Notatki

advertisement
Inżynieria oprogramowania II
Zasady
skutecznego
działania
[email protected]
www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io
Copyright © Jerzy R. Nawrocki
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Wprowadzenie
„7 nawyków skutecznego
działania”
Dr Stephen Covey
15 mln egzemplarzy, 32 języki
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zasady skutecznego działania - Plan wykładu
Ostrz piłę
Dbaj o synergię
Najpierw staraj się zrozumieć
Myśl o obopólnej korzyści
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Zaczynaj mając koniec na względzie
Bądź proaktywny
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zasady skutecznego działania - Plan wykładu
Bądź proaktywny
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Efekt „czip-czip”
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Bądź proaktywny
• Determinizm genetyczny
To przez moich dziadków.
• Determinizm psychologiczny
To przez moich rodziców.
• Determinizm środowiskowy
To przez mojego szefa.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Bądź proaktywny
Pobudzenie
Wolność
wyboru
Wyobraźnia
Odpowiedź
Niezależna wola
Świadomość
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Bądź proaktywny
Proaktywność > być aktywnym
Proaktywność ~ odpowiedzialność
Odpowiedzialność - odpowiedź
Ludzie reaktywni
Są pod wpływem
pogody.
Są podatni na
pochlebstwa.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Ludzie proaktywni
Kierują się wartościami.
Ich reakcje zależą od
pobudzeń, ale duży wpływ
mają wyznawane wartości.
Bądź proaktywny
Język reaktywny
Nic nie poradzę.
Taki już jestem.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Język proaktywny
Mogę zmienić swoje nawyki.
Oczywiście to potrwa, ale jeśli
to ważne ..
Bądź proaktywny
Język reaktywny
Doprowadza mnie do
szału. Wszystko zrobię,
żeby tylko odpłacić
pięknym za nadobne.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Język proaktywny
Panuję nad sobą. Potrafię
ocenić, kiedy ktoś robi coś
źle, a kiedy dobrze.
Bądź proaktywny
Język reaktywny
Na nic nie mam
czasu.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Język proaktywny
Mam za dużo obowiązków.
Muszę coś z tym zrobić ..
Bądź proaktywny
Nastawienie
reaktywne
Obszar
Obszar
wpływu
Troski
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Bądź proaktywny
Obszar
Obszar
wpływu
Troski
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Nastawienie
proaktywne
Bądź proaktywny
Trzy rodzaje problemów:
• Wpływ bezpośredni (zwycięstwa
osobiste)
• Wpływ pośredni (zwycięstwa
publiczne)
• Brak wpływu
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Modlitwa Anonimowych Alkoholików
Panie daj mi
odwagę, bym mógł zmieniać rzeczy, które mogą
i powinny być zmienione,
łagodność, bym akceptował rzeczy, które nie
mogą być zmienione i
mądrość, bym umiał odróżnić jedne rzeczy od
drugich.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zasady skutecznego działania - Plan wykładu
Zaczynaj mając koniec na względzie
Bądź proaktywny
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zaczynaj mając koniec na względzie
Przywództwo = określanie celów + stawianie zadań
Będę:
za 2 lata magistrem
za lat 10 ministrem
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Osobiste przywództwo: kim
chciałbym być ?
Za 3 lata, za 10 lat, ..?
Zaczynaj mając koniec na
względzie.
Zaczynaj mając koniec na względzie
Misja osobista
Kim chcę być ? (charakter)
Co chcę (z)robić ? (dokonania)
Jakie są zasady, na których być i
robić są oparte ?
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zaczynaj mając koniec na względzie
Identyfikacja ról i celów
Error
• Student / Studentka
• Syn / córka
• Chłopak / dziewczyna
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zaczynaj mając koniec na względzie
Wizualizacja
Wszystkie rzeczy są
tworzone dwa razy.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zaczynaj mając koniec na względzie
Afirmacja
Afirmacja ma być:
Bardzo się cieszę (emocje
osobiste), że potrafię (czas
teraźniejszy) bezkonfliktowo
(pozytywnie) rozwiązywać
problemy współpracy w zespole.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
• osobista
• pozytywna
• w czasie teraźniejszym
• wizualna
• emocjonalna
Zasady skutecznego działania - Plan wykładu
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Zaczynaj mając koniec na względzie
Bądź proaktywny
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Klasyczne praktyki zarządzania czasem
• Czytaj wybiórczo
• Miej miejsce na wszystko i
trzymaj wszystko na swoim
miejscu
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Klasyczne praktyki zarządzania czasem
Zarezerwuj sobie czas w ciągu dnia tylko
dla siebie.
Zarezerwuj swój najlepszy czas na ważne
rzeczy.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Klasyczne praktyki zarządzania czasem
Coś przydatnego?
Wytrych do skarbca
Banku Gdańskiego!
• Rób coś przydatnego,
gdy czekasz.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Klasyczne praktyki zarządzania czasem
Obserwuj zużycie czasu.
Stawiaj terminy (deadline).
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Klasyczne praktyki zarządzania czasem
300 stron =
20 dni x 15 stron
Dziel duże zadania na mniejsze.
Każdego dnia kończ
przynajmniej jedną rzecz.
Nie przeciążaj dnia.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Klasyczne praktyki zarządzania czasem
Nie odkładaj na później.
Każdą korespondencję dotykaj tylko raz.
Nie martw się niczym w sposób ciągły.
Później!
Później
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Klasyczne praktyki zarządzania czasem
Skończyć moduł P1
Przygotować się do egz.
Spotkanie z prof.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zrób listę rzeczy do
zrobienia na dany
dzień
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Być skutecznym
Wydajne a skuteczne
zarządzanie czasem
Rzeczy najważniejsze nigdy nie
mogą być na łasce rzeczy
mniej ważnych
- J. .......................
Skuteczne zarządzanie czasem:
J. W. von .........................
1749 - 1832
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
rzeczy pierwsze najpierw
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Być skutecznym
Nie ważne
Ważne
Pilne
Nie pilne
I
II
“Gaszenie pożarów”,
walka z czasem, robienie
rzeczy na wczoraj
Zapobieganie,
planowanie, szkolenia,
penetracja możliwości
III
IV
Przerwania, telefony,
niektóre spotkania, ...
Oglądanie stron www,
niektóre listy dyskusyjne,
gazety, programy TV ..
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Działania w II obszarze
• Identyfikacja ról
I
II
“Gaszenie
Zapobieganie,
pożarów”, walka .. planowanie, ..
• Redagowanie misji
III
IV
Przerwania,
telefony ...
Oglądanie stron
www, listy dysk. ..
• Selekcja zadań
• Szeregowanie zadań
• Codzienne dostosowanie
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Dziękuje, nie.
Promocja tylko dziś
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Aby powiedzieć TAK
zadaniom z obszaru II
musisz nauczyć się
mówić NIE innym,
czasami bardzo pilnym
propozycjom.
Zasady skutecznego działania - Plan wykładu
Myśl o obopólnej korzyści
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Zaczynaj mając koniec na względzie
Bądź proaktywny
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Myśl o obopólnej korzyści
Win / lose =
paradygmat sportowy:
“Przegram. Ty wygrasz.
Zawsze przegrywam.”
“Jeśli wygram, ty
przegrasz.”
Groźba: Skrywane uczucia
nie umierają!
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Myśl o obopólnej korzyści
Wzajemna korzyść.
Mój sukces nie wyklucza
Twojego.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Emocjonalne konto bankowe
Wpłata
Wypłata
Ma
Winien
Uprzejmość
Niegrzeczność
Grzeczność
Brak szacunku
Uczciwość
Ignorowanie kogoś
Dotrzymywanie obietnic Przesadzona reakcja
Gdy jest wzajemne zaufanie, komunikacja jest łatwa.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Emocjonalne konto bankowe
Zrozumienie drugiego człowieka
Wpłata = Wypłata ?
Uniwersalna wpłata:
akceptowanie wartości drugiej osoby
Czyń innym tak, jakbyś chciał by
inni czynili tobie.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Emocjonalne konto bankowe
Zwracaj uwagę na drobiazgi
Duża wpłata
Duża wypłata
Mała uprzejmość Mała nieuprzejmość
Mała grzeczność Mała niegrzeczność
Drobiazgi = Wielkie rzeczy
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Emocjonalne konto bankowe
Dotrzymywanie obietnic
Zrobię ten program
w ciągu tygodnia.
Obietnice i zobowiązania są
bardzo ważne.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Emocjonalne konto bankowe
Wyjaśnianie oczekiwań
Jestem za kapitalizmem.
Chcę być bogaty!
Oczekiwania są niejawne.
Wpłatą jest uczynić je jawnymi.
Niejasne oczekiwania 
potyczki osobowości
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Emocjonalne konto bankowe
Spójność osobowości
Genialne!
Spójność  uczciwość
Brak spójności = dwulicowość
Bądź lojalny wobec nieobecnych.
Ale głupie!
Uprzejmość nie jest brakiem
spójności.
Krytykuj rozwiązanie, nie osobę.
Doceniaj cudzy wysiłek.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Emocjonalne konto bankowe
Przeproś serdecznie, gdy zrobisz błąd
Ma
To był mój błąd.
OK
Myliłem
się
To było niegrzeczne z
mojej strony.
Ludzie z kompleksami nie
potrafią przepraszać.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zasady skutecznego działania - Plan wykładu
Najpierw staraj się zrozumieć
Myśl o obopólnej korzyści
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Zaczynaj mając koniec na względzie
Bądź proaktywny
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Najpierw staraj się zrozumieć ..
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Empatyczna komunikacja
Najpierw staraj się zrozumieć
Poziomy słuchania:
• Ignorowanie
• Udawanie
• Słuchanie wybiórcze
• Słuchanie empatyczne
potem staraj się by cię zrozumiano
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zasady skutecznego działania - Plan wykładu
Dbaj o synergię
Najpierw staraj się zrozumieć
Myśl o obopólnej korzyści
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Zaczynaj mając koniec na względzie
Bądź proaktywny
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Dbaj o synergię
Synergia:
Całość > część1 + .. + częśćn
Synergia:
budowanie na sile i
kompensowanie słabości.
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zasady skutecznego działania - Plan wykładu
Ostrz piłę
Dbaj o synergię
Najpierw staraj się zrozumieć
Myśl o obopólnej korzyści
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Zaczynaj mając koniec na względzie
Bądź proaktywny
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Ostrz piłę
P - Produkcja (złote jaja)
PC - Zdolności produkcyjne (gęś)
Równowaga P / PC
Gęś i złote jaja
P - tworzone oprogramowanie
PC - szkolenia, narzędzia, ..
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Zasady skutecznego działania - Plan wykładu
Ostrz piłę
Dbaj o synergię
Najpierw staraj się zrozumieć
Myśl o obopólnej korzyści
Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Zaczynaj mając koniec na względzie
Bądź proaktywny
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Pytania?
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Ocena wykładu
1. Wrażenie ogólne (1 - 6)
2. Za szybko czy za wolno?
3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego?
4. Co i jak poprawić?
J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania
Download