Pytania testowe z Pomocy Przedmedycznej

advertisement
POMOC PRZEDMEDYCZNA
Pytania testowe
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI
WARSZAWA, MARZEC 2013
Pytania testowe z pomocy przedmedycznej
Pytanie 1:
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u
poszkodowanego (dorosłego)?
A. chwycę poszkodowanego za barki i lekko
potrząsając zapytam np. „Co się stało?”
B. poklepię go po twarzy
C. poleję wodą
Pytanie 3:
Bezpośrednio na ranę należy położyć:
A. watę
B. ligninę
C. jałową gazę
Pytanie 5:
U dziecka z wieku przedszkolnym masaż serca
prowadzi się:
A. jednym palcem na środku klatki piersiowej
B. dwoma palcami na środku klatki piersiowej
C. jedną ręką na środku klatki piersiowej
Pytanie 7:
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego
oddychania rozpoczynamy od:
A. 30 uciśnięć klatki piersiowej
B. 2 oddechów ratowniczych
C. 5 oddechów ratowniczych
Pytanie 9:
Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega
na:
A. schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą
B. przemyciu rany spirytusem
C. posmarowaniu rany tłustym kremem
Pytanie 11:
W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa
szyjnego należy:
A. odchylić głowę ku tyłowi by usprawnić
oddychanie
B. przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne
miejsce i bezpiecznie ułożyć
C. rozpocząć czynności reanimacyjne jeżeli
ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego
tętna i nie oddycha
Pytanie 2:
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia
dochodzi do nieodwracalnych zmian w
centralnym układzie nerwowym po:
A. 10 min.
B. 1 min.
C. 4 min.
Pytanie 4:
Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
A. wycieku krwistej wydzieliny z ucha
B. krwotoku
C. zmiażdżeniu kończyny
Pytanie 6:
Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:
A. jedną ręką
B. dwoma palcami
C. dwoma rękami
Pytanie 8:
Przy podejrzeniu złamania kończyny należy
unieruchomić:
A. wyłącznie najbliższy złamaniu staw
B. jedynie samo miejsce złamania
C. miejsce złamania i najbliższe stawy
Pytanie 10:
Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych
oddechów u poszkodowanych wynosi:
A. 30:2
B. 2:30
C. 1:5
Pytanie 12:
W przypadku uczestniczenia w wypadku
drogowym w którym są poszkodowani,
kierujący pojazdem powinien:
A. zadzwonić pod numer alarmowy i
bezczynnie czekać na służby medyczne
B. podjąć działania zapewniające
bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
C. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca
wypadku
2
Pytania testowe z pomocy przedmedycznej
Pytanie 13:
Pytanie 14:
Na miejscu wypadku samochodowego
znajdujesz odcięty lub urwany palec jadnej z
ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę
część ciała?
A. palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym
worku foliowym, a ten w wodzie z lodem
B. zamrożę
C. pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu
wypadku
Jeżeli ofiara wypadku po odzyskaniu
przytomności chce iść do domu, to należy:
A. namawiać ją do pozostania, bacznie
obserwować i wezwać pomoc medyczną
B. podać jej coś do picia i środki
przeciwbólowe
C. pozwolić jej odejść do domu zalecając
wizytę u lekarza
Pytanie 15:
Pytanie 16:
W przypadku krwawienia z rany podudzia nie
należy:
A. tamować krwawienia gazą
B. unosić krwawiącej kończyny
C. unieruchamiać krwawiącej kończyny
Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u
ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
A. założyć jałowy opatrunek na ranę
B. ułożyć rannego tak, aby zranione miejsce
było jak najniżej
C. przekrwawione opatrunki zdejmujemy i
zastępujemy nowymi, czystymi
Pytanie 17:
Pytanie 18:
Jak długo będziesz prowadził masaż serca i
sztuczne oddychanie?
A. zawsze do momentu przyjazdu pojazdu
zespołu ratownictwa medycznego,
niezależnie od okoliczności
B. przez 5 minut
C. do momentu stwierdzenia, że ofiara
wypadku zaczęła oddychać i powróciło u
niej krążenie
W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u
przytomnej ofiary wypadku?
A. ofiara skarży się na ból, który nasila się przy
głębszym wdechu lub przy poruszaniu się
B. występuje zsinienie skóry w dolnej części
brzucha
C. ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę
Materiał zebrał: Bartosz Komarnicki
Pytania pochodzą z publikacji elektronicznej Dziennik Gazeta Prawna –„ Testy na prawo jazdy”
© e-kierowca sp. z o.o. sp. k.
3
Pytania testowe z pomocy przedmedycznej
POMOC PRZEDMEDYCZNA
Arkusz odpowiedzi
1: A
6: B
11: C
16: A
2: C
7: C
12: B
17: C
3: C
8: C
13: A
18: A
4: B
9: A
14: A
5: C
10: A
15: A
4
Download