B4 Poznajemy gatunki i znaczenie roślin nagonasiennych

advertisement
1
GATUNKI
NAGONASIENNYCH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozpoznaj gatunki roślin należących do
nagonasiennych na podstawie slajdów prezentacji.
Wybrani losowo uczniowie udzielą odpowiedzi.
POWODZENIA
2
Fot. 1
Fot. 2
Modrzew
europejski
3
Fot. 3
Fot. 4
ŚWIERK
POSPOLITY
4
Fot. 5
Fot. 6
SOSNA
ZWYCZAJNA
5
CIS
POSPOLITY
Fot. 7
6
Fot. 9
Fot. 8
ŻYWOTNIK
(TUJA)
7
Fot. 10
Fot. 11
JAŁOWIEC
POSPOLITY
8
ŹRÓDŁA ILUSTRACJI
Numer Autor
Fot. 1
Jolanta Staniszewska
Fot. 2
Jolanta Staniszewska
Fot. 3
Jolanta Staniszewska
Fot. 4
Jolanta Staniszewska
Fot. 5
Jolanta Staniszewska
Fot. 6
Jolanta Staniszewska
Fot. 7
Simon Garbutt
Fot. 8
Tytuł
Cis pospolity chroniony w
rezerwacie
Źródło
Licencja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_p
rzyrody_Cisowa_G%C3%B3ra#/media/Fi
le:Yew_Berries.jpg
Domena publiczna
Jolanta Staniszewska
Fot. 9
Raul654
Thuja occidentalis
Peter Forster
Juniperus communis
Pit1233
Jałowiec w Puszczy
Bydgoskiej
Fot. 10
Fot. 11
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/ce/Thuja_occidentalis1.jpg CC BY 3.0 PL
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kataja#/me
dia/File:Juniperus_communis_Parco_naz
ionale_del_Gran_Sasso.jpg
CC BY 3.0 PL
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_By Domena publiczna
dgoska#/media/File:Puszcza_Bydgoska_j
a%C5%82owiec.jpg
9
AUTORKI:
Jolanta Staniszewska
Emilia Zalewska
10
Download