przekaźniki przemysłowe

advertisement
PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE
TOP TECHNIKA
TOP JAKOŚĆ
strona
42
PRZEKAŹNIK KONTROLI PRĄDU
W JEDNEJ FAZIE
TOP ROZWIĄZANIE
PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA
W TRZECH FAZACH
TOP JAKOŚĆ
PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA
W JEDNEJ FAZIE AC/DC
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
PRZEKAŹNIK KONTROLI POZIOMU CIECZY
TOP TECHNIKA
PRZEKAŹNIK KONTROLI
TEMPERATURY SILNIKA
TOP ROZWIĄZANIE
WIELOFUNCYJNY PRZEKAŹNIK
KONTROLI NAPIĘĆ 3 FAZ
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE
TOP ROZWIĄZANIE
TOP TECHNIKA
strona
43
43
PRZEKAŹNIK WIELOFUNKCYJNY
PRZEKAŹNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT
PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE
w SPIS TREŚCI
PRZEKAŹNIK KONTROLI PRĄDU W JEDNEJ FAZIE. .....................................
PRZEKAŹNIK KONTROLI POZIOMU CIECZY
.................................................. strona 48
PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA W TRZECH FAZACH
..................... strona 50
PRZEKAŹNIK KONTROLI TEMPERATURY SILNIKA. .......................................
PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA W JEDNEJ FAZIE
..................... strona 57
PRZEKAŹNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT...........................................................................
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
strona 60
.................................................................... strona 61
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
strona 52
. ............................ strona 54
PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA W TRZECH FAZACH
PRZEKAŹNIK WIELOFUNKCYJNY
strona 45
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE
strona
44
wDANE OGÓLNE
Obudowa wykonana z samogasnącego tworzywa sztucznego
Stopień ochrony IP 40
Montaż na szynie TH 35
Pozycja montażu dowolna
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:
VBG 4
Wymiary
90 x 22,5 x 103 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 000 V AC
Kategoria przepięciowa
III wg PN-EN 60664-1
Stopień zanieczyszczenia izolacji
3 wg PN-EN 60664-1
Temperatura składowania
-25...+70°C
Temperatura pracy
-25...+55°C
Wilgotność względna
15...85% wg PN-EN 60721-3-3 klasa 3K3
Odporność na udary
15 g 11 ms wg PN-EN 60068-2-27
Odporność na wibracje
10...55 Hz 0,35 mm wg PN-EN 60068-2-6
Wpływ temperatury
± 0,1% / °C
Powtarzalność
± 2%
Obwód wyjściowy dla przekaźników:
Ilość i rodzaj styków:
dwa styki przełączane
Maksymalna moc łączeniowa AC1
750VA ( 3A/250V AC) jeśli odległość między przekaźnikami jest mniejsza niż 5mm
Maksymalna moc łączeniowa AC1
1250VA ( 5A/250V AC) jeśli odległość między przekaźnikami jest większa niż 5mm
Maksymalna częstotliwość łączeń
• przy obciążeniu rezystancyjnym 100 VA
60/min
• przy obciążeniu rezystancyjnym 1 000 VA
6/min
Trwałość elektryczna
2x105 przełączeń przy obciążeniu rezystancyjnym 1000VA
Trwałość mechaniczna
20x106 przełączeń
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI PRĄDU W JEDNEJ FAZIE UR6I1052
wSCHRACK INFO
•
•
•
•
•
•
•
•
P rzemysłowa obudowa modułowa: szerokość 22,5 mm
Kontrola prądu AC/DC w jednej fazie
Możliwość nastawy wielu funkcji
Nastawa czasu nieczułości na prąd rozruchu oraz opóźnienia
wyłączenia
Funkcja pamięci błędu
Zasilanie przekaźnika 24-240V AC/DC
Dwa styki przełączane
Zakres pracy częstotliwości 16,6...400 Hz
strona
45
45
wDANE TECHNICZNE
Funkcje:
Przekaźnik umożliwia kontrolę prądu AC/DC w zakresie od 20mA do 5A (z przeciążeniem do 10A) z możliwością nastaw progu zadziałania, czasu rozruchu,
czasu opóźnienia. Przekaźnik posiada pamięć błędu.
Za pomocą potencjometrów można nastawić następujące funkcje:
OVER – kontrola wartości maksymalnej prądu
OVER + LATCH - kontrola wartości maksymalnej prądu z pamięcią błędu
UNDER – nadzór wartości minimalnej prądu
UNDER+ LATCH- nadzór wartości minimalnej prądu z pamięcią błędu
WIN – nadzór prądu w funkcji okna pomiędzy wartościami MIN/MAX
WIN + LATCH - nadzór prądu w funkcji okna pomiędzy wartościami
MIN/MAX z pamięcią błędu
Zakres nastaw czasu:
Czas nieczułości (regulowany)
0s – 10s
Zwłoka przełączenia (regulowana)
0,1s – 10s
Diody LED:
dioda LED zielona świeci się – wskaźnik napięcia zasilania
dioda LED zielona migająca - sygnalizacja czasu nieczułości na prądu rozruchu
dioda LED żółta ON/OFF - sygnalizacja stanu przekaźnika wyjściowego
dioda LED czerwona ON/OFF – sygnalizacja błędu
dioda LED czerwona migająca - sygnalizacja opóźnienia wyłączenia
Obwód pomiarowy:
Zakresy
zakres 20mA AC/DC przeciążenie 250 mA rezystancja 2,7Ω
zacisk K-L1(+)
zakres 1A AC/DC przeciążenie 3A rezystancja 4,7mΩ
zacisk K-L2(+)
zakres 5A AC/DC przeciążenie 10A rezystancja 10mΩ
zacisk K-L3(+)
Obwód wejściowy:
Napięcie zasilania: 24 – 240V AC/DC – zaciski A1-A2 separowane galwanicznie
Tolerancja napięcia zasilania: -20% do +25% dla DC i -15% do +10% dla AC
Pobór mocy: 4,5VA (1W)
Czas resetu: 500ms
Częstotliwość pracy: 48-400Hz dla napięcia 24-240V AC
Częstotliwość pracy: 16-48Hz dla napięcia 48-240V AC
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI PRĄDU W JEDNEJ FAZIE UR6I1052 (kontynuacja)
wFUNKCJE
strona
46
Jeśli napięcie zasilania U jest przyłożone, przekaźnik
wyjściowy przełącza się do pozycji ON, ( świecenie żółtej
diody LED) i rozpoczyna się odmierzanie nastawionego
czasu nieczułości na prąd rozruchu (START) (zielona
dioda LED U miga). Zmiany wartości prądu w tym czasie
nie mają wpływu na stan przekaźnika wyjściowego. Po
upływie czasu nieczułości na prąd rozruchu (zielona dioda
LED świeci ciągle). Dla wszystkich funkcji diody LED MIN
i MAX migają na przemian, gdy wybrana wartość minimalna dla nadzorowanego prądu jest większa od wartości
maksymalnej.
Funkcja OVER – kontrola wartości maksymalnej
prądu
Funkcja OVER+LATCH – kontrola wartości maksymalnej
prądu z pamięcią błędu
Jeśli mierzony prąd przekracza nastawioną wartość MAX,
rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia
(Delay) (miga czerwona dioda LED MAX). Po upływie
czasu wyłączenia (świeci się czerwona dioda LED MAX)
przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej
(żółta dioda LED nie świeci się).
Przekaźnik wyjściowy ponownie przełącza się do pozycji
włączonej (żółta dioda LED świeci się), kiedy mierzony
prąd spadnie poniżej nastawionej wartości MIN (czerwona dioda LED MAX nie świeci). Gdy uruchomiona zostanie
funkcja pamięci (OVER+LATCH), a mierzone napięcie
pozostaje powyżej wartości MAX na czas dłuższy niż ustawiony czas opóźnienia wyłączenia, przekaźnik wyjściowy
pozostaje w pozycji wyłączonej nawet, jeżeli mierzone
napięcie spadnie poniżej wartości nastawionej MIN. Po
zresetowaniu pamięci (przerwaniu i ponownym podaniu
napięcia zasilania), przekaźnik wyjściowy przełącza się do
pozycji włączonej i rozpoczyna się odmierzanie nowego
cyklu pomiarowego z ustawionym czasem nieczułości na
prąd rozruchu.
Zwłoka
Zwłoka
Zwłoka
Funkcja UNDER – kontrola wartości minimalnej
prądu
Funkcja UNDER+LATCH – kontrola wartości minimalnej
prądu z pamięcią błędu
Gdy mierzony prąd przekroczy nastawioną wartość MIN,
rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia
(Delay) (miga czerwona dioda LED MIN). Po upływie czasu
opóźnienia wyłączenia (czerwona dioda LED MIN świeci
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
się) przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej (żółta dioda LED nie świeci się). Przekaźnik wyjściowy ponownie przełącza się do pozycji włączonej (żółta
dioda LED świeci się), kiedy mierzone napięcie przekroczy
wartość nastawioną MAX.
Jeżeli uruchomiona zostanie funkcja pamięci
(UNDER+LATCH), a mierzony prąd pozostaje poniżej wartości MIN na czas dłuższy niż ustawiony czas opóźnienia
wyłączenia, przekaźnik wyjściowy pozostaje w pozycji
wyłączonej nawet, jeżeli mierzone napięcie przekroczy
wartość nastawioną MAX.
Po zresetowaniu pamięci (przerwaniu i ponownym podaniu napięcia zasilania), przekaźnik wyjściowy przełącza się
do pozycji włączonej i rozpoczyna się odmierzanie nowego cyklu pomiarowego z ustawionym czasem nieczułości
na prąd rozruchu.
Zwłoka
Zwłoka
Zwłoka
Funkcja WIN – kontrola prądu w funkcji okna
pomiędzy wartościami MIN/MAX
Funkcja WIN + LATCH – kontrola prądu w funkcji okna
pomiędzy wartościami MIN/MAX z pamięcią błędu
Przekaźnik wyjściowy ponownie przełącza się do pozycji
włączonej (żółta dioda LED świeci się), kiedy mierzony
prąd przekroczy nastawioną wartość MIN.
Gdy mierzony prąd przekracza nastawioną wartość MAX,
rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia
(Delay) (miga czerwona dioda LED MAX). Po upływie
czasu (świeci się czerwona dioda LED MAX) przekaźnik
wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej (żółta
dioda LED nie świeci). Przekaźnik wyjściowy ponownie
przełącza się do pozycji włączonej (żółta dioda LED
świeci się), kiedy mierzony prąd spadnie poniżej wartości
nastawionej MAX (czerwona dioda LED MAX nie świeci
się). Gdy mierzony prąd spadnie poniżej nastawionej MIN
wartości, rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia
wyłączenia (Delay) (miga czerwona dioda LED MIN).
Po upływie czasu (czerwona dioda LED MIN świeci się)
przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej
(żółta dioda LED nie świeci się).
Zwłoka
Zwłoka
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
Zwłoka
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI PRĄDU W JEDNEJ FAZIE UR6I1052 (kontynuacja)
Jeżeli uruchomiona zostanie funkcja pamięci (WIN+LATCH),
a mierzony prąd pozostaje poniżej wartości MIN na czas
dłuższy niż ustawiony czas opóźnienia wyłączenia, przekaźnik wyjściowy pozostaje w pozycji wyłączonej nawet,
jeżeli mierzony prąd przekroczy wartość ustawioną na
MIN. Jeżeli mierzony prąd pozostaje powyżej wartości
MAX na czas dłuższy niż ustawiony czas opóźnienia wyłączenia, przekaźnik wyjściowy pozostaje w pozycji wyłączonej nawet, jeżeli mierzone napięcie spadnie poniżej
nastawionej wartości MAX.
Po zresetowaniu pamięci (przerwaniu i ponownym podaniu napięcia zasilania), przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji włączonej i rozpoczyna się odmierzanie
nowego cyklu pomiarowego z ustawionym czasem nieczułości na prąd rozruchu.
Zwłoka
Zwłoka
strona
47
47
wSCHEMATY PODŁĄCZEŃ
Zakres prądowy 20mA, napięcie zasila-
Zakres prądowy 1A, napięcie zasilania
Zakres prądowy 5A, napięcie zasilania
nia 24V AC/DC z funkcją pamięci
230V AC/DC z funkcją pamięci
24V AC/DC z funkcją pamięci
wWYMIARY
OPIS
DOSTĘPNOŚĆ
1 fazowy przekaźnik kontroli prądu AC/DC
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
STORE
NR KATALOGOWY
UR6I1052--
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI POZIOMU CIECZY UR6L1052
wSCHRACK INFO
• Kontrola poziomu cieczy
• Multifunkcje: nastawa czasu opóźnienia wyłączenia i opóźnienia
załączenia
• Pełna izolacja obwodu pomiarowego
• Dwa styki przełączane
• Przemysłowa obudowa modułowa: szerokość 22,5 mm
strona
48
wDANE TECHNICZNE
Funkcje:
Przekaźnik realizuje funkcję kontroli poziomu cieczy z możliwością regulacji opóźnienia czasu załączenia i czasu wyłączenia.
PUMP UP – kontrola poziomu maksymalnego (pompowanie w górę);
PUMP DOWN – kontrola poziomu minimalnego (pompowanie w dół);
Zakres nastaw czasu:
Nastawa czasu opóźnienia wyłączenia (Delay ON)
0,5-10s
Nastawa czasu opóźnienia załączenia (Delay OFF)
0,5-10s
Diody LED:
dioda LED zielona świeci się – wskaźnik napięcia zasilania
dioda LED żółta ON/OFF – stan przekaźnika wyjściowego
Obwód pomiarowy:
Zaciski:
sondy przewodzące (typ SK1, SK2, SK3); zaciski E1-E2-E3
Czułość:
0,25...100 kΩ (4 mS...1 μS)
Napięcie sondy:
12 V AC
Prąd sondy:
maks. 7 mA
Odległość przewodów:
pojemność kabla 100 nF/km: maks. 1000 m (wartość ustalona < 50%)
maks. 100 m (wartość ustalona 100%)
Do podłączania sond należy stosować kable o niskiej pojemności.
Obwód wejściowy:
Napięcie zasilania: 230V AC – zaciski A1-A2
Tolerancja napięcia zasilania: -15% do +15%
Pobór mocy: 2VA (1W)
Czas resetu: 500ms
Częstotliwość pracy: 48-63Hz
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI POZIOMU CIECZY UR6L1052 (kontynuacja)
wFUNKCJE
Pompowanie w górę - PUMP UP
Podłączenie prętów sondy do zacisków E1, E2 i E3.
Opcjonalnie sonda E3 może być podłączona do zbiornika
(przewodzącego prąd). Gdy poziom płynu spadnie poniżej
minimum sondy E2, rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu opóźnienia załączenia ON (Delay ON).
Po upływie tego czasu przekaźnik wyjściowy przełącza
się do pozycji załączonej ON (żółta LED świeci się). Gdy
poziom płynu ponownie podniesie się powyżej maksimum
sondy E1, rozpocznie się odmierzanie czasu opóźnienia
wyłączenia OFF (Delay OFF). Po upływie tego czasu
przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej
OFF (żółta LED nie świeci się).
Zwłoka
Zwłoka
Zwłoka
Pompowanie w dół - PUMP DOWN
Podłączenie prętów sondy do zacisków E1, E2 i E3.
Opcjonalnie sonda E3 może być podłączona do zbiornika
(przewodzącego prąd). Gdy sonda E1 zostanie zanurzona,
rozpoczyna się odmierzanie ustalonego czasu opóźnienia
załączenia ON (Delay ON). Po upływie tego czasu przekaźnik
wyjściowy przełącza się do pozycji załączonej ON (żółta
LED świeci się). Gdy poziom płynu spadnie poniżej minimum sondy E2, rozpoczyna się odmierzanie ustalonego
czasu opóźnienia wyłączenia OFF (Delay OFF). Po upływie
tego czasu przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji
wyłączonej OFF (żółta LED nie świeci się).
Zwłoka
Kontrola poziomu maksymalnego (pompowanie
w górę PUMP UP)
Podłączenie sondy do zacisków E2 i E3 (mostek między
E1-E3). Opcjonalnie sonda E3 może być podłączona do
zbiornika (przewodzącego prąd). Gdy poziom cieczy
spadnie poniżej sondy E2, rozpoczyna się ustalony czas
opóźnienia załączenia ON (Delay
ON). Po upływie tego czasu przekaźnik wyjściowy przełączą
się do pozycji włączonej ON (żółta dioda świeci). Gdy
poziom cieczy ponownie podniesie się powyżej sondy E2,
rozpocznie się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączania
OFF (Delay OFF). Po upływie tego czasu przekaźnik
wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej OFF (żółta
LED nie świeci się).
Zwłoka
Kontrola poziomu minimalnego (pompowanie w dół
PUMP DOWN)
Podłączenie sondy do zacisków E2 i E3 (mostek między
E1-E3). Opcjonalnie sonda E3 może być podłączona do
zbiornika (przewodzącego prąd). Jeżeli sonda E2 zostanie zanurzona, rozpoczyna się odmierzanie ustalonego
czasu opóźnienia załączenia ON (Delay ON). Po upływie
tego czasu przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji
włączonej ON (żółta LED świeci się). Jeżeli poziom cieczy
spadnie poniżej sondy E2, rozpoczyna się odmierzanie
czasu opóźnienia wyłączania OFF (Delay OFF). Po upływie
tego czasu przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji
wyłączonej OFF (żółta LED nie świeci się).
Zwłoka
Zwłoka
wSCHEMATY PODŁĄCZEŃ
Zwłoka
wWYMIARY
sonda
maks.
sonda min.
masa
OPIS
DOSTĘPNOŚĆ
Przekaźnik kontroli poziomu cieczy
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
STORE
NR KATALOGOWY
UR6L1052--
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
strona
49
49
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA W TRZECH FAZACH UR6P3052
wSCHRACK INFO
•
•
•
•
•
•
•
Przemysłowa obudowa modułowa: szerokość 22,5 mm
Kontrola napięcia w trzech fazach
Kontrola kolejności faz i zaniku fazy
Wykrywanie napięcia powrotnego
Opcja podłączenia przewodu neutralnego
Napięcie zasilania = napięcie mierzone
Dwa styki przełączane
strona
50
wDANE TECHNICZNE
Funkcje:
Przekaźnik kontroli 3 faz umożliwia kontrolę: napięcia w trzech fazach, kolejności faz, zaniku fazy oraz umożliwia wykrywanie napięcia powrotnego.
Zakres nastaw czasu:
Czas nieczułości
stały, max 500ms
Zwłoka przełączenia
stały, max 350ms
Diody LED:
dioda LED zielona świeci się – wskaźnik napięcia zasilania
dioda LED żółta ON/OFF - sygnalizacja stanu przekaźnika wyjściowego
Obwód pomiarowy:
wejście 3 fazowe – 230/400V AC- zaciski N, L1, L2, L3 = napięcie zasilania
przeciążenie
264/457V AC
rezystancja wejściowa
15k Ω
pobór mocy
9VA
czas resetu
poniżej 100ms
asymetria
stała, typowa 30%
Obwód wejściowy:
Napięcie zasilania:
3(N)- 400/ 240V AC = napięcie pomiarowe
Tolerancja napięcia zasilania:
342-457 V
Pobór mocy:
9VA
Czas resetu:
<100ms
Częstotliwość pracy:
48-63Hz
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA W TRZECH FAZACH UR6P3052 (kontynuacja)
wFUNKCJE
Nadzór kolejności faz
Jeśli wszystkie fazy podłączone są w prawidłowej kolejności
a mierzona asymetria jest mniejsza od ustawionej wartości
przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji ON (dioda
LED żółta świeci). Gdy kolejność faz zmienia się, przekaźnik
wyjściowy przełącza się do pozycji OFF (dioda LED żółta
nie świeci).
Wykrywanie napięcia powrotnego (przy pomocy
asymetrii napięć)
Kiedy asymetria między napięciami faz przekroczy ustaloną wartość asymetrii przekaźnik wyjściowy przełącza się do
pozycji OFF (dioda LED żółta nie świeci). Asymetria spowodowana napięciem powrotnym odbiornika (np. silnika,
który nadal pracuje tylko na dwóch fazach) nie powoduje
rozłączenia.
strona
51
51
Nadzór zaniku fazy
Kiedy jedna z faz zaniknie, przekaźnik wyjściowy przełącza
się do pozycji OFF (dioda LED żółta nie świeci).
wSCHEMATY PODŁĄCZEŃ
wWYMIARY
OPIS
DOSTĘPNOŚĆ
Przekaźnik kontroli napięcia AC w trzech fazach
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
STORE
NR KATALOGOWY
UR6P3052--
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI TEMPERATURY SILNIKA UR6R1052
wSCHRACK INFO
•
•
•
•
•
•
Kontrola temperatury silnika
Funkcja testowa z klawiszem TEST/RESET
Możliwość podłączenia zewnętrznego klawisza RESET
Napięcie zasilania od 24 do 230 V AC/DC
Dwa styki przełączane
Przemysłowa obudowa modułowa: szerokość 22,5 mm
strona
52
wDANE TECHNICZNE
Funkcje:
Przekaźnik umożliwia kontrolę temperatury uzwojenia silnika (podłączenie maks. 6 czujników PTC) z pamięcią błędu, dla czujników temperatury zgodnych z DIN
44081. Przekaźnik posiada funkcję TEST/RESET ze zintegrowanym klawiszem.
Diody LED:
dioda LED zielona świeci się – wskaźnik napięcia zasilania
dioda LED czerwona ON/OFF - sygnalizacja błędu
Obwód wejściowy:
Napięcie zasilania: 24 – 240V AC/DC – zaciski A1-A2 separowane galwanicznie
Tolerancja napięcia zasilania: -20% do +25% dla DC i -15% do +10% dla AC
Pobór mocy: 4,5VA (1W)
Czas resetu: 500ms
Częstotliwość pracy: 48-400Hz dla napięcia 24-240V AC
Częstotliwość pracy: 16-48Hz dla napięcia 48-240V AC
Obwód pomiarowy:
Zaciski T1-T2
Rezystancja początkowa
<1,5k Ω
Rezystancja reakcji (przekaźnik w pozycji OFF) ≥ 3,6 kΩ
Rezystancja odpadania (przekaźnik w pozycji ON) ≤ 1,8 kΩ
Rozłączenie brak
Napięcie pomiarowe T1-T2
≤ 2,5 V przy R ≤ 4 kΩ
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI TEMPERATURY SILNIKA UR6R1052 (kontynuacja)
wFUNKCJE
Nadzór temperatury silnika z pamięcią błędu
Jeżeli zostanie przyłożone napięcie zasilania U (zielona LED
świeci się) i rezystancja sumaryczna obwodu czujnika PTC
wynosi mniej niż 3,6 kΩ (standardowa temperatura silnika), przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji ON.
Wciśnięcie klawisza TEST/RESET powoduje przełączenie
się przekaźnika wyjściowego do pozycji OFF.
Pozostaje on w tej pozycji aż do wciśnięcia klawisza
TEST/RESET. Wciśnięcie klawisza TEST/RESET umożliwia
sprawdzenie przekaźnika na wypadek błędu.
Funkcja TEST nie działa w przypadku użycia zewnętrznego
klawisza resetującego.
W przypadku gdy rezystancja sumaryczna obwodu PTC
przekracza 3,6kΩ, przekaźnik przełącza się do pozycji OFF
(czerwona LED świeci się).
Przekaźnik ponownie przełącza się do pozycji ON (czerwona LED nie świeci się), gdy rezystancja sumaryc-
Diagram pracy dla użycia zewnętrznego klawisza RESET
Diagram pracy dla użycia wewnętrznego klawisza TEST/
RESET
wSCHEMATY PODŁĄCZEŃ
zna spadnie poniżej 1,8 kΩ w wyniku schłodzenia PTC
(schłodzenia temperatury silnika) lub wciśnięcia przycisku
RESET (wewnętrznego lub zewnętrznego), lub wyłączenia
i ponownego podania napięcia zasilania.
strona
53
53
wWYMIARY
OPIS
DOSTĘPNOŚĆ
Przekaźnik kontroli temperatury silnika
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
STORE
NR KATALOGOWY
UR6R1052--
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA W JEDNEJ FAZIE AC/DC UR6U1052
wSCHRACK INFO
• P rzemysłowa obudowa modułowa: szerokość 22,5 mm
• Kontrola napięcia AC/CD w jednej fazie
• Nastawa czasu nieczułości na prąd rozruchu oraz opóźnienia
wyłączenia
• Zakres pracy częstotliwości 16,6...400 Hz
• Funkcja pamięci błędu
• Zasilanie przekaźnika 24-240V AC/DC
• Dwa styki przełączane
strona
54
wDANE TECHNICZNE
Funkcje:
Przekaźnik kontroli napięcia 1 fazowego AC/DC umożliwia: nastawę progu zadziałania, regulację czasu zwłoki zadziałania, regulację czasu zwłoki wyłączenia
oraz posiada pamięć błędu.
Funkcje:
OVER - kontrola wartości maksymalnej napięcia
OVER+LATCH - kontrola wartości maksymalnej napięcia z pamięcią błędu
UNDER - kontrola wartości minimalnej napięcia,
UNDER+LATCH - kontrola wartości minimalnej napięcia z pamięcią błędu
WIN- kontrola napięcia w funkcji okna pomiędzy wartościami MIN i MAX,
WIN+LATCH - kontrola napięcia w funkcji okna pomiędzy wartościami MIN i MAX z pamięcią błędu
Zakres nastaw czasu:
Czas nieczułości (regulowany)
0s – 10s
Zwłoka przełączenia (regulowana)
0,1s – 10s
Diody LED:
dioda LED zielona świeci się – wskaźnik napięcia zasilania
dioda LED zielona migająca - sygnalizacja czasu nieczułości na prądu rozruchu
dioda LED żółta ON/OFF - sygnalizacja stanu przekaźnika wyjściowego
dioda LED czerwona ON/OFF – sygnalizacja błędu
dioda LED czerwona migająca - sygnalizacja opóźnienia wyłączenia
Obwód wejściowy:
Napięcie zasilania: 24 – 240V AC/DC – zaciski A1-A2 separowane galwanicznie
Tolerancja napięcia zasilania: -20% do +25% dla DC i -15% do +10% dla AC
Pobór mocy: 4,5VA (1W)
Czas resetu: 500ms
Częstotliwość pracy: 48-400Hz dla napięcia 24-240V AC
Częstotliwość pracy: 16-48Hz dla napięcia 48-240V AC
Obwód pomiarowy:
Zakresy:
zakres 30V AC/DC
zaciski E-F1(+)
przeciążenie 100Veff rezystancja wejściowa 47k Ω
zakres 60V AC/DC
zaciski E-F2(+)
przeciążenie 150Veff rezystancja wejściowa 100k Ω
zakres 300V AC/DC
zaciski E-F3(+)
przeciążenie 440Veff rezystancja wejściowa 470k Ω
Zakres regulacji:
maks:
min:
10% do 100% Un
5% do 95% Un
Pobór mocy: 4,5VA (1W)
Czas resetu: 500ms
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA W JEDNEJ FAZIE AC/DC UR6U1052
(kontynuacja)
wFUNKCJE
Jeśli napięcie zasilania U jest przyłożone, przekaźnik
wyjściowy przełącza się do pozycji ON, ( świecenie żółtej
diody LED) i rozpoczyna się odmierzanie nastawionego
czasu nieczułości na napięcie rozruchu (START) (zielona LED miga). Zmiany wartości napięcia w tym czasie
nie mają wpływu na stan przekaźnika wyjściowego. Po
upływie czasu nieczułości na napięcie rozruchu (zielona
LED świeci ciągle). Dla wszystkich funkcji diody LED MIN
i MAX migają na przemian, gdy wybrana wartość minimalna dla nadzorowanego napięcia jest większa od wartości maksymalnej.
Kontrola wartości maksymalnej (OVER, OVER+LATCH
- kontrola wartości maksymalnej napięcia, nadzór wartości maksymalnej napięcia z pamięcią błędu)
Jeżli mierzone napięcie przekracza nastawioną wartość
MAX, rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia OFF (Delay) (miga czerwona LED MAX). Po upływie
czasu wyłączenia (zaczyna świecić czerwona LED MAX), a
przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej
(żółta LED nie świeci sie). Przekaźnik wyjściowy ponownie
przełącza się do pozycji wyłączonej a zółta LED zaczyna
się świecić. W momencie kiedy mierzone napięcie spadnie
poniżej nastawionej wartości MIN (czerwona LED MAX
nie świeci). Jeżeli uruchomiona zostanie funkcja pamięci
(OVER+LATCH), a mierzone napięcie pozostaje powyżej
wartości MAX na czas dłuższy niż ustawiony czas opóźnienia wyłączenia, przekaźnik wyjściowy pozostaje w
pozycji wyłączonej nawet, jeżeli mierzone napięcie spadnie poniżej wartości nastawionej MIN. Po zresetowaniu
pamięci błędu (przerwaniu i ponownym podaniu napięcia
zasilania), przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji
włączonej i rozpoczyna się odmierzanie nowego cyklu
pomiarowego z ustawionym czasem nieczułości na prąd
rozruchu.
Zwłoka
Zwłoka
Zwłoka
Kontrola poniżej wartości maksymalnej (UNDER;
UNDER+LATCH
- kontrola wartości minimalnej napięcia; nadzór wartości
minimalnej napięcia z pamięcią błędu) Jeżeli mierzone
napięcie przekracza nastawioną wartość MIN, rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia (Delay)
(czerwona LED MIN miga). Po upływie czasu opóźnienia
wyłączenia (czerwona LED MIN świeci się) przekaźnik wyj– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
ściowy przełącza się do pozycji wyłączonej (żółta LED nie
świeci się). Przekaźnik wyjściowy ponownie przełącza się
do pozycji włączonej żółta LED świeci się), kiedy mierzone napięcie przekroczy wartości nastawioną MAX. Jeżeli
uruchomiona zostanie funkcja pamięci (UNDER+LATCH),
a mierzone napięcie pozostaje poniżej wartości MIN,
na czas dłuższy niż ustawiony czas opóźnienia wyłączenia, przekaźnik wyjściowy pozostaje w pozycji wyłączonej nawet, jesli mierzone napięcie przekroczy wartość
nastawioną MAX. Po zresetowaniu pamięci (przerwaniu
i ponownym podaniu napięcia zasilania), przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji włączonej i rozpoczyna się
odmierzanie nowego cyklu pomiarowego z ustawionym
czasem nieczułości na prąd rozruchu.
Zwłoka
Zwłoka
Funkcja okna (WIN; WIN + LATCH)
– kontrola napięcia pomiędzy wartościami MIN/MAX;
kontrola napięcia w funkcji okna pomiędzy wartościami
MIN/MAX z pamięcią błędu
Przekaźnik wyjściowy ponownie przełącza się do pozycji
włączonej (żółta LED świeci się), kiedy mierzone napięcie przekroczy nastawioną wartość MIN. Gdy mierzone
napięcie przekracza nastawioną wartość MAX, rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia (Delay)
(miga czerwona LED MAX). Po upływie czasu (świeci się
czerwona LED MAX) przekaźnik wyjściowy przełącza się
do pozycji wyłączonej (żółta LED nie świeci). Przekaźnik
wyjściowy ponownie przełącza się do pozycji włączonej
(żółta LED świeci się), kiedy mierzone napięcie spadnie
poniżej wartości nastawionej MAX (czerwona LED MAX
nie świeci się). Gdy mierzone napięcie spadnie poniżej
nastawionej MIN wartości, rozpoczyna się odmierzanie
czasu opóźnienia wyłączenia (Delay) (miga czerwona LED
MIN). Po upływie czasu (czerwona LED MIN świeci się)
przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej
(żółta LED nie świeci się). Jeżeli uruchomiona zostanie
funkcja pamięci (WIN+LATCH), a mierzone napięcie pozostaje poniżej wartości MIN na czas dłuższy niż ustawiony
czas opóźnienia wyłączenia, przekaźnik wyjściowy pozostaje w pozycji wyłączonej nawet, jeżeli mierzone napięcie
przekroczy wartość ustawioną na MIN. Jeżeli mierzone
napięcie pozostaje powyżej wartości MAX na czas dłuższy
niż ustawiony czas opóźnienia wyłączenia, przekaźnik
wyjściowy pozostaje w pozycji wyłączonej nawet, jeżeli
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
Zwłoka
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
strona
55
55
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA W JEDNEJ FAZIE AC/DC UR6U1052
(kontynuacja)
mierzone napięcie spadnie poniżej nastawionej wartości
MAX. Po zresetowaniu pamięci (przerwaniu i ponownym
podaniu napięcia zasilania), przekaźnik wyjściowy przełą-
Zwłoka
cza się do pozycji włączonej i rozpoczyna się odmierzanie
nowego cyklu pomiarowego z ustawionym czasem nieczułości na prąd rozruchu. Zwłoka
Zwłoka
strona
Zwłoka
56
wSCHEMATY PODŁĄCZEŃ
wWYMIARY
OPIS
Przekaźnik kontroli napięcia w jednej fazie AC/DC
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
DOSTĘPNOŚĆ
STORE
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
NR KATALOGOWY
UR6U1052--
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wWIELOFUNCYJNY PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA W 3 FAZACH UR6U3052
wSCHRACK INFO
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola napięcia w trzech fazach
Kontrola kolejności faz, zaniku fazy oraz asymetrii
Nastawa czasu opóźnienia wyłączenia
Możliwość podłączenia przewodu neutralnego
Funkcja wykrywania braku przewodu neutralnego
Napięcie zasilania od 24 do 230 V AC/DC
Dwa styki przełączane
Przemysłowa obudowa modułowa: szerokość 22,5 mm
strona
57
57
wDANE TECHNICZNE
Funkcje:
Przekaźnik kontroli 3 faz umożliwia nastawę progu zadziałania, nastawę zwłoki wyłączenia oraz realizuje funkcje kontroli kolejności faz, zaniku fazy, asymetrii faz
z regulowanym progiem zadziałania
Dostępne są następujące funkcje:
UNDER - umożliwia kontrolę wartości minimalnej napięcia;
UNDER+SEQ - umożliwia kontrolę wartości minimalnej napięcie z kontrolą kolejności faz;
WIN - umożliwia kontrolę napięcia w funkcji okna pomiędzy wartości MIN i MAX;
WIN+SEQ - umożliwia kontrola napięcia w funkcji okna pomiędzy wartościami MIN i MAX z kontrolą kolejności faz;
SEQ – kontrola zaniku fazy i kolejności faz;
Funkcja kontroli rozłączenia przewodu neutralnego przy pomocy porównania asymetrii napięć w układzie;
Zakres nastaw czasu:
Zwłoka wyzwolenia
0,1s – 10s
Diody LED:
dioda LED czerwona ON/OFF - sygnalizacja błędu
dioda LED czerwona miga - sygnalizacja opóźnienia wyłączenia
dioda LED żółta ON/OFF - stan przekaźnika wyjściowego
Obwód wejściowy:
Napięcie zasilania: 24 – 240V AC/DC – zaciski A1-A2 separowane galwanicznie
Tolerancja napięcia zasilania: -20% do +25% dla DC i -15% do +10% dla AC
Częstotliwość pracy:
od 24 do 48V AC – od 48 do 400Hz
od 48 do 240V AC – od 16 do 48Hz
Pobór mocy: 4,5VA (1W)
Czas resetu: 500ms
Częstotliwość pracy: 48-400Hz dla napięcia 24-240V AC
Częstotliwość pracy: 16-48Hz dla napięcia 48-240V AC
Obwód pomiarowy:
Wejścia pomiarowe:
3(N)~ 400/230V zaciski (N)-L1-L2-L3
Zdolność przeciążeniowa:
3(N)~ 400/230V
3(N)~600/346V
Rezystancja wejściowa: 1 MΩ
Próg przełączania: maks:
min:
od -20% do +30% UN
od -30% do +20% UN
Asymetria:
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
5...25%
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wWIELOFUNCYJNY PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA W 3 FAZACH UR6U3052
(kontynuacja)
wFUNKCJE
Dla wszystkich funkcji diody LED MIN i MAX migają na
przemian, gdy wybrana wartość minimalna dla mierzonego napięcia jest większa od wartości maksymalnej.
W przypadku gdy pojawi się błąd, podczas gdy urządzenie jest aktywowane, przekaźnik wyjściowy pozostaje
w pozycji wyłączonej, a dioda LED dla odpowiedniego
progu świeci się.
strona
58
UNDER, UNDER+SEQ - funkcja umożliwia kontrolę wartości minimalnej napięcia z kontrolą kolejności faz;
Jeśli mierzone napięcie (średnia wartość napięcia faza-faza) spadnie poniżej ustawionej wartości MIN, rozpoczyna
się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia (Delay) czerwona dioda LED MIN miga.
Po upływie czasu (czerwona dioda LED MIN świeci się)
przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej
Zwłoka
Zwłoka
Zwłoka
SEQ - kontrola kolejności faz.
Kontrolę kolejności faz można wybierać dla wszystkich
funkcji. Jeżeli wykryta zostanie zmiana w kolejności faz
(czerwona dioda LED SEQ świeci się), przekaźnik wyjściowy natychmiast przełącza się do pozycji wyłączonej (żółta
dioda LED nie świeci się).
(żółta dioda LED nie świeci się).
Przekaźnik wyjściowy ponownie przełącza się do pozycji
włączonej (żółta dioda LED świeci się), kiedy mierzone
napięcie przekroczy wartość ustawioną jako MAX
Zwłoka
Zwłoka
Zwłoka
WIN, WIN+SEQ - funkcja umożliwia kontrolę napięcia
w funkcji okna pomiędzy wartościami MIN i MAX z kontrolą kolejności faz;
Przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji włączonej
(żółta LED świeci się), kiedy mierzone napięcie (średnia
wartość napięcia faza-faza) przekroczy wartość ustawioną na MIN. Jesli mierzone napięcie przekracza ustawioną wartość na MAX, rozpoczyna się odmierzanie czas
opóźnienia wyłączenia (Delay) (czerwona dioda LED MAX
miga). Po upływie czasu (czerwona dioda LED MAX świeci
się) przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej (żółta dioda LED nie świeci się). Przekaźnik wyjściowy
ponownie przełącza się do pozycji włączonej (żółta dioda
LED świeci się), kiedy mierzone napięcie spadnie poniżej wartości MAX (czerwona dioda LED MAX nie świeci
się). Gdy mierzone napięcie spadnie poniżej ustawionej
wartości MIN, rozpoczyna się odmierzanie ustawionego
czasu opóźnienia wyłączania (Delay) (czerwona dioda LED
MIN miga). Po upływie czasu (czerwona dioda LED MIN
świeci się) przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji
wyłączonej (żółta dioda LED nie świeci się).
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
SEQ – kontrola zaniku fazy
Jeżeli jedno z napięć fazowych zaniknie, rozpoczyna się
odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia przekaźnika
(Delay) (czerwona dioda LED SEQ miga). Po upływie czasu
(czerwona dioda LED SEQ świeci się) przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej (żółta dioda LED
nie świeci się). Napięcia wsteczne odbiornika (np. silnika,
który nadal działa ale tylko na dwóch fazach) nie powoduje rozłączenia, ale może być nadzorowane przy użyciu
odpowiedniej wartości asymetrii.
Zwłoka
Kontrola asymetrii faz
Jeśli asymetria napięć faza-faza przekracza ustawioną wartość ASYM, rozpoczyna się odmierzanie czasu
opóźnienia wyłączenia (Delay) (czerwona dioda LED
ASYM miga). Po upływie czasu (czerwona dioda LED
ASYM świeci się) przekaźnik wyjściowy przełącza się do
pozycji wyłączonej (żółta LED nie świeci się). Jeżeli przewód neutralny jest podłączony do urządzenia, asymetria
napięć fazowych odnoszonych do przewodu neutralnego
(napięcia Y) jest także nadzorowana. W takim przypadku
obie wartości asymetrii są porównywane. Jeżeli jedna z
tych wartości przekracza ustawioną wartość ASYM, roz– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
poczyna się odmierzanie ustawionego czasu opóźnienia
(Delay) (czerwona dioda LED ASYM miga). Po upływie
czasu opóźnienia wyłączenia (czerwona dioda LED ASYM
świeci się) przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji
wyłączonej (żółta dioda LED nie świeci się).
Zwłoka
Funkcja kontroli rozłączenia przewodu neutralnego
przy pomocy porównania asymetrii napięć w układzie
Przerwa na przewodzie neutralnym pomiędzy linią zasilającą i odbiornikiem wykrywana jest, gdy tylko wystąpi asymetria między napięciem faza-faza i przewodem neutralnym. Gdy asymetria przekracza ustawioną wartość ASYM,
rozpoczyna się odmierzanie ustawionego czasu opóźnienia wyłączenia (Delay) (czerwona dioda LED ASYM miga).
Po upływie czasu (czerwona dioda LED ASYM świeci się)
przekaźnik wyjściowy przełącza się do pozycji wyłączonej
(żółta dioda LED nie świeci). Rozłączenie przewodu neutralnego pomiędzy przekaźnikiem kontrolnym a urządzeniem nadzorowanym nie będzie wykryte.
strona
59
59
Przesunięcie punktu neutralnego
(asymetria) spowodowane niesymetrycznym obciążeniem i brakiem
podłączenia przewodu neutralnego.
wSCHEMATY PODŁĄCZEŃ
wWYMIARY
OPIS
DOSTĘPNOŚĆ
Wielofuncyjny przekaźnik kontroli napięcia w 3 fazach
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
STORE
NR KATALOGOWY
UR6U3052--
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT ZR6SD052
wSCHRACK INFO
• P rzemysłowa obudowa modułowa: szerokość 22,5 mm
• Zasilanie przekaźnika 24-240V AC/DC
• Dwa styki przełączane
strona
60
wDANE TECHNICZNE
Funkcje:
Przełączanie gwiazda trójkąt
Zakres nastaw czasu:
Czas rozruchu
Zakres
Regulacja
10s
500ms-10s
30s
1500ms-30s
1min
3s-1min
3min
9s-3min
Czas przejścia
Stały, wybierany z zakresów:40ms, 60ms, 80ms, 100ms
Diody LED:
dioda LED zielona świeci się – wskaźnik napięcia zasilania, stycznik dla gwiazdy jest załączony (zaciski 25-28)
dioda LED zielona migająca - sygnalizacja czasu dla układu gwiazdy
dioda LED żółta ON/OFF - sygnalizacja dla załączonej gwiazdy (zaciski 15-18)
Obwód wejściowy
Napięcie zasilania: 24 – 240V AC/DC – zaciski A1-A2 separowane galwanicznie
Tolerancja napięcia zasilania: -20% do +25% dla DC i -15% do +10% dla AC
Pobór mocy: 4,5VA (1W)
Czas resetu: 500ms
Częstotliwość pracy: 48-400Hz dla napięcia 24-240V AC
Częstotliwość pracy: 16-48Hz dla napięcia 48-240V AC
wFUNKCJE
Jeśli jest podane napięcie, wówczas styk sterujący stycznikiem gwiazdy, podaje napięcie na cewkę ( żółta dioda LED świeci
się) i zostaje odmierzany ustawiony czas T1 (zielona dioda LED miga). Po upływie czasu T1, styk dla gwiazdy zostaje rozwarty
(żółta dioda LED nie świeci się) i zaczyna być odmierzany czas przejścia T2. Po upływie czasu T2 zostaje załączony stycznik
trójkąta. Aby zrestartować przekaźnik, należy odłączyć napięcie.
OPIS
Przekaźnik gwiazda-trójkąt
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
DOSTĘPNOŚĆ
STORE
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
NR KATALOGOWY
ZR6SD052--
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wPRZEKAŹNIK WIELOFUNKCYJNY ZR6MF052
wSCHRACK INFO
•
•
•
•
•
Przemysłowa obudowa modułowa: szerokość 22,5 mm
Zasilanie przekaźnika 24-240V AC/DC
Dwa styki przełączane
Wybór 16 funkcji pracy przekaźnika
Wybór 16 zakresów czasowych
strona
61
61
wDANE TECHNICZNE
Funkcje:
OPCJA I
- styk zwłoczny (zaciski 15-16-18) - przełączny
- styk natychmiastowy (zaciski 25-26-28) - przełączny
Opcja I może być realizowana przez następujące funkcje: E11, R11, Es11, Wu11, Wa11, Bi11, Bp11
OPCJA II - 2 styki przełączne z funkcją opóźnienia (zaciski 15-16-18 oraz zaciski 25-26-28)
Opcja II może być realizowana przez następujące funkcje: E20, R20, Es20, Wu20, Ws20, Wa20, Bi20, Bp20
Zakresy czasowe
Zakres regulowane zakresy czasowe
Zakres regulowane zakresy czasowe
1s 50ms – 1s
1h 3min – 1h
3s 150ms – 3s
3h 9min – 3h
10s 500ms – 10s
10h 30min – 10h
30s 1500ms – 30s
30h 90min – 30h
1min 3s – 1min
1d 72min – 1d
3min 9s – 3min
3d 216min – 3d
10min 30s – 10min
10d 12h – 10d
30min 90s – 30min
30d 36h – 30d
Diody LED
Zielona dioda LED świeci – sygnalizacja zasilania
Zielona dioda LED miga – sygnalizacja odliczania czasu
Żółta dioda LED ON/OFF - stan przekaźnika wyjściowego
Obwód wejściowy
Napięcie zasilania: 24 – 240V AC/DC – zaciski A1-A2 separowane galwanicznie
Tolerancja napięcia zasilania: -20% do +25% dla DC i -15% do +10% dla AC
Częstotliwość pracy:
od 24 do 48V AC – od 48 do 400Hz
od 48 do 240V AC – od 16 do 48Hz
Pobór mocy: 2,5VA (1W)
Częstotliwość pracy: 48-400Hz dla napięcia 24-240V AC
Częstotliwość pracy: 16-48Hz dla napięcia 48-240V AC
Obwód sterowania S
Aktywacja: mostek Y1-Y2
2 styki bezpotencjałowe: izolacja pomiędzy obwodem wejściowym i wyjściowym
Styk sterowania: maks. 5V
Prąd upływu: maks. 1mA
Maksymalna długość linii: 10m
Czas trwania impulsu pomiarowego: min 50ms
Dokładność
Dokładność podstawowa: ±1% (dla maksymalnej skali)
Dokładność ustawień: ≤5% (dla maksymalnej skali)
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wWSKAZÓWKI
strona
62
1. Wewnętrzny potencjometr jest nieaktywny gdy potencjometr zdalny jest podłączony.
2. Wybór funkcji musi nastąpić przed podłączeniem
napięcia zasilającego.
FUNKCJA E11 – ZWŁOKA ZAŁĄCZANIA
Po podaniu napięcia zasilającego U, styk natychmiastowy
(zaciski 25-26-28) przełącza się w pozycję ON i następuję odliczanie nastawionego czasu t (zielona dioda LED
miga). Po odmierzeniu czasu t (zielona dioda LED świeci
się) styk zwłoczny przełącza się w pozycję ON (żółta dioda
LED świeci się). Stan ten utrzymuje się aż do momentu
wyłączenia napięcia zasilającego. Jeżeli napięcie zasilające
zostanie wyłączone przed upływem czasu t cykl zostaje
przerwany. Jego restart z ponownym odmierzaniem
nastawionego czasu nastąpi wraz z ponownym podaniem
napięcia zasilającego.
FUNKCJA R11 – ZWŁOKA WYŁĄCZENIA ZE
STEROWANIEM
Napięcia zasilające U jest podane stale (zielona dioda
LED świeci się). Kiedy styk sterowania S jest zamknięty,
oba styki przełączają się do pozycji ON (żółta dioda LED
świeci się). Kiedy styk sterowania S jest otwarty, a styk
natychmiastowy przełączony w pozycję OFF rozpoczyna
się odliczania czasu t (zielona dioda LED miga). Po odmierzeniu czasu (zielona dioda LED świeci się) styk zwłoczny
przełącza się w pozycję OFF (żółta dioda LED nie świeci
się). Jeżeli styk sterowania zostanie ponownie zamknięty
przed upływem czasu t, cykl zostaje przerwany i następuje
jego restart z ponownym odmierzaniem nastawionego
czasu.
FUNKCJA Es11 – ZWŁOKA ZAŁĄCZENIA ZE
STEROWANIEM
Napięcia zasilające U jest podane stale (zielona dioda LED
świeci się). Kiedy styk sterowania S jest zamknięty, styk
natychmiastowy przełącza się do pozycji ON i rozpoczyna
się odliczania czasu t (zielona dioda LED miga). Po odmierzeniu czasu (zielona dioda LED świeci się) styk zwłoczny
przełącza się w pozycję ON (żółta dioda LED świeci się).
Stan ten utrzymuje się aż do ponownego otwarcia styku
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
sterowania S. Jeżeli styk sterowania S zostanie otwarty
przed upływem czasu t, cykl zostaje przerwany i następuje
jego restart z ponownym odmierzaniem nastawionego
czasu.
FUNKCJA Wu11 - Pojedyncze ZAŁĄCZENIE
Po podaniu napięcia zasilającego U oba styki przełączone
są w pozycję ON (żółta dioda LED świeci się) i rozpoczyna
się odliczania czasu t (zielona dioda LED miga). Po odmierzeniu czasu (zielona dioda LED świeci się) styk zwłoczny
przełącza się w pozycję OFF (żółta dioda LED nie świeci
się). Stan ten utrzymuje się aż do momentu wyłączenia
napięcia zasilającego U. Jeżeli napięcie zasilające U zostanie wyłączone przed upływem czasu t, oba styki znajdą
się w pozycji OFF, a cykl zostaje przerwany. Jego restart
z ponownym odmierzaniem nastawionego czasu nastąpi
wraz z ponownym podaniem napięcia zasilającego.
FUNKCJA Ws11 - POJEDYNCZE ZAŁĄCZENIE
Napięcia zasilające U jest podane stale (zielona dioda LED
świeci się). Kiedy styk kontrolny jest zamknięty oba styki
są przełączone są w pozycję ON (żółta dioda LED świeci
się) i rozpoczyna się odliczania czasu t (zielona dioda LED
miga). Po odmierzeniu czasu (zielona dioda LED świeci się)
styk zwłoczny przełącza się w pozycję OFF (żółta dioda
LED nie świeci się). Styk natychmiastowy znajduje się w
pozycji ON dopóki styk kontrolny nie zostanie ponownie
otwarty. W czasie realizacji funkcji odmierzania czasu t,
styk kontrolny i styk natychmiastowy mogą być przełączane dowolną ilość razy. Następny cykl może rozpocząć
się tylko wówczas gdy zrealizowany został cykl poprzedzający.
FUNKCJA Wa11 - POJEDYNCZE ZAŁĄCZENIE
Napięcia zasilające U jest podane stale (zielona dioda LED
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
świeci się). Kiedy styk sterowania S jest zamknięty, styk
natychmiastowy przełącza się do pozycji ON. Kiedy styk
sterowania S jest otwarty, styk natychmiastowy przełącza
się do pozycji OFF, a styk zwłoczny przełącza się do pozycji
ON (żółta dioda LED świeci się) i rozpoczyna się odliczania
czasu t (zielona dioda LED miga). Po odmierzeniu czasu
(zielona dioda LED świeci się) styk zwłoczny przełącza się
w pozycję OFF (żółta dioda LED nie świeci się). W czasie
realizacji funkcji odmierzania czasu t, styk sterowania S i
styk natychmiastowy mogą być przełączane dowolną ilość
razy. Następny cykl może rozpocząć się tylko wówczas
gdy zrealizowany został cykl poprzedzający.
FUNKCJA E20 – ZWŁOKA ZAŁĄCZENIA
Po podaniu napięcia zasilającego U zaczyna się odliczanie
ustawionego czasu t (zielona dioda LED miga). Po odmierzeniu czasu t (zielona dioda LED świeci się), przekaźnik
R przełącza się w pozycję ON (żółta dioda LED świeci
się). Stan ten pozostaje do momentu wyłączenia napięcia
zasilającego U. Jeśli napięcie zasilające U jest wyłączone
przed upływem czasu t, cykl zostaje przerwany, a jego
restart następuje wraz z ponownym podaniem napięcia
zasilającego U.
strona
63
63
FUNKCJA Bi11 – PULSOWANIE OD POCZĄTKU
Po podaniu napięcia zasilającego U, styk natychmiastowy
i zwłoczny przełączają się na pozycję ON (żółta dioda LED
świeci się). Zaczyna się odliczanie ustawionego czasu t
(zielona dioda LED miga). Po odmierzeniu czasu t , styk
zwłoczny przełącza się w pozycję OFF (zielona dioda LED
nie miga). Ustawiony czas t odliczany jest od początku. Styk zwłoczny jest przełączany w stosunku 1:1 do
momentu wyłączenia napięcia zasilającego.
FUNKCJA Bp11 – PULSOWANIE PO CZASIE T
Po podaniu napięcia zasilającego U, styk natychmiastowy przełączają się w pozycję ON. Zaczyna się odliczanie
ustawionego czasu t (zielona dioda LED miga). Po odmierzeniu czasu t , styk zwłoczny przełącza się w pozycję
ON (zielona dioda LED świeci się) i zaczyna się ponowne
odliczanie czasu t. Po odmierzeniu czasu t, styk zwłoczny
przełącza się w pozycję OFF (żółta dioda LED nie świeci
się). Styk zwłoczny jest przełączany w stosunku 1:1 do
momentu wyłączenia napięcia zasilającego.
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
FUNKCJA R20 – ZWŁOKA WYŁĄCZENIA ZE
STEROWANIEM
Napięcia zasilające U jest podane stale (zielona dioda
LED świeci się). Kiedy styk sterowania S jest zamknięty,
przekaźnik R przełącza się w pozycję ON (żółta dioda
LED świeci się). Kiedy styk sterowania S jest otwarty, rozpoczyna się odliczanie czasu t (zielona dioda LED miga).
Po odmierzeniu czasu t (zielona dioda LED świeci się)
przekaźnik przełącza się w pozycję OFF (żółta dioda LED
nie świeci się). Jeżeli styk sterowania S zostanie ponownie
zamknięty przed upływem czasu t, cykl zostaje przerwany
i następuje jego restart z ponownym odmierzaniem nastawionego czasu.
FUNKCJA Es20 – ZWŁOKA ZAŁĄCZENIA ZE
STEROWANIEM
Napięcia zasilające U jest podane stale (zielona dioda
LED świeci się). Kiedy styk sterowania S jest zamknięty
rozpoczyna się odliczania czasu t (zielona dioda LED
miga). Po odmierzeniu czasu t (zielona dioda LED świeci się) przekaźnik R przełącza się w pozycję ON (żółta
dioda LED świeci). Stan ten utrzymuje się do czasu, gdy
styk sterowania S zostanie ponownie otwarty. Jeżeli styk
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
sterowania S zostanie ponownie otwarty przed upływem
czasu t, cykl zostaje przerwany i następuje jego restart z
ponownym odmierzaniem nastawionego czasu.
strona
64
FUNKCJA Wu20 - POJEDYNCZE ZAŁĄCZENIE
Po podaniu napięcia zasilającego U przekaźnik przełącza
się w pozycję ON (żółta dioda LED świeci się) i rozpoczyna
się odliczania czasu t (zielona dioda LED miga). Po odmierzeniu czasu (zielona dioda LED świeci się) przekaźnik
przełącza się w pozycję OFF (żółta dioda LED nie świeci
się). Stan ten utrzymuje się aż do momentu wyłączenia
napięcia zasilającego. Jeżeli napięcie zasilające zostanie
wyłączone przed upływem czasu t, przekaźnik przełączy
się w pozycję OFF a cykl zostaje przerwany. Jego restart
z ponownym odmierzaniem nastawionego czasu nastąpi
wraz z ponownym podaniem napięcia zasilającego.
FUNKCJA Ws20 - POJEDYNCZE ZAŁĄCZENIE OD
POCZĄTKU IMPULSU
Napięcia zasilające U jest podane stale (zielona dioda LED
świeci się). Kiedy styk sterowania S jest zamknięty, przekaźnik przełącza się w pozycję ON (żółta dioda LED świeci
się) i rozpoczyna się odliczanie czasu t (zielona dioda LED
miga). Po odmierzeniu czasu t (zielona dioda LED świeci
się) przekaźnik R przełącza się w pozycję OFF (żółta dioda
LED nie świeci się). W czasie realizacji funkcji odmierzania
czasu t, styk sterowania S może być przełączany dowolną
ilość razy. Następny cykl może rozpocząć się tylko wówczas gdy zrealizowany został cykl poprzedzający.
czasu t, styk sterowania S może być przełączany dowolną
ilość razy. Następny cykl może rozpocząć się tylko wówczas, gdy zrealizowany został cykl poprzedzający.
FUNKCJA Bi20 – PRACA CYKLICZNA
Po podaniu napięcia zasilającego U przekaźnik przełącza
się w pozycję ON (żółta dioda LED świeci się) i rozpoczyna
się odliczania czasu t (zielona dioda LED miga). Po odmierzeniu czasu t (zielona dioda LED świeci się) przekaźnik
przełącza się w pozycję OFF (żółta dioda LED nie świeci
się) a naliczanie czasu zaczyna się od początku. Taki cykl
powtarza się 1:1 do czasu, kiedy napięcie zasilające U
zastanie odłączone.
FUNKCJA Bp20 – PRACA CYKLICZNA
Po podaniu napięcia zasilającego U rozpoczyna się odliczania czasu t (zielona dioda LED miga). Po odmierzeniu
czasu t (zielona dioda LED świeci się) przekaźnik przełącza
się w pozycję ON (żółta dioda LED świeci się) a odliczania czasu t zaczyna się ponownie. Po odmierzeniu czasu
przekaźnik przełącza się w pozycję OFF (żółta dioda LED
nie świeci się). Taki cykl powtarza się 1:1 do czasu, kiedy
napięcie zasilające U zastanie odłączone.
FUNKCJA Wa20 - POJEDYNCZE ZAŁĄCZENIE OD
KOŃCA IMPULSU
Napięcia zasilające U jest podane stale (zielona dioda LED
świeci się).
Zamknięcie styku sterowania S nie ma wpływu na przekaźnik.
Kiedy styk sterowania S jest otwarty, przekaźnik przełącza
się w pozycję ON żółta dioda LED świeci się) i rozpoczyna
się odliczanie czasu t (zielona dioda LED miga).
Po odmierzeniu czasu t (zielona dioda LED świeci się)
przekaźnik przełącza się w pozycję OFF (żółta dioda LED
nie świeci się). W czasie realizacji funkcji odmierzania
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI KONTROLI
wSCHEMATY PODŁĄCZEŃ
strona
65
65
wWYMIARY
OPIS
DOSTĘPNOŚĆ
Przekaźnik wielofunkcyjny
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie,
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf,
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
STORE
NR KATALOGOWY
ZR6MF052--
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
Download