Mięsożerne rośliny wyhodowane w Laboratorium PPNT

advertisement
Mięsożerne rośliny wyhodowane w
Laboratorium PPNT
Od 2014 roku w Laboratorium PPNT naukowcy pracowali nad odtworzeniem gatunków
mięsożernych roślin, które występowały kiedyś na torfowiskach na terenie województwa
pomorskiego. Wyhodowane w zaciszu gdyńskiego laboratorium torfowce i owadożerne
rosiczki doskonale przystosowały się do warunków naturalnych i już niedługo będzie je
można zobaczyć w rezerwacie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.
Przywrócenie zdewastowanej przez działalność człowieka roślinności ma zarówno walory
estetyczne ale także spełnia ważną funkcję ekologiczną. Torfowiska nie tylko zapobiegają suszom,
pożarom i powodziom ale także przyczyniają się do oczyszczania wód. Mają też wpływ na czystość
powietrza, gdyż magazynują więcej dwutlenku węgla niż lasy.
Aby odbudować zdegradowane gatunki najpierw trzeba było pozyskać materiał w postaci
fragmentów roślin z ich naturalnego środowiska, a następnie opracować metody namnażania roślin
w Laboratorium PPNT Gdynia. Te, które pomyślnie przeszły etap hodowli in vitro, zostały
wysadzone na poletka eksperymentalne, zlokalizowane na terenie torfowiska Czarne Bagno.
Rosiczki nie tylko świetnie zaaklimatyzowały się w warunkach naturalnych ale zaczęły też wytwarzać
nowe liście. Z kolei wysadzone w 2015 roku torfowce przetrwały okres zimy, znajdują się w dobrej
kondycji i bez przeszkód, samodzielnie się rozmnażają. Wszytko wskazuje na to, że trwający dwa
lata projekt, polegający na odtworzeniu wyniszczonej przed czterdziestu laty roślinności jeszcze w
tym roku zakończy się sukcesem i będzie można podziwiać wyjątkowe rośliny w ich naturalnym
środowisku.
Przypomnijmy, że torfowisko znajdujące się obecnie w granicach rezerwatu Czarne Bagno, na
terenie Słowińskiego Parku Narodowego, uległo degradacji w latach 70. XX. Decyzję o
odtworzeniu ekosystemu podjęli naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zaś do projektu włączyło się
Laboratorium, będącego częścią Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.
Jednym z najważniejszych aspektów projektu, było stworzenie hodowli rosiczek oraz torfowców w
warunkach laboratoryjnych. Dzięki zastosowaniu metody in vitro, możliwe było prowadzenie prac,
niezależnie od warunków pogodowych i stosunkowo szybkie uzyskanie egzemplarzy roślin, które
nadawały się do nasadzenia w naturalnym środowisku.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.ppnt.pl/pl/projekty/rosiczki-iii
Kontakt:
Magdalena Malara-Świtońska, Dział Komunikacji Pomorskiego Parku NaukowoTechnologicznego w Gdyni, tel.: 58 698 21 29, e-mail: [email protected]
Opublikowano:
Autor:
06.05.2016 00:00
Agnieszka Wołowicz
Źródło: http://gdynia.pl/dla-mediow/komunikaty,4100/miesozerne-rosliny-wyhodowane-w-laboratorium-ppnt,450133
Download
Random flashcards
Create flashcards