Energia geotermalna

advertisement
Energia geotermalna
Energia geotermalna
Energia geotermalna to naturalne ciepło Ziemi
skumulowane
w
gruntach,
skałach,
wodach
i parach wypełniających pory i szczeliny skalne.
Na powierzchnię ziemi wydobywa się dzięki
przewodzeniu i konwekcji. Przypuszcza się, że energia ta
jest wynikiem rozpadu pierwiastków promieniotwórczych
w skorupie ziemskiej, któremu towarzyszy wydzielanie
ciepła.
Temperatura wnętrza Ziemi zmienia się wraz
z głębokością i począwszy od jej powierzchni wzrasta
o ok. 30°C na każdym kilometrze.
Źródła energii geotermalnej
Energię ciepła Ziemi pozyskujemy głównie
poprzez wykorzystanie wód geotermalnych, które
występują na głębokości od kilku do kilkunastu
km pod powierzchnią ziemi. Ich wydobycie jest
ekonomicznie opłacalne do głębokości 3km.
Temperatury dochodzą tam nawet do 200°C,
a woda występuje pod postacią gorącej pary.
Energia geotermalna
Sposób wykorzystania wód termalnych do
różnych celów zależy od ich temperatury. Do
produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się
wody w postaci pary o bardzo wysokiej
temperaturze - powyżej 150°C. Wody o niższej
temperaturze stosuje się głównie do ogrzewania
lub
chłodzenia
pomieszczeń,
hodowli
szklarniowej oraz w kąpieliskach i balneologii (?)
Energia geotermalna
Na świecie energię geotermalną wykorzystuje się
głównie do pomp ciepła (stosowanych często
w gospodarstwach domowych do ich ogrzewania).
Aby wykorzystać to ciepło Ziemi, trzeba się
dowiercić do podziemnej wody. W niewielkiej
odległości od otworu czerpalnego wykonuje się
drugi, którym wodę geotermalną - po odebraniu
od niej ciepła - wtłacza się z powrotem do złoża.
Energia geotermalna
Dość rzadkim zjawiskiem geotermalnym są tzw. gejzery,
czyli wybuchająca z głębi ziemi para wodna. Miejscem,
gdzie po raz pierwszy odkryto gejzery jest Islandia.
Proces powstawania gorących fontann opiera się na
ogrzaniu wsiąkającej deszczówki i wód gruntowych przez
skały magmowe, znajdujące się blisko powierzchni.
Skumulowana wewnątrz woda jest przegrzana i przy
niewielkich ruchach tektonicznych, znajduje ujście na
powierzchnię.
Wybuchy gejzerów sięgają nawet 20m.
Gejzer- Islandia
Energia geotermalna
Gejzery występują tylko w kilku rejonach świata.
Największe i najbardziej aktywne miejsce ich
występowania to Park Narodowy Yellowstone
w USA. W dziewięciu nieckach występuje tam
prawie 400 gejzerów, czyli tyle ile razem
w pozostałych częściach kuli ziemskiej.
Gejzer- Yellowstone
Energia geotermalna- zalety
Niezależność od zmiennych warunków pogodowych
i klimatycznych
Źródła nie ulegające wyczerpaniu (odnawialna)
Przyjazna dla środowiska - nie powoduje wydzielania
jakichkolwiek szkodliwych substancji
Urządzenia techniki geotermalnej nie zajmują wiele
miejsca
i
nie
wpływają
prawie
wcale
na
wygląd krajobrazu.
Energia geotermalna-wady
Wysokie (początkowe) koszty inwestycyjne
Eksploatacja energii geotermalnej może powodować
poważne problemy ekologiczne, jeśli z geopłynu zaczną
uwalniać się szkodliwe gazy tj. siarkowodór, który
powinien być pochłaniany w odpowiednich instalacjach,
oraz radon, produkt rozpadu radioaktywnego uranu,
mogący wydobywać się wraz z parą ze studni
geotermalnej.
Korozja instalacji.
Energia geotermalna
Wśród krajów europejskich największe zasoby
energii geotermalnej mają Włochy. Na Węgrzech
są one 6,5 razy, a w Polsce - niemal 85 razy
mniejsze niż w Italii.
W Polsce możliwość wykorzystania ciepła wody
znajdującej się w ziemi posiadają przede
wszystkim okręg szczecińsko-łódzki (region
ciągnący się między tymi dwoma miastami),
grudziądzko-warszawski oraz przedkarpacki.
Download