FUNGICYDY 2016 Papryka

advertisement
PQ-010-Z06
STARA DĄBIA 44B
08-500 RYKI
LISTA DOPUSZCZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Papryka - FUNGICYDY 2016
Substancja
aktywna
Nazwa środka
Dawka na
Karencja
1/ ha
Zwalczane szkodniki;
choroby
Uwagi
Najwyższy poziom pozostałości
Tiuram
ZAPRAWA NASIENNA T 75
DS./WS
3 g/kg
nd
zgorzel siwek
zaprawiać dobrze oczyszczone i
wysuszone nasiona przez 5-10 minut
bezpośrednio przed siewem
Tiuram= 0,1 mg/kg
Pythium
oligandrum
POLYVERSUM WP
0,05%
nd
fytoftoroza/ zgorzel
podstawowy łodyg/
fuzarioza/ szara pleśń/
zgnilizna twardzikowa
podlewać rozsadę 1 lub 2 razy co 1020 dn, po użyciu środka nie stosować
doglebowo chemicznych fungicydów
(papryka w gruncie max 6 razy)
Pythium oligandrum= n.w.
Propamokarb +
fosytyl glinowy
PREVICUR ENERGY 840 SL
Azoksystrobina
AMISTAR 250 SC
0,10%
3
Azoksystrobina
DOBROMIR TOP 250 SC
0,10%
2
Azoksystrobina
MIRADOR 250 SC
0,10%
3
Iprodion
ROVRAL AQUAFLO 500 SC
0,10%
3
1,5 kg
3
1 KG
3
0,15%
3
0,3-0,4%
nd
1L
3
Piraklostrobina +
SIGNUM 33 WG
boskalid
Cyprodynil +
SWITCH 62,5 WG
fludioksonil
Tiofanat
TOPSIN M 500 SC
metylowy
wodny roztwór żywic i
gum roślinnych
AGRICOLLE
Azoksystrobina +
SCORPION 325 SC
difenokonazol
Piraklostrobina +
SIGNUM 33 WG
boskalid
Penkonazol
TOPAS 100 EC
Tiofanat
metylowy
TOPSIN M 500 SC
Azoksystrobina +
SCORPION 325 SC
difenokonazol
0,1 -0,15%
podlewanie siewek lub rozsady
(1
raz)
unikać nadmiernej wilgoci w otoczeniu
roślin, opryskiwać po stwierdzeniu
objawó choroby, zabieg powtarzać co
7-10 dni (Amistar 250 Sc - max 3
razy; Dobromir Top 250 SC- max 2
szara pleśń/ zgnilizna razy; Mirador 250 SC- max 3 razy;
twardzikowa
Rovral Aquaflo 500 SC - max 2 razy;
Signum 33 WG - max 2 razy; Switch
62,5 WG - max 3 razy; Topsin M 500
SC - 1 raz) Stosować przemiennie z
fungicydsami z inych grup
chemicznych
patogeny glebowe
preparat wspomagający ochronę
przed tą chorobą, dokładnie pokryć
oztworem chronioną powierzchnię
mączniak prawdziwy opryskiwać od wytąpienia
rozwinietego 2 liścia właściwego na
pędzie głównym do fazy gdy owoce
mają typową barwę (max 2 razy)
1,5 kg
3
0,5 L
3
0,15%
3
alternarioza
1L
3
brunatna plamistość
Propamokarb + fosytyl glinowy
Azoksystrobina= 0,05 mg/kg
Azoksystrobina= 0,05 mg/kg
Azoksystrobina= 0,05 mg/kg
Iprodion
Piraklostrobina= 0,5 mg/kg
boskalid= 0,50 mg/kg
Cyprodynil + fludioksonil
Tiofanat metylowy= 0,1 mg/kg
wodny roztwór żywic i gum
roślinnych
Azoksystrobina= 0,05 mg/kg
difenokonazol
Piraklostrobina= 0,02 mg/kg
boskalid
Penkonazol= 0,2 mg/kg
opryskiwać o 2 razy w sezonie od
Tiofanat metylowy
widocznego 1 pędu bocznego na
pędzie głównym do stadium gdy 70 %
owoców uzyskuje typową barwę ( T
Azoksystrobina= 0,05 mg/ kg
opsin M 500 SC- 1raz; Scorpion 325 SC difenokonazol
max 2 razy)
Papryka- INSEKTYCYDY 2016
Substancja
aktywna
Abamektyna
ACERAMIK 018 EC
Heksytiazoks
NISSORUN STRONG 250 SC
Nazwa środka
Dawka na
Karencja
1/ ha
0,05%
3
0,3 L
3
Fenpiroksymat
ORTUS 05 SC
0,10%
7
Tebufenpirad
PYRANICA 20 WP
0,025%
14
Abamektyna
SAFRAN 18 EC
0,05%
3
Abamektyna
VERTIGO 018 EC
0,05%
3
Abamektyna
VERTIMEC 018 EC
0,05%
3
Acetamipryd
MOSPILAN 20 SP
wodny roztwór żywic i
gum roślinnych
Zwalczane szkodniki;
choroby
0,04%
14
AGRICOLLE
0,3-,04%
nd
olej rydzowy i środki
emulgujące
EMULPAR 940 EC
0,9-1,2%
nd
polimery silikonowe
SILTAC EC
0,15-0,2%`
nd
Benzoesan
emamektyny
AFFIRM 095 SG
1,5-2 kg
3
przędziorek
chmielowiec/
przędziorek
szklarniowiec
Uwagi
opryskiwać rośliny po zauważeniu
szkodnika lub pierwszych objawów
uszkodzeń, wysoka temperatura i
niska wilgotność powietrza sprzyjają
rozwojowi przędziorków, Nissorun można stosować także do
zamgławiania (Aceramik 018 EC,
Safran 18 EC- max 2 razy; Nissorun
Strong 250 SC, Ortus 05 SC, Pryranica
20 wP, Vertigo 018 EC- 1 raz; Vertimec
Najwyższy poziom pozostałości
Abamektyna= 0,05 mg/kg
Heksytiazoks
Fenpiroksymat
Tebufenpirad
Abamektyna= 0,05 mg/kg
Abamektyna= 0,05 mg/kg
Abamektyna= 0,05 mg/kg
stosować od fazy wyraźnie
mszyce/ miniarki/ rozwinietego pierwszego liścia do fazy
Acetamipryd= 0,03 mg/kg
mączlik szklarniowy/ gdy 40% owoców uzyskała typową
wciornastki/ zmieniki barwę ( mszyce, zmieniki - 1 raz;
wciornastki - max 2 razy)
mszyce/ mączlik
szklarniowy/
wciornastki
preparaty wspomagające ochronę,
dokładnie pokryć roztworem
chronioną powierzchnię
wodny roztwór żywic i gum
roślinnych
olej rydzowy i środki emulgujące
polimery silikonowe
słonecznicznica
orężówka
opryskiwać do ,3 razy w sezonie, najpóźniej
w fazie pe łnej dojrzałości roslin uprawnych Benzoesan emamektyny
(max 3 razy)
Papryka - HERBICYDY 2016
Substancja
aktywna
Nazwa środka
Dazomet
BASAMID 97 GR
Glifosad
Glifosad
ACOMAC + AS 500 SL
ETNA 360 SL + AS 500 SL
KATAMARAN 360 SL + AS
500 SL
FIGARO 360 sL + AS 500 SL
TORINKA SL + AS 500 SL
Glifosad
Glifosad
Glifosad
Dawka na
1/ ha
500 kg
3L + 1-2 L
3L + 1-2 L
3L + 1-2 L
Uwagi
większość chwastów w fazie kiełkowania i wschodów , stosowac tylko w
uprawie pod osłonami jesienią lub wczesną wiosną
większość chwastów jednoliściennych i dwuliściennych po wschodach,
stoswać przed sadzeniem rozsady
3L + 1-2 L
3L + 1-2 L
Najwyższy poziom pozostałości
Dazomet
Glifosad = 0,1 mg/kg
Glifosad = 0,1 mg/kg
Glifosad = 0,1 mg/kg
Glifosad = 0,1 mg/kg
Glifosad = 0,1 mg/kg
nd - nie dotyczy; n.w. - nie wymagane
UWAGA :
Odpowiedzialność za skuteczność działania
ponosi wyłącznie jego użytkownik !
(1)
i fitoksyczność
(2)
danego środka ochrony roślin stosowanego w wymienionej uprawie
(1) skuteczność działania : środki stosować zgodnie z przeznaczeniem po dokładnym zapoznaniu się z etykietą, dobierać właściwy środek, nie dopuszczać do
przekraczania dawek , okresów karencji, nie opóźniać zabiegu, przechowywać środki ochrony roślin w szczelnie zamkniętych pojemnikach
(2) fitoksyczność : niekorzystny wpływ "toksyczny" substancji na rośliny, np. przekraczanie dawek środków ochrony roślin w zabiegach agrotechnicznych, tj. pestycydów,
herbicydów lub fungicydów
Download