Płyty warstwowe

advertisement
Płyty warstwowe
Katalog Techniczny
Spis treści
Charakterystyka ogólna............................................................................................................4
Zastosowanie.............................................................................................................................4
Rodzaje produkowanych płyt IzoPanel................................................................................5
Płyty z rdzeniem IPR i PUR.......................................................................................................6
Korzyści.......................................................................................................................................6
IzoWall IPR/PUR........................................................................................................................7
IzoGold IPR/PUR........................................................................................................................8
IzoCold IPR/PUR........................................................................................................................9
IzoRoof IPR/PUR......................................................................................................................10
Płyty z rdzeniem EPS..............................................................................................................11
Korzyści.....................................................................................................................................11
IzoWall EPS...............................................................................................................................12
IzoRoof EPS...............................................................................................................................13
IzoDach EPS..............................................................................................................................14
Płyty z rdzeniem MWF............................................................................................................15
Korzyści.....................................................................................................................................15
IzoWall MWF.............................................................................................................................16
IzoRoof MWF............................................................................................................................17
Okładziny płyt, kolory profilowania........................................................................................18
Zasady doboru powłok do środowiska..................................................................................18
Wpływ promieniowania UV.....................................................................................................18
Czynniki agresywne w obiektach specjalnych (rolnictwo, przemysł spożywczy, itp.) ............19
Porady w zakresie doboru kolorów........................................................................................19
Stal nierdzewna........................................................................................................................22
Kolorystyka...............................................................................................................................22
PROFILOWANIA........................................................................................................................23
Karty powłok............................................................................................................................25
STANDARD Coat.......................................................................................................................26
HDS Coat...................................................................................................................................27
HDX Coat...................................................................................................................................28
Farm Coat.................................................................................................................................29
Food Coat..................................................................................................................................30
Food Safe..................................................................................................................................31
HPS 200.....................................................................................................................................32
Colorcoat Prisma......................................................................................................................33
Właściwości płyt......................................................................................................................34
Izolacyjność...............................................................................................................................35
Ogień.........................................................................................................................................36
Euroklasy – reakcja na ogień..................................................................................................37
Odporność ogniowa.................................................................................................................38
Nośność....................................................................................................................................38
Szczelność . ..............................................................................................................................39
Akustyka...................................................................................................................................40
Wymiary i tolerancje ...............................................................................................................42
Ochrona środowiska................................................................................................................42
Rysunki techniczne . ...............................................................................................................43
1.1.IzoWall PUR/IPR - płyta warstwowa ścienna z widocznym mocowaniem, rdzeń z
pianki poliuretanowej / poliizocyjanurowej ..............................................................44
1.2.IzoWall MWF - płyta warstwowa ścienna z widocznym mocowaniem, rdzeń
z wełny mineralnej........................................................................................................45
1.3.IzoWall EPS - płyta warstwowa ścienna z widocznym mocowaniem, rdzeń
styropianowy.................................................................................................................46
2.IzoGold PUR/IPR - płyta warstwowa ścienna z ukrytym mocowaniem, rdzeń
z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej..............................................................47
3.IzoCold PUR/IPR - płyta warstwowa ścienna, rdzeń z pianki poliuretanowej/
poliizocyjanurowej . ......................................................................................................48
4.1.IzoRoof PUR/IPR - płyta warstwowa dachowa, rdzeń z pianki poliuretanowej /
poliizocyjanurowej . ......................................................................................................49
4.2.IzoRoof MWF - płyta warstwowa dachowa, rdzeń z wełny mineralnej . ...............50
4.3.IzoRoof EPS- płyta warstwowa dachowa, rdzeń styropianowy..............................51
4.4.IzoDach EPS - płyta warstwowa dachowa, rdzeń styropianowy.............................52
5.1.IzoWall PUR/IPR - układ pionowy, mocowanie do konstrukcji................................53
5.2.IzoWall MWF - układ pionowy, mocowanie do konstrukcji......................................54
5.3.IzoWall EPS - układ pionowy, mocowanie do konstrukcji........................................55
6.IzoGold PUR/IPR - układ pionowy, mocowanie do konstrukcji...............................56
7.1.IzoWall PUR/IPR - układ pionowy, obróbka przy podwalinie . ................................57
7.2.IzoWall MWF - układ pionowy, obróbka przy podwalinie.........................................58
7.3.IzoWall EPS - układ pionowy, obróbka przy podwalinie...........................................59
8.IzoGold PUR/IPR - układ pionowy, obróbka przy podwalinie..................................60
9.1.IzoWall PUR/IPR - obróbka narożnika........................................................................61
9.2.IzoWall MWF- obróbka narożnika...............................................................................62
9.3.IzoWall EPS - obróbka narożnika................................................................................63
10.IzoGold PUR/IPR - obróbka narożnika........................................................................64
11.1.Płyta IzoWall PUR/IPR - układ poziomy, mocowanie do konstrukcji.....................65
11.2.IzoWall MWF - układ poziomy, mocowanie do konstrukcji......................................66
11.3.IzoWall EPS - układ poziomy, mocowanie do konstrukcji........................................67
12.IzoGold PUR/IPR - układ poziomy, mocowanie do konstrukcji...............................68
13.1.IzoWall PUR/IPR - układ poziomy, obróbka przy podwalinie..................................69
13.2.IzoWall MWF - układ poziomy, obróbka przy podwalinie.........................................70
13.3.IzoWall EPS - układ poziomy, obróbka przy podwalinie...........................................71
14.IzoGold PUR/IPR - układ poziomy, obróbka przy podwalinie..................................72
15.1.IzoWall - ściana działowa.............................................................................................73
15.2.IzoWall MWF - ściana działowa...................................................................................74
15.3.IzoWall EPS - ściana działowa.....................................................................................75
16.1.IzoRoof PUR/IPR - mocowanie do konstrukcji z pokazanie styku poprzecznego płyt .....76
16.2.IzoRoof MWF - mocowanie do konstrukcji z pokazanie styku poprzecznego płyt . ......77
16.3.IzoRoof EPS - mocowanie do konstrukcji z pokazanie styku poprzecznego płyt........78
17.1.IzoRoof PUR/IPR - kalenica.........................................................................................79
17.2.IzoRoof MWF - kalenica................................................................................................80
17.3.IzoRoof EPS - kalenica..................................................................................................81
18.1.IzoRoof PUR/IPR - okap z wariantowym mocowaniem barier przeciwśniegowych...82
18.2.IzoRoof MWF - okap z wariantowym mocowaniem barier przeciwśniegowych...83
18.3.IzoRoof EPS - okap z wariantowym mocowaniem barier przeciwśniegowych......84
19.1.IzoRoof PUR/IPR - połączenie z płytą ścienną szczytową.......................................85
19.2.IzoRoof MWF - połączenie z płytą ścienną szczytową.............................................86
19.3.IzoRoof EPS - połączenie z płytą ścienną szczytową...............................................87
20.1.IzoRoof PUR/IPR - połączenie z płytą ścienną szczytową wystającą ponad dach ....88
20.2.IzoRoof MWF - połączenie z płytą ścienną szczytową wystającą ponad dach...........89
20.3.IzoRoof EPS - połączenie z płytą ścienną szczytową wystającą ponad dach..............90
21.1.IzoRoof PUR/IPR - połączenie ze ścianą murowaną wystającą ponad dach........91
21.2.IzoRoof MWF - połączenie ze ścianą murowaną wystającą ponad dach...............92
21.3.IzoRoof EPS - połączenie ze ścianą murowaną wystającą ponad dach.................93
22.1IzoRoof PUR/IPR - połączenie krawędzi wyższej dachu jednospadowego...........94
22.2.IzoRoof MWF- połączenie krawędzi wyższej dachu jednospadowego...................95
22.3.IzoRoof EPS - połączenie krawędzi wyższej dachu jednospadowego....................96
23.1.IzoRoof PUR/IPR - świetlik kalenicowy......................................................................97
23.2.IzoRoof MWF - świetlik kalenicowy............................................................................98
23.3.IzoRoof EPS - świetlik kalenicowy...............................................................................99
24.1.IzoRoof PUR/IPR - świetlik pasmowy......................................................................100
24.2.IzoRoof MWF - świetlik pasmowy.............................................................................101
24.3.IzoRoof EPS - przepust przez dach...........................................................................102
25.1.IzoRoof PUR/IPR - przepust przez dach..................................................................103
25.2.IzoRoof MWF - przepust przez dach.........................................................................104
25.3.IzoRoof EPS - przepust przez dach ..........................................................................105
26.1.IzoRoof PUR/IPR - elementy obsługi dachu ...........................................................106
26.2.IzoRoof MWF - elementy obsługi dachu..................................................................107
26.3.IzoRoof EPS - elementy obsługi dachu.....................................................................108
27.Obróbka blacharska Ob-01 ”Listwa zamykająca”...................................................109
28.Obróbka blacharska Ob-02 ”Profil zamykający EPS”..............................................109
29.Obróbka blacharska Ob-03 ”Kalenica”......................................................................110
30.Obróbka blacharska Ob-04 ”Podkalenica”................................................................110
31. Obróbka blacharska Ob-05 ”Wiatrownica do płyty IzoDach EPS,
Typ I – z nadwieszeniem” ..........................................................................................111
32.Obróbka blacharska Ob-06 ”Wiatrownica do płyty IzoDach EPS,
Typ II – bez nadwieszenia” ........................................................................................111
33. Obróbka blacharska Ob-07 ”Okapnik elewacyjny” .................................................112
34. Obróbka blacharska Ob-08 ”Pas nadrynnowy”.......................................................112
35. Obróbka blacharska Ob-09 ”Narożnik wewnętrzny duży” ....................................113
36.Obróbka blacharska Ob-10 ”Narożnik zewnętrzny duży” .....................................113
37. Obróbka blacharska Ob-11 ”Narożnik wewnętrzny mały” . ..................................114
38. Obróbka blacharska Ob-12 ”Narożnik zewnętrzny mały” .....................................114
39. Obróbka blacharska Ob-13 ”Pas podrynnowy” ......................................................115
40. Obróbka blacharska Ob-14 ”Płotek śniegowy” .......................................................115
41Obróbka blacharska Ob-15 ”Narożnik wewnętrzny łamany” ...............................116
42. Obróbka blacharska Ob-16 ”Listwa okapnikowa” ..................................................116
43. Obróbka blacharska Ob-17 ”Obróbka muru” ..........................................................117
44.Obróbka blacharska Ob-18 ”Pas nadrynnowy do Ob-19”......................................117
45. Obróbka blacharska Ob-19 ”Pas podrynnowy” ......................................................118
46. Obróbka blacharska Ob-20 ”Starter typu C1” .........................................................118
47. Obróbka blacharska Ob-22 ”Obróbka muru do płyty ciętej” .................................119
48. Obróbka blacharska Ob-31 ”Wiatrownica do płyty IzoRoof,
Typ I - z nadwieszeniem” ..........................................................................................119
49. Obróbka blacharska Ob-32 ”Wiatrownica do płyty IzoRoof,
Typ II - bez nadwieszenia” . .......................................................................................120
50. Obróbka blacharska Ob-33 ”Maskownica okapu z płotkiem śniegowym” ..........120
51. Obróbka blacharska Ob-34 ”Maskownica okapu” ..................................................121
52. Obróbka blacharska Ob-35 ”Maskownica połączenia płyt” ..................................121
53. Obróbka blacharska Ob-36 ”Obróbka maskująca kalenicy” ..................................122
54. Obróbka blacharska Ob-37 ”Profil zamykający” .....................................................122
55. Obróbka blacharska Ob-41 ”Starter typu C2” .........................................................123
56. Obróbka blacharska Ob-42 ”Narożnik zewnętrzny maskujący” ...........................123
57. Obróbka blacharska Ob-43 ”Narożnik wewnętrzny maskujący” ..........................124
58. Obróbka blacharska Ob-44 ”Obróbka wewnętrzna przy świetliku” .....................124
59. Element mocujący L-01 ”Łącznik do płyty dachowej EPS” ...................................125
60.Element mocujący L-02 ”Łącznik do płyty IzoGold IPR / PUR” . ...........................125
61.Element mocujący L-03 ”Kalota” . ............................................................................126
62.Element mocujący L-04 ”Listwa Z” ..........................................................................126
Zasady przechowywania, przewozu, instalacji oraz eksploatacji ...................................127
Certyfikaty i dopuszczenia . .................................................................................................131
Charakterystyka ogólna
Płyty warstwowe są materiałem budowlanym służącym do wykonywania ścian i dachów budynków, ale także do wykonywania obudów
technologicznych urządzeń przemysłowych, klimatyzacyjnych itp. Płyty te powstają w ciągłym procesie produkcji polegającym na
łączeniu rdzenia izolacyjnego z okładzinami zewnętrznymi, najczęściej metalowymi. W efekcie otrzymuje się panel (sandwich) złożony
z kilku warstw. Warstwy metalowe mają funkcję ochrony przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak wody opadowe czy śnieg,
pełniąc jednocześnie funkcję dekoracyjną. Są jednocześnie odporne na działanie czynników korozyjnych. Zachowują swoje parametry w
kontakcie z wilgocią, parą wodną, śniegiem, substancjami chemicznymi oraz innymi uciążliwościami.
Zadaniem rdzenia wykonanego z pianki poliuretanowej PUR, pianki poliizocyjanurowej IPR, z płyt styropianowych EPS lub wełny
mineralnej MWF jest przede wszystkim zapewnienie izolacyjności cieplnej i akustycznej. Rdzeń w połączeniu z okładzinami staje się
barierą zabezpieczającą przed ogniem, ciężarem śniegu, wiatrem, temperaturą i innymi czynnikami.
Stosując płyty warstwowe jako materiał do budowy ścian, użytkownik otrzymuje szereg korzyści:
Doskonałe właściwości izolacyjne. Płyty z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej charakteryzują się współczynnikiem przewodnictwa ciepła λ = 0,020 W/m*K.
Doskonałe zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, wieloletnią trwałość i walory estetyczne. Dzięki prawidłowemu doborowi typu powłok do panujących warunków można bezproblemowo osiągnąć kilkudziesięcioletnią trwałość
płyt.
Szczelność przed wodami opadowymi, śniegiem i wilgocią. Dzięki dopracowanym złączom płyt, przy stosowaniu się do
reżimów wykonawczych, można uzyskać całkowitą szczelność obiektu na wiele lat.
Izolacyjność akustyczną. Dobierając odpowiednio materiał rdzenia, można uzyskać idealnie dopasowane parametry
ochrony akustycznej. Są one szczególnie ważne w przypadku konieczności ochrony przed dźwiękami z zewnątrz, zapewnienia nierozprzestrzeniania hałasu z procesów produkcyjnych na zewnątrz budynku lub w zakresie obniżania poziomu
hałasu technologicznego wewnątrz budynku.
Dopasowane do potrzeb właściwości ochrony p-poż. Stosując odpowiedni typ rdzenia, możemy uzyskać klasę odporności ogniowej nawet EI120 (wełna mineralna). Dzięki czemu możemy zabezpieczyć drogi ewakuacyjne dla ludzi, oddzielać
strefy ogniowe między sobą.
Łatwość i szybkość montażu, niskie koszty wykonania oraz, w późniejszym czasie, niższe niż w innych obiektach koszty
eksploatacyjne. Płyta z pianki IPR o grubości 50 mm posiada taki sam współczynnik przenikania ciepła U jak ściana z gazobetonu grubości 75 cm, z pustaków ceramicznych o grubości 60 cm lub ściana z cegły pełnej o grubości 190 cm.
Dobre parametry wytrzymałościowe. Płyty dachowe przenoszą obciążenia śniegiem i wiatrem w zależności od ich grubości i strefy klimatycznej przy rozpiętości podpór powyżej 3 m. Płyty ścienne w większości wypadków można zastosować
przy rozpiętości podpór nawet 6 m. To daje realne oszczędności w zakresie konstrukcji wsporczej, a co za tym idzie, kosztach całego obiektu.
Te wszystkie korzyści dla użytkownika udało się połączyć z korzyściami dla środowiska naturalnego. Całkowity nakład
energetyczny na wyprodukowanie izolacji użytej do ocieplenia obiektu zwraca się średnio po dwóch, trzech latach eksploatacji. Surowce używane do produkcji podlegają recyclingowi. Stal jest bezproblemowo przetwarzana ponownie. Odpadowe materiały rdzenia również są poddawane ponownej przeróbce, a sama produkcja płyt jest produkcją nieuciążliwą
dla środowiska.
Zastosowanie
Płyty warstwowe mają zastosowanie jako materiał budowlany w bardzo szerokim zakresie: w halach magazynowych, produkcyjnych,
mało- i wielkokubaturowych obiektach handlowych, w obiektach użyteczności publicznej takich jak sale gimnastyczne i baseny, w budynkach rolniczych na przykład w oborach, kurnikach, pieczarkarniach. Mogą być stosowane w obiektach służących do przechowywania
żywności, w chłodniach i mroźniach. Płyty znajdują zastosowanie również w zakładach przetwórstwa spożywczego. Wszędzie tam,
gdzie wymagana jest czystość, właściwości higieniczne niewpływające na żywność przy kontakcie z płytami oraz odporność na czynniki
chemiczne towarzyszące procesom produkcji żywności lub też służące utrzymaniu czystości.
Płyty IzoPanel mogą być stosowane jako ściany obiektów, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, dachy oraz sufity podwieszane
w halach z dodatkową osłoną (tropikiem).
Przy zastosowaniu odpowiednich powłok mogą zapewniać trwałość w obszarach o dużym zasoleniu (na przykład regiony nadmorskie)
lub o dużym zanieczyszczeniu przemysłowym. Więcej informacji na temat zasad doboru materiałów okładzin znajduje się w rozdziale:
„Okładziny płyt, typy i profilowania”.
4
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rodzaje produkowanych płyt IzoPanel
Typ rdzenia
IPR
PUR
EPS
MWF
rdzeń ze sztywnej pianki
poliizocyjanurowej
rdzeń ze sztywnej pianki
poliuretanowej
rdzeń ze spienionego
polistyrenu
rdzeń z wełny mineralnej
szerokość
modularna
[mm]
grubość
[mm]
grubość
[mm]
szerokość
modularna
[mm]
grubość
[mm]
szerokość
modularna
[mm]
grubość
[mm]
szerokość
modularna
[mm]
1150
1080**
1200**
40
50
60
75
80
100
120
140
150
160
175
200
230
250
1150
1080**
1200**
Płyta ścienna
z widocznym
mocowaniem.
Na ściany do
montażu pionowego
i poziomego.
40
60
80
100
120
1150
1080**
40
60
80
100
120
1150
1080**
40
50
60
75
80
100
120
125
140
150
160
175
180
200
250
Płyta ścienna
z ukrytym
mocowaniem.
Na ściany do
montażu pionowego
i poziomego.
60
80
100
120
1080
60
80
100
120
1080
–
–
–
–
Płyta chłodnicza
do zastosowania
w mroźniach
i chłodniach, na
ściany i stropy
podwieszane.
120
140
160
180
200
220
1150
1080**
120
140
160
180
200
220
1150
1080**
–
–
–
–
1080
60
75
80
100
120
125
140
150
160
175
200
250
1080
60
75
80
100
120
125
140
150
160
175
200
230
250
1080
–
60
75
100
120
140
150
160
175
200
250
1200
1150**
–
–
Płyta dachowa
o wysokim
profilowaniu.
Płyta dachowa
o niskim
profilowaniu.
60
80
100
120
140
160
1080
–
–
60
80
100
120
140
160
–
gęstość rdzenia [kg/m3]
40
40
15
100
współczynnik przewodnictwa ciepła λ [W/m*K]
0,020
0,022
0,040
0,040
typowa klasa odporności ogniowej
EI 30
EI 15
E 60, EW 60
EI 60, EI 120*
współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej Rw
27
27
24
31
* wartości oczekiwane, badania w toku
** szerokość modularna niestandardowa dostępna po uzgodnieniu z producentem
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
5
OZNACZENIE
Standardowe oznaczenie płyt Izopanel wygląda następująco:
IzoWall IPR 120.1080 zcSP9010F/wcSP9010F
Typ płyty
Rodzaj
rdzenia
Grubość.Szerokość
Określenie rodzaju
powłoki
zewnętrznej
Określenie rodzaju
powłoki
wewnętrznej
Płyty z rdzeniem IPR (PIR) i PUR
Korzyści
Rdzeniem płyt warstwowych Izopanel IPR i PUR są pianki powstałe na bazie poliuretanów. Pianka PUR/IPR jest tworzywem
o doskonałych właściwościach izolacyjno-termicznych, co odzwierciedla współczynnik przewodnictwa ciepła.
λ = 0,020 W/m*K (IPR)
λ = 0,022 W/m*K (PUR)
Pianka ta posiada również dobre właściwości akustyczne, które charakteryzuje średni ważony współczynnik izolacyjności akustycznej
właściwej
Rw= 25-27 dB
oraz współczynnik pochłaniania dźwięku
αw = 0,15
Zarówno stosowana przez nas pianka PUR jak i IPR posiada właściwości ogniowe, które plasują je w klasie produktów trudno zapalnych.
B
Produkt trudno zapalny
Płyty z rdzeniem z pianki osiągają bardzo dobre wyniki w testach na odporność ogniową, w zależności od typu pianki oraz grubości
mogą osiągnąć klasę odporności
EI 15 (PUR)
EI 30 (IPR)
Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu zamków, otrzymano styki płyt zapewniające całkowitą szczelność na infiltrację powietrza i pary
wodnej oraz na zacinający deszcz.
Program produkcji płyt z rdzeniem IPR i PUR obejmuje trzy typy płyt ściennych oraz jeden typ płyt dachowych.
Płyty ścienne występują w trzech rodzajach:
• IzoWall
Płyta ścienna standardowa. Grubość od 40 do 120 mm. Można ją stosować jako materiał na ściany w układzie pionowym lub poziomym.
Mocowanie do konstrukcji odbywa się za pomocą łączników przykręcanych do konstrukcji poprzez płytę na wylot.
• IzoGold
Płyta ścienna z ukrytym miejscem mocowania łączników. Grubość od 60 do 120 mm. Można ją stosować jako materiał na ściany w układzie
pionowym lub poziomym. Mocowanie do konstrukcji odbywa się za pomocą łączników przykręcanych do konstrukcji wewnątrz zamka
płyt. Dzięki temu uzyskuje się gładką elewację bez widocznych łączników.
• IzoCold
Płyta do zastosowań chłodniczych, o odwrotnym kierunku przepływu ciepła. Od standardowej płyty różni się tym, że w stykach nie
posiada uszczelki aluminiowej, która mogłaby stanowić mostek termiczny, oraz uszczelki miękkiej. W celu wyeliminowania przepływu
ciepła, połączenie rdzenia jest wykonane na pióro-wpust. Grubość płyty od 120 do 220 mm. Może być stosowana jako materiał na ściany
chłodni i mroźni, a także na stropy i sufity podwieszane. Konstrukcja budynku znajduje się na zewnątrz.
Płyta dachowa:
• IzoRoof
Wykorzystywana do wykonywania dachów skośnych o małym i średnim kącie nachylenia. Posiada powierzchnię zewnętrzną w kształcie
trapezu. Grubość od 60 do 160 mm. Na życzenie płyty IzoRoof mogą być przygotowane z zakładką umożliwiającą ich złożenie na
długości. Zakładka występuje w wersji lewej i prawej. Zasada określania rodzaju zakładki przedstawiona jest na rysunku technicznym na
stronie 129.
6
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
IzoWall IPR / PUR
Płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym
lub poliuretanowym - widoczne mocowanie.
Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.
Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin.
Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący najlepsze właściwości ogniowe.
Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż oraz odpowiednią izolacyjność cieplną.
Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki PUR/IPR o bardzo dobrych
właściwościach termoizolacyjnych.
Ciągła uszczelka poliuretanowa utrzymującą właściwą izolacyjność cieplną
i szczelność styku – aplikowana w trakcie produkcji.
Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody, gazów i wnikaniu pary wodnej
do rdzenia izolacyjnego.
Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie
pionowym i poziomym.
Rdzeń IPR - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o współczynniku przewodnictwa ciepła λ = 0,020 W/m*K, o podwyższonych parametrach ogniowych oraz o gęstości ρ = 40 ± 3 kg/m3.
Rdzeń PUR - ze sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przedownictwa ciepła λ = 0,022 W/m*K oraz o gęstości ρ = 40 ± 3 kg/m3.
Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.
Właściwości mechaniczne
grubość
40
60
80
szerokość modularna [mm]
1150, 1080**
szerokość całkowita [mm]
szerokość modularna +18 mm
długość [mm]
100
120
2000 - 15000*
masa 0,4/0,5 [kg/m ]
9,0
9,8
10,6
11,4
12,2
masa 0,5/0,5 [kg/m ]
9,8
10,6
11,4
12,2
13,0
U IPR [W/m2K]
0,48
0,33
0,25
0,20
0,17
U PUR [W/m2K]
0,54
0,36
0,27
0,22
0,18
2
2
Izolacyjność
Ogień
odporność IPR
-
EI 30
EI 30
odporność PUR
-
EI 15
EI 15
reakcja na ogień IPR
–
B-s2, d0
reakcja na ogień PUR
B-s2, d0
rozprzestrzenianie ognia
NRO
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB]
25
RA1 [dB]
23
RA2 [dB]
20
współczynnik pochłaniania αw
0,15
Szczelność
Przepuszczalność powietrza
Opór na zacinający deszcz
Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa
Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa
* długości niestandardowe do ustalenia z działem produkcji
** szerokość modularna niestandardowa dostępna po uzgodnieniu z producentem
Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
7
IzoGold IPR / PUR
Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem
poliizocyjanurowym lub poliuretanowym - ukryte
mocowanie wkrętów.
Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.
Ukryty łącznik mocujący nadający elewacji jednolity wygląd.
Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin.
Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący najlepsze właściwości ogniowe.
Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż oraz odpowiednią izolacyjność cieplną.
Ciągła uszczelka poliuretanowa utrzymującą właściwą izolacyjność cieplną i szczelność
styku – aplikowana w trakcie produkcji.
Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody, gazów i wnikaniu pary wodnej do
rdzenia izolacyjnego.
Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej , samogasnącej pianki PUR /IPR o bardzo dobrych
właściwościach termoizolacyjnych.
Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie
pionowym i poziomym.
Rdzeń IPR - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o współczynniku przewodnictwa ciepła λ = 0,020 W/m*K, o podwyższonych parametrach ogniowych oraz o gęstości ρ = 40 ± 3 kg/m3.
Rdzeń PUR - ze sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodnictwa ciepła λ = 0,022 W/m*K oraz o gęstości ρ = 40 ± 3 kg/m3.
Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.
Właściwości mechaniczne
grubość
60
80
100
szerokość modularna [mm]
1080
szerokość całkowita [mm]
szerokość modularna +18 mm
długość [mm]
120
2000 - 15000*
masa 0,4/0,5 [kg/m ]
10,0
10,8
11,6
12,4
masa 0,5/0,5 [kg/m ]
10,9
11,7
12,5
13,3
U IPR [W/m2K]
0,36
0,26
0,21
0,17
U PUR [W/m K]
0,37
0,27
0,22
0,18
EI 15
EI 15
2
2
Izolacyjność
2
Ogień
odporność IPR
-
odporność PUR
-
reakcja na ogień IPR
B-s2, d0
reakcja na ogień PUR
B-s2, d0
rozprzestrzenianie ognia
NRO
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB]
26
RA1 [dB]
23
RA2 [dB]
21
współczynnik pochłaniania αw
0,15
Szczelność
Przepuszczalność powietrza
Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa
Opór na zacinający deszcz
Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa
* długości niestandardowe do ustalenia z działem produkcji
Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem
8
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
IzoCold IPR / PUR
Chłodnicza płyta warstwowa z rdzeniem
poliizocyjanurowym lub poliuretanowym.
Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.
Masa uszczelniająca aplikowana na placu budowy (opcjonalnie).
Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin.
Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż oraz odpowiednią izolacyjność cieplną.
Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący najlepsze właściwości ogniowe.
Labiryntowy styk rdzenia likwidujący mostek termiczny.
Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki PUR /IPR o bardzo dobrych
właściwościach termoizolacyjnych.
Do zastosowania jako ściany zewnętrzne i wewnętrzne, a także jako sufity podwieszane w obiektach chłodniczych i mroźniach.
Dla tych obiektów konstrukcja znajduje się na zewnątrz.
Rdzeń IPR - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o współczynniku przewodnictwa ciepła λ = 0,020 W/m*K, o podwyższonych parametrach ogniowych oraz o gęstości ρ = 40 ± 3 kg/m3.
Rdzeń PUR - ze sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodnictwa ciepła λ = 0,022 W/m*K oraz o gęstości ρ = 40 ± 3 kg/m3.
Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.
Właściwości mechaniczne
grubość
120
140
160
180
szerokość modularna [mm]
1150, 1080**
szerokość całkowita [mm]
szerokość modularna +18 mm
długość [mm]
200
220
2000 - 15000*
masa 0,4/0,5 [kg/m ]
12,2
13,0
13,8
14,6
15,4
16,2
masa 0,5/0,5 [kg/m ]
13,0
13,8
14,6
15,4
16,2
17,0
U IPR [W/m2K]
0,16
0,13
0,12
0,10
0,09
0,09
U PUR [W/m K]
0,16
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
odporność IPR
EI 15
EI 15
EI 15
EI 15
EI 15
EI 15
odporność PUR
EI 15
EI 15
EI 15
EI 15
EI 15
EI 15
2
2
Izolacyjność
2
Ogień
reakcja na ogień IPR
reakcja na ogień PUR
B-s1, d0
B-s2, d0
B-s1, d0
rozprzestrzenianie ognia
NRO
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB]
27
RA1 [dB]
24
RA2 [dB]
22
współczynnik pochłaniania αw
0,15
Szczelność
Przepuszczalność powietrza
Opór na zacinający deszcz
Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa
Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa
* długości niestandardowe do ustalenia z działem produkcji
** szerokość modularna niestandardowa dostępna po uzgodnieniu z producentem
Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
9
IzoRoof IPR / PUR
Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem
poliizocyjanurowym lub poliuretanowym.
Wysokie profilowanie powierzchni.
1. Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni
2. Duży promień profilowania okładziny zapewniający trwałość powłoki ochronnej
3. Ciągła uszczelka poliuretanowa aplikowana w trakcie produkcji zapewniająca
szczelność zamka
4. Komora zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wody
5. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej , samogasnącej pianki PUR /IPR o bardzo dobrych
właściwościach termoizolacyjnych
6. Wyprofilowane krawędzie zapewniające szczelność zamka
7. Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody gazów i wnikaniu pary wodnej
do rdzenia izolacyjnego
Do zastosowania jako materiał na dachy obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego.
Rdzeń IPR - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o współczynniku przewodnictwa ciepła λ = 0,020 W/m*K o podwyższonych parametrach ogniowych oraz o gęstości ρ = 40 ± 3 kg/m3.
Rdzeń PUR - ze sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodnictwa ciepła λ = 0,022 W/m*K oraz o gęstości ρ = 40 ± 3 kg/m3.
Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.
Właściwości mechaniczne
grubość
60
80
100
120
szerokość modularna [mm]
1080
szerokość całkowita [mm]
szerokość modularna +74 mm
długość [mm]
140
160
2000 - 15000*
masa 0,4/0,5 [kg/m ]
10,2
11,0
11,8
12,6
13,4
14,2
masa 0,5/0,5 [kg/m2]
11,1
11,9
12,7
13,5
14,3
15,1
U IPR [W/m2K]
0,33
0,25
0,20
0,17
0,15
0,13
U PUR [W/m K]
0,35
0,26
0,21
0,18
0,16
0,14
REI 30
REI 30
REI 30
REI 30
REI 15
REI 15
REI 15
REI 15
2
Izolacyjność
2
Ogień
odporność IPR
–
odporność PUR
–
REI 15
reakcja na ogień IPR
B-s2, d0
odp.na działanie ognia zew. IPR
BRoof (t1)
odp.na działanie ognia zew. PUR
BRoof (t1)
rozprzestrzenianie ognia
–
NRO
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB]
26
RA1 [dB]
24
RA2 [dB]
21
współczynnik pochłaniania αw
0,15
Szczelność
Przepuszczalność powietrza
Opór na zacinający deszcz
Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa
Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa
* długości niestandardowe do ustalenia z działem produkcji
Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem
10
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Płyty z rdzeniem EPS
Korzyści
Rdzeniem płyt warstwowych Izopanel EPS są płyty ze spienionego polistyrenu EPS. Styropian to tworzywo o bardzo dobrych
właściwościach izolacyjno-termicznych odzwierciedlonych we współczynniku przewodnictwa ciepła
λ = 0,040 W/m*K
Płyty z rdzeniem styropianowym posiadają również zadowalające właściwości akustyczne, które charakteryzuje średni ważony
współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej
Rw= 23-24 dB
Płyty z rdzeniem styropianowym posiadają właściwości ogniowe, które plasują je w klasie produktów nierozprzestrzeniających ognia
NRO
nierozprzestrzeniające ognia
Płyty z rdzeniem styropianowym osiągają klasę odporności ogniowej
E 60 / EW 60
Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu zamków otrzymano styki płyt zapewniające całkowitą szczelność na infiltrację powietrza i pary
wodnej oraz na zacinający deszcz.
Płyty ścienne występują w jednym rodzaju:
• I zoWall
Płyta ścienna standardowa. Grubość od 40 do 250 mm. Można ją stosować, jako materiał na ściany w układzie pionowym lub poziomym.
Mocowanie do konstrukcji odbywa się za pomocą łączników przykręcanych do konstrukcji poprzez płytę na wylot.
Płyty dachowe występują w dwóch rodzajach:
• IzoRoof
Do wykonywania dachów skośnych o małym i średnim kącie nachylenia. Posiada powierzchnię zewnętrzną w kształcie trapezu. Grubość
od 60 do 250 mm. Na życzenie płyty IzoRoof mogą być przygotowane z zakładką umożliwiającą ich złożenie na długości. Zakładka
występuje w wersji lewej i prawej. Zasada określania rodzaju zakładki przedstawiona jest na rysunku na stronie 129.
• IzoDach
Ekonomiczna płyta dachowa do wykonywania dachów skośnych o małym i średnim kącie nachylenia. Posiada płaską powierzchnię
zewnętrzną. Grubość od 60 do 250 mm.
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
11
IzoWall EPS
Ścienna płyta warstwowa
z rdzeniem styropianowym.
Widoczne mocowanie wkrętów.
Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.
Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin.
Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący szczelność.
Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż.
Rdzeń styropianowy.
Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie
pionowym i poziomym.
Rdzeń EPS - ze spienianego polistyrenu λ = 0,040 W/m*K oraz o gęstości ρ ≥15 kg/m3.
Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.
Właściwości mechaniczne
grubość
40
50
60
75
80
100
120
125
140
150
szerokość modularna [mm]
1150, 1080***, 1200***
szerokość całkowita [mm]
szerokość modularna +18 mm
długość [mm]
160
175
180
200
250
2000 - 15000*
masa 0,4/0,5 [kg/m ]
8,3
8,4
8,6
8,8
8,9
9,2
9,5
9,6
9,8
9,9
10,1
10,3
10,4
10,7
11,4
masa 0,5/0,5 [kg/m2]
9,1
9,3
9,4
9,7
9,7
10,0
10,3
10,4
10,6
10,8
10,9
11,2
11,3
11,5
12,3
0,86
0,71
0,60
0,49
0,46
0,38
0,31
0,30
0,27
0,26
0,24
0,22
0,21
0,19
0,16
2
Izolacyjność
U [W/m2K]
Ogień
odporność ogniowa
-
E 60 / EW 60
reakcja na ogień
-
rozprzestrzenianie ognia
-
NRO
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB]
23 (24)**
RA1 [dB]
21 (22)**
RA2 [dB]
18 (19)**
współczynnik pochłaniania αw
-
Szczelność
Przepuszczalność powietrza
Opór na zacinający deszcz
≤ 1,5 m3/h*m2 przy różnicy 50 Pa
Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa
* długości niestandardowe do ustalenia z działem produkcji
** dla grubości blach 0,4/0,5 mm (dla grubości 0,5/0,5 mm)
*** szerokość modularna niestandardowa dostępna po uzgodnieniu z producentem
Płyty są produkowane zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-5340-2008
12
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
IzoRoof EPS
Dachowa płyta warstwowa
z rdzeniem styropianowym.
Wysokie profilowanie powierzchni.
Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.
Duży promień profilowania okładziny zapewniający trwałość powłoki ochronnej.
Wyprofilowane krawędzie zapewniające szczelność zamka.
Komora zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wody.
Rdzeń styropianowy.
Do zastosowania jako materiał na dachy obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego.
Rdzeń EPS - ze spienianego polistyrenu λ =0,040 W/m*K oraz o gęstości ρ ≥15 kg/m3.
Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.
Właściwości mechaniczne
grubość
60
75
80
100
120
125
140
150
szerokość modularna [mm]
1080
szerokość całkowita [mm]
szerokość modularna +74 mm
długość [mm]
160
175
200
250
2000 - 15000*
masa 0,4/0,5 [kg/m2]
8,8
9,0
9,1
9,4
9,7
9,7
10,0
10,2
10,3
10,5
10,9
11,7
masa 0,5/0,5 [kg/m2]
9,7
9,9
10,0
10,3
10,6
10,7
10,9
11,0
11,2
11,4
11,8
12,5
0,61
0,50
0,47
0,38
0,32
0,31
0,28
0,26
0,24
0,22
0,19
0,16
Izolacyjność
U [W/m2K]
Ogień
odporność ogniowa
-
RE 20**
reakcja na ogień
-
odporność dachu na ogień zew.
BRoof (t1)**
rozprzestrzenianie ognia
NRO**
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB]
23 (24)**
RA1 [dB]
21 (22)**
RA2 [dB]
18 (19)**
współczynnik pochłaniania αw
-
Szczelność
Przepuszczalność powietrza
Opór na zacinający deszcz
≤ 1,5 m3/h*m2 przy różnicy 50 Pa**
Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa**
* długości niestandardowe do ustalenia z działem produkcji
** przewidywany wynik w testach
Płyty są produkowane zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-5340-2008
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
13
IzoDach EPS
Dachowa płyta warstwowa
z rdzeniem styropianowym
Niskie profilowanie powierzchni.
Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni.
Promień profilowania okładziny zapewniający trwałość powłoki ochronnej.
Obróbka blacharska Ob.-01.
Pianka poliuretanowa.
Wkręt samowiercący z podkładką EPDM.
Rdzeń styropianowy.
Frezowane krawędzie boczne zapewniające szczelność połączenia – brak mostka
terminczego.
Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący szczelność.
Do zastosowania jako materiał na dachy obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów
handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego .
Rdzeń EPS - ze spienianego polistyrenu λ = 0,040 W/m*K oraz o gęstości ρ ≥15 kg/m3.
Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.
Właściwości mechaniczne
grubość
60
75
80
100
120
125
140
150
szerokość modularna [mm]
1200, 1150***
szerokość całkowita [mm]
szerokość modularna +18 mm
długość [mm]
160
175
200
250
2000 - 15000*
masa 0,4/0,5 [kg/m ]
8,6
8,8
8,9
9,2
9,5
9,6
9,8
9,9
10,1
10,3
10,6
11,3
masa 0,5/0,5 [kg/m2]
9,4
9,7
9,7
10,0
10,3
10,4
10,6
10,8
10,9
11,2
11,5
12,2
0,61
0,50
0,47
0,38
0,32
0,31
0,28
0,26
0,24
0,22
0,19
0,16
2
Izolacyjność
U [W/m2K]
Ogień
odporność ogniowa
-
RE 20
reakcja na ogień
-
odporność dachu na ogień zew.
BRoof (t1)
rozprzestrzenianie ognia
NRO
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB]
23 (24)**
RA1 [dB]
21 (22)**
RA2 [dB]
18 (19)**
współczynnik pochłaniania αw
-
Szczelność
Przepuszczalność powietrza
Opór na zacinający deszcz
≤ 1,5 m3/h*m2 przy różnicy 50 Pa
Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa
* długości niestandardowe do ustalenia z działem produkcji
** dla grubości blach 0,4/0,5 mm (dla grubości 0,5/0,5 mm)
*** szerokość modularna niestandardowa dostępna po uzgodnieniu z producentem
Płyty są produkowane zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-5340-2008
14
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Płyty z rdzeniem MWF
Korzyści
Rdzeniem płyt warstwowych Izopanel MWF jest wełna mineralna (skalna). MWF jest materiałem o dobrych właściwościach izolacyjnotermicznych, co odzwierciedla współczynnik przewodnictwa ciepła
λ = 0,040 W/m*K
Płyta ta posiada również bardzo dobre właściwości akustyczne, które charakteryzuje średni ważony współczynnik izolacyjności
akustycznej właściwej
Rw= 31 dB*
oraz współczynnik pochłaniania dźwięku
αw = 0,1
Płyty z rdzeniem z wełny mineralne posiada właściwości ogniowe, które plasują je w klasie produktów niepalnych
A1-A2*
Produkt niepalny
Płyty z rdzeniem MWF osiągają bardzo dobre wyniki w testach na odporność ogniową. W zależności od grubości osiągają klasę
odporności
EI 60 / EI 120*
Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu zamków otrzymano styki płyt, zapewniające całkowitą szczelność na infiltrację powietrza i pary
wodnej oraz na zacinający deszcz.
Program produkcji płyt z rdzeniem MWF obejmuje jeden typ płyt ściennych oraz jeden typ płyt dachowych.
• IzoWall
Płyta ścienna standardowa. Grubość od 40 do 250 mm. Można ją stosować jako materiał na ściany w układzie pionowym lub poziomym.
Mocowanie do konstrukcji odbywa się za pomocą łączników przykręcanych do konstrukcji poprzez płytę na wylot.
• IzoRoof
Do wykonywania dachów skośnych o małym i średnim kącie nachylenia. Posiada powierzchnię zewnętrzną w kształcie trapezu. Grubość
od 60 do 250 mm. Na życzenie płyty IzoRoof mogą być przygotowane z zakładką umożliwiającą ich złożenie na długości. Zakładka
występuje w wersji lewej i prawej.
* wartości oczekiwane, badania w toku
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
15
IzoWall MWF
Ścienna płyta warstwowa
z rdzeniem z wełny mineralnej.
Widoczne mocowanie wkrętów.
Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni
Duże promienie gięcia zapewniające trwałość powłok ochronnych okładzin
Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący najlepsze właściwości ogniowe
Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż oraz odpowiednią izolacyjność cieplną
Rdzeń z twardej, niepalnej wełny mineralnej (MWF)
Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie
pionowym i poziomym.
Rdzeń z wełny mineralnej λ = 0,040 W/m*K oraz o gęstości ρ = 100 ± 20 kg/m3.
Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.
Właściwości mechaniczne
grubość
40
50
60
75
80
100
120
140
150
szerokość modularna [mm]
1150, 1080***, 1200***
szerokość całkowita [mm]
szerokość modularna +18 mm
długość [mm]
160
175
200
230
250
2000 - 15000*
masa 0,5/0,5 [kg/m ]
13,2
14,3
15,4
17,0
17,6
19,8
22,0
24,2
25,3
26,4
28,0
30,8
34,1
36,3
masa 0,5/0,6 [kg/m2]
14,0
15,1
16,2
17,9
18,4
20,6
22,8
25,0
26,1
27,2
28,9
31,6
34,9
37,1
masa 0,6/0,6 [kg/m2]
14,9
16,0
17,1
18,8
19,3
21,5
23,7
25,9
27,0
28,1
29,8
32,5
35,8
38,0
0,86
0,71
0,60
0,49
0,46
0,38
0,31
0,27
0,25
0,24
0,22
0,19
0,17
0,15
2
Izolacyjność
U [W/m2K]**
Ogień
odporność ogniowa
-
≥EI 60 **
reakcja na ogień
≥EI 90 **
A2-s1, d0 **
rozprzestrzenianie ognia
NRO **
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB]
31 **
RA1 [dB]
29 **
RA2 [dB]
27 **
współczynnik pochłaniania αw
0,10 **
Szczelność
Przepuszczalność powietrza
Opór na zacinający deszcz
Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa **
Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa **
* długości niestandardowe do ustalenia z działem produkcji
** wartości oczekiwane, badania w toku
*** szerokość modularna niestandardowa dostępna po uzgodnieniu z producentem
Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem
16
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
IzoRoof MWF
Dachowa płyta warstwowa
z rdzeniem z wełny mineralnej.
Wysokie profilowanie powierzchni.
Profilowane okładziny o wyjątkowej estetyce powierzchni
Duży promień profilowania okładziny zapewniający trwałość powłoki ochronnej
Komora zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wody
Rdzeń z twardej, niepalnej wełny mineralnej (MWF)
Wyprofilowane krawędzie zapewniające szczelność zamka
Do zastosowania jako materiał na dachy obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego.
Rdzeń z wełny mineralnej λ = 0,040 W/m*K oraz o gęstości ρ = 100 ± 20 kg/m3.
Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania.
Właściwości mechaniczne
grubość
60
75
80
100
120
125
140
150
160
szerokość modularna [mm]
1080
szerokość całkowita [mm]
szerokość modularna +74 mm
długość [mm]
175
200
230
250
2000 - 15000*
masa 0,5/0,5 [kg/m2]
15,6
17,3
17,8
20,0
22,2
22,8
24,4
25,5
26,6
28,3
31,0
34,3
36,5
masa 0,5/0,6 [kg/m ]
16,5
18,2
18,7
20,9
23,1
23,7
25,3
26,4
27,5
29,2
31,9
35,2
37,4
masa 0,6/0,6 [kg/m ]
17,4
19,1
19,6
21,8
24,0
24,6
26,2
27,3
28,4
30,1
32,8
36,1
38,3
0,61
0,50
0,47
0,38
0,32
0,31
0,28
0,26
0,24
0,22
0,19
0,17
0,16
2
2
Izolacyjność
U [W/m2K]**
Ogień
odporność ogniowa
-
≥REI 90**
reakcja na ogień
A2-s1, d0**
odporność dachu na ogień zew.
BRoof (t1)**
rozprzestrzenianie ognia
NRO**
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB]
31 **
RA1 [dB]
29 **
RA2 [dB]
27 **
współczynnik pochłaniania αw
0,10 **
Szczelność
Przepuszczalność powietrza
Opór na zacinający deszcz
Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa
Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa
* długości niestandardowe do ustalenia z działem produkcji
** wartości oczekiwane, badania w toku
Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
17
Okładziny płyt, kolory profilowania
Okładziny w standardowym rozwiązaniu wykonane są z gorącowalcowanej blachy stalowej w gatunku DX51, S250GD, S280GD, S320
GD. Blacha ta jest obustronnie powlekana nieorganiczną, cynkową lub alucynkową powłoką ochronną. Minimalna grubość stosowanej
warstwy nieorganicznej w zastosowaniach zewnętrznych to 225 g/m2 cynku lub 150 g/m2 powłoki alucynkowej. Powłoka alucynkowa ze
względu na swoją mniejszą gęstość, przy mniejszej masie zapewnia tą samą grubość powłoki mierzoną w mikronach. Jako ostateczną
warstwę zabezpieczającą stosuje się powłokę malarską. Standardowo jest to powłoka poliestrowa o grubości 25 mikronów. W przypadku zastosowań w niestandardowych warunkach środowiskowych wskazane jest zastosowanie innych grubości oraz typów powłok
lakierniczych. Prawidłowy dobór powłoki do warunków pracy jest podstawą długotrwałej, bezawaryjnej eksploatacji płyt.
Grubość okładzin wynosi w wersji standardowej 0,4 mm od strony wewnętrznej oraz 0,5 mm od strony zewnętrznej dla rdzenia EPS, PUR
i IPR. Dla MWF standardem będzie blacha w grubości z obu stron 0,5 mm. Niestandardowo okładzina strony wewnętrznej płyty może
mieć grubość 0,5 mm, a strony zewnętrznej 0,6 mm.
Płyty są obustronnie powlekane folią ochronną. Jej zadaniem jest ochrona powłoki podczas transportu oraz instalacji. Folia ochronna
musi być usunięta z powierzchni płyt w terminie 1 miesiąca od daty produkcji i nie później niż 3 tygodnie po wystawieniu płyty na ekspozycję promieniowania słonecznego (informacja o dacie produkcji znajduje się na każdej z dostarczonych paczek płyt).
Zasady doboru powłok do środowiska
Okładziny płyt są poddane działaniu różnych agresywnych czynników powodując ich korozję, utratę koloru lub połysku. Czynnikami
tymi są substancje zawarte w atmosferze zewnętrznej takie jak woda, wilgoć oraz substancje chemiczne zanieczyszczające środowisko. Mogą to być również substancje chemiczne będące wynikiem użytkowania obiektu. Wilgoć w salach sportowych, pływalniach lub
myjniach, substancje wydzielane przez zwierzęta, na przykład amoniak, substancje uboczne procesów chemicznych odbywających się
wewnątrz budynku, czy też agresywne środki czyszczące używane w celach zapewnienia wysokich standardów sanitarnych w zakładach
przetwórstwa spożywczego. Dodatkowo destrukcyjne działanie na wygląd powłok może mieć promieniowanie ultrafioletowe, powodujące utratę połysku oraz koloru.
Aby prawidłowo dobrać typ powłoki do panujących warunków, a tym samym zabezpieczyć długoletnie, bezawaryjne użytkowanie płyt,
należy wziąć pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki.
Wpływ środowiska zewnętrznego na trwałość powłok określa norma europejska EN ISO 12944-2.
Norma dzieli środowiska na klasy agresywności w oparciu o prędkość ubywania ochronnej powłoki cynkowej. Klasy agresywności przedstawia tabela:
Ubytek grubości cynku w pierwszym roku
użytkowania
Kategoria korozyjności
wg EN ISO 12944-2
Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego (tylko informacyjnie)
M
Wewnątrz
Na zewnątrz
C1
bardzo mała
<0,1
Ogrzewane budynki z czystą atmosferą, np. biura, sklepy,
szkoły, hotele.
Nie dotyczy
C2
mała
0,1-0,7
Budynki nieogrzewane, w których może mieć miejsce
kondensacja, np. magazyny, hale sportowe.
Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Głównie
tereny wiejskie.
C3
średnia
0,7-2,1
Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym
zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze,
pralnie, browary, mleczarnie.
Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV). Obszary przybrzeżne o małym
zasoleniu.
C4
duża
2,1-4,2
Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe
statków i łodzi.
Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim
zasoleniu.
C5-I
bardzo duża
(przemysłowa)
4,2-8,4
Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym
zanieczyszczeniem.
Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej
atmosferze.
C5-M
bardzo duża (morska)
4,2-8,4
Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym
zanieczyszczeniem.
Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza
o dużym zasoleniu.
Wpływ promieniowania UV
W naturalnych warunkach eksploatacji powłoki lakiernicze narażone są na degradację, której przyczyną jest, oprócz czynników chemicznych, destrukcyjne oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego (UV). Odporność powłok lakierniczych na oddziaływanie promieniowania UV zależy w głównej mierze od rodzaju stosowanych substancji błonotwórczych oraz od zastosowanych dodatków specjalnych
– foto stabilizatorów.
W skład docierającego do powierzchni ziemi promieniowania słonecznego wchodzi:
• promieniowanie podczerwone o zakresie fal 700 do 4000 nm
• światło widzialne o zakresie fal od 400 do 700 nm
• promieniowanie UV-A o zakresie fal od 315 do 400 nm
• promieniowanie UV-B o zakresie fal od 280 do 315 nm
• promieniowanie UV-C o zakresie fal od 100 do 280 nm (absorbowane przez atmosferę).
Proces foto degradacji polimerów, w tym substancji błonotwórczych powłok lakierniczych polega na wzbudzeniu reakcji rodników, prowadzących do skrócenia łańcucha polimerowego. Proces ten jest bezpośrednim efektem absorpcji kwantów promieniowania przez gru-
18
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
py funkcyjne polimeru. Wpływ promieniowania zależy od długości fali świetlnej oraz od jej natężenia. Można więc w skrócie przyjąć,
że powłoka jest tym bardziej narażona na efekty niszczące, im bardziej jest wyeksponowana na światło słoneczne oraz w mniejszym
stopniu odcięty jest pas widma ultrafioletowego. Właściwość absorpcji promieniowania UV posiada atmosfera ziemska. Skuteczność tej
absorpcji rośnie wraz z grubością warstwy powietrza. W wysoko położonych terenach górskich grubość warstwy atmosfery jest znacząco cieńsza, co powoduje większą przenikalność promieniowania UV do powierzchni ziemi.
Mechanizm rozbijania cząstki polimeru przez wiązkę promieniowania UV
Dobierając powłokę pod względem odporności na UV, należy więc przeanalizować:
- lokalizację geograficzną (wysokość n.p.m.)
- ekspozycję na słońce (północ – południe)
- przewidywany czas eksploatacji obiektu
- wagę czynnika estetycznego dla danego obiektu (obiekty reprezentacyjne itp.)
Czynniki agresywne w obiektach specjalnych
(rolnictwo, przemysł spożywczy, itp.)
W obiektach specjalnych, w których przebiegają różne procesy technologiczne z wydzielaniem szkodliwych substancji chemicznych,
istnieje ryzyko kontaktu ze żrącymi płynami oraz panują tam inne niekorzystne warunki. Należy je również uwzględnić przy doborze
powłok wewnętrznych.
Przemysł rolniczy
Jednym ze specyficznych środowisk, w których instalowane są płyty IzoPanel są obiekty do przetrzymywania zwierząt. Niezwykle często okładziny płyt narażone są na kontakt ze zwierzęcymi odchodami, których głównym składnikiem jest amoniak i jego pochodne. Jest
to substancja bardzo agresywna, w zetknięciu z którą większość powłok ulega w bardzo szybkim czasie korozji i zniszczeniu. Idealną do
zastosowania w tych warunkach jest powłoka FarmCoat.
Przemysł spożywczy
Zagrożenia i wymagania stawiane płytom i ich okładzinom w zastosowaniach przemysłu spożywczego to przede wszystkim brak oddziaływania na artykuły spożywcze w bezpośrednim z nimi zetknięciu. Cecha ta powinna być potwierdzona stosowanymi certyfikatami
higienicznymi Państwowego Zakładu Higieny (PZH) lub certyfikatami dostawcy okładziny. Czynnikami ryzyka dla powłok jest występowanie organicznych substancji żrących pochodzenia zwierzęcego w postaci lotnej lub ciekłej (krew, kwasy, tłuszcze), działanie mniej lub
bardziej agresywnych środków czyszczących mających na celu utrzymanie wysokich standardów czystości, czy też środków występujących w procesie przetwórstwa, takich jak kwasy, octy itp.
W tym przypadku polecamy zastosowanie jednego z dwóch typów powłok dostępnych w naszej ofercie: FoodCoat lub FoodSafe. Szczegółowy opis tych powłok znajduje się w rozdziale „Karty powłok”.
Mroźnie, chłodnie, przechowalnie
Również i w tym przypadku okładzinom stawiane są podobne wymagania jak w zastosowaniach spożywczych. Można przyjąć, że ich
intensywność jest mniejsza , ale wzmocniona dodatkowym czynnikiem negatywnym w postaci niskiej temperatury. W większości przypadków wystarczające będzie zastosowanie powłoki standardowej, jednak przy pewnej kombinacji warunków warto rozważyć zastosowanie powłok FoodCoat lub FoodSafe.
Porady w zakresie doboru kolorów
Płyta warstwowa składa się najczęściej z trzech warstw. Okładziny wewnętrzenej, rdzenia i okładziny zewnętrznej. Różnorodność
właściwości fizycznych tych warstw, w zakresie rozszerzalności termicznej, sztywności, izolacyjności powoduje że płyta ta na skutek
różnych temperatur wewnątrz i na zewnątrz poddawana jest niekorzystnym zjawiskom. Stal będąca materiałem o dużo większym
współczynniku termicznej rozszerzalności liniowej niż rdzeń pod wpływem działania temperatury mocniej się rozszerza lub kurczy niż
rdzeń. Jednocześnie stal jest połączona z okładziną siłami adhezji. Powoduje to powstawanie naprężeń stycznych, które mogą być przenoszone w pewnym zakresie przez styk blachy i rdzenia. Jednakże, po przekroczeniu wartości granicznych może nastąpić rozwarstwienie, powstanie pęcherzy lub odwrotnie, powstanie wklęśnięć blachy lub wybrzuszeń. Różnica w rozszerzalności stali i rdzenia jest tym
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
19
większa im wyższa jest temperatura powierzchni, a to wiąże się ze stopniem absorbcji promieniowania, czyli kolorem. Na występowanie
tego zjawiska mniej narażone są płyty w kolorach jasnych (naprężenia nie osiągają wartości granicznych), natomiast przy kolorach ciemnych i bardzo ciemnych wpływ temperatury należy uwzględniać ze szczegolną uwagą i sumować z innymi obciążeniami, a w skrajnych
przypadkach ograniczać długości pojedynczych płyt lub nawet eliminować kolory ciemne i zastępować je jaśniejszymi.
Kolejne niekorzystne zjawisko wiąże się z faktem, że płyty warstwowe pracują zawsze na granicy dwóch środowisk o różnych temperaturach. W przypadku standardowym wewnątrz obiektu panują temperatury dodatnie ( + 20ºC) a na zewnątrz ujemne (-30ºC). W obiektach mroźniczych sytuacja jest odwrotna, wewnątrz panują temperatury nawet do -40ºC a na zewnątrz do + 30ºC. W efekcie występuje
różnica w rozszerzalności okładzin, okładzina zimna się kurczy, a ciepła rozszerza czego efektem jest wygięcie całej płyty. To ugięcie
należy również uwzględniać w łącznej kombinacji obciążeń.
Aby móc ocenić wpływ obciążeń termicznych na pracę płyt dokonany został podział wszystkich kolorów na trzy grupy jasności w oparciu
o stopień absorbcji ciepła.
Tabele wytrzymałości dla naszych produktów uwzględniają wpływ obciążeń termicznych dostępnych w katalogu „Tabele obciążeń”.
Zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 temperatura okładziny zewnętrznej T1 ma maksymalną wartość w lecie i zależy ona od koloru
i stopnia odbicia powierzchni. Wartości T1, które są minimalne dla obliczeń stanu nośności i odpowiednie dla obliczeń stanu granicznego
użytkowania, można przyjąć następująco:
Bardzo jasne kolory RG = 75-90 T1 = +55ºC
Jasne kolory RG = 40-74 T1 = +65ºC
Ciemne kolory RG= 8-39 T1 = +80ºC
Gdzie RG jest stopniem odbicia w stosunku do tlenku magnezu = 100%
kolory bardzo jasne
kolory jasne
kolory ciemne
1013
1001
2002
1015
1002
3002
1018
1007
3004
1016
1020
3009
7035
1021
3016
9001
1024
5002
9002
2000
5007
9010
2001
5009
–
2003
5010
–
2004
5013
–
3011
6001
–
5012
6002
–
6011
6003
–
6018
6005
–
6021
6008
–
7001
6010
–
7002
6020
–
7024
7013
–
7032
7015
–
7038
7016
–
8003
7040
–
8017
8004
–
9006
8007
–
9007
8011
–
–
8014
–
–
8016
–
–
8025
–
–
9000
Podział kolorów ze względu na stopień absorpcji ciepła.
Kolory w poszczególnych tabelach zostały ułożone w kolejności rosnącej.
20
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
STANDARD
PREMIUM
SPECIAL
Typ powłoki
SP
HDS
HDX
Prisma
HPS200
FarmCoat
FoodCoat
FoodSafe
Grubość
[mikrony]
25
35
55
50
200
35
55
120
Wykończenie powierzchni
gładkie
gładkie
ziarniste
ziarniste
faktura
Scintilla
gładkie
gładkie
gładkie
Przyczepność powłoki (przy
zginaniu)
≤2T
≤1T
≤1T
≤ 0,5 T
≤1T
≤1T
0T
≤1T
Elastyczność powłoki
≤3T
≤2T
≤ 1,5 T
≤2T
≤2T
≤2T
≤1T
≤1T
Odporność na uderzenia
18J
18J
18J
18J
18J
18J
18J
–
Twardość powierzchni
(skala ołówkowa)
HB-H
HB – H
F-H
HB-H
HB-H
HB - H
2H
–
Odporność na zarysowanie
(Clemen)
≥ 2,0 kg
≥ 2,2 kg
≥ 3,0 kg
≥ 2,2 kg
≥ 2,2 kg
≥ 2,2 kg
–
3,5 - 4 kg
Odporność na korozję (test
mgły solnej) w godzinach
360
500
700
500
500
360
360
500
Odporność na działanie
wilgoci - kondensacja (QCT)
w godzinach
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1000
–
Klasa odporności korozyjnej
RC3
RC4
RC5
RC4
RC5
RC3
–
–
Odporność na działanie
promieniowania UV
(QUV [UVA + H2O]
[2000 godzin])
- zachowanie połysku
≥ 30%;
∆E≤5
≥ 80%;
∆E≤2
≥ 80%;
∆E≤2
≥ 80%;
∆E≤2
≥ 80%;
∆E≤2
≥ 60%;
∆E≤3
–
–
Klasa odporności na UV
RUV2
RUV4
RUV4
RUV4
RUV4
RUV3
–
–
Odporność na kwasy
i zasady
3
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
4
–
Odporność na
rozpuszczalniki alifatyczne
oraz alkohole
4
4
4
4
4
4
4
–
Odporność na ketony
2
2
2
2
2
4
4
–
Odporność na
rozpuszczalniki
aromatyczne
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
4
4
–
Odporność na oleje
mineralne
4
4
4
4
4
4
4
–
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
21
Stal nierdzewna
Płyty PUR / IPR produkujemy, także z okładzinami ze stali nierdzewnej austenitycznej, w dwóch podstawowych gatunkach:
Skład chemiczny ( % )
Oznaczenie
wg EN 10088
Oznaczenie
wg AISI / ASTM
C
Si
Mn
P max
S
1.4301
304
≤ 0.07
≤ 1.00
≤ 2.00
0.045
≤ 0015
1.4404
316L
≤ 0.03
≤ 1.00
≤ 2.00
0.045
≤ 0015
N
Cr
Mo
Ni
≤ 0.11 17.50 - 19.50
–
8.00 - 10.50
≤ 0.11 16.50 - 18.50
2.00 - 2.50
10.00 - 13.00
Standardowe wykończenie powierzchni zewnętrznej - 2b
Kolorystyka wg palety ral
9010
Dostępne w powłokach:
SP25, HDS, HDX, FARM, FOOD COAT,
FOOD SAFE
1002
Dostępne w powłokach:
SP25
9002
Dostępne w powłokach:
SP25
8017
Dostępne w powłokach:
SP25
7035
Dostępne w powłokach:
SP25, HDS
3011
Dostępne w powłokach:
SP25
9006
Dostępne w powłokach:
SP25, HDS, HDX
5010
Dostępne w powłokach:
SP25
9007
Dostępne w powłokach:
SP25, HDS
5012
Dostępne w powłokach:
SP25
6011
Dostępne w powłokach:
SP25
7040
Dostępne w powłokach:
SP25
7024
Dostępne w powłokach:
SP25
3016
Dostępne w powłokach:
SP25
6020
Dostępne w powłokach:
SP25
1003
Dostępne w powłokach:
SP25
Dostępne w powłokach:
SP25
8004
1015
Dostępne w powłokach:
SP25
7016
Dostępne w powłokach:
SP25
Uwaga:
Paleta RAL określa kolory z pewną dokładnością i tolerancją. Może się zdarzyć, że dwa typy farby klasyfikujące się jako ten sam kolor
RAL obok siebie będą wyglądały na różne. W związku z nieuniknionymi minimalnymi różnicami w odcieniach powłok dostarczanych
nawet przez tego samego dostawcę stali prosimy o dokładne zaplanowanie listy cięć i kolejności montażu, aby zapewnić jednolitą kolorystykę elewacji. Jeszcze większe ryzyko wystąpienia różnic w odcieniach występuje w przypadku dobudowy dalszej części obiektu po
upływie jakiegoś czasu. Nieuniknione zjawisko utraty koloru i połysku na skutek działania promieniowania UV powoduje, że już po kilku
miesiącach będzie widoczna różnica odcieni, nawet jeśli blacha będzie pochodziła od tego samego dostawcy. Skutecznym rozwiązaniem
problemu jest zaprojektowanie i wykonanie elementu estetycznego odcinającego dwie powierzchnie, na przykład w postaci obróbki
blacharskiej, rynny spustowej itp.
Kolory przedstawione w niniejszym katalogu są poglądowe i mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. W celu dobrania odpowiedniej
barwy należy skorzystać z próbnika RAL.
22
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
PROFILOWANIA
Dzięki różnorodności profilowań okładzin płyt IZOPANEL oraz bogatemu dostępowi do powłok lakierniczych w szerokiej gamie
kolorystycznej produkty naszej firmy nadają niepowtarzalny, unikatowy charakter każdemu obiektowi budowlanemu.
60
60
100
20
15
15
60
15
L
liniowe
R
rowkowe
M
mikrofala
60
20
100
15
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
23
65
15
G
gold
E
gładkie
15
Oprócz przedstawionych powyżej, dla płyt IzoDach oraz IzoWall szer. 1200 mm istnieją odrębne warianty profilowań
A
30
B
30
30
30
E
100
16
Dane techniczne przedstawione w tym katalogu mają charakter szacunkowy i mogą zostać zweryfikowane po przeprowadzeniu kompleksowego procesu certyfikacji.
24
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Karty powłok
Karta katalogowa powłoki
STANDARD Coat
Przeznaczenie:
Regiony o niewysokiej agresywności środowiska.
Obiekty nienarażone na nadmierne oddziaływanie
promieniowania UV.
Właściwości:
Grubość blachy
0,50 mm
Powłoka metaliczna
Zn225 - cynk obustronnie 225 g/m2
AlZn 150 - alucynk obustronnie 150 g/m2
Powłoka organiczna
Modyfikowana termoutwardzalna powłoka poliestrowa
- grunt 5 mikronów
- podkład 20 mikronów
Odporność mechaniczna:
Przyczepność powłoki
≤2T
Elastyczność powłoki
≤3T
Odporność na uderzenia
18J
Twardość powierzchni (skala ołówkowa)
HB-H
Odporność na zarysowanie (Clemen)
≥ 2,0 kg
Odporność korozyjna:
Próba w komorze solnej
360 godzin
Odporność na działanie wilgoci (kondensacja) (QCT)
1000 godzin
Klasa odporności korozyjnej
RC3
Odporność chemiczna:
Odporność na działanie kwasów i zasad
Dobra
Odporność na działanie rozpuszczalników:
Związki alifatyczne i alkohole
Bardzo dobra
Ketony
Niska
Związki aromatyczne
Dobra do bardzo dobrej
Odporność na oleje mineralne
Bardzo dobra
Odporność na amoniak
Niska
Odporność w kontaktach z wyrobami używanymi
w gospodarstwie domowym
Bardzo dobra
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:
Test QUV (UVA + H2O) (2000 godzin)
∆E ≤ 5; zachowanie połysku ≥ 30%
Kategoria odporności na promieniowanie ultrafioletowe
RUV2
Estetyka:
Wykończenie powierzchni
Gładkie
Połysk (Gardner 60°)
30 GU
Kolory:
STANDARD 1
9010 9002
STANDARD 2
7036 9006
Pozostałe
Wymaga ustaleń z producentem
Pozostałe cechy:
Stworzona do długotrwałej pracy w średnio agresywnych
środowiskach o korozyjności C1-C3 czyli w większości
zastosowań na obszarze Europy
26
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Karta katalogowa powłoki
HDS Coat
Przeznaczenie:
Regiony o podwyższonej korozyjności środowiska
Regiony o podwyższonym poziomie promieniowania UV
(powyżej 900 m n.p.m.)
Właściwości:
Grubość blachy
0,50 mm
Powłoka metaliczna
Zn 225 - Cynk 225 g/m2 (obustronnie)
Powłoka organiczna
Modyfikowana termoutwardzalna powłoka poliestrowo-pouliretanowa
- grunt 15 mikronów
- podkład 20 mikronów
Odporność mechaniczna:
Przyczepność powłoki
≤1T
Elastyczność powłoki
≤2T
Odporność na uderzenia
18J
Twardość powierzchni (skala ołówkowa)
HB-H
Odporność na zarysowanie (Clemen)
≥ 2,2 kg
Odporność korozyjna:
Próba w komorze solnej
500 godzin
Odporność na działanie wilgoci (kondensacja) (QCT)
1500 godzin
Klasa odporności korozyjnej
RC4
Odporność chemiczna:
Odporność na działanie kwasów i zasad
Dobra do bardzo dobrej
Odporność na działanie rozpuszczalników:
Związki alifatyczne i alkohole
Bardzo dobra
Ketony
Niska
Związki aromatyczne
Dobra do bardzo dobrej
Odporność na oleje mineralne
Bardzo dobra
Odporność na amoniak
Niska
Odporność w kontaktach z wyrobami używanymi
w gospodarstwie domowym
Bardzo dobra
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:
Test QUV (UVA + H2O) (2000 godzin)
∆E ≤ 2; zachowanie połysku ≥ 80%
Kategoria odporności na promieniowanie ultrafioletowe
RUV4
Estetyka:
Wykończenie powierzchni
Gładkie
Połysk (Gardner 60°)
30 GU
Kolory:
STANDARD 1
9010
STANDARD 2
9006, 7035
Pozostałe
Wymaga ustaleń z producentem
Pozostałe cechy:
Stworzona do długotrwałej pracy w agresywnych środowiskach
o korozyjności C4
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
27
Karta katalogowa powłoki
HDX Coat
Przeznaczenie:
Regiony o bardzo wysokiej korozyjności środowiska
Regiony o bardzo wysokim poziomie promieniowania UV.
Obiekty w których stabilność barwy i wygląd mają
ponadprzeciętne znaczenie.
Właściwości:
Grubość blachy
0,50 mm
Powłoka metaliczna
Cynk – 275 g/m2 (obustronnie)
Powłoka organiczna
Modyfikowana termoutwardzalna powłoka poliuretanowa
- grunt 25 mikronów
- podkład 30 mikronów
Odporność mechaniczna:
Przyczepność powłoki
≤1T
Elastyczność powłoki
≤ 1,5 T
Odporność na uderzenia
18J
Twardość powierzchni (skala ołówkowa)
F-H
Odporność na zarysowanie (Clemen)
≥ 3,0 kg
Odporność korozyjna:
Próba w komorze solnej
700 godzin
Odporność na działanie wilgoci (kondensacja) (QCT)
1500 godzin
Klasa odporności korozyjnej
RC5
Odporność chemiczna:
Odporność na działanie kwasów i zasad
Dobra do bardzo dobrej
Odporność na działanie rozpuszczalników:
Związki alifatyczne i alkohole
Bardzo dobra
Ketony
Niska
Związki aromatyczne
Dobra do bardzo dobrej
Odporność na oleje mineralne
Bardzo dobra
Odporność na amoniak
Niska
Odporność w kontaktach z wyrobami używanymi
w gospodarstwie domowym
Bardzo dobra
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:
Test QUV (UVA + H2O) (2000 godzin)
∆E ≤ 2; zachowanie połysku ≥ 80%
Kategoria odporności na promieniowanie ultrafioletowe
RUV4
Estetyka:
Wykończenie powierzchni
Ziarniste
Połysk (Gardner 60°)
30 GU
Kolory:
STANDARD 1
9010
STANDARD 2
9006
Pozostałe
Wymaga ustaleń z producentem
Pozostałe cechy:
Stworzona do długotrwałej pracy w bardzo agresywnych
środowiskach o korozyjności C5
28
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Karta katalogowa powłoki
Farm Coat
Przeznaczenie:
Przemysł spożywczy.
Agresywne i wilgotne środowiska wewnętrzne, dopuszczenie do
kontaktu z żywnością.
Właściwości:
Grubość blachy
0,50 mm
Powłoka metaliczna
Cynk – 275 g/m2 (obustronnie)
Powłoka organiczna
Modyfikowana termoutwardzalna powłoka poliestrowa
- grunt 15 mikronów
- podkład 20 mikronów
Odporność mechaniczna:
Przyczepność powłoki
≤1T
Elastyczność powłoki
≤2T
Odporność na uderzenia
18J
Twardość powierzchni (skala ołówkowa)
HB-H
Odporność na zarysowanie (Clemen)
≥ 2 kg
Odporność korozyjna:
Próba w komorze solnej
360 godzin
Odporność na działanie wilgoci (kondensacja) (QCT)
1500 godzin
Klasa odporności korozyjnej
RC3
Odporność chemiczna:
Odporność na działanie kwasów i zasad
Dobra do bardzo dobrej
Odporność na działanie rozpuszczalników:
Związki alifatyczne i alkohole
Bardzo dobra
Ketony
Bardzo dobra
Związki aromatyczne
Bardzo dobra
Odporność na oleje mineralne
Bardzo dobra
Odporność na amoniak
Bardzo dobra
Odporność w kontaktach z wyrobami używanymi
w gospodarstwie domowym
Bardzo dobra
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:
Test QUV (UVA + H2O) (2000 godzin)
∆E ≤ 3; zachowanie połysku ≥ 60%
Kategoria odporności na promieniowanie ultrafioletowe
RUV3
Estetyka:
Wykończenie powierzchni
Gładkie
Połysk (Gardner 60°)
30 GU
Kolory:
STANDARD 1
9010
STANDARD 2
–
Pozostałe
Wymaga ustaleń z producentem
Pozostałe cechy:
Bardzo dobra odporność chemiczna, ze szczególnym
uwzględnieniem amoniaku.
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
29
Karta katalogowa powłoki
Food Coat
Przeznaczenie:
Przemysł spożywczy.
Agresywne i wilgotne środowiska wewnętrzne.
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
Właściwości:
Grubość blachy
0,50 mm
Powłoka metaliczna
Cynk – 225 g/m2 (obustronnie)
Powłoka organiczna
Kolaminat:
- grunt 15 mikronów
- podkład 20 mikronów
- powłoka zewnętrzna
Odporność mechaniczna:
Przyczepność powłoki
1T
Elastyczność powłoki
1T
Odporność na uderzenia
18J
Twardość powierzchni (skala ołówkowa)
2H
Odporność na zarysowanie (Clemen)
–
Odporność korozyjna:
Próba w komorze solnej
360 godzin
Odporność na działanie wilgoci (kondensacja) (QCT)
1000 godzin
Klasa odporności korozyjnej
–
Odporność na temperatuę:
Ekspozycja ciągła
-20°C do 100°C
Maksymalna temperatura chwilowa
200°C
Minimalna temperatura chwilowa
-40°C
Odporność chemiczna:
Odporność na działanie kwasów i zasad
Bardzo dobra
Odporność na działanie rozpuszczalników:
Związki alifatyczne i alkohole
Bardzo dobra
Ketony
Bardzo dobra
Związki aromatyczne
Bardzo dobra
Odporność na oleje mineralne
Bardzo dobra
Odporność na amoniak
–
Odporność w kontaktach z wyrobami używanymi
w gospodarstwie domowym
Bardzo dobra
Estetyka:
Wykończenie powierzchni
Gładkie
Połysk (Gardner 60°)
30 GU
Kolory:
STANDARD 1
9010
STANDARD 2
–
Pozostałe
Wymaga ustaleń z producentem
Pozostałe cechy:
Odporna na zaplamienia i zabrudzenia w kontakcie z różnymi
substancjami chemicznymi oraz większością agresywnych
środków czyszczących
30
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Karta katalogowa powłoki
Food Safe
Przeznaczenie:
Przemysł chłodniczy i spożywczy.
Agresywne i wilgotne środowiska wewnątrz.
Dopuszczona do kontaktu z żywnością.
Właściwości:
Grubość blachy
0,50 mm
Powłoka metaliczna
Cynk - 275g/m2
Powłoka organiczna
Powłoka poliwinylowa:
120 mikronów
Odporność mechaniczna:
Przyczepność powłoki
1T
Elastyczność powłoki
1T
Odporność na uderzenia
Brak ubytków
Twardość powierzchni (skala ołówkowa)
–
Odporność na zarysowanie (Clemen)
3,5 - 4 kg
Odporność korozyjna:
Próba w komorze solnej
500 godzin
Odporność na działanie wilgoci (kondensacja) (QCT)
–
Klasa odporności korozyjnej
Nie dotyczy
Odporność na temperaturę:
–
Ekspozycja ciągła
100 godzin w 70OC
Odporność chemiczna:
Odporność na działanie kwasów i zasad
–
Odporność na działanie rozpuszczalników:
Związki alifatyczne i alkohole
–
Ketony
–
Związki aromatyczne
–
Odporność na oleje mineralne
–
Odporność na amoniak
–
Odporność w kontaktach z wyrobami używanymi
w gospodarstwie domowym
–
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:
Test QUV (UVA + H2O) (2000 godzin)
–
Kategoria odporności na promieniowanie ultrafioletowe
–
Estetyka:
Wykończenie powierzchni
Gładkie
Połysk (Gardner 60°)
–
Kolory:
STANDARD 1
9010
STANDARD 2
–
Pozostałe
Wymaga ustaleń z producentem
Pozostałe cechy:
Zabezpieczenie antykorozyjne, możliwość przerobu: zaginanie,
profilowanie, wytłaczanie.
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
31
Karta katalogowa powłoki
HPS 200
Przeznaczenie:
Regiony o podwyższonej korozyjności środowiska
Regiony o podwyższonym poziomie promieniowania UV
(powyżej 900 m n.p.m.)
Właściwości:
Grubość blachy
0,50 mm
Powłoka metaliczna
ZnAl 255 g/m2 (obustronnie)
Powłoka organiczna
Powłoka poliwinylowa (termoutwardzalna):
200 mikronów
Odporność mechaniczna:
Przyczepność powłoki
≤1T
Elastyczność powłoki
≤2T
Odporność na uderzenia
18J
Twardość powierzchni (skala ołówkowa)
HB-H
Odporność na zarysowanie (Clemen)
≥ 2,2 kg
Odporność korozyjna:
Próba w komorze solnej
500 godzin
Odporność na działanie wilgoci (kondensacja) (QCT)
1500 godzin
Klasa odporności korozyjnej
RC5
Odporność chemiczna:
Odporność na działanie kwasów i zasad
Dobra do bardzo dobrej
Odporność na działanie rozpuszczalników:
Związki alifatyczne i alkohole
Bardzo dobra
Ketony
Niska
Związki aromatyczne
Dobra do bardzo dobrej
Odporność na oleje mineralne
Bardzo dobra
Odporność na amoniak
Niska
Odporność w kontaktach z wyrobami używanymi
w gospodarstwie domowym
Bardzo dobra
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:
Test QUV (UVA + H2O) (2000 godzin)
∆E ≤ 2; zachowanie połysku ≥ 80%
Kategoria odporności na promieniowanie ultrafioletowe
RUV4
Estetyka:
Wykończenie powierzchni
faktura Scintilla
Połysk (Gardner 60°)
30 GU
Kolory:
STANDARD 1
–
STANDARD 2
–
Pozostałe
Wymaga ustaleń z producentem
Pozostałe cechy:
Stworzona do długotrwałej pracy w bardzo agresywnych
środowiskach o korozyjności C5
32
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Karta katalogowa powłoki
Colorcoat Prisma
Przeznaczenie:
Regiony o podwyższonej korozyjności środowiska
Regiony o podwyższonym poziomie promieniowania UV
(powyżej 900 m n.p.m.)
Właściwości:
Grubość blachy
0,50 mm
Powłoka metaliczna
ZnAl 255 g/m2 (obustronnie)
Powłoka organiczna
Powłoka poliuretanowa (termoutwardzalna):
50 mikronów
Odporność mechaniczna:
Przyczepność powłoki
≤1T
Elastyczność powłoki
≤2T
Odporność na uderzenia
18J
Twardość powierzchni (skala ołówkowa)
HB-H
Odporność na zarysowanie (Clemen)
≥ 2,2 kg
Odporność korozyjna:
Próba w komorze solnej
500 godzin
Odporność na działanie wilgoci (kondensacja) (QCT)
1500 godzin
Klasa odporności korozyjnej
RC4
Odporność chemiczna:
Odporność na działanie kwasów i zasad
Dobra do bardzo dobrej
Odporność na działanie rozpuszczalników:
Związki alifatyczne i alkohole
Bardzo dobra
Ketony
Niska
Związki aromatyczne
Dobra do bardzo dobrej
Odporność na oleje mineralne
Bardzo dobra
Odporność na amoniak
Słaba
Odporność w kontaktach z wyrobami używanymi
w gospodarstwie domowym
Bardzo dobra
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:
Test QUV (UVA + H2O) (2000 godzin)
∆E ≤ 2; zachowanie połysku ≥ 80%
Kategoria odporności na promieniowanie ultrafioletowe
RUV4
Estetyka:
Wykończenie powierzchni
Ziarniste
Połysk (Gardner 60°)
30 GU
Kolory:
STANDARD 1
–
STANDARD 2
–
Pozostałe
Wymaga ustaleń z producentem
Pozostałe cechy:
Stworzona do długotrwałej pracy w agresywnych środowiskach
o korozyjności C4.
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
33
Właściwości płyt
Izolacyjność
Rozwój cywilizacyjny całego świata odciska bardzo mocne piętno na środowisku naturalnym. Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery jest jednym z podstawowych, trudnych do oszacowania zagrożeń dla naszej planety. Wzrost zawartości CO2 w powietrzu może
spowodować globalny wzrost temperatury, zmiany klimatyczne i katastrofy pogodowe na niespotykaną dotąd skalę. Proces ten jest
już od dłuższego czasu zauważany przez naukowców-klimatologów. Na razie toczą się dyskusje, czy zmiany te są faktycznie efektem
działalności człowieka czy raczej długookresowymi cyklami, jakim podlegała ziemia od milionów lat. Na pewno jednak, nawet na wszelki
wypadek, warto dbać o obniżenie emisji CO2. Takie podejście przyjęły rządy krajów europejskich i odpowiednim ustawodawstwem i zachętami promują działania w tym kierunku.
Jedną z metod obniżania globalnej emisji CO2 jest stawianie coraz większych wymagań budynkom w zakresie izolacyjności termicznej.
Stąd też materiały o dobrych parametrach w tym zakresie są przyszłością budownictwa.
Polskie ustawodawstwo w chwili obecnej nie jest w tej kwestii zbyt restrykcyjne. Poniżej znajduje się tabela opisująca wymogi dla budynków produkcyjnych i magazynowych w zależności od ich temperatury wewnętrznej i przeznaczenia na podstawie „Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)”
Rodzaj przegrody
i temperatura
w pomieszczeniu
Współczynnik
przenikania ciepła
U (max)
W/m2 • K
IPR
g
mm
PUR
U
W/m2 • K
g
mm
EPS
U
W/m2 • K
g
mm
MWF
U
W/m2 • K
g
mm
U
W/m2 • K
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
a) przy ti > 16OC
0,30
80
0,25
80
0,27
140
0,27
140
0,28
b) przy 8 C < ti ≤ 16 C
0,65
40
0,48
40
0,54
60
0,63
60
0,63
c) przy ti ≤ 8 C
0,90
40
0,48
40
0,54
60
0,63
60
0,63
O
O
O
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti > 16OC
0,25
100
0,21
100
0,21
160
0,25
160
0,25
b) przy 8 C < ti ≤ 16 C
0,50
60
0,34
100
0,35
80
0,50
80
0,50
c) przy ti ≤ 8 C
0,70
60
0,34
100
0,35
80
0,50
80
0,50
O
O
O
Jak widać na podstawie tabeli, stosunkowo niewielkie grubości płyt warstwowych, zwłaszcza z rdzeniem IPR/PUR, spełniają wymagania
normowe. Jednak warto mieć na uwadze, że w ślad za innymi krajami również w Polsce dojdzie do zaostrzenia wymagań w zakresie
izolacyjności przegród budowlanych. Prawdopodobnie już od dnia 01.01.2014 roku podstawowe współczynniki przewodzenia ciepła
będą musiały spełniać dużo bardziej restrykcyjne normy. Biorąc dodatkowo pod uwagę, że przy odpowiednio długim czasie eksploatacji
mniejsze koszty ogrzewania zrekompensują każde nakłady na zwiększenie izolacyjności już w chili obecnej zalecamy stosowanie płyt
o lepszych parametrach izolacyjnych niż wymagane aktualnymi przepisami.
IZOPANEL POLECA
Rodzaj przegrody
i temperatura
w pomieszczeniu
Współczynnik
przenikania ciepła
U (max)
W/m2 • K
IPR
g
mm
PUR
U
W/m2 • K
g
mm
EPS
U
W/m2 • K
g
mm
MWF
U
W/m2 • K
g
mm
U
W/m2 • K
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
a) przy ti > 16OC
0,24 0,30
100
0,20
100
0,22
160
0,24
160
0,24
b) przy 8OC < ti ≤ 16OC
0,44 0,65
60
0,33
60
0,36
100
0,38
100
0,38
c) przy ti ≤ 8 C
0,55 0,90
40
0,48
40
0,54
80
0,47
80
0,47
O
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti > 16OC
0,18 0,25
100
0,19
120
0,18
220
0,18
220
0,18
b) przy 8OC < ti ≤ 16OC
0,36 0,50
60
0,31
60
0,34
120
0,32
120
0,32
c) przy ti ≤ 8 C
0,55 0,70
60
0,31
60
0,34
80
0,46
80
0,46
O
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
35
IPR
λ
W/m*K
40
50
60
75
80
100
120
125
140
150
160
175
180
200
230
250
60
80
100
120
120
140
160
180
200
220
60
75
80
100
120
125
140
150
160
175
200
230
250
IzoWall
IzoGold
IzoCold
IzoRoof
IzoDach
0,020
U
W/m2*K
0,48
–
0,33
–
0,25
0,20
0,17
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,36
0,26
0,21
0,17
0,16
0,13
0,12
0,11
0,09
0,09
0,33
–
0,25
0,20
0,17
–
0,15
–
0,13
–
–
–
–
PUR
λ
U
W/m*K W/m2*K
0,54
–
0,36
–
0,27
0,22
0,18
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,37
0,27
0,22
0,18
0,022
0,16
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
0,35
–
0,26
0,21
0,18
–
0,16
–
0,14
–
–
–
–
EPS
λ
U
W/m*K W/m2*K
0,86
0,71
0,60
0,49
0,46
0,38
0,31
0,30
0,27
0,26
0,24
0,22
0,21
0,19
–
0,16
–
–
–
–
0,040
–
–
–
–
–
–
0,61
0,50
0,47
0,38
0,32
0,31
0,28
0,26
0,24
0,22
0,19
–
0,16
MWF
λ
U
W/m*K W/m2*K
0,86
0,71
0,60
0,49
0,46
0,38
0,31
–
0,27
0,26
0,24
0,22
–
0,19
0,17
0,16
–
–
–
–
0,040
–
–
–
–
–
–
0,61
0,50
0,47
0,38
0,32
0,31
0,28
0,26
0,24
0,22
0,19
0,17
0,16
Obliczenia zostały wykonane w oparciu o badania współczynnika przewodnictwa ciepła λ w oparciu o normę. Na podstawie doświadczalnie wyznaczonego współczynnika dokonano obliczeń współczynnika przenikania ciepła U. Do obliczeń przyjęto założenie, że dla
wszystkich płyt z wyjątkiem płyt IzoCold temperatura pracy to +10OC. Dla płyt IzoCold przyjęto temperaturę pracy 0OC. Temperatura pracy
ma wpływ na przewodność cieplną: przy niższej temperaturze współczynniki izolacyjności jest niższy. Pozwala to na przeprowadzenie
indywidualnych obliczeń w obiektach, w których temperatura pracy jest niższa, na przykład dla ścianek działowych między komorami
chłodni lub mroźni.
Ogień
Kwestie bezpieczeństwa pożarowego, właściwości ogniowe oraz konsekwencje spowodowane pożarami stają się coraz ważniejszą kwestią przy projektowaniu obiektów budowlanych. Aktualnie obowiązujące przepisy, świadomość zagrożeń ze strony inwestorów i zmieniająca się polityka firm ubezpieczeniowych wymusza stosowanie materiałów o coraz lepszych parametrach ogniowych. Wymagania
w stosunku do materiałów na obudowy ścian i dachów są zależne od przeznaczenia budynku, obciążenia ogniowego wewnątrz, czyli
innymi słowy ilości materiałów palnych, odległości od innych obiektów oraz kategorii zagrożenia ludzi.
36
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Euroklasy – reakcja na ogień
Różne materiały budowlane w odmienny sposób zachowują się w czasie pożaru. Aby ujednolicić klasyfikowanie materiałów pod tym kątem, wprowadzono Euroklasy. Euroklasa umożliwia badanie reakcji na ogień różnych materiałów według jednolitych zasad. Klasyfikacja
ta określa trzy podstawowe parametry: wpływ danego wyrobu na rozprzestrzenianie (podsycanie) pożaru, ilość i szybkość wytwarzania
dymu, który jest przyczyną większości przypadków śmiertelnych podczas pożaru, oraz występowanie płonących kapiących kropli (cząstek materiału).
Tabela poniżej przedstawia podział na Euroklasy i podstawowe wymagania:
Euroklasa
zachowanie wyrobu
udział w pożarze
FIGRA
A1
brak rozgorzenia
niepalny, pomijalna wartość
ciepła spalania, nie bierze
udziału w pożarze
–
A2
brak rozgorzenia
niepalny i niska wartość ciepła
spalania, pomijalny udział
w pożarze
<120 W/s
B
brak rozgorzenia
trudno zapalny, bardzo
ograniczony udział w pożarze
<120 W/s
C
brak rozgorzenia przy
strumieniu cieplnym 100 kW
- rozgorzenie przy strumieniu
300 kW nie wcześniej niż po
10 min.
ograniczony ale zauważalny
udział w pożarze
<250 W/s
D
rozgorzenie nie wcześniej
niż po 2 min przy strumieniu
cieplnym 100 kW
duży udział w pożarze
<750 W/s
E
rozgorzenie wcześniej niż
po 2 min. przy strumieniu
cieplnym 100 kW
bardzo duży udział w pożarze
>750 W/s
F
brak wymagań
nieokreślony
brak wymagań
FIGRA - FireGrowthRate. Wskaźnik pokazujący prędkość wzrostu pożaru.
Dla wyrobów niekwalifikujących się do klasy A1, określa się dwa wyżej wspomniane parametry: wytwarzanie dymu oraz płonących kropli.
Dym jest czynnikiem powodującym więcej zgonów niż sam ogień. Duża ilość dymu utrudnia akcję ratunkową, szerzy panikę i dezorientację.
oznaczenie
opis
s1
prawie bez dymu
s2
średnia ilość i gęstość dymu
s3
bardzo dużo gęstego dymu
Płonące krople mogą być przyczyną poparzeń a także powstawania nowych zarzewi ognia.
oznaczenie
opis
d0
brak płonących kropli
d1
niewiele płonących kropli
d2
bardzo dużo kapiących cząstek
i kropli
Przykładowe oznaczenie Euroklasy dla wyrobu może wyglądać następująco:
A1 - Euroklasa A1 jako jedyna nie występuje z dodatkowymi klasyfikacjami.
B-s2, d0 - wszystkie pozostałe Euroklasy posiadają dodatkowe klasyfikacje. W tym przypadku mamy do czynienia z wyrobem trudno
zapalnym, o średniej ilości wydzielanego dymu oraz niewytwarzającym płonących kropli ani cząstek.
W chwili obecnej w polskim ustawodawstwie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.) nie ma bezpośrednich odniesień do Euroklas. Obowiązuje wciąż
nazewnictwo słowne (wyrób palny, trudno zapalny, niepalny), jednakże należy się spodziewać dostosowania polskich przepisów do
europejskich.
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
37
Odporność ogniowa
Odporność ogniowa przegrody, czyli ściany lub dachu, jest to czas, w jakim przegroda zachowuje swoje właściwości w zakresie:
R – nośności
E – szczelności
I – izolacyjności
Parametr R wskazuje na czas, w którym element pod danym obciążeniem zachowuje swoją nośność, czyli nie przekracza stanów granicznych nośności oraz użytkowania. W przypadku płyt warstwowych parametr ten określany jest do płyt dachowych.
Parametr E określa czas, w jakim przegroda pozostaje szczelna dla płomieni i dymu.
Parametr I określa czas, w jakim przegroda spełnia warunek izolacyjności, a więc nie pozwala na przekroczenie granicznych, normowych
temperatur po niewystawionej na działanie ognia stronie przegrody.
Ocenie poddaje się rówineż kilka innych mniej ważnych dla płyt parametrów np.: W – przepuszczalność promieniowania.
Klasyfikacja ta ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wymaganiach stawianych budynkom.
Budynki przemysłowe o jednej kondygnacji nadziemnej, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)” klasyfikuje się według
klas obciążenia ogniowego.
Kwestie bezpieczeństwa pożarowego, właściwości ogniowe oraz konsekwencje spowodowane pożarami stają się coraz ważniejszą kwestią przy projektowaniu obiektów budowlanych. Aktualnie obowiązujące przepisy, świadomość zagrożeń ze strony inwestorów i zmieniająca się polityka firm ubezpieczeniowych wymusza stosowanie materiałów o coraz lepszych parametrach ogniowych. Wymagania
w stosunku do materiałów na obudowy ścian i dachów są zależne od przeznaczenia budynku, obciążenia ogniowego wewnątrz, czyli
innymi słowy ilości materiałów palnych, odległości od innych obiektów oraz zagrożenia ludzi.
Nośność
Tabele nośności – najprostsza metoda projektowania
Opracowane i znajdujące się w katalogu Tabele Nośności są najprostszym, najpewniejszym i najszybszym sposobem doboru płyt pod
względem nośności. Tabele te uwzględniają kombinacje obciążeń dla najbardziej standardowych przypadków, czyli ciężar własny, wiatr
oraz obciążenia termiczne dla ścian lub ciężar własny, śnieg, wiatr i pełzanie dla dachów.
Procedura projektowa w tym przypadku sprowadza się do zebrania obciążeń charakterystycznych i porównania ich do tabel nośności.
W przypadku układów w których występuje układ konstrukcyjny odbiegający od standardowego lub też zestaw obciążeń jest niestandardowy (na przykład. różnice temperatur odbiegające od przyjętych) należy przeprowadzić indywidualną procedurę projektową.
Wiadomości ogólne
Płyty warstwowe są elementami konstrukcyjnymi złożonymi. Układ ten to trwałe zespojenie najczęściej trzech warstw, z których dwie
to okładziny z blachy o małej grubości i gęstości oraz dużej wytrzymałości i module sprężystości, a trzecia to rdzeń o dużej grubości oraz
małej gęstości, wytrzymałości i module sprężystości. Powoduje to, że kompozyt osiąga dużo lepsze właściwości wytrzymałościowe niż
oddzielnie pracujące elementy składowe. Modelowo można przyjąć, że okładziny odpowiedzialne są za przenoszenie naprężeń normalnych, a rdzeń naprężeń stycznych. Dla przykładu, pracę takiego układu przy zginaniu można sobie wyobrazić jako pracę dwuteownika.
Górna okładzina (górna półka) przenosi naprężenia ściskające, dolna okładzina (dolna półka) przenosi napreżenia rozciągające. Rdzeń
natomiast (środnik) w wyniku działania sił tnących przenosi naprężenia styczne.
Płyty warstwowe, jako elementy obudowy ścian lub dachów, muszą przenosić obciążenia trwałe, zmienne oraz oddziaływania wywołane
efektami długotrwałymi.
Obciążenia trwałe:
- ciężar własny płyty
- masa trwałych konstrukcji, które obciążają płytę warstwową
- inne obciążenia trwałe, np. temperatura w magazynach chłodniczych
- obiciążenia reologiczne
Obciążenia zmienne:
- śnieg
- obciążenie użytkowe
- obciążenie wiatrem
- obciążenia konstrukcyjne
- efekty klimatyczne, na przykład. związane z różnicą temperatur pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną okładziną płyty warstwowej
Wytrzymałość płyt
Wartości wytrzymałości niezbędne do obliczeń określane są na podstawie Wstępnych Badań Typu (WBT) oraz bieżących badań wynikających z założeń Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Wartości te uwzględniają możliwe statystyczne odchyłki, wynikające z niejednostajności procesu produkcyjnego.
38
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Procedury projektowe
Procedury te zgodne są z założeniami normy PN-EN 14509:2010 (dla płyt z rdzeniem IPR/PUR oraz MWF). Uwzględniają one bezpieczeństwo konstrukcji ze względu na stan graniczny nośności (SGN) jak i stan graniczny użytkowania (SGU). Uwzględnione są standardowe kombinacje obciążeń, współczynniki bezpieczeństwa dla obciążeń, wartości wytrzymałości wynikające z WBT i ZKP, wraz ze
współczynnikami materiałowymi.
Przy prowadzeniu obliczeń można stosować jedną z dwóch metod analizy:
- analizę w stanie sprężystości
- analizę w stanie plastyczności
Analizę sprężystości należy stosować do stanu granicznego użytkowania oraz można stosować do stanu granicznego nośności
Analizę plastyczną można stosować tylko dla stanu granicznego nośności, przy założeniu, że krytyczne są naprężenia nad podporą pośrednią od zginania. Analizy plastycznej nie można stosować, gdy zniszczenie może nastąpić przez ścięcie rdzenia.
Można przyjąć, że w większości przypadków nośność płyt warstwowej dzieli się na dwie składowe:
- dla momentów zginających, na składową momentu MF w okładzinach metalowych i MS (część warstwową) rozkładającą się na siły
normalne NF1 i NF2 w okładzinach. W przypadku okładzin płaskich składową MF można pominąć.
- dla sił ścinających, na składową siły ścinającej VF w okładzinach oraz VS w części warstwowej. Również tu w przypadku okładzin płaskich, składową VF można pominąć.
Obciążenia temperaturą
Płyty warstwowe z natury swojej stworzone są do pracy w warunkach, w których ich dwie strony są poddane działaniu innej temperatury. W efekcie działania tych temperatur okładziny zewnętrzna i wewnętrzna w sposób nierównomierny rozszerzą się, co będzie
równorzędne z przyłożeniem momentu zginającego. Obciążenia te należy uwzględnić przy projektowaniu.
Dla okresów letnich w przypadku Stanu Granicznego Nośności (SGN) należy przyjąć wartość temperatury zewnętrznej Tzew = +80°C.
Dla Stanu Granicznego Użytkowania (SGU) należy przyjmować temperaturę okładzin zewnętrznych na podstawie tabeli poniżej. Podział
kolorów do poszczególnych grup znajduje się na stronie 20. Wyznacznikiem przynależności do poszczególnych grup jest stopień odbicia
promieni RG porównany do odbicia powierzchni pokrytej tlenkiem magnezu (Mg0).
Bardzo jasne kolory
RG = 75–90%
Tzew= +55 °C
Jasne kolory
RG = 40–74%
Tzew= +65 °C
Ciemne kolory
RG = 8–39%
Tzew= +80 °C
Dla okresu zimowego przyjmuje się, w zależności od lokalizacji geograficznej, temperaturę powierzchni zewnętrznej (Tzew) od -10°C do
-30°C dla ścian. Dla dachu przyjmuje się Tzew = 0°C, zakładając, że w najbardziej niekorzystnym stanie obciążeń połać jest pokryta śniegiem, a jego temperatura przy powierzchni płyty wynosi właśnie 0°C.
Temperaturę wewnętrzną w obiektach standardowych przyjmuje się na poziomie Twew = 20°C zimą i Twew = 25°C latem.
W obiektach chłodniczych lub mroźniach temperatury wewnętrzne wynikają z projektu technologicznego.
szczelność
W celu określenia szczelności ścian i dachów wykonanych z płyt warstwowych Izopanel przeprowadzono badania, mające sprawdzić
przepuszczalność powietrza przez styki płyt oraz odporność płyt na zacinający deszcz.
Przepuszczalność powietrza
Badanie przepuszczalności powietrza wykonano wg PN-EN 12114:2003.
Badanie polegało na dokładnym określeniu ilości powietrza przedostającego się przez styk płyty z jednej strony na drugą przy zróżnicowanym ciśnieniu panującym z dwóch stron przegrody (-50 Pa/ +50 Pa).
Badanie wykazało całkowitą szczelność i brak transferu powietrza z jednej strony przegrody na drugą.
Wniosek: płyty Izopanel spełniają warunki normowe.
W praktyce oznacza to, że ściany lub dachy wykonane z płyt warstwowych Izopanel stanowią szczelną przegrodę dla powietrza. Nie
dochodzi więc do utraty ciepła, które jest nieodłącznym efektem transferu powietrza. Efektem wysokiej szczelności płyt Izopanel jest
wysoka efektywność energetyczna wykonanych z nich przegród.
Należy mieć na uwadze istotną kwestię wentylacji pomieszczeń wykonanych z płyt Izopanel. Ze względu na całkowitą szczelność ścian
i dachów z płyt Izopanel nie ma możliwości transferu wilgoci z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz. Może to, w przypadku błędnie
wykonanej wentylacji, prowadzić do wykraplania się wilgoci na ścianach oraz stworzenia niekorzystnych warunków klimatycznych wewnątrz.
Odporność na zacinający deszcz
Badanie oporu na zacinający deszcz przeprowadzono wg normy PN-EN 12865:2004.
Badanie polega na poddaniu fragmentów ściany lub dachu wykonanych z płyt Izopanel działaniu wody pod określonym ciśnieniem.
Próby wykazały, że płyty poddane naporowi wody o ciśnieniu do 1200 Pa wykazują całkowitą szczelność otrzymując w ten sposób
najwyższą kategorię szczelności – klasę A. Oznacza to, że obudowa z płyt Izopanel skutecznie chroni przed dostawaniem się wód
opadowych do wnętrza obiektów.
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
39
akustyka
Zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 badaniu poddawane są właściwości akustyczne płyt. Badanie polega na wyznaczeniu poziomu
hałasu po dwóch stronach przegrody - po stronie źródła emitującego hałas i po drugiej stronie. Pomiaru dokonuje się w 16 pasmach od
100 Hz do 3150 Hz co 1/3 oktawy. Na podstawie tak otrzymanych 16 wartości tworzony jest wykres izolacyjności w całym zakresie. Wykres ten dopasowywany jest do normowej krzywej odniesienia, uwzględniającej wrażliwość ludzkiego ucha w poszczególnych pasmach
tak, aby te dwie krzywe były jak najbardziej do siebie dopasowane. Wartość będąca efektem tego porównania dla częstotliwości 500 Hz
oznaczana jest jako:
Rw – współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej
Współczynnik ten jest miarą izolacyjności ogólnej, w całym zakresie słyszalnego widma.
Współczynnik ten nie informuje jednakże o tym, jaką izolacyjność ma przegroda w poszczególnych zakresach widma dźwiękowego.
Aby określić izolacyjność w sposób bardziej szczegółowy, wyznacza się dodatkowe dwa wskaźniki, korygujące wskaźnik Rw do wartości
właściwych dla obszaru wysokich częstotliwości oraz niskich:
C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla zakresu niskich częstotliwości
Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla zakresu wysokich częstotliwości (traffic)
Na podstawie tych parametrów określa się dodatkowe wskaźniki izolacyjności:
RA1 = Rw - C
Wskaźnik RA1 określa właściwości przegrody w zakresie dźwięków niskich, takich jak szybki ruch uliczny, ruch kolejowy, przelatujące
w pobliżu samoloty, odgłosy życia codziennego, ludzka mowa itp
RA2= Rw - Ctr
Wskaźnik RA1 określa właściwości przegrody w zakresie dźwięków wysokich, takich jak wolny ruch uliczny, muzyka dyskotekowa itp.
Dodatkowym parametrem określającym akustyczne właściwości płyt jest:
pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku
αw = energia pochłonięta/energia odbita
Przegrody o wyższym współczynniku αw odbijają mniej energii z powrotem do środka, czyli bardziej tłumią echo (pogłos) w pomieszczeniu. W pomieszczeniach z przegrodami o współczynniku αw mniejszym występuje większy pogłos.
IzoWall
IzoGold
IPR/PUR
IzoCold
IzoRoof
40
|
Izopanel
|
Rw
C
Ctr
RA1
RA2
dB
dB
dB
dB
dB
40
27
-3
-5
24
22
60
25
-2
-5
23
20
80
25
-2
-5
23
20
100
25
-2
-5
23
20
120
25
-2
-5
23
20
60
26
-1
-4
25
22
80
27
-4
-6
23
21
100
27
-4
-6
23
21
120
27
-4
-6
23
21
120
25
-2
-5
23
20
140
25
-2
-5
23
20
160
25
-2
-5
23
20
180
25
-2
-5
23
20
200
25
-2
-5
23
20
220
27
-3
-5
24
22
60
26
-2
-5
24
21
80
26
-2
-5
24
21
100
26
-2
-5
24
21
120
26
-2
-5
24
21
140
26
-2
-5
24
21
160
26
-2
-5
24
21
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
αw
0,15
IzoWall
EPS
IzoRoof
IzoDach
IzoWall
MWF*
IzoRoof
40
50
60
75
80
100
120
125
140
150
160
175
180
200
250
60
75
80
100
120
125
140
150
160
175
200
250
40
50
60
75
80
100
120
140
150
160
175
200
230
250
60
75
80
100
120
125
140
150
160
175
200
230
250
Rw
C
Ctr
RA1
RA2
dB
dB
dB
dB
dB
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
23 (24)**
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
21 (22)
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
18 (19)
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
αw
–
0,10
* wartości oczekiwane, badania w toku
** dla grubości blach 0,4/0,5 mm (dla grubość 0,5/0,5 mm)
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
41
Wymiary i tolerancje
Odchylenia wymiarów i właściwości fizycznych płyt mogą mieć wpływ na ich zachowanie podczas eksploatacji. Dlatego też istotnym jest,
aby mieściły się one w odpowiednio wąskim zakresie, dzięki czemu klient ma gwarancję stałej jakości otrzymanych materiałów.
Tablica 3 – Tolerancje wymiarowe dla płyt warstwowych
Wielkość
Tolerancja (dopuszczalne maksimum)
Grubość płyty warstwowej
Odchylenie od płaskości (zgodnie z pomiarem na długości L)
Wysokość profilu metalowego (żebra)
Wysokość usztywnień profilu
D ≤ 100 mm
± 2 mm
D > 100 mm
± 2%
Dla L = 200 mm
odchylenie od płaskości 0,6 mm
Dla L = 400 mm
odchylenie od płaskości 1,0 mm
Dla L > 700 mm
odchylenie od płaskości 1,5 mm
5 < h ≤ 50 mm
± 1 mm
50 < h ≤ 100 mm
± 2,5 mm
ds ≤ 1 mm
± 30% ds
1 mm < ds ≤ 3 mm
± 0,3%
3 mm < ds ≤ 5 mm
± 10% ds
L≤3m
± 5 mm
L>3m
± 10 mm
Szerokość płyty warstwowej
w
± 2 mm
Odchylenie od prostokątności
s ≤ 0.6% × w (nominalna szerokość pokrycia)
Odchylenie od prostoliniowości (na długości) w kier. podłużnym
1 mm na metr długości, maksimum 5 mm
Długość płyty warstwowej
2 mm na metr długości, maksimum 10 mm
Wygięcie
8,5 mm na metr szerokości dla profili płaskich – h ≤ 10 mm
10 mm na metr szerokości profili – h > 10 mm
Skok profilu (p)
Szerokość żeber (b1) i szerokość doliny fali (b2)
Dla h ≤ 50 mm
p: ± 2 mm
Dla b1
± 1 mm
Dla b2
± 2 mm
Szczegółowy opis procedur badawczych znajduje się w normie PN-EN 14509:2010
Ochrona środowiska
Wskutek rozwoju cywilizacji mamy do czynienia z rosnącym obciążeniem środowiska. Potrójny skok wzrostu populacji spowodował
konieczność redukcji zużycia surowców nieodnawialnych oraz emisji CO2.
Nasze analizy LCA (life cycle assesment) i LCC (life cycle cost) uwzględniają koszty i zużycie energii w trakcie wytworzenia, transportu,
wbudowania i eksploatacji oraz końcowej utylizacji produktu.
Aby ograniczyć produkcję tworzyw sztucznych zbudowanych z surowców nieodnawialnych (dziś w Europie to około 50 000 000 ton!),
najlepiej byłoby zastąpić je surowcami naturalnymi, takimi jak wełna mineralna, drewno, cement czy stal. Ilość produkowanych tworzyw
sztucznych jednak jest zbyt duża i pochłonęłaby 150 000 ton surowców alternatywnych, a zużycie energii w całym cyklu życia produktów
wzrosłoby z 4 mln GJ/rok do 7 mln GJ/rok. Stanowi to 60 mln ton ropy naftowej, czyli jeden gigantyczny tankowiec dziennie. Skutkiem
tego byłby wzrost emisji gazów cieplarnianych o ok. 120 mln ton rocznie, czyli ok. 40% przyjętego protokołem z Kyoto ograniczenia emisji
tych gazów.
W przypadku wyrobów izolacyjnych największy wpływ na całkowity koszt produktu oraz największe znaczenie dla środowiska ma koszt
okresu użytkowania.
Recykling nie zawsze jest rozwiązaniem najbardziej przyjaznym dla środowiska. Choć można poddawać jemu wszystkie poliuretany,
wymaga sporego nakładu energii. W tej sytuacji wydajniejszy okazuje się proces odzyskiwania energii. W Unii Europejskiej materiały
te [b1] utylizuje się w procesie czystego i ostrożnego spopielania, w którym zanieczyszczenia są odfiltrowane, a w wyniku spalania
powstaje energia.
Na produkcję poliuretanów przypada mniej niż 0,1% światowego zużycia ropy, co daje nawet 100 razy większe oszczędności dla
środowiska. Ich zastosowanie w produktach typu izolacje czy lodówki, przyczynia się do mniejszego zużycia energii. Trwałość i dobre
właściwości poliuretanów oznaczają dłuższy cykl eksploatacji tych materiałów względem innych substancji, co przynosi dodatkową
oszczędność energii (w stosunku do energii zużytej na ich wyprodukowanie).
Energia potrzebna do wyprodukowania izolacji poliuretanowej dla jednego budynku jest oszczędzana w ciągu kolejnego roku dzięki
izolacji termicznej.
42
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunki techniczne
Rysunek 1.1
IzoWall PUR/IPR - płyta warstwowa ścienna z widocznym mocowaniem,
rdzeń z pianki poliuretanowej / poliizocyjanurowej
1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50-0,60 mm
2. Rdzeń z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej
3. Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody.
4. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 0,40 -0,50 mm
5. Uszczelka poliuretanowa
6. Dostępne profilowania: Liniowe, Rowkowe Mikrofala, Gładkie
44
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 1.2
IzoWall MWF - płyta warstwowa ścienna z widocznym mocowaniem, rdzeń z wełny mineralnej
1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50-0,60 mm
2. Rdzeń z wełny mineralnej MWF
3. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 0,50 -0,60 mm
4. Dostępne profilowania: Liniowe, Rowkowe, Mikrofala, Gładkie
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
45
Rysunek 1.3
IzoWall EPS - płyta warstwowa ścienna z widocznym mocowaniem, rdzeń styropianowy
1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50-0,60 mm
2. Rdzeń styropianowy EPS
3. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 0,40 -0,50 mm
4. Dostępne profilowania dla szerokości płyt 1150, 1080: Liniowe, Rowkowe, Mikrofala, Gładkie
5. Dostępne profilowania dla szerokości płyt 1200: A, B, E
46
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 2
IzoGold PUR/IPR - płyta warstwowa ścienna z ukrytym mocowaniem,
rdzeń z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej
1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50-0,60 mm
2. Rdzeń z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej
3. Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody
4. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 0,40-0,50 mm
5. Uszczelka poliuretanowa
6. Rowek naprowadzający wkręt montażowy
6. Dostępne profilowania: Liniowe, Rowkowe, Mikrofala, Gold, Gładkie
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
47
Rysunek 3.
IzoCold PUR/IPR - płyta warstwowa ścienna, rdzeń z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej
1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50 -0,60 mm
2. Rdzeń z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej
3. Stalowa okładzina wewnętrzna grubość standardowa 0,40 -0,50 mm
4. Masa uszczelniająca trwale plastyczna
5. Dostępne profilowania: Liniowe, Rowkowe, Mikrofala, Gładkie
48
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 4.1
IzoRoof PUR/IPR - płyta warstwowa dachowa, rdzeń z pianki poliuretanowej / poliizocyjanurowej
1. Stalowa okładzina zew. grubość standardowa 0,50 -0,60 mm
2. Rdzeń z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej
3. Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody
4. Stalowa okładzina wew. grubość standardowa 0,40 -0,50 mm
5. Uszczelka poliuretanowa
6. Komora kapilarna
7. S
trona wewnętrzna może być profilowana tak jak dla płyt
IzoWall, strona zewnętrzna ma stałe profilowanie
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
49
Rysunek 4.2
IzoRoof MWF - płyta warstwowa dachowa, rdzeń z wełny mineralnej
1. Stalowa okładzina zew. grubość standardowa 0,50 -0,60 mm
2. Rdzeń z wełny mineralnej MWF
3. Stalowa okładzina wew. grubość standardowa 0,50 -0,60 mm
50
|
Izopanel
|
4. Komora kapilarna
5. S
trona wewnętrzna może być profilowana tak jak dla płyt
IzoWall, strona zewnętrzna ma stałe profilowanie
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 4.3
IzoRoof EPS- płyta warstwowa dachowa, rdzeń styropianowy
1. Stalowa okładzina zew., grubość standardowa 0,50-0,60 mm
2. Rdzeń styropianowy EPS
3. Stalowa okładzina wew. grubość standardowa 0,40 -0,50 mm
4. Komora kapilarna
5. S
trona wewnętrzna może być profilowana tak jak dla płyt
IzoWall, strona zewnętrzna ma stałe profilowanie
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
51
Rysunek 4.4
IzoDach EPS - płyta warstwowa dachowa, rdzeń styropianowy
1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50-0,60 mm
2. Rdzeń styropianowy EPS
3. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 0,40-0,50 mm
4. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
5. Wkręt mocujący
6. Samoprzylepna uszczelka bitumiczna aluminiowa (opcjonalnie)
7. Pianka poliuretanowa
8. Obróbka blacharska Ob-01
9. Element mocujący L-01
10. Dostepne profilowania: A, B, E
52
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 5.1
IzoWall PUR/IPR - układ pionowy, mocowanie do konstrukcji
1. Płyta IzoWall PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Uszczelka poliuretanowa
4. Samoprzylepna taśma uszczelniająca PES
5. Profil stalowy według projektu konstrukcji
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
53
Rysunek 5.2
IzoWall MWF - układ pionowy, mocowanie do konstrukcji
1. Płyta IzoWall MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Samoprzylepna taśma uszczelniająca PES
4. Profil stalowy według projektu konstrukcji
54
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 5.3
IzoWall EPS - układ pionowy, mocowanie do konstrukcji
1. Płyta IzoWall EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Samoprzylepna taśma uszczelniająca PES
4. Profil stalowy według projektu konstrukcji
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
55
Rysunek 6
IzoGold PUR/IPR - układ pionowy, mocowanie do konstrukcji
1. Płyta IzoGold PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Uszczelka poliuretanowa
4. Samoprzylepna uszczelniająca taśma PES (zalecana)
5. Element mocujący L-02
6. Profil stalowy według projektu konstrukcji
56
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 7.1
IzoWall PUR/IPR - układ pionowy, obróbka przy podwalinie
1. Płyta IzoWall PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Masa trwale plastyczna
5. Taśma PURS (zalecana) / pianka poliuretanowa
6. Tasma PES (zalecana)
7. Obróbka blacharska Ob-00
(należy podać parametry i rysunek przekroju)
8. Obróbka blacharska Ob-07
9. Wariantowo obróbka blacharska Ob-11
10. Wariantowo obróbka blacharska Ob-15
11. Belka podwalinowa
12. Profil stalowy według projektu konstrukcji
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
57
Rysunek 7.2
IzoWall MWF - układ pionowy, obróbka przy podwalinie
1. Płyta IzoWall MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Masa trwale plastyczna
5. Taśma PURS (zalecana) / pianka poliuretanowa
6. Tasma PES (zalecana)
58
|
Izopanel
|
7. Obróbka blacharska Ob-00
(należy podać parametry i rysunek przekroju)
8. Obróbka blacharska Ob-07
9. Wariantowo obróbka blacharska Ob-11
10. Wariantowo obróbka blacharska Ob-15
11. Belka podwalinowa
12. Profil stalowy według projektu konstrukcji
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 7.3
IzoWall EPS - układ pionowy, obróbka przy podwalinie
1. Płyta IzoWall EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Masa trwale plastyczna
5. Taśma PURS (zalecana) / pianka poliuretanowa
6. Tasma PES (zalecana)
7. Obróbka blacharska Ob-00
(należy podać parametry i rysunek przekroju)
8. Obróbka blacharska Ob-07
9. Wariantowo obróbka blacharska Ob-11
10. Wariantowo obróbka blacharska Ob-15
11. Belka podwalinowa
12. Profil stalowy według projektu konstrukcji
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
59
Rysunek 8
IzoGold PUR/IPR - układ pionowy, obróbka przy podwalinie
1. Płyta IzoGold IPR / PUR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Masa trwale plastyczna
5. Taśma PURS (zalecana) / pianka poliuretanowa
6. Tasma PES (zalecana)
60
|
Izopanel
|
7. Obróbka blacharska Ob-00
(należy podać parametry i rysunek przekroju)
8. Obróbka blacharska Ob-07
9. Wariantowo obróbka blacharska Ob-11
10. Wariantowo obróbka blacharska Ob-15
11. Belka podwalinowa
12. Profil stalowy według projektu konstrukcji
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 9.1
IzoWall PUR/IPR - obróbka narożnika
1. Płyta IzoWall PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Taśma PES (zalecana)
5. Wariantowo obróbka blacharska Ob-9
6. Obróbka blacharska Ob-10
7. Obróbka blacharska Ob-11
8. Wariantowo obróbka blacharska Ob-12
9. Wariantowo obróbka blacharska Ob-42
10. Wariantowo obróbka blacharska Ob-43
11. Profil stalowy według projektu konstrukcji
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
61
Rysunek 9.2
IzoWall MWF- obróbka narożnika
1. Płyta IzoWall MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Taśma PES (zalecana)
5. Wariantowo obróbka blacharska Ob-9
62
|
Izopanel
|
6. Obróbka blacharska Ob-10
7. Obróbka blacharska Ob-11
8. Wariantowo obróbka blacharska Ob-12
9. Wariantowo obróbka blacharska Ob-42
10. Wariantowo obróbka blacharska Ob-43
11. Profil stalowy według projektu konstrukcji
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 9.3
IzoWall EPS - obróbka narożnika
1. Płyta IzoWall EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Taśma PES (zalecana)
5. Wariantowo obróbka blacharska Ob-9
6. Obróbka blacharska Ob-10
7. Obróbka blacharska Ob-11
8. Wariantowo obróbka blacharska Ob-12
9. Wariantowo obróbka blacharska Ob-42
10. Wariantowo obróbka blacharska Ob-43
11. Profil stalowy według projektu konstrukcji
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
63
Rysunek 10.
IzoGold PUR/IPR - obróbka narożnika
1. Płyta IzoGold IPR / PUR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Taśma PES (zalecana)
5. Wariantowo obróbka blacharska Ob-9
64
|
Izopanel
|
6. Obróbka blacharska Ob-10
7. Obróbka blacharska Ob-11
8. Wariantowo obróbka blacharska Ob-12
9. Wariantowo obróbka blacharska Ob-42
10. Wariantowo obróbka blacharska Ob-43
11. Profil stalowy według projektu konstrukcji
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 11.1
Płyta IzoWall PUR/IPR - układ poziomy, mocowanie do konstrukcji
1. Płyta IzoWall PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa jako wypełnienie ~20 mm szczeliny dylatacyjnej
4. Taśma PES (zalecana)
5. Masa trwale plastyczna
6. Obróbka blacharska Ob-35
7. Profil stalowy według projektu konstrukcji
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
65
Rysunek 11.2
IzoWall MWF - układ poziomy, mocowanie do konstrukcji
1. Płyta IzoWall MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa jako wypełnienie ~20 mm szczeliny dylatacyjnej
4. Taśma PES (zalecana)
5. Masa trwale plastyczna
6. Obróbka blacharska Ob-35
7. Profil stalowy według projektu konstrukcji
66
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 11.3
IzoWall EPS - układ poziomy, mocowanie do konstrukcji
1. Płyta IzoWall EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa jako wypełnienie ~20 mm szczeliny dylatacyjnej
4. Taśma PES (zalecana)
5. Masa trwale plastyczna
6. Obróbka blacharska Ob-35
7. Profil stalowy według projektu konstrukcji
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
67
Rysunek 12
IzoGold PUR/IPR - układ poziomy, mocowanie do konstrukcji
1. Płyta IzoGold PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM (pokazano możliwość dwóch łączników koło siebie)
3. Pianka poliuretanowa jako wypełnienie ~20 mm szczeliny dylatacyjnej
4. Tasma PES (zalecane)
5. Masa trwale plastyczna
6. Obróbka blacharska Ob-35
7. Element mocujący L-02
8. Profil stalowy według projektu konstrukcji
68
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 13.1
IzoWall PUR/IPR - układ poziomy, obróbka przy podwalinie
1. Płyta IzoWall PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Masa trwale plastyczna
5a. Taśma PURS (zalecana) / pianka poliuretanowa
5b. Taśma PURS (zalecana)
6. Taśma PES (zalecana)
7. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00
(należy podać parametry i rysunek przekroju)
8. Obróbka blacharska Ob-07
9. Obróbka blacharska Ob-11
10. Obróbka blacharska Ob-20
11. Obróbka blacharska Ob-41
12. Belka podwalinowa
13. Profil stalowy według projektu konstrukcji
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
69
Rysunek 13.2
IzoWall MWF - układ poziomy, obróbka przy podwalinie
1. Płyta IzoWall MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Masa trwale plastyczna
5a. Taśma PURS (zalecana) / pianka poliuretanowa
5b. Taśma PURS (zalecana)
6. Taśma PES (zalecana)
70
|
Izopanel
|
7. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00
(należy podać parametry i rysunek przekroju)
8. Obróbka blacharska Ob-07
9. Obróbka blacharska Ob-11
10. Obróbka blacharska Ob-20
11. Obróbka blacharska Ob-41
12. Belka podwalinowa
13. Profil stalowy według projektu konstrukcji
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 13.3
IzoWall EPS - układ poziomy, obróbka przy podwalinie
1. Płyta IzoWall EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Masa trwale plastyczna
5a. Taśma PURS (zalecana) / pianka poliuretanowa
5b. Taśma PURS (zalecana)
6. Taśma PES (zalecana)
7. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00
(należy podać parametry i rysunek przekroju)
8. Obróbka blacharska Ob-07
9. Obróbka blacharska Ob-11
10. Obróbka blacharska Ob-20
11. Obróbka blacharska Ob-41
12. Belka podwalinowa
13. Profil stalowy według projektu konstrukcji
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
71
Rysunek 14
IzoGold PUR/IPR - układ poziomy, obróbka przy podwalinie
1. Płyta IzoGold PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Masa trwale plastyczna
5. Taśma PURS (zalecana)
6. Taśma PES (zalecana)
7. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
8. Obróbka blacharska Ob-07
9. Obróbka blacharska Ob-11
10. Belka podwalinowa
11. Profil stalowy według projektu konstrukcji
72
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 15.1
IzoWall - ściana działowa
1. Płyta IzoWall PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Taśma PES (zalecana)
5. Ceownik zimnogięty
6. Strop
7. Podłoże betonowe
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
73
Rysunek 15.2
IzoWall MWF - ściana działowa
1. Płyta IzoWall MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Taśma PES (zalecana)
5. Ceownik zimnogięty
6. Strop
7. Podłoże betonowe
74
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 15.3
IzoWall EPS - ściana działowa
1. Płyta IzoWall EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu
4. Taśma PES (zalecana)
5. Ceownik zimnogięty
6. Strop
7. Podłoże betonowe
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
75
Rysunek 16.1
IzoRoof PUR/IPR - mocowanie do konstrukcji z pokazanie styku poprzecznego płyt
1. Płyta IzoRoof PUR/IPR
2. Oś wkrętów samowiercących
2a. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM (do łączenia poprzecznego płyt)
2b. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM (do zespolenia płyt z konstrukcją)
3. Płatew
4. Komora kapilarna
5. Element mocujący L-03 (sugerowany)
6. Uszczelka poliuretanowa
7. Taśma PES (zalecana)
8. Taśma PURS (zalecana)
9. Taśma butylowa min. 2 rzędy (przy małym spadku zalecany 3-ci rząd)
76
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 16.2
IzoRoof MWF - mocowanie do konstrukcji z pokazanie styku poprzecznego płyt
1. Płyta IzoRoof MWF
2. Oś wkrętów samowiercących
2a. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM (do łączenia poprzecznego płyt)
2b. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM (do zespolenia płyt z konstrukcją)
3. Płatew
4. Komora kapilarna
5. Element mocujący L-03 (sugerowany)
6. Uszczelka poliuretanowa
7. Taśma PES (zalecana)
8. Taśma PURS (zalecana)
9. Taśma butylowa min. 2 rzędy (przy małym spadku zalecany 3-ci rząd)
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
77
Rysunek 16.3
IzoRoof EPS - mocowanie do konstrukcji z pokazanie styku poprzecznego płyt
1. Płyta IzoRoof EPS
2. Oś wkrętów samowiercących
2a. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM (do łączenia poprzecznego płyt)
2b. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM (do zespolenia płyt z konstrukcją)
3. Płatew
4. Komora kapilarna
5. Element mocujący L-03 (sugerowany)
6. Uszczelka poliuretanowa
7. Taśma PES (zalecana)
8. Taśma PURS (zalecana)
9. Taśma butylowa min. 2 rzędy (przy małym spadku zalecany 3-ci rząd)
78
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 17.1
IzoRoof PUR/IPR - kalenica
1. Płyta IzoRoof PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Uszczelka neoprenowa
5. Obróbka blacharska Ob-03
6. Obróbka blacharska Ob-04
7. Obróbka blacharska Ob-36
8. Element mocujący L-03
9. Płatew
10. Taśma PES (zalecana)
11. Masa trwale plastyczna
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
79
Rysunek 17.2
IzoRoof MWF - kalenica
1. Płyta IzoRoof MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Uszczelka neoprenowa
5. Obróbka blacharska Ob-03
6. Obróbka blacharska Ob-04
7. Obróbka blacharska Ob-36
8. Element mocujący L-03
9. Płatew
10. Taśma PES (zalecana)
11. Masa trwale plastyczna
80
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 17.3
IzoRoof EPS - kalenica
1. Płyta IzoRoof EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Uszczelka neoprenowa
5. Obróbka blacharska Ob-03
6. Obróbka blacharska Ob-04
7. Obróbka blacharska Ob-36
8. Element mocujący L-03
9. Płatew
10. Taśma PES (zalecana)
11. Masa trwale plastyczna
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
81
Rysunek 18.1
IzoRoof PUR/IPR - okap z wariantowym mocowaniem barier przeciwśniegowych
1. Płyta IzoRoof PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Rynna oraz rynhak stalowy
4. Płyta ścienna Izowall/IzoGold
5. Pianka poliuretanowa
6. Obróbka blacharska Ob-08
7. Obróbka blacharska Ob-11
8. Obróbka blacharska Ob-13
9. Wariantowo stosuje się Ob-14
10. Obróbka blacharska Ob-18
11. Obróbka blacharska Ob-19/g g=0,88 mm
12. Obróbka blacharska Ob-33
13. Wariantowo Ob-34 zamiast Ob-33
14. Płyta OSB
15. Element mocujący L-04
16. Masa trwale plastyczna
17. Nit szczelny 4.0 x 10 mm
82
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 18.2
IzoRoof MWF - okap z wariantowym mocowaniem barier przeciwśniegowych
1. Płyta IzoRoof MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Rynna oraz rynhak stalowy
4. Płyta ścienna Izowall/IzoGold
5. Pianka poliuretanowa
6. Obróbka blacharska Ob-08
7. Obróbka blacharska Ob-11
8. Obróbka blacharska Ob-13
9. Wariantowo stosuje się Ob-14
10. Obróbka blacharska Ob-18
11. Obróbka blacharska Ob-19/g g=0,88 mm
12. Obróbka blacharska Ob-33
13. Wariantowo Ob-34 zamiast Ob-33
14. Płyta OSB
15. Element mocujący L-04
16. Masa trwale plastyczna
17. Nit szczelny 4.0 x 10 mm
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
83
Rysunek 18.3
IzoRoof EPS - okap z wariantowym mocowaniem barier przeciwśniegowych
1. Płyta IzoRoof EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Rynna oraz rynhak stalowy
4. Płyta ścienna Izowall/IzoGold
5. Pianka poliuretanowa
6. Obróbka blacharska Ob-08
7. Obróbka blacharska Ob-11
8. Obróbka blacharska Ob-13
9. Wariantowo stosuje się Ob-14
10. Obróbka blacharska Ob-18
11. Obróbka blacharska Ob-19/g g=0,88 mm
12. Obróbka blacharska Ob-33
13. Wariantowo Ob-34 zamiast Ob-33
14. Płyta OSB
15. Element mocujący L-04
16. Masa trwale plastyczna
17. Nit szczelny 4.0 x 10 mm
84
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 19.1
IzoRoof PUR/IPR - połączenie z płytą ścienną szczytową
1. Płyta IzoRoof PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Obróbka blacharska Ob-11
4. Obróbka blacharska Ob-31
5. Obróbka blacharska Ob-32
6. Obróbka blacharska Ob-37
7. Odciąć na budowie
8. Pianka poliuretanowa
9. Płyta ścienna IzoWall/IzoGold
10. Masa trwale plastyczna
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
85
Rysunek 19.2
IzoRoof MWF - połączenie z płytą ścienną szczytową
1. Płyta IzoRoof MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Obróbka blacharska Ob-11
4. Obróbka blacharska Ob-31
5. Obróbka blacharska Ob-32
86
|
Izopanel
|
6. Obróbka blacharska Ob-37
7. Odciąć na budowie
8. Pianka poliuretanowa
9. Płyta ścienna IzoWall/IzoGold
10. Masa trwale plastyczna
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 19.3
IzoRoof EPS - połączenie z płytą ścienną szczytową
1. Płyta IzoRoof EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Obróbka blacharska Ob-11
4. Obróbka blacharska Ob-31
5. Obróbka blacharska Ob-32
6. Obróbka blacharska Ob-37
7. Odciąć na budowie
8. Pianka poliuretanowa
9. Płyta ścienna IzoWall/IzoGold
10. Masa trwale plastyczna
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
87
Rysunek 20.1
IzoRoof PUR/IPR - połączenie z płytą ścienną szczytową wystającą ponad dach
1. Płyta IzoRoof PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Odciąć na budowie
5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
6. Obróbka blacharska Ob-11
7. Płyta ścienna IzoWall/IzoGold
8. Masa trwale plastyczna
88
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 20.2
IzoRoof MWF - połączenie z płytą ścienną szczytową wystającą ponad dach
1. Płyta IzoRoof MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Odciąć na budowie
5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
6. Obróbka blacharska Ob-11
7. Płyta ścienna IzoWall/IzoGold
8. Masa trwale plastyczna
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
89
Rysunek 20.3
IzoRoof EPS - połączenie z płytą ścienną szczytową wystającą ponad dach
1. Płyta IzoRoof EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Pianka poliuretanowa
4. Odciąć na budowie
5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
6. Obróbka blacharska Ob-11
7. Płyta ścienna IzoWall/IzoGold
8. Masa trwale plastyczna
90
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 21.1
IzoRoof PUR/IPR - połączenie ze ścianą murowaną wystającą ponad dach
1. Płyta IzoRoof PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt oraz kołek szybkiego montażu
4. Pianka poliuretanowa
5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
6. Obróbka blacharska Ob-11
7. Płyta umożliwiająca montaż obróbki (np. płyta OSB)
8. Odciąć na budowie
9. Masa trwale plastyczna
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
91
Rysunek 21.2
IzoRoof MWF - połączenie ze ścianą murowaną wystającą ponad dach
1. Płyta IzoRoof MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt oraz kołek szybkiego montażu
4. Pianka poliuretanowa
5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
6. Obróbka blacharska Ob-11
7. Płyta umożliwiająca montaż obróbki (np. płyta OSB)
8. Odciąć na budowie
9. Masa trwale plastyczna
92
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 21.3
IzoRoof EPS - połączenie ze ścianą murowaną wystającą ponad dach
1. Płyta IzoRoof EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Wkręt oraz kołek szybkiego montażu
4. Pianka poliuretanowa
5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
6. Obróbka blacharska Ob-11
7. Płyta umożliwiająca montaż obróbki (np. płyta OSB)
8. Odciąć na budowie
9. Masa trwale plastyczna
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
93
Rysunek 22.1
IzoRoof PUR/IPR - połączenie krawędzi wyższej dachu jednospadowego
1. Płyta IzoRoof PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Obróbka blacharska Ob-11
4. Obróbka blacharska Ob-31
5. Obróbka blacharska Ob-36
6. Pianka poliuretanowa
7. Uszczelka neoprenowa dostosowana do profilu płyty IzoRoof IPR / PUR
8. Płyta ścienna IzoWall / IzoGold
9. Masa trwale plastyczna
94
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 22.2
IzoRoof MWF- połączenie krawędzi wyższej dachu jednospadowego
1. Płyta IzoRoof MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Obróbka blacharska Ob-11
4. Obróbka blacharska Ob-31
5. Obróbka blacharska Ob-36
6. Pianka poliuretanowa
7. Uszczelka neoprenowa dostosowana do profilu płyty IzoRoof IPR / PUR
8. Płyta ścienna IzoWall / IzoGold
9. Masa trwale plastyczna
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
95
Rysunek 22.3
IzoRoof EPS - połączenie krawędzi wyższej dachu jednospadowego
1. Płyta IzoRoof EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Obróbka blacharska Ob-11
4. Obróbka blacharska Ob-31
5. Obróbka blacharska Ob-36
6. Pianka poliuretanowa
7. Uszczelka neoprenowa dostosowana do profilu płyty IzoRoof IPR / PUR
8. Płyta ścienna IzoWall / IzoGold
9. Masa trwale plastyczna
96
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 23.1
IzoRoof PUR/IPR - świetlik kalenicowy
1. Płyta IzoRoof PUR/IPR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
4. Obróbka blacharska Ob-36
5. Konstrukcja świetlika
6. Styropian
7. Poliwęglan
8. Płatew
9. Taśma PES (zalecana)
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
97
Rysunek 23.2
IzoRoof MWF - świetlik kalenicowy
1. Płyta IzoRoof MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
4. Obróbka blacharska Ob-36
5. Konstrukcja świetlika
6. Styropian
7. Poliwęglan
8. Płatew
9. Taśma PES (zalecana)
98
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 23.3
IzoRoof EPS - świetlik kalenicowy
1. Płyta IzoRoof EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
4. Obróbka blacharska Ob-36
5. Konstrukcja świetlika
6. Styropian
7. Poliwęglan
8. Płatew
9. Taśma PES (zalecana)
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
99
Rysunek 24.1
IzoRoof PUR/IPR - świetlik pasmowy
1. Płyta IzoRoof PUR/IPR
2. Płyta poliweglanowa z okładziną żywiczno-szklaną
3. Wkręty i nity systemowe – skrajne mocowanie co 300 mm
4. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
5. Obróbka blacharska Ob-44
6. Element mocujący L-03
100
|
Izopanel
|
7. Profil dystansowy
8. Płatew
9. Podkonstrukcja, gdy szerokość płatwii < 100 mm
10. Taśma PES (zalecana)
11. Taśma butylowa
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 24.2
IzoRoof MWF - świetlik pasmowy
1. Płyta IzoRoof MWF
2. Płyta poliweglanowa z okładziną żywiczno-szklaną
3. Wkręty i nity systemowe – skrajne mocowanie co 300 mm
4. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
5. Obróbka blacharska Ob-44
6. Element mocujący L-03
7. Profil dystansowy
8. Płatew
9. Podkonstrukcja, gdy szerokość płatwii < 100 mm
10. Taśma PES (zalecana)
11. Taśma butylowa
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
101
Rysunek 24.3
IzoRoof EPS - przepust przez dach
1. Płyta IzoRoof EPS
2. Płyta poliweglanowa z okładziną żywiczno-szklaną
3. Wkręty i nity systemowe – skrajne mocowanie co 300 mm
4. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
5. Obróbka blacharska Ob-44
6. Element mocujący L-03
102
|
Izopanel
|
7. Profil dystansowy
8. Płatew
9. Podkonstrukcja, gdy szerokość płatwii < 100 mm
10. Taśma PES (zalecana)
11. Taśma butylowa
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 25.1
IzoRoof PUR/IPR - przepust przez dach
Wielkość kołnierza
Średnica zewnętrzna rury [mm]
1
5-50
2
44-82
3
6-127
4
5
6
7
8
9
75-160 108-190 125-230 150-280 175-330 154-483
1. Płyta IzoRoof IPR / PUR
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Masa kauczukowa dekarska
4. Kołnierz uszczelniający (np. PIPECO / EPDM)
5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
103
Rysunek 25.2
IzoRoof MWF - przepust przez dach
Wielkość kołnierza
Średnica zewnętrzna rury [mm]
1
5-50
2
44-82
3
6-127
4
5
6
7
8
9
75-160 108-190 125-230 150-280 175-330 154-483
1. Płyta IzoRoof MWF
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Masa kauczukowa dekarska
4. Kołnierz uszczelniający (np. PIPECO / EPDM)
5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
104
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 25.3
IzoRoof EPS - przepust przez dach
Wielkość kołnierza
Średnica zewnętrzna rury [mm]
1
5-50
2
44-82
3
6-127
4
5
6
7
8
9
75-160 108-190 125-230 150-280 175-330 154-483
1. Płyta IzoRoof EPS
2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
3. Masa kauczukowa dekarska
4. Kołnierz uszczelniający (np. PIPECO / EPDM)
5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
105
Rysunek 26.1
IzoRoof PUR/IPR - elementy obsługi dachu
1. Kwalifikowany Punkt Konstrukcji Stałej zgodny z PN-EN 795:1999/A1:2003 należy ustalić w porozumieniu z Projektantem obiektu
2. Lina powinna być prowadzona pod kątem nie mniejszym niż 45° od krawędzi dachu.
3. Niewielka masa kotwicząca zapewniająca stały naciąg liny oraz stabilizację.
4. Urządzenie samozaciskowe zgodne z PN-EN 353-2:2005 (prowadnica urządzenia powinna być zakotwiczona do Punktu Konstrukcji
Stałej oraz obciążona niewielką masą kotwiczącą w celu stabilizacji)
5. Szelki bezpieczeństwa zgodne z PN-EN 361:2005, mechanizm urządzenia samozaciskowego powinien być przyłączony do klamry
zaczepowej szelek bezpieczeństwa.
6. W celu zmniejszenia oddziaływań na ludzi oraz konstrukcję wskutek ewentualnego upadku z wysokości zaleca się stosowanie
odpowiednio dobranych amortyzatorów.
7. Rozpinana osłonka elastyczna.
8. Uszczelnienie ewentualnego przejścia konstrukcji przez płytę IzoRoof PUR/IPR wykonać według szczegółu poniżej.
9. Wszystkie nośne elementy systemu należy wykonać ze stali nierdzewnej zgodnie z PN w szczególności:
PN-EN 795:1999/A1:2003 ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące -Wymagania i Badania
PN-EN 363:2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymania spadania
PN-EN 365:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - ogólne wymagania
106
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 26.2
IzoRoof MWF - elementy obsługi dachu
1. Kwalifikowany Punkt Konstrukcji Stałej zgodny z PN-EN 795:1999/A1:2003 należy ustalić w porozumieniu z Projektantem obiektu
2. Lina powinna być prowadzona pod kątem nie mniejszym niż 45° od krawędzi dachu.
3. Niewielka masa kotwicząca zapewniająca stały naciąg liny oraz stabilizację.
4. Urządzenie samozaciskowe zgodne z PN-EN 353-2:2005 (prowadnica urządzenia powinna być zakotwiczona do Punktu Konstrukcji
Stałej oraz obciążona niewielką masą kotwiczącą w celu stabilizacji)
5. Szelki bezpieczeństwa zgodne z PN-EN 361:2005, mechanizm urządzenia samozaciskowego powinien być przyłączony do klamry
zaczepowej szelek bezpieczeństwa.
6. W celu zmniejszenia oddziaływań na ludzi oraz konstrukcję wskutek ewentualnego upadku z wysokości zaleca się stosowanie
odpowiednio dobranych amortyzatorów.
7. Rozpinana osłonka elastyczna.
8. Uszczelnienie ewentualnego przejścia konstrukcji przez płytę IzoRoof PUR/IPR wykonać według szczegółu poniżej.
9. Wszystkie nośne elementy systemu należy wykonać ze stali nierdzewnej zgodnie z PN w szczególności:
PN-EN 795:1999/A1:2003 ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące -Wymagania i Badania
PN-EN 363:2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymania spadania
PN-EN 365:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - ogólne wymagania
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
107
Rysunek 26.3
IzoRoof EPS - elementy obsługi dachu
1. Kwalifikowany Punkt Konstrukcji Stałej zgodny z PN-EN 795:1999/A1:2003 należy ustalić w porozumieniu z Projektantem obiektu
2. Lina powinna być prowadzona pod kątem nie mniejszym niż 45° od krawędzi dachu.
3. Niewielka masa kotwicząca zapewniająca stały naciąg liny oraz stabilizację.
4. Urządzenie samozaciskowe zgodne z PN-EN 353-2:2005 (prowadnica urządzenia powinna być zakotwiczona do Punktu Konstrukcji
Stałej oraz obciążona niewielką masą kotwiczącą w celu stabilizacji)
5. Szelki bezpieczeństwa zgodne z PN-EN 361:2005, mechanizm urządzenia samozaciskowego powinien być przyłączony do klamry
zaczepowej szelek bezpieczeństwa.
6. W celu zmniejszenia oddziaływań na ludzi oraz konstrukcję wskutek ewentualnego upadku z wysokości zaleca się stosowanie
odpowiednio dobranych amortyzatorów.
7. Rozpinana osłonka elastyczna.
8. Uszczelnienie ewentualnego przejścia konstrukcji przez płytę IzoRoof PUR/IPR wykonać według szczegółu poniżej.
9. Wszystkie nośne elementy systemu należy wykonać ze stali nierdzewnej zgodnie z PN w szczególności:
PN-EN 795:1999/A1:2003 ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące -Wymagania i Badania
PN-EN 363:2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymania spadania
PN-EN 365:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - ogólne wymagania
108
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 27
Obróbka blacharska Ob-01 ”Listwa zamykająca”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 110 mm
g = 0,50 mm
m = 0,44 kg/mb
l = 2500 mm
Rysunek 28
Obróbka blacharska Ob-02 ”Profil zamykający EPS”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 150 mm
g = 0,50 mm
m = 0,60 kg/mb
l = 2500 mm
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
109
Rysunek 29
Obróbka blacharska Ob-03 ”Kalenica”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 400 mm
g = 0,50 mm
m = 1,60 kg/mb
l = 2500 mm
UWAGA: Podać spadek połaci, w przypadku gdy jest on większy niż 10%
Rysunek 30
Obróbka blacharska Ob-04 ”Podkalenica”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 210 mm
g = 0,50 mm
m = 0,84 kg/mb
l = 2500 mm
UWAGA: Podać spadek połaci, w przypadku gdy jest on większy niż 10%
110
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 31
Obróbka blacharska Ob-05 ”Wiatrownica do płyty IzoDach EPS,
Typ I – z nadwieszeniem”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
g - grubość płyty
patrz tabela
g = 0,50 mm
patrz tabela
l = 2500 mm
patrz tabela
g
[mm]
rozwinięcie
[mm]
masa
[kg/mb]
60
300
1,20
75
315
1,26
100
340
1,36
125
365
1,46
150
390
1,56
200
440
1,76
250
490
1,96
g
[mm]
rozwinięcie
[mm]
masa
[kg/mb]
60
260
1,04
Rysunek 32
Obróbka blacharska Ob-06 ”Wiatrownica do płyty IzoDach EPS,
Typ II – bez nadwieszenia”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
grubość płyty
patrz tabela
g = 0,50 mm
patrz tabela
l = 2500 mm
patrz tabela
Izopanel
|
75
275
1,10
100
300
1,20
125
325
1,30
150
350
1,40
200
400
1,60
250
450
1,80
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
111
Rysunek 33
Obróbka blacharska Ob-07 ”Okapnik elewacyjny”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 180 mm
g = 0,50 mm
m = 0,72 kg/mb
l = 2500 mm
Rysunek 34
Obróbka blacharska Ob-08 ”Pas nadrynnowy”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 230 mm
g = 0,50 mm
m = 0,92 kg/mb
l = 2500 mm
UWAGA: Podać spadek połaci, w przypadku gdy jest on większy niż 10%
112
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 35
Obróbka blacharska Ob-09 ”Narożnik wewnętrzny duży”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 208 mm
g = 0,50 mm
m = 0,83 kg/mb
l = 2500 mm
Rysunek 36
Obróbka blacharska Ob-10 ”Narożnik zewnętrzny duży”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 208 mm
g = 0,50 mm
m = 0,83 kg/mb
l = 2500 mm
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
113
Rysunek 37
Obróbka blacharska Ob-11 ”Narożnik wewnętrzny mały”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 125 mm
g = 0,50 mm
m = 0,50 kg/mb
l = 2500 mm
Rysunek 38
Obróbka blacharska Ob-12 ”Narożnik zewnętrzny mały”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
114
|
Izopanel
|
s = 125 mm
g = 0,50 mm
m = 0,50 kg/mb
l = 2500 mm
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 39
Obróbka blacharska Ob-13 ”Pas podrynnowy”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
grubość płyty
patrz tabela
g = 0,50 mm
patrz tabela
l = 2500 mm
patrz tabela
g
[mm]
rozwinięcie
[mm]
masa
[kg/mb]
60
215
0,86
75
230
0,92
80
235
0,94
100
255
1,02
120
275
1,10
125
280
1,12
150
305
1,22
200
355
1,42
250
405
1,62
Rysunek 40
Obróbka blacharska Ob-14 ”Płotek śniegowy”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 390 mm
g = 0,50 mm
m = 1,56 kg/mb
l = 2500 mm
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
115
Rysunek 41
Obróbka blacharska Ob-15 ”Narożnik wewnętrzny łamany”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 170 mm
g = 0,50 mm
m = 0,68 kg/mb
l = 2500 mm
Rysunek 42
Obróbka blacharska Ob-16 ”Listwa okapnikowa”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
116
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
s = 185 mm
g = 0,50 mm
m = 0,74 kg/mb
l = 2500 mm
Rysunek 43
Obróbka blacharska Ob-17 ”Obróbka muru”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 245 mm
g = 0,50 mm
m = 0,98 kg/mb
l = 2500 mm
Rysunek 44
Obróbka blacharska Ob-18 ”Pas nadrynnowy do Ob-19”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
a - spadek dachu
s = 160 mm
g = 0,50 mm
m = 0,64 kg/mb
l = 2500 mm
indywidualnie, podawany w stopniach
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
117
Rysunek 45
Obróbka blacharska Ob-19 ”Pas podrynnowy”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
a - spadek dachu
g - grubość płyty
indywidualnie
g = 0,88 mm
indywidualnie
l = 2500 mm
indywidualnie, podawany w stopniach
Rysunek 46
Obróbka blacharska Ob-20 ”Starter typu C1”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
grubość płyty
118
|
Izopanel
|
patrz tabela
g = 0,50 mm
patrz tabela
l = 2500 mm
patrz tabela
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
g
[mm]
rozwinięcie
[mm]
masa
[kg/mb]
40
160
0,64
50
170
0,68
60
180
0,72
75
195
0,78
80
200
0,80
100
220
0,88
120
240
0,96
125
245
0,98
140
260
1,04
150
270
1,08
160
280
1,12
180
300
1,20
200
320
1,28
220
340
1,36
250
370
1,48
Rysunek 47
Obróbka blacharska Ob-22 ”Obróbka muru do płyty ciętej”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 230 mm
g = 0,50 mm
m = 0,92 kg/mb
l = 2500 mm
Rysunek 48
Obróbka blacharska Ob-31 ”Wiatrownica do płyty IzoRoof, Typ I - z nadwieszeniem”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
g - grubość płyty
patrz tabela
g = 0,50 mm
patrz tabela
l = 2500 mm
patrz tabela
Izopanel
|
g
[mm]
rozwinięcie
[mm]
masa
[kg/mb]
60
320
1,28
80
340
1,36
100
360
1,44
120
380
1,52
140
400
1,60
160
420
1,68
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
119
Rysunek 49
Obróbka blacharska Ob-32 ”Wiatrownica do płyty IzoRoof, Typ II - bez nadwieszenia”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
g - grubość płyty
patrz tabela
g = 0,50 mm
patrz tabela
l = 2500 mm
patrz tabela
Rysunek 50
Obróbka blacharska Ob-33 ”Maskownica okapu z płotkiem śniegowym”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 400 mm
g = 0,50 mm
m = 1,60 kg/mb
l = 2500 mm
UWAGA: Podać spadek połaci, w przypadku gdy jest on większy niż 10%
120
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
g
[mm]
rozwinięcie
[mm]
masa
[kg/mb]
60
325
1,30
80
345
1,38
100
365
1,46
120
385
1,54
140
405
1,62
160
425
1,70
Rysunek 51
Obróbka blacharska Ob-34 ”Maskownica okapu”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 125 mm
g = 0,50 mm
m = 0,50 kg/mb
l = 2500 mm
UWAGA: Podać spadek połaci, w przypadku gdy jest on większy niż 10%
Rysunek 52
Obróbka blacharska Ob-35 ”Maskownica połączenia płyt”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 250 mm
g = 0,50 mm
m = 1,00 kg/mb
l = 2500 mm
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
121
Rysunek 53
Obróbka blacharska Ob-36 ”Obróbka maskująca kalenicy”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 125 mm
g = 0,50 mm
m = 0,50 kg/mb
l = 1250 mm
Rysunek 54
Obróbka blacharska Ob-37 ”Profil zamykający”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
122
|
Izopanel
|
s = 133 mm
g = 0,50 mm
m = 0,53 kg/mb
l = 2500 mm
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Rysunek 55
Obróbka blacharska Ob-41 ”Starter typu C2”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
g - grubość płyty
x
patrz tabela
g = 0,50 mm
patrz tabela
l = 2500 mm
patrz tabela
patrz tabela
g
[mm]
rozwinięcie
[mm]
x
[mm]
masa
[kg/mb]
40
106
26
0,42
60
126
46
0,50
80
146
66
0,58
100
166
86
0,66
120
186
106
0,74
140
206
126
0,82
160
226
146
0,90
180
246
166
0,98
200
266
186
1,06
220
286
206
1,14
g
[mm]
rozwinięcie
[mm]
masa
[kg/mb]
40
350
1,40
60
390
1,56
80
430
1,72
100
470
1,88
120
510
2,04
140
550
2,20
160
590
2,36
180
630
2,52
200
670
2,68
220
710
2,84
Rysunek 56
Obróbka blacharska Ob-42 ”Narożnik zewnętrzny maskujący”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
g - grubość płyty
patrz tabela
g = 0,50 mm
patrz tabela
l = 2500 mm
patrz tabela
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
123
Rysunek 57
Obróbka blacharska Ob-43 ”Narożnik wewnętrzny maskujący”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
x
270 mm
g = 0,50 mm
1,08 kg/mb
2500 mm
x = 80 mm
Rysunek 58
Obróbka blacharska Ob-44 ”Obróbka wewnętrzna przy świetliku”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
g - grubość płyty
124
|
Izopanel
|
patrz tabela
g = 0,50 mm
patrz tabela
2500 mm
patrz tabela
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
g
[mm]
rozwinięcie
[mm]
masa
[kg/mb]
60
165
1,16
80
185
1,30
100
205
1,44
120
225
1,58
140
245
1,73
160
265
1,87
Rysunek 59
Element mocujący L-01 ”Łącznik do płyty dachowej EPS”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 133 mm
g = 1,00 mm
m = 0,16 kg / szt.
l = 150 mm
Rysunek 60
Element mocujący L-02 ”Łącznik do płyty IzoGold IPR / PUR”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
s = 30 mm
g = 1,50 mm
m = 0,06 kg / szt.
l = 150 mm
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
125
Rysunek 61
Element mocujący L-03 ”Kalota”
rozwinięcie
grubość blachy
długość standardowa
s = 50 mm
g = 1,00 mm
l = 35 mm
Rysunek 62
Element mocujący L-04 ”Listwa Z”
rozwinięcie
grubość blachy
masa
długość standardowa
g - grubość płyty
126
|
Izopanel
|
patrz tabela
g = 0,88 mm
patrz tabela
l = 2500 mm
patrz tabela
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
g
[mm]
rozwinięcie
[mm]
masa
[kg/mb]
60
160
1,13
80
180
1,27
100
200
1,41
120
220
1,55
140
240
1,69
160
260
1,83
180
280
1,97
Zasady przechowywania, przewozu, instalacji oraz eksploatacji
Płyty warstwowe są materiałem, który przy nieumiejętnym obchodzeniu się z nim na każdym etapie od produkcji do zamontowania, a także
podczas jego eksploatacji może ulec uszkodzeniu. Dlatego też w każdym momencie należy stosować się do kilku podstawowych wskazówek.
Zasady przechowywania i transportu
Pakowanie
Płyty opuszczają zakład produkcyjny spakowane w paczki. Ilość płyt w paczce zależna jest od typu płyty, jej grubości oraz długości. Na
indywidualne życzenie klienta płyty mogą być spakowane w sposób inny od standardowego tak pod względem ilości w paczce, jak i kolejności.
Należy jednak mieć na uwadze ograniczenia transportowe oraz fakt, że w pewnych przypadkach może to zwiększyć koszt transportu.
Folia ochronna
Podczas procesu produkcji płyty, w zależności od typu, są laminowane jedno- lub dwustronnie folią ochronną. Jej zadanie to ochrona powierzchni
okładzin przed uszkodzeniami w czasie produkcji, transportu i montażu. Ochrona ta ma charakter tymczasowy. Folia w zetknięciu z czynnikami
atmosferycznymi, a w szczególności z promieniowaniem słonecznym, może się zwulkanizować z blachą, przez co jej zdjęcie może stać się
niemożliwe. Dlatego też należy ją usunąć najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty produkcji i nie później niż 3 tygodnie po wystawieniu płyty
na eksopzycję promieniownia słonecznego. Informacja o dacie produkcji znajduje się na każdej z dostarczonych paczek płyt.
Transport płyt
W większości przypadków IzoPanel dostarcza płyty we wskazane przez klienta miejsce z wykorzystaniem wyspecjalizowanych samochodów
z odkrytym nadwoziem, umożliwiających bezpieczny przewóz płyt. W przypadku, gdy transport płyty organizowany jest przez Klienta, musi on
pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
- załadunek w zakładzie produkcyjnym odbywa się za pomocą wózków widłowych,
- do transportu mogą służyć tylko pojazdy sprawne technicznie,
- powierzchnia załadunkowa musi być równa i czysta, bez wystających ostrych elementów,
- wskazana jest naczepa odkryta, bez plandeki o szerokości minimum 250 cm. W przypadku naczepy z plandeką może istnieć problem
z załadunkiem dwóch paczek płyt obok siebie (dotyczy to głównie płyt o szerokości modularnej 1200 mm),
- przyjmuje się założenie, że paczka płyt może wystawać poza krawędź tylną pojazdu maksymalnie o 1,5 m (nie dotyczy to płyt z wełny
mineralnej które mogą wystawać jedynie o 0,5 m) ,
- samochód musi być wyposażony w pasy transportowe, w ilości minimum 2 sztuk na dwie paczki przy załadunku w dwóch rzędach lub
2 sztuki na jedną paczkę przy załadunku w jednym rzędzie. Paczki muszą być zamocowane pasami nie rzadziej niż co 3 m,
- nie należy ładować paczek z płytami na wierzch innych ładunków.
Rozładunek
Rozładunek na placu budowy może się odbyć za pomocą wózka widłowego lub dźwigu. W obu przypadkach należy odpowiednio zabezpieczyć
paczki płyt przed uszkodzeniem przez podłożenie miękkich przekładek na widłach wózka o odpowiednio dużej szerokości (ok 15-20 cm) lub
przez odpowiednie umocowanie zawiesi przy rozładunku dźwigiem. Przy rozładunku należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa
pracy z urządzeniami dźwigowymi.
Przechowywanie
W przypadku przechowywania płyt przed ich zamontowaniem w okresie krótszym niż tydzień można je składować bez żadnych wymagań.
Jedyne, o czym należy pamiętać, to podparcie ich w odpowiednio dużej ilości miejsc oraz na równej powierzchni tak, aby nie dopuścić do ich
nadmiernego ugięcia lub miejscowego uszkodzenia w sytuacji, gdy ciężar płyt nie jest rozłożony równomiernie na wszystkich podkładkach.
W przypadku składowania przez dłuższy okres należy, różnicując wysokość przekładek, tak ułożyć paczki z płytami, aby stworzyć naturalny
spadek do odprowadzenia wód deszczowych. Należy jednocześnie pamiętać o niebezpieczeństwie zwulkanizowania się folii i blachy, jak to
zostało opisane na tej stronie powyżej. Dodatkowo należy płyty rozdzielić przekładkami umożliwiającymi swobodny przepływ powietrza.
Zasady montażu
Mimo, że montaż obudowy z płyt warstwowych jest stosunkowo prosty w porównaniu do innych metod wykonywania ścian i dachów,
wskazane jest wykonywanie go przez wyspecjalizowane ekipy montażowe wyposażone w odpowiedni sprzęt.
Sprawdzenie konstrukcji
Przed przystąpieniem do montażu należy bezwzględnie sprawdzić zgodność wykonania konstrukcji nośnej z projektem oraz tolerancję
jej wykonania. W przypadku zauważonych odchyłek należy o tym poinformować przedstawiciela inwestora. Montaż płyt do konstrukcji
niespełniającej wymagań może być przyczyną uszkodzenia płyt i podstawą do nieudzielenia gwarancji. Przed montażem każdej z płyt należy
uważnie ocenić jej jakość. Wszelkie dostrzeżone wady i uszkodzenia muszą być zgłoszone producentowi przed ich montażem.
Podstawowy zestaw narzędzi do montażu:
- wkrętarka z regulowaną mocą dokręcania,
- nakładka na wkrętarkę uniemożliwiająca przekręcenie wkrętów i wgniecenie powierzchni płyt,
- narzędzie do zimnego cięcia płyt. Niedopuszczalne jest użycie szlifierek kątowych. Po pierwsze, wskutek nagrzewania krawędzi okładzin
następuje tam uszkodzenie ochronnej powłoki lakierniczej oraz cynkowej, tworząc w tym miejscu ognisko korozji. Po drugie, w przypadku
rdzenia EPS na skutek potencjalnego kontaktu iskry z rdzeniem może dojść do jego samozapłonu, następnie do rozprzestrzenienia ognia do
wnętrza płyty,
- inne podstawowe narzędzia jak miara, poziomica, nożyce do cięcia blachy, wyciskasz do mas uszczelniających,
- bardzo pomocny w montażu jest ssawkowy zestaw do transportu i montażu płyt.
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
127
Montaż płyt ściennych
Płyty Izopanel posiadają stronę zewnętrzną i wewnętrzną. Strona wewnętrzna oznaczona jest zabarwioną na kolor folią. Niedopuszczalna
jest zamiana kierunku montażu. Przypadkowe zamontowanie części płyt w sposob odwrotny może spowodować zauważalną rożnicę odcieni.
Dodatkowo w związku z technologią produkcji strona zewnętrzna zawsze posiada gładszą powierzchnię oraz lepszą przyczepność rdzenia
do okładziny.
Zaleca się, aby montaż płyt odbywał się w kolejności ułożenia płyt w paczkach oraz w kolejności dostawy paczek. Pozwala to na zredukowanie
ryzyka wystąpienia różnic w odcieniach sąsiednich płyt. Jednolitość kolorystyczną należy kontrolować jak najczęściej, zwłaszcza w przypadku
kolorów metalicznych. Aby dokonać takich oględzin, należy obserwować powierzchnię ściany z odległości około 25 m pod różnymi kątami, po
usunięciu folii ochronnej. W przypadku wystąpienia różnicy należy natychmiast zawiadomić producenta.
Do mocowania płyt do konstrukcji należy używać dedykowanych, rekomendowanych przez producenta wkrętów z powłoką galwaniczną lub
nierdzewnych. Do ich wkręcania należy używać wkrętarek ze sprzęgłem. Należy zwrócić szczególną uwagę na siłę wkręcania w przypadku płyt
z mocowaniem widocznym.
W przypadku montowania płyt z ukrytym mocowaniem, Izopanel rekomenduje użycie dodatkowych podkładek L-02, zgodnie z rysunkiem
nr 60. Podkładka ta zwiększa nośność takiego mocowania, a jednocześnie redukuje ryzyko wystąpienia wgnieceń w obrębie mocowania.
W przeszłości odnotowane zostały przypadki uszkodzenia powierzchni płyt, będącego skutkiem zbyt mocnego dokręcenia wkrętu bez użycia
wspomnianej podkładki.
Mocując kolejną płytę należy zwrócić uwagę na jej właściwe dociśnięcie do płyty poprzedniej tak, aby szerokość szczeliny między płytami była
zgodna z podaną w rysunkach technicznych. Standardowa ilość oraz umiejscowienie łączników przy montażu płyt, zostały przedstawione na
rysunku poglądowym „umiejscowienie oraz liczba łączniów” na końcu działu.
Montaż płyt dachowych
Ustalając kierunek montażu płyt dachowych, należy uwzględnić kierunek, z którego najczęściej wieją wiatry. Płyty powinny zostać zainstalowane
w ten sposób, aby wiatr wiał zgodnie z kierunkiem zakładek dachowych, nie przeciwnie. Ułożenie płyt w kierunku przeciwnym może zwiększyć
ryzyko dostawania się wód opadowych do wnętrza budynku.
Przed montażem należy sprawdzić prostokątność połaci oraz dokładnie ustawić pierwszą płytę prostopadle do linii okapu. Wyeliminuje
to ryzyko powstawania uskoków na stykach sąsiednich płyt i ułatwi późniejszy montaż obróbki okapowej i rynny.
Przed montażem kolejnej płyty należy z niej usunąć wewnętrzną folię ochronną.
Przed instalacją płyty należy zwrócić uwagę na liniowość dolnego zamka. Ewentualne lokalne zagięcia mogą bardzo utrudnić montaż
oraz negatywnie wpłynąć na estetykę połaci oglądanej od wewnątrz.
Mocowanie należy wykonać z zastosowaniem rekomendowanych przez IzoPanel śrub mocujących. Pod rygorem utraty gwarancji
należy przestrzegać określonych na rysunkach katalogu odległości pomiędzy krawędziami płyty, a osiami wkrętów mocujących.
W przypadku płyt IzoRoof wskazane jest użycie dodatkowej podkładki pod wkręt, tak zwanej kaloty, według rysunku nr 61. W sposób
znaczący obniża to prawdopodobieństwo wystąpienia przecieków na dachu.
IzoPanel proponuje dwa rozwiązania połączenia płyt dachowych:
- wersja STANDARD
- wersja TIGHT
W wersji TIGHT polecamy użycie na całej długości zamka dwustronnie klejącej uszczelki butylowej, aplikowanej między zamki blaszane
płyty oraz kalot pod wkręty. Przy prawidłowym połączeniu wersja ta praktycznie eliminuje występowanie przecieków przy każdym
spadku połaci większym od 3%.
Po zakończeniu montażu i nie później niż 30 dni od daty produkcji należy z powierzchni płyt usunąć folię ochronną.
Po zakończeniu montażu, należy oczyścić powierzchnię montowane z wszelkich pozostałości i nieczystości (zwłaszcza z pozostałych
po cięciu i wierceniu opiłków żelaza). Następnie należy dokonać oględzin powierzchni i ewentualne zadrapania zamalować farbami
zaprawkowymi. Standardowa ilość oraz umiejscowienie łączników przy montażu płyt, zostały przedstawione na rysunku poglądowym
„umiejscowienie oraz liczba łączniów” na końcu działu.
Płytę należy
umiejscowić
poprzez jej obrót
128
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Płyta lewa
Dla płyt ciągłych oraz bez świetlików zalecany minimalny spadek
podłużny dachu wynosi 5%
Płyta prawa
L (dług
Dla płyt ciągłych oraz bez świetlików zalecany minimalny spadek
podłużny dachu wynosi 5%
ość pły
ty)
50-300
mm
Dla płyt łączonych na długości oraz ze żwietlikami zalecany
minimalny spadek podłużny dachu wynosi 7%
Dla płyt łączonych na długości oraz ze żwietlikami zalecany
minimalny spadek podłużny dachu wynosi 7%
Eksploatacja, utrzymanie i konserwacja
W okresie eksploatacji należy okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, dokonywać przeglądu obiektu. Wszelkie zauważone uszkodzenia
powierzchni należy oczyścić i zamalować farbą zaprawkową w celu usunięcia potencjalnych ognisk korozji. W przypadku wysokiego
poziomu zabrudzenia, elewacje zewnętrzne należy raz do roku myć z zastosowaniem delikatnych detergentów i urządzeń
wysokociśnieniowych. Do czyszczenia powierzchni od wewnątrz można również stosować delikatne środki czyszczące.
W przypadku konieczności odśnieżania połaci dachowych należy wykonywać tę czynność ze szczegolną ostrożnością.
Stalowa okładzina zewnętrzna o niewielkiej grubości jest podatna na uszkodzenia powstałe od zarysowań łopatą do odśnieżania z ostrą
krawędzią, jak również uszkodzenia powstałe od prac wykonywanych w nieodpowiednim obuwiu.
Pod rygorem utraty gwarancji należy wykonywać prace odśnieżające za pomocą narzędzi o gumowanej, bądź plastikowej, nierysującej
płyty, końcówce.
Potencjalne uszkodzenie blachy będzie bądź ogniskiem korozji, bądź też miejscem przez które woda będzie się dostawała do wnętrza
płyty, przeciekając do obiektu lub pozostając w izolacji, powodując pogorszenie jej właściwości.
Istnieje rownież ryzyko poluzowania wkrętow mocujących na skutek uderzeń.
Osoby wykonujące prace na dachu powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie prac na wysokości oraz posiadać odpowiednie
zaświadczenia uprawniające je do wykonywania tych prac, podczas samego wykonywania prac powinny być odpowiednio zabezpieczone
przed upadkiem z wysokości.
Ponadto osoby przebywające na dachu powinny używać odpowiednio dostosowanego obuwia (zabezpieczającego przed poślizgiem
na obśnieżowym dachu), jednocześnie obuwie to nie powinno powodować zniszczenia wierzchniej warstwy antykorozyjnej na płycie.
Ze względów wytrzymałościowych, podczas prac na dachu, zaleca się aby jednocześnie na jednym przęśle płyty przebywał tylko jeden
pracownik.
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
129
Umiejscowienie oraz liczba łączników
Poniżej podano najczęściej stosowane ilości łączników. Wartości te należy zweryfikować w wyniku indywidualnych dla konkretnego
obiektu obliczeń.
IzoWall
W strefie normalnej po 2 łączniki na płytę na każdej podporze, w odległości 150-250mm od styku płyt
150
150
W strefie normalnej po 2 łączniki na płytę na każdej podporze, w odległości 150-250mm od styku płyt oraz 1 w środku
L/2
150
150
IzoGold
W strefie normalnej po 1 komplecie łączników na płytę na każdej podporze, komplet składa się
z dwóch wkrętów z podkładką EPDM oraz elementu mocującego L-02
W strefie krawędziowej po 2 komplety łączników na płytę na każdej podporze, komplet składa się
z dwóch wkrętów z podkładką EPDM oraz elementu mocującego L-02
IzoRoof
W strefie normalnej po 2 łączniki na płytę na każdej podporze
W strefie krawędziowej po 3 łączniki na płytę na każdej podporze
130
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Certyfikaty i dopuszczenia
Płyty warstwowe IzoPanel z rdzeniem z poliuretanu (PUR), rdzeniem poliizocyjanurowym (IPR), oraz rdzeniem z wełny mineralnej
produkowane są zgodnie z wytycznymi normy zharmonizowanej PN-EN 14509:2010. Podlegają one procedurom kontrolno-badawczym
opisanym szczegółowo w tej normie. Na podstawie tych badań wyroby oznakowane są znakiem CE dopuszczającym je do obrotu
w budownictwie na obszarze całej Unii Europejskiej.
Wstępne badania typu (WBT), mające na celu określenie właściwości płyt deklarowanych w tym opracowaniu, zostały wykonane we
współpracy z notyfikowanymi laboratoriami:
- FIRES
- ITB
Płyty warstwowe z rdzeniem z EPS produkowane są w oparciu o wytyczne zawarte w Aprobacie Technicznej AT 15-5340:2008.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian technologicznych oraz nie odpowiada za błędy wynikające z druku.
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
131
Notatki
132
|
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
Notatki
Izopanel
|
katalog techniczny PŁYTY WARSTWOWE
|
133
Notatki
Siedziba:
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 36
tel. +48 58 340 17 17
fax +48 58 340 17 18
e-mail: [email protected]
Region:
pomorski, zachodnio-pomorski – tel. 663 330 622
warmińsko-mazurski, kujawsko-pomorski – tel. 693 701 483, 693 701 481
mazowiecki, podlaski – tel. 601 262 325
wielkopolski – tel. 607 449 107
dolnośląski – tel. 605 737 575
śląski, opolski – tel. 609 607 673
podkarpacki, lubelski – tel. 665 450 404
łódzki, świętokrzyski – tel. 609 607 658, 609 607 654
www.izopanel.pl
Download