Turystyka pielgrzymkowa

advertisement
TURYSTYKA
PIELGRZYMKOWA
PAWEŁ BORTKIEWICZ
LITERATURA
• List Ojca Świętego Jana Pawła II o
pielgrzymowaniu do miejsc związanych z
historią zbawienia, Watykan, dnia 29 czerwca
1999
• Papieska Rada ds. Opieki nad Przesiedleńcami i
Podróżnymi, Pielgrzymowanie w wielkim
jubileuszu 2000, nr 23, Dokumenty 113, 1998 r.
• Konferencja Episkopatu Polski, List o
chrześcijańskich walorach turystyki, Warszawa
16-18.03.1995
Praktyka  tradycja przekazana w
Piśmie św.
•= bezpośrednia cześć Boga w
•osobie Jezusa Chrystusa umęczonego (Męka
Pańska, kalwarie)
•Tajemnicy Bożego Miłosierdzia
•Dobroci Najśw. Serca Pana Jezusa
•cześć Boga pośrednia za pośrednictwem
Maryi i Świętych
POBOŻNOŚĆ WSPÓLNOTOWA
PRAKTYKA POKUTY
INDYWIDUALNEJ
RELIGIA A GEOGRAFIA
rola religii w dziejach człowieka, cywilizacji i kultur
niemal od swego zarania człowiek wędrował do świętych
miejsc
na wszystkich zamieszkałych kontynentach
 wykształcanie „świętej przestrzeni świata”
• „podprzestrzeń" przestrzeni geograficznej i jest jednym z podstawowych
problemów badawczych geografii religii
GEOGRAFIA RELIGII
relacje między religią a
środowiskiem przyrodniczym
wyjaśnienia
badania nad przekształceniem
krajobrazu w wyniku rozwoju funkcji
religijnej i siecią osadniczą związaną
z tą funkcją
studia z zakresu turystyki związanej z
nawiedzaniem świętych miejsc (tzw.
„turystyka religijna")
•przestrzennego rozmieszczenia ośrodków
kultu
•geograficznych przesłanek ich lokalizacji
•przyrodniczych uwarunkowań
OKREŚLENIE PIELGRZYMKI
"Pielgrzymka to podróżowanie wiernych do jakiego świętego miejsca,
które zostało uświęcone przez
•przebywanie jakiego bóstwa lub
•działalność jakiego nauczyciela religii lub założyciela religii, aby się tu modlić i składać
ofiary.
Jako takie jest specyficznym doświadczeniem wiary i zjawiskiem
związanym z wszystkimi religiami i istnieje od czasu, gdy religie istnieją.
W świętym miejscu zwykle wybudowane jest sanktuarium, w którym i
wokół którego gromadzą się wierni. Święte miejsce znajdować się
może w kraju pielgrzyma lub poza nim, może być nawet bardzo
daleko.
OKREŚLENIE PIELGRZYMKI
Celem pielgrzymowania jest zwykle osiągnięcie jakiego dobra materialnego lub
duchowego, które wedle wiary pielgrzyma w tym świętym miejscu może on otrzymać.
Pielgrzymka ze względu na swoją istotę zwykle związana jest z ofiarą i wyrzeczeniem. Więc
dobra lub łaskę, które pielgrzym otrzyma w tym świętym miejscu są właściwie nagrodą za
poniesione trudy. Dobra, o które się prosi mogą być bardzo różnorodne, od uzdrowienia z
jakiej choroby do osiągnięcia życia wiecznego". [T.G. Pinches, Pilgrimage, w: James
Hastings, Encyclopaedia of Religions and Ethics, t.X, 12a, Edinbourg, 1918 r ]
OKREŚLENIE PIELGRZYMKI
"Pielgrzymowanie
jest ulubioną
praktyką wśród
pobożnych ludzi,
bo
• 1. Uaktywnia wszystkie
zdolności człowieka
(audiowizualne,
motoryczne,
emocjonalne),
• 2. Uwydatnia i pogłębia
wspólne związki, które
są bardzo ważnym
czynnikiem emocji
religijnych,
• 3. Wzmacnia związki
międzynarodowe,
społeczne, kulturowe i
cywilizacyjne, które są
ponadnarodowe, a
nawet ponad rasowe.
OKREŚLENIE PIELGRZYMKI
Pielgrzymi podczas drugiej podróży zatrzymują się,
targują się, kupują, wymieniają dobra materialne i
duchowe, poznają kulturowe wartości narodu, do
którego przybyli jako obcokrajowcy (łac. peregrini ) i
środowisko, w które weszli.
Dlatego pielgrzymowanie jako takie pojawia się dość
późno w historii religii, dopiero wtedy, gdy nastąpi
postęp w stosunkach międzyludzkich (rodzina, klan,
plemię, naród, państwo, drogi, sanktuaria i inne)”. [F.
Heiler, La priere, Paris 1931, s. 150. ]
PIELGRZYMKA A TURYSTYKA
turystyka jest
ucieczką od życia
codziennego do
czego
niezwykłego,
niecodziennego,
zabawnego
pielgrzymowanie to podróżowanie do
określonego celu, podróżowanie bogate w
symbole.
pielgrzym podróżuje do sanktuarium jako
do "Domu Pańskiego" lub też do
symbolicznego Domu Pańskiego, który
znajduje się - w języku mistycznym - w
niebie
symbolizm - specyficznym elementem,
odróżniającym pielgrzymowanie od
turystyki
ETYMOLOGIA
„pielgrzym„ ( „pielgrzymka„) ma źródło w
łacińskim terminie peregrinus, który w
średniowieczu przyjął formę pelegrinus.
etymologicznie pochodzi od wyrażeń: per ager
(„przez pole") i per eger („spoza granicy"), termin
ten wskazuje na kogoś, kto jest obcokrajowcem.
aż do XI w.: pelegrinus był kimś, kto „nie miał
prawa do obywatelstwa".
PIELGRZYM — W DRODZE DO
„SACRUM"
Pielgrzym jest wędrowcem, który
poszukuje kogoś „Zupełnie Innego”,
rzeczywistości, która wykracza poza
obręb tego świata.
motywacja postępowania jest oparta
•na horyzoncie hierofanicznym (na wizji sacrum),
•na oczekiwaniu spotkania z tym, co
niewidoczne, a co oddziałuje na postępowanie i
może wpłynąć na zmianę aktualnej sytuacji
Ośrodek religii
Kraj
Osoby (tys.)
Chrześcijaństwo
Rzym
Włochy
12 000
Guadalupe
Meksyk
12 000
San Giovanni Rotondo
Włochy
9 000
Lourdes
Francja
6 000
Fatima
Portugalia
5 000
Santiago de
Compostela
Hiszpania
5 000
Aparecida
Brazylia
5 000
Częstochowa – Jasna
Góra
Polska
4 000
Lujan
Argentyna
4 000
Ośrodek religii
Kraj
Osoby (tys.)
Chrześcijaństwo
Montserrat
Hiszpania
3 000
Paryż – Rue du
Bac
Francja
3 000
Syrakuzy
Włochy
3 000
Medjugorie
Bośnia
Hercegowina
2 500
Bom Jesu da Lapa Brazylia
2 000
Copacabana
Boliwia
2 000
Lisieux
Francja
2 000
Ośrodek religii
Kraj
Osoby (tys.)
Chrześcijaństwo
Puebla*
Meksyk
KrakówPolska
Łagiewniki
Kalwaria
Polska
Zebrzydowska
*
2 000
2 000
1 500
Ośrodek religii
Kraj
Osoby (tys.)
Islam
Mekka
Arabia Saudyjska
5 000
Medyna
Arabia Saudyjska
2 000
Meszhed
Iran
2 000
Karbala
Irak
2 000
Nedżef
Irak
1 000
Kumm
Iran
6 000
Ośrodek religii
Kraj
Osoby (tys.)
Buddyzm
Bodhgąja
Indie
500
Kandi
Sri Lanka
300
Kuszinagara
Indie
300
Lumbini
Nepal
300
Ośrodek religii
Kraj
Osoby (tys.)
Hinduizm
Allahabad
Indie
12 000
Tirupati
Indie
10 000
Waranasi
Hardwar
Indie
Indie
10 000
2 000
WYKAZ SANKTUARIÓW W
ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
• I. Sanktuaria Pańskie
• Bożego Ciała – Poznań – Stare Miasto
• Miłosierdzia Bożego – Poznań
• Najświętszej Krwi Pana Jezusa - Poznań
• Przemienienia Pańskiego - Poznań
• Świętego Krzyża – Biezdrowo
• Świętego Krzyża – Poznań - Katedra
WYKAZ SANKTUARIÓW W
ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
II. Sanktuaria maryjne:
a) koronowane na prawie papieskim:
• Matki Bożej Bolesnej - Osieczna
• Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Poznań-Fara
• Matki Bożej Pocieszenia - Borek Wlkp.
• Matki Bożej Pocieszenia - Górka Duchowna
• Matki Bożej Pocieszenia - Szamotuły
• Matki Bożej Różańcowej – Poznań – Ojcowie Jezuici
• Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej - Gostyń - Święta Góra
• Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania - Poznań - Ojcowie
Franciszkanie
• Matki Bożej Ucieczki Grzeszników - Wieleń
• Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Tulce
b) nie koronowane
• Matki Bożej Fatimskiej – Owińska
• Matki Boskiej Otorowska - Otorowo
• Matki Bożej Pocieszenia - Grodziszczko
• Matki Bożej Pocieszenia - Obra
• Matki Bożej Pocieszenia - Stare Oborzyska
• Matki Bożej Pocieszenia - Zakrzewo
• Matki Bożej Różańcowej - Zbąszyń
• Matki Bożej Szkaplerznej - Włościejewki
• Matki Bożej Stęszewskiej - Stęszew
• Matki Bożej Świerczyńskiej - Świerczyna
• Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych - Rogalinek
• Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Kolniczki
• Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Sobota
• Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Charbielin
Sanktuaria świętych
• Św. Urszuli Ledóchowskiej - Pniewy (Dom
Macierzysty Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego)
• Św. Walentego - Krobia
• Św. Wawrzyńca - Dolsk
• Bł. Edmunda Bojanowskiego - Luboń - Żabikowo
(Dom Generalny Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia NMP)
• Bł. Sancji Szymkowiak – Poznań – Rataje
STAROŻYTNOŚĆ
mnisi, arystokracja,
kupcy, marynarze,
rzemieślnicy i
urzędnicy
Relacje
• anonimowa autora z Boredaux z 333
• opis Eterii z 381
• opisy Hieronima z IV w z Piacenzy do
Palestyny, Egiptu i Syrii
opis pielgrzymki do miejsc
opisanych w Piśmie Świętym
ITINERARIUM
EGERIAE
(PIELGRZYMKA DO
MIEJSC ŚWIĘTYCH)
w formie listu do sióstr,
prawdopodobnie mniszek.
W części I (1-23) - przebieg
pielgrzymek z Jerozolimy do miejsc
związanych z życiem Mojżesza i
wędrówką Izraela, z życiem Hioba,
Melchizedeka, Tomasza Apostoła
(Edessa) i patriarchów (Charan)
oraz z życiem Jezusa Chrystusa.
W części II (24-49) - nabożeństwa
liturgiczne odprawiane w
Jerozolimie w dni powszednie,
niedziele i święta oraz w Wielkim
Tygodniu
WSPÓŁCZEŚNIE
•
•
•
sekularyzacja –
rozwój pielgrzymek
 Jan Paweł II
• pogłębiona
mariologia
• osobiste
pielgrzymowanie
do sanktuariów
RENESANS PIELGRZYMEK
wbrew ogólnym tendencjom ku sekularyzacji
- gwałtowny rozwój migracji
pielgrzymkowych
• w pielgrzymkach - obecnie kilkaset milionów osób
rocznie,
• z tego blisko 200 mln to chrześcijanie
w religii katolickiej wpływ licznych podróży
apostolskich Jana Pawła II
PONTYFIKAT JANA PAWŁA II
„pontyfikat bez granic”
podróże papieskie - jeden z najważniejszych czynników
ewangelizacji świata.
Jan Paweł II - w sumie 104 pielgrzymki zagraniczne, ponad 130
krajów i blisko 630 miejscowości (w wielu przebywał kilka razy)
• pierwszą - pielgrzymka do Ameryki Łacińskiej (Dominikana, Meksyk, wyspy
Bahama) w styczniu 1979 roku)
• ostatnią - podróż do Lourdes (15–16 sierpnia 2004 roku).
do niektórych krajów pielgrzymował kilkakrotnie (m.in. do Polski 8
razy).
PONTYFIKAT JANA PAWŁA II
łączna długość przemierzonych przez Niego szlaków
pielgrzymkowych - około 1 mln 300 tys. km
• = trzykrotnie przekroczyła dystans między Ziemią a Księżycem.
poza Włochami Papież spędził łącznie 588 dni
oprócz pielgrzymek zagranicznych Jan Paweł II odbył
około
• 145 podróży na terenie Włoch
• jako biskup Rzymu nawiedził ponad 300 parafii Wiecznego
Miasta
PONTYFIKAT JANA PAWŁA II
na główne uroczystości z
udziałem Papieża
przybywały setki tysięcy, a
nawet miliony pątników
Wszystkie miejsca pobytu
Jana Pawła II stawały się w
danym dniu
najważniejszym centrum
pielgrzymkowym świata
ich wyróżnikiem była
niewątpliwie towarzysząca
im niepowtarzalna
atmosfera, rzadko
spotykana podczas innych
uroczystości religijnych
np.. w Polsce okresu
komunistycznego
pielgrzymki papieskie
dawały poczucie siły i
wzajemnej solidarności
PIELGRZYMKI W KATOLICYZMIE
ROZWÓJ
początkowo – Jerozolima
•świątynia
•miejsca męki Pańskiej i
zmartwychwstania
•do IV w. podróżowanie
poznawcze + pielgrzymkowe [por.
Meliton z Sardes, Orygenes]
IV W. N.E.
Teodozjusz Wielki  budowle na
miejscach związanych z życiem
Jezusa Chrystusa i uczniów
podróż ces. Heleny do Jerozolimy 
uprzywilejowanie Grobu Pańskiego
trasa wokół Płw. Synaj: z Jerozolimy
na Synaj [Justynian I Wielki – klasztor
św. Katarzyny]
Edessa [domniemany list Jezusa do
Abgara V Ukkama i dołączony
acheiropit]
Konstantynopol – obrazy i relikwie
NMP
bizantyjski Wschód:
• groby męczenników i kościoły z ich relikwiami:
• Antiochia
• Chalcedonia
• Edessa
• Efez
• Konstantynopol
• Mirra
• Seleucja
• do pustelników (Szymon Słupnik) i wspólnot mnisich na
Pustyni Judzkiej
ŁACIŃSKI ZACHÓD:
Rzym –
groby
Apostołów
Piotra i
Pawła
kult św.
biskupów
np.
Marcina z
Tours
VII – zajęcie Palestyny przez Arabów 
osłabnięcie/upadek ruchu pielgrzymkowego
pielgrzymki do Jerozolimy  po powrocie kopie
Grobu Chrystusa (ok. 24 kopie – najstarsza w
Fuldzie Sankt Nikolaus)
• w średniowieczu kopie całego założenia Bazyliki Grobu – por.
Bolonia
• od XV – kompozycje wydarzeń Męki Pańskiej
• kopie rzymskich Scala Santa (Sośnica k. Wrocławia)
podział relikwii  sanktuaria:
•relikwie gwoździ – di Santo Croce, Trewir,
Bamberga, Wenecja
•włócznia w Bazylice św. Piotra i skarbcu
pałacowym w Wiedniu
•chusta Weroniki w Bazylice św. Piotra
•korona cierniowa w paryskiej Notre Dame i
di Santo Croce
•całun turyński
ŚREDNIOWIECZNA EUROPA
groby apostołów
w Rzymie
Santiago di
Compostela –
najważniejsze
wydarzenie
średniowiecza
od 1300
obchody
jubileuszy
KONIEC ŚREDNIOWIECZA
spadek pielgrzymowania do relikwii 
kult relikwii krzyża Chrystusa
wzrost znaczenia Eucharystii
XV – XVII – kalwarie –
powstanie sanktuariów
Hiszpania, Włochy
poświęconych cudom
eucharystycznym (XII – poł. • por. Wambierzyce, Kalwaria
Zebrzydowska, Kalwaria
XVIII – Hostii: Augsburg,
Pacławska, Wejherowo, Góra św.
Lanciano, Orvieto, Siena;
Anny
Krwi – Heiligenstadt)
drogi pasyjne - Niemcy
XVI –
reformacja
•załamanie ruchu
pielgrzymkowego
•obrona katolickich
pielgrzymek –
Sobór Trydencki
RODZAJE PIELGRZYMEK
współcześnie
• 6200 sanktuariów o randze ponadregionalnej – światowej i krajowej
• 200 mln osób rocznie
• 50 mln w Europie
kontynuowana tradycja uczczenia Jezusa Chrystusa 
wzrost czci NMP
• koniec XX w.
• 1539 sanktuariów we Włoszech
• 740 w Polsce
• 613 w Niemczech
• 311 – w Austrii
1’ PIELGRZYMKI DLA
UCZCZENIA MĘKI PAŃSKIEJ
1’ PIELGRZYMKI DLA UCZCZENIA MĘKI
PAŃSKIEJ
do
kalwarii
- [przed
II poł.
XVIII w.]
Austria – 164
[przed
pocz.
XXI w.]
600 w Europie
Węgry – 111
Niemcy – 62
Polska – 52
kilka w Ameryce Pd.
1’ PIELGRZYMKI DLA UCZCZENIA MĘKI
PAŃSKIEJ
obecnie najbardziej znane misteria
męki Pańskiej
• Sewilla (od XVI w.)
• Malaga
• Murcja
• Sordevolo
• Oberammergau (co 10 lat)
• Popayan (Kolumbia)
• Dassa Zoumie (Benin)
PIELGRZYMKA DO ZIEMI
ŚWIĘTEJ
ZIEMIA ŚWIĘTA
ŚLADAMI CHRYSTUSA
poznawanie i
zrozumienie Dobrej
Nowiny zależy od
osadzenia jej w
rzeczywistości, w której
była pierwotnie głoszona
Dobra Nowina o Jezusie w czterech Ewangeliach
kanonicznych - według
św. Mateusza, Marka,
Łukasza i Jana
w każdej - Jego Portret,
namalowany przez tych,
którzy Mu towarzyszyli i
utrwalili prawdę o Jego
zbawczej męce, śmierci i
zmartwychwstaniu
ZIEMIA ŚWIĘTA
ŚLADAMI CHRYSTUSA
pielgrzymka do
Ziemi Świętej w
Wielkim
Jubileuszu Roku
2000 odbył Jan
Paweł II 
doniosłość tej
ziemi dla całego
chrześcijaństwa
pradawna
tradycja: Ziemia
Święta to Piąta
Ewangelia,
której wytrwałe
odczytywanie
przybliża do
Jezusa Chrystusa
Dzisiaj z głębokim wzruszeniem
staję na ziemi, na której Bóg
zechciał «rozbić swój namiot»
(por. J 1, 14; Wj 40, 34-35; 1 Krl 8,
10-13) i pozwolił, by człowiek
poznał Go bliżej. W roku
wyznaczającym dwutysiąclecie
narodzin Jezusa Chrystusa
osobiście bardzo pragnąłem
przybyć tutaj i modlić się w
najważniejszych miejscach,
które od czasów starożytnych
były świadkami interwencji
Boga i Jego wielkich dzieł. «Ty
jesteś Bogiem działającym
cuda, objawiłeś ludom swą
potęgę» (Ps 77 [76], 15) .
Boże naszych ojców!
Ty wybrałeś Abrahama i jego
potomstwo,
aby Imię Twoje zostało
poniesione do narodów;
głęboko bolejemy nad
postępowaniem tych,
którzy w ciągu dziejów
powodowali
cierpienia tych Twoich dzieci.
A prosząc Cię o
przebaczenie,
pragniemy tworzyć trwałą
więź prawdziwego
braterstwa
z ludem Przymierza
„Słuszne jest i właściwe, że w
czasie pobytu w Izraelu będę
miał okazję uczcić pamięć
sześciu milionów żydowskich
ofiar Szoah i modlić się, by
ludzkość nigdy już nie
doświadczyła zbrodni w takich
rozmiarach. Niestety,
antysemityzm nadal podnosi
odrażającą głowę w wielu
częściach świata. Jest to
zupełnie nie do przyjęcia.
Trzeba podjąć wszelkie wysiłki,
aby zwalczać antysemityzm,
gdziekolwiek się pojawia.
Należy popierać respekt i
szacunek dla osób z każdego
ludu, plemienia, języka i
narodu na całym globie”.
Benedykt XVI, 2009
PRZYKŁADOWA PIELGRZYMKA
KATOLICKA
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
8 - D N I O WA WY C I E C Z K A
DZIEŃ 1 – BIBLIJNY REZERWAT PRZYRODY, MINIIZRAEL I PRZYBYCIE DO JEROZOLIMY
• Przylot do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Ben
Guriona koło Tel Awiwu.
• „Posiłek biblijny” w Biblijnym Rezerwacie Przyrody Neot
Kedumim, w którym rosną drzewa, rośliny i owoce
wzmiankowane w Biblii; relaksujące zwiedzanie tego
wyjątkowego miejsca.
• Zamiennie, lub dodatkowo, zwiedzanie Mini-Izraela, który
oferuje poznanie całego kraju w miniaturze, włącznie z
replikami wszystkich świętych miejsc (rezerwat przyrody i
Mini-Izrael mogą być odpowiednie także na
zakończenie pielgrzymki).
• Przejazd (niecała godzina) do Świętego Miasta,
Jerozolimy.
• Nocleg: Jerozolima
DZIEŃ 2 – ŚLADAMI JEZUSA PO
JEROZOLIMIE, ŚWIĘTYM MIEJSCU
TRZECH WIELKICH RELIGII
• Wizyta na Górze Oliwnej, skąd rozciąga się fantastyczny widok na panoramę
Starego Miasta.
• Spacer po ogrodzie Getsemani (Mt 26, 30), zwiedzanie groty Agonii i modlitwa w
kościele Wszystkich Narodów, w kościele Pater Noster i w kaplicy
Wniebowstąpienia. Możliwe jest także zwiedzenie sadzawki Betesda, gdzie Jezus
dokonał cudu szabatowego (J 5, 1-24).
• Inspirujące zwiedzanie Góry Syjon, gdzie mieści się grób Króla Dawida i sala, w
której zgodnie z tradycją odbyła się Ostatnia Wieczerza (Mk 14, 12-26).
• Wizyta w kościele św. Piotra in Gallicantu, zbudowanym w miejscu, gdzie stał dom
najwyższego kapłana Kajfasza (Mt 26, 57) i gdzie Jezus spędził noc w areszcie, oraz
wizyta w opactwie Zaśnięcia.
• Spacer po kolorowej i ekscytującej Dzielnicy Muzułmańskiej w drodze do meczetu
Al-Aqsa i Kopuły na Skale, usytuowanych, według żydowskiej tradycji, na Górze
Moria (Rdz 22, 2), miejscu ofiarowania Izaaka, gdzie stały obydwie świątynie
żydowskie.
• Pełna emocji wizyta przy Ścianie Płaczu, najświętszym żydowskim miejscu na ziemi,
obcowanie z 3000 lat historii podczas przejścia podziemnym tunelem wzdłuż Muru
Zachodniego.
• Nocleg: Jerozolima
DZIEŃ 3 – BETLEJEM*, GDZIE
WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO… I JESZCZE
JEROZOLIMA
• Po krótkiej podróży z Jerozolimy przybycie do Betlejem*, miejsca
narodzenia Jezusa.
• Wizyta w najstarszym kościele w Ziemi Świętej, Bazylice Narodzenia
Pańskiego przy placu Żłóbka (Mt 1, 18-25; Łk 2, 1-7), zbudowanym nad
Grotą Żłóbka.
• Zwiedzanie kaplicy św. Hieronima, kościoła św. Katarzyny oraz pobliskiego
Pola Pasterzy* (Łk 2, 8-20).
• Powrót do Jerozolimy w celu zobaczenia niezwykłej, szczegółowej
makiety Jerozolimy, tak jak wyglądała w I wieku; makieta ta mieści się w
Muzeum Izraela, w którym obejrzeć można także różnorodne wystawy
dotyczące czasów starożytnych i współczesnych.
• Ain Karem, ciche i malownicze przedmieście Jerozolimy, w którym wznosi
się kościół św. Jana Chrzciciela oraz kościół Nawiedzenia.
• Zakończenie dnia pobudzającą do refleksji wizytą w Yad Vashem,
narodowym izraelskim Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holocaustu.
• Nocleg: Jerozolima
DZIEŃ 4 – PRZEJŚCIE DROGĄ
KRZYŻOWĄ
• Wejście do Starego Miasta bramą św. Szczepana.
• Przejście tą samą drogą, którą przebył Jezus, wzdłuż Via
Dolorosa.
• Wysłuchanie fascynującej historii Sióstr Syjonu przy
rzymskiej posadzce (Lithostrotos) o tym, jak bracia
Ratisbonne założyli ich kongregację i o wytężonej pracy
sióstr w Ziemi Świętej.
• Dalszy ciąg wzdłuż Via Dolorosa, aż do ostatnich pięciu
stacji znajdujących się w Bazylice Grobu Pańskiego.
• Popołudnie na zakupach lub zwiedzaniu współczesnej
Jerozolimy, oferującej nowoczesne centra handlowe,
bazary ze świeżymi produktami, muzea, ciekawe
dzielnice, i... nie tylko!
• Nocleg: Jerozolima
DZIEŃ 5 – JERYCHO*, NAJSTARSZE
MIASTO ŚWIATA, I DROGA NA
PÓŁNOC, DO JEZIORA GALILEJSKIEGO
• Pożegnanie z Jerozolimą i przejazd do Jerycha* przez tajemniczą Pustynię Judzką.
• Przystanek w Betanii*, domu Marii, Marty i Łazarza (J 11), gdzie Jezus zatrzymał się w
domu Szymona Trędowatego (Mt 26, 6) oraz zwiedzanie zajazdu Miłosiernego
Samarytanina (Łk 10, 34).
• Opowieść o zdobywaniu Jerycha pod dowództwem Jozuego przed tysiącami lat
(Joz 6, 20). Ekscytująca podróż kolejką linową na Quarantal - Górę Kuszenia (Mt 4,
1-11) i zwiedzanie uczepionego do stromej skały klasztoru.
• Dalsza droga na północ, przez Dolinę Jordanu, aż do Gó‫שמור‬ry Tabor (Ps 89, 12),
jednego z dwóch prawdopodobnych miejsc Przemienienia Pańskiego.
• Krótka podróż do zupełnie innego świata, świata dzieciństwa Jezusa w świętym
mieście Nazarecie. Msza w Bazylice Zwiastowania oraz zwiedzanie kościoła św.
Józefa.
• Wizyta w Kanie Galilejskiej, miejscu pierwszego cudu Jezusa, kiedy zamienił wodę w
wino (J 2, 1-11). Pary pragnące odnowić swe śluby małżeńskie mogą zatrzymać się
w miejscowej kaplicy Godów Weselnych.
• Podróż do Tyberiady, jednego z czterech świętych miast judaizmu.
• Nocleg: okolice Tyberiady
DZIEŃ 6 – JEZIORO GALILEJSKIE I
CUDA JEZUSA
• Przeprawa przez cudowne wody Jeziora Galilejskiego, z Tyberiady
do Kafarnaum, rodzinnej miejscowości galilejskich uczniów
Jezusa.
• Zwiedzanie synagogi, gdzie Jezus najprawdopodobniej nauczał i
modlił się (Mt 4, 13; Mk 3, 1; 8, 5; 8, 14), dom Piotra i dom setnika.
• Przejście przez drogę i wejście na Górę Błogosławieństw, skąd
rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Jezioro
Galilejskie. Tutaj Jezus wygłosił swe słynne Kazanie na Górze (Mt
5, 1-12).
• Następny przystanek w Tabdze, miejscu cudownego rozmnożenia
chleba i ryb (Łk 9, 10-17); kościół Prymatu św. Piotra, gdzie Jezus
nakazał Piotrowi: „paś moje owce” (J 21, 15-17).
• Obejrzenie „łodzi galilejskiej”, autentycznej łodzi rybackiej z
czasów Jezusa, oraz filmu o jej odkryciu i konserwacji.
• Nocleg: okolice Tyberiady
DZIEŃ 7 – WIĘCEJ CUDÓW I
PRZYGODY GALILEJSKIE
• Zwiedzanie Kursi, Gerazy z Nowego Testamentu, z pięknym
widokiem na zachodni brzeg Jeziora Galilejskiego, gdzie Jezus
dokonał cudu przepędzenia złych duchów w trzodę świń (Mt
8, 28-34, Mk 5, 1-13). Na miejscu można obejrzeć pozostałości
pięknego kościoła bizantyjskiego z V wieku.
• Przejazd do Dodekathronon, miejsca drugiego cudu
rozmnożenia chleba i ryb (Łk 9, 11-17).
• Krótka przerwa w kibucu Ein Gev w celu obejrzenia
animowanej wersji „kolejki ewangelicznej”.
• Park Jordanu, w miejscu gdzie leżała Betsaida, miasto Filipa,
Andrzeja i Piotra (J 12, 21), gdzie Jezus przywrócił wzrok
niewidomemu (Mk 8, 22-26).
• Powrót na nocleg do Tyberiady, ze zwiedzaniem po drodze
ruin Korozain, jednego z miast tzw. „żydowskiego trójkąta” w
czasach Jezusa (Mt 11, 21).
• Nocleg: okolice Tyberiad
DZIEŃ 8 – KRZYŻOWCY, ELIASZ,
RZYMIANIE I NIE TYLKO
• Zwiedzanie Starego Miasta w Akko i pozostałości
twierdzy krzyżowców.
• Podróż do Hajfy i na górę Karmel, zwiedzanie Stella Maris
(msza) po drodze do miejsca słynnego zwycięstwa
Eliasza nad prorokami Baala (1 Krl 18, 25).
• Podróż na południe, do rzymskiego miasta Cezarea,
gdzie setnik Korneliusz został ochrzczony przez Piotra,
stając się pierwszym poganinem, który przeszedł na
chrześcijaństwo (Dz 10), i gdzie Festus sądził Pawła (Dz
25, 6-12). Zwiedzanie fascynujących wykopalisk,
amfiteatru i portu herodiańskiego.
• Powrót do Tel Awiwu, przed przygotowaniem do lotu
powrotnego możliwy przystanek w celu odbycia
magicznej wycieczki po porcie w Starej Jafie.
BAZYLIKA GROBU BOŻEGO
JEROZOLIMA
KALWARIA I GRÓB BOŻY
Kalwaria - miejsce ukrzyżowania Chrystusa
ok. 5 m ponad poziomem bazyliki
ta część sanktuarium podzielona jest
pomiędzy łacinników i Greków
ortodoksyjnych. W części prawosławnej
znajduje się ołtarz usytuowany na tej samej
skale, w którą zatknięty był Krzyż Chrystusa
JEROZOLIMA
KALWARIA I GRÓB BOŻY
Pęknięta Skała
Golgoty. Pod ołtarzem
Kalwarii przez szybę
można zobaczyć
szczelinę skalną,
powstałą w momencie
śmierci Chrystusa, gdy
"ziemia zadrżała i skały
zaczęły pękać" (Mt 27,
51).
JEROZOLIMA
KALWARIA I GRÓB BOŻY
Grób Chrystusa
oddzielono od reszty
skały, w której był
wykuty, i wzniesiono
rotundę - Anastasis
(„zmartwychwstanie”)
Grób Chrystusa
komora grobowa ma
wymiary 2,07 m na 1,93
m. Marmurowa ława
przykrywa skalną półkę
od dwóch tysiącleci
chrześcijanie ze
szczególną czcią
całują to miejsce
JEROZOLIMA
KALWARIA I GRÓB BOŻY
Sanktuarium
Wniebowstąpienia
Jezusa należy
dzisiaj do
muzułmanów i
zostało
zamienione na
meczet.
Chrześcijanie
mogą sprawować
tu własną liturgię
tylko raz w roku - w
uroczystość
Wniebowstąpienia
JEROZOLIMA
MIASTO TRZECH RELIGII
Fenomen Jerozolimy jako
miasta trzech religii był
wielokrotnie opisywany.
Obok siebie żyją tu
chrześcijanie, muzułmanie
i żydzi. 23 marca 2000 r. w
czasie pielgrzymki do Ziemi
Świętej Ojciec Święty Jan
Paweł II wziął udział w
spotkaniu międzyreligijnym
w Papieskim Instytucie
Notre Dame w Jerozolimie
KALWARIE
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
POLSKA JEROZOLIMA
• Sanktuarium kalwaryjskie zajmuje obszar ok. 6 km kw. (dla
porównania: państwo watykańskie zajmuje mniej niż 0,5 km kw.) i
składa się z ponad 40 obiektów. Łączy je sieć Dróżek o łącznej
długości około 5 km. Jeden szlak pielgrzymkowy tworzą Dróżki
Pana Jezusa (zwane również Dróżkami Męki Pańskiej), drugi Dróżki Matki Bożej, a trzeci Dróżki za Zmarłych. W niektórych
fragmentach szlaki te się pokrywają. Teren sanktuarium jest lekko
górzysty i niektóre podejścia, jak np. pod górę Ukrzyżowania,
wymagają pewnego wysiłku. Wędrówka Dróżkami jest nie tylko
poznawaniem kolejnych etapów tajemnicy Odkupienia i spotkaniem
z Bogiem. Jest też zespoleniem się w modlitwie z bliźnimi, bowiem
Kalwarię przemierza się najczęściej w grupach (choć nie brak też
pątników indywidualnych). Wszyscy pielgrzymi podkreślają, że
atmosfera sanktuarium jest źródłem silnych przeżyć religijnych
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
POLSKA JEROZOLIMA
Pomnik Światowego Dziedzictwa
Kalwaria Zebrzydowska to nie tylko jedno z najważniejszych i najbardziej
popularnych wśród wiernych polskich sanktuariów. To także zabytek najwyższej
klasy, czego szczególnie wymownym świadectwem jest wpisanie sanktuarium na
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.
Przed Kalwarią zaszczytu tego dostąpiły m.in. zespół zabytków Krakowa i
kopalnia soli w Wieliczce.
Ważnym elementem starań o wpisanie Kalwarii na listę światowego dziedzictwa
było sporządzenie dokumentacji.
W 1999 r. zapadła decyzja o umieszczeniu Kalwarii na zaszczytnej liście.
Uroczystości, podczas których sanktuarium otrzymało certyfikat UNESCO, odbyły
się między 8 a 10 maja 2000 r.
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
POLSKA JEROZOLIMA
• Pomnik Światowego Dziedzictwa
Kalwaria Zebrzydowska to nie tylko jedno z najważniejszych i najbardziej
popularnych wśród wiernych polskich sanktuariów. To także zabytek
najwyższej klasy, czego szczególnie wymownym świadectwem jest
wpisanie sanktuarium na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury
UNESCO. UNESCO jest instytucją ONZ, zajmującą się wspieraniem
oświaty, nauki i kultury. Trafić na jej listę nie jest łatwo; umieszcza się na niej
obiekty unikatowe w skali świata. Przed Kalwarią zaszczytu tego dostąpiły
m.in. zespół zabytków Krakowa i kopalnia soli w Wieliczce.
Ważnym elementem starań o wpisanie Kalwarii na listę światowego
dziedzictwa było sporządzenie dokumentacji. Zadanie to wykonała prof.
Anna Mitkowska z Politechniki Krakowskiej, która od wielu lat bada i opisuje
kalwarie świata. W 1999 r. zapadła decyzja o umieszczeniu Kalwarii na
zaszczytnej liście. Uroczystości, podczas których sanktuarium otrzymało
certyfikat UNESCO, odbyły się między 8 a 10 maja 2000 r.
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
POLSKA JEROZOLIMA
• Dróżki zwane też Dróżkami Męki
Pańskiej, przypominają wydarzenia
poprzedzające śmierć Zbawiciela na
krzyżu. Składają się z 28 stacji w 24
obiektach. Należą do nich:
• Kaplica św. Rafała,
• Kaplica Pożegnania Chrystusa,
• Kościół Grobu Matki Bożej,
• Ogrojec
• Kaplica Pojmania,
• Most na Cedronie,
• Brama Wschodnia,
• Dom Annasza,
• Dom Kajfasza,
• Ratusz Piłata,
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
POLSKA JEROZOLIMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pałac Heroda,
Gradusy - Święte Schody,
Kaplica Włożenia Krzyża,
Kaplica Pierwszego Upadku,
Kaplica Serca Maryi,
Kaplica Cyrenejczyka,
Kaplica św. Weroniki
Kaplica Drugiego Upadku,
Kaplica Płaczących Niewiast,
Kościół Trzeciego Upadku,
Kaplica Obnażenia,
Kościół Ukrzyżowania,
Kaplica Namaszczenia,
Kaplica Grobu Pana Jezusa
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
POLSKA JEROZOLIMA
Śpiewnik Kalwaryjski
•Dróżki od zawsze rozbrzmiewają pieśniami. Najpierw śpiewano tu psalmy łacińskie i
polskie pieśni pasyjne. Z czasem zaczęto komponować utwory specjalnie dla
potrzeb kalwaryjskiego nabożeństwa. Wydany po raz pierwszy na początku XIX w.
śpiewnik zawierał hymny i pieśni kalwaryjskie. Pielgrzymowała z nim do Kalwarii m.in.
bł. Aniela Salawa. Współczesne wydanie "Śpiewnika Kalwaryjskiego" zawiera
ponad sto utworów poświęconych Panu Jezusowi i około dwieście pieśni
maryjnych.
Bo tak wielką boleść miała,
Że tak jakby martwa stała,
Gdy widziała Syna swego
Na krzyżu umęczonego. [...]
Tutaj wszystkie Jej radości
Odmieniły się w gorzkości.
Serce Jej było zranione,
Ostrym mieczem przebodzone.
(fragment pieśni kalwaryjskiej
KALWARIA PACŁAWSKA
KALWARIA PACŁAWSKA
niewielka miejscowość w południowo-wschodniej
Polsce, tuż przy granicy z
miejsce pątnicze - sanktuarium, które nie ogranicza
się tylko do świątyni i klasztoru, ale rozciąga się na
okoliczne wzgórza i doliny, łąki i lasy
w swoich kapliczkach przybliża wiernym tajemnice
wiary zaczerpnięte z życia Chrystusa Pana i
Najświętszej Maryi Panny
szczególny kult Męki Pańskiej 
Jerozolima Wschodu
obecność cudownego obrazu Matki
Bożej i umiłowanie Maryi przez
wiernych  Jasna Góra Podkarpacia
FUNDACJA ANDRZEJA
MAKSYMILIANA FREDRY
Początki klasztoru, jak i osady Kalwaria Pacławska, związane są z osobą
Andrzeja Maksymiliana Fredry (ok. 1620 – 1679)
od 1654 roku kasztelan lwowski: nabył dobra Czernidła w Czerskim,
które w 1655 roku odsprzedał Wielopolskiemu. W 1677 roku był
wojewodą podolskim. Fredro był pisarzem politycznym, historykiem,
aforystą
•"Fragmenta Seriptorum et Peristromata Regnum symbolis expressa, Gedani (Gdańsk)
1660", "Monita politico moralia et Icon ingeniorum, Gedani 1664", "Gesta Poloniae sub
Rege Henrico Valesio, ab obitu Sigismundi Augusti 1572 ad annum 1576, Gedani 1652, in 4
to, et 1660 in 12.4 to". "Przestrogi, albo przysłowia obyczajowe rady wojenne 1660 w
Krakowie in 8". "Militarium sen axiomatum bell..."(księga 1 wydana w 1668 roku, księga 2
wydana w 1757 roku)
•Gottried Wilhelm Leibniz, znał te dzieła i bardzo je sobie cenił.
ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO
Andrzej Maksymilian Fredro w większości pisał w języku łacińskim, to spowodowało, iż w
literaturze polskiej nie zajął takiego miejsca, jakie mu się należało
Był przeciwnikiem tolerancji religijnej
cenne poglądy dotyczące gospodarki narodowej, wychowania i szkolnictwa
wyśmienity parlamentarzysta
w czasie potopu szwedzkiego pozostał wierny Janowi Kazimierzowi.
finansował wojska w obronie ojczyzny, ale prawdopodobnie osobiście nie brał udziału
w żadnej bitwie, był tylko autorem kilku pism z dziedziny wojskowości
DZIEŁO A.M. FREDRY
legenda: A. M. Fredro podczas polowania zapuścił się w głąb
lasu w pogoni za jeleniem i w miejscu, gdzie dziś stoi kościół,
miał ujrzeć między rogami tegoż jelenia jaśniejący krzyż. To
wydarzenie miało go skłonić do zbudowania na tym miejscu
kościoła, klasztoru i założenia tamże kalwarii, na wzór
jerozolimskiej drogi krzyżowej.
Na pewno - dużą rolę odegrał w tym względzie także czynnik
obronny lub osadniczy głoszony przez niego w pismach
W pierwszym okresie realizacji projektu w roku 1665 wybudowano
drewniany kościół i klasztor, do którego Fredro chciał sprowadzić
zakonników
franciszkanie odpowiedzieli na postawione warunki fundatora,
przybyli do Kalwarii w roku 1668
w czasie budowy założenia klasztornego rozpoczęto prace przy
wznoszeniu fortyfikacji wokół obiektów franciszkańskich. Kościół i
klasztor otoczono pięcioboczną fortecą bastionową. Po stronie
zewnętrznej wytyczono fosy
Fundacja kalwarii - przede wszystkim, podłoże religijne
topografia Kalwarii Pacławskiej ma duże podobieństwo do
krajobrazu Jerozolimy.
• od str. wschodniej - pasmo gór o nazwie Ubocz
• na północy - pasmo gór zwane Górą Oliwną i Kopystańką o wysokości jak
Góra Kalwaria.
• od str. zachodniej - wyższe partie gór,
• na południu widoczne są Karpaty
• dwa duże wzniesienia przecięte są doliną, która ma obrazować Dolinę
Jozafata. Płynie w niej rzeka Wiar, będąca odwzorowaniem biblijnej rzeki
Cedron. Na zboczach tych gór, gdzie jedna ma przedstawiać Golgotę a
druga Górę Oliwną postawione zostały kaplice. Długość drogi krzyżowej w
Kalwarii wynosi około 1662 m
CUDOWNY OBRAZ MATKI BOŻEJ
KALWARYJSKIEJ
• kult cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. W XVIIw. słynący
łaskami obraz Matki Bożej swoją cześć odbierał we franciszkańskim
kościele w Kamieńcu Podolskim. Przed obrazem modlili się między
innymi hetmani Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, Książę Jarema
Wiśniowiecki, Król Jan Kazimierz, Król Jan III Sobieski
• z przybyciem obrazu do Kalwarii wiążę się legenda, która mówi, iż nieopodal rzeki
mieszkał pewien starzec, któremu przyśniła się Matka Boża, która nakazała obraz
odnaleźć i zanieść do Kalwarii. Starzec odnalazł obraz, owinął malowidło w płótno i
wyruszył w drogę. Na noc zatrzymał się w Samborze. W zajeździe, w którym
nocował, obraz schowano do skrzyni, na której sypiał syn właścicieli. W nocy
niewidzialna siła miała trzy razy zrzucić chłopca ze skrzyni. Zbudzeni krzykiem
rodzice otwarli skrzynię i wtedy ujrzano, że obraz jaśnieje niezwykłą światłością. Na
wieść o tym zbiegli się mieszkańcy, modlili się i chcieli zmusić starca, by zostawił
obraz w mieście. Ten jednak odmówił i mieszczanie procesjonalnie przenieśli obraz
do Kalwarii.
W 1685 r. zanotowano pierwszy cud przez wstawiennictwo Matki
Bożej - uratowanie kościoła od pożaru.
w XVIII w. zauważa się rozwój kultu Matki Bożej Kalwaryjskiej,
zanotowano w księgach ponad 50 cudów. W 1769 r. wydano
pierwszy modlitewnik do nabożeństw po Dróżkach Kalwaryjskich.
W XIX w. kolejne cuda w Kalwarii: uleczenie nieznanej osoby z
Sanoka, uratowanie robotników pracujących przy świątyni,
ocalenie tonącej Żydówki w wodach Wiaru.
OŁTARZ MATKI BOŻEJ
KALWARYJSKIEJ
Burzliwe koleje losu przechodził obraz Matki Bożej
podczas drugiej wojny światowej. W 1939 r. obraz
wywieziono do klasztoru w Czyszkach pod Lwowem, po
dwóch latach przewieziono do klasztorów w Jaśle i
Krakowie, gdzie zamurowany został w fundamentach
kościoła. Zaraz po wojnie, w roku 1945, obraz powrócił
do Kalwarii. W roku 1968 r. obchodzono 300-lecie
założenia Kalwarii Pacławskiej, na które przybył
Metropolita Krakowski Karol Kardynał Wojtyła. Podczas
uroczystości wygłosił kazanie i odprawił Mszę św. W roku
1982 odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-nej
rocznicy koronacji obrazu, podczas uroczystości obyła
się procesja z cudownym obrazem po Kalwarii.
DRÓŻKI KALWARYJSKIE
już od pierwszych lat swego istnienia stały się celem
pielgrzymek
początkowo poszczególne stacje zaznaczono w
terenie drewnianymi krzyżami. W dalszych latach
zastąpiono je kaplicami murowanymi i drewnianymi.
istotę Kalwarii dzisiaj stanowią w pierwszym rzędzie
pielgrzymi przychodzący nieraz z bardzo daleka, nade
wszystko wędrujący po dróżkach kalwaryjskich
DRÓŻKI KALWARYJSKIE
Kaplice kalwaryjskie obejmują:
• Dróżki Pana Jezusa - 28 stacji (wśród nich można
wyodrębnić:
• Drogę Krzyżową - 14 stacji i
• Dróżki Matki Bożej - 16 stacji)
• Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny - 14 stacji
niektóre stacje pokrywają się z tymi samymi
kaplicami
DRÓŻKI PANA JEZUSA
Dróżki Męki Pańskiej
odprawia się procesjonalnie
w sobotę przed Niedzielą
Zesłania Ducha Świętego, 14
sierpnia i 13 września
Dróżki Pana Jezusa obejmują
28 stacji, czyli kaplic i miejsc,
jakie obchodzimy
rozważając cierpienia
Jezusa.
DROGA KRZYŻOWA
Specyfiką Drogi Krzyżowej w
realiach Kalwaryjskich jest
wkomponowanie jej w
kompleks kaplic dróżkowych
rozsianych po okolicznych
wzgórzach.
taki układ sprzyja głębszemu
przeżyciu tajemnic męki i
śmierci Pana Jezusa.
DRÓŻKI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Dróżki Matki Bożej Bolesnej poświęcone są
rozważaniu roli Maryi w zbawczym dziele
Chrystusa i w życiu Jego wyznawców.
obejmują 16 stacji, które z wyjątkiem stacji
położonych za Cedronem, pokrywają się z
kaplicami Dróżek Pana Jezusa
wspólnie obchodzi się je w Niedzielę
Zesłania Ducha Świętego po południu
DRÓŻKI POGRZEBU I
WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ
składają się z 14 stacji. Można je odprawić prywatnie.
uroczyście obchodzi się je 13 sierpnia
przygotowanie do Dróżek stanowią modlitwy, które w dniu 11 sierpnia
odbywają się w kościele i połączone są z poświęceniem sukni i innych
przedmiotów używanych przy obrzędzie "Pogrzebu Matki Najświętszej„
figura Zaśnięcia, przy której do 13 sierpnia zmieniające się chóry dziewcząt
oddają hołd Maryi, śpiewając pieśni lub odmawiając modlitwy
wierni w milczeniu modlą się do Tej, która swoim zaśnięciem przypomina
prawdę o śmierci jako przejściu do wieczności
SCIEŻKA EDUKACYJNA:
HISTORYCZNO-PRZYRODNICZA
Położona jest w utworzonym w 1991 roku Parku
Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, na styku
powstałego w 2001 roku rezerwatu przyrody
"Kalwaria Pacławska".
Ścieżka zwraca uwagę na bogactwo otaczającej
przyrody (rośliny, zwierzęta i ptaki), a także na walory
historyczne związane z osadnictwem na tych
terenach oraz powstaniem samego sanktuarium
pasyjnego w Kalwarii Pacławskiej.
SCIEŻKA EDUKACYJNA:
HISTORYCZNO-PRZYRODNICZA
całość rezerwatu przyrody "Kalwaria Pacławska" z kaplicami
dróżkowymi, okoliczne miejscowości: Makową, Huwniki,
Nowosiółki Dydyńskie, Nowe Sady, Sierakośce, Medykę,
Przemyśl. Możemy stąd podziwiać także najbliższe miejscowości
po stronie Ukraińskiej m.in.: Niżankowice, Nowe Miasto Chyrów,
Dobromil i Sambor.
Wieża stanowi także świetne miejsce do obserwacji ptaków
drapieżnych żyjących w rezerwacie, jak: pustułka, orlik krzykliwy,
myszołów, trzmielojad.
KALWARIA
WEJHEROWSKA
KALWARIA WEJHEROWSKA
czwarta z kolei kalwaria powstała w czasach
Rzeczypospolitej szlacheckiej - po Zebrzydowskiej,
Pakoskiej i Żmudzińskiej
inicjatorem jej utworzenia i głównym fundatorem
był wojewoda malborski Jakub Wejher.
Jednym z elementów
zmierzających do wybudowania
kalwarii było sprowadzenie do
Wejherowa konwentu
Franciszkanów Ściślejszej
Obserwacji. Wprawdzie główne
zadanie reformatów polegało
na szerzeniu wiary katolickiej m.
in. poprzez edukację, ale w
zamyśle Wejhera zakonnicy mieli
opiekować się przyszłą kalwarią.
Jak tylko bp włocławski i pomorski Mikołaj Albert Gniewosz z Aleksandrowa
zezwolił na budowę kalwarii (9 czerwca 1649 r.) od razu przystąpiono do
wznoszenia kaplic. Ich fundatorami byli nie tylko Jakub Wejher i członkowie
jego rodziny, ale też współpracownicy i przyjaciele wojewody: archidiakon
Jan Mateusz Judycki, opat Aleksander Kęsowski, dworzanie Wejhera.
Intensywne prace przerwał najazd szwedzki, tak iż budowa 24 kaplic kalwarii
trwała do 1666 r. Inicjator budowy, Jan Wejher, który ufundował 11 kaplic już
wtedy nie żył, ale jego "patronat" trwał nadal - w obliczu szwedzkiego
zagrożenia wojewoda przekazał znaczny depozyt pieniężny miastu Frydląd
(dziś Debrzno) z przeznaczeniem na utrzymanie kalwarii, z którego odsetki
wypłacane były opiekującym się kalwarią franciszkanom do końca XVII w.
Kościół szybko docenił znaczenie Kalwarii Wejherowskiej znajdującej się na
terenie silnych wpływów reformacji (większość mieszkańców Pomorza była
protestantami).
w 1661 r. na prośbę Jakuba Wejhera Ojciec Święty Aleksander VII wydał bullę
przyznającą na lat dziesięć odpust zupełny pątnikom odwiedzającym
kalwarię.
w 1717 r. Święta Kongregacja Odpustów i Relikwii zadecydowała przyznać
Wejherowu odpust zupełny na wieczność.
w tym samym roku franciszkanie rozpoczęli wydawanie Modlitewników
Kalwaryjskich dla pielgrzymów - wpierw po polsku, później także po
niemiecku.
Kalwaria Wejherowska, jako silny ośrodek wiary katolickiej i polskości
została w dużym stopniu zdewastowana przez nazistów w czasie II wojny
światowej.
Remont, przeprowadzony w latach 50. XX w. był powierzchowny i
polegał głównie na odtworzeniu lub uzupełnieniu zniszczonego przez
Niemców wystroju.
Przełomowym był rok 2005, w którym miastu została przyznana dotacja
w wysokości 10,3 mln zł na projekt "Zachowanie i udostępnienie
dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w
Wejherowie". W ramach realizacji projektu w 2006 r. rozpoczęto remont
kaplic kalwaryjskich
KAPLICE KALWARYJSKIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaplica Wniebowstąpienia
Kaplica Ogrójca
Kaplica Pocałunku Judasza
Kaplica Grobu Matki Bożej
Kaplica nad Cedronem
Kaplica Bramy Jerozolimskiej
Kaplica Domu Annasza
Kaplica Wieczernika
Kaplica Domku Matki Bożej
Kaplica Domu Kajfasza
Kaplica Pałacu Piłata
Kaplica Pałacu Piłata
Kaplica Podjęcia Krzyża
Kaplica Pierwszego Upadku Chrystusa
Kaplica Spotkania z Matką
KAPLICE KALWARYJSKIE
•
•
•
•
•
•
•
Kaplica Cyrenejczyka
Kaplica Weroniki
Kaplica Bramy Łez - Drugi Upadek Chrystusa
Kaplica Płaczących niewiast
Kaplica Trzeciego Upadku Chrystusa
Kaplica Obnażenia Chrystusa
Kaplica Przybicia do Krzyża
KAPLICE KALWARYJSKIE
• Kościół Trzech Krzyży
• Kaplica Zdjęcia z Krzyża - Kaplica Wejherowskiej
Piety
• Kaplica Grobu Chrystusa
• Kaplica Bramy Oliwskiej
Swoją największą fundację - Kalwarię Wejherowską - Jakub Wejher (także założyciel
miasta) rozpoczął od wytyczenia dróżek kalwaryjskich i wyznaczenia miejsc pod
budowę 26 barokowych - manierystycznych kaplic.
Budowę rozpoczęto w 1649 roku, zakończono w 1666 roku.
Niepotwierdzona naukowo informacja głosi, że odległości pomiędzy poszczególnymi
kaplicami równe są odległościom poszczególnych etapów męczeńskiej drogi, jaką
przebył Chrystus w Jerozolimie (odległości były mierzone krokami).
Pod każdą z kaplic znajduje się garść ziemi pochodzącą z Jerozolimy.
Wzgórzom Kalwarii Wejherowskiej nadano biblijne nazwy: Góra Oliwna, Syjon, Golgota.
Wzgórza Kalwarii Wejherowskiej są miejscem odpustów,
nabożeństw Drogi Krzyżowej i inscenizacji Męki Pańskiej.
Obecnie na Kalwarii celebruje się pięć odpustów:
• Wniebowstąpienia Pańskiego - charakter powszechny,
• Trójcy Przenajświętszej - charakter powszechny,
• Uzdrowienia Chorych,
• Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i
• Podwyższenia Krzyża Świętego
ODPUST WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
odbywa się w niedzielę
przed Zielonymi Świętami
przybywają na niego
pielgrzymi z południowych
i środkowych Kaszub
nazywany = "odpust
lądowy"
ODPUST TRÓJCY ŚWIĘTEJ
„odpust morski” - przybywają na niego pielgrzymki
z północnych Kaszub, głownie miejscowości
nadmorskich: Pucka, Swarzewa, Władysławowa,
Oksywia, Rumi, Redy, Kosakowa i Gdyni
uroczystości rozpoczynają się w sobotę po
południu wraz z przybyciem pierwszych
pielgrzymek i trwają do niedzielnego popołudnia
ODPUST UZDROWIENIA CHORYCH
w pierwszą sobotę i
niedzielę lipca.
główne uroczystości
odbywają się na Kalwarii
w niedzielę, przy Kaplicy
Kajfasza o godz. 10.00.
ODPUST WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
14 i 15 sierpnia
głównym punktem jest wieczorny
przemarsz procesji z zapalonymi
świecami i przeźroczystą trumienką,
w której ułożona jest figura zmarłej
Matki Bożej z kaplicy Domek Matki
Bożej do kaplicy Grób Matki Bożej
ODPUST PODWYŻSZENIA KRZYŻA
ŚWIĘTEGO
odbywa się w drugą sobotę i niedzielę
września
jednocześnie - święto religijne rozpoczynające
rok szkolny  licznie uczestniczą w nim
zwłaszcza uczniowie, rodzice i nauczyciele
Powiatu Wejherowskiego.
NABOŻEŃSTWA DROGI
KRZYŻOWEJ
odprawiane w każdy piątek
Wielkiego Postu
droga krzyżowa na Kalwarii
rozpoczyna się o godz. 16.00
wyjściem z kościoła klasztornego i
procesją do Kaplicy Piłata
na czele procesji niesione są
chorągwie kalwaryjskie oraz krzyż
przystanki Drogi Krzyżowej
przypadają przy głównych kaplicach
Kalwarii. Nabożeństwa te trwają ok.
2,5 godz.
WEJHEROWSKIE MISTERIUM
MĘKI PAŃSKIEJ
organizowane w Wielki Piątek
połączenie uroczystości
religijnej z inscenizacją
teatralną
zaczyna się o godz. 10.00 przy
Pałacu Piłata
wysokie walory duchowe i
artystyczne  inscenizacje
zyskały duży rozgłos i uznanie
Reżyserem widowiska jest Wojciech
Rybakowski
występują w nim członkowie Wejherowskiej
grupy teatralnej Misternicy Kaszubscy
muzykę do Misterium skomponował Cezary
Paciorek
inspirowane Nowym Testamentem
rozważania napisał Tomasz Pohl.
2’ PIELGRZYMKI DO CUDOWNYCH
WIZERUNKÓW CHRYSTUSA
2’ PIELGRZYMKI DO CUDOWNYCH
WIZERUNKÓW CHRYSTUSA
w średniowieczu - kult relikwii Krzyża i
narzędzi Męki
w reformacji – cudowne wizerunki
Chrystusa
•  sanktuaria europejskie
• Niemcy – 120
• Hiszpania i Austria – 100
• Włochy - 40
3’ PIELGRZYMKI DO MIEJSC KULTU
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
JEZUSOWEGO
3’ PIELGRZYMKI DO MIEJSC KULTU
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
we Francji
bazylika Sacre Coeur – rocznie 10 mln
pielgrzymów i turystów
sanktuarium Paray-le-Monial – ok. 300 000
• Jan Paweł II 5.10.1986
1870 roku - wojna domowa i wojna Francji z Prusami - dwaj
francuscy przemysłowcy przysięgli sobie, że jeżeli po wszystkim ujrzą
Paryż takim, jakim był przed wojną, wybudują bazylikę ku czci Serca
Jezusowego
1871 - mimo wielkich strat w ludziach (zginęło 58 tys. żołnierzy), Paryż został nietknięty
przemysłowcy - Aleksandre-Felix Legentil i Hubert Rohault de Fleury
odpowiedzieli objawienia s. Marii Małgorzaty Alacoque
Inicjatywa budowy kościoła zatwierdzona przez abp Paryża Guilberta i
pobłogosławiona przez Piusa IX
projekt bazyliki Paul'a Abadie wzorowany na katedrze St. Front w Périgueux
koszt budowy ponad 42 mln franków, w całości został pokryty przez wiernych,
dzięki oryginalnej subskrypcji
bazylikę wybudowana na wzgórzu Montmartre (Góra Męczenników) w 18
dzielnicy Paryża, w miejscu, gdzie odbywały się egzekucje pierwszych chrześcijan
otwarcie kościoła Sacre Coeur nastąpiło 28 czerwca 1889, jednakże jego
konsekracja odbyła się dopiero 16 października 1919 r.
świątynia ma długość 85 m, szerokość 35 m i wysokość 83.33 m
w całości zbudowana została z kamienia Chateau-Landon (biały granit zwany trawertynem),
który w zetknięciu z wodą deszczową wydziela biała substancję i nadaje budowli
nieskazitelny wygląd. Stąd potocznie mówi się o Sacre Coere – biała bazylika
kopuły kościoła mają wysokość 79 metrów
wysoka na 83 metry wieża kryje w sobie najcięższy dzwon Paryża Savoyarde o masie 19 ton i
sercu ważącym 850 kg
ze szczytu kopuły można podziwiać panoramę Paryża - nawet na tereny oddalone o 30 km
(przy czystym powietrzu)
we wnętrzu bazyliki - jak nigdzie indziej w Paryżu - panuje
wyjątkowa cisza
adoracja Najświętszego Sakramentu nieprzerwanie od 100
lat
Sacré-Coeur w założeniu jest kościołem pielgrzymkowym,
jednak obecnie główne pielgrzymki odbywają tutaj turyści
z całego świata, bez względu na przekonania religijne
4’ PIELGRZYMKI KU CZCI BOGA ZA
POŚREDNICTWEM ŚWIĘTYCH
początek w kulcie obrazów
od XIV w. ikonografia zyskała rangę
zbliżoną do relikwii (personifikacja)
w przypadku kultu NMP – od V w. kult
obrazów zastąpił lukę z braku relikwii
4’ PIELGRZYMKI DO
SANKTUARIÓW MARYJNYCH
4’ PIELGRZYMKI KU CZCI BOGA ZA
POŚREDNICTWEM MARYI –
PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
kult maryjny - od zatwierdzenia wniebowzięcia NMP na
Soborze Efeskim
• II i III w. tworzenie wizerunków w katakumbach
• dedykacja świątyń
• kult zwłaszcza w Kościele Wschodnim
• w Zachodnim już w średniowieczu ośrodki o znaczeniu
ponadregionalnym [Altötting, Einsiedeln, Rocomadour, Lewocza,
Mariazell, Montserrat, Saragossa, Bardo i Jasna Góra (XIV)
• 792 Grzegorz I Wielki uznał za cudowny obraz z Bazyliki Maria Maggiore
• w XVII w. w Europie – 1200 cudownych wizerunków
• XIX w. – większość chrześcijańskich sanktuariów związana z kultem
maryjnym
• po 1945 r. ośrodki kultu maryjnego w krajach bez tradycji
pielgrzymowania: Doylestown (USA) i Barrima (Australia)
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
EUROPA
Włochy
• Loreto – rocznie ok., 3 mln
pielgrzymów
• Jan XXIII – zawierzył opiekę nad
Soborem Watykańskim II
• Jan Paweł II – 1979, 1985, 1994,
1995, 2004
• Benedykt XVI – 2007
• Syrakuzy – Madonna delle Lacrime
• Jan Paweł II 1994 konsekrował
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
EUROPA
Hiszpania
• Montserrat – ok. 0,5 mln rocznie
• królowie hiszpańscy, Jan
Paweł II (1982)
• Torreciudad – m. Saragossą a
Lourdes
• El Rocio – Andaluzyjczycy,
konno i wozami, w strojach
regionalnych
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
EUROPA
Austria
• Mariazell – Austriacy, Czesi,
Niemcy, Węgrzy
• 1957 (800-lecie) – 1 mln
pielgrzymów
• wznowione pielgrzymki
piesze
• Jan Paweł II (1983) Benedykt
XVI (2007)
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
EUROPA
Niemcy
•Kevelaer – od XVII w. do MB Pocieszycielki
Strapionych
•XXI w. ponad 800 tys. osób
•Jan Paweł II 1987
•Neviges – MB Niepokalana
•XX w. 0,3 mln rocznie
•udział Polonii
•Altötting
•w kaplicy Łask urny z sercami 24 władców Bawarii
•ok. 1 mln pielgrzymów rocznie, 30 tys. pieszo
•chorzy z Niemiec, Austrii
•Pius VI (1728), Jan Paweł II (1980), Benedykt XVI
(2006)
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
EUROPA
Szwajcaria
• Einsiedeln
• - po II wojnie – 150 tys.
• po wizycie Jana Pawła II (1984) – 0,5 mln
Chorwacja
• Marija Bistrica – ok. 0,5 mln
Słowacja
• Lewocza
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
EUROPA
Węgry
• Máriapócs
• od XVII w. – rocznie 0,5-0,6 mln wiernych gr.-kat., kat. i
prawosławnych
• Jan Paweł II 1991
Litwa
• MB Ostrobramskiej
• Jan Paweł II 1993
• piesze pielgrzymki m.in. z Olsztyna i Suwałk
Łotwa
• Agłona – MB Loretańska
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
EUROPA
Polska
• Jasna Góra
• 4 mln pątników z 100
krajów
• 150-200 tys. pieszych
• Jan Paweł II 1979, 1983,
1987, 1991, 1997, 1999
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
AFRYKA
MB Pokoju w Jamasukro
w Republice Wybrzeża
Kości Słoniowej
•setki tysięcy
•Jan Paweł II 1990 poświęcił
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
AMERYKA PÓŁNOCNA
Waszyngton – narodowe
sanktuarium USA ku czci
Niepokalanego Poczęcia
MB
•corocznie ok. 1 mln pielgrzymów
•Jan Paweł II 1979
4’ PIELGRZYMKI DO
SANKTUARIÓW MARYJNYCH
AMERYKA ŁACIŃSKA
Guadelupe
– Meksyk
Aparecida
– Brazylia
• rocznie 10-12 mln pielgrzymów
• Jan Paweł II 1979, 1990, 1999, 2002
• utworzone 1717
• 1930 – Pius XI Patronką Brazylii
• rocznie ponad 5 mln wiernych z Ameryki
Pd
• Jan Paweł II 1980
GUADALUPE
EPOKA
przed przybyciem Hiszpanów
do Meksyku Aztekowie - ofiary
z ludzi
•ofiary z 50 do 60 tys. ludzi na rok
•czarownicy otwierali nożem klatkę
piersiową, wyrywali jeszcze bijące
serce ofiary i palili je
Aztekowie
• posiadali wiedzę
matematyczną, astronomiczną,
architektoniczną oraz z innych
dziedzin
• według tradycji ich przodkom
miała ukazać się kometa o
kształcie uskrzydlonego węża –
Quetzacoalt, dlatego bożków
przedstawiali w postaci węża
PRZYBYCIE HISZPANÓW
w r. 1519, Hiszpan na Kubie, 33-letni Hernan
Cortez - wyprawa do Meksyku
Cortezowi towarzyszyło 2 kapłanów i 550
mężczyzn
Cortez - uwalniał uwięzionych przez Azteków
Indian
300 hiszpańskich żołnierzy pokonało 30 tys.
nieprzyjaciół.
PRZYBYCIE HISZPANÓW
• Po 93 dniach oblężenia Cortez zdobył miasto
Meksyk
w świątyniach umieszczał krzyże i wizerunki Matki Bożej
położył kres ofiarom z ludzi
jednak nie było nawróceń tak szybkich i licznych
Cortezowi brakowało misjonarzy.  do Karola V o wysłanie
ich  w 1524 przybyli franciszkanie
• chciwość konkwistadorów  niewolnictwo, (Indianie nie
posiadają duszy)
• król zakazał niewolnictwa, lecz ufność Indian została
zburzona
•
•
•
•
KOŚCIÓŁ I KONKWISTADORZY
w 1512 roku Bartolomeo de Las Casas opublikował swój słynny
traktat w obronie Indian przed zachłannością konkwistadorów
kolejni papieże z mocą przeciwstawiali się niedorzecznym
teoriom, jakoby Indianie właściwie nie byli ludźmi
Paweł III (1534-1549) oficjalnie potępił niewolnictwo Indian w
każdej pojawiającej się postaci
Urban VIII i Benedykt XIV (przed 1789)
w początku XVII wieku tzw. redukcje paragwajskie
HISTORIA OBJAWIENIA
51-letni Juan Diego
ur. w 1474 r., 18 lat przed przybyciem do
Ameryki Kolumba
indiańskie imię brzmiało Cuauhtlatoatzin, =
"Ten, który przemawia jak orzeł”
mieszkał ok. 15 km od miasta Meksyk
HISTORIA OBJAWIENIA
9 grudnia 1531 r
•w pobliżu świątyni bogini Tonantzin
usłyszał nagle śpiew tysięcy ptaków i
ujrzał po raz pierwszy piękną młodą
niewiastę, która zawołała go
serdecznie: «Juanito, mój
najpokorniejszy synu, dokąd idziesz?»
Biskup Juan de Zumárraga nie dowierzając relacjom Juana
Diego domagał się przekonującego dowodu
Maryja poleciła Diego przyjść następnego dnia, wspiąć się na
wzgórze i zerwać kwitnące tam kwiaty. Kiedy ten to uczynił,
Maryja sama ułożyła te kwiaty w wiązankę i ukrytą pod osłoną
tilmy poleciła mu zanieść ją do biskupa. Kiedy Juan Diego zjawił
się w rezydencji biskupa i odsłonił tilmę, kwiaty wypadły na
podłogę, a na tilmie biskup ujrzał niezwykły obraz Maryi
SŁOWA MATKI BOŻEJ
"Gorąco pragnę, żeby wybudowano tutaj
dla mnie mały poświęcony dom, gdzie ja
ukażę Go ([Boga]), będę Go wychwalała,
dam Go ludziom przez Moją własną
miłość, przez Moje litościwe spojrzenie,
przez Moją pomoc i przez Moją ochronę.
Ponieważ ja jestem prawdziwie twoją
miłosierną Matką i Matką wszystkich,
którzy żyją w jedności na tej ziemi, i całej
ludzkości, tych wszystkich którzy mnie
kochają, tych którzy [wznoszą swe] płacze
do mnie, tych którzy wierzą mi. Tutaj
wysłucham ich płaczów i ich smutków, i
uleczę, i złagodzę ich problemy, ich
nieszczęścia, i ich cierpienia."
następnego dnia po wskazaniu miejsca na wybudowanie
świątyni, 13.12.1531 roku, zgrzebny płaszcz z wizerunkiem
Matki Bożej, został wniesiony w uroczystej procesji do
katedry w Meksyku.
w miejscu objawienia - mała kaplica  olbrzymia bazylika
pod wezwaniem Matki Bożej z Guadalupe.
nad Ołtarzem wisi do dziś obraz Matki Bożej z Guadalupe,
płaszcz indiańskiego wieśniaka
SKUTKI OBJAWIENIA
Aztekowie masowo zaczęli przyjmować
chrześcijaństwo
Toribio de Benavente: w ciągu zaledwie pięciu dni,
czternaście i pół tysiąca osób przybyło do jego misji i
zostało ochrzczonych.
od 1532do 1538 r. - chrystianizacja całego Meksyku,
około 9 milionów ludzi przyjęło dobrowolnie chrzest i
inne sakramenty = fakt bez precedensu w historii
SKUTKI OBJAWIENIA
reformacja w Europie  5 mln ludzi opuściło
Kościół katolicki
po objawieniach w Guadalupe  9 mln
Azeteków włączyło się we wspólnotę
Kościoła katolickiego
w 1552 r. dekretem papieża i króla - pierwszy
Uniwersytet Meksyku i ranga jak w
Salamance
BADANIA NAUKOWE WIZERUNKU
przez wieki wizerunek z Guadalupe był badany i studiowany
przez malarzy, lekarzy i uczonych
W XX wieku cudowny wizerunek podano szczególnie surowym,
laboratoryjnym analizom.
podobnie jak Całun Turyński, był on badany przy użyciu
najnowocześniejszej aparatury.
BADANIA NAUKOWE WIZERUNKU
ks. prałat Diego Monroy Ponce:
"Fenomen obrazu jest zjawiskiem niewytłumaczalnym w świetle nauki. Przyjeżdżali
badacze z Australii i Niemiec, naukowcy z NASA i zawsze okazywało się, że obraz
nie ma żadnych poważnych uszkodzeń, choć materiał, z którego wykonana jest
tunika, włókno ayate, ulega zniszczeniu po kilkudziesięciu latach, a do dziś nie
zachował się żaden inny taki płaszcz z XVI wieku".
w 1976 r. - identyfikacja płótna użytego do wykonania płaszcza Indianina Juan
Diego
• utkane z włókien kaktusa, które są bardzo nietrwałe
• tego rodzaju tkanina ulega zniszczeniu po kilkudziesięciu latach
• przetrwała przeszło 470 lat
KTO NAMALOWAŁ TEN
WIZERUNEK?
laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof.
Richard Kuhn z Heidelbergu.
Najbardziej zdumiewającym wynikiem naukowych
badań jest stwierdzenie faktu, że na obrazie postaci
Matki Bożej nie ma żadnych śladów znanych
barwników syntetycznych, oraz żadnych
pigmentów pochodzenia organicznego,
mineralnego lub roślinnego. Na płótnie nie ma
również żadnych śladów wstępnego malowania
oraz innych środków używanych przez malarzy
KTO NAMALOWAŁ TEN
WIZERUNEK?
odkrycie w oczach Matki Bożej tzw. zjawiska
refleksu - 1929 Alfonso Marcue
jakby odbicie jasnego obrazu brodatego
mężczyzny w prawym oku wizerunku Dziewicy
29 maja 1951 r., Jose Carlos Salinas Chavez - potwierdzenie
GWIAZDOZBIORY NA PŁASZCZU
MARYI
Dr Mero Hernandez Ileskaz (astronom):
• "Układ gwiazd na płaszczu Maryi odzwierciedla
zimowy obraz nieba w dniu jej ukazania się, czyli 12
grudnia 1531 roku o godzinie 10.40 rano. Potwierdza
to również widoczna na płaszczu północna część
nieba, z jasnymi gwiazdami nieba południowego,
jeśli popatrzeć od strony twarzy Madonny. Można też
zobaczyć wschodniej części nieba. Wszystko zależy
od sposobu patrzenia, od ułożenia wizerunku na
płaszczu, kiedy patrzymy na niego z zewnątrz.
Ponieważ szata jest rozpostarta, nie można zobaczyć
gwiazd po jej drugiej stronie”
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
AMERYKA ŁACIŃSKA
Luján –
Argentyna
• patronka Argentyny, Urugwaju i
Paragwaju
• 2-4 mln pielgrzymów
• Jan Paweł II 1982
Caacupé
–
Paragwaj
• powstałe 1770
• ok. 0,5 mln rocznie
• wielu od dworca do wzgórza
sanktuarium (5 km) na kolanach
4’ PIELGRZYMKI DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH
AZJA
Saydet Liban
(Notre Dame
du Liban) –
Liban
La Vang –
Wietnam
• chrześcijanie, druzowie i muzułmanie
• Jan Paweł II 1997
• sanktuarium narodowe – pielgrzymka co 3 lata
• współcześnie ok., 150 tys. pielgrzymów –
chrześcijan i buddystów
• władze komunistyczne nie wyraziły zgody na
pobyt Jana Pawła II
4’ PIELGRZYMKI DO
SANKTUARIÓW MARYJNYCH
AZJA
MB Królowej
Pokoju w
Antipolo –
Filipiny
• od XVII w.
• najliczniejsze pielgrzymki w wigilię
Wielkiego Piątku i 1 maja
MB z Akity –
Japonia
• od 1965 w cudownej figurce,
1974-84 – nadzwyczajne zjawiska
• orędzie 13.10.1974 zbieżne z
fatimskim
5’ PIELGRZYMKI DO MIEJSC OBJAWIEŃ MATKI
BOŻEJ
LOURDES
Lourdes –
•obecnie rocznie 5 mln pielgrzymów
ze 120 krajów świata, 70 tys. chorych
•Jan Paweł II 1983, 2004
•wydarzenia kulturalne – wielkanocne
festiwale muzyczne, biennale sztuki
sakralnej, festiwal filmów religijnych
SANKTUARIUM W LOURDES
LOURDES - MIEJSCE ZNANE NA CAŁYM
ŚWIECIE
małe
miasteczko,
położone u
stóp
Pirenejów
17 tys. stałych
mieszkańców
corocznie przeszło 5
milionów osób
z około 150
państw świata
360 hoteli
20 pól campingowych
 Lourdes „drugie (po Paryżu) miasto hotelarskie Francji”
dociera tu TGV (Train a Grande Vitesse) [łączy
największe miasta Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii]
corocznie - stąd blisko 7 milionów listów oraz
pocztówek
szczególny charakter miejscowości
• stragany i sklepy z pamiątkami, głównie religijnymi, koncentrują
się wyraźnie na dwóch ulicach biegnących ku - Sanktuarium
Matki Boskiej.
1858 R.
Lourdes - zaledwie 4135 mieszkańców i ok. 150
domów
miejsce zapomniane - wiele osób - w ogromnym
ubóstwie
trudna sytuację ekonomiczna - wieloletnia susza –
bezrobocie
Bernadetta Soubirous, dziewczynka wywodząca się z
nizin społecznych, córka zubożałego młynarza
jej ukazała się 18 razy Matka Boska w przeciągu
niespełna pół roku
1858 R.
pierwsze objawienie
zdarzyło się 11
lutego, ostatnie 16
lipca 1858 roku
wszystkie z nich miały
miejsce w otoczeniu
groty pochodzenia
krasowego Massabielle, nad
wartką rzeką Gave,
na poletku, gdzie
pasły się świnie.
Matka Boska ukazała
się pod świetlistą
postacią małej, 14
letniej dziewczynki.
1858 R.
Panienka miała białą sukienkę przepasaną niebieskim
pasem, zaś w dłoniach trzymała różaniec. Jej
życzeniem, jak przekazała Bernadetta było
wybudowanie na skale ponad grotą kościoła. Chciała
również, aby ludzie przychodzili w to miejsce z procesją
wraz ze swoimi duchownymi
ponadto Maryja ofiarowała ludziom źródło bijące
wewnątrz groty, aby z niego pić i kąpać się w jego
wodzie.
1858 R.
Bernadetta po
osiągnięciu
pełnoletności, w 1866
roku została zakonnicą
Sióstr Miłości i wyjechała
do Nevers. Trzynaście lat
później zmarła. 8 grudnia
1933 roku została
ogłoszona świętą przez
papieża Piusa XI.
dzisiaj woda z cudownego źródła jest
podstawowym punktem programu
wszystkich pielgrzymów.
baseny, w których można zanurzyć ciało z
prośbą o uzdrowienie (temperatura wody
nie przekracza 15 ° C).
obecnie Grota Massabielle i jej otoczenie już
w niewielkim stopniu przypominają dawną
scenerię zdarzeń
rzeźba Maryi, wiernie odtworzona na
podstawie opisu Bernadetty
napis w miejscowej gwarze: "Que soy era
immaculada councepciou" jestem
niepokalane poczęcie), czyli słowa, którymi
się przedstawiła Matka Boska w czasie
objawienia
prawdziwość wydarzeń z Lourdes została uznana
przez Kościół Katolicki dopiero po pięciu latach
od daty ich zajścia
zainteresowanie tym miejscem rozwijało się już
równolegle z objawieniami
• okoliczna ludność, czy też znaczniejsi obywatele z całej
Francji i Hiszpanii
•  jedno z nielicznych miejsc w Europie i na świecie
• największa frekwencja - związana z okresem wakacji letnich.
szczególnie silne wrażenie wywołują
pielgrzymki ludzi chorych i
niepełnosprawnych, którzy
przybywają prosić o uzdrowienie
corocznie 9 szpitali przyjmuje ich
grupę przekraczającą 70 tys. osób.
codziennie, niezależnie od pogody – procesie
od przeszło stu lat, o g. 20.45 - procesja maryjna ze
świecami, w czasie której rozbrzmiewa pieśń "Ave Maria",
śpiewana w różnych językach
wspólnie – różaniec
niepełnosprawni i chorzy mają organizowaną własną
procesję o godzinie 16:30
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Lourdes
posiada
łatwy
dojazd
wszystkimi
środkami
lokomocji.
funkcja
bazy
wypadowej
w Pireneje
TGV połączenie z Paryżem (6 terminów przyjazdów w
ciągu doby)
połączenie autobusowe
połączenie lotnicze
5’ PIELGRZYMKI DO MIEJSC
OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ
5’ PIELGRZYMKI DO MIEJSC OBJAWIEŃ
MATKI BOŻEJ
PARYŻ, LA SALETTE
Paryż – kaplica Cudownego
Medalika
•Rue du Bac, objawienia Katarzyny Laboure
•ok. 1, 5 mln rocznie
La Salette – MB Płaczącej
•ok. 200 tys. pielgrzymów
5’ PIELGRZYMKI DO MIEJSC OBJAWIEŃ
MATKI BOŻEJ
PORTUGALIA
Fatima – centrum kultu MB Fatimskiej
• do 1948 r. kilkaset tysięcy pielgrzymów
• Jan Paweł II ocalanie z zamachu 13.05.198,
odczytanie objawień fatimskich, podziękowanie
za obalenie komunizmu  4 mln z blisko 100
krajów
• ok. 20 tys. pieszych
• papieże: Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI
• peregrynacja figury MB Fatimskiej po 60 krajach
(1996 Polska)
5’ PIELGRZYMKI DO MIEJSC OBJAWIEŃ
MATKI BOŻEJ
BELGIA
sanktuarium MB Ubogich
w Banneux
•objawienia 1933 – uznane 1949
•ponad 750 tys. rocznie z 60
krajów
5’ PIELGRZYMKI DO
MIEJSC OBJAWIEŃ
MATKI BOŻEJ
IRLANDIA
sanktuarium MB
z Knock
• 2 mln z kraju i z
innych państw
(Ameryka, Francja,
Niemcy, Włochy)
• wielu chorych
5’ PIELGRZYMKI DO MIEJSC OBJAWIEŃ MATKI
BOŻEJ
BOŚNIA I HERCEGOWINA
Medjugorie
•brak oficjalnego
zatwierdzenia przez Kościół
•1981 – 1995 – 20 mln osób
•pielgrzymki piesze
5’ PIELGRZYMKI DO MIEJSC OBJAWIEŃ
MATKI BOŻEJ
AFRYKA I AZJA
Kibeho w Rwandzie
• miejsce objawień 1981-3 MB Płaczącej (Matki Słowa)
• rocznie 0,5 mln osób
MB Dobrego Zdrowia w Velankanni w
Inidiach
• początek objawień XVI w.
• współcześnie – ok. 2 mln osób
6’ PIELGRZYMKI KU CZCI
ŚWIĘTYCH
6’ PIELGRZYMKI KU CZCI ŚWIĘTYCH
sanktuarium
Jakuba Mł.
Apostoła w
Santiago de
Compostela
SANTIAGO
HTTP://WWW.CITCOMPOSTELA.CO
M/
Santiago de Compostela
od średniowiecza symbolem
chrześcijańskiej
tożsamości Europy
„Europa zrodziła się,
pielgrzymując do
Santiago de
Compostela”
FENOMEN SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Święty Jakub - apostoł, syn Zebedeusza i Salome,
zwany "Starszym”, brat św. Jana Ewangelisty
miał nauczać w Galicji.
męczeńska śmierć w Jerozolimie z rąk Heroda
uczniowie jego wykradli ciało i po kilku dniach
żeglugi przybili do zatoki w okolicach
galicyjskiego portu Padron, a potem rzeką dotarli
do stolicy rzymskiej Galicji - Iria Flavia
tu złożyli szczątki apostoła na dawnym
cmentarzu
FENOMEN SANTIAGO DE
COMPOSTELA
gwiazdy, które w 813
r. zaprowadziły
pewnego pustelnika
na wzgórze, gdzie
znajdował się grób.
Od tej pory nosi ono
nazwę campusstella, czyli pole
gwiazd.
FENOMEN SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Po tym odkryciu miliony pielgrzymów
Europa pokryła się siecią szlaków
zdecydowana większość ludzi
pielgrzymowała
wśród pielgrzymów byli także ludzie
ciekawi świata i zwykli włóczędzy.
FENOMEN SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Oprócz wymiaru duchowego - wymiar
kulturalny. Pielgrzymi
• uczyli się nowych języków,
• poznawali historię Kościoła i Europy,
• poznawali literaturę i sztukę oraz życiorysy świętych i
bohaterów
• obserwowali, jak żyje się w innych krajach, jak buduje się
tam domy i katedry, jak zarządza miastami i wioskami,
• w jaki sposób zorganizowane jest życie w klasztorach i
• jak rzemieślnicy zrzeszają się w cechy,
• jak uprawia się ziemię.
FENOMEN SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Ruch pielgrzymkowy do grobu św. Jakuba
osiągnął swój szczyt w XII wieku
kryzys cywilizacji średniowiecznej, - od XV
wieku, zaczęła zmniejszać się liczba pątników
na szlakach jakubowych
•  powstanie granic państwowych
• wpływ reformacji (protestanci sprzeciwiali się kultowi
relikwii)
FENOMEN SANTIAGO DE
COMPOSTELA
FENOMEN SANTIAGO DE
COMPOSTELA
ponowne odkrycie przez
chrześcijan szlaku do grobu
św. Jakuba 
•dwie wizyty apostolskie Jana
Pawła II w Santiago de
Compostela (w 1982 r., w 1989 r. V Światowy Dzień Młodzieży).
w 1987 r. Rada Europy
ogłosiła El Camino
„Pierwszym Szlakiem
Europejskim”.
W czerwcu 2004 r. w Jakubowie k. Głogowa na
Dolnym Śląsku powołane zostało stowarzyszenie
„Bractwo św. Jakuba Apostoła” - zadania:
• 1.Wspieranie tradycji europejskich związanych z
pielgrzymowaniem do grobu św. Jakuba w Santiago de
Compostela.
• 2. Włączenie Polaków w coraz bardziej powszechny ruch
osób świeckich wspierających idee pielgrzymek związanych
ze św. Jakubem.
• 3. Opieka i nadzór na szlakami św. Jakuba tworzonymi przez
Bractwo
Pierwszorzędnym zadaniem stało się wytyczenie i oznakowania trasy
pielgrzymkowej z Jakubowa do Goerlitz, a tym samym dołączenie
jej do europejskiej sieci szlaków prowadzących do Composteli.
Droga będzie wiodła
•z Jakubowa przez Sanktuarium Maryjne w Grodowcu do Polkowic  przez
Chocianów, Bolesławiec, Nowogrodziec, Lubań do Zgorzelca
Stowarzyszenie uzyskało aprobatę lokalnych samorządów gmin i
powiatów leżących na trasie
Na podstawie opracowań historycznych hipotetyczny przebieg szlaków św. Jakuba w Polsce –
do odtworzenia:
[1] stara droga handlowa VIA REGIA - od Przemyśla (a
nawet Lwowa) poprzez Kraków, miasta Górnego
Śląska, Brzeg, Wrocław, Legnicę, Bolesławiec, Lubań
do Zgorzelca i dalej na zachód w kierunku zachodnim
przez Niemcy, Francje do hiszpańskiej Galicji.
[2] Druga przypuszczalna trasa
przecinałaby obszar Polski w kierunku
południowo-zachodnim - od Olsztyna
przez Toruń, Poznań do Zgorzelca
• ~ z Poznania do Zgorzelca szlak mógł prowadzić
przez Głogów łącząc się z VIA REGIA w
Bolesławcu lub iść przez Wrocław. Początek szlaku
na Warmii i jego kierunek  kult św. Jakuba
Apostoła na obszarze ówczesnego państwa
Zakonu Krzyżackiego
od lipca 2005 r. - Dolnośląska Droga św. Jakuba:
Głogów, Jakubów, Grodowiec, Polkowice,
Chocianów, Bolesławiec, Lubań i Zgorzelec
latem 2006 - Droga Wielkopolska: Gniezno Murowana Goślina - Poznań - Lubiń - Leszno Wschowa – Głogów
wiosną 2007 - Droga Żytawska:
Zgorzelec/Görlitz-Żytawa/Zittau- Český DubStara Boleslav-Praga
AKT EUROPEJSKI
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9. LISTOPADA 1982
Począwszy od XI i XII wieku, za sprawą mnichów z Cluny, wierni ze wszystkich
stron Europy coraz liczniej i coraz częściej przybywali do grobu świętego Jakuba,
przedłużając aż do miejsca uważanego wówczas za finis terrae ową sławną
"drogę do Santiago", wzdłuż której już wcześniej pielgrzymowali Hiszpanie,
znajdując na trasie nocleg i opiekę ze strony takich wzorowych sprawców
miłosierdzia jak święty Domingo de la Colzada i święty Juan Ortega, czy też w
miejscach takich jak sanktuarium Virgen del Camino.
Tu przybywali z Francji, z Włoch, z Europy Środkowej, z krajów nordyckich i z
narodów słowiańskich chrześcijanie wszelkich stanów: od królów aż po
najskromniejszych wieśniaków, chrześcijanie wszelkich poziomów duchowych:
od świętych, jak Franciszek z Asyżu czy Brygida Szwedzka (nie mówiąc o tylu
innych świętych hiszpańskich), aż po publicznych grzeszników czyniących
pokutę
AKT EUROPEJSKI
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9. LISTOPADA 1982
Cała Europa odnalazła się wokół tej
"pamiątki" świętego Jakuba, w tych
samych wiekach, w których
budowała się jako kontynent
jednorodny i zjednoczony duchowo.
Dlatego to sam Goethe stwierdzi, że
świadomość europejska zrodziła się w
pielgrzymowaniu
AKT EUROPEJSKI
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9. LISTOPADA 1982
… ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze
uważał się za naród europejski ze względu na swe
początki, tradycje, kulturę i żywotne więzy, syn narodu
słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród
Słowian, ja, następca Piotra na Stolicy Rzymskiej, stolicy,
którą Chrystus zechciał umieścić w Europie i którą kocha
za jej trud szerzenia chrześcijaństwa na całym świecie, ja,
biskup Rzymu i pasterz Kościoła powszechnego, z
Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne
miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje
początki. Tchnij życie w swoje korzenie. […] Możesz
jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu dla
świata. Inne kontynenty patrzą na ciebie i spodziewają się
po tobie tej samej odpowiedzi, jaką święty Jakub dał
Chrystusowi: "Mogę".
PILGRIM PASSPORT
nazwa miejscowości i adres schroniska
administrator schroniska (Los Amigos del Camino, Les Amis de Saint Jacques)
numer telefonu schroniska
ilość miejsc noclegowych
informacje nt kuchni i pralni
możliwość przechowywania rowerów
adres stajni
odległość do następnego schroniska
6’ PIELGRZYMKI KU CZCI ŚWIĘTYCH
• we Włoszech – 1763 ośrodki pątnicze
• w Rzymie
•
•
•
•
Bazylika św. Piotra
Bazylika św. Pawła za Murami
Bazylika św. Jana na Lateranie
od 2005 grób bł. Jana Pawła II
• Asyż – św. Franciszek i św. Klara
• Padwa – św. Antoni
• San Giovanni Rotondo – św. o. Pio
PIELGRZYMKA DO GROBÓW
APOSTOŁÓW - RZYM
PIELGRZYMKA LOTNICZA DO RZYMU.
PROGRAM WYCIECZKI
• 1 dzień
zbiórka na lotnisku w Pyrzowicach o godz. 04:00. Wylot do
Rzymu o godz. 06:10. Przylot na lotnisko Rzym- Ciampino o
godz. 08:15. Transfer do hotelu, zostawienie bagaży.
Zwiedzanie Rzymu- odwiedziny w Bazylikach Patriarchalnych:
Bazylika Św. Jana na Lateranie ze słynnymi Schodami
Świętymi, Bazylika Św. Pawła za murami, Bazylika Matki Bożej
Większej (Santa Maria Maggiore). Wieczorem powrót do
hotelu, nocleg.
• 2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Watykanu, udział w modlitwie Anioł
Pański (przy pobycie Ojca Św. w Rzymie). Modlitwa przy grobie
śp. Ojca Świętego Jana Pawła II. Zwiedzanie: Bazylika i Plac
Św. Piotra. Po południu przejazd do Katakumb- zwiedzanie i
modlitwa w najstarszej nekropolii Rzymskiej. Wieczorem powrót
do hotelu, nocleg.
PIELGRZYMKA LOTNICZA DO RZYMU.
PROGRAM WYCIECZKI
• 3 dzień
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Rzymu. W programie
m.in.: Piazza Navona z fontanną Neptuna, Czterech Rzek i
Kościołem Sant’Agnese in Agone, Panteon - jeden z najlepiej
zachowanych zabytków starożytnego Rzymu, Plac Wenecki z
Grobem Nieznanego Żołnierza i Ołtarzem Ojczyzny, Kapitol wzgórze, które w dobie cesarstwa rzymskiego było duchowym
i politycznym centrum miasta, Forum Romanum - serce
starożytnego miasta, Koloseum - budowla antycznego Rzymu
budząca dzisiaj największy respekt, Plac Hiszpański ze słynnymi
schodami na szczycie, z których podziwiać możemy Kościół
Trinita dei Monti, barokowa Fontanna di Trevi. Wieczorem
powrót do hotelu na nocleg.
• 4 dzień
Po wczesnym śniadaniu transfer autokarem na lotnisko. O
godz. 08:45 wylot do kraju. Lądowanie w Pyrzowicach o godz.
10:45, zakończenie imprez
ŚW. PIOTR
syn rybaka, rybak
"Pójdźcie za Mną, a
uczynię was rybakami
ludzi". Oni zaś:
"natychmiast zostawili
sieci i poszli za Nim" (Mt
4, 19-20).
świadek wielu
doniosłych zdarzeń z
życia Jezusa
ŚW. PIOTR
dowodem władzy otrzymanej przez Piotra = zdolność czynienia
cudów
 gniew arcykapłanów i władz Jerozolimy
dwukrotnie stawiano go przed sądem i dwukrotnie cudem uniknął
śmierci. Ostatnie lata życia spędził w Rzymie - okres rządów Nerona
św. Piotr znalazł się wśród współwyznawców skazanych na śmierć
przez ukrzyżowanie
GRÓB ŚW. PIOTRA
Kaplica grobu św. Piotra - w Grotach
Watykańskich.
W centralnym punkcie Kaplicy grobu św.
Piotra - tzw. nisza paliuszy. [białe taśmy
wełniane, które od V w. zakładali
papieże, a od XIII w. zaczęli je wręczać
również arcybiskupom metropolitom.]
Sam grób św. Piotra, w którym złożono
jego doczesne szczątki, znajduje się w
innym miejscu, wyłączonym z ruchu
turystycznego.
PODZIEMIA BAZYLIKI
Kaplice narodowe w
podziemiach Bazyliki - Litwini,
Węgrzy i Irlandczycy.
Kaplica Patronów Europy św. Benedykt i śś. Cyryl i
Metody
Kaplica Litewska –Matki
Bożej Ostrobramskiej z Wilna
BAZYLIKA ŚW. PIOTRA
Pierwszy kościół watykański miał nietypowy charakter.
Nie przydzielono do niego księży, którzy opiekowaliby się
nim stale, a Msze św. odbywały się tu jedynie w święta
związane z patronem Bazyliki.
Bazylikę konstantyńską rozbudowywano i wzbogacano
przez następne wieki.
Samych ołtarzy powstało tu 120.
Oświetlenie - 72 okna oraz światło świec i lamp oliwnych ok. 700
w święta zapalano wielkie kandelabry, z których jeden,
podarowany przez Hadriana I, mieścił 1370 świec
w 1300 r. zorganizowano w niej pierwsze obchody Roku
Świętego.
BAZYLIKA ŚW. PIOTRA
Z upływem czasu - stan techniczny kościoła się pogarszał.
W XV w. - myśl o wzniesieniu nowej świątyni
prace w 1506 r. z polecenia papieża Juliusza II
architekt, Donato Bramante
po jego śmierci głównym budowniczym Bazyliki został Rafael
kolejni papieże i kolejni budowniczowie Bazyliki  ponad sto lat i
obejmie okres pontyfikatu 18 kolejnych papieży.
BAZYLIKA ŚW. PIOTRA
wygląd Bazylika św.
Piotra w XVII w. Malarz
Viviano Codazzi
przedstawił fasadę
Bazyliki z nieistniejącymi już dzisiaj
- dwiema dzwonnicami
po bokach oraz
fragment Pałacu
Watykańskiego.
BAZYLIKA ŚW. PIOTRA
Nowy rozmach nadał pracom papież Paweł III
Michał Anioł - zaprojektował wielką kopułę Bazyliki (ukończona dopiero z
końcem XVI w., już po śmierci Michała Anioła)
budowy świątyni dokończył papież Paweł V, który zadecydował o jej
dzisiejszym kształcie
architekt Carlo Maderno zaprojektował wspaniałą fasadę.
Wznoszenie Bazyliki dobiegło końca w pierwszej połowie XVII w.
Na przestrzeni kolejnych wieków świątynię upiększano i konserwowano
posągi 44 męczenników, ustawione w kolumnadzie Giovanniego Berniniego,
pochodzą z XVIII w.
BAZYLIKA ŚW. PIOTRA
Bazylikę św. Piotra wybudowano na planie krzyża
Bazylika jest też jedną z najwyższych budowli na świecie (przed
nadejściem epoki drapaczy chmur)
•od posadzki do szczytu krzyża na kopule liczy 136,6 m wysokości
na posadzce nawy głównej podano rozmiary największych
kościołów
razem z kaplicami, zakrystią i schodami - teren o powierzchni ponad
40 000 m kw. (płyta Rynku Głównego w Krakowie).
Długość kościoła (razem z murami) wynosi ponad 211 metrów.
BAZYLIKA ŚW. PIOTRA
Bazylika może pomieścić ok. 60 tys. wiernych.
Nawa główna ma szerokość ok. 29 m. Jej wysokość od posadzki do szczytu sklepienia wynosi
ponad 46 m, zaś do latarni na kopule blisko 120 m. Poza wielką kopułą główną o średnicy
zewnętrznej sięgającej blisko 59 m świątynia ma jeszcze 10 mniejszych kopuł.
W Bazylice są 24 kaplice, z których 13 mieści się w części podziemnej, zwanej Grotami
Watykańskimi.
Liturgię można sprawować na 44 ołtarzach.
Wnętrze ozdobione jest 135 malowidłami i mozaikami oraz 395 posągami
WATYKAN
Pałac Watykański - zróżnicowane kolekcje - starożytne
posągi, malarstwo renesansowe, dział sztuki egipskiej,
zabytki etruskie
trzeba wybierać spośród kilku tras
• dzieła Rafaela - apartamenty papieskie (stanze)
• Kaplica Sykstyńską.
ŚW. PAWEŁ
ŚW. PAWEŁ
napisał wiele listów.
najdłuższy - List do Rzymian - pierwsza dogmatyka katolicka, pierwszy podręcznik teologii.
Najkrótszy - List do Filemona - w więzieniu w Efezie udało mu się ochrzcić Onezyma, który
zbiegł jako niewolnik Filemona. Paweł nie chce zatrzymywać niewolnika dla siebie, lecz
odsyła go z powrotem do Filemona i pisze do niego króciutki liścik zachęcając go do tego,
aby przyjął Onezyma nie jako niewolnika, ale jako brata. Nie zobowiązuje i nie wzywa do
obalenia systemu niewolnictwa! To miało przyjść dopiero wtedy, kiedy chrześcijaństwo głębiej
wejdzie w krąg myśli społecznej starożytnego świata
ŚW. PAWEŁ
fakt nawrócenia
powściągliwość Pawła
bogate opisy św. Łukasza w Dziejach, gdzie trzykrotnie powraca do tego
wydarzenia: Dz 9, 1-19; Dz 22, 3-21; Dz 26, 9-18
było to jakieś niezwykłe przeżycie, niezwykłe dotknięcie łaską przez
Chrystusa. To spowodowało, że w jednym momencie z prześladowcy
chrześcijan Szaweł stał się Apostołem Narodów i od tego momentu całe
jego życie poświęcone było jednej sprawie: głoszeniu Chrystusa
ŚW. PAWEŁ
czy Paweł jest odpowiedzialny za śmierć choćby jednego
chrześcijanina, bo skoro prześladował, to mogło się
zdarzyć, że jest winien śmierci jakiegoś chrześcijanina?
nawet najściślejsze badania nie pozwalają stwierdzić, że
Paweł przynajmniej w jednym przypadku był winien czyjejś
śmierci
uczestniczył w kamienowaniu Szczepana, ale właściwie
jego rola była bierna, jak mówi św. Łukasz: pilnował szat, a
poza tym: wtrącał do więzienia
określał kary fizyczne, ale - jak się wydaje - nie było
przypadku, aby Paweł, wtedy jeszcze prześladowca,
spowodował śmierć jakiegokolwiek chrześcijanina
ŚW. PAWEŁ
ostatnie lata życia Apostoła
Rekonstruujemy je na podstawie Listów pasterskich Apostoła, a także
wzmianek w pismach starożytnych Ojców, zwłaszcza św. Klemensa.
po tzw. pierwszym uwięzieniu rzymskim uwolniony Apostoł udaje się do
Hiszpanii (św. Klemens, papież i następca św. Piotra (nie bezpośredni))
•Apostoł Narodów dotarł "aż do krańców Zachodu" (List do Koryntian 5, 7; por. Rz 15, 24. 28).
Jednak w Hiszpanii nie znajdujemy żadnego świadectwa pobytu Apostoła
w kierunku Grecji; tam rozporządził w sprawach Kościoła na Krecie i w
Efezie, a potem przez Troadę, Milet i Korynt wrócił do Rzymu, gdzie został
uwięziony (lata 65-66)
wraz ze św. Piotrem poniósł śmierć - koniec
roku 67
Paweł został ścięty poza murami Rzymu,
ponieważ jako obywatel rzymski nie mógł
podlegać karze haniebnego krzyża
Trzy Fontanny w granicach obecnego
Rzymu.
BAZYLIKA ŚW. PAWŁA ZA MURAMI
Bazylika św. Pawła za Murami (San Paolo fuori le Mura) - jedna z
czterech bazylik parialchalnych
zbudowana została przy Via Ostiense przez Teodozjusza I,
Arkadiusza i Walentyniana II w latach 386-440
pięcionawowa budowla poprzedzona została atrium.
w miejscu, gdzie wcześniej św. Lucyna pochowała ciało św.
Pawła. (On sam został ścięty ok. 3,0 km od tego miejsca)
15.07.1823 podczas prowadzenia prac dekarskich został
zaprószony ogień. Pożar zniszczył prawie całą bazylikę.
zakończenie odbudowy i ponowne poświęcenie 1854 r.
BAZYLIKA ŚW. PAWŁA ZA MURAMI
BAZYLIKĘ NADAL POPRZEDZA DZIEDZINIEC OTOCZONY GRANITOWĄ
KOLUMNADĄ.
FIGURA ŚW. PAWŁA Z MIECZEM
BAZYLIKA ŚW. PAWŁA ZA MURAMI
Świątynię poprzedza narteks, nad którym widoczna jest
fasada ozdobiona złotą mozaiką - wizerunki czterech
proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Nad
nimi pas ze sceną, w której Baranek Boży poi trzodę w
czterech rzekach - symbolu czterech Ewangelii
Tympanon wieńczący fasadę ozdobiony jest mozaiką z
Chrystusem na tronie, otoczonym przez św. Piotra i św.
Pawła.
BAZYLIKA ŚW. PAWŁA ZA MURAMI
wnętrze świątyni o wymiarach 131,0 x 65,0 m, nadal podzielone
jest na 5 naw przy pomocy ustawionych w rzędach 80 kolumn
BAZYLIKA ŚW. PAWŁA ZA MURAMI
Łuk wznoszący się nad
baldachimem zdobi mozaika
z V wieku z postaciami
Zbawiciela i patriarchów.
Absyda kończąca nawę
główną także jest ozdobiona
mozaiką w stylu bizantyjskim.
Ukazano na niej Chrystusa na
tronie w otoczeniu świętych:
Piotra, Andrzeja, Pawła i
Łukasza.
POD ŁUKIEM TRIUMFALNYM KOŃCZĄCYM NAWĘ GŁÓWNĄ UMIESZCZONY JEST GRÓB ŚW.
PAWŁA PRZYKRYTY GOTYCKIM BALDACHIMEM WYKONANYM PRZEZ ARNOLFO DI CAMBIO W
1285 R.
Na ścianach naw, ułożone w długi pas, znajdują się
medaliony z wizerunkami kolejnych papieży, od św.
Piotra aż do obecnego
Nawa poprzeczna połączona jest z kaplicami. Po
lewej stronie znajduje się kaplica Najświętszego
Sakramentu, w której można zobaczyć krucyfiks z XIII
wieku oraz drewniany posąg św. Pawła z śladami
ognia, który zniszczył poprzednią budowlę
Podczas prowadzenia prac rekonstrukcyjnych
znaleziono w tym miejscu kratę, jaką
zwyczajowo przykrywano grób męczennika w
czasach wczesnochrześcijańskich. W pobliżu
odkryto też pochówki innych osób.
Istniał zwyczaj chowania zmarłych w pobliżu
grobu osób uznanych za święte.
BAZYLIKA ŚW. PAWŁA ZA MURAMI
6’ PIELGRZYMKI KU CZCI ŚWIĘTYCH
Francja – sanktuaria:
•św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Lisieux – 1,5 mln rocznie
•św. Jana Vianneya – w Ars –
rocznie ok, 0,5 mln
pielgrzymów
PIELGRZYMKI W POLSCE
po zakończeniu II wojny światowej – zmiany terytorialne 
• w obrębie Polski ośrodki kultu dawniej poza granicami:
• Góra św. Anny
• Gietrzwałd
• Święta Lipka
• Bardo
• Wambierzyce
• ludność z wizerunkami maryjnymi ocalonymi z Rosji Sowieckiej –
umieszczone w
• Gdańsku (Bołszowice, Lwów, Stanisławów)
• Wrocławiu (Lwów, Podkamień)
• Warszawie (Berdyczów, Żółkiew)
• Krakowie (Sokal)
• Szymanowie (Jazłowiec)
regres w latach 50-60
 represje
komunistyczne
1951 – zakaz pozwoleń
na organizowanie
pielgrzymek 
oficjalne zastąpiono
prywatnymi i
indywidualnymi
•1946 poświecenie narodu Sercu Maryi na Jasnej
Górze – 0,5 mln
•w ciągu całego roku 2 mln
•Piekary – 300 tys.
•Kalwaria – 230 tys.
•Góra Św. Anny – 150 tys.
•ustały piesze z wyjątkiem warszawskiej
•pielgrzymki konspiracyjne m.in. z Poznania i Kalisza
•w 56 r. po Czerwcu – 26.08.56 w czasie ślubów
jasnogórskich – 1 mln
•2.12.56 – pielgrzymka lekarzy  pielgrzymki
zawodowe
walka komunistycznego reżimu z
Kościołem – przyzwolenie jedynie na
ogólnopolskie pielgrzymki na największe
uroczystości na Jasnej Górze 
Episkopat uznał je za wiodący element
strategii duszpasterskiej
• listy pasterskie
• materiały duszpasterskie
26.08.1962 – ogólnopolska
pielgrzymka młodzieży – 0,5
mln
26.08.1965 - Ogólnopolska
Pielgrzymka Kobiet i
Dziewcząt – 0,3 mln
28.08.1966 - ogólnopolska
pielgrzymka mężczyzn i
młodzieży męskiej – 250 tys.
3.05.1966 – uroczystości
Milenium w atmosferze
terroru – 300 tys.
przygotowania do jubileuszu 600-lecia
• napięcia społeczne  kryzys gospodarczy  szerszy
zakres tolerancji władz dla pieszych pielgrzymek
1979 – 120 pielgrzymek „Wspierajmy Ojca św.
Jana Pawła II” – 150 tys. pieszych pielgrzymów
wszystkie diecezje mają własne pielgrzymki
piesze
JASNĄ GÓRĘ NAWIEDZIŁO W 2007
ROKU OKOŁO 4,5 MLN PIELGRZYMÓW
W 136 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 1 mln 106 tys. 175 osób.
Pielgrzymek krajowych przybyłych różnymi środkami lokomocji było •a) parafialnych: 2 tys. 787 grup, a w nich 146 tys. 297 osób
•b) młodzieży maturalnej: 926 grup, a w nich 203 tys. 933 osoby
•c) dzieci pierwszokomunijnych: 918 grup, w a nich 60 tys. 512 osób
•d) dzieci i młodzieży: 468 grup, a w nich 28 tys. 568 osób
•e) zawodowych, modlitewnych, emerytów, chorych i niepełnosprawnych: 1 tys. 274 grupy, a w
nich 77 tys. 451 osób
•g) pielgrzymek rowerowych – 59 grup, a w nich 2 tys. 333 osoby
•h) pielgrzymek biegowych – 11 grup, a w nich 214 osób
•i) jedna pielgrzymka konna – 27 osób
•j) jedna pielgrzymka na rolkach – 16 osób
Na Jasną Górę przyszło 226 pieszych pielgrzymek; uczestniczyło w nich 138
tys. 22 osoby; w tym 1882 kapłanów, 1604 kleryków i 607 sióstr zakonnych.
JASNĄ
GÓRĘ
NAWIEDZIŁ
O W 2007 R.
OK. 4,5 MLN
PIELGRZYM
ÓW
127 KARDYNAŁÓW,
ARCYBISKUPÓW I
BISKUPÓW Z 17
KRAJÓW ŚWI A TA, Z:
POLSKI, WŁOCH, USA ,
UKRAINY, SŁOWA CJI ,
FRANCJI,
KAZACHSTANU, LI TWY,
BIAŁORUSI, BRAZYLII,
NIEMIEC, IRLANDII,
I NDII, WI ELKI EJ
BRYTANII, KOLUMBII,
PERU, LIBANU
SANKTUARIUM ODWIEDZILI PIELGRZYMI I
TURYŚCI Z 81 KRAJÓW ŚWIATA
• Jasnogórskie Centrum Informacji oprowadzało w 9
językach, z posługi przewodników skorzystało 4. 315
grup zagranicznych w liczbie 108. 322 osób.
W tym:
a/ U.S.A. – 985 (23.030)
b/ Włochy – 874 (23.797)
c/ Niemcy – 569 (15.201)
d/ Francja – 328 (7.976)
e/ Hiszpania – 282 (6.402)
f/ Wielka Brytania – 127(2.898)
g/ Austria 115 (3.010)
h/ Rosja – 72. (1.891)
GRUPY POZNAŃSKIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6 LIPCA - ŚRODA Za Kościół i papieża
ZDAWANIE BAGAŻU - godz. 7.15 - 7.45.
MSZA ŚW. - godz. 8.00 - Katedra
liturgia Gr.9
WYJŚCIE wszystkich grup godz. 9.30
Gr. 1, 11, 14. - Poznań - Środa / Kolegiata/ g. 19.30
2, 15. - Poznań - Środa / NSPJ / g. 19.30
13. - Poznań - Środa / św. Józef/ g. 19.30
3. - Poznań - Śrem g. 20.30
4. - Poznań - Kijewo g. 19.15
5. - Poznań - Zaniemyśl /św. Wawrzyniec/ g.20.00
7. - Poznań - Zaniemyśl / NPMB / g. 20.00
8. - Poznań - Śnieciska g. 19.30
9. - Poznań - Koszuty g. 18.30
POSIŁKI - TULCE g. 13.00 Gr. 1,2,11,13,14,15.
BORÓWIEC g. 14.00 Gr.5,8
KÓRNIK g. 16.00 Gr. 4, 7 ,9
GŁUSZYNA g. 12.00 Gr. 3
=================================================
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 LIPCA - CZWARTEK Za Ojczyznę
Gr. 1, 14. - g. 6.00 - Środa - Jarocin / św.Marcin / g. 19.15
Gr. 2,15. - g. 6.00 - Środa - Jarocin / Chrystusa Króla / g. 19.15
Gr. 11. - g. 6.00 - Środa - Jarocin / Franciszkanie / g. 19.30
Gr. 4. - g. 6.30 - Kijewo - Jarocin / Franciszkanie / g. 19.30
Gr. 3. - g. 8.30 - Śrem - Jaraczewo g. 17.00
Gr. 5. - g. 7.10 - Zaniemyśl - Panienka g. 18.00
Gr. 7. - g. 7.00 - Zaniemyśl - Nosków g. 19.30
Potarzyca g. 20.00
Gr. 8. - g. 6.45 - Śnieciska - Cielcza g. 20.00
Gr. 9. - g. 6.00 - Koszuty - Mieszków g. 18.30
Gr. 13. - g. 6.00 - Środa - Wilkowyja g. 18.00
MSZA ŚW. g. 12.30 przy kościele w Nowym Mieście
Gr. 1,2,11,13,14,15
Kazanie i liturgia Gr.2
g. 8.00 Śrem Gr. 3.
g. 9.00 Murzynowo Leśne Gr. 4
Gr. 7, 9 przed posiłkiem Godz. 10.00 kazanie i liturgia Gr. 9
5, 8 po posiłku
Godz. 12.30 kazanie i liturgia Gr.8
POSIŁKI - NOWE MIASTO g. 13.30 Gr. 1,2,11,13,14,15
SULĘCINEK g. 11.00 Gr. 7,9.
SOLEC g. 11.15 Gr.8
WIESZCZYCZYN g. 11.00 Gr. 3.
MURZYNOWO LEŚNE g. 10.00 Gr.4.
SULĘCIN g. 10.45 Gr. 5.
CHOCICZA G. 14 Gr. 9, 8, 5
RELACJE Z 77 POZNAŃSKIEJ
PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ 2011
• 8 lipca
Mija kolejny dzień naszego pielgrzymowania. Dzień słoneczny, przeplatany deszczem, czasami
nawet dość intensywnym.
Jak wygląda dzień pielgrzyma?
• Po pierwsze trzeba rano trzeba wstać! o której to zależy od godziny wyjścia grupy i tempa
porannej toalety. A godziny wyjścia nawet sięgają godziny 6 rano. dzień rozpoczyna się modlitwą i
śpiewem Godzinek. następnie wprowadzenie w tematykę dnia i podanie intencji modlitw.
Centralnym punktem każdego dnia jest Eucharystia odprawiana rano lub w południe dla kilku
grup: w kościele lub tzw. polowe czyli gdzieś w terenie. W ciągu dnia wygłaszane są dwie
konferencje, odmawiany cały różaniec, śpiewane pieśni, inne modlitwy. Są także chwile ciszy dla
prywatnej medytacji i oczywiście czas na rozmowy z braćmi i siostrami Oczywiście są także chwile
postoju. Po około dwóch godzinach marszu następuje około 15 - 20 minut przerwy. Czas na
nabranie trochę sił.
RELACJE Z 77 POZNAŃSKIEJ
PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ 2011
• Od czasu do czasu, co wynika z naszych relacji pątnicy korzystają z
gościnności różnych parafii, a przede wszystkim parafian, otrzymując obiadek
aby w drodze nie ustać.
Po skończonym dniu marszu i dojściu do miejsca odpoczynku po modlitwie w
kościele pielgrzymi rozchodzą się na nocleg. Niekiedy ludzie przychodzą do
kościoła, aby zabrać pątników do domu, czasami trzeba pochodzić od domu do
domu i prosić o przyjęcie na nocleg, a czasami można się załapać na stodołę,
remizę, szkołę, albo salkę parafialną. Wbrew pozorom każdy dzień jest inny,
choć schemat podobny, ale spotyka się różnych ludzi i wszystko pięknie się
kręci.
RELIGIJNO-SPOŁECZNY
CHARAKTER PIELGRZYMKI
największą
popularność –
pielgrzymki na
Jasną Górę
pielgrzymka świata pracy – 1983 z inicjatywy
ks. Jerzego Popiełuszki
idea i potrzeba pielgrzymek zawodowych –
ich pomysłodawcami ludzie świeccy
do czasu „Solidarności” władze tolerowały
tylko 2 pielgrzymki zawodowe:
• służby zdrowia
• nauczycieli
• lata 80. XX wieku –
pielgrzymki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bankowców
biznesmenów
elektroników
elektryków
ogrodników
pracowników łączności
pracowników wodociągów
pracowników ochrony
środowiska
prawników
przewodników
turystycznych
pszczelarzy
rolników
rzemieślników
służb weterynaryjnych
środowisk twórczych
ZJAWISKO PIELGRZYMOWANIA
Z PUNKTU SOCJOLOGII RELIGII
ZJAWISKO PIELGRZYMOWANIA Z
PUNKTU SOCJOLOGII RELIGII
Socjologia biblijna jest nauką stosunkowo młodą,
ponieważ jej początki sięgają lat siedemdziesiątych XX
w.
pierwsze próby krytycznego spojrzenia na Biblię w XIX w. (badania J.
Wellhausena i W. Robertson Smitha nad strukturami społecznymi ludów
nomadycznych); wpływ - prace M. Webera, E. Durkheim oraz K. Marksa.
drugi etap rozwoju krytycznego podejścia do tekstu biblijnego - prace H.
Gunkela, M. Notha oraz A. Alta z zakresu historii tradycji, historii form i
historii redakcji.
ZJAWISKO PIELGRZYMOWANIA Z
PUNKTU SOCJOLOGII RELIGII
Obecnie nauki społeczne w Biblii rozwijają się w trzech
zasadniczych kierunkach
• stosowanie metod, danych oraz teorii zaczerpniętych z antropologii,
ekonomii, politologii i socjologii w celu wyjaśnienia związków
pomiędzy literaturą biblijną a starożytnym społeczeństwem
• formy organizacji społeczeństwa starożytnego Izraela w ujęciu
synchronicznym (statycznym) i diachronicznym (dynamicznym)
• identyfikacja wzorów życia społecznego w Biblii, które z obecnego
punktu widzenia mogą być traktowane jako wzory do naśladowania
lub przykłady
• por.. N. K. Gottwald: Sociology of Ancient Israel. W: D. N. Freedman
(red.): The Anchor Bible Dictionary. T. 6. New York 1992 s. 79–80.
RUCH PIELGRZYMKOWY W UJĘCIU
SOCJOLOGII RELIGII
1. Ośrodek pielgrzymkowy i peryferie
2. Typy ośrodków pielgrzymkowych
3. Struktura i funkcje centrów pielgrzymkowych
4. Rola centrum w świadomości i zachowaniach pielgrzymów –
peryferie
5. Motywacje religijne pielgrzymów a motywy i intencje złożenia
ofiary
1. OŚRODEK PIELGRZYMKOWY I
PERYFERIE
Badania socjologiczno-religijne nad ruchem
pielgrzymkowym obejmują
• centrum pielgrzymkowe (sanktuarium lub miejsce święte),
• pielgrzymkę z uwzględnieniem jej celów, motywów, przeżyć i
zachowań uczestników
•  to umożliwia ukazanie ruchu pielgrzymkowego jako systemu
społecznego w kategoriach centrum–peryferie
• centrum = ośrodek przyciągania pielgrzymów, który traktowany jest
przez nich jako miejsce hierofanii.
• tu sacrum objawia się i przebywa, ale również
oddziałuje/promieniuje
• peryferie = sytuacja pielgrzymów, w której podejmują oni decyzję o
odbyciu indywidualnej lub zbiorowej pielgrzymki do centrum, aby
stać się jego częścią
2. TYPY OŚRODKÓW
PIELGRZYMKOWYCH
struktura ośrodków pielgrzymkowych w Polsce
• ośrodki przyciągające większą lub mniejszą liczbę
pielgrzymów (geografia ruchu pątniczego)
dodatkowe kryteria uwzględniają wymiar
• poziomy (terytorialny zasięg pielgrzymek do
poszczególnych ośrodków)
• pionowy (intensywne oczekiwania pielgrzymów tj.
duchowe i religijne oraz ekstensywne tj. narodowe i
społeczne)
wg ww wskaźników - cztery podstawowe typy
ośrodków:
• ogólnokrajowe,
• regionalne,
• lokalne
• parafialne
ośrodki ogólnonarodowe i regionalne pełnią funkcje
duchowe, religijne oraz pozareligijne
ośrodki lokalne i parafialne pełnią funkcje religijne
3. STRUKTURA I FUNKCJE
CENTRÓW PIELGRZYMKOWYCH
• elementy strukturalne ośrodków pielgrzymkowych cztery
• czynniki:
• miejsce oraz jego odniesienie do terytorium zamieszkałego
przez potencjalnych pielgrzymów
• wyposażenie ośrodka pielgrzymkowego, czyli przedmioty
kultu lub środki do jego sprawowania, np. obrazy figury,
relikwie, stacje drogi krzyżowej, źródełka
• ideologia ośrodka, na którą składa się zespół treści
religijnych i kulturowych, związanych z jego typem i
charakterem
• zespół duchownych i aktywnych świeckich skupionych
wokół ośrodka oraz ich rola w wypełnianiu jego zadań pod
kątem zaspokajania potrzeb i oczekiwań pielgrzymów.
Do aspektów
funkcjonalnych
ośrodka
pielgrzymkowego
należą
mechanizmy
jego
oddziaływania –
zwłaszcza dwa:
spontaniczny i
nieukierunkowany
przez przedmioty
znajdujące się w
centrum
pielgrzymkowym
zamierzony i
ukierunkowany przez
zespół ludzi
związanych z tym
centrum
wydaje się ważniejszy, ponieważ
za jego pośrednictwem
dokonuje się realizacja ideologii
religijnej ośrodka
działalność duszpasterska i
ewangelizacyjna obejmuje dwa
nurty, nauczanie i kult
działalność duszpasterska i ewangelizacyjna
obejmuje dwa nurty, nauczanie i kult
• czynności kultowe (w ośrodkach pielgrzymkowych wydają
się ważniejsze od nauczania)
• liturgiczne,
• paraliturgiczne (pobożność ludową)
• prywatne
• w pielgrzymkach katolickich najważniejszy jest udział we
mszy św. poprzedzony przystąpieniem do sakramentu
pokuty. Wielu pątników przywiązuje duże znaczenie do
innych praktyk, np. uczestnictwa w Drodze Krzyżowej oraz
do praktyk prywatnych
ww elementy
strukturalne i
funkcjonalne ośrodka
pielgrzymkowego
tworzą jego statyczne
i dynamiczne
aspekty, które
decydują o sile jego
oddziaływania
4. ROLA CENTRUM W ŚWIADOMOŚCI I
ZACHOWANIACH PIELGRZYMÓW –
PERYFERIE
Analiza zjawiska pielgrzymek pod kątem uczestników, ich
zachowania i motywacji - dwa typy pielgrzymek:
• pielgrzymki o charakterze tradycyjno-ludowym:
• grupowe, mają uroczystą, widowiskową i dekoracyjną formę, czasami
mają też charakter pokutny. Biorą w nich udział ludzie w starszym lub
średnim wieku, mieszkańcy wsi i małych miast. Mimo, że są to
pielgrzymki religijne, dominują w nich cele zewnętrzne, nastawienie na
osiągnięcie korzyści religijnych bez głębszej przemiany religijnomoralnej uczestników
• pielgrzymki o charakterze ściśle religijnym, indywidualne lub grupowe
• radosne podążanie do „domu Ojca”, są odmianą rekolekcji i opierają
się na doświadczeniu religijnym i przemianie religijno-moralnej
uczestników. Ponieważ nie opierają się na tradycji i utartych
schematach są preferowane we współczesnym społeczeństwie
Cele pielgrzymek
• przedmiotowe - związane z uświadomieniem
religijnej wartości i roli ośrodka pielgrzymkowego
• podmiotowe - mogą być proste, gdy dotyczą
jednej intencji, lub złożone, jeśli dotyczą wielu
w obydwu zawiera się cel główny
• np. błaganie, uwielbienie, przebłaganie,
dziękczynienie.
towarzyszą mu cele uboczne
• np. modlitwa za ojczyznę, prośba o pomoc w ważnej sprawie
życiowej
cele podmiotowe, główne i uboczne, wiążą się
zatem z religijnymi potrzebami pielgrzymów
(odnowienie więzi z Bogiem poprzez pogłębienie
wiary, otwarcie się na wolę Bożą). Cel główny może
mieć jednak charakter pozareligijny, np. poznawczy
czy wręcz towarzyski
motywacja pielgrzymów, czyli uzasadnienie dla
uprzednio wybranych celów i zaplanowanych działań
• motywacja pierwszorzędna (o charakterze religijnym)
• motywacja biologiczno-kosmologiczna - poczucie fizycznej
zależności od Boga, szukanie Jego pomocy w sprawach
materialnych/ zachowaniu egzystencji
• pragnienie osiągnięcia życia wiecznego
• motywacja mistyczna - zespół motywów miłości, pełnienia woli
Boga i poszukiwania zjednoczenia w nim
• drugorzędna (o charakterze społeczno kulturowym)
• pragnienie osiągnięcia wiecznego zbawienia oraz poszukiwanie
wspólnoty religijnej, która dysponuje środkami soteriologicznymi.
motywacja drugorzędna - trzy główne rodzaje:
• spontaniczne uleganie zwyczajom, nieświadome
identyfikowanie się z kulturą otoczenia bez zastanawiania się
nad sensem i znaczeniem przyjmowanych wzorców
kulturowych
• motywacja kulturowa, która polega na łączeniu elementów
narodowo-kulturowych z religią
• motywacje społeczno-religijne, dzięki którym przyjmuje się
nakazy grup religijnych jako warunek realizacji religijnych
celów jednostek
• nie wykluczają się wzajemnie lecz mogą się dopełniać/
występować sukcesywnie w jednym podmiocie
Badania
socjologiczne nad
pierwszorzędnymi
motywacjami
uczestników
pielgrzymek:
dotyczy to przede
wszystkim
pielgrzymek
tradycyjnoludowych
w pielgrzymkach
ściśle religijnych,
natomiast, coraz
większego znaczenia
nabiera motywacja
wewnętrznej
przemiany moralnej
religijność ludowa najbardziej związana z motywacją biologiczno-kosmologiczną,
mniej z pragnieniem osiągnięcia wiecznego zbawienia
najmniej z motywacją mistyczną
wg
socjologów
religii,
pielgrzymki
wpływają
• na życie religijne
pątników w trzech
sferach:
świadomości
religijnej, praktyk
religijnych oraz
życia moralnego
• na sprawowanie
praktyk, które stają
się bardziej
systematyczne i
intensywniej
przeżywane
5. MOTYWACJE RELIGIJNE PIELGRZYMÓW A
MOTYWY I INTENCJE ZŁOŻENIA OFIARY
Wydaje się, że
motywacje
można w sposób
pośredni badać
również poprzez
czynności
kultowe, a w
szczególności
przez typ
składanych ofiar.
• zdaniem większości
socjologów religii, sfera
kultu w
funkcjonowaniu
ośrodka
pielgrzymkowego jest
najważniejsza
• modlitwa i ofiara
zajmują centralne
miejsce w
sprawowaniu kultu
• jednym z elementów
strukturalnych ofiary są
motywy i intencje jej
złożenia
badania nad teorią ofiary 
brak zadowalających
rozstrzygnięć co do jednej,
powszechnie przyjętej ideologii
ofiary
ofiara = obrzęd religijny, przez
który ofiarowuje się jakąś rzecz
bóstwu w celu ustanowienia,
utrzymania lub przywrócenia
właściwego stosunku człowieka
do porządku sakralnego (R. L.
Faherty)
elementy strukturalne:
•działające osoby,
•dar ofiarny,
•miejsce i czas ofiary,
•sposób złożenia ofiary,
•adresat
•motywy i intencje złożenia ofiary
dwa główne podziały ofiar ze względu na intencję.
1) wyróżnia ofiarę
• pochwalną, - jest wyrazem czci i uznania dla nadludzkiej istoty,
adresata ofiary
• błagalną - człowiek w swojej egzystencjalnej potrzebie zwraca się
do mocy nadludzkiego świata, aby znaleźć pomoc w konkretnej
trudnej sytuacji, bądź uprosić zachowanie porządku kosmicznego
lub, gdy został zakłócony, jego przywrócenie
• dziękczynną - wyrazem zależności człowieka od nadludzkiego źródła
wszelkiego życia. W ofiarach błagalnych
• przebłagalną - pojednanie z nadludzką sferą, gdy błędne czy
zawinione postępowanie człowieka zakłóciło istniejący porządek.
2) Inny podział ofiar wyróżnia trzy
główne kategorie
•ofiara mająca na celu nawiązanie kontaktu
z ponadludzkim światem oraz ustanowienie i
utrzymanie z nim więzi
•takie, które mają za cel zachowanie
porządku kosmicznego
•ofiary, których intencją jest otrzymanie
jakiegoś daru od nadludzkiego świata
badanie motywacji religijnych należy do jednych z
najtrudniejszych zadań, gdyż wymaga dotarcia do
rzeczywistych sił, które zmuszają ludzi do podejmowania
określonych działań, decyzji oraz przyjmowania opinii
jedną w form praktyk religijnych jest pielgrzymka, której
elementem kulminacyjnym jest złożenie ofiary
ww klasyfikacja ofiar może być zatem pomocna w
dotarciu do motywów, którymi kieruje się osoba składająca
dar
Download