Ewolucja Gwiazd

advertisement
Ewolucja Gwiazd
Gwiazda
Gwiazda jest to ogromna kula
gorącego, świecącego gazu.
Parametry gwiazdy, takie jak
barwa, temperatura, rozmiary
i jasność bywają bardzo
zróżnicowane, gdyż zależą od
jej masy i od wewnętrznych
zmian, jakie występują w
poszczególnych gwiazdach
na kolejnych etapach
ewolucji.
Barwy gwiazd
Obserwując gwiazdy można zauważyć, iż
mają różne kolory. Rigel jest niebieski,
Syriusz biały, Słońce żółtawe, Aldebaran
pomarańczowy, Betelgeuse czerwona. Kolory
te wskazują na różnicę temperatur
powierzchni. Gwiazdy niebieskie są gorętsze
niż białe, a białe chłodniejsze niż żółte. Te z
kolei są gorętsze niż pomarańczowe, a
najchłodniejsze są czerwone.
Dlaczego gwiazdy świecą
Gwiazdy świecą, bo temperatura w ich
wnętrzach sięga milionów stopni. W
każdej gwieździe energia pod postacią
ciepła (przypadkowego ruchu cząstek)
przepływa od środka gwiazdy w
kierunku powierzchni, skąd zostaje
wypromieniowana.
Świecące gwiazdy
Ewolucja Gwiazd
Gwiazdy rodzą się, świecą przez miliony czy
miliardy lat, a następnie umierają. Ewolucja
gwiazdy składa się z kilku etapów, podczas
których wielkość i temperatura gwiazdy
ulegają gwałtownym zmianom. Długość życia
i przebieg ewolucji zależą głównie od masy
gwiazdy. Im większa masa, tym szybciej
gwiazda zużywa zawarte w niej gazy w
reakcjach jądrowych i tym szybciej umiera.
Najbardziej masywne gwiazdy żyją kilka
milionów lat; gwiazdy o mniejszej masie
mogą świecić kilkadziesiąt miliardów lat.
Schematy ewolucji gwiazdy
Cykl życia Słońca
Narodziny gwiazdy
Gwiazdy rodzą się grupowo wewnątrz obłoków
gazowo-pyłowych. Proces ten zaczyna się, gdy
w obłoku wystąpi lokalna fluktuacja gęstości, na
przykład wywołana przez falę uderzeniową,
powstałą po wybuchu supernowej. Pod
wpływem własnej grawitacji obszar
podwyższonej gęstości zapada się, staje się
coraz gęstszy i gorętszy, by ostatecznie, po
zapoczątkowaniu reakcji jądrowych, przeobrazić
się w jedną lub więcej gwiazd. Początkowo obłok
gazu i pyłu ma temperaturę kilka stopni powyżej
zera bezwzględnego (-273,15 ºC). We wnętrzu
gwiazdy temperatura wynosi co najmniej 10
milionów stopni.
Obszar tworzenia się gwiazd
Śmierć gwiazdy
Gwiazda wchodzi w schyłkową fazę ewolucji, gdy
reakcje syntezy jąder w jej wnętrzu ustaną, przez co
jej struktura staje się niestabilna. Gwiazda o
stosunkowo małej masie spala swoje paliwo jądrowe
powoli, przez miliardy lat, a następnie przekształca
się w czerwonego olbrzyma, by w końcu rozpaść
się, tworząc mgławicę planetarną wokół białego
karła. Gwiazda o dużej masie zużywa paliwo
szybciej, w ciągu milionów lat, a następnie
przekształca się w nadolbrzyma, by wybuchnąć w
postaci supernowej, po której pozostaje gwiazda
neutronowa lub czarna dziura.
Śmierć gwiazdy
Download