zadanie_3 - E

advertisement
PSiO 3
1. Podaj specyfikację zadania i skonstruuj algorytm w postaci funkcji realizujący następujące
operacje:
a. sprawdzanie, czy wszystkie wyrazy w tablicy 10-elementowej liczb rzeczywistych są większe
od 5,
b. sprawdzanie, czy w tablicy 5-elementowej liczb całkowitych znajduje się liczba podzielna
przez 7,
c. sprawdzanie, czy w n - elementowej tablicy zawierającej wartości rzeczywiste znajduje się
liczba różna od 2,
d. sprawdzanie ,czy w 15-elementowej tablicy zawierającej liczby całkowite wszystkie elementy
są nie większe od 11,
e. sprawdzanie ,czy w n-elementowej tablicy zawierającej liczby całkowite znajduje się liczba nie
mniejsza od 20,
f. sprawdzanie, czy w 10-elementowej tablicy całkowitej zawierającej liczby losowe z przedziału
5 do 41 wszystkie elementy są podzielne przez 3,
g. sprawdzanie, czy n-wyrazowy ciąg liczb całkowitych przechowywany w tablicy jest rosnący.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards