ppt - ISSA Polska

advertisement
Przegląd certyfikatów branżowych
Jacek Skorupka AXA Polska
CISA, CISSP, CISM...
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
1
Agenda

Najważniejsze niezależne certyfikaty branżowe w
obszarze bezpieczeństwa informacji

Zakres tematyczny i doświadczenie wymagane do
uzyskania certyfikatu

Egzaminy i certyfikacja

Utrzymanie certyfikatów

Czy warto - dyskusja
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
2
Najważniejsze certyfikaty branżowe

ISACA

– CISA, CISM, CGEIT, CRISC (nowy)
(ISC)2

– CISSP, SCCP, CAP, CSSLP, CISSP Concentr.
CompTIA

– Security+ (mały CISSP), Advanced Security Practitioner
(w przygotowaniu)
SANS- GIAC

– Wiele certyfikatów, węższy zakres
Inne
– CEH (Certified Ethical Hacking – ECCouncil)
– ISO 27001 Lead Auditor
– ???
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
3
SANS Certyfikaty
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
4
Najważniejsze certyfikaty branżowe c.d.
ISACA

CISA – Audyt IT, rozpoznawalny, ceniony wśród audytorów

CISM – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

CGEIT – IT Governance

CRISC – Zarządzanie ryzykiem IT
(ISC)2

CISSP – Bezpieczeństwo Informacji, ogólny ale bardzo
szeroki zakres, techniczny – rozpoznawalny, ceniony

CISSP koncentracje - wiedza ekspercka w jednym z
obszarów (architektura, inżynieria, zarządzanie)

SCCP – CISSP light

CSSLP, CAP – specyficzne certyfikaty tematyczne
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
5
Najważniejsze certyfikaty branżowe c.d.
Comp TIA Security+

Techniczny, szeroki zakres, bardzo ogólny

Nie jest wymagane doświadczenie
GIAC

Wiele certyfikatów o relatywnie wąskim zakresie

Zazwyczaj powiązane ze szkoleniem

Wiedza praktyczna
CEH

Wiedza techniczna, szeroki zakres

Egzamin – test

Wymagane szkolenie lub 2 lata doświadczenia
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
6
Zakres tematyczny i wymagane doświadczenie
CISA
Wymagane doświadczenie

5 lat w audycie IT, kontroli IT, lub bezpieczeństwie IT

1 rok doświadczenia w IT lub audycie

1-2 lata wyższe wykształcenie
Obszary wiedzy (domeny)

Process of Auditing Information Systems (14%)

Governance and Management of IT (14%)

Information Systems Acquisition, Development and Implementation
(19%)

Information Systems Operations, Maintenance and Support (23%)

Protection of Information Assets (30%)
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
7
Zakres tematyczny i wymagane doświadczenie
CISM
Wymagane doświadczenie

5 lat bezpieczeństwie IT, 3 lata w zarządzaniu bezpieczeństwem IT

2 lata CISA, CISSP, wyższe wykształcenie

1 rok –doświadczenie w zarządzaniu IT, inne certyfikaty (np..
MCSE, CompTIA, CBCP)
Obszary wiedzy (domeny)

Information Security Governance (23%)

Information Risk Management (22%)

Information Security Program Development (17%)

Information Security Program Management (24%)

Incident Management & Response (14%)
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
8
Zakres tematyczny i wymagane doświadczenie
CISSP
Wymagane doświadczenie

5 lat w 2 z 10 domen

1 rok – wyższe wykształcenie

1 rok – inna certyfikacja
Obszary wiedzy (domeny)

Access Control

Application Development Security

Business Continuity and Disaster Recovery Planning

Cryptography

Information Security Governance and Risk Management

Legal, Regulations, Investigations and Compliance

Operations Security

Physical (Environmental) Security

Security Architecture and Design

Telecommunications and Network Security
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
9
Egzamin – czyli jak zdać ?

Nie ściągać !

70% sukcesu – zrozumienie charakteru pytań
– „Most”,”First” „Primary”
– Zasada pierwszej myśli 

Część pytań nie jest punktowanych (ISACA, (ISC)2)!

Punktacja
–
–
–
–
ISACA 450 z zakresu 200-800 (200 pytań)
CISSP 700/1000 (250 pytań)
CompTIA 750/1000( 100 pytań),
CEH 70% (150 pytań)
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
10
Egzamin – jak wygląda ?

ISACA 2x w roku – w formie papierowej

(ISC)2 raz w roku – j.w.

GIAC - online

CompTIA, CEH – prometric

Przykładowe pytania
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
11
Certyfikacja – nie wystarczy egzamin

ISACA – aplikacja podpisana przez przełożonego
(pracodawcę)

(ISC)2 – aplikacja podpisana przez osobę z certyfikatem
(ISC pomoże znaleźć osobę certyfikowaną w razie potrzeby)

Comp TIA, GIAC – wystarczy egzamin

CEH – szkolenie lub 2 lata doświadczenia w
bezpieczeństwie informacji (przed przystąpieniem do
egzaminu)
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
12
Utrzymanie certyfikatu
To kosztuje !

(ISC)2 – 85 USD/rok

ISACA 85 USD/rok (członkowie ISACA 45)

SANS 399 USD /4 lata

CEH – bez opłat

CompTIA – program CE – 49 USD/rok
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
13
Utrzymanie certyfikatu c.d.
Wymagania ciągłej edukacji

CISSP – 120h / 3 lata min 20h rocznie

– 2 grupy A – wymagana, B – opcjonalna (do 40h)
– 1 CPE =50 minut
CISA/CISM 120h/3 lata min 20h rocznie

– Kompatybilne z (ISC)2
SANS 36CMU/4 lata

– CMU <> CPE
– pierwsze CMU 2 lata po certyfikacji
CompTiA

– Od 2011 ponowny egazmin po 3 latach lub 50 CEUs.
– CEU <> CPE
CEH 120/20 ECE
– ECE<>CPE
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
14
Czy warto ?

Zapraszam do dyskusji !
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
15
Dziekuje za uwagę
[email protected],com
InfoTRAMS
„Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"
16
Download