1 www.cyfrowaciemnia.pl www.adstudio.com.pl Opakowanie na 1

advertisement
www.cyfrowaciemnia.pl
www.adstudio.com.pl
Opakowanie na 1 lub 2 płyty CD/DVD w rozmiarze 14 cm x 12,5 cm, wykonane
na papierze fotograficznym Fuji Professional DPII o powierzchni jedwabistej (silk).
Na serwerze ftp.cyfrowaciemnia.pl udostępniamy szablony ułatwiające projektowanie
okładek – odpowiednio na 1 lub 2 płyty.
Szablony zapisane są w formacie 8 bitowych plików PSD, w przestrzeni AdobeRGB
i zawierają warstwy:
1. Warstwa znaczników cięcia – prosimy zadbać o zachowanie tej warstwy w finalnym
pliku, po jego spłaszczeniu.
2. Warstwa
projektu
–
grupa,
wewnątrz
której
umieszczamy
na
dodatkowych
warstwach (w miarę potrzeb) poszczególne elementy składowe: zdjęcia, teksty, logo
itp.
3. Opisy – warstwa z danymi na temat rozmiarów poszczególnych części okładki
w centymetrach i pikselach. Górna i dolna część zawierają wymiary połączonych pól:
Przód + Grzbiet + Tył oraz Przód + Grzbiet – jest to przydatne w przypadku
umieszczania zdjęć „zawiniętych” dookoła całej (przód-tył), bądź części (np. grzbietprzód) okładki. Ta warstwa jest czysto informacyjna, należy ją wyłączyć/usunąć po
wykorzystaniu informacji na niej zawartych.
4. Białe tło – prosimy o jego pozostawienie. Znaczniki z warstwy pierwszej są dobrze
widoczne na tle bieli – umożliwia to precyzyjne docinanie okładki.
Po wykonaniu projektu prosimy dokonać konwersji do profilu papieru jedwabistego AD_Fuji_DPII_Silk i zapisać plik w formacie jpeg o jakości 10, bez zmiany rozmiaru
samego pliku (6800x1800 pikseli).
Pliki
zamawianych
okładek
prosimy
grupować
w
katalogu
o
nazwie
„Okladka 1 CD” lub „Okladka 2 CD” – zależnie od rodzaju wymaganej okładki (1 lub 2
CD/DVD). Jeśli konieczne jest wykonanie większej ilości takich samych okładek – plik
projektu najlepiej jest umieścić w podkatalogu o nazwie odzwierciedlającej ilość
zamawianych egzemplarzy, np.: „x5” – wtedy wykonamy 5 identycznych okładek.
Po spakowaniu programem kompresującym do formatu zip, rar – zamówienie,
podobnie jak w przypadku odbitek umieszczamy w katalogu z własnym nazwiskiem
i imieniem na koncie ftp.
1
Download