KDSN05 scalony stabilizator napięcia stałego. Układ posiada

advertisement
KDSN05 scalony stabilizator napięcia stałego. Układ posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe
oraz przeciwprzeciąŜeniowe, a takŜe układ ograniczenia maksymalnej mocy strat.
Układ nieizolowany, wymaga stosowania radiatora o wielkości odpowiedniej do wydzielanej mocy strat.
Powierzchnię styku układu z radiatorem naleŜy pokryć cienką warstwą pasty termoprzewodzącej.
Zastosowanie
Stabilizacja, wygładzanie i regulacja napięcia wyjściowego w zakresie od 1,2V do 32V.
Dane techniczne
Parametr
Wartość
Jednostka
Maksymalny, ciągły prąd obciąŜenia (Uwe-Uwy<15V)
5
A
Maksymalne napięcie wejsciowe
35
V
Maksymalne napięcie wyjsciowe
32
V
Minimalna róŜnica napięć Uwe - Uwy
3
V
Prąd wyjścia potencjometru
6
mA
Maksymalna moc strat
75
W
Stabilizacja napięcia przy zmiennym obciąŜeniu
<0,1
%
Stabilizacja temperaturowa
<1
%
Zakres temperatur pracy
-20 to +75
oC
38
25
9,5
KD
SN05
+OUT
(wyjście)
+IN
(wejście)
KD
SN05
3,2
2200µF
>100µF
5kΩ
lin.
1
17,5
7,5
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards