FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY pobierz

advertisement
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SEZON 2011/2012
OBÓZ NARCIARSKI
Proszę wypełniać rubryki po prawej stronie.
Nazwisko i Imię
Nazwisko i Imię
Data urodzenia
Data urodzenia
Kod pocztowy, miasto
Kod pocztowy , Miasto
Ulica, numer
Ulica, numer
Imię ojca
Imię ojca
Pesel
Pesel
Telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy
Mail
Mail
Rodzaj kursu
Wybierz element.
Termin
Wybierz element.
Wzrost
Wzrost
Uwagi*
Uwagi
*Prosimy wpisywać informacje o konieczności przyjmowanie przez dzieci leków, uczuleniach oraz
inne istotne informacje.
Download