BADANIE WŁASNOŚCI WYBRANYCH UKŁADÓW

advertisement
BADANIE WŁASNOŚCI WYBRANYCH UKŁADÓW
ELEKTRONICZNYCH.doc
(276 KB) Pobierz
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w PILE
INSTYTUT POLITECHNICZNY
KATEDRA BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN
SPRAWOZDANIE
z ćwiczenia laboratoryjnego
nt. „BADANIE
WŁASNOŚCI WYBRANYCH
UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH”
GRUPA: III
WYKONAŁ: Krzysztof Radomski
DATA: 23.01.2004
OCENA: ...................
1) WPROWADZENIE.
Tranzystor pnp:
-
dziury są wprowadzane z emitera do bazy ich część rekombinuje, a pozostałe dostają się w
obszar silnego pola warstwy zaporowej kolektor-baza są przez to pole przyspieszane i
wprowadzane do kolektora
- istnieje prąd elektronowy spowodowany dyfuzją elektronów w kierunku emitera
Tranzystor npn:
-
elektrony wprowadzane z emitera do bazy stają się nośnikami mniejszościowymi
- część tych elektronów łączy się z dziurami
wszystkie elektrony, które dotrą do złącza kolektor-baza są unoszone do kolektora
Stabilitrony, nazywane również diodami Zenera, są to diody warstwowe p-n, przeznaczone
do zastosowań w układach stabilizacji napięć, w układach ograniczników, jako źródła napięć
odniesienia itp. Typowy obszar pracy tych diod znajduje się na odcinku charakterystyki
prądowo-napięciowej, odpowiadającym gwałtownemu wzrostowi prądu wstecznego wskutek
zjawiska przebicia Zenera lub (i) przebicia lawinowego. Oba wymienione mechanizmy przebicia
charakteryzują się następującymi właściwościami:
-przebicie Zenera występuje w złączach silnie domieszkowanych przy napięciach
do 5 V;
-przebicie lawinowe występuje w złączach słabo domieszkowanych przy napięciach ponad 7 V;
-przebicia Zenera i lawinowe występują w złączach o średniej koncentracji domieszek przy
napięciach 5...7 V;
temperaturowy współczynnik napięcia przy przebiciu Zenera ma znak ujemny;
temperaturowy współczynnik napięcia przy przebiciu lawinowym ma znak dodatni.
Obecnie na świecie produkowane są stabilitrony na napięcia od 2 do kilkuset Voltów, przy czym
nazwa dioda Zenera tradycyjnie obejmuje swym znaczeniem zarówno diody o przebiciu Zenera,
jak i diody o przebiciu lawinowym.
Trzy podstawowe parametry stabilitronów to:
- napięcie stabilizacji UZ (nazywane również napięciem Zenera), definiowane jako napięcie
odpowiadające umownej wartości prądu stabilizacji, np. dla jednej dziesiątej maksymalnej
wartości prądu stabilizacji; w katalogach podaje się napięcie stabilizacji i jego tolerancję;
- rezystancja przyrostowa rZ = dUZ/dIZ przy określonym prądzie stabilizacji;
- temperaturowy współczynnik napięcia stabilizacji TKUZ - stosunek względnej zmiany napięcia
stabilizacji do bezwzględnej zmiany temperatury otoczenia przy określonym prądzie stabilizacji,
wyrażony w 1/st.C lub %/st.C.
Stabilizator napięcia lub prądu stałego, jest to układ, którego zadaniem jest utrzymanie
teoretycznie niezmiennej wartości napięcia lub prądu na wejściu przy określonych
granicach zmian napięcia zasilającego, obciążenia oraz czynników zewnętrznych, np.
temperatury, ciśnienia, wilgotności itp. Ze względu na zasadę działania stabilizatory
napięcia i prądu stałego można podzielić na : parametryczne, kompensacyjne o
działaniu ciągłym i impulsowym.
Prostowniki, w zależności od struktury i liczby faz zasilającego napięcia przemiennego,
dzieli się na jedno- i wielofazowe. Jeśli napięcie podlega prostowaniu w czasie jednego tylko
półokresu każdej z faz, to prostownik jest nazywany półfalowym. Jeżeli natomiast napięcie jest
prostowane w czasie obu półokresów, to prostownik jest nazywany całofalowym.
1. Cel ćwiczenia:
-
- nauczyć praktycznie wykonywania wybranych pomiarów
- utrwalenie wiadomości z podstaw elektrotechniki ogólnej
- zapoznanie z właściwościami elementów półprzewodnikowych,badanie własności prostowników diodowych i układów stabilizacji napięcia.
2. Schemat stanowiska pomiarowego:
przyrządy pomiarowe:
- regulator prądnicy
miernik elektryczny DT-830B
- zasilacz prądu stałego
-
3. Tabele pomiarowe:
Lp.
1
2
3
4
5
6
U
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
g
I
0
0
0
0
0
2.7
stan żarówki
żarówka nie świeci
żarówka nie świeci
żarówka nie świeci
żarówka nie świeci
żarówka nie świeci
...
Plik z chomika:
robot131
Inne pliki z tego folderu:

 Badanie diody prostowniczej.doc (274 KB)
BADANIE WŁ. TRANSFORMATORA.doc (219 KB)
BADANIE WŁASNOŚCI TRANZYSTORÓW.doc (52 KB)
BADANIE WŁASNOŚCI WYBRANYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH.doc
(276 KB)
 BADANIE_WúASNOŽCI_TRANSFORMATORA(2).doc (103 KB)


Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
 angielski
automatyka i sterowanie
 cześci maszyn
eksploatacja i niezawodność
 informatyka
Download