Przedsiębiorca w chmurze informacyjnej

advertisement
Przedsiębiorca w chmurze
informacyjnej
- rzecz o informacji w kontekście MCIG
Dr hab. Katarzyna Materska
Uniwersytet Warszawski
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
[email protected]
Warszawa 21 października 2011
Punkt wyjścia:
• "Rzetelna i szybka informacja gospodarcza jest
jednym z warunków sukcesu w biznesie. Już wkrótce
przedsiębiorcy chcący zainwestować na Mazowszu
będą jej mieli pod dostatkiem. Powstające
Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej skupi
w jednym miejscu wszystkie informacje potrzebne
przedsiębiorcom, by skutecznie walczyć o swoją
pozycję na rynku - "Fundusze europejskie dla Mazowsza. Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013" (2011 nr 2, s 11).
„Z opisywaniem chmur
musiałam się bardzo spieszyć –
już po ułamku chwili
przestają być te, zaczynają być inne”
Wisława Szymborska „Chmury”
Wirtualne chmury
• nieznana dotąd mobilność
• widoczne wszędzie , rozproszone po całym
świecie
• niejednorodne
• zasłaniają jasny obraz świata
• potrafią zagarnąć czas i przestrzeń
• potrafią być niebezpieczne
Chmura obliczeniowa Google
• W udzielaniu odpowiedzi na jedno pytanie
uczestniczy z reguły 700-1000 komputerów,
przy trudniejszych pytaniach ponad 1000.
• Moc obliczeniowa, jaką dysponuje Google,
wszystkie aplikacje i dane nie znajdują się na
jednym lokalnym komputerze, a po prostu
unoszą się gdzieś w klastrze (chmura – cloud
computing)
„usieciowiona” ekonomia
•Jednym z podstawowych pryncypiów „sieciowej ekonomii” jest
zasada nieustającego zwiększania wpływów.
•Wartość Sieci rośnie wraz z jej rozprzestrzenianiem się –Sieć dla
dziesięciu osób stanowi większą wartość od Sieci dla dwóch
osób.
Zmiana modelu działalności komercyjnej wg Castelsa
• skalowalność
• interaktywność
• elastyczność
• zarządzanie marką
• indywidualizacja
Oferta coraz większa, informacji coraz
mniej
• Cyfryzacja i internet zwielokrotniły sposoby
dotarcia do odbiorców
• Kwitnie komunikacja w internecie - blogi, portale,
serwisy społecznościowe – przybywa
użytkowników (portale społecznościowe generują
jedną czwartą całej światowej wymiany w sieci)
• Na całym świecie prasa, podstawa obiegu
informacji i debaty publicznej, walczy o
przetrwanie
• Jedna informacja goni drugą nie pozostawiając po
sobie wyraźnego śladu
Wszyscy dziennikarzami?
• „Demokratyzacja” informacji dała rację bytu
powstającym żywiołowo blogom, prowadzonym
przez dziennikarzy- amatorów. Bloger amatorkrytyk tradycyjnego dziennikarstwa i wytwórca
informacji, która ma być bliższa prawdy – co
wcale nie znaczy, że bardziej rzetelna.
• Liczba uczestników debaty, możliwa dzięki
technologii, przyczynia się do wzbogacenia
informacji, ale wkład amatorów nie zastąpi pracy
profesjonalnych dziennikarzy, jeśli ci ostatni
przestrzegają zasad etycznych.
Koniec z kultem amatora?
• … To czego naprawdę dostarcza nam rewolucja
Web 2.0., to powierzchowne obserwacje
otaczającego nas świata zamiast głębokiej
analizy, głośne opinie zamiast rozważnej
oceny. Biznes związany z informacjami zmienia
się dzięki internetowi w kakafonię setek
milionów blogerów, którzy jednocześnie
mówią o sobie samych” (A.Keen, Kult amatora…, s.36)
Zachowania informacyjne
• Internet - natychmiastowość, równoczesność,
przypadkowość, subiektywizm,
dyspozycyjność i nade wszystko szybkość. W
internecie zmuszeni jesteśmy do ślizgania się
po powierzchni informacji, przeskakując na
pełnej szybkości z jednego linku na drugi.
Ekonomia uwagi
• W świecie nadmiaru newsów, a zwłaszcza
komentarzy – najcenniejsze jest przyciągnięcie
uwagi konsumenta-czytelnika.
• Prawo „cyfrowego darwinizmu” – przetrwają
najgłośniejsi i najbardziej zatwardziali w
swoich przekonaniach” (A.Keen, Kult amatora.
Warszawa, 2007, s. 35)
Sztuczna inteligencja
• Bezpośrednie połączenie mózgu z internetem powinno
być realne ok. 2020 r.
• Stworzy to możliwość kontrolowania ludzkich
zachowań metodami cyfrowymi.
• „Nie skanujemy wszystkich książek po to, żeby czytali je
ludzie skanujemy je po to, żeby mogła je przeczytać
sztuczna inteligencja” (inżynier z firmy Google)
• „Zawsze chcieliśmy stworzyć sztuczną inteligencję,
która byłaby bardziej inteligentna niż nasze mózgi”
(E.Schmidt prezes spółki Mountain View)
• INTERNET ZMIENIA NIE TYLKO NASZ SPOSÓB
MYSLENIA, ALE I SPOSÓB, W JAKI WYKORZYSTUJEMY
NASZĄ INTELIGENCJĘ
Dwie prędkości informacji
• …” jeśli prawdą jest, że społeczeństwo, a
szczególnie ci, którzy nim kierują, musza być
zorientowani, żeby móc działać, to
prawdopodobnie ci właśnie ludzie zgodzą się
zapłacić – i to drogo - za wiarygodne i prawdziwe
informacje. Obok informacji ubogiej dla ubogich
będzie tez informacja bogata dla bogatych, a
zatem w najlepszym razie będziemy mieli do
czynienia z dwiema prędkościami.”
•
B. Poulet: Śmierć gazet i przyszłość informacji, Warszawa, Wydawnictwo Czarne, 2011, s.258
Przedsiębiorca w obliczu chmury informacji
• Czy chmura korzystnie wpłynie na
przedsiębiorcę?
• Czy technologie wzmacniają konkurencję,
ułatwiają podejmowanie decyzji…?
• Ci, którzy są popularni, będą bardziej
popularni np. dzięki Google.
O jakiej informacji dla przedsiębiorcy
mówimy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Treść
Kontekst
Jakość
Wiarygodność, obiektywność
Sprawdzalność, porównywalność
Dostępność, terminowość
Użyteczność, przydatność, istotność
Kompletność
Jednoznaczność (inf. (jasna, zrozumiałała, precyzyjna)
Cenność
Atrakcyjność
SPERSONALIZOWANA,
ISTOTNA
KONTEKSTOWA
EKSKLUZYWNA (unikatowa)
Przyszłość informacji
dla przedsiębiorców
• ŻADNYCH CHMUR NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ
• OPRACOWAĆ SPOSOBY PORUSZANIA SIĘ W
NICH
• Profesjonalni dziennikarze potrzebni
od zaraz!
Download