dermovate - lapteka.com.pl

advertisement
DERMOVATE
PŁYN
DO STOSOWANIA
NA OWŁOSIONĄ
SKŁAD:
17-propionian
klobetazolu 0,05%
isopropylowy
BP, wodorotlenek
sodu BP.
SKÓRĘ
GŁOWY
jako substancja
POSTAĆ
FARMACEUTYCZNA:
Dermovate
stosowania na owłosioną skórę głowy.
aktywna,
płyn jest preparatem
WSKAZANIA:
Steroidowrażliwe
choroby zapalne skóry owłosionej
ca czy trudne w leczeniu postacie
egzemy, w których zawiodło
leczenie słabszymi preparatami steroidowymi.
karbomer
BP, alkohol
farmaceutycznym
do
glowy, takie jak: luszczystosowane
dotychczas
PRZECIWWSKAZANIA:
Lek jest przeciwwskazany
w przypadkach:
tępujących
u dzieci poniżej jednego roku życia włącznie z zapaleniami
skóry owłosionej głowy, nadwrażliwości
na składniki preparatu.
chorób skóry wysskóry, zakażeniach
OSTRZEŻENIA:
Chronić oczy!
Płyn łatwopalny.
Nie nanosić płynu ani nie suszyć włosów w bezpośredniej
bliskości ognia.
Nie stosować pod opatrunkiem
okluzyjnym.
Należy wystrzegać się ciągłego, długotrwałego
leczenia preparatem
Dermovate płyn, szczególnie u niemowląt i małych dzieci, u których w
krótkim czasie może dojść do zablokowania
osi podwzgórze - przysadka - nadnercza, nawet
bez stosowania
okluzji. W przypadku leczenia zmian skórnych, które są zakażone, należy
dodatkowo stosować preparaty przeciwbakteryjne.
Pojawienie się cech rozszerzającego
się
zakażenia bakteryjnego,
w trakcie prowadzonej
miejscowo steroidoterapii,
jest wskazaniem
do jej natychmiastowego
przerwania i podania pacjentowi leków przeciwbakteryjnych
ogólnie.
Ciąża: Miejscowe
stosowanie
preparatów
steroidowych
u ciężarnych
zwierząt
może
powodować wady rozwojowe płodu. Nie dowiedziono
podobnej zależności
u ludzi. Niemniej
nie zaleca się stosowania
miejscowego
steroidów w dużych ilościach i na dużych powierzchniach u kobiet w ciąży. ( Kategoria "B" )
OSTRZEŻENIA
SPECJALNE:
Stosować
tylko pod kontrolą
lekarską.
DAWKOWANIE
I SPOSÓB
STOSOWANIA:
Niewielką iloscią preparatu należy pokrywać
miejsca chorobowo zmienione dwa razy dziennie, aż do uzyskania poprawy. Podobnie, jak
przy miejscowym stosowaniu
wszystkich steroidów o wysokiej mocy, po uzyskaniu poprawy
leczenie
należy przerwać.
Jeżeli niezbędne
jest dalsze leczenie steroidami,
to można
następnie
stosować
preparaty
steroidowe
o mniejszej
sile działania.
Podczas leczenia
Oermovate płynem nie stwierdza się uszkodzeń ani zmian struktury włosów.
1. Zdjąć osłonę końcówki. Końcówkę skierować
pomiędzy pasma włosów nad zmienioną
chorobowo skórę głowy.
2. Nacisnąć
delikatnie
flakon i dokladnie
pokryć płynem skórę. Pojawiające
się uczucie
chłodu w miejscu zastosowania
płynu jest związane z jego parowaniem.
Aktywne składniki
płynu pozostają jednak w miejscu jego zastosowania.
3. Jeżeli wskazane jest przenikanie
leku w głąb skóry, można masować opuszkami palców
miejsca zmienione chorobowo.
Jeżeli zamierza się myć głowę, to lek należy zastosować po umyciu włosów.
Stosowanie
Dermovate-plyn
na inne okolice ciała, poza owłosioną
skórą głowy, należy
skonsultować
z lekarzem.
DZIAŁANIA
NIEPOŻĄDANE:
Przedłużające
się leczenie oraz stosowanie
opatrunków
okluzyjnych,
może prowadzić
do miejscowych
zmian zanikowych
skóry (ścieńczenie
i rozstępy). Podobnie jak w przypaku innych preparatów steroidowych
stosowanych
miejscowo, długotrwale
na dużych powierzchniach,
lub w dużych dawkach,
dojsć może do
dużego wchłaniania
preparatu i wystąpienia
objawów hyperkortyzolemii.
To samo dotyczy
dzieci otrzymujących
odpowiednio
zmniejszoną dawkę leku. Dermovate plyn jest zazwyczaj
dobrze tolerowany,
niemniej pojawienie się objawów świadczących
o uczuleniu na składniki
preparatu stanowi wskazanie do natychmiastowego
przerwania jego stosowania.
PRZEDAWKOWANIE:
Wystąpienie
ostrego przedawkowania
leku jest mało prawdopodobne. W przypadku przewleklego,
nadmiernego
dawkowania,
bądż nieprawidłowego
użycia
mogą pojawić się cechy hyperkortyzolemii.
W takiej sytuacji należy natychmiast
przerwać
stosowanie steroidów.
PRZECHOWYWANtE:
Przed zastosowaniem
łeku sprawdzić
Nie stosować leku po terminie podanym na opakowaniu.
Przechowywać
w temperaturze
poniżej 30' C.
Lek przechowywać
w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Glaxo
datę ważnosci.
GLAXO Sp. Z 0.0. 00-141 Warszawa, Al. Jana Pawła 1134,fax (O 22) 24 7129, tlx 817407 GXMWPL
Dział Informacji Naukowej 2471 32, Dział Handlowy: 24 74 25
przed
nową
postacią
DERMOVATE
propionian klobetazolu
0.05%
•
płyn na owłosioną
Intensywnie promowany wśród dermatologów:
v
Wizyty reprezentantów
Glaxo wśród dermatologów
V Ogłoszenia w prasie medycznej
V Próbki preparatu rozdawane dermatologom
V Wysyłka informacji pocztą
•
skórę głowy
Dermovate
ZaUUft~la",
...
PI,n
Preparat znajduje się na 3 liście odpłatności
i jest wydawany na receptę lekarską.
OERMOVATE
Opakowania
płyn
25 mi, 50 mi
krem, maść
25 g
~/~vn
Ulul\u
d.
stOS ••••
la
skór,
, o.'nlon~
,
Na
Sp. z 0.0. 00-141 Warszawa, Al. Jana Pawła 1134, fax (O 22) 24 7129, tlx 817407 GXMWPL
Dział Informacji Naukowej: 24 71 32, Dział Handlowy: 24 74 25
Download