(a) Zespoły pozyskiwania i produkcji zarodków bydła / Bovine

advertisement
(a)
Zespoły pozyskiwania i produkcji zarodków bydła / Bovine embryo collection and
production teams
POLSKA/ POLAND
Kraj członkowski
/ Member State
Numer
zatwierdzenia
/Approval
number
Data
zatwierdzeni
a
/ Approval
Wykaz zatwierdzonych zespołów pozyskiwania i/lub produkcji zarodków
dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zarodkami i komórkami
jajowymi zwierząt z gatunku bydła (dyrektywa 89/556 /EWG )
List of approved embryo collection and/or production teams (tick as appropriate)
for intra-Community trade in embryos and ova of domestic animals of the bovine
species (Directive 89/556/EEC)
Dane teleadresowe
/ Contact details
Nazwa
/ Name
Pozyskiwanie
/
Collection
Produkcja
/






Production
date
14212401
16092401
04112401
25.04.2006
22.08.2008
01.12.2008
Gabinet
Weterynaryjny
Rozrodu
Zwierząt
lek wet. Marzena
Skowron
Embrio Bio Tech
przy
Małopolskim
Centrum
Biotechniki Sp. z
o.o. w Krasnem
Stacja
Inseminacyjno
Hodowlana w
Karczowie
lek wet.
Sławomir Gołyś
Zespół
Embriotransferu
przy
Ośrodku
Hodowli
Zarodowej
Osięciny Sp. z
o.o.
lek wet.
Włodzimierz
Grzelak
 Żółwin, ul. Świerkowa 16;
05-807 Podkowa Leśna
 +48(022) 798 13 93
mobile +48 501 568 830

@
www.rozrod-koni.pl
 Karczów,
ul. Dąbrowska 1;
49-120 Dąbrowa
 +48 (077) 466 84 08
mobile +48 502 024 063

@ [email protected]
www
 Osięciny,
ul. Włocławska 2;
88-220 Osięciny
 +48 (54) 265 00 64
 +48 (54) 265 00 64
@ [email protected]
www
01.01.
2010
Wersja
/
Version
Uwagi
/
Remark
s
20072401 20.07.2009
Stacja Hodowli
I Unasieniania
Zwierząt Sp z
o.o. w
Bydgoszczy
Oddział w
PiątnicyOśrodek
Embriotransferu
lek wet. Marek
Rutkowski
 ul. Czarnocka 56;
18-421 Piątnica
 /  +48 (86) 216 49 75
 +48 (86) 219 13 60
@ [email protected]
www


Download