EUGENOL instrukcja użycia

advertisement
EUGENOL
Płyn do zarabiania past
Skład: Eugenol 100%
Opakowanie: buteleczka z oranżowego szkła zawierająca 20 ml wyrobu
Zastosowanie:
EUGENOL stosowany jest jako płyn do zarabiania past służących do wypełniania kanałów
korzeniowych oraz materiałów do czasowego wypełniania ubytków i past do pokrycia pośredniego
miazgi zębowej. Stosowany głównie w połączeniu z tlenkiem cynku.
Ma właściwości znieczulające, przeciwzapalne oraz gojące.
Sposób użycia:
Jako cement tlenek cynku/eugenol:
Umieścić na płytce szklanej, 2 lub 3 krople Eugenolu i dodać tlenek cynku mieszając do otrzymania
wymaganej konsystencji.
Wprowadzać do ubytku stopniowo, warstwami, kondensować materiał w kierunku ścian ubytku.
Postępować zgodnie z instrukcją użycia wyrobu Zinc Oxide.
Przeciwwskazania:
EUGENOL nie powinien być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.
Nie stosować pod kompozyty, ponieważ eugenol zaburza polimeryzację.Nie stosować u kobiet w
ciąży.
Ostrzeżenia:
Może powodować podrażnienia skóry.
Działa drażniąco na błony śluzowe jamy ustnej. W razie kontaktu spłukać natychmiast wodą.
Wyrób ma działanie drażniące na oczy. W razie kontaktu natychmiast spłukać dużą ilością wody i
skontaktować się z lekarzem
W razie spożycia nie zmuszać do wymiotów. Wypić dużą ilość wody. Skontaktować się z lekarzem.
Środki ostrożności:
Podczas pracy z wyrobem stosować koferdam.
Stosować rękawiczki, okulary ochronne i odzież ochronną.
Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnym opakowaniu, w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze 2-25 °C.
Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA
Wytwórca
PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 18/145, Polska
Tel/fax 00048 15 842-35-85
0434
Download