J*zyki Programowania

advertisement
Języki Programowania
Adrian Wolski 1ta
JAVA
Java jest językiem, który towarzyszy nam niemal wszędzie. Począwszy od komputerów, przez
telefony, telewizory, tablety, na samolotach, samochodach, lodówkach i pralkach kończywszy.
Jej głównym założeniem była portowalność (przenośność) aplikacji między różnymi systemami
operacyjnymi. Kod aplikacji niemal niezależny od sprzętu, na którym zostanie uruchomiony.
Java odpala swoje aplikacje w maszynie wirtualnej (Java Virtual Machine). To ona odpowiada za
całą obsługę aplikacji, jej obiektów i procesów.
Jeśli, przykładowo, pralka ma zainstalowaną maszynę wirtualną JAVA, można na niej uruchomić
program napisany w Javie.
Właścicielem Javy jest Oracle. Amerykański gigant, który jest również właścicielem Open Office
oraz popularnego systemu baz danych.
Java posiada ogromną, szczegółową dokumentację oraz masę narzędzi wspierających każdy etap
tworzenia oprogramowania.
Używa się jej zarówno do mini-aplikacji jak i aplikacji gigantów. Stosowana w niemal każdej dużej
firmie, stąd ogromne zapotrzebowanie na programistów JAVY. Język mocno skupiony wokół
ideologii programowania obiektowego (OOP Object Oriented Programming).
C#
Wzorowany na JAVIE język programowania stworzony przez Microsoft.
Również korzysta z maszyny wirtualnej, która do tej pory działała wyłącznie w środowisku
Windows (.NET runtime environment). Jednak trwają prace nad wdrożeniem środowiska .NET do
systemów Unix/Linux oraz MacOS.
Składniowo niemal identyczny jak JAVA. Są drobne różnice, ale generalnie łatwo przesiąść się z
jednego języka na drugi. Założenia programowania te same.
Ciekawostką jest, że choć na początku C# powstawał opierając się na JAVIE, teraz JAVA dodaje
podobne funkcjonalności (jak LINQ czy Lambda expressions) bazując na tych, które dobrze
działają w C#.
Największym plusem pisania w kodu w C# jest MS Visual Studio – kompletne środowisko do
tworzenia, testowania, debugowania i releasowania aplikacji. Ogromny kombajn (wersja
enterprise 2015 z wszystkimi dodatkami zajmuje 34 GB) a działa wyjątkowo dobrze i wygodnie się
w nim pracuje.
Python
Python staje się najbardziej pożądanym językiem programowania w obecnych czasach. W
połączeniu z Django (frameworkiem do tworzenia aplikacji webowych) jest poszukiwany na całym
świecie.
Większość ofert pracy zaznacza, że mile widziana znajomość Pythona.
Do jego składni trzeba się przyzwyczaić. Jednak, gdy się go dobrze pozna, pisanie i czytanie kodu
w Pythonie jest bardzo wygodne. To jego ogromny plus, gdyż Pythona uważa się za jeden z
najłatwiejszych języków programowania.
Z racji, że jest łatwy do nauczenia się, dużo ludzi się nim posługuje. A z racji, że dużo ludzi się nim
posługuje, łatwo jest znaleźć programistę Pythona. A z tej racji, firmy decydują się na stosowanie
Pythona do tworzenia aplikacji.
Używany głównie do mniejszych aplikacji.
Ilość dodatkowych znaków ograniczona do minimum. Tutaj każda spacja i tabulator mają
znaczenie, gdyż wcięciami zastępujemy tradycyjne nawiasy (znane z pozostałych języków).
Assembler
Mimo swojego wieku (Pierwszy Assembler został stworzony już w 1945 roku!)
Assembler jest powszechnie używany do dzisiaj.
Oczywiście, assembler to tylko nazwa zwyczajowa, a języków assemblera jest
multum (każdy inny dla różnych grup procesorów).
Jest to język bardzo niskiego poziomu, w którym dosłownie piszemy linijka po
linijce polecenia dla procesora.
Ma swoje bardzo konkretne zastosowania, gdzie użycie nawet najszybszych
bibliotek C jest zbyt wolne.
Pisanie w nim wymaga nie lada umiejętności.
Z racji, że technologia jest wiekowa, strony uczące programować w Assemblerze są
nieco archaiczne.
JavaScript
Do niedawna niedoceniany język programowania, używany głównie do walidacji formularzy po
stronie klienta.
Dziś, jeden z najprężniej rozwijających się języków.
Dzięki takim narzędziom, jak Node.js, możemy korzystać z JavaScript po stronie serwerowej.
Rosnącą popularność zawdzięcza głównie takim frameworkom jak jQuery, Angular.js, Backbone
czy Knockout.
Podczas gdy jQuery ułatwił i ustandaryzował dostęp do poszczególnych elementów na stronie,
Angular zapewnia tworzenie SPA (Single Page Applications) bardzo wygodnie.
JavaScript jest językiem skryptowym.
Jest to jedyna słuszna droga, gdy chcemy zaszyć naszą logikę po stronie klienta przeglądarki.
Generalnie, niezależnie od języka programowania, którego zamierzasz się nauczyć, warto poznać
JavaScripta. Jego znajomość przydaje się niemal w każdym projekcie.
Mój wybrany język
Najbardziej do gustu, z wyżej wymienionych języków programowania, przypadł mi
JAVA. Przede wszystkim ze względu na jego ogromne wykorzystanie jak i dużą
elastyczność. Poza tym jest obiektowy co pozwala na tworzenie ciekawych aplikacji
Download