Zwalczanie chorób drobiu

advertisement
Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy
Instytut Badawczy
\
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
SZKOLENIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 2014-2018
.
„Zwalczanie chorób drobiu”
Program szkolenia
I dzień
Choroby drobiu podlegające obowiązkowi zwalczania
9:00 – 10:30
Grypa ptaków – Etiologia, epidemiologia,
symptomatologia i patologia
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 11:30 Grypa ptaków – Zwalczanie i zapobieganie
11:30 – 12:15 Grypa ptaków – Realizacja krajowego programu
monitorowania zakażeń wirusami grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich w 2017
12:15 – 13:00 Rzekomy pomór drobiu – Etiologia, epidemiologia,
symptomatologia i patologia
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 14:45 Grypa ptaków i rzekomy pomór drobiu – Diagnostyka
14:45 – 15:30 Rzekomy pomór drobiu – Zwalczanie
i zapobieganie
Choroby drobiu podlegające obowiązkowi rejestracji
15:30 – 16:15 Zakaźne zapalenie oskrzeli kur
II dzień
Choroby drobiu podlegające obowiązkowi rejestracji cd.
8:00 – 9:30
9:30 – 11:00
Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy, Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy indyków,
Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
Mykoplazmozy drobiu
11:00– 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:45 Choroba Derzsy’ego
12:45– 13:30 Zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro)
13:30– 14:15 Epidemiologia zakażeń salmonella
14:15 – 14:30 Zakończenie
14:30
Obiad
Prowadzący: Wykładowcy PIWet-PIB
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie.
www.piwet.pulawy.pl/wckp/
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards