Bomba komórki rakowej rozbrojona?

advertisement
Bomba
komórki
rozbrojona?
rakowej
Nie jest nowością fakt, że rokrocznie na świecie odnotowuje się
wzrastającą tendencję zachorowalności na raka. W samym 2012 roku
zdiagnozowano aż 14,1 mln chorych na nowotwór. Rak czyni coraz większe
spustoszenie. Naukowcy i lekarze biją na alarm aby doprowadzić do jak
najwcześniejszego zdiagnozowania nowotworu oraz ulepszenia
profilaktyki. Co jeśli jednak zachorujemy? Jakie mamy szanse? Najnowsze
badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców w Cancer Research
UK Cambridge Institute donoszą o rozpracowaniu struktury komórki
rakowej guza litego.
Badania przeprowadzono na komórkach rakowych trzustki. Nowotwór tego
narządu jest specyficzny i w przeciwieństwie do innych litych guzów zastosowanie
immunoterapii nie daje oczekiwanych rezultatów. Z tego też powodu środowiska
naukowe poszukują innych metod walki z tym nowotworem. Celem badań było
przyjrzenie się strukturze zewnętrznej komórki rakowej guza litego. Na jej
powierzchni zidentyfikowano białko z rodziny cytokin – chemokinę CXCL12.
Oplatając komórkę nowotworową, ochrania ona ją przed limfocytami T, których
receptory CXCR4 rozpoznając tą chemokinę i łącząc się z nią nie mają możliwości
dalszego wnikania w głąb obcej komórki. Postawiono hipotezę, iż pozbawienie
komórek nowotworowych tarczy ochronnej w postaci otoczki CXCL12
umożliwiłoby organizmowi i limfocytom T samozwalczenie komórek rakowych.
Do badań użyto obecnego już na rynku leku AMD3100, znanego pod nazwą
Plerixaforu. Blokuje on receptory CXCR4 na powierzchni limfocytów T, dzięki
czemu limfocyty pozostają obojętne wobec otoczki rakowej CXCL12 i są w stanie
zaatakować modelową komórkę rakową trzustki z pełną siłą. Dzięki
synergistycznemu działaniu z immunoterapeutycznym przeciwciałem anty – PD –
L1, które zwiększa aktywność limfocytów T, zaobserwowano znaczącą redukcję
liczby komórek rakowych i rozmiaru guza. Kontynuacja tej modelowej terapii
zakończyła się sukcesem, gdyż w przeciągu tygodnia niemal wszystkie komórki
rakowe zostały unieszkodliwione.
Najnowsze badania donoszą o rozpracowaniu struktury komórki rakowej
guza litego
Źródło: pixabay, licencja CC0
Podążając za słowami profesora Fearona – kierownika badań, metoda oparta na
wykorzystaniu potencjału ludzkiego organizmu do samodzielnej konfrontacji z
komórką rakową i jej zwalczeniu niewątpliwie w przyszłości może przyczynić się
do polepszenia leczenia guzów litych.
Adrianna Grzelak
Piśmiennictwo:
1.International Agency for Research on Cancer, Latest world cancer statistics:
Global cancer burden rises to 14.1 million new cases in 2012: Marked increase in
breast cancers must be addressed,12 Dec 2013.
2.Fearon DT. et.al Targeting CXCL12 from FAP-expressing carcinoma-associated
fibroblasts synergizes with anti–PD-L1 immunotherapy in pancreatic cancer,
PNAS, 2013, 110, 50: 20212-20217.
Data publikacji: 25.06.2014r.
Download