Konferencja z okazji 40

advertisement
Konferencja z okazji 40. rocznicy ogłoszenia
Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”
Aula im. Jana Lubrańskiego, Collegium Minus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul.
Wieniawskiego 1
SESJA I Przewodniczy ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ UAM
10.00 Przywitanie i wprowadzenie nt. „Nostra aetate” – ks. abp Stanisław GĄDECKI
10.15 Wykład I: Judaizm wobec innych religii – rabin prof. Michael A. SIGNER
11.00 Wykład II: Islam wobec innych religii – imam dr Abduljalil SAJID
11.45 Wykład III: Chrześcijaństwo wobec innych religii – ks. abp Michael L. FITZGERALD
12.30 Koncert kameralny na harfę i altówkę. Cecylia Matysik, Barbara Tritt
Przewodniczy ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ UAM
SESJA II Przewodniczy ks. prof. dr hab. Stanisław RABIEJ Uniwersytet Opolski
13.00 Modlitwę w intencji pokoju i pojednania poprowadzą:
Naczelny Rabin Polski Michael SCHUDRICH
Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław GĄDECKI
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz MIŚKIEWICZ
Dyskusja panelowa: Dialog – przestrzeń spotkania między religiami,
Rabin prof. Michael A. SIGNER,
Imam dr Abduljalil SAJID
Ks. abp Michael L. FITZGERALD,
Ks. prof. Hanspeter HEINZ
14.30 Zakończenie
Uroczystość wręczenia tytułu „Człowieka Pojednania” przez Polską Radę Chrześcijan i
Żydów
15.30 Sala Czerwona, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79
Laudacja ku czci ks. prof. Hanspetera HEINZA,
laureata tytułu „Człowieka Pojednania” Polskiej Rady Chrześcijan
i Żydów za rok 2004
Wręczenie dyplomu
Wystąpienie ks. prof. Hanspetera HEINZA
Psalmy po hebrajsku – koncert Towy BEN-ZWI (Izrael), wyróżnionej tytułem
„Człowiek Pojednania” w 1999 roku
Laudacja ku czci rabina prof. Michaela SIGNERA,
laureata tytułu „Człowieka Pojednania” Polskiej Rady Chrześcijan
i Żydów za rok 2005
Wręczenie dyplomu
Wystąpienie rabina prof. Michaela SIGNERA
17.30 Uroczysty obiad w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania
Ks. Prof. Paweł BORTKIEWICZ TChr, kierownik Zakładu
Katolickiej Nauki Społecznej i dziekan Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ks. Abp Michael Louis FITZGERALD MAfr, przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Dialogu Międzyreligijnego oraz Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Islamem, Rzym.
Ks. Abp Stanisław GĄDECKI, przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji
Episkopatu Polski, członek Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami, zastępca
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Ks. Prof. Hanspeter HEINZ, członek grupy dyskusyjnej „Żydzi i Chrześcijanie” założonej
przez Komitet Centralny Katolików Niemieckich, wydział teologii, Uniwersytet w
Augsburgu.
Ks. Prof. Stanisław RABIEJ, kierownik Katedry Badań nad Integracją w Instytucie
Ekumenizmu i Badań nad Integracją Uniwersytetu w Opolu.
Imam Dr Abduljalil SAJID przewodniczący Muzułmańskiej Rady ds. Zgodnego
Współistnienia Religii i Ras w Wielkiej Brytanii, reprezentuje najbardziej postępowy nurt
poszukiwania takiej interpretacji Islamu, która przekazywałaby istotne treści dla XXI w.
Rabin Prof. Michael SIGNER, współautor i sygnatariusz żydowskiej deklaracji o
chrześcijaństwie „Dabru emet”, rabin Synagogi Reformowanej, profesor zajmujący się
problematyką i kulturą żydowską, University of Notre Dame, USA.
PROGRAM TOWARZYSZĄCY
24 października godz. 19.00
Muzyka dawna – persona grataDan Laurin, Arte dei Suonatori
Aula Uniwersytecka, ul. Wieniawskiego 1
24 – 31 października
Judaizm, Chrześcijaństwo, Islam w monologu i dialogu
Prezentacja książek poświęconych religiom monoteistycznym i kwestii dialogu
międzyreligijnego
Księgarnia Bookarest w Starym Browarze (Dziedziniec Sztuki)
25 października godz. 20.00
Esfahan, międzynarodowy zespół łączący brzmienia:
perskie, klezmerskie z odrobiną jazzu i muzyki klasycznej
Blue Note Jazz Club, ul. Kościuszki 76/78
W styczniu 2006 roku w Poznaniu odbędzie się IX Dzień Judaizmu
oraz – po raz pierwszy w naszym mieście – Dzień Islamu.
Zapraszamy do uczestnictwa w tych wydarzeniach,
ks. dr Jerzy Stranz, Referent ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej
Kontakt: e-mail: [email protected] Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz
mieć włączony Javascript by go zobaczyć
PATRONAT HONOROWY:
Arcybiskup Metropolita Poznański
Wojewoda Poznański
Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Prezydent Miasta Poznania
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
Arcybiskup Metropolita PoznańskiWojewoda PoznańskiRektor Uniwersytetu im. A.
MickiewiczaPrezydent Miasta PoznaniaDyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
ORGANIZATOR:
Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej
Wydział Teologiczny UAM
Download