Internet

advertisement
Internet – z czym się go je?
Łukasz Stochniał
Pisownia 
Słowo „Internet” pisze się wielką literą mając na myśli konkretną, globalną
sieć komputerową – jest to wtedy nazwa własna.
Czasami poprawna jest pisownia małą literą:
- nośniku informacyjnym - przeczytałem to w internecie
- skrót myślowy w odniesieniu do fizycznego łącza telekomunikacyjnego internet mobilny, internet przewodowy
Internet - definicja
ogólnoświatowa sieć komputerowa,
Internet to przestrzeń adresów IP
przydzielonych hostom i serwerom
połączonym za pomocą urządzeń
sieciowych, komunikujących się za
pomocą protokołu internetowego
z wykorzystaniem infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Internet - definicja
Adres IP w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu służąca
identyfikacji elementów. Adres IP nie jest numerem rejestracyjnym komputera.
Host może oznaczać:
1. Komputer podłączony do sieci posiadający adres IP, uczestniczący w wymianie
danych.
2. Komputer podłączony do sieci, posiadający stały adres IP, udostępniający usługi
sieciowe użytkownikom łączącym się z nim. W tym znaczeniu, pojęcie host
oznacza to samo co serwer.
3. Firmy zapewniające miejsce dla stron internetowych klienta.
Internet - definicja
Serwer - program świadczący usługi na
rzecz innych programów, zazwyczaj
korzystających z innych komputerów
połączonych w sieć.
Serwerem nazywa się często komputer
świadczący takie usługi, sprowadzające
się zazwyczaj do udostępniania pewnych
zasobów innym komputerom lub
pośredniczący w przekazywaniu danych
między komputerami.
Internet - definicja
TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – teoretyczny model
warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych.
Stworzony w latach 70. XX wieku, aby pomóc w tworzeniu odpornych na atak sieci
komputerowych. Potem stał się podstawą struktury Internetu.
Jest to gramatyka Internetu.
- procedury powitalne (ang.) handshake, która polegają na przesłaniu wzajemnej
podstawowej informacji o łączących się urządzeniach
-właściwy przekaz danych
- procedura analizy poprawności przekazu połączona z procedurą pożegnania,
żądaniem powtórzenia transmisji lub powrotem do procedury powitalnej
Internet - definicja
Przepustowość - maksymalna ilość informacji, jaka może być
przesyłana przez w jednostce czasu.
Czasem potocznie nazywana jest błędnie szybkością.
Przepustowość mierzy się w bitach na sekundę (b/s – ang. bits per second) lub
bajtach na sekundę (B/s, 8 b/s = 1 B/s) i ich krotnościach: kb/s, Mb/s, Gb/s, kB/s,
MB/s itd.
Usługi internetowe
- poczta elektroniczna;
- hosting stron internetowych;
- serwer plików
- dyskusja internetowa;
- komunikator internetowy;
- radio internetowe;
- telewizja internetowa;
- telekonferencja;
- sklepy internetowe;
- bankowość elektroniczna;
- gry online.
Lista państw świata według liczby
użytkowników Internetu
Pozycja
Państwo
Użytkownicy Internetu
% ludności
Rok
001
Chiny
450 000 000
32%
2011
002
Stany Zjednoczone
265 000 000
82%
2012
003
Japonia
100 000 000
79%
2011
004
Indie
84 000 000
7,2%
2011
005
Brazylia
76 005 615
38%
2011
006
Meksyk
68 435 000
61,5%
2011
007
Niemcy
66 250 000
79,5%
2011
008
Rosja
59 850 000
42,9%
2011
009
Wielka Brytania
51 450 000
82,7%
2011
010
Francja
45 630 000
69,8%
2011
22 450 600
58,4%
2010
022
Polska
Netykieta
Zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, etykieta obowiązująca w sieci.
- zakaz pisania wulgaryzmów
- zakaz spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron)
- stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie,
- zakaz pisania nie na temat (OT – OffTopic)
- zakaz pisania kilka razy z rzędu
- zakaz pisania wiadomości wielkimi literami
- zakaz nagabywania osób, które sobie tego nie życzą
- nakaz używania emotikon z rozwagą
Dodatkowo dla korespondencji elektronicznej:
- nakaz trzymania się wątku w korespondencji elektronicznej lub cytowanie e-maila
- nakaz dopisywania wątku korespondencji pod spodem
http://www.rfc1855.net/
http://klub.chip.pl/wincat2/news/netykieta.htm
Internet a WWW
Internet w ogólnym znaczeniu to sieć komputerowa, czyli wiele
połączonych ze sobą komputerów, zwanych również hostami,
natomiast WWW to usługa internetowa.
Ordo Ab Chao
Nikt nie kontroluje Internetu (jeszcze?).
Nikt nie wie, w którą stronę zmierza Internet.
Internet to „żywy”, ciągle rozwijający się „organizm”.
Jednak potrzebuje standardów.
Nikt ich nie ustala – tworzą się same.
Trendy rozwoju
Chmury
Internet mobilny
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards