Katalog produktów

advertisement
Katalog produktów
2014/15
Zasilanie gwarantowane AC i DC
Poprawa jakości energii
Przetwarzanie energii
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
SPIS
TREŚCI
WWW.ELMECH.PL
Zasilanie gwarantowane evolution®
4
Zasilacze prądu stałego serii ZP
8
Zasilacze o prądzie do 200A
11
Zasilacze o prądzie do 2400A
13
Konwertery napięcia serii CN
16
Falowniki napięcia
20
Falowniki napięcia serii FPS
21
Falowniki średnich mocy serii FPD
26
Falowniki napędowe średnich mocy serii FPDN
29
Rozdzielnice potrzeb własnych
32
Moduły rozszerzeń
36
Jakość energii Xinus®
44
Przetwornice częstotliwości FPP
52
Xillar®
58
Dodatek – gabaryty obudów
62
SPIS TREŚCI | 3
WWW.ELMECH.PL
Zasilanie gwarantowane evolution®
WWW.ELMECH.PL
EVOLUTION® SYSTEM
ZASILANIA GWARANTOWANEGO
System evolution® to ciekawe i nowoczesne rozwiązania pozwalające na budowę szerokiej gamy rozwiązań
zasilania gwarantowanego prądem stałym i przemiennym. Od prostych rozwiązań, przez rozwiązania
jednonapięciowe prądu stałego lub przemiennego, stosowane w przemyśle w aplikacjach UPS-owych
lub napędowych, po rozwiązania wielonapięciowe o wielopoziomowej redundancji, stosowane do
bezprzerwowego zasilania podsystemów automatyki zabezpieczeniowej, układów pomocniczych i układów
telemechaniki w stacjach elektroenergetycznych, w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych. System składa
się z modułów mocy przystosowanych do pracy równoległej i modułów rozszerzeń. Nad poprawnością
pracy urządzeń i systemów gwarantowanego zasilania czuwa system nadzoru i sterowania evolution®,
którego moduły monitorują wszystkie istotne dla poprawności pracy systemu obwody i urządzenia oraz
zapewniają komunikację lokalną i zdalną z systemami nadrzędnymi.
ARCHITEKTURA SYSTEMU NADZORU
STS – bezprzerwowy przełącznik źródła
EVOLUTION®
zasilania
FPD – trójfazowy falownik napięcia
Kluczowy dla zapewnienia poprawności pracy
FPDN – falownik napędowy
urządzeń i systemów gwarantowanego zasilania
evolution® jest system nadzoru składający się
NAD PRACĄ SYSTEMU CZUWAJĄ NASTĘPUJĄCE
z modułów funkcyjnych pracujących we wspólnej
MODUŁY FUNKCYJNE:
magistrali komunikacyjnej InterCan .
®
Ważną cechą systemu nadzoru evolution® z punktu
widzenia niezawodności jest to, że wszystkie moduły
SmartControl – wyświetlacz graficzny
z wbudowaną klawiaturą
monitorowania i nadzoru pracują w systemie jako
MKD – moduł kontroli doziemienia
równorzędne. Oznacza to, że system evolution
MPN – moduł pomiaru napięć
®
pozbawiony jest takiej wady, jaka występuje
MPK – moduł przekaźnikowy
w
MWC – moduł wejść cyfrowych
przypadku
rozwiązań
typu
Master-Slave,
w których awaria Mastera powoduje utratę całości
UMK – moduł komunikacyjny
funkcjonalności systemu. W systemie evolution
KSB – moduł konwertera światłowodowego
praca elementów systemu na równorzędnych
MKB – moduł kontroli zabezpieczeń
statusach powoduje, że awaria pojedynczego
USB – moduł konwertera CAN/USB
modułu skutkuje utratą funkcjonalności związaną
ZPE – zasilacz pomocniczy magistrali CAN
®
z tym jednym modułem, a pozostałe funkcje są
realizowane bez zakłóceń.
W
skład
systemu
wchodzą
moduły
mocy
przeznaczone do pracy równoległej, dzięki czemu
moc układu może być skalowalna.
MAGISTRALA INTERCAN
MODUŁY MOCY
ZP – zasilacz buforowy
CN – konwerter napięcia DC/DC
FPS – jednofazowy falownik napięcia
ZASILANIE GWARANTOWANE EVOLUTION® | 5
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
System evolution® pozwala na monitorowanie
sygnalizacyjnych. Dodatkowo stykom alarmowym
za pośrednictwem magistrali cyfrowej urządzeń
monitorowanych urządzeń można przypisywać
energoelektronicznych
przez
nazwy własne alarmów oraz atrybuty. System
firmę Elmech. Praca systemu jest nadzorowana
nadzoru zapewnia rejestrację i archiwizację do
przez układy: pomiaru napięcia, prądu AC i DC,
2047 alarmów dla każdego podsystemu. System
ładowania i monitorowania stanu baterii stacyjnej,
evolution® połączony jest z systemem nadrzędnym
kontroli
za pośrednictwem kabla lub światłowodowo
doziemienia
produkowanych
obwodów
wyjściowych,
kontroli zabezpieczeń poszczególnych obwodów
przez
wyjściowych
obsługujący protokoły: Modbus RTU, IEC103,
kontrolowanie
oraz
innych
stanu
urządzeń
styków
poprzez
przekaźników
dwukierunkowy
moduł
Urządzenia zasilania gwarantowanego systemu evolution®
komunikacyjny,
DNP3, SNMP,TCP/IP…
Zasilacze do
200A
Zasilacze do
2400A
Konwertery
napięcia
Falowniki
jednofazowe
Falowniki
trójfazowe
Napędy
silników
asynchronicznych
Nazwa
własna
Easy ZP i
Compact ZP
ZP
CN
FPS
FPD
FPDN
Strona
11
13
16
21
26
29
Napięcie
wejściowe
230V;
3x400VAC
230V;
3x400VAC
220,110V
DC
220,110V
DC
220,110V
DC
220,110V
DC
Napięcie
wyjścia
12, 24, 48,
60, 110,
220 VDC
24, 48, 60,
110, 220
VDC
24, 48, 60,
110, 220
VDC
220/230/
240V AC
50/60Hz
3x400V
50/60Hz1
3x400V
50Hz
Bateria
UKT
PT
Moduł pomiaru
napięcia MPN
MPN
ZPP
Zasilacz ZP
SmartConrtol®
Moduł wejść cyfrowych MWC
MWC
Moduł doziemienia MKD
Konwerter
napięcia CN
MKD
Moduł przekaźńikowy MPK
MPK
Moduł komunikacyjny UMK
STS
UMK
Prąd
wyjściowy/
moc
do 200A
Skalowalny
Skalowalny
Skalowalny
Skalowalny
Skalowalny
Praca
w systemie
evolution®
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Praca
równoległa
podziałem
obciążenia
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Praca z
redundancją
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Zabudowa
w szafach
systemu 19”
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Moduły
rozszerzeń
systemu
evolution®
UMK, MKD,
MWC, MPK,
MKB, MPN,
USB, KSW,
ZPE, SmartControl®,
WAT3.
Strona 36
Falownik napięcia
FPS lub FPD
1
SCADA
Falownik
napędowy FPDN
6 | ZASILANIE GWARANTOWANE EVOLUTION®
Inne napięcia i częstotliwości na życzenie klienta
M
ZASILANIE GWARANTOWANE EVOLUTION® | 7
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO SERII ZP
Zasilanie gwarantowane evolution®
Oddajemy do Państwa dyspozycji nową linię nowoczesnych zasilaczy prądu stałego charakteryzującą
się wysoką mocą jednostkową w stosunku do gabarytów oraz wygodniejszym dostępem do zacisków
elektrycznych, dostępnych od frontu. Są to dwie nowe jednostki mocy zasilane trójfazowo, przeznaczone
do pracy w systemie 19” – pierwsza o mocy 20kW i wysokości 4U oraz druga o mocy 30kW i wysokości
6U. Wraz z jednostką mocy zasilaną jednofazowo o wysokości 2U i mocy 3kW stanowią typoszereg, na
którym są oparte zasilacze kompaktowe serii Easy i Compact i na bazie których budowane są zasilacze
dużych mocy w szafach systemu 19”.
PRZEZNACZENIE
Przeznaczone
są
do
pracy
w
systemach
Możliwe jest rozszerzanie funkcjonalności przez
gwarantowanego zasilania, do bezpośredniego
dodanie
zasilania odbiorów i buforowego ładowania baterii.
evolution
Charakteryzują się następującymi cechami:
modułów
rozszerzeń
systemu
®
Praca
w
systemie
nadzoru
i
sterowania
evolution®
MODUŁY MOCY
PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ
Praca w trybie zasilacza i buforowym do
współpracy
z
dowolnym
typem
baterii
akumulatorów
Zadawana lub automatyczna kompensacja
Charakterystyka ładowania baterii zgodna
z EUROBAT
dodawczą,
z
ograniczeniem
napięcia
Są odporne na zwarcie, przeciążenie, odwrotne
podłączenie baterii, są też zabezpieczone przed
nadnapięciem i przegrzaniem
izolację
prądu baterii bezpośrednio obsługiwany przez
Kontrola ładunku służąca do określania stanu
baterii akumulatorów
Kompensacja
galwaniczną
od
sieci
napięcia
ładowania
baterii
w zależności od temperatury otoczenia baterii
(wymagany czujnik temperatury bezpośrednio
zasilającej
Umożliwiają skalowanie mocy aplikacji i/lub
pracą w układzie redundancji przez równoległą
8 | ZASILANIE GWARANTOWANE
prądu ładowania baterii (wymagany czujnik
zasilacz)
wyjściowego
ZASILACZE PRĄDU
STAŁEGO SERII ZP
spadku napięcia linii kablowej DC
Kontrola ciągłości obwodu baterii i ograniczenia
Praca w różnych konfiguracjach: z baterią
Posiadają
ZASILACZY SERII ZP
obsługiwany przez zasilacz)
Zasilacze wyposażone są w dwa przekaźniki
pracę zasilaczy z równomiernym podziałem
alarmowe,
prądu
przypisać wybrany alarm, a drugi jest alarmem
Dzięki
możliwości
pracy
szeregowej
zasilaczy pozwalają na budowanie aplikacji
o nominalnym napięciu do 900VDC
z
czego
do
jednego
można
zbiorczym
Zasilacze
generują
związanych z
około
zasilaniem
20
od
alarmów
strony
AC,
Wysoka stabilność napięcia i prądu wyjściowego
napięciem wyjściowym DC, stanami pracy
Wysoka niezawodność zasilaczy
zasilacza oraz stanami wynikającymi z błędów
Bogata podstawowa funkcjonalność zasilaczy
i awarii w obwodach rozdzielni DC
ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO SERII ZP | 9
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
ZASILACZE
O PRĄDZIE DO 200A
Nazwa urządzenia
Przeznaczone są do zasilania wymagających odbiorów prądu stałego z jednoczesnym buforowym
Zasilacz prądu stałego serii ZP
ładowaniem baterii. Zasilacze wykonano w obudowach o małych gabarytach do zawieszenia, postawienia
Zasilanie
Napięcie zasilania
230V, 3x400V AC
na stojaku lub bezpośrednio na podłodze. Wyposażone są w pojedynczy moduł zasilacza serii ZP. We
Częstotliwość napięcia zasilającego
50/60Hz
wnętrzu obudowy, poza zasilaczem ZP znajduje się szyna montażowa, na której zainstalowano listwę
Tolerancja napięcia zasilającego
±15%
zaciskową, na której również można zamontować moduły rozszerzeń systemu evolution®.
Parametry wyjściowe
Znamionowe napięcie wyjściowe
24V
48V
60V
110V
220V
Znamionowe prądy wyjściowe
10 ÷ 200A
10 ÷ 200A
10 ÷ 100A
10 ÷ 120A
10 ÷ 60A
Regulacja napięcia wyjściowego
+/- 35%
Moc max.
20kW
Regulacja buforowego napięcia
ogniwa
2,20 – 2,30V/o
Regulacja napięcia ogniwa przy
autodoładowaniu
2,30 – 2,35V/o
Regulacja napięcia ogniwa przy
ładowaniu dozorowanym
2,45 – 2,70V/o
Tętnienia napięcia wyjściowe
< 0,5%
Stabilność napięcia wyjściowego
Charakterystyka ładowania baterii
COB – funkcja kontroli ciągłości obwodu baterii
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:
dostępna wyłącznie z pomiarem prądu baterii
Wyświetlacz graficzny typu SmartControl
UKT – funkcja kompensacji napięcia ładowania
Dławnice wejściowe: 2x Pg9 i 3x Pg13,5
baterii w zależności od temperatury otoczenia.
Listwa zaciskowa przyłączeniowa
Wraz z nią dostarczany jest czujnik temperatury,
Szyna montażowa dla modułów rozszerzeń
dla którego należy określić długość kabla
Blokada otwarcia drzwi
(odległość pomiędzy baterią a zasilaczem
Zamek z kluczykiem
z uwzględnieniem toru prowadzenia kabla)
®
Wykonanie podstawowe IP20
UKŁ – układ pomiaru ładunku służy do
określania
MODUŁY ROZSZERZEŃ SYSTEMU EVOLUTION :
®
pojemności
baterii
akumulatorów. Korzysta z układu WPP/ZPP
Układ odłączenia odbioru przy Umin – chroni
< 1%
IU zgodnie z DIN 41773
dostępnej
Lista i opis modułów znajdują się w „dodatku” na
stronie 62 katalogu
baterię przed jej głębokim rozładowaniem
Kompensacja
spadku
napięcia
kabla
odbiorczego – pozwala na dokonanie korekty
przez wprowadzenie parametrów kabla lub
OPCJE PODSTAWOWE:
przez pomiar napięcia w punkcie przyłączenia
WPP/ZPP – wewnętrzny lub zewnętrzny pomiar
odbioru
prądu baterii służący do ograniczania prądu
ładowania baterii
OZNACZENIE:
Np.: COMPACT ZP
220/
75/
S1
Typ
Napięcie wyjściowe DC
Prąd wyjściowy
Wykonanie
Prąd według tabeli
Rodzaj obudowy
„dodatek” na stronie 62
katalogu.
24
48
EASY ZP ... /... /...
COMPACT ZP ... /... /...
110
220
440
Inne
10 | ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO SERII ZP
ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO SERII ZP | 11
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
TABELA WYKONAŃ
ZASILACZE
O PRĄDZIE DO 2400A
Oznaczenie
Napięcie wyjściowe [V]
Prąd wyjściowy [A]
Napięcie zasilania [V]
Wykonanie
… ZP 24/10/…/…
24
10
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 24/20/…/…
24
20
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 24/25/…/…
24
25
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 24/30/…/…
24
30
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 24/40/…/…
24
40
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 24/50/…/…
24
50
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 24/100/…/…
24
100
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 24/120/…/…
24
120
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 24/140/…/…
24
140
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 24/160/…/…
24
160
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 24/180/…/…
24
180
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 24/200/…/…
24
200
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 48/20/…/…
48
20
230
S/W 2; 3; K2U
Cokół
… ZP 48/25/…/…
48
25
230
S/W 2; 3; K2U
Wyłącznik główny od strony zasilania
… ZP 48/30/…/…
48
30
230
S/W 2; 3; K2U
Panel operatorski typu SmartControl
Stycznikowy SZR na zasilaniu
… ZP 48/30/…/…
48
30
3x400
S/W 1;2;3; K4U
Listwa zabezpieczeń sieciowych dla każdego
Układ
… ZP 48/50/…/…
48
50
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 48/100/…/…
48
100
3x400
S/W 1;2;3; K4U
Listwa zabezpieczeń bezpiecznikowych w obu
… ZP 48/120/…/…
48
120
3x400
S/W 1;2;3; K4U
torach po stronie prądu stałego dla każdego
UZO – układ zasilania oświetlenia awaryjnego
… ZP 48/140/…/…
48
140
3x400
S/W 1;2;3; K4U
modułu zasilacza
Układ redukcji diodowej
… ZP 48/160/…/…
48
160
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 48/180/…/…
48
180
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 48/200/…/…
48
200
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 110/10/…/…
110
10
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 110/15/…/…
110
15
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 110/20/…/…
110
20
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 110/30/…/…
110
30
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 110/50/…/…
110
50
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 110/100/…/…
110
100
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 110/150/…/…
110
150
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 220/5/…/…
220
5
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 220/10/…/…
220
10
230
S/W 2; 3; K2U
… ZP 220/20/…/…
220
20
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 220/30/…/…
220
30
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 220/50/…/…
220
50
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 220/75/…/…
220
75
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 220/100/…/…
220
100
3x400
S/W 1;2;3; K4U
… ZP 220/120/…/…
220
120
3x400
S/W 1;2;3; K4U
12 | ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO SERII ZP
Zasilacze dużych mocy są to rozwiązania konfigurowane z modułów zasilaczy typu ZP, pracujących
równolegle z podziałem mocy, instalowanych w szafach systemu 19”. Przeznaczone są do bezpośredniego
zasilania odbiorów i buforowego ładowania baterii z regulowanym prądem ładowania. W ofercie znajdują
się trzy wielkości szaf, dla których w tabeli na str. 14 podano optymalne rozwiązanie o maksymalnym
możliwym do uzyskania prądzie pojedynczej szafy, przy danym napięciu oraz wykorzystaniu jednego
z dwóch modułów mocy.
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:
OPCJE WYKONANIA:
Szafa bez drzwi wykonana w stopniu ochrony
IP20 z wentylacją grawitacyjną
Drzwi przeźroczyste z kratką wentylacyjną
z filtrem powierza
Dodatkowy panel wentylatorów montowany na
®
modułu zasilacza
suficie szafy
Umin.
odłączania
odbiorów
(zabezpieczenie
przed
przy
głębokim
rozładowaniem baterii)
Dla wykonań o prądzie powyżej 800A stosuje
się w miejsce zacisków szyny prądu stałego
MODUŁY ROZSZERZEŃ:
KONFIGURACJE PRACY:
Zasilacz
Praca
Lista i opis modułów znajdują się w „Moduły
rozszerzeń systemu evolution ” na stronie 36
®
katalogu.
buforowa
z
ograniczeniem
prądu
ładowania baterii
Praca
równoległa
modułów
mocy
z równomiernym podziałem prądu
Praca równoległa do czterech szaf (max 32
modułów mocy)
Praca redundancyjna w trybie N lub N+1
Praca w układzie baterii dodawczej
Praca z przeciwogniwem
ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO SERII ZP | 13
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
OZNACZENIE:
PRZYKŁADOWY SCHEMAT ZASILACZA EVOLUTION® ZP Z OPCJĄ WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO
POMIARU PRĄDU
Np. evolution® ZP
220/
800/
S/
Typ
Napięcie wyjściowe DC
Prąd wyjściowy
Wykonanie
Prąd według potrzeb
S4, S5, S6
„Dodatek” na stronie 62
katalogu.
ZASILANIE PODSATWOWE
ZASILANIE PODSATWOWE
ZASILACZ ZP
ZASILACZ ZP
Z WEWNĘTRZNYM POMIAREM PRĄDU BATERII
Z WEWNĘTRZNYM POMIAREM PRĄDU BATERII
24
48
110
evolution®
220
440
WYŚWIETLACZ
WYŚWIETLACZ
SMART
CONTROL
SMART CONTROL
WAT
WAT
Inne
ZP1
ZP1
TABELA MAKSYMALNYCH MOŻLIWYCH PRĄDÓW DLA WYKONAŃ W OBUDOWACH S4, S5, S6
Gabaryt
Napięcie
znamionowe
[V]
2000x600x600
1600x600x600
1200x600x600
Rozmiar kasety
Rozmiar kasety
Rozmiar kasety
2U
(3kW)
Imax
wyj.
[A]
220
80
110
160
48
240
24
400
4U
(20kW)
Liczba
kaset
Imax
wyj.
[A]
2U
(3kW)
Liczba
kaset
450
8
900
1200
1200
Imax
wyj.
[A]
4U
(20kW)
Liczba
kaset
70
6
140
210
Imax
wyj.
[A]
2U
(3kW)
Liczba
kaset
300
7
350
600
800
Imax
wyj.
[A]
800
100
150
250
~
~ -
~
~ -
CAN
CAN
POMIAR
POMIAR
PRĄDU
PRĄDU
BATERII
BATERII
4U
(20kW)
Liczba
kaset
50
4
CAN
CAN
ZPn
ZPn
Imax
wyj.
[A]
Liczba
kaset
5
450
600
BATERIA
BATERIA
ODBIORY
ODBIORY
225
KOMPENSACJA
KOMPENSACJA
TEMPERATURY
TEMPERATURY
BATERII
BATERII
ALARM
ALARM
OGÓLNY
OGÓLNY
ZP1
ZP1
ALARM
ALARM
OGÓLNY
OGÓLNY
ZPn
ZPn
3
600
ZASILANIE PODSATWOWE
ZASILANIE PODSATWOWE
ZASILACZ ZP
ZASILACZ ZP
Z ZEWNĘTRZNYM POMIAREM PRĄDU BATERII
Z ZEWNĘTRZNYM POMIAREM PRĄDU BATERII
RYSUNKI POGLĄDOWE I GABARYTOWE WYKONAŃ SZAF
WYŚWIETLACZ
SMART
CONTROL
WYŚWIETLACZ
SMART CONTROL
WAT
WAT
ZPn
ZPn
ZP1
ZP1
CAN
CAN
~
~ -
ODBIORY
ODBIORY
Przykładowa zabudowa szaf systemu 19” (S4, S5, S6) kasetami 4U zasilaczy
14 | ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO SERII ZP
~
~ -
CAN
CAN
KOMPENSACJA
TEMPERATURY
KOMPENSACJA
BATERII
TEMPERATURY
BATERII
ZEWNĘTRZNY
POMIAR
PRĄDU
ZEWNĘTRZNY
BATERII
POMIAR PRĄDU
BATERII
ALARM
OGÓLNY
ALARM
ZP1
OGÓLNY
ZP1
ALARM
OGÓLNY
ALARM
ZPn
OGÓLNY
ZPn
ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO SERII ZP | 15
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
KONWERTERY NAPIĘCIA SERII CN
Zasilanie gwarantowane evolution®
Konwertery napięcia przeznaczone są do przetwarzania napięcia stałego DC 110V lub 220V na inną wartość
napięcia DC 24V, 48V, 60V,110V, 220V, wymaganą przez odbiór. Stosuje się je w systemach, gdy napięcie
pracy któregoś z odbiorów jest inne niż główne gwarantowane napięcie systemowe, dla odseparowania
galwanicznego odbioru lub grupy odbiorów od pozostałych w celu ochrony przed zakłóceniami oraz dla
zasilania napięciem o stałej wartości w przypadku pracy z baterii. Wykonane są w kasetach 2U, 4U, 6U
systemu 19” lub w szafkach, w wykonaniu Easy i Compact. Parametry techniczne konwerterów są takie
same jak zasilaczy ZP.
OZNACZENIE
Np. CN
220/
220/
75/
S1/
typ
Napięcie wejściowe
DC
Napięcie wyjściowe
DC
Prąd wyjściowy
Wykonanie
220
220
110
110
48
48
Prąd według tabeli
24
24
Rodzaj obudowy
„dodatek” na stronie
62 katalogu.
Inne
Inne
CN
KONWERTERY
NAPIĘCIA
SERII CN
16 | ZASILANIE
ZASILACZEGWARANTOWANE
O PRĄDACH DO 2400A
KONWERTERY NAPIĘCIA SERII CN | 17
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
TABELA WYKONAŃ
Oznaczenie
Napięcie wejściowe
[VDC]
Napięcie wyjściowe
[VDC]
Prąd wyjściowy [A]
Obudowa
CN
220
24
10
2U
CN
220
24
15
2U
CN
220
24
20
2U
CN
220
24
25
2U
CN
220
24
30
2U
CN
220
24
35
2U
CN
220
24
50
2U
CN
220
24
100
4U
CN
220
24
125
4U
CN
220
48
5
2U
CN
220
48
10
2U
CN
220
48
20
2U
CN
220
48
40
2U
CN
220
48
75
4U
CN
220
60
5
2U
CN
220
110
5
2U
CN
220
110
15
2U
CN
220
110
20
2U
CN
220
220
10
2U
CN
110
24
5
2U
CN
110
24
10
2U
CN
110
24
15
2U
CN
110
24
20
2U
CN
110
24
30
2U
CN
110
24
50
2U
CN
110
48
5
2U
CN
110
48
25
2U
CN
110
220
5
2U
CN
110
220
10
4U
CN
48
24
10
2U
CN
48
24
20
2U
CN
48
24
25
2U
18 | KONWERTERY NAPIĘCIA SERII CN
KONWERTERY NAPIĘCIA SERII CN | 19
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
Zasilanie gwarantowane evolution
®
FALOWNIKI NAPIĘCIA SERII FPS
Falowniki gwarantowanego zasilania są przeznaczone do bezprzerwowego zasilania krytycznych
odbiorów w przemyśle i energetyce, pracujących w aplikacjach UPS lub napędowej, wymagających
z powodów technologicznych ciągłości zasilania. Charakteryzują się wysoką stabilnością i niskim poziomem
odkształceń napięcia wyjściowego, przez co mogą być również stosowane jako układy separujące krytyczne
odbiory od zakłóceń sieci zasilającej. Pracują z obwodu baterii stacyjnej o napięciu 110VDC i 220VDC lub
mogą stanowić całkowicie niezależne urządzenia wyposażone we własny prostownik wejściowy i baterię
akumulatorów. Możliwe jest wykonanie na inne napięcia DC niż to jest określone w tabeli.
PRZEZNACZENIE
Falowniki serii FPS są urządzeniami energoelektronicznymi wykonanymi w technice tranzystorowej MOSFET,
przetwarzającymi napięcie stałe na napięcie sinusoidalnie zmienne o wartości z przedziału 100÷240V
oraz częstotliwości 50/60Hz.
Współpracują z odbiornikami jednofazowymi, które wymagają pewnego i bezprzerwowego zasilania
napięciem o stabilizowanych parametrach. Posiadają wbudowaną przetwornicę DC/DC zapewniającą
separację galwaniczną pomiędzy wejściem źródła napięcia stałego a wyjściem. Dzięki opcji pracy
równoległej istnieje możliwość łączenia wyjść kilku falowników w celu zwiększenia mocy lub budowy
układów pracujących w redundancji. Falowniki w zależności od wykonania mogą być wyposażone we
wbudowany moduł bypass, który bezprzerwowo przełącza obwód zasilania odbiorników w przypadku
zaniku napięcia stałego, przeciążenia, zwarcia lub uszkodzenia układu falownika. Współpracują również
z zewnętrznymi łącznikami bezstykowymi STS.
FALOWNIKI ZAPEWNIAJĄ:
FALOWNIKI
NAPIĘCIA
wysoką niezawodność
sinusoidalny
kształt
separację galwaniczną obwodów AC i DC
napięcia
wyjściowego
synchroniczne do sieci AC
sygnalizację stanów pracy (odbiory zasilone/
znikomą zawartość wyższych harmonicznych
stabilność
awaria, praca z baterii/praca z obwodu bypass)
oraz rejestrację alarmów
napięcia wyjściowego
wysoką
odporność na przeciążenia i zwarcia
częstotliwości
napięcia
wyjściowego
FALOWNIKI NAPIĘCIA | 21
ZINTEGROWANA
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
PRZETWORNICA
DC/DC
DC/DC
WWW.ELMECH.PL
PONADTO PODSYSTEM CECHUJE SIĘ:
możliwością pracy równoległej z podziałem
obciążenia
FALOWNIK
FALOWNIK
WWW.ELMECH.PL
PARAMETRY TECHNICZNE FALOWNIKÓW JEDNOFAZOWYCH SERII FPS
BYPASS
BYPASS
pracą w systemie evolution® lub możliwością
bezpośredniego
podłączenia
falownika
magistrali
budową modułową – zabudowa w szafach 19”
ZINTEGROWANA
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
PRZETWORNICA
DC/DC
DC/DC
małymi gabarytami i masą
systemu nadrzędnego
WYKONANIA FALOWNIKÓW JEDNOFAZOWYCH SERII FPS
ZINTEGROWANA
do
pojedynczego
STATIC
STATIC
SWITCH
SWITCH
komunikacyjnej
Falownik z modułem BYPASS – opcja /B
BYPASS WEWNĘTRZNY
BYPASS WEWNĘTRZNY
FALOWNIK
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
DC/DC
FALOWNIK
ZINTEGROWANA
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
PRZETWORNICA
DC/DC
DC/DC
FALOWNIK
FALOWNIK
Falownik z modułem pracy równoległej
Falownik
BYPASS
– opcja
/R
obejściowym (BYPASS serwisowy)
z
modułem
BYPASS SERWISOWY
BYPASS SERWISOWY
BYPASS
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
DC/DC
FALOWNIK
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
DC/DC
FALOWNIK
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
DC/DC
FALOWNIK
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
DC/DC
FALOWNIK
STATIC
SWITCH
STATIC
SWITCH
BYPASS WEWNĘTRZNY
BYPASS WEWNĘTRZNY
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
DC/DC
FALOWNIK
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
DC/DC
FALOWNIK
BYPASS WEWNĘTRZNY
BYPASS WEWNĘTRZNY
ZINTEGROWANA
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
PRZETWORNICA
DC/DC
DC/DC
110/220V
Tolerancja napięcia wejściowego
±20%
Prąd nominalny wejściowy (dla FPS 5/…)
50A/25A
Maksymalny prąd wejściowy (dla FPS 5/…)
60A/30A
Wyjście AC
separacyjną DC/DC) – opcja /0
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
DC/DC
Napięcie
FALOWNIK
FALOWNIK
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
PRZETWORNICA
DC/DC
DC/DC
Falownik (ze zintegrowaną przetwornicą
FALOWNIK
FALOWNIK
Wejście DC
BYPASS
i
obwodem
Napięcie nominalne
230V
240V
Prąd wyjściowy nominalny AC (dla FPS 5/…)
22A
20A
Częstotliwość
50/60Hz ± 0,2Hz
Liczba faz
1-fazowy
Kształt napięcia
Sinusoidalny
Zawartość harmonicznych
< 2%
Stabilność napięcia
3%
Crest-factor
3:1
Zakres współczynnika mocy
0 ind÷0 poj
Moc pozorna wyjściowa nominalna
5000VA
Moc czynna wyjściowa nominalna
5000W
Sprawność
> 90%
Przeciążalność
120% IN – 1 min
Separacja galwaniczna DC-AC
TAK
Temperatura pracy
0÷+400C
Temperatura przechowywania
–15÷+400C
Maksymalna wysokość pracy n.p.m.
1000m
Wilgotność względna
< 90% bez kondensacji
Stopień ochrony
IP20
Poziom szumów akustycznych
< 60dB
Wymiary
Rack 19” 4U
Masa
25 kg
Podłączenie i obsługa
Od frontu
FALOWNIK
FALOWNIK
BYPASS SERWISOWY
BYPASS WEWNĘTRZNY
BYPASS SERWISOWY
BYPASS WEWNĘTRZNY
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
DC/DC
FALOWNIK
ZINTEGROWANA
PRZETWORNICA
DC/DC
FALOWNIK
22 | FALOWNIKI NAPIĘCIA
FALOWNIKI NAPIĘCIA | 23
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
OZNACZENIE:
Obwód BYPASS z filtrem wejściowym
Napięcie nominalne AC
230V
240V
Prąd wyjściowy nominalny AC
22A
20A
W poniższej tabeli przedstawiono sposób oznaczeń falowników jednofazowych serii FPS.
Częstotliwość
50/60 Hz±0,2 Hz
Rodzaj obwodu obejściowego
Statyczny, sterowany automatycznie
Przełączanie
Bezprzerwowe
Wyłącznik/bezpiecznik zabezpieczający obwód
obejściowy AC
32A 2P
Moc wyjściowa
Nadnapięciowe
Wyłączenie lub przełączenie na bpass
Podnapięciowe
Wyłączenie lub przełączenie na bypass
Znamionowe napięcie
wejściowe
Zwarcie
Wyłączenie po 10s lub przełączenie na bypass
FPS
Funkcjonalność
Moduł pracy równoległej (opcja)
Kontrola poziomu rozładowania baterii wejściowej
TAK
Interfejsy komunikacyjne
InterCan, USB, RS-485
Protokół komunikacyjny
EL-CAN, Modbus RTU, IEC103, DNP3
Panel operatorski
Niezależny LCD z klawiaturą i diodą alarmową
lub panel SmartControl® systemu evolution®
Liczba programowalnych wejść cyfrowych
4
Liczba programowalnych wyjść przekaźnikowych
4
Sygnalizacja LED stanów pracy
Praca/odbiory zasilone
Błąd/awaria
Praca z baterii
Praca z obwodu bypass
Rejestrator zdarzeń
Tylko jeżeli obsługa przez panel operatorski jest możliwa
(wbudowany niezależny LCD lub systemowy SmartControl®)
/230
/50
/ X /
obudowa
1kVA
2kVA
3kVA
5kVA
110VDC
220VDC
S1 / W1– obudowa
wisząca lub stojąca
K4U – kaseta systemu
19”.
Obudowy „dodatek” na
stronie 62 katalogu.
110VAC
115VAC
120VAC
127VAC
200VAC
220VAC
230VAC
240VAC
Znamionowe napięcie
wyjściowe
50Hz
60Hz
Częstotliwość wyjściowa
0 – brak opcji
K – moduł komunikacji
R – moduł pracy równoległej
B – moduł bypassu wewnętrznego
W – panel LCD z klawiaturą
Opcja wykonania
TYPOSZEREG WYKONAŃ
1
24 | FALOWNIKI NAPIĘCIA
/220
Falownik jednofazowy
Zabezpieczenia
Praca równoległa
5
Oznaczenie
Moc
kVA
Napięcie
wejściowe
VDC
Napięcie wyjściowe
VAC1
Obudowa
FPS 110/1/…/…
1
110
220/230/240
S1 / W1 / K4U / Szafa 19”
FPS 110/2/…/…
2
110
220/230/240
S1 / W1 / K4U / Szafa 19”
FPS 110/3/…/…
3
110
220/230/240
S1 / W1 / K4U / Szafa 19”
FPS 110/5/…/…
5
110
220/230/240
S1 / W1 / K4U / Szafa 19”
FPS 110/10/…/…
10
110
220/230/240
Szafa 19”
FPS 110/15/…/…
15
110
220/230/240
Szafa 19”
FPS 220/1/…/…
1
220
220/230/240
S1 / W1 / K4U / Szafa 19”
FPS 220/2/…/…
2
220
220/230/240
S1 / W1 / K4U / Szafa 19”
FPS 220/3/…/…
3
220
220/230/240
S1 / W1 / K4U / Szafa 19”
FPS 220/5/…/…
5
220
220/230/240
S1 / W1 / K4U / Szafa 19”
FPS 220/10/…/…
10
220
220/230/240
Szafa 19”
FPS 220/15/…/…
15
220
220/230/240
Szafa 19”
Programowy wybór napięcia wyjściowego i częstotliwości
FALOWNIKI NAPIĘCIA | 25
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
FALOWNIKI ŚREDNICH
MOCY SERII FPD
OZNACZENIE
Np. FPD
30/
220/
3x400/
50/
A/
Typ
Moc
Napięcie
wejściowe DC
Napięcie
wyjściowe
Częstotliwość
Konfiguracja
3x400
50/60Hz
A, B, C, D, E
Napięcie
wyjściowe
Częstotliwość
Możliwe
konfiguracje pracy
50Hz/60Hz
A
B
C
D
E
110
Falowniki średnich mocy serii FPD są urządzeniami energoelektronicznymi wykonanymi w technice
tranzystorowej IGBT, przetwarzającymi napięcie stałe na napięcie sinusoidalnie zmienne o wartości
FPD
Wg tabeli
z przedziału 3x400V oraz częstotliwości 50/60Hz.
220
Inne
Posiadają na wyjściu transformator dopasowujący napięcie i zapewniający separację galwaniczną
pomiędzy wejściem źródła napięcia stałego a wyjściem. Dzięki opcji pracy równoległej można łączyć wyjścia
Typ
Moc
w zależności od wykonania mogą być wyposażone w prostownik wejściowy, własną baterię, na wyjściu
FPD …/…/…
20
przełącznik źródła zasilania z bypassem serwisowym. Współpracują również z zewnętrznymi łącznikami
FPD…/…/…
25
bezstykowymi STS.
FPD…/…/…
30
FPD…/…/…
40
FPD…/…/…
50
FPD…/…/…
60
FPD…/…/…
70
FPD…/…/…
80
FPD…/…/…
100
FPD…/…/…
150
FPD…/…/…
200
kilku falowników w celu zwiększenia mocy lub budowy układów pracujących w redundancji. Falowniki
CECHY FALOWNIKÓW
BTL – podtrzymanie z linii DC
Praca równoległa jednostek mocy
BTW – podtrzymanie z własnej baterii
Napięcie wyjściowe o dużej stabilności i małych
odkształceniach
Łatwe serwisowanie
akumulatorów
TrO – dodatkowy transformator w obwodzie
obejściowym
SZR – stycznikowy na wejściu od strony sieci
Wysoka niezawodność
Duża gęstość mocy do gabarytów
Standardowe wyposażenie w stycznikowy układ
przełączania napięcia wyjściowego
PD, ZP – własny prostownik sieciowy typu
Zastosowanie prostownika w układzie falownika zasilania gwarantowanego pozwala na budowę aplikacji
UPS-owej lub napędowej z zasilaniem z sieci zasilającej prądu przemiennego, a w przypadku braku
zasilania falownik bezprzerwowo przechodzi na pracę z baterii akumulatorów.
Moc prostowników dobierana jest do mocy falownika i wymagań aplikacji.
PD6 LUB PD12 – prostownik diodowy 6- lub 12- pulsowy
A. Falownik
podtrzymanie pracy falownika przy zaniku zasilania z sieci. Napięcie prostownika UDC dostosowane jest
B. Falownik + STS
C. Prostownik diodowy + falownik + STS
E. Prostownik tranzystorowy + falownik + STS +
transformator w obwodzie obejściowym
STS – tyrystorowy z bypassem serwisowym
220
W trybie normalnej pracy zasila falownika z sieci zasilającej prądu przemiennego. Równocześnie
D. Prostownik tranzystorowy + falownik + STS
OPCJE:
3x400
PODSTAWOWE KONFIGURACJE FALOWNIKÓW
Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią
zasilającą
110/220
TYPY PROSTOWNIKÓW
Budowa modułowa
Odporność na przeciążenia i zwarcia
Napięcie
wejściowe DC
istnieje możliwość podłączenia autonomicznej baterii stacyjnej do obwodu DC falownika, co zapewnia
do wymogów baterii i aplikacji.
ZP – zasilacz tranzystorowy
Pozwala na zasilanie falownika i jednoczesne ładowanie buforowe własnej baterii falownika. Zasilacz ZP
stanowi typowe modułowe rozwiązanie, którego moc skalowana jest poprzez pracę równoległą jednostek
mocy serii ZP. Stosuje się go w aplikacjach typu UPS lub napędowych z własną baterią akumulatorów.
Napięcie UDC zasilacza może się mieścić w przedziale 110V÷440VDC w zależności od wymagań aplikacji.
(strona następna)
26 | FALOWNIKI NAPIĘCIA
FALOWNIKI NAPIĘCIA | 27
WWW.ELMECH.PL
STS – układ bezstykowego przełączania obwodów napięcia przemiennego stosowany w aplikacjach UPSowych
FPD – trójfazowy falownik napięcia
Obwód wyjściowy falownika jest wyposażony w transformator dopasowujący napięcie, zapewniający
separację galwaniczną pomiędzy wejściem i wyjściem falownika oraz będący elementem filtru wyjściowego.
WWW.ELMECH.PL
FALOWNIKI NAPĘDOWE
ŚREDNICH MOCY SERII FPDN
Falowniki średnich mocy serii FPDN są urządzeniami energoelektronicznymi wykonanymi w technice
tranzystorowej IGBT ze sterowaniem wektorowym lub skalarnym, przeznaczonymi do zasilania silników
TRO – transformator separujący w obwodzie obejściowym bypass
asynchronicznych i częstotliwościowej regulacji prędkości obrotowej z pomiarem prędkości na enkoderze.
Mogą pracować w układach sterowania stosowanych w technice napędowej.
Dzięki opcji pracy równoległej istnieje możliwość łączenia wyjść kilku falowników w celu zwiększenia
mocy lub budowy układów pracujących w redundancji. Falowniki w zależności od wykonania mogą
być wyposażone w prostownik wejściowy, przyłącze linii DC, własną baterię, a na wejściu prostownika
przełącznik źródła zasilania.
FUNKCJONALNOŚĆ I CECHY FALOWNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU STEROWANIA
STEROWANIE SKALARNE (U/F=CONST)
STEROWANIE WEKTOROWE TYPU FOC (FIELD
ORIENTED CONTROL)
Regulacja prędkości, możliwość zadawania
prędkości z zewnątrz
Dokładna, szybka i odsprzężona regulacja
strumienia i momentu maszyny
Praca rewersyjna
Sterowanie czasem rozruchu, czasem nawrotu,
dynamiką zmian prędkości
Moment znamionowy w bardzo szerokim
zakresie obrotów
Możliwość pracy z częstotliwościami powyżej
Zastosowanie
w
napędach
o
wysokich
50 Hz w zakresie dopuszczalnym dla maszyn
wymaganiach regulacyjnych prędkości przy
zgodnie z normą IEC 60034-1
szybkozmiennym obciążeniu
Możliwość sterowania wielkością zadawaną
nadrzędnie
(ciśnieniem,
Praca z enkoderem (czujnikiem położenia wału)
przepływem,
poziomem cieczy itp.)
PODSTAWOWE KONFIGURACJE FALOWNIKÓW:
Współpraca z filtrami pasywnymi (pomiędzy
przekształtnikiem a silnikiem)
A. Falownik zasilany z linii DC
Funkcja kompensacji spadku napięcia na
rezystancji
uzwojeń
prędkości obrotowych
stojana
dla
małych
B. Falownik z prostownikiem diodowym
C. Falownik
z
prostownikiem
sterowanym
(możliwość hamowania ze zwrotem energii do
sieci, praca czerokwadrantowa)
28 | FALOWNIKI NAPIĘCIA
FALOWNIKI NAPIĘCIA | 29
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
OZNACZENIE:
Np. FPD
30/
220/
3x400/
50/
A/
Typ
Moc
Napięcie
wejściowe DC
Napięcie
wyjściowe
Częstotliwość
Konfiguracja
3x400
50/60Hz
A, B, C
Napięcie
wyjściowe
częstotliwość
Możliwe
konfiguracje pracy
3x4002
50Hz/60Hz
A
B
C
110
FPD…
Wg tabeli
220
Inne
1
2
Typ
Moc1
FPDN …/…/…
20
FPDN …/…/…
25
FPDN …/…/…
30
FPDN …/…/…
40
FPDN …/…/…
50
FPDN …/…/…
60
FPDN …/…/…
70
FPDN …/…/…
80
FPDN …/…/…
100
Napięcie
wejściowe DC
110/220
220
Możliwe wyższe moce falowników
Możliwe inne napięcia pracy
30 | FALOWNIKI NAPIĘCIA
FALOWNIKI NAPIĘCIA | 31
WWW.ELMECH.PL
Zasilanie gwarantowane evolution®
WWW.ELMECH.PL
SYSTEM GWARANTOWANEGO ZASILANIA
POTRZEB WŁASNYCH
System Gwarantowanego Zasilania Potrzeb Własnych został zaprojektowany w celu zapewnienia
niezawodności zasilania oraz bezprzerwowej pracy urządzeń w przypadku wystąpienia zakłócenia lub
zaniku napięcia w sieci zasilającej.
OBSZARY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW
Rozdzielnicy DC 220(110)V
GWARANTOWANEGO ZASILANIA
układ jedno-, dwu- lub wielosekcyjny
POTRZEB WŁASNYCH
zasilacz przemysłowy ZP
ochrona baterii akumulatorów
Energetyka
zawodowa:
stacje
elektroenergetyczne
Przemysł
ciężki:
UKT
–
układ
kompensacji
temperaturowej
metalurgiczny,
paliwowo-
-energetyczny, stoczniowy, zbrojeniowy
Obiekty użyteczności publicznej
pomiar prądu ładowania baterii
kontrola ciągłości obwodu bateryjnego
pomiar napięcia baterii
pomiar rezystancji doziemienia
SYSTEM GWARANTOWANEGO ZASILANIA
układ redukcji diodowej
POTRZEB WŁASNYCH W PODSTAWOWYM
obwody
WARIANCIE SKŁADA SIĘ Z
wyjściowe
rozłącznikami
zabezpieczone
bezpiecznikowymi
(lub
wyłącznikami nadprądowym i z kontrolą
zadziałania
Rozdzielnicy AC 400/230V
układ jedno-, dwu- lub wielosekcyjny,
dwa lub więcej źródła zasilania wraz
z układami pomiaru energii
falownik FPS
ochrona przeciwprzepięciowa klasy B i C
obwody wyjściowe jedno- i trójfazowe
zabezpieczone
bezpiecznikowymi
rozłącznikami
lub
Rozdzielnicy AC-GW
wyłącznikami
nadprądowymi z kontrolą zadziałania
aparatura kontrolno-pomiarowa
napięcia gwarantowanego
z wbudowanym bypassem elektronicznym
bypass serwisowy
obwody
wyjściowe
rozłącznikami
zabezpieczone
bezpiecznikowymi
lub
wyłącznikami nadprądowymi z kontrolą
zadziałania
separacja galwaniczna między obwodem
ROZDZIELNICE
POTRZEB
WŁASNYCH
Rozdzielnicy SZR
moduł automatyki umożliwiający wybór
prądu stałego a obwodami wyjściowymi
aparatura kontrolno-pomiarowa
trybu pracy (rezerwa jawna lub ukryta) oraz
diagramu łączeń
łącznik sprzęgłowy, stycznik lub wyłącznik
kompaktowy
Rozdzielnicy bateryjnej lub stojaka bateryjnego
z zestawem przyłączeniowym
typ i parametry baterii akumulatorów
wyświetlacz graficzny LCD
dobierane
komplet przycisków i przełączników do
zapotrzebowania
sterowania ręcznego
indywidualnie
na
moc
oraz
podtrzymania
ROZDZIELNICE POTRZEB WŁASNYCH | 33
do
czas
WWW.ELMECH.PL
ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ
WWW.ELMECH.PL
ZAPROJEKTOWANIA
ROZDZIELNIC
SYSTEMU
GWARANTOWANEGO
ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH WEDŁUG POTRZEB KLIENTA ORAZ DOSTOSOWANIA DO MIEJSCA
ZAINSTALOWANIA.
PONADTO WSZYSTKIE ROZDZIELNICE SYSTEMU
CECHY SYSTEMU GWARANTOWANEGO
GWARANTOWANEGO
ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH
ZASILANIA
POTRZEB
WŁASNYCH WYPOSAŻONE SĄ W
Możliwość
Panele oświetleniowe
dostosowanej
Panele wentylacyjne
klienta
swobodnej
do
konfiguracji
indywidualnych
potrzeb
Wyłączniki bezpieczeństwa
Łatwa rozbudowa i rekonfiguracja systemu
Lokalne wyświetlacze LCD
Prefabrykacja dostosowana do dowolnego
producenta obudów elektrycznych
Budowa zapewniająca łatwą instalacje
Ergonomiczne
rozwiązania
zapewniające
łatwość użytkowania
Pełen monitoring stanu rozdzielnicy
Komunikacja
z
dowolnym
systemem
nadrzędnym SCADA
Wykonanie zgodne z normami i obowiązującymi
przepisami branżowymi
34 | ROZDZIELNICE POTRZEB WŁASNYCH
ROZDZIELNICE POTRZEB WŁASNYCH | 35
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
PROGRAM EVOCONFIG®
Zasilanie gwarantowane evolution®
Program EvoConfig® jest narzędziem służącym do konfiguracji pracy systemu evolution®.
Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze pozwala integratorom systemów zasilania gwarantowanego, rozdzielnic
potrzeb własnych oraz systemów nadzoru i diagnostyki konfigurować w dowolny sposób wszystkie moduły
wchodzące w skład systemu evolution®.
Program EvoConfig® dostarczany jest jako plik typu .exe wraz z plikami instalacyjnymi driverów (VCP)
niezbędnymi do poprawnej pracy komputerów PC.
PRZEZNACZENIE PROGRAMU EVOCONFIG®
Konfigurowanie modułów systemu evolution®
Odczyt historii zdarzeń i alarmów
Kontrola poprawności pracy systemu evolution®
Monitorowanie pracy systemu evolution® oraz
jego elementów składowych
SMARTCONTROL® – MODUŁ WYŚWIETLACZA
SmartControl®
przeznaczony
–
jest
do
systemem evolution
się
to
moduł
za
®
wyświetlacza
komunikacji
pomiędzy
a użytkownikiem. Odbywa
pośrednictwem
podświetlanego
wyświetlacza LCD, na którym prezentowane są
podstawowe informacje o parametrach pracy,
MODUŁY
ROZSZERZEŃ
ROZDZIELNICE POTRZEB WŁASNYCH | 36
a
także
o
pracujących
stanach
w
alarmowych
systemie
urządzeń
evolution .
®
Moduł
wyposażony jest w 4-przyciskową klawiaturę,
dzięki której użytkownik może dokonywać zmian
ustawień wielu parametrów pracy poszczególnych
elementów systemu oraz dokonywać przeglądu
zapamiętanej historii zgłaszanych alarmów.
MODUŁY ROZSZERZEŃ | 37
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
Proste w obsłudze menu modułu daje możliwość dopasowania parametrów pracy poszczególnych
modułów do każdej aplikacji. Zakres konfiguracji zależy od typu oraz ilości urządzeń zarejestrowanych
w systemie, wersji oprogramowania, a także uprawnień użytkownika. Do najczęściej konfigurowanych
parametrów należą: tryb pracy, liczba ogniw baterii, napięcie buforowe na ogniwo, ograniczenia prądu
ładowania baterii, progi alarmowe, opóźnienia zgłaszanych alarmów i wiele innych. SmartControl
®
posiada wbudowaną pamięć alarmów oraz historię zmian nastaw parametrów pracy systemu. Można ją
przeglądać na ekranie panelu lub odczytać i archiwizować za pomocą dedykowanego oprogramowania.
MODUŁ PRZEKAŹNIKÓW MPK 6
MODUŁ POMIARU NAPIĘCIA MPN3
Moduł
na
pomiaru
napięcia
monitorowanie
przez
MPN
3
system
pozwala
evolution®
podstawowych parametrów pracy baterii złożonej
z 18 bloków o napięciu znamionowym 6 lub 12V.
Mierzone są: napięcie całkowite, napięcia na
poszczególnych blokach i ogniwach (wyliczane)
oraz dwie wartości temperatury. Dane pomiarowe
oraz wykryte odstępstwa od zadanych parametrów
Moduł MPK 6 jest przeznaczony do kontroli
są cyklicznie rozgłaszane w sieci komunikacyjnej
oraz
systemu.
sygnalizacji
systemu evolution
®
pracujących
w
stanów
pracy
urządzeń
oraz zewnętrznych urządzeń
rozdzielnicy
i
wyposażonych
Każde
przekroczenie
parametrów
napięciowych powoduje odpowiednie pobudzenie
przekaźników alarmowych PK1 oraz PK2.
w sygnalizację przekaźnikową. Moduł przekaźników
Jeśli w danym systemie występuje wyświetlacz
MPK 6 jest wyposażony w 7 wejść cyfrowych oraz
SmartControl®, to użytkownik oprócz bezpośredniej
7 dowolnie programowalnych dwustanowych wyjść
wizualizacji mierzonych wartości ma możliwość
przekaźnikowych o dopuszczalnej obciążalności
zdalnej kontroli pracy modułu MPN 3.
250VAC/6A lub 110VDC/2A. Sekwencję zadziałania
wyjść można dowolnie konfigurować. Istnieje
również możliwość dowolnego opóźnienia reakcji
zarówno
zadziałania, jak i ustąpienia zwarcia.
Tak szeroka konfigurowalność działania modułu
daje możliwość wszechstronnego zastosowania
modułu w sytuacjach takich jak sygnalizacja
stanów alarmowych urządzeń systemu evolution®
za pomocą wyjść przekaźnikowych, monitoringu
stanów przekaźnikowych urządzeń zewnętrznych,
a także kontroli stanów wyłączników rozdzielnicy.
MODUŁ WEJŚĆ CYFROWYCH MWC 1
MODUŁ KOMUNIKACYJNY UMK 2
Moduł UMK 2 przeznaczony jest do zapewnienia
komunikacji
systemu
evolution®
z
innym
systemem nadrzędnym (najczęściej typu SCADA).
Dla
zachowania
odpowiedniej
elastyczności
łączeniowej wyposażono go w kilka interfejsów
komunikacyjnych.
interfejsem
Poza
systemowym
podstawowym
Inter-CAN®
moduł
posiada uniwersalne porty: uproszczony RS232,
konfigurowalny jako pół- i pełnodupleksowy
RS485, Ethernet 10/100Mbps. Pomiędzy wszystkimi
magistralami oraz zasilaniem modułu zapewniono
Moduł
wejść
cyfrowych
MWC
1
do
pełną separację galwaniczną. Łącze uniwersalne
informacji
RS485 w konfiguracji pełnodupleksowej może
o stanie wejść cyfrowych, np. rozłączników
współpracować z konwerterem światłowodowym
czy
przełączników.
KSW10.
do
monitoringu
przekazywania do systemu evolution
służy
®
Moduł
przeznaczony
zabudowanych
Moduł UMK2 umożliwia transpozycję informacji
w rozdzielnicy oraz innych urządzeń pracujących
z systemu evolution® przesyłanych magistralą
z
Inter-CAN®
rozdzielnicą
przekaźnikową.
wyłączników
jest
wyposażonych
Stosuje
się
w
go
sygnalizację
również
według
protokołu
EL-CAN®
do
do
postaci akceptowanej przez wybrany protokół:
kontrolowania urządzeń systemu evolution® oraz
Modbus RTU, IEC103 lub DNP3, Modbus TCP/
monitorowania stanów przekaźnikowych urządzeń
IP.
Konfiguracja
podstawowych
parametrów
zewnętrznych.
38 | MODUŁY ROZSZERZEŃ
MODUŁY ROZSZERZEŃ | 39
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
pracy modułu odbywa się za pośrednictwem
dedykowanej sekcji menu głównego wyświetlacza
systemowego SmartControl®.
Do podstawowych parametrów pracy modułu
należą:
prędkość transmisji: 9600bps, 19 200bps, 38
400bps, 57 600bps, 115 200bps
rodzaj protokołu: Modbus RTU, IEC103, DNP3,
Modbus TCP/IP, UDP, SNMP
dupleksowej
stanu
bezpieczników
w
sieci
trójfazowej, jednofazowej i prądu stałego. Stan
przepalenia bezpieczników jest sygnalizowany
światłowodowy
typu
KSW
dwukierunkowej,
konwersji
danych
Wybór napięcia pracy konfigurowany jest zworką.
MODUŁ USB
KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TYPU KSW 1
do
kontrolowania
wyjściem tranzystorowym z otwartym kolektorem.
adres „slave”
przeznaczony
Moduł kontroli bezpieczników MKB 2 służy do
za pomocą styków przekaźnika, diodą LED oraz
adres „master”
Konwerter
MODUŁ KONTROLI BEZPIECZNIKÓW MKB
1
w
jest
pełni
przesyłanych
dwuliniową magistralą RS485 na sygnały świetlne,
prowadzone przez światłowody. Moduł KSW 1
przystosowano do współpracy ze światłowodami
szklanymi, wielomodowymi, z włóknem 62,5/125
µm, zakończonych wtykami typu ST.
MODUŁ KONTROLI DOZIEMIENIA MKD5 I MKD6
Moduł konwertera USB 5 przeznaczony jest
do
retransmisji
InterCan
®
pakietów
CAN
z
magistrali
stosowanej w systemie evolution® do
standardowych sygnałów magistrali USB 2.0
i odwrotnie. Konwerter nie modyfikuje protokołu
komunikacyjnego. Moduł interfejsu dedykowany
jest
do
systemu
komunikacji
pracujących
w standardzie EL-CAN® 5 oraz komputera PC.
Modułu
USB
5
standardowo
zasialny
jest
z magistrali komunikacyjnej. Dodatkowo można
go zasilać z zewnętrznego źródła zasilania.
Moduł
zapewnia
separację
galwaniczna
pomiędzy magistralą komunikacyjną InterCan®
Moduł MKD przeznaczony jest do automatycznego
a zewnętrznym urządzeniem podłączonym do
pomiaru rezystancji izolacji między biegunami (+)
złącza USB.
i (–) a przewodem PE w sieciach napięcia stałego.
Moduł MKD 5 jest wykonany w wersjach do
pomiaru obwodów napięcia stałego DC o napięciu
znamionowym 24V, 48V, 110V lub 220V, natomiast
moduł MKD 6 do pomiaru napięć znamionowych
600V. Pomiar rezystancji wykonuje się osobno
w biegunach (+) i (–) mierzonego obwodu, wyniki
wyświetlane są na alfanumerycznym wyświetlaczu
LCD. Spadek rezystancji poniżej dopuszczalnej
minimalnej rezystancji Rd powoduje włączenie
alarmu. Podstawowe parametry i nastawy modułu
wprowadza się za pomocą klawiatury.
40 | MODUŁY ROZSZERZEŃ
MODUŁY ROZSZERZEŃ | 41
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
MODUŁ ZASILACZA POMOCNICZEGO ZPE 1
Moduł
Zasilacza
wykorzystywany
Pomocniczego
jest
do
ZPE
zasilania
1
modułów
funkcjonalnych systemu evolution . Zaleca się jego
®
stosowanie również w przypadku, gdy ilość energii
dostarczana do systemu przez zasilacze ZP jest
niewystarczająca. Moduł zasilacza pomocniczego
ZPE 1 jest zasilany napięciem DC 18–36V.
Napięcie wyjściowe wynosi +12VDC, maksymalny
prąd wyjściowy 2A. Napięcie wyjściowe może być
podawane do systemu przez dwa zrównoleglone
gniazda transmisji InterCan® lub przez dodatkowe
dedykowane
gniazdo.
zabezpieczony
przed
Zasilacz
ZPE
odwrotnym
1
jest
podaniem
napięcia zasilającego oraz przed zwarciem wyjścia.
MODUŁ ZASILACZA POMOCNICZEGO ZPE 2
Moduł
Zasilacza
wykorzystywany
jest
Pomocniczego
do
zasilania
ZPE
2
modułów
funkcjonalnych systemu evolution . Zaleca się jego
®
stosowanie również w przypadku, gdy ilość energii
dostarczana do systemu przez zasilacze ZP jest
niewystarczająca. Moduł zasilacza pomocniczego
ZPE 2 jest zasilany napięciem 230VAC. Napięcie
wyjściowe wynosi +12VDC, maksymalny prąd
wyjściowy 2A. Napięcie wyjściowe może być
podawane do systemu przez dwa zrównoleglone
gniazda transmisji InterCan® lub przez dodatkowe
dedykowane gniazdo. Zasilacz ZPE 2 zabezpieczony
jest przed zwarciem wyjścia.
42 | MODUŁY ROZSZERZEŃ
MODUŁY ROZSZERZEŃ | 43
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
URZĄDZENIA DO POPRAWY
JAKOŚCI ENERGII SERII XINUS®
Jakość energii Xinus®
Urządzenia serii Xinus® przeznaczone są do poprawy jakościowych parametrów energii – eliminacji wyższych
harmonicznych prądu i napięcia, kompensacji mocy biernej, eliminacji zapadów i załamań komutacyjnych
oraz stabilizacji napięcia, kompensacji niesymetrii obciążenia. Xinus® w wersji czteroprzewodowej pozwala
Jakość energii to jeden z największych problemów, jaki
również na kompensacje wyższych harmonicznych prądu w przewodzie neutralnym. Urządzenia te są
otrzymaliśmy w spadku po XX wieku.
stosowane w instalacjach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej, biurowcach do kompensacji
odbiorów jedno- i trójfazowych.
Nagrady:
2007 – Złoty medal Międzynarodowych Targów
Poznańskich – Xinus®
MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI
2007 – Medal Prezesa SEP – Xinus®
2014 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowotechniczne za rok 2013 „za nowatorskie rozwiązania
i
innowacyjne
zastosowania
przemysłowe
modułowych
przekształtników dużej mocy, niskiego i średniego napięcia
Xinus®”
PROGRAMOWANA STRATEGIA PRACY FILTRA
Kompensacja selektywna odbiorów
Możliwość
wyboru
poziomu
kompensacji
harmonicznych
Kompensacja grupowa odbiorów
Praca w systemach elektroenergetycznych nn
i SN
Kompensacja ciągła wszystkich harmonicznych
w całym zakresie widma
Praca równoległa filtrów w celu skalowania
mocy urządzeń
Kompensacja ciągła wszystkich harmonicznych
z wyłączeniem harmonicznych
Praca w rozdzielnicy wielosekcyjnej
Kompensacja wybranych harmonicznych
Praca z istniejącymi klasycznymi układami
Kompensacja
kompensacji (bateriami kondensatorów, filtrami
pasywnymi, kompensatorami synchronicznymi)
wybranych
harmonicznych
z ustawieniem poziomu kompensacji
Kompensacja proporcjonalna z wykorzystaniem
Kompensacja lokalna i zdalna na potrzeby
istniejących w instalacji układów kompensacji
poprawy tg(fi) w punkcie przyłączenia zakładu
Praca w kilku trybach pracy filtra z określonymi
priorytetami
CECHY
Proporcjonalna kompensacja w całym zakresie
mocy urządzenia
Kompensacja
wyższych
harmonicznych
w całym wymaganym normami zakresie do 50h
Programowana strategia pracy filtra
Bardzo krótki czas wyznaczania parametrów
kompensacji 0–60µs
Wysoka
dynamika
generacji
prądów
kompensujących
Zgodność
z
normami
PN-EN50160,
PN-EN61000-2-4
Zerowa emisja rippli do sieci elektroenergetycznej,
Wysoka sprawność
Komunikacja,
monitoring
i
sterowanie
z systemu nadrzędnego.
44 | MODUŁY ROZSZERZEŃ SYSTEMU EVOLUTION®
JAKOŚĆ ENERGII XINUS® | 45
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
XINUS®
ZASADA DZIAŁANIA
Odbiór nieliniowy pobiera z sieci elektroenergetycznej odkształcony prąd. Prąd ten składa się z prądu
Parametr
pierwszej harmonicznej i prądów wyższych harmonicznych. Sumę prądów wyższych harmonicznych
Napięcie sieci
nazywamy prądem odkształceń. Kiedy prąd odkształceń pobierany jest z sieci zasilającej, to poprzez
Częstotliwość
50Hz/60Hz
impedancję sieci generuje wyższe harmoniczne napięcia. Tak więc kompensacja wyższych harmonicznych
Tolerancja napięcia
±10%
Typ sieci elektroenergetycznej
IT (TN – dla filtru czteroprzewodowego D4)
prądu stanowi podstawowy sposób eliminacji harmonicznych napięcia.
Zasada działania filtru aktywnego polega na tym, że filtr zasila odbiór prądem odkształceń, dzięki czemu
Wartość
690V ≤ Un ≤ 15kV
Un = 3x208; 380; 400; 480; 600V
prąd odkształceń nie jest pobierany z sieci elektroenergetycznej i nie wywołuje harmonicznych napięcia.
Dynamika prądu kompensującego di/
dtmax
Wynika z tego dodatkowy wniosek, że filtr aktywny powinien być instalowany jak najbliżej nieliniowego
Maksymalny chwilowy prąd odkształceń
Imax = 2,5 IRMS
odbioru.
Zakłócenia harmoniczne wprowadzane
do sieci na częstotliwości PWM
∆I ripple PWM ≤ 0,25% IN
Czas reakcji na skokową zmianę
obciążenia
50µs
Skompensowany prąd
Prąd obciążenia
4000
4000
2000
2000
0
0
-2000
-2000
-4000
-4000
4000
2000
Prąd odkształceń
5000A/ms
1000A/ms
Czas wyznaczania parametrów
kompensacji
0–50µs
60µs
Czas reakcji na zmianę mocy biernej
0–50µs
0–60µs
Czas zrównania mocy czynnej
odbiornika I sieci
≤ 20ms
Symetryzacja obciążenia
0-100%
Kompensacja odkształceń i mocy
biernej
100% VAd ↔ 100% VAr (ind. or cap.)
Temperatura otoczenia
5–400C
Medium chłodzące
Powietrze
Lokalna – panel operatorski
0
Sygnalizacja
-2000
Zdalna – przekaźnik alarmowy oraz RS485 (Modbus RTU, DNP3, IEC103, SNMP,
TCP/IP)
-4000
RODZINA URZĄDZEŃ
XINUS®D3
Filtr aktywny do pracy równoległej w trzyprzewodowej sieci elektroenergetycznej nn i SN
XINUS®D4
Filtr aktywny do pracy równoległej w czteroprzewodowej sieci elektroenergetycznej nn
XINUS®Q
Dynamiczny, bezstopniowy kompensator mocy biernej typu STATCOM
46 | JAKOŚĆ ENERGII XINUS®
JAKOŚĆ ENERGII XINUS® | 47
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
NAPIĘCIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 690 VAC
Xinus®
D/
3/
200/
3x400/
50/
Prąd fazowy
Liczba jednostek mocy
w pracy równoległej
Typ
Główna
funkcjonalność
Liczba
kompensowanych
faz
Prąd IN
[A]
Napięcie sieci
Częstotliwość
50
1
Xinus®
D-kompensacja
wyższych
harmonicznych
Q-kompensacja
mocy biernej
Wg tabeli
3x208VAC
3x380VAC
3x400VAC
3x480VAC
3x600VAC
75
1
100
1
150
1
200
1
250
2
FILTRY AKTYWNE NA NISKIE NAPIĘCIE
300
2
400
2
Filtry aktywne na niskie napięcie budowane są
550
3
3–3 fazy
4–3 fazy +N
50/60Hz
Xinus®D3
Napięcie sieci
3x690VAC
w oparciu o moduły mocy systemu 19”. Skalowanie
mocy urządzeń następuje przez pracę równoległą
jednostek mocy.
Dostępne są na życzenie moce filtrów większe od
wymienionych w tabeli.
NAPIĘCIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 208/380/400/480/600VAC
Prąd fazowy
Liczba jednostek mocy
w pracy równoległej
50
1
75
1
100
1
150
1
200
1
300
2
400
2
650
3
Xinus® D3
48 | JAKOŚĆ ENERGII XINUS®
Napięcie sieci
3x208VAC
3x380VAC
3x400VAC
3x480VAC
3x600VAC
JAKOŚĆ ENERGII XINUS® | 49
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
FILTRY AKTYWNE DUŻYCH MOCY DO PRACY W SYSTEMACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH SN
NAPIĘCIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 6300VAC
Filtry aktywne dużych mocy na SN są wykonane
w
technologii
falownika
trójpoziomowego.
Charakteryzują się dużą mocą jednostkową,
a w wyniku pracy równoległej można skalować
moc aplikacji stosownie do potrzeb. Dostępne są
na życzenie moce filtrów większe od wymienionych
w
tabeli.
Istnieje
możliwość
wykonania
zamówienie filtrów na inne napięcia.
50 | JAKOŚĆ ENERGII XINUS®
na
Xinus®
Prąd fazowy
Liczba jednostek mocy
w pracy równoległej
50
1
75
1
100
1
150
2
200
2
250
3
300
3
400
4
500
5
600
6
Napięcie sieci
3x6300VAC
JAKOŚĆ ENERGII XINUS® | 51
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI FPP
Przetwornice częstotliwości FPP
Przetwornice częstotliwości przeznaczone są do zasilania odbiorów o innych parametrach napięcia
i częstotliwości niż parametry głównej sieci elektroenergetycznej. Mają zastosowanie w infrastrukturze
zasilającej portów, lotnisk, w wojsku oraz w instalacjach offshore. Mogą mieć również możliwość
dwukierunkowego przepływu energii i regulacją przepływu mocy.
Są wykonanie w nowoczesnej technologii IGBT. Charakteryzuje je wysoka stabilność napięcia wyjściowego,
niski poziom zakłóceń, odporność na przeciążenie. Inne ich cechy to: odporność na zakłócenia zewnętrzne
i zmiany parametrów zasilania, zabezpieczenie przed zwarciami, zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem,
izolacja galwaniczna obwodu wyjściowego od obwodu zasilającego, praca automatyczna, pełna
bezobsługowość, wysoka sprawność oraz Power Factor zbliżony do wartości 1.
PRZEZNACZENIE
Zasilanie odbiorników o częstotliwości 50Hz,
60Hz, 400Hz, 500Hz
Zasilanie elektrycznej sieci pokładowej statków
powietrznych wojskowych i cywilnych
Zasilanie elektrycznej sieci napięć specjalnych
infrastruktury portowej, lotniskowej i obiektów
offshore
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Ciekłokrystaliczny
panel
sterowania
i kontroli, który w sposób ciągły pokazuje
prąd, napięcie oraz częstotliwość wyjściową
przetwornicy, w przypadku wystąpienia alarmu
informuje o rodzaju awarii
Klawiatura
czteroprzyciskowa
do
nastaw
i przeglądu parametrów pracy
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Rejestrator zdarzeń do zapisu występujących
stanów alarmowych
Automatyczna regulacja spadku napięcia na
przewodach
Rozwiązanie wielonapięciowe AC i DC
Zabudowa pól rozdzielczych
Wieszak na kabel
Możliwość zabudowy pulpitu sterowniczego
w gabarycie szafy lub na panelu zewnętrznym
Możliwość sterowania z wyświetlacza oraz
z przycisków wyprowadzonych poza urządzenie
SYGNALIZACJA
Wyświetlacz LCD umieszczony na drzwiach
przetwornicy
Przekaźnik NC/NO wyprowadzony na listwie
zaciskowej urządzenia
ZASILANIE GWARANTOWANE | 52
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI FPP | 53
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
W TABELI PRZEDSTAWIONO SPOSÓB OZNACZEŃ PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI FPP
FPP
5
/ 400
/ 115
/ 50
/ 400 /
PARAMETRY TECHNICZNE
wykonanie
Typ przetwornicy
Przetwornica częstotliwości
Moc wyjściowa
Znamionowe napięcie
wejściowe1
FPP
5kVA
10kVA
15kVA
.
.
.
250kVA
Parametry wejściowe1
230VAC
400VAC
Znamionowe napięcie
wyjściowe1
Częstotliwość wejściowa
Częstotliwość wyjściowa
1
Wnętrzowe
Zewnętrzne
Inne według potrzeb klienta
54 | PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI FPP
Zasilanie TNS/TNC
3x400/230
V
Tolerancja napięcia zasilającego
±15
%
Częstotliwość napięcia zasilającego
50/60
Hz
THDI
<5
%
Power Factor
~1
Parametry wyjściowe
115VAC
400VAC
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
400Hz
500Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe1,2,3
3x115/200
3x400/230
V
V
Częstotliwość napięcia wyjściowego
50/60/400/500
Hz
Moc znamionowa
5÷250
kVA
Regulacja napięcia wyjściowego
98÷126
170÷220
196÷253
340÷440
V
V
Stabilność napięcia wyjściowego
±1
%
Stabilność częstotliwości
±0,1
%
Zawartość harmonicznych THDU
<5
%
Zakres temperatury otoczenia4
0÷45
C
0
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI FPP | 55
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
PRZETWORNICA SPEŁNIA WYMAGANIA M.IN. NASTĘPUJĄCYCH NORM
DFS400 ISO 6858
BS 2G 219
Specification for 400Hz aircraft power
Aircraft ground support electric supplies
General requirements for ground support equipment
MIL-STD-704 Aircraft electric power characteristics
SAE ARP 5015 Ground equipement 400Hz ground power performance requirement
WYKONANIA OPCJONALNE
Inne według potrzeb klienta
Układ wielonapięciowy na wyjściu dla napięcia 400Hz
3
Możliwość zabudowania we wspólnej obudowie prostownika rozruchowego 28VDC 500A
4
Wykonanie do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur i wilgotności
5
Możliwe wykonanie o wyższym stopniu ochrony
6
Wymiary obudów do pracy na zewnątrz zależą od wymagań użytkownika
1
2
NA SPECJALNE ŻYCZENIE WYKONUJEMY URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NORM I PRZEPISÓW
MILITARNYCH, M.IN.
NO-19-A500 Kompatybilność elektromagnetyczna
NO-61-A205 Parametry okrętowych systemów zasilania w energię elektryczną na okrętach nawodnych
BV 0430 odporności na udary wg Normy Niemieckiej Marynarki Wojennej dla klasy A
*** (1999) NO-20-A500-5, grupa A
*** (1999) NO-20-A500-4 Odporność na drgania dla mechanizmów grupy M1
*** (2005) NO-06-A103:2005 Wymagania środowiskowe, grupa M1.1/M1.2/M1.3
MIL-STD 1399 typ II
STANAG 1008 wydanie 8
STANAG 7073
ISO/DIS 461-1 i 461-2
56 | PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI FPP
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI FPP | 57
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
SYSTEM XILLAR®
XILLAR®
Jest przeznaczony do zarządzania małymi i dużymi parkami baterii akumulatorów. Umożliwia
rejestrację baterii, rejestrację procesów ładowania, analizę jej stanu technicznego i identyfikację oraz
pozwala na przypisanie określonych procedur ładowania i obsługi do danej baterii. Stosowany jest do
obsługi i cyklicznego ładowania baterii używanych w centrach logistycznych, bazach transportowych,
baterii lotniczych i specjalnego przeznaczenia. Stosuje się go również do obsługi i ładowania baterii
akumulatorów: klasycznych, AGM, żelowych, zasadowych oraz litowo-jonowych. Mogą to być baterie
w monoblokach, jak i wieloogniwowe o napięciach 12V, 24V, 36V, 110V, 220V, 360V i innych oraz prądzie
ładowania do 2500A. Można dzięki niemu realizować złożone, wieloetapowe procedury ładowania,
konserwacji, regeneracji i rozładowania baterii ze zwrotem energii do sieci. System umożliwia budowę
rozwiązań wielostanowiskowych, do jednoczesnego ładowania wielu baterii akumulatorów. Jest w pełni
skomputeryzowany, procedury obsługi baterii realizowane są w pełni automatycznie, a nadzór nad pracą
systemu można sprawować lokalnie lub zdalnie.
Dodatkowo system daje możliwość wpisania w dowolnym momencie do pamięci nowych procedur,
charakterystyk zgodnych z wymaganiami eksploatacyjnymi nowych baterii. System składa się z modułów
prostownikowych przeznaczonych do ładownia baterii oraz z modułów falownikowych przeznaczonych
do kontrolnego rozładowania baterii z oddawaniem energii do sieci elektroenergetycznej pozwalających
określić rzeczywistą pojemność akumulatora, a co za tym idzie, ocenę jego przydatności do dalszej
eksploatacji. Moduły prostownikowe oraz falowniki wykonane są na bazie tranzystorowej przetwornicy
impulsowej i charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami dynamicznymi i wysokimi parametrami
pracy w szczególności ze względu na:
wysoką stabilność napięcia i prądu wyjściowego
niskie tętnienia napięcia i prądu wyjściowego
­ małe wymiary i niewielką wagę.
XILLAR® | 59
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
CECHY FUNKCJONALNE SYSTEMU XILLAR®
MOŻLIWOŚCI SYSTEMU XILLAR®
System pozwala na ładowanie, rozładowanie,
energii do sieci zasilającej AC
regenerację i testowanie baterii
Rodzaje obsługiwanych baterii: zasadowe,
zakres
napięć
nominalnych
System
zapewnia
Praktycznie dowolna pojemność ładowanych
bezpieczeństwo
Uniwersalne
stanowiska
pozwalające
na
Elementy składowe systemu są odporne na
baterii
na
bieżąco
rozbudowy
systemu
System nie stwarza zagrożeń dla zdrowia
i życia personelu obsługującego (np. napięcia
w trakcie trwania procesu
Pomiar napięcia baterii bezpośrednio na
zaciskach (eliminacja spadków napięć na linii
bezpieczne na stanowiskach ładowania)
Praca pod kontrolą systemu operacyjnego
Linux zwiększa stabilność i bezpieczeństwo
zasilającej)
Automatyczne
późniejszej
przez dodawanie nowych urządzeń
ładowanie dowolnego rodzaju baterii
parametrów
Możliwość
przełączanie
ładowania i rozładowywania
procesów
informatyczne danych
Archiwizacja historii procesów w bazie danych
komputera PC za pośrednictwem przeglądarki
na dwóch dyskach typu Compact Flash
WWW
o pojemności 16GB każdy
i rozładowywania
Możliwość wyboru, sortowania i filtrowania
warunki środowiskowe (kwasy i zasady)
baterii
Graficzny interfejs użytkownika na ekranie
Wizualizacja wszystkich procesów ładowania
obsługiwanych baterii
obsługiwanych baterii
Kontrola
System jest odporny na zaniki napięcia zasilania
(samodzielnie wznawia pracę)
kwasowe (klasyczne, żelowe), AGM
Szeroki
Proces rozładowywania odbywa się ze zwrotem
Baza danych zawiera pełną historię eksploatacji
każdej baterii
Funkcja
przeglądania
archiwum
informacji prezentowanych na ekranie
i bezpośredniego wydruku wybranych danych
Powiadamianie o stanach alarmowych
Możliwość wprowadzania nowych typów baterii
Wyświetlanie komunikatów informacyjnych
Zdalny dostęp do systemu za pośrednictwem
sieci Internet (zabezpieczony hasłem)
Monitorowanie pracy na dowolnej liczbie
stanowisk HMI (strona WWW)
Możliwość sterowania systemem z dowolnego
stanowiska (ograniczone uprawnieniami)
Rejestracja wszystkich procesów w czasie
rzeczywistym
i usuwania już wyeksploatowanych
Tworzenie i dodawanie nowych charakterystyk
ładowania
Wprowadzanie nowych procedur pracy
Możliwość usuwania charakterystyk i procedur
Procedury i charakterystyki mogą być stosowane
na wielu stanowiskach
Możliwość
zarówno
zgłaszania
ze
baterii
stanowiska
do
obsługi
ładowania,
i z poziomu HMI
60 | XILLAR®
XILLAR® | 61
jak
WWW.ELMECH.PL
WWW.ELMECH.PL
DODATEK – GABARYTY OBUDÓW
Obudowa
DODATEK
– GABARYTY
OBUDÓW
62 | PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
S4
S5
Typ
Opis
Wymiary
szer. x gł. x wys.
[mm]
K2U
Kaseta systemu 19”
Złącza elektryczne od frontu
442x437x84
K4U
Kaseta systemu 19”
Złącza elektryczne od frontu
440x478,5x173
K6U
Kaseta systemu 19”
Złącza elektryczne od frontu
440x477,5x258
W1
S1
Obudowa przeznaczona do instalacji
wewnątrz modułów mocy wykonywanych
w kasetach 2U o mocy do 3kW
Wejście kablowe od dołu
W1 – przeznaczona do montażu na ścianie
S1 – obudowa z cokołem do postawienia
W2
Obudowa wisząca do montażu na ścianie
Wejście kablowe od dołu
W3
S3
Obudowa przeznaczona do instalacji
wewnątrz modułów mocy wykonanych
w kasetach 4U i 6U o mocy do 30kW
Wejście kablowe od dołu
W3 – przeznaczona do montażu na ścianie
S3 – obudowa z cokołem do postawienia
S4
S5
S6
Szafy systemu 19” przeznaczone do
instalacji energoelektroniki w wykonaniu
modułowym o wysokości 2U, 4U, 6U
Wykonanie IP20
W1 – 500x250x700
S1– 500x250x800
ST1
500x230x700
W3 – 600x350x1100
S3 – 600x350x1100
ST3
S4 – 2100x600x600
S5 – 1700x600x600
S6 – 1200x600x600
S6
DODATEK – GABARYTY OBUDÓW | 63
WWW.ELMECH.PL
C&T Elmech Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 5C
83-000 Pruszcz Gdański
Tel.: +48 58 682-20-32
Faks: +48 58 682-38-70
E-mail: [email protected]
Download