Krzysztof Kordulasin.. - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i

advertisement
Tel. 0 501 095 623
E-mail [email protected]
Krzysztof Kordulasiński
Informacje
osobiste
 Stan cywilny: kawaler
 Narodowość: polska
 Urodzony: 17.11.1980
 Stosunek do służby wojskowej: uregulowany
Doświadczenie
2008 (sierpień) – do dziś – Starszy Analityk w firmie Trader ME Competence Center.
-
Zbieranie i zarządzanie wymaganiami użytkowników
Przygotowanie dokumentacji funkcjonalnej i biznesowej (UML, BPMN, Enterprise
Architect)
Przygotowanie procesów firmy
Tworzenie wzorów dokumentów (SRS, BRS etc.)
Szkolenie użytkowników
2007 (sierpień) – 2008 (lipiec) – Starszy Analityk w firmie Altkom Akademia.
-
Dokonywanie wywiadów z klientem i opracowywanie dokumentacji analitycznej
Szkolenie użytkowników
Opracowywanie dokumentacji analitycznej opisującej przedstawione przez Klienta
wymagania
2006 (maj) –2007 (sierpień) – Analityk procesów biznesowych w firmie IT Media.
-
-
-
Udział w projekcie tworzenia systemu wydawniczego z wykorzystaniem wielu
różnych technologii dla jednego z największych polskich wydawnictw (umowa o
zachowaniu poufności)
Udział w projekcie tworzenia internetowego rynku leków o nowatorskim podejściu do
rozporządzenia w sprawie dystrybucji towarów. Użyte technologie: PHP, MySQL,
CSS, JS, HTML, oraz zastosowanie notacji UML
Programowanie w JAVA
Prowadzenie szkoleń z dziedziny tworzenia dokumentów w technologiach Adobe
LiveCycle oraz Adobe Output, między innymi Allianz, Urząd Miasta Poznań, Rohlig
Tworzenie interaktywnych formularzy do wielu różnych zastosowań – próbki pod
adresem: http://oceanic.wsisiz.edu.pl/~kordulas/ftp/formularze/
2004 (sierpień) – 2006 (kwiecień) – IT TEAM LEADER/SYSTEM ANALYST w firmie
MICROINPUT.
-
Zarządzanie projektem wdrożenia systemu generowania dokumentów opartego na
Adobe Output Central Server w jednej z największych firm odzieżowych
Czynny udział w negocjowaniu i finalizowaniu kontraktów z klientami
Prowadzenie prezentacji, spotkań z klientami (największe przy widowni
przekraczającej 30 osób)
Udział w sympozjach poświęconych rozwojowi branży IT na rynku polskim
Udział w projekcie opartym na Adobe Form Server dla rządu Stanów Zjednoczonych
Zarządzanie projektem stworzenia systemu generowania dokumentów w jednej z
największych firm spedycyjnych na podstawie Adobe Output Central Server
Zarządzanie zespołem IT przy wdrożeniach systemów firmy Adobe
Administracja sieci firmy
Tworzenie raportów z wyników
Kontakty z klientem (prezentacje i konsultacje w dziedzinie IT)
2004 (luty) – 2004 (lipiec) – Wdrożeniowiec systemu Integracji Domen w TP S.A.
-
pomoc przy dostosowaniu systemu migracyjnego domeny
support użytkowników domeny
rozwiązywanie problemów związanych z migracją
2003 – 2004 – Operator Baz Sprzedaży „TP DITEL” S.A. (Telekomunikacja Polska)
-
dostosowywanie baz danych MS ACCESS oraz MS SQL SERVER 2000 do
Tel. 0 501 095 623
E-mail [email protected]
-
wymogów firmy
aktualizowanie danych w bazach
administracja baz
tworzenie raportów oraz aplikacji
support pracowników biura
2003 – Magazynier w „STOLICA Messenger Service”
2002 - Wprowadzanie danych z kart abonenckich w TP S.A. (umowa zlecenie)
1998 - Miesięczna praktyka zawodowa w Browarze „Kasztelan” Sierpc
Wykształcenie
2003 - 2007
Szkolenia
Uzyskane tytuły: Java Programmer, Adobe Certified Trainer (LiveCycle Designer, LiveCycle
Forms, LiveCycle Workflow, LiveCycle Policy Server), Adobe LiveCycle DeepDive (Forms,
Designer, Workflow)
1999 - 2003
.
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6, Warszawa
 Kierunek informatyka, specjalizacja bazy danych, uzyskany tytuł inżyniera
1995 - 1999
Zespół Szkół Rolniczych, Liceum Ekonomiczne
Studzieniec
 Technik ekonomista
Znane
technologie i
posiadane
kwalifikacje
Języki
-
UML, BPMN, CASE, Enterprise Architect, SCRUM
-
PHP - dobrze, ASP - średnio, SQL - dobrze, CSS - dobrze, XML – ciężko określić, z
uwagi na mnogość zastosowań, JavaScript - średnio, PERL - średnio
-
C - dobrze, C++ - średnio, JAVA - dobrze
-
Jet Form/Adobe/Accelio Central Output Server, Adobe Reader Extension, Adobe Workflow,
Adobe Document Serv., Adobe Form Server, Adobe Elements Server, AdobeDistiller, Adobe
Form Designer, Adobe Output Designer,Output Manager – z uwagi na wycofanie wyżej
wymienionych produktów ze sprzedaży, a wprowadzenie ich nowych wersji, zakres wiedzy
nie ma większego znaczenia w odróżnieniu od Platformy LiveCycle
-
Adobe LiveCycle Designer (Acrobat 7.0 Proffesional) – aktywne/dynamiczne formularze
elektroniczne – znajomość doskonała – próbki pod adresem:
http://oceanic.wsisiz.edu.pl/~kordulas/ftp/formularze/
-
Platforma Adobe LiveCycle – znajomość zmienna w zależności od modułu
-
Adobe Premiere, Photoshop, After Effects – druga specjalizacja w zakresie rozwiązań
kreatywnych – znajomość bardzo dobra, stosowanie dodatkowych plugin’ów, szczątkowe
portfolio pod adresem: http://youtube.com/profile_videos?user=kordulas (tylko niektóre)
-
Microsoft Office (Access, Excel, Word, Powerpoint, Visio)
-
Podstawowa znajomość platformy AS/400
-
Bazy danych MySQL, Oracle, Informix, SQL Server 2k, DB2
-
Oracle Forms, Reports, Developer
-
Prawo jazdy kat. B
-
Obsługa urządzeń biurowych
-
Doskonała znajomość architektury komputera
Angielski – bardzo dobry w mowie i piśmie
Niemiecki – w stopniu porozumiewawczym (matura z niemieckiego z wynikami dobry i bardzo
dobry)
Tel. 0 501 095 623
E-mail [email protected]
Polski – w stopniu doskonałym.
Hobby
Video filmowanie, Historia Filmu, Internet (ruch Wolnego Oprogramowania), Muzyka
(głównie klasyka i retro), Literatura
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)
Download