listów) w
postaci elektronicznej. Do listów
elektronicznych można dołączać pliki
zawierające teksty, programy, zdjęcia,
muzykę, a nawet krótkie filmy.
• jest podstawą do realizacji innych usług
11
Grupy dyskusyjne
• internetowy odpowiednik tablicy ogłoszeń
– e-mailowe listy dyskusyjne
– grupy funkcjonujące w hierarchii Usenetu
– grupy dyskusyjne dostępne przez strony
WWW - które są często zwane też forami
dyskusyjnymi
– intranetowe grupy dyskusyjne - dostępne
tylko w ramach sieci lokalnej danej instytucji
lub firmy.
12
Listy dyskusyjne
• Usługa ta umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej do
grupy osób zainteresowanych danym zagadnieniem.
Nadawca nie wie, kto przeczyta jego list. Informacja
przesłana do serwera grupy dyskusyjnej staje się ogólnie
dostępna.
• Przykłądowy adres listy dyskusyjnej:
pl.rec.turystyka.tramping
• Dokładny opis jak zapisać się do grupy dyskusyjnej
można znaleść pod adresem:
http://www.projekt.gammanet.pl/book/naukom/strony/1/i/2
07.html
13
Usenet
• to ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z
którego można korzystać przez Internet. Składa
się on z tysięcy grup tematycznych
• Wiadomości użytkownicy wysyłają do serwerów
Usenetu
• Wiadomości są przechowywane na serwerach i
osoby zainteresowane muszą je ściągnąć z
serwera za pomocą odpowiedniego programu
14
Grupy dyskusyjne na stronach www
• Inaczej zwane
„fora dyskusyjne”
• Przykład: grupy
dyskusyjne
Google
• Możliwość
przeszukiwania
według kategorii
lub z pomocą
słów kluczowych
15
IRC
Internet Relay Chat
– internetowe
pogaduszki – usługa
umożliwiająca
rozmowę na bieżąco
z kilkoma
użytkownikami
Internetu
jednocześnie.
16
FTP
• Usługa umożliwiająca
przesyłanie plików
poprzez sieć
komputerową przy
użyciu protokołu FTP
(ang. File Transfer
Protocol - protokół
transmisji plików).
• Popularny klient FTP program Windows
Commander
17
Komunikatory
• Komunikator internetowy (ang. Instant
Messenger) jest programem służącym do
wymiany informacji przez dwóch aktywnych
użytkowników Internetu, którzy wiadomości
wpisują z klawiatury.
• wbudowane dodatkowe opcje, na przykład
możliwość przesyłania plików, prowadzenia
rozmów głosowych lub jednoczesnej rozmowy
więcej niż dwóch osób.
18
P2P
• Programy P2P służą do wymiany plików. Odbywa się
ona pomiędzy komputerami użytkowników. Zadaniem
serwera centralnego jest indeksowanie udostępnianych
zasobów, rejestrowanie użytkowników, realizacja usług
dodatkowych (np. czat).
• Popularnymi próg P2P są: eMule, Bearshare, LimeWire,
DirectConnect.
• P2P (ang. Peer to Peer - równoprawny z
równoprawnym) – oznacza techniki umożliwiające
łączenie komputerów między sobą, zapewniające
obydwu stronom ró1)norzędne prawa (w przeciwieństwie
do modelu Klient-serwer).
19
Telnet
• protokół służący do zdalnej pracy na
innych komputerach w sieci. Umożliwia
łączenie się i wydawanie poleceń prawie
tak samo jak w przypadku bezpośredniego
dostępu do klawiatury połączonej z
maszyną.
20
Wideokonferencje
• Wideokonferencja to połączenie
telekomunikacyjne, umożliwiające
jednoczesne przekazywanie ruchomego i
głosu między użytkownikami znajdującymi
się w różnych miejscach. Opcjonalnie
stosowane jest również przesyła danych.
21
Usługi porządkowania zasobów
sieci globalnej Internet
• zbieranie informacji o nowych stronach,
• aktualizowanie informacji na temat
zasobów już dodanych do bazy danych,
• udostępnianie zgromadzonych informacje
w użytecznej formie.
22
Poszukiwania metod uporządkowania
zasobów Internetu doprowadziły
do powstania:
•
•
•
•
portali,
wortali
katalogów,
wyszukiwarek.
23
http://www.netsprint.pl/serwis/
24
www.google.pl – zaawansowane wyszukiwanie
25
Podsumowanie
• Poszukując informacji, powinniśmy
skorzystać z kilku katalogów oraz
wyszukiwarek. Stosują one inne zasady
oceny stron. Różny jest też czas
aktualizacji baz danych. Mimo że
wpisujemy identycznie zapytania,
uzyskujemy różne odpowiedzi.
26
Download