„Umiejętne stawianie granic, wykorzystanie metod przydatnych w

advertisement
„Umiejętne stawianie granic,
wykorzystanie metod
przydatnych w rozwiązywaniu
trudnych sytuacji
wychowawczych”
Zebranie rodziców
– grupa 6 latków mgr Anna Wichowska
Granice wyznaczane dziecku – metafora:
• "Brzegi są szansą rzeki". Gdy zabraknie koryta rzeki
stanie się ona rozlewiskiem i zniknie, gdy brzegi są
uregulowane, rzeka nabiera wody
i płynie wartkim strumieniem, a ludzie nadają jej
imię. Dzieci przypominają rzekę, a jej koryta to
granice, które staramy się, my - dorośli, nakreślić
dziecku.
• Dzieci chcą i potrzebują granic, zasad,
aby poczuć się bezpiecznie, mieć jasno wytyczony szlak i
drogę, by uczyć się akceptowanych zachowań
odkrywając świat. Nakładanie ograniczeń i pilnowanie
ich przestrzegania jest zadaniem dorosłych. Dzieci
natomiast nieustannie próbują te granice przekraczać
(to ich prawo), i jeżeli nie natrafią na tamę, brzeg,
popłyną tak jak woda, wszędzie tam, gdzie, tych granic
nie znajdą. Dzieci robią wszystko, na co mają ochotę i
obserwują reakcje dorosłego. Poprzez sprawdzanie,
testowanie, dzieci uczą się, jakie są granice tolerancji,
a przy okazji odkrywają, jaka jest ich pozycja w
relacjach z innymi: Kto ma kontrolę nad sytuacją?
Rodzaje granic:
• Nienaruszony system granic (elastyczny, ze
świadomie ustalonymi przejściami):
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Świadome nazywanie związków;
Świadoma potrzeba bliskości;
Satysfakcja z bycia z ludźmi;
Poczucie bezpieczeństwa;
Respektowanie cudzych granic;
Umiejętność mówienia „nie”.
c.d. Rodzaje granic:
• Brak granic:
▫
▫
▫
▫
▫
Kłopoty w kontaktach z ludźmi;
Przyjmowanie roli agresora;
Naruszanie cudzych granic;
Poczucie zagrożenia i braku ochrony;
Brak umiejętności mówienia „nie”.
c.d. Rodzaje granic:
• Uszkodzony system granic:
▫
▫
▫
▫
▫
Powodowanie konfliktów;
Częściowa ochrona;
Kłopoty z respektowaniem granic innych osób;
Niepełne poczucie bezpieczeństwa;
Umiejętność mówienia „nie” czasami.
c.d. Rodzaje granic:
Mury zamiast granic
• Najczęściej powstają w wyniku wcześniejszych
zranień, złości lub lęku. Czasami przybierają formę
słowotoku lub milczenia. Prowadzi do:
▫
▫
▫
▫
Poczuci izolacji;
Braku intymności;
Samotności;
Mówienia „nie” w każdej sytuacji.
Granice w relacjach rodzinnych:
 W zdrowych rodzinach istnieją rozsądne ograniczenia
i czytelna struktura, a granice prywatności są
szanowane;
 W niezdrowych rodzinach panuje chaos lub skrajna
surowość.
Wskazówki do umiejętnego stawiania
granic:
• Kodeks zasad
Jest formą umowy z dzieckiem dotyczącą określonych
ram zachowania. Zasady mogą dotyczyć zarówno
szkoły jak i domu.
cd. Kodeks zachowań:
 Kodeks zachowania może być
określony ustnie, pisemnie lub w
postaci rysunkowej.
 Dziecko
powinno
samodzielnie
widzieć określoną zasadę kodeksu;
cd. Kodeks zachowań – istotne wskazówki:
 Warto, aby był ustalony wspólnie z dzieckiem;
 Powinien być konkretny;
 Unikamy ustaleń w postaci zaprzeczeń „nie”, np.:
 „nie kłamiemy” „mówimy prawdę”;
 „nie bijemy ”  „grzeczne rączki”;
 „nie krzyczymy” „mówimy cichym tonem”;
 „nie bałaganimy”  „odkładamy rzeczy na miejsce”;
 Ustalamy system konsekwencji, w sytuacji nie przestrzegania
zasad;
 Kodeks umieszczamy w widocznym, znanym dziecku miejscu.
cd. Kodeks zachowań – istotne wskazówki:
• !Dorośli pilnują przestrzegania kodeksu
zasad, istotna jest konsekwencja;
• !Kodeks warto połączyć z systemem
motywacyjnym, wówczas wzmacniamy
oczekiwane zachowanie, wytwarzając
nawyk określonego oczekiwanego
zachowania u dziecka.
Pomocne do kodeksu zachowań:
Hałasomierz
• Konstrukcja i zasada działania
przypomina uliczne światła;
• Warto go skonstruować,
szczególnie wtedy, gdy dziecko
ma trudność z mówieniem
„normalnym” tonem głosu lub
jeśli używa krzyku w sytuacji,
gdy chce postawić na swoim;
Pomocne do kodeksu zachowań:
Pudełko otwartości
• Warto je zastosować w przypadku, gdy
nasze dziecko ma trudności w dzieleniu się
tym, co działo się w przedszkolu;
• Wykorzystujemy analogię zamkniętego
pudełka, które dopiero jak otworzymy, to
dowiemy się, co jest w środku. Można
również wykorzystać jajko niespodziankę;
Pomocne do kodeksu zachowań:
• Codziennie dziecko po przedszkolu dzieli się
jakąś informacją, zostawiając
w wyznaczonym wcześniej pudełku jakiś
symbol, np.: kolorową kulkę symbolizującą
nastrój w przedszkolu;
• Każda może oznaczać inny nastrój
w przedszkolu, np.: czerwony – zły, zielonydobry, niebieski - smutny
• Warto otwierać je o stałej porze i rozmawiać
poprzez użycie pytań otwartych „Jak..” „Co..”
Pomocne do kodeksu zachowań:
Pudełko zapomnienia
• Do zastosowania wtedy, gdy dziecko używa
słów, których nie akceptujemy np.: daj, teraz,
już;
• Ustalamy z dzieckiem, że od dziś nie używamy
określonych słów (zawsze można dorzucić
nowe, które się pojawią);
• W odniesieniu do słów obraźliwych, warto pisać
ich nazwy, poprosić dziecko o namalowanie
koloru tego słowa, jako kotwicy mającej
znaczenie – do zapomnienia.
Pomocne do kodeksu zachowań:
Piłkarskie kartki/odznaki policjanta/naszyjnik
-symbole wzmacniające określone zachowania w przedszkolu
z transferem do domu po dniu spędzonym w przedszkolu;
• Istotą jest włączenie zachowania oczekiwanego z przedszkola
i wzmocnienie go w domu;
• Do zastosowania gdy:
▫
▫
▫
▫
Trudności związane z oczekiwanym zachowaniem w grupie;
Niechęć, strach przed pójściem do przedszkola;
Niechęć do pracy dydaktycznej w grupie;
Lęk separacyjny i trudności adaptacyjne.
System motywacyjny:
• Oparty jest na wskazówkach
i ustaleniach zawartych w kodeksie
zachowania;
• Jego zadaniem jest wzmocnienie
i monitoring określonych pożądanych
zachowań w rozliczeniu codziennym,
kilkudniowym;
• Ważna jest czytelna struktura, ścisłe
kategorie nagradzanych zachowań;
System motywacyjny:
 Symbole, najlepiej prosta forma, najlepiej neutralna
(kwiatki, medale, kryształy);
 System wymienny (określona ilość zdobytych
bonusów, określona nagroda, może być jej
stopniowana wielkość);
- Bardzo ładnie posprzątany pokój
- Średnio posprzątany pokój
Np.: 4-6 kółek- duża nagroda
3-4 kółka – mała nagroda
System motywacyjny:
• System motywacyjny nie musi
być w formie tablicy.
Przykładowy system –
emblematy kulki. Każdy
z kolorów odpowiada wcześniej
ustalonemu zachowaniu
pożądanemu;
• Dziecko zbiera kulki do
określonego poziomu. Po
uzbieraniu decyduje o wyborze
nagrody;
Duża
nagroda
Mała
nagroda
System motywacyjny:
• Wysypujemy wówczas
wszystkie kulki i rozmawiamy
z dzieckiem na temat ich
kolorów, których jest najwięcej,
których najmniej. Oznacza to
zachowania nad którymi warto
popracować. Po opróżnieniu
pojemnika, dziecko zbiera
emblematy od początku.
System motywacyjny:
• Istotne jest rozliczanie systemu motywacyjnego. Najlepiej,
aby był to czas pod koniec dnia aktywności dziecka;
• Rozlicza zawsze jedna osoba, bądź rodzice obydwoje, decyzje
muszą być jednak jednomyślne;
• Jeśli dyżur oceny będzie pełnił ktoś inny, warto uprzedzić
o tym wcześniej z dzieckiem;
• Istotna jest samoocena dziecka, do tego celu rodzic stosuje
pytania otwarte: „Na ile kulek/kropek dzisiaj zasługujesz za
sprzątanie?” Oczywiście odpowiedź jest weryfikowana przez
osobę dorosłą.
System wzmocnień:
• To system nagród wymienianych na emblematy
systemu motywacyjnego;
• Ważne, aby nagroda była atrakcyjna dla dziecka;
• Wzmocnieniem pozytywnym, możliwym, do
zastosowania w wymianie sytemu motywacyjnego
mogą być:
▫ atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa według
pomysłu dziecka lub rodzica;
▫ dostęp do atrakcyjnej zabawki.;
System wzmocnień:
• Aby system wzmocnień pozytywnych
uczynić atrakcyjniejszym, warto np.: zrobić
zdjęcia, rysunki możliwych nagród;
• Wykorzystujemy w nagradzaniu gradację
zdobytych emblematów z systemu
motywacyjnego, tzn. określony ich poziom
(ilość) mała lub średnia nagroda.
System konsekwencji:
Oprócz systemu wzmocnień pozytywnych, warto
również opracować system konsekwencji.
Kara ≠Konsekwencja
Kara jest nieprzewidywalna, to znaczy, że za to samo
zachowanie dziecko w innym dniu, czasie otrzyma inną
karę np.: Dziś za to samo zachowanie dziecko ma
zakaz komputera, a jutro za takie samo zachowanie nie
pojedzie na wycieczkę.
System konsekwencji:
• Konsekwencja jest zawsze taka sama, ustalona
wcześniej i zapowiedziana. Dziecko konsekwencje
zna i potrafi ją przewidzieć, wobec powyższego ma
możliwość wyboru jak się zachować, ma możliwość
dokonanie swoistego bilansu zysków i strat, pozwala
to na kształtowanie odpowiedzialności za swoje
czyny.
System konsekwencji, wskazówki
do stosowania:
• Reakcja rodzica powinna być dość szybka
i następować natychmiast po przewinieniu;
• Konsekwencja powinna być doprowadzona do końca co
oznacza, że jeśli ustaliliśmy całodzienny zakaz oglądania
bajek to nie robimy wyjątku na dobranockę;
• Ważne jest też aby konsekwencja była możliwa do
wyciągnięcia przez rodziców oraz dopilnowana co oznacza, że
jeśli wychodzimy z domu to możliwe, że dziecko jednak
zacznie bajki oglądać;
• Jednomyślność rodziców i pozostawanie na jednym froncie
wychowawczym daje najlepsze efekty
Pomocne w systemie konsekwencji:
Określony czas konsekwencji
Do jego wyznaczenia i określenia przydatne mogą być
np.: minutnik, klepsydra, zegar.
Konstruktywna rozmowa z dzieckiem:
Metoda FUKO
Metoda FUKO:
• Niezwykle pomocna do przeprowadzenia krótkiej, ale
istotnej i konstruktywnej rozmowy z dzieckiem. Kluczem
jest bazowanie na faktach i propozycja zmiany
z perspektywy rodzica;
• Brak w metodzie subiektywnych ocen, oskarżeń;
• Warto ją wykorzystać do rozmowy po wystąpieniu
negatywnego zachowania. Należy jednak pamiętać
o wyciszeniu emocji negatywnych, tzn. przeprowadzenie
rozmowy po upływie jakiegoś czasu od zdarzenia.
Metoda FUKO, struktura:
 Fakty – udokumentowane, wynikające z zaobserwowanego
zachowania dziecka
 Uczucia –emocje jakie odczuwa rodzic;
 Konsekwencje – skutki jakie niesie zachowanie lub określona
postawa dziecka;
 Oczekiwania – kryteria zmiany lub wzmocnienia zachowań
lub postaw, terminy, itd.
Metoda FUKO, struktura i przykład:
• Fakty – Dzisiaj rano krzyczałeś, że nie chcesz wyjść do
przedszkola. Poza tym rzuciłeś butem w naszego psa;
• Uczucia – Rozzłościło mnie Twoje zachowanie, zależało nam
na czasie. Czułam smutek, że nie przestrzegałeś zasad naszej
umowy dotyczącej…;
• Konsekwencje –
▫
▫
▫
▫
Spóźniliśmy się do przedszkola, a ja do pracy.
Do przedszkola szliśmy w złych humorach.
Miałeś 5 minut na przemyślenie zachowania.
Pies się schował pod stół.
• Oczekiwania – Następnym razem (jutro) jak będziemy
wychodzić do przedszkola po prostu daj buziaka, wstań ubierz
się i pogłaszcz psa.
Konstruktywna rozmowa z dzieckiem:
Metoda sześciu kroków T. Gordona
Metoda sześciu kroków T. Gordona:
• Zastosowanie: do rozwiązywania konfliktów;
• Wychowanie wg T. Gordona ma odbywać się bez
pokonanych i bez porażek którejkolwiek ze stron.
Aby tak się stało preferowany jest kompromis, który
powoduje wyższy stopień motywacji ze strony
dziecka ponieważ samo brało udział
w rozwiązywaniu problemu i samo bierze na siebie
odpowiedzialność za wspólnie podjętą decyzję
Metoda sześciu kroków T. Gordona:
Krok 1: ROZPOZNAĆ I NAZWAĆ KONFLIKT. Jest to faza
decydująca, jeśli chcemy wciągnąć dziecko w rozwiązywanie
problemu. Musimy uzyskać uwagę dziecka i zapewnić jego
współdziałanie we wspólnym rozwiązaniu. Należy uwzględnić
następujące wskazania:
▫ Wybrać właściwy moment na rozmowę;
▫ Wyraźnie i precyzyjnie powiedzieć, że powstał konflikt, który
trzeba rozwiązać.
Wskazówki:
• Nie okazuj niepewności;
• Powiedz, co czujesz, co cię niepokoi;
• Decydujące jest, żeby wypowiadać się w pierwszej osobie
,,ja”;
• Unikaj oceny.
Metoda sześciu kroków T. Gordona:
Krok 2:ZNALEŹĆ MOŻLIWE ROZWIĄZANIA .
Kluczem do tego etapu jest względnie duża liczba
możliwych rozwiązań. Można zaproponować:
▫ ,,Co moglibyśmy z tym zrobić?”
▫ ,,Rozważmy możliwe rozwiązania”, ,,Zastanówmy się
wspólnie”.
▫ Wydobyć z dzieci różne rozwiązania, swoje
propozycje dodać później.
▫ Najważniejsze: nie oceniać żadnego z
zaproponowanych rozwiązań, nie wyrokować, nie
wyrażać lekceważenia.
Metoda sześciu kroków T. Gordona:
Krok 3: KRYTYCZNIE OCENIĆ PROPOZYCJE
ROZWIĄZAŃ.
Na tym etapie dopiero jest usprawiedliwione podjęcie
krytycznej oceny zgłoszonych propozycji rozwiązań. Można
zaproponować:
▫ ,, A teraz przyjrzyjmy się, które z tych rozwiązań odpowiada
nam wszystkim”.
▫ ,,Co myślimy o tych wszystkich możliwościach, które nam
wpadły do głowy?”
▫ ,, Czy któreś z nich jest lepsze niż inne?”
Na ogół te rozwiązania, które przez dzieci zostaną ocenione
jako nie do przyjęcia- skreśla się ( podając powody, dla których
zostają odrzucone).
Metoda sześciu kroków T. Gordona:
Krok 4: ZDECYDOWAĆ SIĘ NA NAJLEPSZE
ROZWIĄZANIE
Rozważania dalszych propozycji prowadzić w
odniesieniu do uczuć dzieci, które sprawdzamy
następującym pytaniem:
▫ ,, Czy zgadzacie się z następującym rozwiązaniem ?”
▫ ,, Czy to rozwiązanie zadowoli was wszystkich?”
▫ ,, Czy to da się zrobić?”
- Nie traktuj żadnego postanowienia jako
ostatecznego, czy niemożliwego do zmodyfikowania.
Metoda sześciu kroków T. Gordona:
Krok 5: WYKONAĆ POWZIETĄ DECYZJĘ. Gdy
już decyzja została przyjęta, pozostaje często
konieczność dokładnego rozpracowania szczegółów
wykonania. Należy zająć się ustaleniem:
▫ ,, Kto co wykona i do kiedy?”
▫ ,, Kiedy zaczynamy?”
▫ ,,Czego potrzebujemy, żeby to zrobić?”
• Krok 6: PÓŹNIEJSZA OCENA KRYTYCZNA
Dziękuję za uwagę!
Download